Click here to load reader

18 sistem kewangan islam (nur hannah bt ahmad kamil)

  • View
    1.242

  • Download
    7

Embed Size (px)

Text of 18 sistem kewangan islam (nur hannah bt ahmad kamil)

SISTEM KEWANGAN ISLAM

SISTEM KEWANGAN ISLAMNUR HANNAH BT AHMAD KAMILM10E1DEFINISISistem kewanganperaturan- peraturan yang berkaitan dengan Perdagangan, mempercepatkan aliran dana daripada pembeli kepada penjual dan daripada penyimpan kepada peminjam.

Sistem kewangan Islamsistem kewangan yang menjalankan operasi kewangannya berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Objektif utama Syariah ialah mempertingkatkan kebajikan manusia iaitu dengan memelihara akidah mereka, kehidupan mereka, kepintaran mereka, zuriat mereka dan harta mereka. Sesuatu yang boleh menjamin pemeliharaan kelima-lima perkara itu akan memenuhi kepentingan awam dan adalah yang diidam-idamkan.~ Al-Ghazali

MATLAMATKesejahteraan ekonomi berserta guna tenaga penuh dan kadar pertumbuhan optimum

Keadilan sosioekonomi dan kesaksamaan pengagihan pendapatan dan kekayaan

Kestabilan nilai wang

Mengguna dan melaburkan tabungan supaya tercapai pembangunan ekonomi yang adil dan pulangannya dapat dinikmati semua pihak

Penyediaan semua perkhidmatan dengan cara yang berkesanPRINSIP ASAS KEWANGAN ISLAMTauhid

Konsep Harta Harta kekayaan adalah hak Allah Manusia sebagai pemegang amanah Harta yang dikumpul hendaklah dengan cara yang halal penggunaannya hendaklah dengan cara yang halal dan boleh berfaedah kepada dirinya, keluarganya, masyarakatnya

Konsep Tolong menolongRIBAMaksudBahasa meningkat, tambahan, mengembang atau pertambahan

Syariah premium (wang tambahan) kepada wang pokok yang mesti dibayar semula peminjam kepada pemberi peminjam sebagai satu syarat pinjaman atau kerana melanjutkan tempoh bayar balik pinjaman

RIBA AN-NASIAHRIBA AL-FADHLPENGHARAMAN RIBASabda Rasulullah s.a.w. maksudnya:"Apabila riba' dan zina menjadi-jadi di sesebuah kampung (Negeri), maka sesungguhnya mereka telah membenarkan mereka itu diazab oleh Allah". (Riwayat Al-Hakim)

"Wahai orang yang beriman! Hendaklah kamu bertaqwa kepada Allah dan menjauhi saki-baki riba' (yang masih ada pada orang yang berhutang) itu, jika benar kamu orang yang beriman. Jika kamu tidak mahu melakukan (perintah mengenai larangan riba' itu), maka ketahuilah bahawa Allah dan Rasul-Nya akan memerangi kamu (akibatnya kamu tidak akan selamat), dan jika kamu bertaubat (menghentikannya), maka hak kamu (yang sebenarnya) ialah modal pokok harta kamu. (Dengan yang demikian) kamu tidak menganiaya (kepada sesiapa), dan kamu juga tidak teraniaya". (Surah Al-Baqarah: 278-279)

BAHAYA RIBA ??melahirkan individu bersikap ego

menghilangkan nilai kemuliaan dan rasa kasih sayang dan menggantikannya dengan sifat tamak dan serakah

membahagikan manusia menjadi dua kelompok: Kelompok yang hidup dalam kemewahan dan kelompok yang terjerumus dalam kefakiran.

melahirkan rasa permusuhan dan kebencian antara anggota masyarakat

penyebab hilangnya ikatan-ikatan kemanusiaan dan persaudaraan di pelbagai peringkat masyarakat

PERBANKAN ISLAM DAN KONVENSIONALISLAM KONVENSIONALberdasarkan sistem muamalat Islam yang bersumberkan Al-Quran dan As-Sunnah serta pandangan para ulama'

aspek asas adalah berdasarkan keuntungan

penggunaan riba di mana riba sebagai keuntungan kepada modal asal wang tidak dibenarkan sama sekali (perbankan tanpa faedah)

bersumberkan kepada sistem ekonomi riba

Sistem perbankan Islam adalah pengguna sebenar tabungan

(pencipta terbilang) iaitu penawaran wang ataupun erti kata lain, pencipta utama tekanan inflasi.

konsep jual-beli dalam mendapatkan keuntungan

menggunakan konsep pinjaman atau hutang secara konvensional dalam menjalankan perniagaan mereka

ISLAM KONVENSIONALhubungan dengan para pelanggan adalah di antara penjual dan pembeli, serta bertindak selaku pengurus projek ataupun ahli kewangan

hubungan antara penghutang dan pemiutang sahaja

Dalam akaun simpanan biasa, perbankan Islam mengenengahkan kontrak simpanan Wadi'ah, iaitu iaitu simpanan dengan jaminansetiap pemegang akaun dijanjikan pulangan tertentu untuk simpanan yang dibuat

BANK ISLAMSKIM PERBANKAN ISLAM (SPI)Akta Bank Islam 1983bawah Akta Bank dan Institusi-institusi Kewangan 1989.

Bank IslamBank Muamalat Malaysia Berhad (BMMB)Kuwait Finance House (KFH),Al Rajhi Banking Corporation & Investment Corporation (M) Bhd (al-Rajhi) Asian Finance Bank (AFB)Affin Islamic Bank Alliance Islamic Bank,AmIslamic BankCIMB Islamic BankEONCAP Islamic BankHong Leong Islamic Bank (atau Hong Leong bin Abdullah)HSBC AmanahMaybank IslamicOCBC al-AminPublic Islamic BankRHB Islamic Bank Standard Charted SaadiqPENYELESAIAN RIBA??INSTITUSI KEWANGAN ISLAMtempat merekodkan pembahagian dan pengumpulan harta [ Al-Mawardi, 1983, al-Ahkam al-Sultaniyyah, Dar al-Shahab li al-Tiba'ah, Kaherah, hal. 124]

Berperanan mengutip segala kutipan (zakat dan cukai lain) yang wajib mahu pun harus.

satu perbendaharaan bagi sebuah negara

pecahan dalam pentadbiran perbendaharaan Malaysia : Kementerian Kewangan dan Baitulmal

Baitulmal kini telah dibentuk sebagai Kumpulan Amanah Majlis

Berperanan dalam membentuk dan menggubal polisi kewangan dan pembiayaan awam

Membentuk dasar dan melaksanakan perancangan dan pembangunan negara.

RUJUKANKe Arah Sistem Kewangan Yang AdilM. Umer Chapra

http://syafiqe.wordpress.com/2008/06/04/artikel-terkini-memahami-konsep-sistem-perbankan-islam-secara-ringkas/

http://miszsyko.blogspot.com/2009/09/isu-ekonomi-islam.html

http://sites.google.com/site/khazalii/ddw3253konsepsistemkewanganislam

Search related