of 15 /15
19.2.2013 1 Razvoj korporativnog upravljanja Prof. dr. sc. Darko Tipurić Vanjske interesno-utjecajne skupine Domaće i međunarodno okružje Regulatorni okvir Nadzorni odbor i Uprava Dioničari Menadžeri Radnici Menadžerski kapitalizam Vlasnički pristup poduzeću Pokret za korporativno upravljanje Stakeholderski pokret Središnje dekade prošlog stoljeća 1980 2000 Nastanak korporativnog oblika poduzeća (The Muscovy Co. 1555., Spanish Co. 1577., East India Co. 1601., Virginia Co. of London 1606.) Sve do početka prošlog stoljeća korporacija nije bila dominantan oblik poduzeća. Karakteristike bitne za prosperitet korporacije: ograničena odgovornost investitora slobodni prijenos investitorskih interesa pravna osobnost centralizirani menadžment. Nastanak moderne korporacije možda najvažnije društvene inovacije prošlog stoljeća. Početak prošlog stoljeća Borba za uspostavom monopola nad trgovinom začina koji su stizali iz Indije (1499. Vasco de Gama - Portugalski monopol, 1580. ujedinjenje Portugala i Španjolske, zatvaranje pomorskih putova i uspostava monopola; Nizozemci su 1595. prvi put samostalno uspješno organizirali prijevoz robe iz indije)

2- Razvoj korporativnog upravljanja- 2013

Embed Size (px)

DESCRIPTION

korporativno upravljanje

Citation preview

Page 1: 2- Razvoj korporativnog upravljanja- 2013

19.2.2013

1

Razvoj korporativnog upravljanja

Prof. dr. sc. Darko Tipurić

Vanjske interesno-utjecajne skupine

Domaće i međunarodno okružje

Regulatorni okvir

Nadzorni odbor i Uprava

Dioničari

Menadžeri Radnici

Menadžerski kapitalizam

Vlasnički pristup

poduzeću

Pokret za korporativno upravljanje

Stakeholderski pokret

Središnje dekade prošlog stoljeća 1980 2000

Nastanak korporativnog oblika poduzeća (The Muscovy Co. 1555., Spanish Co. 1577., East India Co. 1601., Virginia Co. of London 1606.)

Sve do početka prošlog stoljeća korporacija nije bila dominantan oblik poduzeća.

Karakteristike bitne za prosperitet korporacije: ograničena odgovornost investitora slobodni prijenos investitorskih interesa pravna osobnost centralizirani menadžment.

Nastanak moderne korporacije – možda najvažnije društvene inovacije prošlog stoljeća.

Početak prošlog stoljeća

Borba za uspostavom monopola nad trgovinom začina koji su stizali iz Indije (1499. Vasco de Gama - Portugalski monopol, 1580. ujedinjenje Portugala i Španjolske, zatvaranje pomorskih putova i uspostava monopola; Nizozemci su 1595. prvi put samostalno uspješno organizirali prijevoz robe iz indije)

Page 2: 2- Razvoj korporativnog upravljanja- 2013

19.2.2013

2

Osnovni model korporacije

Poduzeće (inkorporirano u obliku društva

kapitala) Menadžment i fizički kapital

Dioničari (u d.d.) ili vlasnici udjela (u d.o.o.)

Odbor

Zaposlenici Kreditori

Dobavljači Kupci

Moć izbora

Moć nadzora

Dividende Vlasnički kapital (equity)

Kamate i povrat glavnice

Dugovni kapital (debt) Radna snaga

Plaće

Inputi Tržišne cijene Robe i usluge

Tržišne cijene

Moderna korporacija

• Pojam koji se odnosi oblik poduzeća u kojem (1) vlasnici više nisu osobno odgovorni za obveze niti za bilo kakve druge obligacije koje poduzeće stvara ili može stvoriti (ograničena odgovornost), kao i na (2) odvajanje vlasničke funkcije od funkcije administriranja resursima poduzeća, jednu od najvažnijih pojava u ekonomskoj povijesti (Adolf Berle i Gardiner Means).

• Moderna korporacija je iznjedrila menadžment kao središnji institucijski mehanizam

• Diverzifikacijom rizika i stvaranjem likvidnog tržišta za razmjenu rizika, moderna korporacija je smanjila cijenu kapitala

• Prirodni sukob onih koji snose rizik (dioničari) i onih koji upravljaju rizikom (menadžeri)

Page 3: 2- Razvoj korporativnog upravljanja- 2013

19.2.2013

3

Berle-Meansov model korporacije

Tržište vrijednosnica

Poduzeće (inkorporirano u obliku

dioničkog društva) Menadžment i fizički kapital

Odbor

Zaposlenici Kreditori

Dobavljači Kupci

Moć izbora

Moć nadzora

Dioničari

Kamate i povrat glavnice

Dugovni kapital (debt) Radna snaga

Plaće

Inputi Tržišne cijene Robe i usluge

Tržišne cijene

Informacije o cijeni dionica

Periodični izvještaji

Dividende

Koristi od korporatizacije

To be Corporation

To be treated seriously ...

Increase

reputation and confidence ...

Access to new investors

Access to cheaper debt

Funds to grow / Innovate / Expand

INCREASED COMPETITIVENESS

Van

jske

ko

rist

i

Page 4: 2- Razvoj korporativnog upravljanja- 2013

19.2.2013

4

Snažna uloga menadžmenta mijenja razmišljanje o određenju poduzeća

Berle & Means,

1932.

Chester Barnard,

1938.

Peter Drucker, 1946.-90

Henry Gant, 40-te.

Mary Parket Follett 40-te

Moderna korporacija

Menadžerska odgovornost ali ne samo prema vlasnicima

MENADŽERSKI KAPITALIZAM

Baumol, 1967.

Galbraith, 1967.

Marris, 1963.

Monsen & Downs,

1965.

Cilj poduzeća: maksimizacija prihoda od prodaje

Negirao ulogu dioničara da nadziru i prate rad

menadžmenta

Cilj poduzeća: maksimizacija rasta poduzeća

Cilj poduzeća: maksimizacija Životnih prihoda menadžera

Menadžerski kapitalizam

Vlasnički pristup

poduzeću

Pokret za korporativno upravljanje

Stakeholderski pokret

1970 1980 2000

Page 5: 2- Razvoj korporativnog upravljanja- 2013

19.2.2013

5

Vlasnički pristup poduzeću

• Vlasnički pokret (začetnik: Lewis Gilbert - knjiga iz 1956. “Dividende i demokracija”)

• Prepoznavanje neefikasnosti diverzificiranih korporacija – “potrošača investicijskog novca”

• Rast važnosti velikih institucionalnih investitora (mirovinski fondovi, uzajamni fondovi i osiguravajuća društva)

• Reakcija dioničara na slabe financijske rezultate poduzeća i odbijanje menadžmenta za priznavanje prava u sudjelovanju u upravljačkim procesima

• Slobodni novčani tok (engl. free cash flow) definira se kao novac koje je poduzeće stvorilo, a koji preostaje nakon predviđene uporabe novca svim projektima koji imaju pozitivnu neto sadašnju vrijednost.

• Cilj je izbjeći neodgovarajuću upotrebu slobodnog novčanog toka od strane menadžmenta, osobito u loše investicije ili akvizicijske aktivnosti koje ne stvaraju dodanu vrijednost.

Vlasnički pristup poduzeću – odgovor na probleme menadžerskog kapitalizma -

Nobelovac Milton Friedman naglašava kako je prva i jedina obveza menadžera (koji su pravni zastupnici financijskih interesa vlasnika) jest djelovanje na način da se maksimizira financijska stopa povrata na vlasnički kapital

Poduzeća se trebaju ponašati u najboljem interesu za svoje vlasnike (koji snose rezidualni rizik) Interesi vlasnika dominantno utječu na strategiju poduzeća (menadžeri su agenti koji ostvaruju zahtjeve vlasnika-principala) Najvažnija svrha poduzeća je ekonomska djelotvornost i izvedba u funkciji maksimizacije stope povrata na vlasnički kapital

Pro

fita

bil

no

st

Pro

fita

bil

no

st

Stopa rastaStopa rasta G1G1

PmaxPmax

G2G2

PxPx

GoGo

Različitost interesa vlasnika i menadžera

Page 6: 2- Razvoj korporativnog upravljanja- 2013

19.2.2013

6

Vlasnički pristup poduzeću – odgovor na probleme menadžerskog kapitalizma -

“...pod društvenom odgovornošću službenici korporacije (ne smiju) podrazumijevati bilo što drugo osim stjecanja što je moguće više novca svojim dioničarima”

Friedman naglašava «jedina društvena odgovornost poduzeća je povećanje svojih profita. Korporacija je instrument dioničara koji je posjeduju. Ako korporacija daje kontribucije (davanja neekonomske prirode), ona sprječava dioničara od njega samog u odlučivanju kako bi trebao raspolagati svojim fondovima».

Vlasnici

Menadžment

Menadžeri su pravni zastupnici imovine dioničara te su odgovorni za osiguravanje ekonomske efikasnosti poduzeća, ali i za lošu uporabu, štetu i razaranje imovine dioničara. Odgovornost poduzeća prema društvu i drugim stakeholderima je izvedena varijabla i podređena je glavnom cilju.

Revidirani Berle-Meansov

model

Tržište vrijednosnica

Poduzeće (inkorporirano u obliku

dioničkog društva) Menadžment i fizički kapital

Odbor

Zaposlenici Kreditori

Dobavljači Kupci

Moć izbora

Moć nadzora

Kamate i povrat glavnice

Dugovni kapital (debt) Radna snaga

Plaće

Inputi Tržišne cijene Robe i usluge

Tržišne cijene

Informacije o cijeni dionica

Periodični izvještaji

Dividende

Dioničari

Izravne konzultacije

Institucionalni investitori

Utjecaj vlasnika većih dioničkih paketa

Page 7: 2- Razvoj korporativnog upravljanja- 2013

19.2.2013

7

Novi oblici potiču vlasnički pristup

• Dekorporatizacija

• Aktivni investitori

• Trendovi preuzimanja (takeovers), korporativnog razdvajanja (corporate breakups) i izdvajanja (divisional spinoffs), preuzimanja s polugom (leverage buyouts) i stvaranje javnih kompanija privatnim (“going private”)

• Private equity (LBO Partnerships)

• Novi se korporacijski model gradi oko:

– financijskih struktura s jakom polugom

– kompenzacijskih sustava vezanih uz izvedbu (pay per performance)

– znatnih vlasničkih pozicija menadžera

– ugovora s vlasnicima i kreditorima koji ograničavaju nedjelotvorno trošenje novca kroz krossupsidizaciju između poslovnih jedinica te sprječavaju uništavanje slobodnog novčanog toka.

• To moguće, ili: uz znatnu uporabu dugovnih instrumenata kako bi obvezalo menadžment na isplate vlasnicima ili putem prijetnje neprijateljskih preuzimanja kako bi se zamijenio postojeći menadžment novim.

Menadžerski kapitalizam

Vlasnički pristup

poduzeću

Pokret za korporativno upravljanje

Stakeholderski pokret

1970 1980 2000

Page 8: 2- Razvoj korporativnog upravljanja- 2013

19.2.2013

8

“Profit je za business isto kao disanje za život. Disanje je bitno za življenje, ali nije njegova

svrha. Isto tako, profiti su esencijalni da bi poduzeće postojalo, ali nisu razlog njegova

postojanja.”

Dennis Bakke (AES)

“Profit i maksimizacija profita su irelevantne veličine. Profit nije objašnjenje, uzrok ili ratio

poslovnog ponašanja i poslovnih odluka, on je ponajprije test njihove validnosti.”

Peter Drucker

Poduzeće

Mreža međuovisnih ljudi,

organizacija i interesa

Mehanizam

potrage za rentama Ekonomski

entitet

Socijalni entitet

Page 9: 2- Razvoj korporativnog upravljanja- 2013

19.2.2013

9

Poduzeće Kao proizvođač roba i usluga

- kako bi zadovoljio potrošačke potrebe

Kao ekonomska jedinica

- putem stvaranja

i distribucije bogatstva

Kao društveni partner

- sudjelujući u održavanju

i razvoju zdravog društva

Kao organizator

- putem razvoja i održavanja

uređenih odnosa u društvu

Kao inovator

-stvarajući nove i bolje proizvode,

procese i usluge za potrošače i društvo u cjelini

Kao tržišni partner

- sudjelujući u održavanju

i razvoju zdravog gospodarstva

Kao poslodavac

-u procesu stvaranja, ponude

i održavanja radnih mjesta

(kvantitavni i kvalitativni aspekt)

Poduzeće stvara vrijednost preuzimajući čitav niz društvenih uloga i zadataka

• Zagovornici stakeholderskog pristupa naglašavaju kako je vlasnički model «…i nerealističan, isto kao i normativno neprihvatljiv»

• Otvoreno pitanje: Zašto bi dioničari imali veća prava od drugih zainteresiranih u poduzeću?

DržavaDržava

SupranacionalneSupranacionalne institucijeinstitucije

StrateškiStrateški partneripartneri

DobavljačiDobavljači

SindikatiSindikati KupciKupci

JavnostJavnost

Lokalna Lokalna zajednicazajednica

FinancijskeFinancijske institucijeinstitucije

Investitori

Nadzorni odbor i Uprava

Dioničari

Menadžeri Radnici

Poduzeće nije instrument isključivo dioničara, već svih onih koji dobavljaju resurse potrebe za njezino normalno funkcioniranje te ne daju dioničarima za pravo da svoje interese pretpostavljaju interesima ostalih stakeholdera.

Stakeholderski model - odgovor na probleme vlasničkog pristupa? -

Page 10: 2- Razvoj korporativnog upravljanja- 2013

19.2.2013

10

«Brzo ćemo se opetovano suočiti s problemom upravljanja korporacije. Morat ćemo redefinirati svrhu angažmana organizacije i njezina menadžmenta, kako bi se zadovoljili i pravni vlasnici, ka što su dioničari, i vlasnici ljudskog kapitala, kao što su radnici znanja, koji daju organizaciji sposobnost stvaranja bogatstva. Sve više će sposobnost organizacije ovisiti o njezinoj «komparativnoj prednosti» u stvaranju svojih radnika znanja produktivnim». A sposobnost privlačenja i zadržavanja najboljih radnika znanja je prva i najvažnija pretpostavka. Što kapitalizam znači kada znanje upravlja prije nego novac? Što «slobodna tržišta» znače kad su radnici znanja istinska imovina? Radnici znanja se ne mogu kupiti niti prodati. Oni ne dolaze niti s stjecanjima niti spajanjima poduzeća. Sigurno je de će rast važnosti radnika znanja donijeti fundamentalne promjene u strukturi i prirodi ekonomskog sustava» Peter Drucker

[1] Drucker, Peter (2004): «The Daily Drucker», Harper Business, New York, str. 61

Primarni stakeholderi - priroda interesa i moći -

STAKEHOLDER PRIRODA INTERESA

- STAKEHOLDER ŽELI:

PRIRODA MOĆI

- STAKEHOLDER UTJEČE NA

PODUZEĆE

ZAPOSLENI Zadržati stabilnu zaposlenost u poduzeću

Dobiti pravednu plaću za svoj rad

Raditi u sigurnoj, ugodnoj okolini

Snagom sindikalnog pregovaranja

Akcijama radnika i štrajkovima

Publicitetom

VLASNICI/

DIONIČARI

Dobivanje zadovoljavajućeg prinosa na ulaganje

(dividende)

Realizaciju povećanja dioničke vrijednosti tijekom

vremena

Realizacijom glasačkih prava temeljenih na

vlasništvu dionica

Izvršavanjem prava inspekcije poslovnih

knjiga i nadzor menadžmenta

KUPCI Ostvarenje poštene razmjene:

vrijednost i kvaliteta za potrošeni novac

Dobivanje sigurnog, pouzdanog proizvoda

Kupnjom proizvoda od konkurenata

Bojkotiranjem poduzeća čiji proizvodi su

nezadovoljavajući ili čija je poslovna politika

neprihvatljiva

DOBAVLJAČI Dobivanje redovitih narudžbi za proizvode

Biti pravodobno plaćen za isporučene proizvode

Odbijanjem da se ispuni narudžba ako su

prekršeni uvjeti ugovora

Ponudom proizvoda konkurentima

TRGOVCI NA

MALO/TRGOVCI

NA VELIKO

Dobivanje kvalitetnih I aktualnih proizvoda po

razumnoj cijeni troškovima

Ponuda pouzdanih proizvoda koje potrošači cijene I

u koje imaju povjerenje

Kupnjom od ostalih dobavljača ako su uvjeti

ugovora nezadovoljavajući

Bojkotiranjem onih poduzeća čiji su

proizvodi ili poslovna politika

nezadovoljajući

KREDITORI Otplata danih kredita

Povrat uloženog i zarada u obliku kamata

Opozivanjem kredita ako nisu obavljena

plaćanja

Korištenjem zakonskih ovlaštenja da se

blokira ili preuzima imovina ako su rokovi

otplate kredita višestruko prekoračeni.

Page 11: 2- Razvoj korporativnog upravljanja- 2013

19.2.2013

11

Stakeholderski model - problem korporativnog upravljanja i određivanja ciljeva -

Glavni ciljevi

Interesi vlasnika i ulagača

Interesi menadžment

a

Interesi zaposlenih

Interesi kupaca

Interesi dobavljača

Interesi sindikata

Interesi bankara i

drugih kreditora

Interesi države i supranacionalnih

institucija

Moral i etika poslovanja

Interesi društva i

slobodnog tržišta

Interesi strateških partnera

Kritičari naglašavaju kako stakeholderski model daje filozofiju legitimiziranja menadžmenta kao nositelja nadmoćne pozicije u djelovanju, kao nezavisnog arbitra između sukobljenih zahtjeva različitih interesno-utjecajnih skupina.

Problem: Zašto bi netko uopće ulagao u korporaciju koja nema za cilj maksimizaciju povrata na vlasnički kapital?

Stakeholderska orijentacija

Socijalne

koristi

Ekonomski ciljevi

Isključivo socijalne

koristi

Isključivo ekonomske koristi

Kombinirane socijalne i ekonomske koristi

Štete i društveni troškovi

Neefi-kasnost

Pristaše vlasničkog pristupa ističu kako je stakeholderski pristup, zapravo, krinka za prevalentni položaj menadžmenta u organizaciji.

Problem odnosa interesno-utjecajnih skupina

Vrijednost isporučena drugimaVrijednost isporučena drugima

VVrijednostrijednost

isporučenaisporučena

vlasnicimavlasnicima

MalaMala

MalaMala

VelikaVelika

VelikaVelika

KomplementarniKomplementarni

interesiinteresi

KonfliktniKonfliktni

interesiinteresi

Složeni interesi

Tko je zadužen za kompromisiranje

interesa?

Page 12: 2- Razvoj korporativnog upravljanja- 2013

19.2.2013

12

Menadžerski kapitalizam

Vlasnički pristup

poduzeću

Pokret za korporativno upravljanje

Stakeholderski pokret

1970 1980 2000

Korporativno upravljanje ima globalnu važnost

OECD-ova Načela

korporativnog upravljanja (1999, 2004)

Akcijski plan Europske unije

(2003)

Nacionalni kodeksi

korporativnog upravljanja

New Combined Code - UK

(2003-2010)

Sarbanes Oxley Act SAD

(2002)

Korporacijski skandali: Enron WorldCom Parmalat Skandia i dr.

Kriza menadžerskog kapitalizma - Vlasnički pokret

Globalizacija i Konvergencija prakse korporativnog upravljanja

Hrvatska 2007. i 2010.

Page 13: 2- Razvoj korporativnog upravljanja- 2013

19.2.2013

13

Važnost vlasničkog kapitala u korporativnom upravljanju

• nudi posjedniku rezidualno pravo u zaradama i likvidacijskoj vrijednosti

• ugovara se vrijeme trajanja poduzeća • Daje pravo posjednicima:

– na izbor nadzornog odbora (ili izravno odbora direktora u nekim sistemima)

– za odluku o zamjeni menadžmenta – za odluku o menadžmentskim kompenzacijama – pristupa internim mjerama izvedbe na periodičnoj osnovi – provedbe revizija po posebnim uvjetima – odobrenja važnih investicija i poslovnih prijedloga i nakana prije

implementacije – nadgledavanja rada menadžmenta poduzeća.

Williamson, O. E. (1994), Strategizing, Economizing, and Economic Organization, u „Fundamental Issues in Strategy: A Research Agenda“, Rumelt R.P.,

Schendel D.E. i Teece D.J. (ur.), Harvard Business School Press, Boston, 1994., str. 389

Daje li vlasnički kapital pravo vlasnicima na postavljanje krucijalnih ciljeva poduzeća?

• Poduzeće stvara vrijednost ako: – Nudi proizvode koji vrijede više kupcima nego

što ih plaćaju

– Ako pruža mogućnosti menadžerima i radnicima da budu produktivniji na svom poslu nego negdje drugdje

– Ako osigura veće (i/ili sigurnije) dugoročne profite svojim vlasnicima

– Ako stvara veću korist okolini u odnosu na troškove svojeg djelovanja

Višestrukost ciljeva poduzeća

Daje li vlasnički kapital pravo vlasnicima na postavljanje krucijalnih ciljeva poduzeća?

Page 14: 2- Razvoj korporativnog upravljanja- 2013

19.2.2013

14

• Nema jedinstvenih ciljeva jednakih za sva poduzeća

• Poduzeće mora uskladiti raznovrsne ciljeve kako bi se ostvarila njegova temeljna svrha i

• Usklađivanje ciljeva ovisi i o odnosima ključnih interesno-utjecajnih skupina

Maksimiziranje “sposobnosti stvaranja bogatstva” (Wealth Producing Capacity) prije negoli zadovoljavanje interesa samo jedne interesno-utjecajne skupine (Drucker, 1991;

Blair, 1995)

Ciljevi se postavljaju usklađivanjem interesa

Glavni ciljevi

Interesi vlasnika

Interesi menadžmenta

Interesi zaposlenih

Interesi kupaca

Interesi dobavljača

Interesi sindikata

Interesi bankara i

drugih kreditora

Interesi države i supranacionalnih

institucija

Moral i etika poslovanja

Interesi društva i slobodnog tržišta

Interesi strateških partnera

Page 15: 2- Razvoj korporativnog upravljanja- 2013

19.2.2013

15

• Potrebno je naglasiti kako zadatak poduzeća nije samo i isključivo ispunjavanje zahtjeva interesno-utjecajnih skupina.

• Pravo pitanje bi se moglo postaviti na sljedeći način: kako poduzeće može zadovoljiti zahtjeve svojih interesno-utjecajnih skupina i istodobno maksimizirati sposobnost stvaranja bogatstva.

Život je suma svih naših izbora. Albert Camus