2 simpozij sibenik raspored+sponzorstvo - komora- 2. SIMPOZIJ 1 Po¥Œtovane kolegice i kolege, Nakon
2 simpozij sibenik raspored+sponzorstvo - komora- 2. SIMPOZIJ 1 Po¥Œtovane kolegice i kolege, Nakon
2 simpozij sibenik raspored+sponzorstvo - komora- 2. SIMPOZIJ 1 Po¥Œtovane kolegice i kolege, Nakon
2 simpozij sibenik raspored+sponzorstvo - komora- 2. SIMPOZIJ 1 Po¥Œtovane kolegice i kolege, Nakon
2 simpozij sibenik raspored+sponzorstvo - komora- 2. SIMPOZIJ 1 Po¥Œtovane kolegice i kolege, Nakon

2 simpozij sibenik raspored+sponzorstvo - komora- 2. SIMPOZIJ 1 Po¥Œtovane kolegice i kolege, Nakon

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of 2 simpozij sibenik raspored+sponzorstvo - komora- 2. SIMPOZIJ 1 Po¥Œtovane kolegice i...

 • Šibenik – stara gradska jezgra, 12. i 13. travnja 2019.

  2. SIMPOZIJ MULTIDISCIPLINARNI PRISTUP DISTOCIJI FETALNIH RAMENA I PAREZI PLEKSUSA BRAHIJALISA

  Hrvatski liječnički zbor - Podružnica Šibenik

  Klinika za ženske bolesti i porode KBC Zagreb

  Odjel za ženske bolesti i porode OB Šibenik

  Akademija medicinskih znanosti Hrvatske - Podružnica Split

  Klinika za ginekologiju i porodništvo KB Sv. Duh

  ORGANIZATORI:

 • 2 . S IMPOZI J

  1

  Poštovane kolegice i kolege,

  Nakon 4 godine evo nas ponovno u Šibeniku, na 2. simpoziju Multidisciplinarni

  pristup distociji fetalnih ramena i parezi pleksusa brahijalisa.

  Distocija fetalnog ramena je rijetka, ali nepredvidiva i nepreventibilna

  komplikacija koja se može dogoditi kod svakog vaginalnog poroda. Oko polovice

  svih distocija se događa u porodu kod kojeg nije prisutan niti jedan faktor rizika.

  Zbog toga svaki član medicinskog tima koji u rađaonici skrbi o rodilji mora biti

  sposoban na vrijeme prepoznati distociju fetalnog ramena te pravodobno i

  ispravno reagirati. Iako rijetka, takva stanja ostaju trajno urezana u našu svijest,

  i svatko od iskusnijih porodničara će se sjetiti svih distocija ramena koje je imao

  u svojoj praksi. Zbog povećanog broja rodilja sa šećernom bolesti u trudnoći

  raste i rizik distocije fetalnog ramena.

  Brojne studije su pokazale i dokazale kako je vježbanje rješavanja distocije

  fetalnog ramena na lutki rezultiralo smanjenjem trajnih posljedica za majku i

  dijete. Zbog toga smo uz teorijski dio simpozija veliku pažnju posvetili i

  praktičnom dijelu.

  Veselimo se vašem dolasku!

  prof. prim. dr. sc. Dubravko Habek, dr. med.

  Ivan Zmijanović, dr. med.

  MULTIDISCIPLINARNI PRISTUP DISTOCIJI FETALNIH RAMENA I PAREZI PLEKSUSA BRAHIJALISA

 • Registracija sudionika15:00 - 16:00

  Otvaranje simpozija i uvodna riječ

  Ivan Zmijanović, dr. med. – OB Šibenik

  16:00 - 16:15

  Pristup trudnici s povećanim rizikom za distociju fetalnih ramena

  prof. dr. sc. Marina Ivanišević, dr. med

  Klinika za ženske bolesti i porođaje KBC Zagreb

  R a s p r a v a

  16:15 - 17:00

  Pauza za kavu17:00 - 17:30

  Distocija fetalnih ramena

  prof. prim. dr. sc. Dubravko Habek, dr. med.

  Klinika za ginekologiju i porodništvo KB Sv. Duh /

  Hrvatsko katoličko sveučilište u Zagrebu

  R a s p r a v a

  17:30 - 18:15

  Perinatalno oštećenje središnjeg i perifernog živčanog sustava

  doc. dr. sc. Radenka Kuzmanić Šamija

  Klinika za dječje bolesti KBC Split

  R a s p r a v a

  18:15 - 19:00

  Fizikalna terapija i rehabilitacija novorođenčadi

  s parezom pleksusa brahijalisa

  Branka Birkić Plavčić, dr. med.

  Odjel fizikalne medicine i rehabilitacije OB Šibenik

  R a s p r a v a

  19:00 - 19:30

  VEČERA - Šibenska stara gradska jezgra – GRADSKA VIJEĆNICA 20:00

  Terapijske tehnike za parezu pleksusa brahijalisa

  Diana Kokić, bacc. physio., Bobath i Vojta terapeut

  R a s p r a v a

  19:30 - 20:00

  PROGRAM S IMPOZI JA :

  2MULTIDISCIPLINARNI PRISTUP DISTOCIJI FETALNIH RAMENA I PAREZI PLEKSUSA BRAHIJALISA2. S I M P O Z I J

  12. travanj 2019. | Petak Šibenska stara gradska jezgra - MUZEJ GRADA ŠIBENIKA

 • Distocije fetalnih ramena u Šibenskom rodilištu

  prije i poslije prvog Simpozija

  Ivan Zmijanović, dr. med. – Odjel za ginekologiju i porodništvo OB Šibenik

  R a s p r a v a

  10:00 - 10:45

  Usporedo s predavanjima, 12. i 13. travnja, održava se

  Radionica porodničkih zahvata za distociju ramena na lutki.

  Voditelji: doc. dr. sc. Ana Luetić, dr. med. i prim. Matija Prka, dr.med.

  Klinika za ginekologiju i porodništvo KB Sv. Duh / Hrvatsko katoličko sveučilište u Zagrebu

  PROGRAM S IMPOZI JA :

  3MULTIDISCIPLINARNI PRISTUP DISTOCIJI FETALNIH RAMENA I PAREZI PLEKSUSA BRAHIJALISA2. S I M P O Z I J

  13. travanj 2019. | Subota Šibenska stara gradska jezgra - TVRĐAVA SV. MIHOVILA

  RUČAK14:00

  Zatvaranje simpozija

  Završne riječi predavača

  13:30 - 14:00

  Manualna rotacija glavice kod zastoja poroda

  doc. prim. dr. sc. Ingrid Marton, dr. med.

  Klinika za ginekologiju i porodništvo KB Sv. Duh /

  Hrvatsko katoličko sveučilište u Zagrebu

  R a s p r a v a

  12:45 - 13:30

  Perinatalna ozljeda porođajnog kanala

  kod distocije ramena i njeno zbrinjavanje

  doc. dr. sc. Ana Luetić, dr. med.

  Klinika za ginekologiju i porodništvo KB Sv. Duh /

  Hrvatsko katoličko sveučilište u Zagrebu

  R a s p r a v a

  12:00 - 12:45

  Pauza za kavu11:30 - 12:00

  Forenzički aspekt distociji fetalnih ramena

  prim. Matija Prka, dr. med.

  Klinika za ginekologiju i porodništvo KB Sv. Duh /

  Hrvatsko katoličko sveučilište u Zagrebu

  R a s p r a v a

  10:45 - 11:30

 • Predsjednik simpozija:

  prof. prim. dr. sc. Dubravko Habek, dr. med.

  Tajnik simpozija:

  Ivan Zmijanović, dr. med. E: izmijan@gmail.com, T: 022 641 541

  Znanstveni odbor:

  prof. dr. sc. Dubravko Habek, dr. med. prof. dr. sc. Josip Đelmiš, dr. med.|

  prof. dr. sc. Marina Ivanišević, dr. med. prof. dr. sc. Berivoj Mišković, dr. med.|

  doc. dr. sc. Radenka Kuzmanić Šamija, dr. med. prof. dr. sc. Damir Roje, dr. med.|

  prof. dr. sc. Marko Vulić, dr. med. dr. sc. Josip Juras, dr. med.|

  Organizacijski odbor:

  prim. mr. Nikica Živković, dr. med. Branka Birkić Plavčić, dr. med. Matija Prka, dr. med.| |

  Jozo Anić, dr. med. Dino Markovina, dr. med. Edi Kovačić, dr. med.| |

  Marijana Barić, dr. med. Nelka Tomić, dr. med. Vedran Grubišić Čabo, dr. med. | |

  Ivan Zmijanović, dr. med. doc. prim. dr. sc. Ingrid Marton, dr. med.|

  4

  2 . S IMPOZI J MULTIDISCIPLINARNI PRISTUP DISTOCIJI FETALNIH RAMENA I PAREZI PLEKSUSA BRAHIJALISA

  Kotizacija Primalje – 400,00 kn Specijalizanti – 500,00 kn Specijalisti – 700,00 kn| | Kotizacija uključuje sudjelovanje u svim aktivnostima Simpozija prema programu. Broj polaznika je ograničen u interesu kvalitete programa.

  Bodovanje Aktivno sudjelovanje (predavači) 13 bodova, pasivno sudjelovanje (slušači) 11 bodova.