18.02.22. IP46 Low Voltage Directive, 73/23/EEC, the EMC ... 413 BlueTEC 2014- OM651 Sprinter 416 CDI 2009-2013 OM651 Sprinter 416 BlueTEC 2014- OM651 Sprinter 513 CDI 2009-2013 OM651

  • Published on
    21-Apr-2018

  • View
    217

  • Download
    3

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>Low Voltage Directive, 73/23/EEC, the EMC Directive, 89/336/EEC, including amendments by the CE marking Directive, 93/68/EECProduct Type designationEngine preheater .................................................. MVPInlet cable ................................................................. MKMains supply cable .....................................................MS</p><p>The following harmonised European standards or technical specifications have been applied:Standards Test reports issued by RegardingSS 433 07 90 .....................SEMKO ..........electrical safetyEN 60 335-1 ......................SEMKO ..........electrical safetyEN 60309-1/ 2 (1992) ........SEMKO ..........electrical safetyCENELEC HD 22 .................SEMKO ..........electrical safetyCEE 7 .................................SEMKO ..........electrical safetyEN 50 081-1 (1992) ............SEMKO ............EMC-emissionEN 50 082 (1995) ..............SEMKO ........... EMC-immunity</p><p> The products comply with the LVD safety standards as per above.</p><p>We have an internal production control system that ensures compliance between the manufactured products and the technical documentation.</p><p> The products comply with the harmonised EMC standards as per above.</p><p>The products is CE marked in -96.</p><p>As manufacturer, we declare under our sole responsibility that the equipment follows the provisions of the Directives stated above.</p><p>Eskilstuna, Februari, 2018</p><p>Henrik Gadd, President</p><p>medlem avmember of</p><p>mitglied von</p><p>medlem avmember of</p><p>mitglied vonPart no. 2201005</p><p>Calix AB PO-Box 5026 SE-630 05 Eskilstuna Sweden</p><p>Phone: +46 (0)16-10 80 00Support: +46 (0)16-10 80 90Fax: +46 (0)16-10 80 60</p><p>E-mail: info@calix.seE-mail: teknik@calix.seInternet: www.calix.se</p><p>MONTERINGSANVISNINGASENNUSOHJEET</p><p>ASSEMBLY INSTRUCTIONSEINBAUHINWEISE</p><p>TYP M5S 831EFFEKT: 550W / 230V ~</p><p>18.02.22.IP46</p><p>M5S 831</p><p> = Motortyp = Moottorityyppi = Engine model </p><p>MercedesSprinter 213 CDI 2009-2013 OM651Sprinter 213 BlueTEC 2014- OM651Sprinter 216 CDI 2009-2013 OM651Sprinter 216 BlueTEC 2014- OM651Sprinter 313 CDI 2009-2013 OM651Sprinter 313 BlueTEC 2014- OM651Sprinter 316 CDI 2009-2013 OM651Sprinter 316 BlueTEC 2014- OM651Sprinter 413 CDI 2009-2013 OM651Sprinter 413 BlueTEC 2014- OM651Sprinter 416 CDI 2009-2013 OM651Sprinter 416 BlueTEC 2014- OM651Sprinter 513 CDI 2009-2013 OM651Sprinter 513 BlueTEC 2014- OM651Sprinter 516 CDI 2009-2013 OM651Sprinter 516 BlueTEC 2014- OM651</p><p>2 1</p><p>A</p><p>B</p><p>4 3</p><p>C</p><p>4</p><p>7</p><p>6</p><p>3</p><p>12</p><p>11</p><p>21</p><p>8</p><p>9</p><p>10</p><p>5</p><p>5</p><p> 1 Anslutningssladd MS Liitntjohto / Connecting </p><p>cable / Anschlusskabel</p><p> 2 Intagskabel MK Elementtikaapeli / Inlet </p><p>cable / Einbaukabel</p><p> 3 Batteriladdare BL Akkulaturi / Battery Charger </p><p>/ Batterielader</p><p> 4 Bluetooth rel Bluetooth rele / Bluetooth </p><p>relay / Bluetooth Relais</p><p> 5 Skarvkabel Jatkokaapeli / Extension </p><p>cable / Verlngerungskabel</p><p> 6 Grenuttag Haaroituspistorasia / Multi-</p><p>ple socket / Verteilerstck</p><p> 7 Motorvrmare Vastusosa / Engine heater / </p><p>Motorvor-wrmer</p><p> 8 Kupvgguttag Sistilapistorasia / Cab </p><p>wall socket / Heizlfter-Steckdose</p><p> 9 Kupvrmare Sistilanlmmitin / Cab </p><p>heater / Heizlfter</p><p> 10 App fr Calix timer Calix-timer applikaatio / </p><p>Application for Calix timer / App fr Calix Timer</p><p> 11 Strlningsskydd Lmperiste / Heat Shield / </p><p>Hitzeschutz</p><p> 12 Pump Pumppu / Pump / Pumpe</p></li><li><p>Low Voltage Directive, 73/23/EEC, the EMC Directive, 89/336/EEC, including amendments by the CE marking Directive, 93/68/EECProduct Type designationEngine preheater ..................................................MVPInlet cable .................................................................MKMains supply cable .....................................................MS</p><p>The following harmonised European standards or technical specifications have been applied:Standards Test reports issued by RegardingSS 433 07 90 .....................SEMKO ..........electrical safetyEN 60 335-1 ......................SEMKO ..........electrical safetyEN 60309-1/ 2 (1992) ........SEMKO ..........electrical safetyCENELEC HD 22 .................SEMKO ..........electrical safetyCEE 7 .................................SEMKO ..........electrical safetyEN 50 081-1 (1992) ............SEMKO ............EMC-emissionEN 50 082 (1995) ..............SEMKO ...........EMC-immunity</p><p> The products comply with the LVD safety standards as per above.</p><p>We have an internal production control system that ensures compliance between the manufactured products and the technical documentation.</p><p> The products comply with the harmonised EMC standards as per above.</p><p>The products is CE marked in -96.</p><p>As manufacturer, we declare under our sole responsibility that the equipment follows the provisions of the Directives stated above.</p><p>Eskilstuna, January, 2011</p><p>Peter Gillbrand, President</p><p>medlem avmember of</p><p>mitglied von</p><p>medlem avmember of</p><p>mitglied vonPart no. 2201005</p><p>Calix AB PO-Box 5026 SE-630 05 Eskilstuna Sweden</p><p>Phone: +46 (0)16-10 80 00Support: +46 (0)16-10 80 90Fax: +46 (0)16-10 80 60</p><p>E-mail: info@calix.seE-mail: teknik@calix.seInternet: www.calix.se</p><p>4</p><p>7</p><p>6</p><p>3</p><p>12</p><p>11</p><p>21</p><p>8</p><p>9</p><p>10</p><p>5</p><p>5</p><p> 1 Anslutningssladd MS Liitntjohto / Connecting </p><p>cable / Anschlusskabel</p><p> 2 Intagskabel MK Elementtikaapeli / Inlet </p><p>cable / Einbaukabel</p><p> 3 Batteriladdare BL Akkuvaraaja / Battery </p><p>Charger / Batterielader</p><p> 4 Rel till timer Rele ajastimelle / Relay for </p><p>the timer / Timerrelais</p><p> 5 Skarvkabel Jatkokaapeli / Extension </p><p>cable / Verlngerungskabel</p><p> 6 Grenuttag Haaroituspistorasia / Multi-</p><p>ple socket / Verteilerstck</p><p> 7 Motorvrmare Vastusosa / Engine heater / </p><p>Motorvor-wrmer</p><p> 8 Kupvgguttag Sistilapistorasia / Cab </p><p>wall socket / Heizlfter-Steckdose</p><p> 9 Kupvrmare Tehokasta lmp / Cab </p><p>heater / Heizlfter</p><p> 10 Fjrrkontroll till timer Kaukosdin ajastimelle / </p><p>Remote for the timer / Fe-dersteuerung fr den Timer</p><p> 11 Strlningsskydd Lmperiste / Heat Shield / </p><p>Hitzeschutz</p><p> 12 Pump Pumppu / Pump / Pumpe</p><p>MONTERINGSANVISNINGASENNUSOHJEET</p><p>ASSEMBLY INSTRUCTIONSEINBAUHINWEISE</p><p>TYP M5S 831EFFEKT: 550W / 230V ~</p><p>14.11.19IP46</p><p>M5S 831</p><p> = Motortyp = Moottorityyppi = Engine model </p><p>MercedesSprinter 213 CDI 2009-2013 OM651Sprinter 213 BlueTEC 2014- OM651Sprinter 216 CDI 2009-2013 OM651Sprinter 216 BlueTEC 2014- OM651Sprinter 313 CDI 2009-2013 OM651Sprinter 313 BlueTEC 2014- OM651Sprinter 316 CDI 2009-2013 OM651Sprinter 316 BlueTEC 2014- OM651Sprinter 413 CDI 2009-2013 OM651Sprinter 413 BlueTEC 2014- OM651Sprinter 416 CDI 2009-2013 OM651Sprinter 416 BlueTEC 2014- OM651Sprinter 513 CDI 2009-2013 OM651Sprinter 513 BlueTEC 2014- OM651Sprinter 516 CDI 2009-2013 OM651Sprinter 516 BlueTEC 2014- OM651</p><p>21</p><p>A</p><p>B</p><p>43</p><p>C</p></li><li><p>SVENSKAA. Ls igenom monteringsanvisningen noggrant och i sin helhet. Kontrollera att samtliga </p><p>ingende detaljer enligt punkt I finns. versiktsbilder, ej detaljter-givna.B. Montering av vrmaren 1. Monteringsomrdet r markerat i bild 1.2. Tappa ur kylvtskan. Demontera kylarslangen (A) som sitter mellan kylaren och </p><p>motorn, se bild 2. ven slang (B) mste lossas fr att slangarna ska kunna demon-teras.</p><p>3. Demonterade slangarna syns i bild 3. Demontera dom tre slangklmmorna (C).4. Flytta ver slangarna frn T-kopplingen till vrmaren, se bild 4. Se till att slangklm-</p><p>morna kommer helt innanfr rrndarnas upphjning, bild III. OBS! Notera slangarnas position s att dom hamnar likadant p vrmaren som </p><p>p T-kopplingen.5. Montera tillbaka slangarna i fordonet.6. Kabeln med intaget dras in i motorrummet till motorvrmaren. Skjut ihop </p><p>snabbkopplingen mellan motorvrmare och kabel helt i botten s att O-ringen ttar ordentligt och inget mellanrum kvarstr. OBS! Anbringa ngra droppar olja p O-ringen. Detta underlttar sammankopplingen. Det r mycket viktigt att kopplingen utfres p detta stt.</p><p>7. Fyll p kylvtska och lufta ur kylsystemet. Se instruktionsboken. Kr motorn och kontrollera att inget lckage frekommer.</p><p>C Montering av apparatintag Se separat bifogad monteringinstruktion.D. Provkrning1. Kontrollera att det finns tillrckligt med kylvtska.2. Frskra Dig om att all luft avlgsnats frn kylsystemet eftersom motstnds-</p><p>elementen brinner av omedelbart om det hamnar i luft.3. Kontrollera ttningar ven med varm motor.4. Kontrollera vrmaren genom att koppla den till ett jordat uttag. Ett svagt </p><p>sjudande hrs nr vattnet kokar p vrmeelementets yta.</p><p>E. Viktigt1. Anvnd alltid frostskyddsvtska i kylsystemet.2. Motorvrmaren fr endast anslutas till jordat uttag. Det mste alltid tillses att </p><p>den invndiga jordfrbindelsen r genomgende frn motorvrmarens hlje, karosseriet, och nda fram till det jordade uttaget.</p><p>3. Anvnd endast Calix MS kabel fr anslutning till elntet.4. Undersk sladden regelbundet med avseende p skador eller ldring. Skadad </p><p>sladd mste omedelbart bytas.5. Inga delar av installationen fr berra sdana motordelar som uppvrms eller </p><p>r i rrelse. Avstndet till avgassystemet ska vara minst 50 mm. (Gller ven turboaggregat.) Anvnd annars Calix Strlningsskydd.</p><p>6. D skarvning sker med hjlp av snabbkopplingsdon skall metallslangarna med kopplingsledningarna fixeras med de medfljande klmmorna s ttt intill snabbkopplingsdonet som mjligt.</p><p>F. Varning Avbrott kan ske i vrmeelementet om vrmaren ansluts till intermittent (pulserande) spnning kylvtskan r smutsig kylvtskan finns i otillrcklig mngd det finns luft i systemet det finns issrja i kylsystemet kylarcement anvndes. Garantin r ej i kraft i dessa fall.</p><p>I</p><p>II</p><p>III</p><p>IV</p><p>GARANTIFr vra produkter lmnas 3 rs garanti rknat frn frsljningsdatum. Garantin omfattar fabrikations- och materialfel. Skador som orsakats av felaktig montering och sktsel ersttes ej.Garantiersttning enligt svensk praxis kan endast beropas tillsammans med inkpskvitto varav framgr varutyp, datum och frsljningsstlle. Vid eventuell reklamation sndes den felaktiga varan eller i frekommande fall utbytbar defekt detalj tillsammans med kvitto enligt ovan och genom terfrsljarens frsorg till: CALIX AB, Box 5026, 63005 ESKILSTUNA.</p><p>TAKUUTakuu on voimassa 3 vuotta ostopivst lukien. Takuu koskee valmistus-, aine- ja rakennevirheit. Vahinkoja, jotka aiheutuvat virheellisest asennuksesta tai hoidosta, emme korva. Takkukorvaus voidaan suomalaisen kytnnn muukaan esitt ainoastaan ostokuitin yhteydess, mist ilmenee pivys, tavaratyyppi ja myyntipaikka. Mahdollisessa korvausvaatimustapauksessa lhetetn viallinen laite tai vaihdettavissa oleva viottunut osa sek ostokuitti jlleenmyyjlle, joka toimittaa sen maahantuojalle.</p><p>GARANTIEWir bernehmen fr unser Produkt eine Garantie von 36 Monate ab Kaufdatum.Die Garantie fasst Material- und Herstellungsfehler um. Von der Garantie sind Schden, die auf unsachgemssen Einbau oder Gerbrausch zurckzufrhen sind, ausgenom-men. Im Garantiefall geben Sie bitte das defekte Gert oder Teil zusammen mit der Originalrechnung Ihrem Calix-Hndler. Der Hndler leitet das Gert/Teil an den Importeur weiter. Die Garantie hat nur Gltigkeit, wenn Artikel, Kaufdatum und Verkaufstelle auf der Originalrechnung spezifiziert sind. Alle anderen Ansprche sind aus dieser Garantie ausgeschlossen, soweit nicht unsere Haftung zwingend vorgeschrieben ist.</p><p>WARRANTYOur products are covered by a 36-month warranty commencing on the date of purchase. The warranty applies to defects in material or manufacture. This warranty does not cover defects arising from incorrectassembly or installation, or from inappropriate use. In case of a claimunder this warranty, return the defective item/part together with the receipted invoice, to your Calix dealer. All other claims are excluded from this warranty unless our liability is legally mandatory.</p><p>M5S 831</p><p>ENGLISHA. Read the assembly instructions carefully. Check that all parts and fittings </p><p>illustrated under I are included. Survey view only, without detailed repro-duction.</p><p>B. Installation of the heater1. The area for installation is shown in picture 1.2. Drain the coolant. Remove hose (A) that is fitted between the radiator and </p><p>the engine, see picture 2. Also hose (B) must be loosened for the hoses to be removed.</p><p>3. The removed hoses is shown in picture 3. Remove the three hose clamps (C).4. Move the hoses from the T-coupling to the heater, see picture 4. Make sure </p><p>that the hose clamps come fully inside the raised part of the pipe ends, figure III.</p><p> NOTE! Pay attention to the position of the hoses and fit them in the same way on the heater as on the T-coupling.</p><p>5. Refit the hoses in the vehicle.6. Pull the cable with socket for the engine heater into the engine compartment. </p><p>Press the plug-in connection between the engine heater and cable fully together so that the O-ring seals properly and there is no gap. Apply a few drops of oil on the O-ring. The connection can then be made easier. It is very important that connection is made this way.</p><p>7. Fil up with coolant and vent the cooling system, see the instruction book. Run the engine and check that there is no leakage.</p><p>C. Fitting of lead-in See separate mountinginstruction.</p><p>D. Test-running1. Check that the cooling system is full of coolant.2. Make sure that all air has been removed from the cooling system as the heater </p><p>element will immidiately burn out if surrounded by air.3. Check that all seals are tight even with the engine warm.4. Check the heater by connecting it to an earthed point. A low sizzling noise </p><p>will be heard when the water on the surface of the heater element boils.</p><p>E. Important1. Always use anti-freeze in the cooling system.2. The engine heater must only be connected to an earthed point. There must </p><p>always be a continuous internal earth connection running from the engine heater casing through the body and right up to the earthed point.</p><p>3. Use only Calix MS kabel for connection to the mains network.4. Inspect the cable periodically for damage or ageing. A damaged cable must </p><p>be replaced without delay.5. No parts of the installation must be allowed to come into contact with moving </p><p>or hot parts of the engine. The distance to all parts of the exhaust system must be at least 50 mm (2). (Also applicable for the turbo unit if any.) Otherwise Calix Heat Shield must be used.</p><p>F. Warning The heater element can be burnt out if: the heater is connected to intermittent (pulsating) voltage the coolant is dirty there is insufficient coolant there is air in the system there is sludge in the cooling system radiator cement is added to the coolant In such cases the warranty is not valid.</p><p>SUOMIA. Tutustu asennusohjeesseen huolellisesti ja tarkista, ett kaikki kohdassa I, </p><p>mainitut osat ovat mukana. Yleiskuvia, ei yksityiskohtaisia.</p><p>B. Lmmittimen asennus1. Asenna mukanatuleva letku lmmittimeen,katso kuva A.2. Poista jhdytysneste. Irrota jhdyttimen alavesiletku moottorista.Katkaise </p><p>letku noin 20mm irrotetusta pst.3. Asenna moottorinlmmitin moottorinliitokseen.Asenna irrotettu jhdyttimen </p><p>letku lmmittimeen,katso kuva B.Tarkista ett letkuklemmarit tulevat kokonaan lmmittimen korotusten sispuolelle,katso kuva lll.</p><p>4. Varmista ett letku ei ole kosketuksessa jhdyttimen alapuolella olevaan palkkiin.</p><p>5. Lmmittimen kaapeli pistokkeineen vedetn etupuskurista moottori-tilaan ja moottorilmmittimeen.Tynn pikallitnt, joka on moottori-lmm...</p></li></ul>