2. Partea Tehnologica a Ambreiajului

Embed Size (px)

Citation preview

 • 7/24/2019 2. Partea Tehnologica a Ambreiajului

  1/13

  Dublicat

  nlocuit

  Cop.autent

  UTITT 02101.61201R 1 1

  U.T.M. Zil 130 UTITT 01101.61202R

  Ambreiajul RA

  UNIVERSITATEA TEHNIC A MOLDOVEI

  Catedra: Transportul Auto

  ACORDAT

  Funcia

  semntua numeleMalanciuc A.

  !ata

  SET DE DOCUMENTE

  ale procesului tehnologic de RC

  APROB

  ef catedr ITT

  Ciobanu

  11.06.201"

  ELABORAT

  i canu #etu $.ITTA%1"1

  R-50-60-80

  F.T.

 • 7/24/2019 2. Partea Tehnologica a Ambreiajului

  2/13

  DublicatnlocuitCop.autent

  UTITT02101.00501R 1 1

  &laboat i canu #etu U.T.M. Zil 130 UTITT '0101.6120".R(ei)icat Malanciuc A

  Ambreiajul RA*omat+ * *otaea #.U.A. Denumiea #.U.A. C.p.F * *otaea complet D.T. Denumiea completului D.T. Coli, *otaea D.T. +emn. con-. Coala Coli *ote

  S1!l "#$ #ompa !e benina

  F2UTTA 02101.00501R

  +et !e !ocumente ale pocesului te/nolo$ic !e RC 10

  ,"UTTA 01101.00502R

  F.T. 1 1

  'UTTA 40101.00503R

  .T.D. 2 1

  UTTA 50101.00504 R

  F.#.T.R. " '

  6UTTA 46101.00505 R

  .U.

  UTTA 42101.00506 R

  .&.

  3 UTTA 20101.00506 R F.+. '

  4Nota ia

  documentuui

  Nr coaei de

  !e care "e

  #nce!e

  documentu

  Nr de coi a

  documentuui10 $Nr de coi a "etuui de documente

  10

  1112

  1"

  L.D.T.

 • 7/24/2019 2. Partea Tehnologica a Ambreiajului

  3/13

  DublicatnlocuitCop.autent

  UTITT02101.61201R 2 1

  &laboat i canu #etu U.T.M. Zil 130 UTITT0101.6120' R(ei)icat Malanciuc A

  Ambreiajul RA*omatA Atel +ect .m 5pe. Co!ul !enumiea opeaiei In!icele !ocumentului

  7 Co!ul !enumiea ma8inii%unelte ,.m #o) Cat C.m. *.e9. *.p.s *.p. M.I. C.t. Tp.i. T.u.

  C%M Denumiea piesei unitii !e ansamblu sau mateial Co!ul piesei C.!. U.m. *.a. *.p. *.cons

  A 1 005 De pregtire

  GOST 12 .03 .017

  72Post de splare - curare profund a automobilelor

  "+pl

  to2 1A 1 1 0"3 2"3

  M" +oluie: ap cu !ete$ent &n$ine Clean T;

  5' 1. De instalat autocamionul la post !e splae < cuae

  2. De splat autocamionul6 ". De e9pe!iat autocamionul la post !e RC a automobilelo.

  A3 010 Demontaea ,5+T 12.0".01

  74 %o"t de R& a automo'ieor ' ctu8 ' 1A 1 1 2"' 3"'6

  510 1.De instalat automobilul la post !e RC a automobilelo

  11 2. De !emontat cutia !e -itea

  M12 C/eie tubulaa 311%002" C1=4 ,5+T 23"4 > + 1' mm ?

  51" ".De !emontat ameia@ul !e pe automobil

  M1' C/eie 311%002" C1=4 ,5+T 23"4

  51 '. De spalat si cuatit bine ambea@ul ia e$iunele )iletate !e cuatat cu eosina

  16 .De )acut semnai cu -opsea pe moto

  F.M.F.P.TR

 • 7/24/2019 2. Partea Tehnologica a Ambreiajului

  4/13

  Dublicat

  nlocuit

  Cop.autent

  UTITT02101.61201R 2 2

  Zil 130 UTITT0101.6120' R

  A Atel +ect .m 5pe. Co!ul !enumiea opeaiei In!icele !ocumentului7 Co!ul !enumiea ma8inii%unelte ,.m #o) Cat C.m. *.e9 *.p.s *.p. M.I. C.t. Tp.i. T.u.

  C%M Denumiea piesei unitii !e ansamblu sau mateial Co!ul piesei C.!. U.m. *.a. *.p. *.cons

  M1

  7 Instrumente%#eie ,5+T 236"3%40

  52 1.De )acut semnai cu -opsea pe batul cutiei !e -ite

  " 2. De !emontat o$anul con!ucato cacasa

  M' C/eie tubulaa 311%002" C1=4 ,5+T 23"4 > + 1' mm ?

  5 ".De !emontat -olantul cu a@utoul stec/eului ta$ato.

  M6 Ciocan !e cupu C/eie combinata '311%002" C1=4 ,5+T 23"4 > + 1 mm ?

  5 '. De !emontat !iscul con!us

  3 . +e -ei)ic planetatea supa)eei !e contact

  4 6. De !esamblat )uca !in slotuile aboelui pin lo-itui a unui ciocan !e cupu

  10 . De )acut semn pe )uce cu -opsea inaintea !easamblaii balamalii

  11 3.De !aasamblat ulmentul !e pesiune

  12

  A1" 02 De contol%spalae ,5+T 12.0".01 '1 11

  51' 4. De spalat piesele ambea@ului

  M1 +mat;as/e +; 2" M57I

  516 10.De e9clus patun!eea mu!aiei in inteioul ulmentilo !e pesiune

  F.M.F.P.T.R.

  Dublicat

 • 7/24/2019 2. Partea Tehnologica a Ambreiajului

  5/13

  nlocuit

  Cop.autent

  UTITT02101.61201R 2 "

  Zil 130 UTITT0101.6120' R

  A Atel +ect .m 5pe. Co!ul !enumiea opeaiei In!icele !ocumentului7 Co!ul !enumiea ma8inii%unelte ,.m #o) Cat C.m. *.e9 *.p.s *.p. M.I. C.t. Tp.i. T.u.

  C%M Denumiea piesei unitii !e ansamblu sau mateial Co!ul piesei C.!. U.m. *.a. *.p. *.cons

  O1 1. De -ei)icat ma$inile mansetelo

  2 2.In ca !e sc/imbae a cacasei ambea@ului e necesa !e cuatit canalele !e unsoi >sole!ol?

  " ". De -ei)icat !isponibilitatea acuilo !e pesiune

  ' '.De cutat supa)aa !e contact 8i canalele ambea@ului

  .De -ei)icat staii te/nice a !iscului con!ucato

  6 6.De -ei)icat planetatea supa)eei !e contact

  A3 0'0 De montae ,5+T 12.0".01

  54 . De asamblat sepaat pa$/iile !e !ebiee cu )ucile.

  M10 C/eie 311%002" C1=4 ,5+T 23"4 > + 1' mm ?

  11 3. De montat pe placa !e pesiune.

  12 4. Apoi se tece la asamblaea ambea@ului

  1" 10.De aseat placa !e pesiune in !ispoiti-ul cae a se-it la !emontae.

  1' 11.Umeaa e$laea pa$/iilo !e !ebaee

  M1 Instrumente%C/eie !inamometic B%1%00 E 1''13"0.001 > + 14 mm ?

  516 Toate pa$/iile tebuie sa inte in contact cu ulmentul !e pesiune in acelasi timp

  F.M.F.P.T.R.

  Dublicatnlocuit

 • 7/24/2019 2. Partea Tehnologica a Ambreiajului

  6/13

  Cop.autent

  UTITT02101.61201R 2 '

  Zil 130 UTITT0101.6120' R

  A Atel +ect .m 5pe. Co!ul !enumiea opeaiei In!icele !ocumentului

  7 Co!ul !enumiea ma8inii%unelte ,.m #o) Cat C.m. *.e9 *.p.s *.p. M.I. C.t. Tp.i. T.u.C%M Denumiea piesei unitii !e ansamblu sau mateial Co!ul piesei C.!. U.m. *.a. *.p. *.cons

  M1

  6 Ciocan TM%20610

  51 2. De e$lat pa$/iile !e !ebiee se pot e9ecuta )ie in !ispoiti-ul !e montae%!emontae )ie in stae montata pe -olantul motoului

  M13 C/eie tubulaa 311%002" C1=4 ,5+T 23"4 > + 1' mm ?

  514 ". Discul con!us se monteaa cu patea pelun$ita a butucului spe sc/imbatoul !e -itee

  20 '. +e monteaa ambea@ul pe -olanta tinana! seama !e maca@ul )acut la !emontae

  M21 C/eie 311%002" C1=4 ,5+T 23"4 > + 1' mm ?

  522 . +e centeaa !iscul cu un !on canelat se insuubeaa po$esi- apoi se stan$ suubuile !e )i9ae a ambea@uluiM2" C/eie 311%002" C1=4 ,5+T 23"4 > + 1' mm ?

  52' 6.+e $eseaa uso !ia)a$ma ambea@ului cu unsoae.

  2 . Re$laea ambea@ului aceasta opeatiune se e9ecuta in scopul asi$uaii ambeiei si !ebaeii totale

  26 3. Re$laea coecta a comenii ambea@ului e-ita uua pematua a ulmentului !e pesiune

  2 4.Re$laea ambea@ului consta !in e$laea @ocului ulmentului !e pesiune si !in e$laea cusei libee a pe!alei ambea@ului.

  23

  A24 0'0 De contol ,5+T 12.0".01

  5"0 10.De contolat coectitu!inea montaii ambeia@ului

  "1 11.De ponit motoul autocamionului si -ei)icat staea !e )unctionaea a [email protected].

 • 7/24/2019 2. Partea Tehnologica a Ambreiajului

  7/13

  DublicatnlocuitCop.autent

  UTITT 02101.61201R " 1

  &laboat U.T.M. Zil 130 UTITT 20101.6120 R(ei)icat

  Ambreiajul0100'*omat

  Figura 2 Deontarea a!reia"ului

  F.!.

 • 7/24/2019 2. Partea Tehnologica a Ambreiajului

  8/13

 • 7/24/2019 2. Partea Tehnologica a Ambreiajului

  9/13

 • 7/24/2019 2. Partea Tehnologica a Ambreiajului

  10/13

  DublicatnlocuitCop.autent

  UTITT 02101.61201R " 2

  &laboat

  U.T.M. Zil 130 UTITT 20101.6120 R(ei)icat

  Ambreiajul0100'*omat

  Figura 3 #nstalarea a!reia"ului la punctele de reper

  F.!.

 • 7/24/2019 2. Partea Tehnologica a Ambreiajului

  11/13

 • 7/24/2019 2. Partea Tehnologica a Ambreiajului

  12/13

 • 7/24/2019 2. Partea Tehnologica a Ambreiajului

  13/13

  DublicatnlocuitCop.autent

  UTITT 02101.61201R " "

  &laboatU.T.M. Zil 130 UTITT 20101.6120 R(ei)icat

  Ambreiajul0100'0*omat

  Fi"ura 1< Constuctia ambeia@ului autocamionului GI%1"0

  1 - arborele cotit 2 - volant, 3 disc de presiune, 4 paca arcuita, 5 bucsa placii

  arcuite, 6 surubul plci arcuite, - arcul de presiune ! carter ambreia", # -

  capac, 10 - i$olatoarele arcul de presiune 11 rulment de presiune, 12 ambreiaul rulmentului de presiune", 13 - arcul ambreia"ului, 14 capacul

  rulmentului arborelui primar al cutiei de vite$e, 15 - %urca ambreiau"ului, 16 -

  pir&'ia ambreia"ului, 1 - piuli a de re&lare, 1! - %urca, 1# - plac de spri"in a

  surubului de re&lare, 20 - de&et, 21 - capacul carterului ambreia"ului, 22

  rulment cu ace, 23 surubul de %i(are a carcasei ambreia"ului, 24 capaculcarterului, 25 - pa$a carterului de ulei, 26 - discul de presiune a ambreia", 2 -

  &arnitura, 2! clapeta din cauciuc , 2# - arborele condus a cutie de vite$e , 30

  rulmentul din %ata a arborelelui condus a cutiei de vite$e.