2002 0 Virksomhedsregnskab Virksomhedsregnskab 2002 Bilag Forsvarskommandoen Postboks 202 2950 Vedbأ¦k

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of 2002 0 Virksomhedsregnskab Virksomhedsregnskab 2002 Bilag Forsvarskommandoen Postboks 202 2950...

 • Forsvarskommandoens Virksomhedsregnskab 2002

  Bilag

  Forsvarskommandoen Postboks 202 · 2950 Vedbæk

  Tlf.: 45 67 45 67 · Fax: 45 89 07 48

  Internet: www.fko.dk

  E-mail: fko@fko.dk

  Forsvarskommandoen

  2002 0 0 2

  V ir

  ks o

  m h e d sr

  e gn

  sk a b

  Bilag

  U d gi

  ve t

  a f

  Fo rs

  va rs

  ko m

  m a n d o

  e n

  m a j

  20 0 3

  · P

  ro d u

  k ti

  o n

  : Li

  to tr

  yk K

  ø b e n

  h a vn

  a /s

  · O

  p la

  g: 1

  10 0

 • Forsvarskommandoens Virksomhedsregnskab 2002

  Bilag

 • Bilag

 • 3

  4 Bilag 1 Oversigt over igangværende og afsluttede projekter på § 12.21.01.10.15. Erhvervelse af materiel 2002. Hæren. Søværnet. Flyvevåbnet.

  7 Bilag 2 Oversigt over igangværende og afsluttede projekter på § 12.21.02. Materielinvesteringer 2002. Søværnet.

  8 Bilag 3 Oversigt over DeMars-projektet.

  9 Bilag 4 Oversigt over igangværende og afsluttede bygge- og anlægsarbejder på § 12.21.13. Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder med anlægsregnskab på enkeltprojekter, bevillingsafregning og regnskabs mæssige forklaringer.

  20 Bilag 5 Driftsregnskaber pr. hovedformål.

  22 Bilag 6 Driftsregnskab for Forsvarets Forskningstjeneste.

  24 Bilag 7 Forsvarets personelpolitik.

  29 Bilag 8 Miljørapportering.

  33 Bilag 9 Arbejdsmiljø, færdselssikkerhed, sikkerhed til søs og flyvesikkerhed.

  Side

 • Bilag 1

  Projektinformation Bevillingsniveau Løbende priser

  Projekt nr. Projekt navn Aktstykke Bevillings- Forventet Samlet Årets Samlet Rest- Årets Samlet Restbeta- år & nr. niveau slutår bevilling forbrug forbrug bevilling forbrug forbrug linger i

  måned/år ult. år x ult. år x PN x + 1

  Beløb i mio. kr.

  Hæren

  4

  500372 Nærluftforsvar til hæren 1991 39 AUG 91 2004 990 15 931 59 18 956 67

  500386 Kampvognsprojekt 1989 1989 278 JAN 88 2002 2.133 7 2.132 0 10 2.629 0

  501000 PNBJ- og PNBROVG 1993 259 JAN 92 2004 200 4 196 4 4 203 5

  M1/19 Minerydningsmateriel 1995 49 MED 95 2005 95 0 84 11 0 94 16

  M1/13 Raketkastere (MLRS) 1995 82 MED 95 2007 662 0 351 311 0 385 487

  M1/09 Natobservationsudstyr til hæren 1996 20 MED 96 2003 177 6 174 3 9 205 4

  M1/20 DACCIS-EDB til kommandostationer 1996 104 MED 96 2004 60 0 56 4 0 59 10

  M1/11 Artilleripejleradar 1997 37 MED 97 2004 285 2 274 11 3 294 14

  M1/18 DIB fase 2, andet 1997 61 MED 97 2002 36 1 36 0 1 37 0

  M1/13 Amm. t/MLRS 1998 9 MED 98 2007 99 0 27 72 0 22 83

  M1/18 DIB fase 3 1998 17 MED 98 2003 173 2 172 2 2 184 2

  M1/28 MLRS til ELK 1998 38 MED 98 2007 359 -1 234 125 -2 241 143

  M1/18 DIB, fase 4 1999 165 MED 99 2003 138 50 118 20 53 124 21

  M1/24 PMV M113, fase 1 1999 190 MED 99 2004 442 159 264 178 167 276 188

  M1/12 Ammo til FART 1999 217 MED 99 2005 401 185 365 36 194 383 43

  M1/21 Natobs.udstyr, suppl. ansk. 1999 68 MED 99 2006 194 7 133 61 7 153 65

  M1/34-35 Mat. til DIB, fase 5 og 6 2000 201 MED 00 2004 895 115 322 573 118 326 592

  M1/31+32 Kommunikationsmateriel til HRN 2000 269 MED 00 2006 542 78 212 331 80 216 340

  M1/33 Geværer til HRN 2000 267 MED 00 2004 102 3 55 47 3 58 47

  M1/36 Minerydningsmateriel 2001 59 MED 01 2005 57 5 7 50 5 7 47

  Sum 636 6.143 1.896 671 6.851 2.174

  Bemærk:

  M1/28 MLRS t/ELK. Oprindelig bevilling er 363,0 mill. kr. Bevilling er reduceret med 4,5 mill. kr. Beløb er overført til FEP1, investeringsordre 20000260.

  M1/34-35 Mat. til DIB, fase 5 og 6. Oprindelig bevilling er 911,0 mill. kr. Bevilling er reduceret med 15,9 mill. kr. Beløb er overført til FEP1, investeringsordre

  20000149.

  Oversigt over igangværende og i 2002 afsluttede projekter på § 12.21.01.10.15. Erhvervelse af materiel.

 • Bilag 1

  500460-2 Søminemateiel, SGM80

  2. Anskaffelse 1990 297 JAN 89 2003 365 6 350 15 8 445 2

  202001 Anskaffelse af LET ASMD 1992 331 JAN 91 2003 163 -2 114 49 -2 130 14

  M2/10 SAM-Missilsystem til NI-JU kl. 1996 235 MED 96 2003 270 2 266 4 2 301 3

  M2/24 Forureningsbekæmp.-moduler 1996 5 MED 96 2003 10 5 8 2 6 10 1

  M2/19 Våben SF-300, fase 1. 1997 216 MED 97 2007 327 60 315 12 73 349 13

  M2/16 Radiokommunikationsudstyr 1997 290 MED 97 2003 72 14 68 4 16 72 4

  M2/22 Bugserbåde 1997 292 MED 97 2003 23 13 21 2 14 22 1

  M2/41 Missilvildledn.-mi.. SEAGNAT 1998 254 MED 98 2003 66 0 64 2 0 67 2

  M2/07-1 Kampmoduler, 1. Disponering 1998 10 MED 98 2004 534 50 510 24 58 532 25

  M2/08 A/U Våben 1998 50 MED 98 2003 159 3 137 22 3 141 25

  M2/27 MIL SATCOM 1999 144 MED 99 2004 32 2 9 23 2 10 24

  M2/07-2 Kampmoduler, 2. Disponering 1999 189 MED 99 2004 258 22 154 104 24 157 116

  M2/20-2 Våben SF-300, fase 2, 2. Disp. 1999 8 MED 99 2004 88 1 49 39 1 49 41

  M2/26 Minestrygningselement 1999 69 MED 99 2003 48 13 36 12 15 39 12

  M2/25 Radiokommunikationsudstyr 2000 244 MED 00 2005 65 6 10 55 6 10 56

  M2/32 Kystradarstationer 2001 58 MED 01 2006 109 40 40 69 39 39 71

  Sum 2.589 234 2.150 439 265 2.374 409

  Oversigt over igangværende og i 2002 afsluttede projekter på § 12.21.01.10.15. Erhvervelse af materiel.

  Søværnet

  5

  Projektinformation Bevillingsniveau Løbende priser

  Projekt nr. Projekt navn Aktstykke Bevillings- Forventet Samlet Årets Samlet Rest- Årets Samlet Restbeta- år & nr. niveau slutår bevilling forbrug forbrug bevilling forbrug forbrug linger i

  måned/år ult. år x ult. år x PN x + 1

 • Bilag 1

  Oversigt over igangværende og i 2002 afsluttede projekter på § 12.21.01.10.15. Erhvervelse af materiel.

  Beløb i mio. kr.

  500513 Ansk af 58 F-16 fly 1977 305 jan/75 2004 2.640,0 0 2.613,1 26,9 0,0 5.615,0 0,0

  500532 Ansk af 12 F-16 fly 1984 50 jan/84 2005 1.310,0 0 1.285,0 0,0 1.229,3 0,0

  500536 Modifikation af F-16 fly 1986 147 jan/85 2001 122,0 0 112,1 9,9 0,0 76,2 0,0

  500544 Panserværnshelikoptere 1987 184 jan/86 2003 415,0 0 407,7 7,3 0,0 461,3 6,3

  500546 Maverick missiler 1988 200 jan/87 2002 197,0 -0,8 162,8 34,2 -1,0 162,7 0,0

  500548 F-16 MLU udvikling 1991 141 jan/90 2006 299,0 0 299,1 -0,1 0,0 323,3 0,0

  M3/02 F-16 MLU produktion 1993 288 jan/93 2008 1.250,0 7,9 1.279,4 -29,4 12,2 1.485,5 -30,2

  M3/01-1 3 brugte F-16 fly 1994 196 jan/93 2006 161,0 0 150,0 11,0 0,0 157,1 9,4

  M3/04-1 Ansk af AMRAAM 1994 97 jul/94 2008 163,0 8,3 120,6 42,4 11,1 122,0 0,9

  M3/08 Ansk af IFF MK XII 1995 44 jul/95 2004 98,0 3,6 73,9 24,1 5,9 85,4 1,3

  M3/14 Ansk af F-16 MLU simulator 1995 60 jul/95 2003 48,0 0 48,2 -0,2 0,0 55,3 0,7

  M3/04-2 Amm til F-16 1995 81 jul/95 2008 420,0 0,8 407,8 12,2 1,2 494,8 1,6

  Amm til F-16 særlig pulje 1) 1995 81 0,0 42,0 0,0

  4 brugte F-16 særlig pulje 1) 1996 21 0,0 120,0 0,0

  M3/01-2 4 brugte F-16 1996 21 jul/96 2008 260,0 4,1 198,3 61,7 5,8 210,3 42,5

  M3/06 Anflyv.-/land.hjælpemidler 1996 105 jul/96 2007 162,0 0,8 42,7 119,3 1,2 54,9 116,8

  503012 F-16 MLU udvikling tillægsbev. 1996 119 jul/96 2006 38,0 0,0 36,8 1,2 0,0 39,3 0,0

  M3/05 HAWK fase 2 1997 217 jul/97 2004 516,0 15,0 432,5 83,5 16,3 443,3 105,0

  M3/11 RECCE udstyr til F-16 1997 50 jul/97 2003 110,0 0,1 68,0 42,0 0,1 69,8 42,3

  503015 GIII F-330 erst ansk 1997 90 jul/97 2004 337,0 20,9 296,5 40,5 24,8 305,2 45,0

  M2/23 Lynx opdatering 1997 89 jul/97 2004 197,0 39,8 177,5 19,5 49,1 204,1 21,5

  M3/13 Missilvarslingsudstyr 1998 45 jul/98 2006 134,0 2,6 2,7 131,3 2,9 3,0 135,4

  M3/10-1 Amm til fly fase 3a 1998 56 jul/98 2008 269,0 0 12,1 256,9 0,0 11,0 268,9

  M3/19 Brandslukningskøretøjer 2) 1999 179 jul/99 2006 108,0 12,9 80,0 28,0 14,4 88,7 22,1

  M3/17 Indl ansk nasensorer F-16 1999 7 jul/99 2005 186,0 29,0 160,3 25,7 32,6 192,3 24,8

  M3/25 Præcisionsvåben til F-16 1999 31 jul/99 2007 215,0 8,5 22,4 192,6 10,2 25,2 195,5

  M1/21 NATOBS-udstyr suppl 1999 68 jul/99 2006 129,0 0,00 0,0 129,0 0,0 0,0 136,3

  M3/10-2 Amm til fly fase 3b 1999 77 jul/99 2008 57,0 0,00 0,0 57,0 0,0 0,0 62,2

  M1/09 NATOBS-udstyr HRN 1996 20 jul/96 2003 90,0 1,00 83,0 7,0 1,0 88,2 7,3

  M1/08 System til fjernopkl (UAV) 3) 1998 55 jul/98 2005 396,0 99,2 306,5 89,5 104,0 318,4 78,1

  M3/30 GIII erstatningsansk 2000 250 jul/00 2005 497,0 36,1 467,9 29,1 34,7 499,5 31,3

  M3/31 Ansk af transportfly 2000 46 jul/00 2007 2.184,0 40,4 894,0 1.290,0 39,5 939,1 1.136,4

  M3/32 FSV standardhelikoptere 2001 17 jul/01 2010 2.995,0 413,6 1.198,9 1.796,1 417,4 1.203,1 1.830,9

  Sum 16.003,0 743,8 11.439,8 4.538,2 783,4 14.963,3 4.292,3

  1) De under projekterne "særlig pulje" anførte forbrug er også indeholdt i "hovedprojekternes" samlede forbrug.

  2) M3/19: Oprindelig bevilling er 108 mio. kr. Restbevilling er reduceret med 7 mio. kr., som er overført til FEP1, investeringsordre 20000138.

  3) M1/08: Oprindelig bevilling er 396 mio. kr. Restbevilling er reduceret med 14 mio. kr., som er overført til FEP1, investeringsordre 20000147.

  Flyvevåbnet

  6

  Projektinformation Bevillingsniveau Løbende priser

  Projekt nr. Projekt navn Aktstykke Bevillings- Forventet Samlet Årets Samlet Rest- Årets Samlet Restbeta- år & nr. niveau slutår b

Recommended

View more >