190439886 Lia Ciocarlia de Simion Florea Marian

 • View
  256

 • Download
  4

Embed Size (px)

Text of 190439886 Lia Ciocarlia de Simion Florea Marian

 • 8/18/2019 190439886 Lia Ciocarlia de Simion Florea Marian

  1/11

  rn cruo nltn

 • 8/18/2019 190439886 Lia Ciocarlia de Simion Florea Marian

  2/11

  UA/Ct0CiRilA

  Text

  /d{Pd

  SIMION

  FLOREA

  MARIAIJ

  cDoeilh ti

  iluBatji

  de

  COCA bRETOJU- EtNESCU

  rq5

  EDITURA

  ION CREANGA,BUCUre T]

 • 8/18/2019 190439886 Lia Ciocarlia de Simion Florea Marian

  3/11

  Au

  fo odati

  un

  impdrar

  i

  o

  impiriteasa

  care

  aveau

  o

  fatd

  pe

  care

  o nmird

  Lwinioara)

  pentru

  ci

  era

  foarte

  frumoasi

  Si

  era

  pentru

  dinqii

  e

  o lmini,

  ca

  lunina

  ochilor.

 • 8/18/2019 190439886 Lia Ciocarlia de Simion Florea Marian

  4/11

  Inff-o

  zi,

  cind

  se

  scoboart

  soa-

  rele

  spre apus

  gi e

  mi

  fiumos

  si

  mai

  placut de

  Preumblat'

  a

  iesit

  ea

  intiiali

  date din

  gri-

  dina

  impdretasce.

  Insi

  ce

  i-a

    i

  cu

  cit cre;tea

  rEi

  mare'

  o

  atita

  se

  lEcea roi

  frumoase

  9i

  mai

  fermecdto{e.

  i tocmi

  din

  Pd-

  cim

  aceasta

  nu

  ieqea ea

  la

  Pre-

  ublare,

  temindu-se

  si

  nu

  o

  fure

  cinem.

  4

 • 8/18/2019 190439886 Lia Ciocarlia de Simion Florea Marian

  5/11

  _

  Dlicut ei

  mi

  mult,

  dintre

  toare

  'ctte

  a

  uit.t,

  a

  fost soarele,

  @rele

  s cobora

  incet

  sPre

  apus.

  Mult

  timp

  a sat

  ea

  9i

  s-a

  uist

  la sode

  cum

  apune

  9i

  mult

  timp

  dupl

  apusul

  lui,

  la mzele

  sle

  cele

  luminoa*,

  @re

  ca

  fl$te

  ire

  ne-

  mfuginite

  de

  au

  se

  intindsu

  Pe

  cimpia

  cerului

  De atunci,

  in

  toattr

  seua

  legea

  str

  priveascl

  apusul

  soarelui,

  PinA

  ce in u@

  umelor

  s-a

  indrll_

  gpstit

  de

  dinsul

  Iar

  dupe

  ce

  s-a

  indrigosut

  ea

  de

  soare, s-a

  imbolnlvit

  de

  dorul

  lui

  gi le-a cerut

  voie

  Prinlilor

  si

  plece

  si-l

  caute.

  Bietii

  pirinti

  o

  bineruvintare

  $i-i

  deted

  toate

  cele

  rlebuincioase

  6

  de dt:m,

  s,

  mearg

  in cdutarea

  soarelui,

  Ea

  se

  imbrlce

  in

  beiat

  qi

  aga,

  mergind

  zi

  duPI

  zi,

  noaPte

  dupi

  noaPte,

  cit

  va

  ti

  me$-$r

  Pe

  unde va

  fi

  mers,

  destul

  atlg

  a

  dupl o

  cale

  de

  roi

  multe

  zile

  a aiuns

  la

  w

  Palat

  rore

  il

  tru_

  mo;

  in care

  l@uiau

  trei

  fete'

  DuDe

  ce

  a

  Peredt

  Luminioara

  @i

  multe

  zile

  tn

  Palatul

  acela'

  iata

  ce

  intr-o

  zi

  vin

  cele

  trei

  fele

  la diroa, si-i

  zice

  cea

  mai

  mre:

  -Noi

  am

  fi

  voir ca

  una

  din

  noi

  se

  te lutrm

  Pe

  tine

  de

  berbat'

  c5ci

  tare

  ne-d

  Pllot.

  Dar

  mai

  bire

  fii-ne

  ftatele nostru

  -

  Nu

  frate,

  ci

  zice$-ni

  roi

  bine

  sori

  rispmse

  Luminioara,

  cdci

  si

  eu

  sint

  -fattr

  ca

  9i

  voi

  -\

  1

 • 8/18/2019 190439886 Lia Ciocarlia de Simion Florea Marian

  6/11

  -

  Daci e$ti

  fatr,

  cu atit

  md

  bine,

  cici

  de-acum

  iqante

  vom

  fi

  patru,

  cu

  pereche.

  Din ziua aceasta

  apoi.

  trlirE

  fetele

  dimpreund

  @

  Luinioara

  foarte

  bine,

  clci nu le

  lips@

  nimie.

  Nu

  aqa

  insi

  ili

  perrec€ Lumi-

  nioam.

  Ac@sta

  din zi

  in zi

  ce

  mergea,

  tor mai

  trist,

  i

  @i

  dusd

  pe

  gindud

  era,

  Luind seama

  fetele ce

  Lumi-

  nioara

  nu-i voioasi

  qi

  bucuroas ,

  o intrcbartr

  de ce este

  aga de

  tristtr

  $i

  tot dusi

  pe

  ginduri.

  Ce-i

  lip-

  seste?

  Luminioam

  le

  rdspuse suspi-

  nind:

  -

  Eu

  de

  aceea sitr

  a$a

  de

 • 8/18/2019 190439886 Lia Ciocarlia de Simion Florea Marian

  7/11

  tristdJ

  pentru

  cd mi-a

  sosit

  timpul

  ca si

  n desparr

  de voi...

  -

  Fiindci

  nu

  voiesri

  sI mi

  rimii

  o noi,

  ziserl fetele,

  id vom

  da u sem

  de aducere

  aminter o

  sabie

  care are

  o deosebiti

  putere.

  Luninioaa,

  bucuroas5, le

  mul-

  llmi

  din toatl

  iniro,

  si apoi se

  despi4i de

  dinsele, iii lu calul

  9i

  plecd.

  Greu

  drum a me$, mulf

  du$-

  mni

  a

  secqat

  in

  ele

  cu.sbia

  n

  z&ivmi.

  Ajungind ea

  la

  un

  palat

  ere strelucea a$a de

  tare

  cd

  if

  lua vederile, a intrat

  in

  el

  qi,

  ce sd vadd?... Vede

  pe

  mult-

  doriul

  gi

  ciutatul

  sdu iubit,

  pe

  Soare,

  stind

  la masl

  qi

  strilucind

  a$a de tare,

  cum adict numd

  singu soarele

  9i

  nimeni

  altul

  poate

  si

  striluceasce ala de

  fru-

  mos.

  Dar

  las ci

  nici

  Soarele

  nu

  tn

  de

  gheatd.

  Si

  cum

  a privit

  la Luminioaa,

  indatd

  s-a

  indrt-

  git

  de ea, cdci

  Fi

  ea

  nu

  era

  o fatir

  iaci

  aqa,

  de rind ca toate

  fetele,

  1t

 • 8/18/2019 190439886 Lia Ciocarlia de Simion Florea Marian

  8/11

  ci

  era

  o

  fati aia de frumoase

  qi

  femecbtoare, ca

  si fi ciutat in

  lumea

  intreagd,

  alta

  ca

  dinsa

  n-ai

  fi aflat...

  Mama

  Soarelui

  insi, o

  bitrini

  de cind

  lmea

  gi foarte

  rduti-

  cioas5,

  aflindu-se

  asemenea

  in

  €sA

  si

  vazind

  pe

  Luminioara

  cd

  ie

  apropie

  de

  feciorul sbu,

  $i

  cunoscind-o

  dupd

  vorba

  ei

  ci

  trebuie si

  fie

  fati

  ;i

  nu

  feciol,

  dupi

  cum era

  imbrlcarJ

  gi

  te-

  mindu-se

  st nu i-l dpeasc

  prin

  frumusetea ei,

  a

  inceput

  a

  o

  blestema

  qi

  a-i

  zice:

  13

 • 8/18/2019 190439886 Lia Ciocarlia de Simion Florea Marian

  9/11

  -

  Tu,

  cue ai cuteat

  str strl-

  bali

  pini

  in acest

  palat

  $i

  ai

  voit

  sE

  ademeDeqti

  prin

  frumuselea

  gi

  vorba

  ta

  cea dulce

  pe

  frul

  meu,

  de azi

  iminte

  str

  te

  prefaci

  in

  pasere

  Si

  st

  zbori

  toati

  ziu

  in

  sus,

  plingind pe

  frumosul

  Soue,

  pentru

  indrlznela ta

  cea mare,

  cd

  ai venit

  pint

  aicea

  $i

  ai vorbit

  o

  dinsul .--

  l4

  $i,

  inr-adevdr,

  ct

  Luminioan

  s-a

  prefdcut

  intr-o

  pesiricd,

  Pe

  care oamenii

  o

  numesc Ciocirlie

  qi

  cate

  mai

  in

  toati

  ziua.zboartr

  foute sus

  in

  aer,

  cintind

  si Plin-

  gind

  dupb

  scmpul

  stru

  Soare,