20-dovoljnost-u-vjerovanju

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/6/2019 20-dovoljnost-u-vjerovanju

  1/60

  Ibn Qudme el-Maqdis Dovoljnost u vjerovanju

  1

 • 8/6/2019 20-dovoljnost-u-vjerovanju

  2/60

  Ibn Qudme el-Maqdis Dovoljnost u vjerovanju

  2

 • 8/6/2019 20-dovoljnost-u-vjerovanju

  3/60

  Ibn Qudme el-Maqdis Dovoljnost u vjerovanju

  3

  DOVOLJNOST

  u vjerovanju

  MuweffequddnIbn Qudme el-Maqdis

  (umro 620. godine nakon hire)

  Plav, Sandaka'bn1432. hidretske

  jul 2011. godne

 • 8/6/2019 20-dovoljnost-u-vjerovanju

  4/60

  Ibn Qudme el-Maqdis Dovoljnost u vjerovanju

  4

  Izdava:''K e l i m e t u l H a qq''

  Plav, Sandakwww.kelimetul-haqq.com

  www.kelimetul-haqq.org

  [email protected]

  Prevod, prelom i lektura teksta:

  Eb Ahmed

  Unos teksta:

  Eb Hafsa

  Dizajn korice:

  Eb Merjem

  tampa:''K e l i m e t u l H a qq''

  V A N A N A P O M E N A !

  Svako kopiranje i umnoavanje ove knjigeili bilo kojeg njenog dijela

  bez odobrenja izdavaaje veomapohvaljeno i preporuljivo

  http://www.kelimetul-haqq.com/http://www.kelimetul-haqq./http://www.kelimetul-haqq./http://www.kelimetul-haqq.com/
 • 8/6/2019 20-dovoljnost-u-vjerovanju

  5/60

  Ibn Qudme el-Maqdis Dovoljnost u vjerovanju

  5

  Rekao je Allhov PoslanikMuhammed,sallallhu 'alejhi we sellem:

  ''Najvrijedniji dihd je rei rije istine pred nepravednim

  vladarem.''1

  ''Prvak ehd je Hamza, a potom ovjek koji doe

  nepravednom vladaru, kae mu istinu u lice, pa ga vladar

  ubije.''2

  ''Neka nikoga od vas ne sprijei strah od ljudi da kae istinu

  kada je vidi ili bude njen svjedok, jer mu rije istinenee

  pribliiti as smrti, niti mu umanjiti nafaku.''3

  1hathbiljee Eb Dw, et-Tirmih i Ibn Me u svojim ''Sunenima''

  o Eb Se'a el-Hurija i Eb Umme el-Bahilija.

  2hathbiljei Hkim o Dbir ibn 'Abullha.

  3hath biljei imm Ahmed u svome ''Musnedu''o Eb Se'a el-Hudrija.

 • 8/6/2019 20-dovoljnost-u-vjerovanju

  6/60

  Ibn Qudme el-Maqdis Dovoljnost u vjerovanju

  6

 • 8/6/2019 20-dovoljnost-u-vjerovanju

  7/60

  Ibn Qudme el-Maqdis Dovoljnost u vjerovanju

  7

  U v o d

  Sva zahvala pripada Allhu, Onome Koji je hvaljen nasvakom jeziku, Onome Koji je oboavan u svakome dobu.Nema mjesta koje je slobodno od Njegovog znanja niti Njegaijedna stvar preokupira nad drugom. On je daleko iznad svihsuparnika ili ortaka, kao to je ist od toga da ima enu ilidijete. Njegova odredba se sprovodi nad svim Njegovimrobovima. Nijedan razum ne moe da izvede primjer za Njegasvojim razmiljanjem, niti srce moe pokuati da Ga opie(prikae).

  ''Nita nije kao On! On sve uje i sve vidi.'' 4

  Njemu pripadaju najbolja imena i najuzvienija svojstva:

  4srae-ura, 11. jet.

 • 8/6/2019 20-dovoljnost-u-vjerovanju

  8/60

 • 8/6/2019 20-dovoljnost-u-vjerovanju

  9/60

  Ibn Qudme el-Maqdis Dovoljnost u vjerovanju

  9

  Obaveza nam je vratiti precizno znanje Onome Koji ga jerekao i mi to povjeravamo onome koji ga je prenio, slijedeiprimjer onih koji su duboko upueni u znanje, onih koje jeAllh pohvalio u Svojoj jasnoj Knjizi, rekavi:

  ''A oni koji su vrsto upueni u znanje kau: ''Mi vjerujemou to, sve je od naeg Gospodara''.'' 7

  I On kae, korei one koji trae te'wl (tumaenje iskrivena znaenja) nejasnih jet Njegove Objave:

  ''A to se tie onih u ijim srcima je bolest , oni slijede one(jete) koji su nejasni, elei fitnu(smutnju)i elei njihovotumaenje; a njihovo tumaenje ne zna niko, osim Allha.'' 8

  Ovako je Allh traenje skrivenih znaenja (te'wla)opisao znakom devijacije (zablude) i stavio ga na isti nivo satraenjemfitne u Svom ukoru.

  Onda je On stavio pregradu izmeu njih i onoga za imoni ude i On presjekao njihove ambicije od onoga za im oniude, rekavi:

  7sralu 'Imrn, 7. jet.

  8sralu 'Imrn, 7. jet.

 • 8/6/2019 20-dovoljnost-u-vjerovanju

  10/60

  Ibn Qudme el-Maqdis Dovoljnost u vjerovanju

  10

  ''A niko ne zna njihov te'wl, osim Allha.'' 9

  U vezi sa hadthima: ''Zaista se Allh sputa na najnienebo'' i ''Zaista e Allhbiti vien na Sudnjem danu'' i onometo je slino ovim hadthima, imm Eb 'Abdullh Ahmed ibn

  Hanbel, rahimehullh, je rekao:''Mi vjerujemo u njih i mi potvrujemo njihovu istinitost , bezzapitkivanja ''kako'' i bez pripisivanja znaenja njima, i mi neodbacujemo jedan dio od njih. Mi znamo da je sve ono s ime jedoao Allhov Poslanik, sallallhu 'alejhi we sellem, istina. Mi neodbacujemo ono sa ime je Allhov Poslanik, sallallhu 'alejhi wesellem, doao , niti opisujemo Allha iime vie nego ime je Onopisao sam Sebe, bez ograniavanja.Allhkae:

  ''Nita nije kao On i On sve uje i vidi.'' 10Mi kaemo kao to jeOn rekao. Mi opisujemo Njega onim ime je On sm Sebe opisao imi to ne prekoraujemo. Opis onih koji pokuavaju da Ga opiu nemoe Njega shvatiti. Mi vjerujemo u sav Qur'n, u njegove jasne,

  kao i u njegove nejasne jete. Mi ne odbacujemo nita od Njegovihsvojstava zbog neudobnosti/nemira (koje moemo osjetiti prematome).Mi ne prekoraujemo Qur'n i hadth i nemamo znanja kakoda ih razumijemo (drukije), izuzev putem potvrivanja istinitosti

  9sralu 'Imrn, 7. jet.

  10srae-ra, 11. jet.

 • 8/6/2019 20-dovoljnost-u-vjerovanju

  11/60

  Ibn Qudme el-Maqdis Dovoljnost u vjerovanju

  11

  Allhovog Poslanika, sallallhu 'alejhi we sellem, i potvrdeQur'na.''

  Imm Eb 'Abdullh Muhammed ibn Idrs e-fi',Allhbio zadovoljan njime, je rekao:

  ''Ja vjerujem uAllha i u ono to je preneeno u vezi Allha, onakokako je elio Allh. I ja vjerujem u Allhovog Poslanika, sallallhu'alejhi we sellem, i u ono to je preneeno u vezi AllhovogPoslanika, onako kako je namjeravano od strane AllhovogPoslanika.''

  Ovo je put koji su uenjaci selef i halef slijedili,Allh biozadovoljan njima. Oni su se jednoglasno sloili na priznavanju,prihvatanju i potvrivanju onoga to je spomenuto uAllhovoj Knjizi i sunnetu Njegovog Poslanika, sallallhu'alejhi we sellem, u pogledu (Allhovih) svojstava, bez

  okretanja koritenju te'wla. Nama je nareeno da slijedimonjihov put (Allhovog Poslanika, sallallhu 'alejhi we sellem, injegovih ashb) i da budemo upueni njihovim primjerom.Upozoreni smo na novouvedene stvari i obavjeteni smo dasu one od stvari koje vode u zabludu. Allhov Poslanik,sallallhu 'alejhi we sellem, je rekao:

  ''Drite se mog sunneta i sunneta ispravno upuenih halif

  nakon mene. vrsto se za to drite (za taj sunnet) svojimonjacima i uvajte se novouvedenih stvari , jer je zaistasvaka novouvedena stvar novotarija, a svaka novotarija jezabluda.'' 11

  11Vjerodostojni hathkoji je zabiljeio imm Ahmed u svome ''Musnedu''

  (4/126, 127), Eb Dwd u svom ''Sunenu''(Knjiga priravanja za sunnet,4607), i et-Tirmidhu svom ''Sunenu''(Knjiga znanja, 2676). Ibn Me ga

 • 8/6/2019 20-dovoljnost-u-vjerovanju

  12/60

  Ibn Qudme el-Maqdis Dovoljnost u vjerovanju

  12

  Abdullh ibn Mes'd, radijallhu 'anhu, je rekao:

  ''Slijedite (sunnet) i ne uvodite (izmiljajte)! Jer, imate dovoljno!''12

  'Umer ibn 'Abdul'Azz, rahimehullh, je rekao neto uznaenju:

  ''Zastanite tamo gdje su ljudi stali! Jer, zaista, oni su stali na

  primanju znanja. Jasni dokazi su im bili dovoljni i oni su bili najjaiu ispoljavanju toga. Kada bi bilo ikakvog dodavanja (u vjeri), oni bibili najprei da to (prvi) urade. Pa ako kaete: ''To je uvedeno nakonnjih'', onda to nije uveo iko drugi, do onaj koji se suprotstavionjihovoj uputi i elio drugo mimo njihovog primjera. Oni su opisaliod toga (vjere) ono to je bilo dovoljno i oni su govorili o tome onoto je bilo dostatno. Ono to je iznad njih je pretjerivanje. A ono to

  je ispod njih je nedovoljnost. Neki ljudi nisu ispunili u pogledu njih

  i zbog toga su propali. Drugi su to prekoraili , pa su postaliekstremni. A zaista su oni izmeu ove dvije krajnosti, na pravoj,jasnoj uputi.''

  je prenio u predgovoru na svoj ''Sunen'' (42, 43), kao to je uinio i e-Drimu svom ''Sunenu''(1/44) i Ibn Hibbn (102). El-Hkim (1/97), Ibn EbAsim u ''es-Sunne'' (17. str., br. 20, 29 i 30), el-Bejheq u ''Del'ilun-

  Nubuwwe''(6/541) i Ibn 'AbdulBerr u ''Dmi'ul-Bejni el-'Ilmi we fadlih''(1/222) su ga takoer prenijeli. El-Albnga je proglasio sahhom u ''Sahhel-Dmi'us-Sagr''(2/346), kao i u svom tahru (provjeri) na ''Es-Sunne''od Ibn Eb'sima (29. i 30. str.).

  12Vjerodostojna predaja koju je od Ibn Mes'uda zabiljeio e-Drim(211),

  et-Tabern u ''El-Kebru'' (8870), el-Bejheq u ''El-Medhal'' (204), IbnWeh u ''El-Bid'a wen-Nehi 'anh'' (10. str.), Ebu Hajtheme u ''El-'Ilm''(54) i drugi.

 • 8/6/2019 20-dovoljnost-u-vjerovanju

  13/60

  Ibn Qudme el-Maqdis Dovoljnost u vjerovanju

  13

  Eb 'Amr el-Ewz', rahimehullh, je rekao:

  ''Dri se za predaje onih koji su bili prije tebe, makar te ljudiodbacili. A uvaj se miljenja ljudi, ak ako ti oni to uljepavajusvojim govorom.''

  Muhammed ibn 'AbdurRahmn ed-Drim, rahimehullh, je rekao ovjeku koji je govorio o bid'atu i pozivao ljudenjemu: ''Da li suAllhov Poslanik, sallallhu 'alejhi we sellem, EbBekr, 'Umer, 'Uthmn i 'Alznali to ili nisu?'' On je rekao: ''Onito nisu znali.'' On je rekao: ''Dakle, ono to oni nisu znali , tizna?!''ovjek je rekao:''Dobro, eto, kaem da su oni to znali.''On je rekao: ''Je li im to bilo dovoljno (Tj. da se zadovolje Istinom ine ulaze u 'ilmul-kelm)?''ovjek je rekao:''Naravno da im je tobilo dovoljno.'' On je rekao: ''Dakle, neto to je bilo dovoljno

  Allhovom Poslaniku, sallallhu 'alejhi we sellem, i njegovim

  halfama (sunnet), nije dovoljno tebi?!'', pa se ovjek povukao odsvog poziva, a halfa koji je tu bio prisutan je rekao: ''NekaAllh ne zadovolji onoga koji nije zadovoljan onime to su oni nalidovoljnim''.

  Slino tome, ko god se ne osjeti zadovoljnim onime to jebilo dovoljno Allhovom Poslaniku, sallallhu 'alejhi we sellem,njegovim ashbima, onima koji su ih slijedili u dobru, immimakoji su doli nakon njih i onima duboko upuenim u znanje uvezi sa uenjem jet Allhovih svojstava, itanju predaja onjima i ostavljanju njih na nain na koji su doli (tj. kako supreneeni), Allh ga ne zadovoljio.

  Izmeu onoga to je preneeno u jetima u vezi Allhovihsvojstava je:

 • 8/6/2019 20-dovoljnost-u-vjerovanju

  14/60

  Ibn Qudme el-Maqdis Dovoljnost u vjerovanju

  14

  ''A ostae samo Lice Gospodara tvoga, Velianstvenog iPlemenitog.'' 13

  I Njegove rijei:

  ''A ne, ve su obje Njegove ruke ispruene (otvorene).'' 14

  Njegove rijei u kojima nas On obavjetava da je 'Is ibnMerjem rekao:

  ''Ti zna ta je u mom nefsu, a ja ne znam ta je u Tvom

  Nefsu.'' 15

  Njegove rijei:

  ''A kada doe tvoj Gospodar.'' 16

  13sra er-Rahmn, 27. jet.

  14sra el-M'ide, 64. jet.

  15sra el-M'ide, 116. jet.

  16sra el-Fer, 22. jet.

 • 8/6/2019 20-dovoljnost-u-vjerovanju

  15/60

  Ibn Qudme el-Maqdis Dovoljnost u vjerovanju

  15

  Njegove rijei:

  ''Da li oni onda ekaju (ita drugo), osim da im Allhdoe?''17

  Njegove rijei:

  ''Allh je zadovoljan njima i oni zadovoljni Njime.'' 18

  Njegove rijei:

  ''Allhe dovesti narod koji On voli i koji Njega voli.'' 19

  Njegove rijei u vezi nevjernik:

  ''I Allh se na njih rasrdio.'' 20

  Njegove rijei:

  17sra el-Beqare, 210. jet.

  18sra el-M'ide, 119. jet.

  19sra el-M'ide, 54. jet.

  20sra el-Feth, 6. jet.

 • 8/6/2019 20-dovoljnost-u-vjerovanju

  16/60

  Ibn Qudme el-Maqdis Dovoljnost u vjerovanju

  16

  ''To je zbog toga to su oni slijedili ono to Allha srdi.'' 21

  I Njegove rijei:

  ''Ali Allh je mrzio da oni izau u boj.''22

  A od sunneta su rijei Allhovog Poslanika, sallallhu'alejhi we sellem:

  ''NaGospodar, Slavljen i Uzvien, sputa se na najnie nebosvake noi.''23

  Njegove, sallallhu 'alejhi we sellem, rijei:

  ''Va Gospodar je zadivljen (zauen) djeakom koji neposjeduje djeje osobine (edebe).''24

  21sra Muhammed, 28. jet.

  22sra et-Tewbe, 46. jet.

  23 ''Sahh el-Buhr'' (Knjiga nodnog namza, 1145) i ''Sahh Muslim''

  (Knjiga namza putnika, 758), hath od Ebu Hurejre, raijallhu 'anhu.

  24Slab hath koji je zabiljeio imm Ahmed, 4/151, Ibn Eb 'sim u ''Es-

  Sunne'' (571), Eb Ja'l (1479), et-Tabern u ''El-Kebru'' (17/309), el-Qad' u ''El-Musne e-ihb'' (576), Temm er-Rz u svom ''Few'iu''(1287) i el-Bejheq u ''El-Esm'i wes-Sift'' (600. str.). El-Albn ga jeproglasio slabim u ''Ed-Da'fa'' (2426). Allhovo svojstvo uenja je ipakpotvreno hathom koji je zabiljeen u ''Sahhul-Buhr'' (4889) od EbHurejre o gostu. Allhov Poslanik, sallallhu 'alejhi we sellem, je rekao:

 • 8/6/2019 20-dovoljnost-u-vjerovanju

  17/60

  Ibn Qudme el-Maqdis Dovoljnost u vjerovanju

  17

  Njegove, sallallhu 'alejhi we sellem, rijei:

  ''Allh se smije dvojici ljudi od kojih jedan ubije drugoga, aonda obojica uu u dennet.''25

  Mi vjerujemo u ovo i u ono to je slino tome od onogato ima vjerodostojan lanac i pouzdane prenosioce. Mi to neodbacujemo niti negiramo, niti mijenjamo njegovo znaenjeneim to se suprotstavlja onome to je literarno jasno(vidljivo) od toga. Mi to ne uporeujemo sa svojstvimastvorenja, niti koristei eme (obasce) novotar za davanjeimena.

  I mi znamo da Allh, Slavljeni i Uzvieni, nema jednakogniti slinog Sebi.

  ''Nita nije kao On; On sve uje i vidi!'' 26

  ''Allh je zaista zauen ili: On se smije ovom ovjeku i ovoj eni(koji

  su uinili obro jelo obezbjeujudi hranu za gosta Allhovog Poslanika,sallallhu 'alejhi we sellem)'', pa je Allh objavio:

  ''A oni daju prednost drugima nad samim sobom, ak i ako je njima

  samima potrebno.'' (sra el-Har, 9. jet).

  25 ''Sahh el-Buhr'' (Knjiga iha, 2826) i ''Sahh Muslim'' (Knjiga

  vostva, 1890) od Eb Hurejre, raijallhu 'anhu.

  26srae-ra, 11. jet.

 • 8/6/2019 20-dovoljnost-u-vjerovanju

  18/60

  Ibn Qudme el-Maqdis Dovoljnost u vjerovanju

  18

  Sve to je zamiljeno razumom ili smiljeno u neijimmislima Allh je suprotan tome.

  Sljedei primjer su Njegove rijei:

  ''Milostivi se iznad 'Ara uzdigao.''27

  I Njegove rijei:

  ''Jeste li vi sigurni od Onoga koji je na nebesima?'' 28

  I rijei Allhovog Poslanika, sallallhu 'alejhi we sellem:''Na Gospodar Allh koji je iznad nebesa! Slavljeno neka jeTvoje ime.''29

  I njegove, sallallhu 'alejhi we sellem, rijei robinji:''Gdje jeAllh?'' Ona je rekla: ''Iznad nebes'', pa je on rekao:''Oslobodi je, jer zaista ona je vjernica.'' Mlik ibn Enes,Muslim i drugi uenjaci su prenijeli ovaj hadth.

  Allhov Poslanik, sallallhu 'alejhi we sellem, je rekao

  Husejnu bin 'Imrnu: ''Koliko bogova oboava?'' On jerekao: ''Sedam. est na zemlji i jednog na nebesima.'' On,

  27sra T-H, 5. jet.

  28sra el-Mulk, 16. jet.

  29Eb Dw je zabiljeio ovaj hath, a u njegovom lancu je Zijde ibn

  Muhammed. El-Buhrje rekao da je ovaj hathobaen (munker).

 • 8/6/2019 20-dovoljnost-u-vjerovanju

  19/60

  Ibn Qudme el-Maqdis Dovoljnost u vjerovanju

  19

  sallallhu 'alejhi we sellem, je rekao: ''Koji je onaj u koga polae nadu i boji ga se?'' On je rekao: ''Onaj koji je iznadnebesa.'' On, sallallhu 'alejhi we sellem, je rekao: ''Napusti ondatu estoricu i oboavaj OnogaKoji je iznad nebesa, a ja u te

  poduiti dvjema dovama'', pa je on prihvatio islm i AllhovPoslanik, sallallhu 'alejhi we sellem, ga je poduio da kae:''O

  Allhu,podari mi uputu i sauvaj me od zla moje due.''30

  Ono to je preneeno u prethodno objavljenim knjigamau vezi znakova Allhovog Poslanika, sallallhu 'alejhi we sellem,i njegovih ashb je i da: ''Oni ine seddu na zemlji, tvrdei da jenjihov Bog iznad nebesa.''

  EbDwd je u svom ''Sunenu'' zabiljeio da je AllhovPoslanik, sallallhu 'alejhi we sellem, rekao: ''Zaista izmeu

  jednog stepena nebesa i drugog stepena nebesa je udaljenost

  toliko i toliko...'' On je nastavio dok, sallallhu 'alejhi we sellem,nije spomenuo: ''A iznad toga je 'Ar, a Allh, ist od svihmahana, je iznad njega.''31

  Ovo i ono to je slino tome je od onoga na emu su seselefi, Allh im se smilovao, jednoglasno sloili u prenoenju iprihvatanju. I mi ne naginjemo prema reddu (odbacivanjutoga), niti prema te'wlu (iskrivljavanju njegovog znaenja),

  30Slaba preaja zabiljeena o strane Ibn Qume u ''El-'Uluw''(19. str.), a

  tim putem predaje je spomenut i od strane edh-Dhehebija u njegovom ''El-

  'Uluw lil-'Alijj el-Gaffr''(23. i 24. str.).

  31Slab hath koji je zabiljeio imm Ahmed (1/206, 207), Eb Dwd

  (4723), et-Tirmidh(3320), Ibn Me (193) i mnogi rugi. El-Albnga jeocijenio da'fom u svojoj provjeri na ''Es-Sunne''od Ibn Eb 'sima (577),kao i el-Arnaut u svojim biljekama na''El-'Aqe et-Tahwijje''(2/365).

 • 8/6/2019 20-dovoljnost-u-vjerovanju

  20/60

  Ibn Qudme el-Maqdis Dovoljnost u vjerovanju

  20

  niti prema tebhu(injenju slinosti tome), niti prema temthlu(poreenju).

  Imm Mlik ibn Enes, rahimehullh, je bio jednom upitanrijeima: ''O Eb 'Abdullh! (Allhkae):

  ''Milostivi se iznad 'Ara uzdigao.'' 32Kako se On uspinje?'' Pa

  je on, rahimehullh, odgovorio: ''El-Istiw'nije neto nepoznato,kako (je to uinjeno) je ne poznato. Vjerovanje u to je obaveza, a

  pitanje o tome je novotarija.'' A onda je zaduio nekoga za ovogovjeka i on je izbaen.33

  32sra T-H, 5. jet.

  33 Vjeroostojna preaja zabiljeena o Ibn Qume u ''El-'Uluw'' (104),

  edh-Dheheb u ''El-'Uluw...'' (141. i 142. str.), Eb Nu'ajm u ''El-Hilje''(6/325, 326), 'Uthmn ibn Se'd ed Drimu ''Er-Redd 'alel-Dehmijje''(55),el-Llik' u ''erh Usul el-I'tiq Ehlus-Sunne wel-Dem'ah'' (664), Eb'Uthmn u ''Aqetus-Selef''(24-26) i drugi.

 • 8/6/2019 20-dovoljnost-u-vjerovanju

  21/60

  Ibn Qudme el-Maqdis Dovoljnost u vjerovanju

  21

  Allhov Govor

  Od Allhovih svojstav je i to da On govori govorom kojije odvajkada. On ini da ga uje onaj ko On hoe. Ms ga jeod Njega uo, a da nije bilo nikakvog posrednika. Dibrl ga jeuo, kao i svaki onaj kome je On to dozvolio od Njegovihmelek i vjerovjesnik.

  On, Onaj Koji je ist od svih mahana, e vjernicimagovoriti na hiretui oni e govoriti Njemu. On e im podaritidozvolu i oni e ga vidjeti.

  Allh je rekao:

  ''Allh je Mus'u govorio direktno.'' 34

  I Allh je rekao:

  ''O Ms,Ja sam te odabrao izmeu ljudi Mojom porukom,Mojom rislom(poslanicom) i Mojim govorom.'' 35

  34sra en-Nis', 164. jet.

  35sra el-E'rf, 144. jet.

 • 8/6/2019 20-dovoljnost-u-vjerovanju

  22/60

  Ibn Qudme el-Maqdis Dovoljnost u vjerovanju

  22

  I On je rekao:

  ''To su t poslanici. Mi smo jedne odlikovali nad drugima, anekima od njih je Allh direktno govorio.'' 36

  I On je rekao:

  ''Ne prilii nijednom ovjeku da mu Allh govori, izuzevObjavom ili iza zastora.'' 37

  I On je rekao:

  ''I kada je on doao do nje (vatre) , pozvan je: ''O, Ms!Zaista sam Ja tvoj Gospodar''.'' 38

  I Allh je rekao:

  36

  sra el-Beqare, 253. jet.

  37srae-ra, 51. jet.

  38sra T-H, 11. i 12. jet.

 • 8/6/2019 20-dovoljnost-u-vjerovanju

  23/60

  Ibn Qudme el-Maqdis Dovoljnost u vjerovanju

  23

  ''Zaista sam Ja Allh, niko nema pravo da bude oboavanosim Mene, pa Mi 'ibdet ini i klnjaj namz , da bih tistalno na umu bio.'' 39

  Nikome nije dozvoljeno da kae ovo (posljednji jet),izuzev Allhu.

  'Abdullh ibn Mes'd, radijallhu 'anhu, je rekao:

  ''Kada Allh govori putem Objave, stanovnici nebesa uju Njegovglas.''

  On je ovo prenio od Allhovog Poslanika, sallallhu 'alejhiwe sellem. 40

  'Abdullh ibn Enes, radijallhu 'anhu, je prenio da jeAllhov Poslanik, sallallhu 'alejhi we sellem, rekao:

  ''Allh e na Sudn jem danu sakupiti ljude gole, bose,neobrezane, goloruke (nemajui niega sa sobom). Onda e On

  pozvati glasom koji e biti u stanju da uju oni koji sudaleko, kao i oni koji su blizu: ''Ja sam el-Mlik (Vladar) , Jasam Onaj koji obraunava''.''41

  39sra T-H, 14. jet.

  40 Vjerodostojni hath zabiljeen od Ibn Mes'da u mewkf formi (kaonjegove rijei), kao i u merf' formi (kao rijei Allhovog Poslanika,sallallhu 'alejhi we sellem) u ''Sahhul-Buhr'', u djelu ''Et-Tewh''od EbHuzejme i u ''Sunenu''Eb Dwda.

  41Hathje zabiljeio el-Buhru svom ''Sahhu''(1/173, 13/453) i u svojoj

  knjizi ''El-Edebul-Mufred''(970), a takoer su ga zabiljeili imm Ahmed usvom ''Musnedu''(3/495), el-Bejhequ ''El-Esm'i wes-Sift''(78. i 79. str.),Ibn Eb'sim u ''Es-Sunne''(514. str.) i el-Hkim u ''El-Mustedreku''(2/437 i

 • 8/6/2019 20-dovoljnost-u-vjerovanju

  24/60

  Ibn Qudme el-Maqdis Dovoljnost u vjerovanju

  24

  U nekim predajama se spominje:

  ''Jedne noije Ms vidio vatru i ona ga je obuzela, pa je se uplaio,a onda ga je njegov Gospodar pozvao: ''O Ms!'' , pa je on brzoodgovorio,prepoznaviglas: ''Ovdje sam da Ti sluim! Ovdje sam!ujem Tvoj glas , ali ne vidim Tvoje mjesto (gdje si). Gdje si Ti?''On je rekao: ''Ja sam iznad tebe i ispred tebe, i s tvoje desne is tvoje lijeve strane'', pa je on (Ms) shvatio da ovo svojstvo ne

  pristoji nikome, izuzevAllhu. On (Ms) je onda rekao: ''Ti si bakao to Ti kae, moj Gospodaru. Da li ja ujem Tvoj govor ili govorjednoga od Tvojih izaslanik (melek)?'' On je rekao: ''Ne, ve Mojgovor, o Ms!'' ''

  574-575), koji ga je proglasio sahhom, a edh-Dhehebi se sloio. El-Albn je rekao u svojoj provjeri na ''Es-Sunne'' (514): ''Ovo je sahh(vjeroostojan) hath''.

 • 8/6/2019 20-dovoljnost-u-vjerovanju

  25/60

  Ibn Qudme el-Maqdis Dovoljnost u vjerovanju

  25

  Qur'n jeAllhov Govor

  Od Allhovog govora je asni Qur'n. On je jasnaAllhova Knjiga i Njegovo vrsto ue. On je Njegov pravi puti objava Gospodara svjetova. Povjerljivi rh (Dibrl) ga jedonio na srce najboljeg od vjerovjesnik na jasnom arapskom

  jeziku.

  On je objavljen i nije stvoren. Od Njega je poeo i Njemue se vratiti. On se sastoji od preciznih sr (poglavlja), jasnihjet, harfova (slov) i rijei. Ko god ga ui i to ini ispravno (sai'rbom), imae deset dobrih djela za svako slovo koje proui .On ima poetak i kraj i sastoji se od sekcija i djelova.

  On (Qur'n) je ono to se ui jezicima, pamti srcima, ujeuima i biljei u mushafima. U njemu su jeti koji su jasni i onikoji su dvosmisleni, u njemu je ono to derogira i ono to jederogirano (nsih i mensh), u njemu su oni (jeti) koji suspecifini i oni koji su openiti i u njemu su oni (jeti) kojisadre obaveze i zabrane.

  ''La mu ne moe prii ni spreda ni straga , on je Objava odMudrog i hvale dostojnog.'' 42

  42sra Fussilet, 42. jet.

 • 8/6/2019 20-dovoljnost-u-vjerovanju

  26/60

  Ibn Qudme el-Maqdis Dovoljnost u vjerovanju

  26

  ''Reci: ''Ako bi se ljudi i dinni udruili da donesu netopoput ovog Qur'na ne bi bili u stanju da donesu netoslino njemu, ak i ako bi jedni drugima pomagali''.'' 43

  To je Knjiga na arapskom, o kojoj su nevjernici rekli:

  ''Mi nikada neemo vjerovati u ovaj Qur'n.'' 44

  A neki od njih su rekli:

  ''To nije nita drugo, nego govor ovjeka.''45

  Pa je Allh rekao:

  ''Ja u ga baciti u Seqar(dehennem).'' 46

  43sra el-Isr', 88. jet.

  44sra Sebe, 31. jet.

  45sra el-Muddeththir, 25. jet.

 • 8/6/2019 20-dovoljnost-u-vjerovanju

  27/60

  Ibn Qudme el-Maqdis Dovoljnost u vjerovanju

  27

  Neki od njih su rekli da je on poezija, pa je Allh rekao:

  ''Mi ga (Muhammeda, sallallhu 'alejhi we sellem) nismopoduili poeziji, niti to njemu prilii. To je samo Dhikr i

  jasni Qur'an.'' 47

  Ovako kada Allhporie da je on poezija i potvruje daje on Qur'n, ne bi trebalo da ostane nimalo ubhe (sumnje) zaonoga koji posjeduje razuma da je Qur'n knjiga na arapskomkoja je sadrana od rijei, slov i jet. Da nije tako, onda oni(nevjernici) ne bi tvrdili da je on poezija.

  Allh, Moni i Uzvieni, kae:

  ''Ako sumnjate u ono to sputamo (objavljujemo) Svomerobu, onda donesite sru poput nje i pozovite boanstvasvoja mimo Allha...'' 48

  Ne prilii Njemu da ih izazove da donesu neto to nitiznaju niti razumiju (tj. to su rijei i slova koja oni znaju).

  46sra el-Mudeththir, 26. jet.

  47sra J-Sn, 69. jet.

  48sra el-Beqare, 23. jet.

 • 8/6/2019 20-dovoljnost-u-vjerovanju

  28/60

  Ibn Qudme el-Maqdis Dovoljnost u vjerovanju

  28

  Allhkae:

  ''Kad im se nai jasni jetiitaju, oni koji se ne nadaju da eNas sresti kau: ''Donesi nam Qur'n drugi mimo ovoga iliga promijeni!'' Reci: ''Ja nemam prava da ga mijenjam posvome, ja samo slijedim ono to mi je objavljeno''.'' 49

  Ovo potvruje da je Qur'n sastavljen od jet koji su

  ueni njima (tj. nevjernicima). Allhkae:

  ''Ne, ve su to jeti jasni, (koji su sauvani) u srcima onihkojima je dato znanje.'' 50

  I On kae, nakon to se zakleo Njime:

  49

  sra Jnus, 15. jet.

  50sra el-'Ankebt, 49. jet.

 • 8/6/2019 20-dovoljnost-u-vjerovanju

  29/60

  Ibn Qudme el-Maqdis Dovoljnost u vjerovanju

  29

  ''Ovo je zaista asni Qur'n u Knjizi uvanoj (Lewhil-Mahfdhu), koju ne dodiruju (drugi), osim onih koji su isti.''51

  I Allhkae:

  ''Kf,J, 'Ajn, Sd.'' 52

  ''H,Mm. 'Ajn, Sn, Qf.'' 53

  On je zapoeo dvadeset i devet poglavlja Qur'napojedinano odvojenim harfovima.

  Allhov Poslanik, sallallhu 'alejhi we sellem, je rekao:

  ''Ko god ui Qur'n propisno imae deset dobrih djela zasvakoproueno slovo, a ko god ui Qur'n i uiga nepropisno(zamuckujui, sa potekoom) imae jednu nagradu za svako

  proueno slovo.''54

  51sra el-Wqi'a, 77.-79. jet.

  52sra Merjem, 1. jet.

  53srae-ra, 1. i 2. jet.

  54Veoma slab hath koji biljei et-Taberanu ''El-Ewsat'', kao to stoji u

  ''El-Meme'uz-Zew'id'' (7/163) od Ibn Mes'da koji je rekao: ''AllhovPoslanik, sallallhu 'alejhi we sellem, je rekao: ''Uite Qur'n izgovarajuiga propisno (sa i'rbom) , jer zaista ko god ui Qur'n i izgovara ga

 • 8/6/2019 20-dovoljnost-u-vjerovanju

  30/60

  Ibn Qudme el-Maqdis Dovoljnost u vjerovanju

  30

  I on je, sallallhu 'alejhi we sellem, rekao:

  ''Uite Qur'n prije nego to vam dou ljudi koji e izgovaratinjegove rijei brzo kao to strijela izlazi, ali on nee prelazitinjihove grkljane. Oni e pourivati njegovu nagradu i neeodlagati.''55

  Eb Bekr i 'Umer, radijallhu 'anhum, su rekli:

  ''initi i'rb Qur'na (uiti ga propisno sa svim pravilima) je namadrae negopamtiti neto od njegovih harfov.''56

  'Al, radijallhu 'anhu, je rekao:

  ''Ko god ne vjeruje u jedan harf od njega uznevjerovao je u sve odnjega.''57

  propisno imae deset dobrih djela, deset njegovih grijeha e biti

  oproteno i on e biti podignut deset stepena''. El-Hajthem je rekao onjemu: ''U njegovom lancu je Nuhel i on je obaen (metruk) ''. Nuhel jeIbn Se'd ibn Werdan el-Wern. Ishq ibn Rahawejh ga je proglasiolaovom.

  55Vjerodostojni hathkoji je zabiljeio imm Ahmed (5/338), Eb Dwd

  (831), Ibn Hibbn (1876). Njegov lanac predaje je sahh, kao to je rekao el-Albnu ''Es-Sahha''(259). Ibn Qudme takoer je spomenuo ovaj hadthu ''El-Burhn''(35. i 36. str.) od Sehla ibn Sa'da.

  56Ovo je veoma slaba preaja koju je zabiljeio Ibn el-Ambr u ''El-Waqf

  wel-Ibti''(1/20) rijeima: ''Neto i'rb (izgovaranja propisno) Qur'na jenama rae nego pamdenje nekih o njegovih harfova.'' Njegov lanac jea'f ien (veoma slab), jer postoji slabost i prekid u njegovom lancu,prema Bedr el-Bedrovimbiljekama na ''Lumu'atul-I'tiq''(19).

  57Zabiljeio ga je Ibn Ebejbe (10/513, 514) i Ibn Derr et-Taberu svom

  tefsru (56).

 • 8/6/2019 20-dovoljnost-u-vjerovanju

  31/60

  Ibn Qudme el-Maqdis Dovoljnost u vjerovanju

  31

  Muslimani su se jednoglasno sloili na broju poglavlja(sr), jet, rijei i slov Qur'na. Nema razilaenja meumuslimanima u pogledu nevjerovanja onoga koji porie sru,jet, rije ili harf od Qur'na, o kom je postignut konsenzus.Postoji jasan, decidni dokaz da je on sainjen od harfov.

 • 8/6/2019 20-dovoljnost-u-vjerovanju

  32/60

  Ibn Qudme el-Maqdis Dovoljnost u vjerovanju

  32

 • 8/6/2019 20-dovoljnost-u-vjerovanju

  33/60

  Ibn Qudme el-Maqdis Dovoljnost u vjerovanju

  33

  Vjernici e vidjeti svogaGospodara na Sudnjem Danu

  Vjernici e vidjeti svog Gospodara na hiretu svojimsopstvenim oima i oni e Ga posjetiti. On e govoriti Njima ioni e govoriti Njemu. Allhkae:

  ''Neka lica toga dana e biti sjajna, u Gospodara svoga egledati.'' 58

  I On kae:

  ''A ne, ve e oni (zloinci) od svog Gospodara biti toga danazaklonjeni.'' 59

  Ako e Allh biti zaklonjen od ovih ljudi (nevjernik) zavrijeme stanja u kom su oni u (Allhovom) nezadovoljstvu,ovo ukazuje da e Ga vjernici vidjeti dok su u (suprotnom)stanju (Allhovog) zadovoljstva.

  58sra el-Qijme, 22. i 23. jet.

  59sra el-Mutaffifn, 15. jet.

 • 8/6/2019 20-dovoljnost-u-vjerovanju

  34/60

  Ibn Qudme el-Maqdis Dovoljnost u vjerovanju

  34

  Kada ne bi bilo ovako, ne bi bilo razlike izmeu togadvoga. Allhov Poslanik, sallallhu 'alejhi we sellem, je rekao:

  ''Zaista ete vi vidjeti svoga Gospodara ba kao to viditeovaj mjesec; nema tekoe u vaem vienju njega.''

  Ovo je vjerodostojan hadth, koji je muttefekun 'alejh. 60

  Ova izjava je (prosto) poreenje izmeu jednog naina

  vienja sa drugim nainom vienja.To nije poreenje izmeuonoga to se vidi i neega drugog to se vidi , 61 jer, zaista,Allh nema slinog niti jednakog Sebi.

  60''Sahh el-Buhr''(Knjiga o namskim vremenima, 573) i ''Sahh Muslim''

  (Knjiga mesia i mjesta za klanjanje namza, 633) od Derra ibn'Abdullha.

  61Tj. ovo je jenostavno i jeino poreenje naina vienja Gospoara na

  hiretu sa nainom vienja Mjeseca na unjluku, a nikako poreenjeonoga to de se vijeti na hiretu(Allha) sa onim to se vii na unjluku(Mjesecom). (napomena izavaa)

 • 8/6/2019 20-dovoljnost-u-vjerovanju

  35/60

  Ibn Qudme el-Maqdis Dovoljnost u vjerovanju

  35

  Allhov Qad' i Qader

  Od svojstavAllha je da On ini ono to On eli. Nitase ne deava, izuzev Njegovom eljom, i nita se ne propusti,osim Njegovom voljom. Na ovome svijetu nema nita tomoe izbjei Njegov taqdr(predodreenje) i nita ne moe dase desi osim sa Njegovim rukovoenjem (tedbr).

  Nema nikoga ko moe izbjei qaderkoji mu je zabiljeen(predodreen), niti iko moe prekoraiti granice onoga to mu

  je odreeno u Lewhul-Mahfdhu. On eli sve ono to stvorenjarade. Da ih je uinio nepogrjeivim, oni Mu ne bi bilinepokorni, a da je elio da Mu svi oni budu pokorni, oni bi

  Mu se sigurno svi pokorili.

  On je stvorio stvorenja i njihova djela i On je predodredionjihovu opskrbu i njihov vijek. On upuuje koga On hoeSvojom Mudrou.

  Allhkae:

  ''On neebiti pitan za ono to radi, a oni e biti pitani.'' 62

  62sra el-Enbij', 23. jet.

 • 8/6/2019 20-dovoljnost-u-vjerovanju

  36/60

  Ibn Qudme el-Maqdis Dovoljnost u vjerovanju

  36

  Allhkae:

  ''Zaista smo Mi sve stvari stvorili sa qaderom.'' 63

  I On kae:

  ''I stvorio je sve i uinioje Svoj qader.'' 64

  I On kae:

  ''Nema nesree koja vas zadesi na Zemlji ili u vama samima,a da to nije zapisano u Knjizi (Lewhul-Mahfdhu) prije negoto se ona desi.''65

  63sra el-Qamer, 49. jet.

  64sra el-Furqn, 2. jet.

  65sra el-Hadd, 22. jet.

 • 8/6/2019 20-dovoljnost-u-vjerovanju

  37/60

  Ibn Qudme el-Maqdis Dovoljnost u vjerovanju

  37

  I On kae:

  ''Koga god Allh eli da uputi , On njegova prsa otvori za

  islm, a koga On eli da ostavi u zabludi , On srce njegovostegne i umornim uini.''66

  Ibn 'Umer je prenio da je Dibrl pitao AllhovogPoslanika, sallallhu 'alejhi we sellem: ''ta je mn?'', pa je onodgovorio: ''Da vjeruje u Allha, Njegove meleke, Njegove

  Knjige, Njegove vjerovjesnike, Sudnji dan i da vjeruje uqader, u dobro i loe od njega.''Dibrl mu je rekao: ''Istinu si

  rekao.''Zabiljeio ga je imm Muslim.67

  Allhov Poslanik, sallallhu 'alejhi we sellem, je rekao:

  ''Ja vjerujem u qader, u dobro i loe od njega, u njegovu slast injegovu gorinu.''68

  Jedna od dov kojoj je Allhov Poslanik, sallallhu 'alejhiwe sellem, poduio el-Hasana ibn 'Alija i koju je sam imaoobiaj uiti za vrijeme quntawitra je bila:

  66sra el-En'm, 125. jet.

  67 ''Sahh Muslim'' (Knjiga mna, 1), a takoer se nalazi u hathu Eb

  Hurejre u ''Sahhul-Buhr''(50) i ''Sahh Muslim''(5).

  68Lanac ovog hatha je slab. Zabiljeio ga je el-Hkim u ''Ma'rifetu

  'Ulmil-Hath'' (31-32), a tim putem predaje od el-'Irqija u njegovomerhu na ''El-Ulfijje''(327. str.) preko Jeza Raqija o Enes ibn Mlika.

 • 8/6/2019 20-dovoljnost-u-vjerovanju

  38/60

  Ibn Qudme el-Maqdis Dovoljnost u vjerovanju

  38

  ''...i sauvaj me (onog)zla koje si ve predodredio.''69

  Mi ne koristimo Allhov qad' i qader kao opravdanjesebi, da bismo napustili slijeenje Njegovih naredbi iizbjegavanje Njegovih zabran. Naprotiv, nareeno nam je davjerujemo i da znamo da je kod Allha dokaz (eliminisanjasvih opravdanja) Njegovim objavljivanjem Knjiga i Njegovimslanjem vjerovjesnika.

  Allh je rekao:

  ''Da ne bi ljudi imali dokaza (opravdanja) nakon poslanika.''70

  Mi znamo da Allh, Slavljeni i Uzvieni, nije naredio ilizabranio (nita drugo), osim onoga to se moe initi iliostaviti. On nije prisilio nikoga da ini djela nepokornosti, niti

  je On natjerao ikoga da napusti pokoravanje Njemu.

  AllhUzvieni kae:

  ''Allh nikoga ne optereuje preko mogunosti njegovih.'' 71

  69Vjerodostojni hathkoji je zabiljeio imm Ahmed (1723), Eb Dwd

  (1425, 1426) et-Tirmidh (464), en-Nes'i (3/248) i Ibn Me (1178), anjegov lanac je sahh. Ahme kir ga je proglasio sahhom u svojimbiljekama na ''Sunen et-Tirmih''.

  70sra en-Nis', 165. jet.

 • 8/6/2019 20-dovoljnost-u-vjerovanju

  39/60

  Ibn Qudme el-Maqdis Dovoljnost u vjerovanju

  39

  I Allhkae:

  ''I bojte se Allha koliko moete.'' 72

  I Allhkae:

  ''Toga dana svaka dua e biti nagraena za ono to jezaradila. Nikome se nee uiniti nepravda na taj dan.'' 73

  Ovo ukazuje da svaki rob posjeduje djela i stvari kojezarauje; bie mu plaeno za njegova dobra djela nagradom, aza njegova loa djela kaznom. Ovo e se desiti Allhovim

  boanskim qad'om i qaderom.

  71sra el-Beqare, 286. jet.

  72sra et-Tegbun, 16. jet.

  73sra Gfir / Mu'min, 17. jet.

 • 8/6/2019 20-dovoljnost-u-vjerovanju

  40/60

  Ibn Qudme el-Maqdis Dovoljnost u vjerovanju

  40

 • 8/6/2019 20-dovoljnost-u-vjerovanju

  41/60

  Ibn Qudme el-Maqdis Dovoljnost u vjerovanju

  41

  mn je rije i djelo

  mn je rije jezika, djelo tijela i vjerovanje srca. On sepoveava (raste) pokornou, a smanjuje se (opada)nepokornou. Allhkae:

  ''A nije im nareeno (nita drugo), osim je da Allhu 'ibdetine, da Mu iskreno, kao pravovjerni, vjeru ispovjedaju, i da

  namz obavljaju, i da zektdaju; a to je ispravna vjera.'' 74Tako je Allh 'ibdet Njemu nazvao iskrenou srca, a

  klanjanje namza i davanje zektauinio djelom dna.

  Allhov Poslanik, sallallhu 'alejhi we sellem, je rekao:

  ''mn se sastoji od preko 70 ogranaka; najvei od njih jeehdet ''L ilhe illAllh'', a najnii je uklanjanje prepreke

  sa puta''.Pa je on, sallallhu 'alejhi we sellem, rijei i govor ubrojao u

  mn.

  74sra el-Bejjine, 5. jet.

 • 8/6/2019 20-dovoljnost-u-vjerovanju

  42/60

  Ibn Qudme el-Maqdis Dovoljnost u vjerovanju

  42

  Allhkae:

  ''A to se tie onih koji vjeruju , njima se njihov mnuveao.''75

  I On kae:

  ''Da bi da im porastao mn , zajedno sa njihovim (vepostojeim)mnom.'' 76

  Allhov Poslanik, sallallhu 'alejhi we sellem, je rekao:

  ''Ko god kae ''L ilhe illAllh'' i u svom srcu ima mnakoliko je zrno penice ili zrno goruice ili koliko atom, on ebiti izvaen iz dehennemske vatre.''

  Tako je on, sallallhu 'alejhi we sellem, smjestio mn narazliitim nivoima (stepenima).

  75sra et-Tewbe, 124. jet.

  76sra el-Feth, 4. jet.

 • 8/6/2019 20-dovoljnost-u-vjerovanju

  43/60

  Ibn Qudme el-Maqdis Dovoljnost u vjerovanju

  43

  Vjerovanje u sve o emu nas jeAllhov Poslanik, sallallhu 'alejhi

  we sellem, obavijestio

  Nareeno nam je da vjerujemo u sve ono o emu nas jeAllhov Poslanik, sallallhu 'alejhi we sellem, obavijestio i u onoto se vjerodostojno pripisuje njemu putem predaja, bilo dasmo mi to posvjedoili ili je to bilo sakriveno od nas. Miznamo da je to stvarnost i istina. Isto tako je u pogledu toga dali mi to shvatili ili ne shvatili.

  Mi ne idemo iza spoljne aktuelnosti (tj. literalnosti)

  znaenja toga, kao to je hadth u vezi isr'a i mi'rda. 77 On sedesio dok je Allhov Poslanik, sallallhu 'alejhi we sellem, biobudan, a ne u snu, jer su ga zaista Qurejijje negirale (porekle)i smatrale ga neim nemoguim, a oni nisu imali obiaj daporiu snove.

  Drugi primjer toga je kada je melek smrti doao Mus'uda bi uzeo njegovu duu; on (Ms) ga je udario i izbio mu

  oko, pa se ovaj vratio svom Gospodaru, koji mu je vrationjegovo oko.

  Drugi primjer toga su predznaci Sudnjega dana, kao to je pojava Deddla, silazak 'Is sina Merjeminog koji e ga

  77Pogledaj hath kod el-Buhrija (3207) i Muslima (164) u predaji od Enes

  ibn Mlika, raijallhu 'anhu, od Mlik ibn Sa'sa.

 • 8/6/2019 20-dovoljnost-u-vjerovanju

  44/60

  Ibn Qudme el-Maqdis Dovoljnost u vjerovanju

  44

  onda ubiti, izlazak Je'dda i Me'dda, pojava ivotinje (izzemlje), izlazak Sunca sa zapada, a sve se odnosi na ono to jevjerodostojno preneeno. 78

  I kazna i uivanje u qaburu su istina. Allhov Poslanik,sallallhu 'alejhi we sellem, je esto traio utoite od njega(qaburskog azaba) i naredio je da se to ini na svakom namzu.Qaburskoiskuenje je istina. Pitanje Munkira i Nekra je istina.

  Proivljenje nakon smrti je istina i ono to e se desiti kadaIsrfl puhne u svoj rog.

  ''I kad, odjednom, oni e iz grobova izai ka svomeGospodaru.'' 79

  Ljudi e biti sakupljeni na Sudnjem danu bosi, goli,neobrezani i goloruki (tj. nemajui nita sa sobom). Oni estati na krajnje mjesto stajanja dok na Poslanik, sallallhu'alejhi we sellem, uini ef'at za njih i Allh, Slavljeni iUzvieni, e se obraunati sa njima (tj. suditi im). Vage e bitipostavljene, knjige djel e biti podijeljene, a i stranice kojesadre djela svakog pojedinca e biti date ljudima u desnu ililijevu ruku.

  78Vidi ''En-Nihje''od Ibn Kethra u vezi ovoga.

  79sra J-Sn, 51. jet.

 • 8/6/2019 20-dovoljnost-u-vjerovanju

  45/60

  Ibn Qudme el-Maqdis Dovoljnost u vjerovanju

  45

  ''Onaj kome bude knjiga njegova u desnu ruku njegovudata lahko e raun poloiti i svojima e se radostan vratiti.A onaj kome bude knjiga njegova iza lea njegovih data propast e prizivati i u ognju e gorjeti.''80

  Mzn (vaga) ima dva tasa i jezik, ime e ona mjeritidjela.

  ''Oni ije vage budu teke oni su uspjeni. A to se tieonih ije vage budu lahke oni su oni koji e propasti; udehennemue boraviti.''81

  Na poslanik Muhammed, sallallhu 'alejhi we sellem, eimati el-hawd (vrelo) na Sudnjem danu. Njegova voda je bjelijaod mlijeka i slaa od meda. Njegove posude za pie su brojne

  80sra el-Iniqq, 7.-12. jet.

  81sra el-Mu'minn, 102. i 103. jet.

 • 8/6/2019 20-dovoljnost-u-vjerovanju

  46/60

  Ibn Qudme el-Maqdis Dovoljnost u vjerovanju

  46

  kao i zvijezde na nebu. Ko god se sa njega napije, nikadanakon toga vie nee oednjeti.

  Sirtje istina. Dobri e ga prei, a loi e pasti sa njega.

  Na Poslanik, sallallhu 'alejhi we sellem, e initi ef'at(zauzimati se) za pripadnike svog ummeta koji ulaze udehennemsku vatru zbog svojih velikih grijeha, pa e oni bitiizvaeni iz njega zbog njegovog, sallallhu 'alejhi we sellem,ef'ata (za njih), ali tek nakon to su bili u plamenu i spalili sedo pepela i ugljenisani. Onda e oni ui u dennet zbognjegovog ef'ata.

  Takoer e ef'atiniti i ostali poslanici, vjernici i meleci.Allhkae:

  ''A oni ne mogu da se zagovaraju, izuzev za onoga kojim jeOn zadovoljan, i oni stoje u strahopotovanju od Njega.'' 82

  efat posrednika (zagovaraa) nee koristitinevjernicima.

  Dennet i dehennemsu dva stvorenja koja nee prestati dapostoje. Dennet je boravite Allhu bliskih prijatelja, dok jedehennem mjesto kazne za Njegove neprijatelje. Stanovnicidennetae boraviti u njemu (dennetu) vjeito.

  82sra el-Enbij', 28. jet.

 • 8/6/2019 20-dovoljnost-u-vjerovanju

  47/60

  Ibn Qudme el-Maqdis Dovoljnost u vjerovanju

  47

  ''Zaista, zloinci e biti u kazni dehennema, da u njoj boravezauvijek; nee im biti olakano i oni e u njemu biti beznade u spas. '' 83

  Smrt e biti dovedena u obliku krupnog ovna i zaklanaizmeu denneta i dehennema, a onda e biti reeno: ''Ostanovnici denneta! V jenost i nema vie smrti! O stanovnicidehennema! Vjenost i nema vie smrti.''84

  83sra ez-Zuhruf, 74. i 75. jet.

  84''Sahh el-Buhari''(Knjiga komentara sre Merjem, 4730).

 • 8/6/2019 20-dovoljnost-u-vjerovanju

  48/60

  Ibn Qudme el-Maqdis Dovoljnost u vjerovanju

  48

 • 8/6/2019 20-dovoljnost-u-vjerovanju

  49/60

  Ibn Qudme el-Maqdis Dovoljnost u vjerovanju

  49

  Muhammed, peat poslanik

  Muhammed je Allhov vjerovjesnik, sallallhu 'alejhi wesellem, peat vjerovjesnik i voa onih koje je Allh poslao.mn roba nije validan (ispravan, primljen) sve dok on nepovjeruje u njegovu poruku (poslanicu) i posvjedoi njegovoposlanstvo. ovjeanstvu nee biti sueno na Sudnjem danuizuzev sa njegovim, sallallhu 'alejhi we sellem, ef'atom.

  Nijedan ummet (narod) nee ui u dennet dok njegovummet prvi ne ue. On je posjednik zastave hvale, el mekmul-mahmda (hvale vrijednog mjesta) i el-hawda (vrela). On jeimm (voa) poslanik, njihov predstavnik i onaj koji dri

  pravo na njihov ef'at. Njegov, sallallhu 'alejhi we sellem,ummet je najbolji od ummet i njegovi ashbi su najbolji od onihkoji su se druili sa poslanicima, neka je Allhov selm na svenjih.

  Najbolji od poslanikovog ummeta je bio Eb Bekr es-Siddq, onda 'Umer el-Farq, potom 'Uthmn Dhun-Nurejn, azatim 'Alibn Eb Tlib,Allh bio zadovoljan svima njima.

  Ovo je zbog onoga to se prenosi od 'Abdullha ibn'Umera da je rekao:

  ''Dok je Allhov Poslanik, sallallhu 'alejhi we sellem, bio iv mismo govorili: ''Najbolji od ovoga ummeta nakon Poslanika je EbBekr, onda 'Umer, onda 'Uthmn, a onda 'Al.'' Ovo bi dolazilo do

 • 8/6/2019 20-dovoljnost-u-vjerovanju

  50/60

 • 8/6/2019 20-dovoljnost-u-vjerovanju

  51/60

  Ibn Qudme el-Maqdis Dovoljnost u vjerovanju

  51

  On (Eb Bekr) je bio najzasluniji hilfeta od svihstvorenja nakon Allhovog Poslanika, sallallhu 'alejhi wesellem, zbog svojih vrlin, svoje prednosti i takoe zbogPoslanikovog, sallallhu 'alejhi we sellem, davanja prednostinjemu da predvodi namz ispred svih njegovih ashb, Allhbio zadovoljan njima. To je takoer i zbog ujedinjenja usaglasnosti ashb o njegovoj prednosti, davanju prisege na

  vjernost njemu. A Allh ih ne bi ujedinio u saglasnosti naneemu pogrenom.

  Onda nakon njega je bio 'Umer, zbog njegovih vrlin iEbBekrovog ovlaenja njega.

  A onda 'Uthmn, zbog davanja prednosti njemu odstrane lanova re (vladajueg vijea).

  A onda 'Al, zbog njegovih vrlin i jednoglasnogkonsenzusa ljudi njegovog vremena o tome.

  Ovo su ispravno upuene halfe. Oni su on o kojima jeAllhov Poslanik, sallallhu 'alejhi we sellem, rekao:

  ''Drite se za moj sunnet i za sunnet ispravno upuenihhalf nakon mene. Drite se za to (za sunnet) svojimonjacima''.

  Allhov Poslanik, sallallhu 'alejhi we sellem. je rekao:''Hilfet nakon mene e trajati u periodu od 30 godina''. 88

  88Vjerodostojni hath koga je zabiljeio Eb Dawd (4646 i 4647), et-

  Tirmidh (2226) koji ga je ocijenio hasenom, en-Nesa' u ''Fa'ilus-Sahbe'' (52) i el-Hkim (3/71 i 145) koji ga je ocijenio vjerodostojnim, aedh-Dhehebi se sloio. Pogleaj el-Albnijev ''Es-Sahha'' (459) za obilnu

 • 8/6/2019 20-dovoljnost-u-vjerovanju

  52/60

  Ibn Qudme el-Maqdis Dovoljnost u vjerovanju

  52

  Posljednji dio njega se desio hilfetom 'Alija, Allh biozadovoljan njime.

  Mi svjedoimo da e deset (pojedinaca) biti u dennetu,ba kao to je Allhov Poslanik, sallallhu 'alejhi we sellem,svjedoio tome kada je rekao:

  ''Eb Bekr je u dennetu, 'Umer je u dennetu, 'Uthmn je udennetu, 'Alje u dennetu, Talhaje u dennetu, ez-Zubejr jeu dennetu, Sa'd je u dennetu, Se'd je u dennetu,'AbdurRahmn ibn 'Aw f je u dennetu, Eb 'Ubejde ibn el-

  Derrh je u dennetu''.

  A to se tie svakog drugog kome je Allhov Poslanik,sallallhu 'alejhi we sellem, posvjedoio da e biti u dennetu,onda mi svjedoimo tome (takoer). Ovo se vidi u njegovimrijeima:

  ''El-Hasan i el-Husejn su voe omladine u dennetu.''89

  I njegove rijei o Thbit ibn Qajsu:

  ''Zaista je on (Thbit) od stanovnikdenneta.''90

  diskusiju o njemu kao i za pobijanje stava onih koji tvrde da je ovaj hatha'f.

  89El-Albnga je ocijenio sahhom u ''Es-Sahha'' (796), rekavi: ''U vedini

  njegovog ijela, hath je vjeroostojan, bez imalo sumnje u to, tavie onje mutewtir kao to je rekao el-Menw.''

  90 ''Sahh el-Buhar''(Knjiga vrlin, 3613) i ''Sahh Muslim'' (Knjiga mna,

  119) u hathu od Enesa.

 • 8/6/2019 20-dovoljnost-u-vjerovanju

  53/60

  Ibn Qudme el-Maqdis Dovoljnost u vjerovanju

  53

  Mi ne svjedoimo ni za koga od ehlul-qible (tj. musliman)da e biti u dennetu ili dehennemu, izuzev za onoga za koga jeAllhov Poslanik, sallallhu 'alejhi we sellem, posvjedoio.Meutim, mi elimo dobro dobroiniteljima i mi se bojimo zagrijenike. Mi ne proglaavamo nikog od ehla nae qible(musliman) nevjernikom zbog grijeha, niti ga izbacujemo izokrilja (okvira) islma na osnovu djela.

  Mi tvrdimo (smatramo) da su haddi dihdtrajno vaei(da traju do Sudnjega dana) u pokornosti svakom voi, bio ondobroinitelj ili grijenik. U dodatku na ovo, namz iza njih (udem'atu) je dozvoljen.

  Enes, radijallhu 'anhu je prenio da je Allhov Poslanik,sallallhu 'alejhi we sellem, rekao:

  ''Tri stvari su od sri mna: uzdravanje od(nanoenja tete)svakome ko kae ''L ilhe illAllh''. Mi ga ne proglaavamonevjernikom zbog grijeha (koji je poinio), niti ga izbacujemo izislma zbog loeg djela. Dihd traje od vremena u kome me

  je Allh poslao do vremena kada e se zadnji dio mogummeta boriti protiv Deddla. Nee ga obesnaiti (negirati)dhulm dhulumara niti pravda pravednog vladara. I (tree je)vjerovanje u el-qader.''Zabiljeio ga je Eb Dwd. 91

  Od sunneta je: Lojalnost (muwl) prema ashbima, ljubavprema njima, spominjanje njihovih dobrih osobin i moljenje

  91Da'fhathkoji je zabiljeio Eb Dawd (2532) i Eb 'Ubejd el-Qsim ibn

  Selm u svojoj knjizi ''El-mn''(47. str.). Njegov lanac je slab jer je u njemuJezd ibn Eb Nubah, a on je nepoznat kao to stoji u ''Et-Taqrb''. El-Mundhir je ocijenio njegov lanac slabim u svom saetku na ''Sunen EbDw''(3/380) iz ovog razloga.

 • 8/6/2019 20-dovoljnost-u-vjerovanju

  54/60

  Ibn Qudme el-Maqdis Dovoljnost u vjerovanju

  54

  Allha da im se smiluje i da im oprosti. I takoer, sustezanjeod spominjanja njihovih loih osobina i onoga u emu su serazili, vjerovanje u njihove vrline (dobrote) i priznavanjenjihove prednosti.

  Allhkae:

  ''A oni koji dolaze nakon njih kau: ''Gospodaru na oprostinama i brai naoj koja su nas pretekla u mnu i ne dozvolida u srcima naim bude imalo zlobe prema onima koji supovjerovali''.'' 92

  I Allhkae:

  ''Muhammed je Allhov Poslanik, a oni koji su sa njim suestoki prema nevjernicima , a samilosni jedni premadrugima.'' 93

  Allhov Poslanik, sallallhu 'alejhi we sellem, je rekao:''Ne vrijeajte moje ashabe! Zaista, kada bi jedan od vasudijelio zlata koliko je brdo Uhud, on ne bi dostigao pregrt

  jednoga od njih, niti ak pola od toga.''94

  92sra el-Har, 10. jet.

  93sra el-Feth, 29. jet.

 • 8/6/2019 20-dovoljnost-u-vjerovanju

  55/60

  Ibn Qudme el-Maqdis Dovoljnost u vjerovanju

  55

  Od sunneta je: Biti zadovoljan enama AllhovogPoslanika, sallallhu 'alejhi we sellem, majkama vjernik, onimakoje su iste od svake vrste zla. Najbolje od njih su bileHadda bint Huwejld i ''ia bint es-Siddq, koju je Allhoistio od krivice u Njegovoj Knjizi. Ona je ena AllhovogPoslanika, sallallhu 'alejhi we sellem, na ovome svijetu i nabuduem. Ko god je optui za ono od ega ju je Allhoistio

  on je uznevjerovao u Allha Velikog. Mu'wija je daidavjernik, jedan od onih koji su pisali Allhovu Objavu. On jebio jedan od half musliman,Allh bio zadovoljan njime.

  Od sunneta je: Sluanje i pokoravanje muslimanskimvoama i halfama (emrul-mu'minn), dobrima od njih, kao ionima koji su grijeni. To je tako sve dok nam oni ne nareujunepokornost Allhu, jer zaista nema pokornosti ikome ako tou sebi sadrava nepokornost Allhu. Pokornost je pokoriti sesvakome kome je dat hilfet dok su ljudi u saglasnosti izadovoljni njime, kao i (pokoriti se) onome koji se borio protivljudi dok nije postao halfa i proglaen je emrul-mu'minnom.Suprotstavljanje njemu, pobunjivanje protiv njega i sijanjesjemena podjela meu muslimanima protiv njega jezabranjeno.

  Od sunneta je: injenje hidre od (tj. bojkotovanje) ehlul

  bid'ata (sljedbenik novotarije) i odvajanje od njih, naputanjeprepirki i raspravljanja u vjeri, ne gledanje u knjige novotar ineobraanje panje na njihov govor. Svaka novouvedena stvaru vjeri je novotarija. Svako ko sebe opisuje neim drugim

  94 ''Sahh el-Buhr''(Knjiga vrlin ashb, 3673) i ''Sahh Muslim'' (Knjiga

  vrlin ashb, 2541) od Eb Se'da el-Hudrija.

 • 8/6/2019 20-dovoljnost-u-vjerovanju

  56/60

  Ibn Qudme el-Maqdis Dovoljnost u vjerovanju

  56

  mimo islma i sunneta je novotar, kao rfida, dehmijja,hawrid, qaderija, murdija, mu'tezila, kermija, kilbija i onislini njima.

  Ovo su sekte zablude i skupine novotarije. Allhu seutjeemo od njih. U pogledu imm, u vezi (razilaenja u)sporednim pitanjima vjere, kao to su etiri medhheba (kolmiljenja), onda to nije vrijedno ukora. Jer, zaista, razilaenje u

  sporednim pitanjima vjere je milost i oni koji se u tome raziusu hvale vrijedni u njihovom razilaenju i bie nagraeni zasvoj idtihd. Njihovo razilaenje je obilna (iroka) milost, anjihova saglasnost je ubjedljivi dokaz.

  Mi molimo Allha da nas zatiti od novotarija i fitne i daOn uini da ivimo na islmu i na sunnetu.

  I molimo Ga da nas uini od onih koji slijede AllhovogPoslanika, sallallhu 'alejhi we sellem, u ivotu, i da nas Onproivi u njegovom drutvu nakon smrti Svojim Milou iSvojom Dobrotom.mn.

  Ovo je kraj vjerovanja (aq'ida), a sva zahvala pridaAllhu Jedinom. Neka Allhpoalje Svoj selm i salawtnaemvoi Muhammedu, njegovoj porodici i njegovim ashbima.

 • 8/6/2019 20-dovoljnost-u-vjerovanju

  57/60

  Ibn Qudme el-Maqdis Dovoljnost u vjerovanju

  57

  DOSADANJA IZDANJA''KELIMETUL-HAQQ'':

  Dokazi za obaveznost pokrivanja lica (Eb Ahmed) Dokazi da je isblharm(Eb Ahmed) Kritika demokratije i ilustracija njene stvarnosti

  ('AbdulQdir bin 'Abdul'Azz)

  Bolest ird'a(grupa autora) ta ini ''L ilhe illAllh'', a ta ga ponitava?

  (Hamid 'Al Khn)

  Kome se to priviaju tekfrovciu Sandaku i Bosni?(''Proglas o tekfru'' i odgovori na njega) (Kelimetul-Haqq)

  Zalutale sekte sfij i i'j(Kelimetul-Haqq) Isukana sablja na psovaa Allha, vjere i Poslanika

  (Eb Muhammed el-Maqdis)

  ubhevezane za propis demokratije u islmu(grupa autora)

  'Aqda potpomognute skupine ('AbdulMedd el-Mun') Tewhd el-hkimijje(grupa autora)

 • 8/6/2019 20-dovoljnost-u-vjerovanju

  58/60

  Ibn Qudme el-Maqdis Dovoljnost u vjerovanju

  58

  Allhova pomo je, zaista, blizu(Sulejmn bin Nsir el-'Ulwn)

  Demokratija je vjera (Eb Muhammed el-Maqdis) Obaveze koje je duan spoznati svaki muslmn i

  muslmnka (ejhul-islm Muhammed bin 'AbdulWehhb

  Ovo je ono to vam je va Gospodar obeao(Reagovanje na incident u Novom Pazaru ispred Arap-

  damije) (Kelimetul-Haqq)

  Poduavanje najvanijim pitanjima (Ahmed el-Hlid) Moe li se opravdavati neznanjem u djelima velikog

  irka ijasnog kufra? (Ebu Muhammed)

  MilletuIbrhm (Eb Muhammed el-Maqdis) ' Aqda ehlis-sunneta wel-dem'ata (Metn/tekst sedam

  velikih djela 'aqde muslmna na jednom mjestu, u jednojknjizi: ''Wasitijjska 'aqda'', ''Tahwijeva aqda'', ''Kitbut-tewhd'', ''Tri naela'', ''Otklanjanje sumnji'', ''Djela koja

  izvode iz vjere'' i ''est naela'')

  er'atskihidb (Kelimetul-Haqq) Istina o Turcima Osmanlijama (Eb Ahmed) Muslmn ili murik(Eb Hamza el-Afgn)

 • 8/6/2019 20-dovoljnost-u-vjerovanju

  59/60

  Ibn Qudme el-Maqdis Dovoljnost u vjerovanju

  59

  Dokazi za propis prijateljevanja sa muricima(ejh Sulejmn bin 'Abdullh bin Muhammed bin'AbdulWehhb)

  Biografija imma Ahmeda, rahimehullh Uzviena znamenitost u vrlinama Ibn Tejmijje

  (imm el-Bezzr)

  Osnove sunneta (Uslus-Sunne) (imm Ahmed ibn Hanbel) Islm savreno potpuna vjera

  (Muhammed el-Emn e-enqt)

  Iblsova obmana (Ibnul-Dewz) Nije musliman onaj ko ne tekfri zakonodavca

  (propisivaa zakona) mimo Gospodara svjetova(Eb Hamza el-Afgn)

  Mesele vezane za kufr u tgta(Eb Muhammed) Poinilac irkanikada ne moe biti musliman(Eb Hamza) Vjerovanje imma el-Buhrija (imm el-Llik) Dovoljnost u vjerovanju (Ibn Qudme el-Maqdis) Vjerovanje etvorice imm(AbdurRahmn el-Humejjis)

 • 8/6/2019 20-dovoljnost-u-vjerovanju

  60/60

  Ibn Qudme el-Maqdis Dovoljnost u vjerovanju