2009 kedah ppmr geo

 • Upload
  jee2kk

 • View
  244

 • Download
  0

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/14/2019 2009 kedah ppmr geo

  1/30

  SULIT2311GeografiOgos200911/4 Jam

  . - ~ A ~ -,., ....

  KPSM

  PEPERIKSAAN PERCUBAAN BERSAMAPENILAIAN MENENGAH RENDAH 2009ANJURANPERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUASEKOLAH MENENGAH MALAYSIA (PKPSM) KEDAH

  GEOGRAFISatu jam lima belas minit

  JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU1 Kertas soalan ini mengandungi 60 soa/an.2. Jawab semua soalan.3. Tiap-tiap soa/an diikuti o/eh empat cadangan jawapan yang berhuruf A, B, C, dan D.Bagi tiap-tiap soa/an pilih satu jawapan sahaja. Tandakan semuajawapan anda pada kertas jawapan objektif yang disediakan.4. Fikir dengan teliti ketika memilih jawapan. Jika anda hendak menukar sesuatujawapan, padamkan sehingga bersih tanda yang tidak dikehendaki itu dan

  hitamkan pilihan anda yang baru.

  Kertas soalan ini mengandungi 30 halaman bercetak

  23/1

  2311[Lihat sebelahSULIT

  2kk

 • 8/14/2019 2009 kedah ppmr geo

  2/30

  SULIT 2Arahan: Tiap-tiap soalan diikuti oleh pilihan jawapan. Pilih satu jawapan terbaik bagi tiap-tiapsoalan dan hitamkan ruangan yang sepadan pada kertas jawapan objektif anda.

  67 Paya Kelubi'n' Kg.-. 1t-. .--. 6 i trtf

  65 Kg. Se a rtf'64 Q

  63

  962

  6 0 ~ ______ ______ ______ ____ __ __ ______-L__ __41

  I ~ I Kontur Em Hulan [ ! ] etapa Sawit Ul:i::. t-,- - Padi:at:.Sungai C!:J Gelah 8 Petempatanm asjid8JI Kltang Sekotah [KJ Nipah c;;J Pejabat DaerahGJ aalai Potis Jatanraya m tesen I,.. I entengrigonometri

  Skala: lern mewakili lkm

  23/12kk

 • 8/14/2019 2009 kedah ppmr geo

  3/30

  SULIT 3

  1. Berapakah luas kawasan paya nipah di tenggara peta?A. 5 kilometer persegiB. 8 kilometer persegiC. 14 kilometer persegiD. 17 kilometer persegi

  64

  62 .....---_ ..41 432. Pola petempatan dalam segi empat grid di atas ialah

  A. berjajarB. berpusatC. berselerakD. berkelompok

  3. Apakah kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi yang terdapat di kawasantenggara peta?Habitat akuatik

  II Sumber minumanIII Bahan binaanIV Kawasan tadahanA. I dan IIB. I dan IVC. II dan IIID. III dan IV

  4. Berapakah bearing sukuan Stesen Trigonometri (RG 458658) dari Simpang Tiga Kg.Chegar (RG 431604)?A. U 29TB. S 298C. U 61TD. S 618

  23/12kk

 • 8/14/2019 2009 kedah ppmr geo

  4/30

  SULIT 4 23/1

  5. Apakah potensi yang dapat dikaitkan dengan kawasan hutan di timur laut peta?I PembalakanII PelanconganIII Sumber perubatanIV Aktiviti memburuA. Idan IIB. I dan IVC. II dan IIID. III dan IV

  6. Fungsi utama Pekan Kokbah ialah sebagai pusatI perindustrianII pelanconganIII pentadbiranIV pengumpulan hasil pertanianA. I dan IIB. I dan IVC. II dan IIID. III dan IV

  Soalan 7 berdasarkan maklumat di bawah.

  Menganjur dari Selatan Thai Merentasi Perak Legeh Sungai Perak dan Sungai Kinta

  7. Pernyataan di atas merujuk kepadaA. Banjaran Pantai TimurB. Banjaran TahanC. Banjaran BintangD. Banjaran Titiwangsa

  2kk

 • 8/14/2019 2009 kedah ppmr geo

  5/30

  SULIT 5 23/1Soalan 8 berdasarkan maklumat di bawah.

  Kaki bukit beralun Tanaman getah, kelapa sawit, nanas

  8. Pernyataan di atas dapat dikaitkan denganA. Dataran KerianB. Dataran JohorC. Delta RajangD. Dataran Kedah-Perlis

  Soalan 9 berdasarkan rajah di bawah.

  p

  - - -" III

  9. Apakah bentuk muka bumi yang terdapat di peringkat aliran sungai bertanda P?A. B.

  c. D.

  2kk

 • 8/14/2019 2009 kedah ppmr geo

  6/30

  SULIT 6Soalan 10 berdasarkan maklumat dan peta di bawah.

  Penting untuk kegunaan domestik Menjana kuasa hidroelektrik

  10. Maklumat di atas merujuk kepada sungai yang bertanda

  .,r- ...., ....,) ..,\. .

  11. Kombinasi yang manakah benar?

  , ........, "",.. ..: ., .. ,- , I" )

  .............

  MALAYSIA

  Ir ..j

  ,' .

  Halangan bentuk muka bumi Langkah mengatasiI Sungai beraliran deras Membina empanganII Likuan sungai Merawat sungaiIII Kawasan paya Menanam bakauIV Hakisan ombak Membina benteng

  A. I dan IIB. I dan IVC. II dan IIID. IIldanlV

  23/1

  f.

  2kk

 • 8/14/2019 2009 kedah ppmr geo

  7/30

  SULIT 7

  12. Antara berikut langkah yang manakah paling berkesan untuk mengurangkan hakisancerun?I Pertanian sejenisII Pembinaan batasIII Pembinaan teresIV Tanaman tutup bumiA. I dan IIB. I dan IVC. II dan IIID. III dan IV

  Soalan 13 berdasarkan maklumat di bawah.

  Dijalankan di kawasan pedalaman Hutan ditebang dan dibakar Kaedah tanaman secara tugal

  13. Apakah kesan aktiviti di atas terhadap alam sekitar?A. Peningkatan paras kesuburan tanihB. Kepupusan spesies kayu berhargaC. Kekurangan sumber air semula jadiD. Kewujudan petempatan baru

  Soalan 14 berdasarkan rajah di bawah.

  .-Laut.-__ - - - . . . ; , ~ J > _ _ < G \ Arah

  OmbakSebelum

  14. Apakah bentuk muka bumi X ?A. Tebing tinggiB. TelukC. TanjungD. Tetanjung

  Selepas

  23/12kk

 • 8/14/2019 2009 kedah ppmr geo

  8/30

 • 8/14/2019 2009 kedah ppmr geo

  9/30

  SULIT 9Soalan 16 berdasarkan rajah di bawah.

  Kutub Utara

  Kutub Selatan

  16. Pergerakan di atas menyebabkan berlakunyaI matahari terbit di timurII pembiasan angin lazimIII perbezaan panjang siang dan malamIV kejadian empat musim dalam setahunA. I dan IIB. I dan IVC. II dan IIID. III dan IV

  Soalan 17 berdasarkan maklumat di bawah.

  '---'1 Membaiki jala--N-e-la-y-an-----l---. , Membaiki bot

  17. Maklumat di atas menggambarkan aktiviti utama nelayan semasa musim tengkujuh.Nelayan berkenaan tinggal di kawasanA. Mukah, SarawakB. Tumpat, KelantanC. Semporna, SabahD. Pulau Pangkor, Perak

  23/12kk

 • 8/14/2019 2009 kedah ppmr geo

  10/30

  SULIT 1018. Antara berikut, pernyataan manakah yang menerangkan tentang hujan di Malaysia?

  A. Dibawa oleh bayu lautB. Hujan disertai siklon tropikaC. Paling lebat semasa peralihan monsunD. Hujan tahunan antara 1000 -2000 mm

  Soalan 19 berdasarkan peta di bawah.

  DUNIA

  Binatang diburu untuk bulunya Sumber industri kertas

  19. Pernyataan di atas dikaitkan dengan kegiatan ekonomi penduduk di kawasan petabertandaA. IB. IIC. IIID. IV

  23/12kk

 • 8/14/2019 2009 kedah ppmr geo

  11/30

  SULIT

  Soalan 20 berdasarkan rajah di bawah.

  Ponloron malonori

  11

  Ullraungudibolikkon semulo

  20. Fenomena X di dalam rajah di atas disebabkan olehI penggunaan penyaman udaraII kapal terbang supersonikIII pembuangan sisa toksikIV asid sulfurik lemahA. I dan IIB. I dan IVC. II dan IIID. III dan IV

  Soalan 21 berdasarkan rajah di bawah._-r--_ I({J

 • 8/14/2019 2009 kedah ppmr geo

  12/30

  SULIT 12 23/1

  22. Kombinasi manakah yang benar?

  Jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi Jenis tanihI Hutan pantai BerpasirII Hutan paya air tawar Gambut

  III Hutan paya air masin LateritIV Hutan gunung Aluvium

  A. I dan IIB. I dan IVC. II dan IIID. III dan IV

  Soalan 23 berdasarkan maklumat di bawah.

  Cengal Merbau Nyatoh

  23. Spesies tumbuh-tumbuhan semula jadi di atas digunakan untuk membuat

  A. atapB. varnlsC. perabotD. cerucuk

  2kk

 • 8/14/2019 2009 kedah ppmr geo

  13/30

  SULIT 13 23/1

  24. Pasangan manakah yang benar?

  Tumbuh-tumbuhan semula jadi LokasiI Bakau Kuala Sepetang, PerakII Cengal Gunung Kinabalu, SabahIII Kempas Pulau Talang-Talang, SarawakIV Palma Tasik Bera, Pahang

  A. Idan IIB. I dan IVC. II dan IIID. III dan IV

  Soalan 25 berdasarkan maklumat di bawah.

  Hutan Taiga Hutan Mediterranean Hujan Hujan Tropika

  25. Apakah ciri persamaan kawasan hutan di atas?A. Malar hijauB. Dirian tulenC. Berbentuk kanopiD. Kepelbagaian spesies

  2kk

 • 8/14/2019 2009 kedah ppmr geo

  14/30

  SULIT 14 23/1Soalan 26 berdasarkan rajah dan peta di bawah.

  26. Haiwan di atas terdapat di kawasan peta yang bertanda

  27. Apakah kepentingan tumbuh-tumbuhan kepada alam sekitar?I Habitat flora dan faunaII Agen pencegah hakisan tanahIII Sumber kayu keras berhargaIV Sumber perubatan tradisionalA. I dan IIB. I dan IVC. II dan IIID. III dan IV

  2kk

 • 8/14/2019 2009 kedah ppmr geo

  15/30

 • 8/14/2019 2009 kedah ppmr geo

  16/30

  SULIT 16

  30. Apakah usaha pemuliharaan sumber hutan di Malaysia?A. Penebangan terpilihB. Mewartakan hutan simpanC. Menjalankan rawatan silvikulturD. Mengehadkan pengeluaran lesen membalak

  Soalan 31 berdasarkan maklumat dan peta di bawah.

  Berpenduduk jarang Bergunung-ganang Berhutan tebal

  31. Pernyataan di atas dikaitkan dengan kawasan bertanda

  I I, ".\,.)I(0 , " .,) .I " ,I \, ,l . , , , , " , , . ~ ,

  "A ,.\ '.

  I' I I,\ : '. \ \o,f"I

  ,

  r- .. ' ..... ," ..... "r..

  ),"/

  , - , "1 A' ,,-.. It." -.. )' ,-,'' . ,.wJIIIIe.

  MALAYSIA

  23/12kk

 • 8/14/2019 2009 kedah ppmr geo

  17/30

  SULIT 1732. Antara berikut faktor manakah yang mempengaruhi pertumbuhan semula jadipenduduk sesebuah negara?

  I Taraf pendidikanII Taraf kesihatanIII Kadar kelahiranIV Kadar kematianA. I dan IIB. I dan IVC. II dan IIID. III dan IV

  Soalan 33 berdasarkan rajah di bawah.Sik,Kedah ke

  Felda Keratong,Pahang

  33. Apakah faktor yang menyebabkan berlakunya penghijrahan di atas?I Tanah yang sesuai untuk pertanian.II Sistem pengangkutan yang baik.III Peluang pekerjaan .IV GovernanA. I dan IIB. I dan IVC. II dan IIID. III dan IV

  34. Antara berikut, kombinasi manakah yang benar?Petempatan Fungsi

  I Tanjung Dawai, Kedah perikananII Lumut, Perak perlombonganIII Mukah, Sarawak pembalakanIV Kundasang, Sabah pertanian

  A. I dan IIB. I dan IVC. II dan IIID. III dan IV

  23/12kk

 • 8/14/2019 2009 kedah ppmr geo

  18/30

  SULIT 18

  Soalan 35 berdasarkan maklumat di bawah.

  Gua Niah, Sarawak Kota Tampan, Perak

  35. Apakah faktor utama pemilihan petempatan awal di atas?I Sumber airII Kesuburan tanah tinggiIII Mengelakkan bencana alamIV Perlindungan daripada binatang buasA. I dan IIB. I dan IVC. II dan IIID. III dan IV

  Soalan 36 berdasarkan maklumat dan peta di bawah.

  Kadar kelahiran tinggi Aktiviti ekonomi bergantung kepadasumber Ramai penduduk tinggal di luar bandar

  36. Pernyataan di atas merujuk kepada negara

  DUNIA

  IC-'iJ lI

  23/12kk

 • 8/14/2019 2009 kedah ppmr geo

  19/30

  SULIT 1937. Antara berikut kombinasi manakah yang benar?

  Pola Petempatan KawasanA 8erpusat Pinggir pantaiB 8erselerak TanahraneanganC 8erjajar Landasan keretapiD Berkelompok Kebun keeil getah

  Soalan 38 berdasarkan maklumat di bawah.

  Kuala Lumpur Bangkok Tokyo

  38. Apakah kesan proses pembandaran bandar raya di atas?I Taraf hidup meningkatII Kepadatan penduduk berkurangIII Kemudahan perumahan berkurangIV Kemudahan infrastruktur meningkatA. Idan IIB. I dan IVC. II dan IIID. III dan IV

  23/12kk

 • 8/14/2019 2009 kedah ppmr geo

  20/30

  SULIT 20

  Soalan 39 berdasarkan gambar di bawah.

  39. Apakah langkah-Iangkah yang dijalankan untuk mengurangkan kejadian diatas?I Sungai didalamkanII Longkang dibersihkanIII Mengawal pembuangan sisa kilangIV Meningkatkan aras jalan rayaA. Idan IIB. Idan IVC. II dan IIID. III dan IV

  23/12kk

 • 8/14/2019 2009 kedah ppmr geo

  21/30

  SULIT 21 23/1

  Soalan 40 berdasarkan gambar di bawah.

  Kuala Lumpur dahulu Kuala Lumpur kini

  40. Apakah masalah yang berlaku akibat perubahan di atas?I Kesesakan lalu lintasII Pencemaran udaraIII Peningkatan jumlah pendudukIV Kemerosotan nilai tanahA. I dan IIB. I dan IVC. II dan IIID. III dan IV

  Soalan 41 berdasarkan maklumat di bawah.

  Keretapi Pasifik Kanada Keretapi Tanah Melayu Berhad

  41. Apakah persamaan kepentingan jalan pengangkutan di atas?A. Mengangkut bijirinB. Mengurangkan kesesakanC. Mempercepat urusan daganganD. Mengangkut penumpang

  2kk

 • 8/14/2019 2009 kedah ppmr geo

  22/30

  SULIT 22

  Soalan 42 berdasarkan rajah di bawah.

  42. Kemudahan komunikasi di atas membolehkanA. siaran televisyen 24 jamB. kos penyiaran dijimatkanC. menonton Liga Inggeris secara langsungD. penghantaran dokumen perniagaan melalui faksimili

  43. Apakah faktor utama yang mempengaruhi pembinaan sistem pengangkutan pintardi Malaysia?A. Permintaan penggunaB. Kesesakan lalu lintasC. Perkembangan teknologiD. Kepakaran tempatan

  Soalan 44 berdasarkan maklumat di bawah.

  Projek Lebuh Raya Utara Selatan (PLUS) Lebuh Raya Timur Barat

  44. Apakah kesan utama pembinaan lebuh raya di atas terhadap alam sekitar?A. PerubahanlandskapB. Meningkatkan penggunaan kenderaanC. Mempercepat penghantaran baranganD. Perkembangan kawasan luar bandar

  23/12kk

 • 8/14/2019 2009 kedah ppmr geo

  23/30

  SULITSoalan 45 berdasarkan rajah di bawah.

  Sumber X 45. Sumber X ialah

  A. airS. hutanC. tanihD. suria

  23

  Soleh diperbaharuiTenaga elektrik untukmeter tempat letak kenderaan

  46. Antara berikut kombinasi manakah yang benar?

  Lokasi pengeluaranIII

  III

  IVA. I dan IIS. I dan IVC. II dan IIID. III dan IV

  Port DicksonMerit PilaRaubMamut

  Soalan 47 berdasarkan maklumat di bawah.

  Cat Kosmetik Tekstil

  MineralPetroleumArang batuEmas

  Bijih timah

  47. Hasil keluaran di atas adalah kesan penerokaanA. kaolinB. fosfatC. arang batuD. petroleum

  23/12kk

 • 8/14/2019 2009 kedah ppmr geo

  24/30

 • 8/14/2019 2009 kedah ppmr geo

  25/30

  SULIT 25

  Soalan 49 berdasarkan maklumat di bawah.

  Bio bahan api Biotenaga Bio produk

  49. Maklumat di atas berkaitan denganA. tenaga suriaB. tenaga biomasC. tenaga termaD. tenaga hidroelektrik

  Soalan 50 berdasarkan rajah di bawah.

  C Sektor Pertanian ::>~ - - - - - - - - - - ~ ~ l

  Teknologi Mesra AlamJaring kalis seranggaTeknik Fertigasi

  lMatlamatX

  50. Teknologi di atas bermatlamatA. meningkatkan hasil pengeluaranB. meningkatkan penyelidikanC. mengurangkan pencemaranD. mengurangkan penggunaan sumber

  23/12kk

 • 8/14/2019 2009 kedah ppmr geo

  26/30

  SULIT 2651. Antara berikut, kaedah manakah yang digunakan untuk menjamin bekalan sumber

  pada masa depan?

  Sumber Kaedah PengurusanI Air . Tebus gunaII Tanih Pertanian sejenisIII Minerallogam Kitar semulaIV Hutan Silvikultur

  A. I dan IIB. I dan IVC. II dan IIID. III dan IV

  Soalan 52 berdasarkan maklumat dan peta di bawah.

  Mineral G Digelar 'Raja segal a logam'

  52. Mineral G terdapat di kawasan bertanda

  ).1f' "

  "r" C ............... ...... ," ."....:.'. i / -~ . r ...... .

  MALAYSIA

  23/12kk

 • 8/14/2019 2009 kedah ppmr geo

  27/30

  SULIT 27Soalan 53 berdasarkan maklumat di bawah.

  Encik Park Ji-Sung pelancong dari Korea sangat gemar menikmati keindahan batukarang yang terdapat di Malaysia.

  53. Encik Park Ji-Sung dapat menikmati keindahan tersebut diA. Pulau Ketam, SelangorB. Pantai Cahaya Bulan, KelantanC. Kuala Besut, TerengganuD. Pulau Payar, Kedah

  Kawasan berlorek menunjukkan lokasi industri bukan berasaskan sumber.

  , II t.. \, ~ ' " ' . - " " ,. "li.t \'\ .... j

  SEMENANJUNG MALAYSIA54. Apakah jenis industri di Xdan Y ?

  A. Industri tayarB. Industri automotifC. Industri elektrik dan elektronikD. Industri makanan dan minuman

  23112kk

 • 8/14/2019 2009 kedah ppmr geo

  28/30

  SULIT 28

  55. Antara berikut pasangan manakah yang benar?Tanih Tanaman

  I Laterit NanasII Gambut KokoIII Beris TembakauIV Pasir Kelapa

  A. I dan IIB. I dan IVC. II dan IIID. III dan IV

  56. Lokasi manakah pada peta berkembang akibat perlombongan gas asli?

  ..

  : ' " \ -. z ...... \~ . . r .. ........

  I.'It '" ' . '",J

  ."".. ____ .tI* ...r"' : ~ . . . . " " " ' . ". /-

  ' . r " ~ MALAYSIA

  57. Kombinasi manakah yang benar?Fenomena Kesan terhadap alam sekitar

  A Kesan rumah hijau Tanih menjadi tandusB Penipisan lapisan ozon Penurunan suhu setempatC Pencemaran udara K a w a s a n t a d a h a n t e ~ ~ a s 0 Hujan asid Hidupan terancam

  23/12kk

 • 8/14/2019 2009 kedah ppmr geo

  29/30

  SULIT 29 23/1Soalan 58 berdasarkan maklumat dan peta di bawah.

  Program Kitar Semula Waste 21 Program Cukai Sisa Program Cukai Hijau

  58. Maklumat di atas merujuk kawasan peta yang bertanda

  o

  DUNIA

  Soalan 59 berdasarkan maklumat di bawah.

  Akasia Batai Yemane

  59. Maklumat di atas berkaitanA. penghijauan bandarB. penghutanan semulaC. penebangan terpilihD. rawatan silvikultur

  2kk

 • 8/14/2019 2009 kedah ppmr geo

  30/30

  SULIT 30 23/1

  Soalan 60 berdasarkan maklumat di bawah.

  Malaysia Indonesia Singapura

  60. Kerjasama perdagangan antara ketiga-tiga negara di atas dikenali sebagaiA. ASEANB. KomanwelC. IMT -GTD. IMS GT

  2kk