of 9 /9

Click here to load reader

169813131-Marketing-Psihologija-Puskice-1.pdf

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: 169813131-Marketing-Psihologija-Puskice-1.pdf

1. Objasniti etimologiju pojma „marketing“?Marketing je složenica: market + ing. Reč “market” označava i mesto gde se roba prodaje (delovati, poslovati na tržištu). Dodatak “ing" najčešće označava akciju ili proces, proizvod ili rezultat nekog procesa ili akcije. Pojam “marketing” podrazumeva poslovne aktivnosti koje se sprovode u procesu upravljanja dobrima ili uslugama od proizvodnog subjekta odnosno ponuđača, do potrošača 2. Dati opštu definiciju marketinga?Pojam “marketing” podrazumeva poslovne aktivnosti koje se sprovode u procesu upravljanja dobrima ili uslugama od proizvodnog subjekta odnosno ponuđača, do potrošača (korisnika3. Kako marketing definiše Filip Kotler?Druga definicija marketinga po Filipu Kotleru: „Marketing je upravljački proces pomoću koga pojedinci i grupe obezbeđuju sebi ono što im je potrebno i ono što žele kroz stvaranje i razmenjivanje proizvoda i vrednosti sa drugima“.4. Koje su osnovne ekonomske postavke Adama Smita?Основна Смитова идеја јесте да рад појединца у рационалном сопственом интересу у слободној економији води повећању благостања свих. 5. Objasniti sitagmu nedvidljive ruke tržišta? Та идеја представља темељ тржишне привреде, односно показује како наизглед хаотичан тржишни систем поседује унутрашњу логику и покорава се регулацији тзв. „невидљиве руке тржишта“. Да би неко зарадио новац у сопственом интересу, он мора да на конкурентском тржишту пружи другима нешто што они цене и сматрају одговарајућом противвреднишћу, чиме и несвесно потпомаже њихове интересе. 7. Nova tržisna ekonomija „mesovita ekonomija“?мешовитa економијa балансира тржишни механизам и економску улогу државе. 8. Kada se istorijski pojavljuje savremeni marketing?Почетак савременог маркетинга каквог га ми познајемо са везује за средину 18 и почетак 19 век - за почетак индустријске револуције. 9. Kada se marketing konstruisao kao naučna disciplina?Као научна дисциплина маркетинг се почео конституисати почетком ХХ века. 10. Višeznačnost pojma marketing – kako se sve posmatra? ФИЛОЗОФИЈА потрошачког расуђивања и промоционог деловања на тржишту.

• Она се намеће и афирмише од старне субјеката (привредних или политичких);• СИСТЕМ модела функционисања субјеката на тржишту;• КОНЦЕПТ пословног организовања на тржишту;• ПРОЦЕС одвијања тржишног понашања;• ПОЛИТИКА деловања привредног субјекта на тржишту; • СТРАТЕГИЈА, ОПЕРАТИКА И ТАКТИКА тржишног наступа;• ДРУГИ САДРЖАЈИ, КОНЦЕПТИ И АКТИВНОСТИ који одређују тржишно

понашање.11. Marketing kao proces razmjene?Proces razmene je složen proces i zahteva dosta znanja i iz oblasti marketing menadžmenta. On počinje onog trenutka kada bar jedna strana potencijalne razmene razmišlja o načinima postizanja željenog dogovora sa drugom stranom.12. Marketing kao drustveni proces?Marketing je i društveni proces u kojem pojedinci i grupe dobiju ono što im je potrebno (ono što žele) putem slobodne razmene proizvoda i usluga za neke vrednosti (novac). 13. Marketing kao umjetnost?Kao umetnost marketing se posmatra kao umeće otkrivanja ili stvaranja potreba, i veština izbora ciljnih tržišta, sposobnost pridobijanja i zadržavanja brojnih kupaca putem kreiranja proizvoda i usluga, osmišljavanja načina isporuke i načina kominiciranja sa potencijalnim klijentima. Marketing je „umernost prodaje proizvoda“. 14. Vrste marketinga sa stanovišta primjene?Врсте маркетинга са становишта примене:

• А) лични (персонални) маркетинг појединца, • Б) маркетинг организације ( тзв. корпоративни маркетинг),• Ц) друштвени маркетинг који се на нивоу земље (или шире друштвене заједнице)

креирају и имплементирају према публици (или потрошачу) у некој појединој делатности – грану (индустријски маркетинг, маркетинг у туризму, војни маркетинг, политички маркетинг, маркетинг верских заједница и сл.).

15. Kako se najčešće definiše psihologija marketinga?Психологија маркетинга је грана примењене психологије која се бави понудом и тражњом као психолошким феноменом на тржишту.16. Šta je osnovni zdatak marketing psihologije?Задатак психологије маркетинга је да кроз креативну размену допринесе обостраној користи – очувању психофизичког здравља и задовољства потрошача, али и остваривању циљева организације.17. Šta je marketing koncept – definicija Filipa Kotlera?Marketing koncepcija (tj. skup osnovnih načela poslovanja (Filip Kotler) je nužna za lakše osvajanje tržišta18. Kako se marketing shvata tradicionalno?Tradicionalno shvatanje marketinga je da je to zbir aktivnosti koje se sprovode sa ciljem usmeravanja tokova proizvoda i usluga od proizvođača (pružaoca usluga) ka potrošaču, kupcu, korisniku, klijentu19. Šta je nova marketing orjentacija?Marketing orijentacija ima dugu tradiciju. Brojne imaju svoj fokus smo na proizvodnju, na sebe. Cilj joj je da napravi neki proizvod koji će na agresivan način prodati kupcima. 20. Na šta fokusira savremeni marketing?Dakle orijentacija na marketing prvenstveno podrazumeva fokusiranje na potrebe i želje potrošača i kupca. 21. Šta podrazumjeva pojam „briga o kupcu“Potrebno je da iskazuju brigu o kupcu tokom čitavog poslovanja, i da razumeju kriterijume koji rukovode klijenta kada bira iz koji će od konkurentnih proizvoda ili usluga izabrati kako bi ih uklopila u marketing miks.22. Koje su osnovne funkcije marketinga?

• Tragaju za potencijalnim tržištem, novim šansama i fleksiilno se ponašaju. • Investiraju u marketing istraživanja i ove troškove smatraju investicijom. • Prate konkurenciju i nastoje da ostvare konkurentsku prednost tako što će bolje zadovoljiti

potrebe i želje klijenata. • Nagrađuju inovacije. • Imaju aktivan stav prema novim potrebama potrošača. • Iskazuju spremnost da se usavršavaju (poboljšavaju) postojeći i razvijaju novi proizvodi koji

prate promene potrošnog ponašanja. 23. Kako nastaju frustrirani potrošači?I najefikasniji marketinški programi neće dosegnuti sve ciljne potrošače ili će sasvim sigurno stići do osoba koje nisu zainteresovane za proizvod, bilo da im predstavljeni proizvod nije potreban, da ga ne žele, ili da ne mogu da ga kupe. Tako nastaju frustrirani potrošači koji postaju oštri kritičari marketinga

Page 2: 169813131-Marketing-Psihologija-Puskice-1.pdf

24. Koji je osnovni cilj marketinga prema Filipu Kotleru?Filip Kotler smatra da je cilj marketinga da prodaja postane izlišna. Kupca treba tako dobro upoznavati sa proizvodom ili uslugom da se P/U počnu sami prodavati. 25. Koji su tržišni efekti marketing koncepta?To ima efekat na prodaju proizvoda i usluga. To predodređuje tržišni uspeh ili neuspeh.Dakle, od toga da li je kompanija marketinški orijentisana ka tržištu ili je interno orijentisana zavisi njen finansijski uspeh, trajanje ili nestanak. Marketinški orijentisani subjekti ostvaruje veći profit na tržištu i daje rezultate na duže staze 26. Šta je marketinska vizija?Radi ostvarenja marketing strategije (marketing koncepta) kompanije definišu svoju marketinšku viziju. Npr: jedna od vodećih svetskih kompanija za robu široke potrošnje (Proktor i Gamble) glasi: „Mi moramo pobediti u prvom i drugom momentu istine!“. 27. Koje su osnovne funkcije marketinga?Osnovne funkcije marketinga su:- Marketing istraživanje i marketing informacioni sistem,- Planiranje proizvodnje,- Prodaja i distribucija i- Ekonomska propaganda28. Koja su tri osnovna uslova primjene marketing koncepta?U primeni marketing koncepta u poslovanju privredni subjekt treba da ispune dva osnovna uslova. 1- Upravljanje preduzećem treba da bude usmereno ka prilagođavanju sopstvenih resursa šansama i potrebama na tržištu. To znači da menadžment odluke donosi u skladu sa marketinškim pristupom poslovanju2. I proces upravljanja marketingom se sastoji iz tri osnovne faze koje prate strateški plan preduzeća. Ovim planom se usklađuju sopstveni ljudski i materijalni resursi sa šansama i potrebama tržišta. On sadrži globalne ciljeve koji predstavljaju osnovnu marketinšku orijentaciju.29. Koje su faze konstitucionalnog obuhvata marketinga?Поседује сложен садржај.

• Он обухвата комплекс процеса, односа, активности које неки субјект (појединац, организација) успостављају на тржишту.

• Он обухвата четири фазе (сфере) репродукције: • производњу (садржај, дизајн и конструкцију),• размена добара,• расподела (привлачење и расподела новостворене вредности – новца),• потрошња (претпродајне, продајне и постпродајне трансакције отрошача производа). • Везан је директно и највише за размену добара.

30. Sta je trzisni cilj marketing koncepta?1. Активности компаније треба да буду усредсређена на обезбеђивање сатисфакције купца, а не на просту производњу производа2. Да би се остварила сатисфакција купца потребни су интегрисане активности свих организационих сегмената произвођача3. Дакле, корпоративни циљеви компаније се могу остварити ако код менаџмента постоји изграђена свест (став, уверење) о неопходности „задовољног купца“. 31. Teznja za stvaranje vrijednosti?Primjenjujuci marketing koncept kompanija nastoji da klijentima isporuci neku vrijednost koja ce zadovoljiti njihove potrebe bolje od konkurencije.32. Sta je kljuc marketing uspjeha?Kljuc markeinskog uspjeha je u premasivanju vrijednosti koju nudi konkurencija.33. Na osnovu čega se formiraju potrebe kupca?Kroz iskustvo prije kupovine ili koriscenje usluga, кроz razgovore sa onima koji vec posjeduju taj proizvod ili su koristili odredjenu uslugu, na osnovu saznanja marketing aktivnosti.34. Šta izaziva neodmereni marketing?Ne treba pretjerivati u podizanju nivoa ocekivanja kroz neodmjereni marketing, jer ako to sto naglasavamo kao poseban kvalitet ne odgovara stvarnosti i ne zadovolji ocekivanja vec najcesce dovodi do nezadovoljstva klijenta.35. Koji činioci utiču na satisfakciju kupca?Da bi se razumio koncept satisfakcije kupaca, trebamo poznavati činioce koje izazivaju

• nezadovoljstvo, • zadovoljstvo i • oduševljenje

36. Šta je model kano?Kano model – jedan od efikasnih koncepata procene satisfakcije kupca (klijenta, potrošača)Tri snovne karakteristike koje se mere ovim modelom:

• ,,ono čega mora biti”,• ,,više znači bolje” i • ,,ono što oduševljava”.

To znači da marketeri moraju neprestano da teže da - pronalaze nove načine oduševljavanja;- inovativno razmišljanje i- slušaju kupaca Ovo su ključni elementi ovog matketiškog modela i procesa.

37. Kako se osigurava zadovoljstvo potrošača?Deset savjeta:

1. Posjeduj svoj jedinstveni emocionalni prostor2.Sagradi povjerenje3.Kompletno zadovolji potrošača4.Shvati raznovrsne nivoe zadovoljstva5. Shvati koja su očekivanja potrošača6.Realizuju razmak između očekivanja i stvarnosti7.Smanji negativna iznenađenja8.Osiguraj kontakt sa potrošačem9.Nikad ne daj da potrošač izađe nezadovoljan10.Uradi kako treba prvi put

38. Šta je jedinstveni emocionalni prostor potrošača?Postoje mnoge emocije koje mogu imati pozitivne posljedice koje izazivaju zadovoljstvo potrošača i njegovu vjernost.

• Zato je značajno izabrati one emocije koje želiš da fokusiraš na potrošača i da na njima gradiš odnos sa potrošačem.

• One se plasiraju kroz reklamu i insistira na njima kroz prijedloge za prodaju39. Kako se izgradjuje poverenje potrošača?Organizacije koje su stekle povjerenje potrošača imaju veliku takmičarsku prednost.

• Voditi računa o onome šta se obećava (Da li je realno moguće da ta obećanja ispuniš?) Važno je uvijek imati u vidu interese potrošača.

• Kad potrošač počne da se osjeća siguran, tad znaš da ideš pravim smjerom.

Page 3: 169813131-Marketing-Psihologija-Puskice-1.pdf

40. Šta izazivaju negativna iznenadjenja?Negativna iznenađenja su više štetna nego što pozitivna iznenađenja pomažu. Oni izazivaju negativne „self referent“ emocije koje ruše veze. 41. Koje su marketinške aktivnosti?Veoma je širok spektar marketinških aktivnosti. Pored ostalog to su:

• razvoj proizvoda i brendova, • tržišno pozicioniranje, • formiranje cene, • promotivni miks,• prodaju i distribucija proizvoda, • marketing planiranje, • menadžment, • etika marketinga i sl.

42. Koji su osnovni zadaci marketing menadzmenta u procesu planiranja strategije?Dva osnovna zadatka marketing menadžera u procesu planiranja su: 1) istrazivanje trzisnih mogucnosti i2) kreiranje marketing miksa.43. Šta je to marketing mix?

• Marketing miks je složen strateški dokument i sastoji se od četiri osnovne strategije, četiri instrumenta marketinga („ČETIRI P“):

• strategija proizvoda (Product) ,• strategija cena (Price), • strategija promocije, tj. predstavljanje (Promotion) i• strategija distribucije, kanal plasmana, tj. mesto prodaje (Place).

44. Koje su faze životnog ciklusa proizvoda?Životni ciklus proizvoda prikazuje se kroz faze koje prolaze slično kao i živi organizmi, a to su: uvođenje, rast, zrelost i opadanje.45. Šta je to usluga?Usluga se može definisati kao “aktivnost ili korist koju jedna strana može ponuditi drugoj, uglavnom je ona neopipljiva i ne rezultira vlasništvom bilo čega.”46. Koji su elementi promocija? Oglašavanje

Odnosi s javnošću Komunikacija od usta do usta Mjesto prodaje

47. Šta je to marketing okruzenje?To je skup tzv. nekontrolisanih varijabli koje posredno ili neposredno uticu na uslove privredjivanja i ostvarivanja kljucnih elemenata opstanka.48. Kakvo treba da bude marketinsko miksanje?Miksiranje treba da bude: multifunkcionalno, hijerarhijski organiyovano i visestepeno kombinovanje navedenih instrumenata marketinga.49. Marketing i persoazija?Pošiljalac marketing poruke vrši persuazivnost (ubeđivački uticaj) na recipijente, publiku, potrošače. Ali potrebe i želja se i kreiraju, i u tu svrhu se koriste brojna i različita sredstva i metode. 50. Šta je krajnji cilj marketitng strategije?Утицање на потрошно понашање али и предвиђање (антиципирање) његове куповне моћи. 51. Koji su „smrtni grijesi“ marktetinga prema Filipu Kotleru?1. Kompanija nije dovoljno usredsređena na tržište i okrenuta kupcima.2. Kompanija u potpunosti ne poznaje svoju ciljnu grupu.3. Kompanija nedovoljno poznaje svoje konkurente i ne prati njihov rad.4. Kompanija ne upravlja dobro odnosima sa svim zainteresovanim stranama.5. Kompanija nije sposobna i vješta u iznalaženju novih prilika.6. Marketinški planovi i proces planiranja kompanije nisu adekvatni.7. Politike proizvoda i usluga kompanije nisu dovoljno pooštreni.8. Napori koje kompanija ulaže u izgradnju identiteta marke i komunikaciju nisu dovoljni.9. Kompanija nije dovoljno dobro organizovana da provodi marketing.10. Kompanija nedovoljno primjenjuje dostignuća savremene tehnologije.52. Marketing i moral?Nove tehnike kao što su menadžment odnosa sa kupcima, PR, reklama, advertajzing, persuazija, manipulacija i dr. postavljaju i pitanja koja se odnose na etiku marketinga. Takvi ekonomski koncepti insistiraju na konkurentskoj borbi jednih protiv drugih – odnosi kompeticije.To proizvodi određenu vrstu ponašanja: kompeticiju, makijevelizam, beskrupuloznost, alavost, halapljivost i sl. Marketing je kao antibiotik – deluje sa zadržkom. Potrošač je u rukama marketing menadžera – oni utiču na njegovu svest i podsvest. 53. Kako se definiše psihologija kao nauka?Psihologija je naučna disciplina koja se bavi sistematskim proučavanjem psihološkog života (procesa i osobina) ljudi i životinja, a na osnovu objektivnog ponašanja i neposrednog iskustva. 54. Šta proučava psihologija?Psihologija proučava dvije tačke psihološkog života ljudi, odnosno duševnog života, a to se odnosi na:

• psihičke procese i • psihičke osobine

55. Zašto je značajno upoznati sebe?Verovatno je iskustvo čoveka, i mnogo vekova pre početka grčke kulture, kao i u drugim civilizacijama starog sveta bilo upoznato sa značajem poznavanje sebe (sopstvene psihe), pa je neka mudra glava sažela sva ta milenijumska saznanja očoveku i iskazala ih kratkom, punom i višesmislenom izrekom, skoro naredbodavnom: "Upoznaj samog sebe!"56. Kako se dijeli psihologija?Она је широка област дели се на три дела:

• експерименалу (истраживачку), • теоријску и• примењену.

57. Kojoj psihologiji pripada marketing psihologija?У примењену психологију спадају:

• клиничка психологија (бави се дијaгнозом и терапијом менталних поремећаја), • индустријска психологија (применом психолошких знања у пословању), • педагошка психологија (бави се васпитањем и образовањем),• маркетинг психологија (примена психологија у тржишном пословању) итд.

58. Kakvi sve mogu biti psihicki procesi?А) интелектуални (нпр. перцепција, мишљење, памћење, учење, заборављање, ментални поремећаји), Б) емоционални (сва урођена и стечена осећања код људи: страх, гнев, радост, жалост, љубав, мржња, итд). и Ц) вољни (мотивација и све отале одлуке и радње које се чине из добре воље, поштујући при томе саме себе и друге особе за заједницу њене вредности

Page 4: 169813131-Marketing-Psihologija-Puskice-1.pdf

59. Šta sve čine psihičke osobine čovjeka?У психичке особине убрајамо: fizicki izgled, интелигенција , карактер, темперамент, навике, свест о себи (своје “ја”), ставови, вредности и др. Психичке особине су релативно трајне карактеристике појединца. Сваки појединац чини јединствену организацију ових значајних особина по којима он ЛИЧНОСТ за себе и по себи, на основу којих можемо да га препознамо.60. Šta povezuje marketing i psihologiju?Psihologija se odavno bavi istrazivanje licnosti kao potrosaca, a samim tim je usla u prostor marketinga. Tima je snazno uticala na razvoj marketing psihologije.61. Kako se definiše marketing psihologija?Marketing psihologija je grana primijenjene psihologije koja utvrđuje motivacione faktore i otkriva nove potrebe kod potrošača te determiniše tržišno poslovanje kombinujući strategije marketing miksa.62. Kakvi sve mogu biti motivi?Svjesni (racionalni) i nesvjesni (iracionalni) motivi.63. Zašto je neophodno poznavati psihologiju u marketingu?Poznavanje psihologije i ljudskog ponasanja neophodno je za uspjeh u marketingu. 64. Šta je predmet izučavanja marketing psihologije?Као релативно млада научна дисциплине примењене психологије бави се проучавањем многоструких, динамичних, узајамних, реципрочно детерминисаних процеса и односа у размени са потрошачима са циљем да се омогући и олакша усклађивање потреба, жеља, циљева и организације. 65. Koje su sve dispozicije potrošnog ponašanja?Potrebe, zelje, motivi, namjere, htenja, navike, ocekivanja, stavovi, misljenja, ubedjenja, verovanja klijenta kako bi na osnovu njih kreirao marketing miks, segmantacije trzista i upravljala potrosnim ponasanje.66. Šta je osnovni zadatak i cilj izučavanja marketing psihologije?Zadatak marketing psihologije je da kroz kreativnu razmjenu doprinosi obostranoj koristi - očuvanju psihofizičkog zdravlja i zadovoljstva potrošača, svakako i ostvarivanje ciljeva organizacije. Cilj izučavanja marketing psihologije je da utvrdi potrebe, želje, navike, očekivanja kupaca radi kreiranja marketing miksa, segmentacije tržišta i upravljanja njegovim ponašanjem.67. Šta čini društvenu svest?Društvena svijest kao grubo diferencirani dio drušvene nadgradnje sastoji se iz

• pravno-političke nadgradnje i• viših oblika svijesti, a oni se manifestuju u obliku: • religije, • morala, • filozofije,• nauke i • umjetnosti.

68. Šta je nauka kao oblik društvene svjest?Наука је облик друштвене свести који представља систем знања о законитостима које се односе на природу, друштво и човека. Она је процес ситицања нових научних знања. 69. Šta je moral kao oblik društvene svijesti?Морал је облик друштвене свести који представља систем правила или норми заснованих на схватању добра и зла, а који као такви регулишу односе човека према другим људима, према друштву, према себи самима. Она делује на такав начин да их се људи придржавају без обзира на санкције. 70. Umjetnost kao oblik društvene svjesti? U kojoj mjeri je i marketing umjetnosti?Уметност је облик друштвене свести којим уметник уз помоћ различитих симбола изражава свој естетски однос према феноменима или стварности.71. Šta je potrošačko društvo i konzumerizam?

Potrošačko društvo ili konzumerizam je još jedan u nizu izama sa kojima smo suočeni. • Konzumerizam je neologizam, novonastala riječ koja predstavlja osobenu ideologiju čiji je

vrijednosni sistem usmjeren na potrošnju.• Konzumerizam je ideologija koja svoje ispunjenje ostvaruje u konzumiranju, ona je njen

smisao i krajnja svrha. • Konzumerizam predstavlja stil življenja, načina razmišljanja i ponašanja.

72. Koja su osnovna obiljezija savremenog društva?Povezivanja čovječanstva događa se zahvaljujući jako brzom razvoju nauke i tehnologije u svim sferama, a prvenstveno elektrotehničke i računarske, a to je ustvari razvoj informatičko računarskog društva.Smanjenje razlika među ljudima je logičan rezultat povezivanja čovječanstva. Naučno-tehnološka revolucija je sve ovo omogućila.73. Kako se u psihologiji definise licnost?Pojam ličnosti se u psihologiji odnosi na neponovljiv, relativno čvrsto integrisan, stabilan i kompleksan sklop osobina koji određuje karakteristično i dosledno ponašanje individua. 74. Kako licnost definise Marko Dulie Ciceron?Marko Tulije Ciceron je smatrao da svaka ličnost ima urođene uloge, ali i one koje vremenom stiče, pa sama ličnost svojom voljom određuje kakvu ulogu želi da igra, to je rezultat pojedinačne volje.75. O cemu pise Herman Hese u romanu Stepski vuk?Herman Hese (1877-1962) je govorio „da svi imamo u sebi po malo Stepskog Vuka i svi se posedujemo po nekoliko lica u svojoj ličnosti i nekoliko uloga koje možemo da igramo, a od nas samih zavisi koju ćemo figuru u nekom trenutku izvući iz džepa”.76. Kakoo licnost odredjuje Filip Kotler?Филип Котлер под појмом личности подразумева „различите психолошке карактеристике једне особе које воде до релативно доследних и дуготрајних реаговања на окружење77. Kako licnost definise Rejmond Katler?Ličnost je ono što dozvoljava predviđanje nečega što će neka osoba učiniti u danoj situaciji…” “Ličnost se odnosi na cjelokupno ponašanje pojedinca kako javno tako i ono ispod kože”.78. Koje su oblasti organizovanja nacina ponasanja prema Hansu Ajzenku?четири главне области у које су организовани сви начини (образци) понашања:

когнитивна област (интелигенција),конативна (карактер), афективна (темперамент) исоматска област (конституција)“.[

79. Kako licnost definise Nikola Rot?Личност је јединствена организација особина (црта) које се формирају узајамним деловањем организма и социјалне средине и одређује опште, за појединца карактеристично понашање80. Sta su osobine licnosti?Појам особине се широко одређује и под њим се подразумева ју:

особине темперамента, карактера, способности, мотиви, карактеристичне начине понашања

Page 5: 169813131-Marketing-Psihologija-Puskice-1.pdf

81. Na sta ukazuje Gordon Olport kada je u pitanju licnost? Oвај амерички психолог указује на карактеристичне особине и црте које имају мотивационо деловање82. Koji faktori odredjuju licnost?Ličnost određuju sljedeći faktori:

• biološki,• psihološki,• socijalni i• sociološki.

83. Koje su osnovne crte licnosti?Ličnost je dinamička struktura koju čini sistem međusobno povezanih crta kao što su :

• sposobnosti, • temperament, • karakter, • motivi, • vrednosti, • Stavovi i sl .

84. Koji su osnovni pristupi izucavanju licnosti?- Хегелов филозофски илеализам, - Штирнеров филозофски индивидуализам и- Марксов филозофско-антрополошки приступ

85. Zasto je poznavanje licnosti vazno za marketing?Карактеристике личности су основа на које се маркетингом настоји утицати на потрошача (клијента).

Зато је познавање личности појединца или доминантних персоналних карактеристика циљне групе од изузетног значаја за маркетиншку активност. 86. Koji su psiholoski faktori licnosti koji uticu na ponasanje potrosaca

Давно је утврђено да потрошно понашање – одлука о куповини (шта и када) зависи од карактеристике личности87. Kako sve mozemo odrediti covjeka? Koja su njegova osnovna svojstva?Jedan od pojmova koji se ne daju lako staviti u definicije jeste čovjek, što nas, konsekventno, vodi do mnoštva različitih određenja tog pojma:

• on je biće razuma homo-sapiens, • on je biće intelekta homo-intelektus.• on je biće verovanja homo-religiozus,• on je biće kulture homo-kultus, • on je biće etike homo-etikus, • on je biće volje homo-voluntus,• on je biće govora homo-artikularis,• on je biće igre homo-ludens, • on je biće politike homo-politikus, • on je biće proizvodnje homo-ekonomikus,• on je biće potrošnje homo-konzumens itd..

88. Sta je psihostrukturologija?Психоструктурологија је наука која се бави проучавањем структуре психолошког система структуром личности. 89. Sta cini strukturu licnosti?temperament;

• karakter;• sposobnosti;• vještine;• interesi;• stavovi;• motivi i• potrebe.

90. Sta je antropologija?Антропологија (од грчких reчи άνθρω - што значи човек и –πος наука) је наука која се бави изучувањен човечанства, човека као родног бића, бића посебног рода (homo sapiens).Antropologija je naučna disciplina koja proučava ljudski život i kulturu, sličnosti i razlike među ljudima: kako ljudi žive, štа rade, štа misle i kako se odnose prema okolini.91. Koja je veza izmedju antropologije I psihologije?Свака теорија личности полази од антрополошких претпоставки и на њима гади свој концепт.

Психологија је специфична наука која се бави пасихолошком димензијом човека, односно само његовом једном антрополошком димензијом – његовим психичким животом и повезано са њим и његовим понашањем

92. Sta je esencija i egzistencijam prema Sartru?Сарт сматра да егзистенција (начин на који човек егзистира, остварује своје биће) предходи есенцији (суштини човека). Најпре егзистира (сукобљава се са светом у којем живи) а тек онда себе самог одређује.93. Cime se bavi personalisticka psihologija?Она се бави процесом социјализације као контекстом динамичног односа личности (појединца) и друштва и персонализације као контекста генетског карактера личности. 94. Zasto su nam znanja iz marketing psihologije potrebna?Маркетинг се у крајњој истанци бави човеком. За управљање маркетингом су непходна знања о понашању личности као предузетника и као потрошача. Зато ћемо у контексту маркетинга настојати да шире сагледамо човека као личност 95. Sta cini specifikum licnosti?Свака личност одражава одређен спецификум – скуп јединствених карактеристика које граде индивидуалне разлике. 96. Sta je identitet?Идентитет одговара на питање:

• „Ко сма ја?“, односно „Ко си ти?“. Прво својство нашег идентитета је име и презиме, порекло, занимање и сл.

97. Na kojim potreba pociva identitet licinosti?Основа идентитета личности почива на две значајне психолошке потребе:

а) потреба за сигурношћу, предвидљивошћу (социјална, материјална). б) потреба за извесношћу, односно животном перспективом.

98. Sta cini tip licnosti i zasto je on znacajan za marketing psihologiju?Али постоје појединци који су међусобно слични у погледу поседовања једне (или неколико) више-мање сличних карактеристика.Као такви творе одређени тип личности. То нам говори да концепт личност омогућава да у на основу једне или неколико категоризујемо потрошаче у различите групе особина и да маркетиншке активности томе прилагодимо.

Page 6: 169813131-Marketing-Psihologija-Puskice-1.pdf

99. Koji su psihomanipulativne metode?психоманипулатivne методe:

• „контрола ума“ („mind control“), • „испирање мозга“ („brainwashing“), • „програмирање и репрограмирање свести“, • „подсвесне персуазивне активности“; • „сублиминалне перцепције“, • „зомбирање“, и сл.

100. Objasniti dinamicnost licnosti?Иако личност тежи конзистентности и што трајнија, бројни чиниоци утичу на њену промену. Дакле, у одређеним условима и она је промењива.

Нарочито је то видљиво на примеру изненадних догађаја тзв. социјабилних случајева: драматичних или значајнијих догађаја – губитка вољене особе, развода, промене социјалног статуса, рата и сл. Личност има и своју еволутивну фазу – постепено се мења се као резултат процеса одрастања.

101. Sta je holizam u psihologiji?Čoveka posmatramo holostički – kao jednu nerazdvojnu celinu. Ne može se staviti oštru granica između organizma i psihičkog života. Mi ih samo uslovno, izučavanja radi, razdvajamo. Oni su čvrsto povezani, ne mogu jedna bez drugoga i utiču jedna na drugoga.102. Zasto je percepcija(opazanje) vazno za marketing?Proučavanje i poznavanje opažanja (percepcije) kao psihičke funkcije je izuzetno važno za marketing psihologijuOpažanje u marketingu ima značajnu ulogu, posebno u procesu reklamiranja. Osnovna težnja marketinga je da privuče pažnju posmatrača – potrošača (kupca).To je u skladu sa marketing konceptom – stavljanje potrošača u fokus svog interesovanja.104. Sta cini organsku osnovnu psihickog zivota?Organsku osnovu psihičkog života čini organizam u celini, a pre svega nervni sistem. Pored nervnog sistema veliku ulogu imaju žlezde i čula105. Kakva je uloga nervnog sistema?Nervni sistem reguliše funkcije pojedinih organa našeg tela (mišića, žlezda) Održava vezu između organizma i spoljašnjeg sveta. Uz pomoć nervnog sistema mi saznajemo informacije o spoljašnjem svetu, ali i utičemo na njega.Zadržava, sređuje i čuva primljene informacije (učenje i pamćenje)106. Koje su osnovne psihicke funkcije?Pamćenje je psihički proces čuvanja prošlog iskustva. Trajanje onog što je prethodno učenjem stečenoUčenje je trajna ili relativno trajna promena induvidue, koja se pod određenim uslovima može manifestovati u njenoj aktivnosti i koja je rezultat prethodne aktivnosti individue.107. Koje su psihicke funkcije se obavljaju u desnoj a koje u lijevoj polovini mozga?Leva hemisfera mozga kontroliše desnu polovinu tela (zadužena za govor i mišljenje)Desna hemisfera mozga kontroliše levu polovinu tela (prepoznavanje likova, orijentacija u prostoru)108. Sta su zlijezde, koja je njihova funkcija i zasto su one znacajne za marketing?To su organi koji stvaraju i luče supstance (hormone) neophodne za život organizmaU odnosu na dio tijela gdje izlučuju suspstance žlijezde se dijele na dvije vrste:Egzokrine žlijezde, koje supstancu luče izvan tijela iEndokrine žlijezde, koje luče supstancu u krvHipofiza – važna je za rast i reguliše rad ostalih žlezda. Nadbubrežna žlezda – luči hormon adrenalin koji utiče na aktivnost što prati emocije. Štitna žlezda – luči hormon tiroksin koji utiče na metabolizam. Polne žlezde – luče estrogen i testoteron koji utiču na ponašanje muškaraca i žena, javljanje sekundarnih polnih karakteristika i seksualno ponašanje109. Koja su osnovna cula i koja je njihova funkcija?Čovek stupa u interakciju sa spoljnim svetom preko svojih pet osnovnih čula:1. vid, 2. sluh, 3. miris, 4.oset i 5. ukus. Živimo u svetu u kojem najčešće komunicirano slikom i zvukom (vizuelno i auditivno komuniciranje)O tome govore i podaci o potrošnji vremena u svakodnevnoj komunikaciji.Čula su organi koji su stalno otvoreni za primanje informacija iz realnog sveta.Razni oblici energije deluju na receptore u čulnim organima koji ih pretvara u novi vid energije (nervni impuls) kako bi dati stumulus (draž) mogla da se kao takav prenose do odgovarajućeg centra u mozgu. Dakle, čula možemo posmatrati i kao svojevrsne pretvarače jedne vrste energije u drugu.110.zasto je covjek dominantno vizuelno bice?Od svih čula najvažnije je čulo vida jer oko 80% svih informacija iz okruženja dobijamo posredstvom čula vida.zato je covjek dominantno vizuelno bice111.sta opazamo culom vida’Prostor i sve ono što postoji u njemu i što se izvodi iz samog prostora (sadržaj promene, pokreti, objekti, ljudi, vreme).On se opaža pretežno čulom vida, mada si druga čula doprinose opštem utisku prostora. Prostor i objekti u prostoru su trodimenzionalni.112.sta je to „lenjost oka“ i koja je njegova funkcija?Kada svetlosna draž padne na mrežnjaču oka ona izaziva nadražaj koji se u vidu impulsa šalje u mozak. Nadražaj mrežnjače traje nešto duže od stimulusa, odnosno i kad stimulus prestane nadražaj na mrežnjači ostaje još neko kratko vreme. To omogućava da se ne registruje onaj kratki interval između sličica filma ali i da doživimo iluzuju pokreta113.sta su to opazanja svojstva predmeta?Predmeti imaju opažajna svojstva: formu (oblik), veličinu, boju, položaj u prostoru, pokret.Njihovo opažanje nije pouzdan u pogledu tačnosti informacije. Ono zavisi od niza okolnosti, a ne samo stimulacije koja dolazi iz karakteristike predmeta opažanja.115. sta je to Vuntovo shvatanje percepcije?Dotadašnje Vuntovo shvatanje percepcije je svedeno na mozaično slaganje elementarih pojava (fragmenata) u celinu uz pomoć asocijacija. Povod je bio pitanje: kako funkcioniše film? 24 nepokretne sličice snimljene jeda iza druge i odvojene malim razmacima stvaraju pokret.117. sta je percepcija?Percepcija (opažanje) je osnovne kognitivna psihička funkcijaOna omogućava neposredno (direktno) spoznavanje spoljnjeg sveta i sopstvenog bića. Sastoji se iz dve faze:Stvaranje osećanja Stvaranje opažanja (spoj osećanja sa iskustvom).

Page 7: 169813131-Marketing-Psihologija-Puskice-1.pdf

118.koji su psihicki fenomeni (faze) u procesu opazanja?Prvi psihički fenomen u procesu opažanja je afektivni - osećaj. To je psihička trensformacija energije draži (stimulansa). Drugi psihički fenomen u procesu persuazije je opažaj. On predstavlja spoj osećaja sa iskustvom. Svi oseti zajedno i naša osećanja obrazuju složen sistem opažanjaTreći psihihički fenomen u procesu opažaja je saznanje124.Sta je to naglasavanje a sta maskiranje u percepciji?Kada se želi nešto posebno naglasiti u komunikaciji mi podignemo ton ili u tekstu podvučemo da bi istakli jednu osobinu i da bi se ona omogućila selekciju. U suprotnom, kada želimo da sakrijemo nešto što ima posebnu karakteristiku mi ga maskiramo ili činimo istovetnim sa okolinom („šapućeno“ na uho, vojni objekti se maskiraju, životinje: gušter „kameleon“, zebrine pruge i sl.126.sta je to psihopatologija percepcije i sta dovodi do nje?Percepcija je često puta i falsifikovana, lažna. Opažanje može da bude u toj meri poremećeno da možemo govoriti o psihopatologiji percepcije.Percepcija ne odgovara u potpunosti objektivnim svojstvima draži i nadražajima koji su doprli do centra u mozgu.131. koji su osnovni zadaci strategije marketinga?Tri su osnovna zadatka marketing menadžera u procesu planiranja strategije. 1) prikupljanje podataka,2) Izbor ciljnog tržišta i3) kreiranje marketing miksa.prvi zadatak Nastoji da prikupi što više podataka o tržištu na kojem će nastupati. Jedan od načina na koji to radi je i istraživanje tržišnih mogućnosti. Na osnovu njega formira bazu podataka – informacionu podršku strateškim odlukama.drugi zadatak Izbor ciljnog tržišta. Ovaj zadatak obuhvata:segmentiranje tržišta koje ima za cilj da sagleda potrebe tržišta i da se prilagodi potrebama i željama pojedinih grupa potrošača;definisanje tržišnih segmenata – grupe potrošača koje imaju određene zajedničke karakteristike; Izbor ciljnih grupa potrošača (korisnika usluga) određuju brojni faktori: atraktivnost pojedinih tržišnih segmenata (konkurencija), vlastite mogućnosti isl; analiza konkurencije na osnovu koje se strateški pozicionira proizvod u odabranom ciljnom tržištu.treci zadatak Kreiranje marketing miksa. On se odnosi na izrada i upravljanje marketing miksom kompanije. Kreatori marketinga nastoje da se potrebe i želje usmeravaju u pravcu tržišnih ponuda i to u praksi ostvaruje umešnim kreiranjem marketing miksa. Kao bazično sredstvo marketinga koriste se tzv. instrumenti marketinga.133. koji su osnovni instrumenti marketing miksa?četiri instrumenta marketinga („ČETIRI P“): strategija proizvoda (Product) ,strategija cena (Price), strategija promocije, tj. predstavljanje (Promotion) istrategija distribucije, kanal plasmana, tj. mesto prodaje (Place).Proizvod (“Product”) je materijalna stvar koja je rezultat proizvodne djelatnosti, ili nematerijalna usluga. Proizvod je produkt (engl. output) proizvodnog procesa. Proizvod mora da prati cijenu i kvalitet i da bude privlačan potrošačimaUsluga se može definisati kao “aktivnost ili korist koju jedna strana može ponuditi drugoj, uglavnom je ona neopipljiva i ne rezultira vlasništvom bilo čega.”Cijena je iznos koji potrošač plaća za robu ili uslugu. Cijena je novčani izraz vrijednosti robe ili usluge.Od cijene zavisi odluka o kupoviniCijena je ekonomski faktor, gdje su potrebne ponekad korekcije sa aspekta marketinga u skladu sa mogućnostima kupaca.Dakle mogućnost prilagođavanja cijena životnom standardu stanovništva je značajan marketinški činilac.Promocija se smatra najvažnijom komponentomDosta toga zavisi od samog predstavljanja i opisa proizvoda potrošačima, uz minimalna odstupanja od stvarnog stanja stvari.Potrošači mogu sve prednosti i nedostatke prepoznati u određenim trenucima. Potrebno je pratiti potrebe potrošača da bi se postigla satisfakcija potrošača. To se može obavljati novinskim saopštenjima, sajmovima, izložbama, priredbama, seminarima i slDistribucija je mjesto na kojem proizvod (roba) može biti kupljen. Može biti fizička trgovina, kao i virtualna trgovina na Internetu. Strategija distribucije predstavlja put koji proizvod prolazi od proizvođača do krajnjeg potrošača.134.koje su faze zivotnog ciklusa proizvoda?Životni ciklus proizvoda prikazuje se kroz faze koje prolaze slično kao i živi organizmi, a to su: uvođenje, rast, zrelost i opadanje

Page 8: 169813131-Marketing-Psihologija-Puskice-1.pdf

135.sta cini marketing okruzenje?Svaki privredni subjekt posluje u dinamičnom okruženju čije promene utiču na poslovanje. Stoga i postoji potreba da se te promene stalno prate, analiziraju, istražuju i poznaju. Time se nastoje preduhitriti svi izazovi, rizici i opasnosti po poslovanje.To je skup tzv. nekontrolisanih varijabli koje posredno ili neposredno utiču na uslove privređivanja i ostvarivanje ključnih elemenata opstanka.136.sta je krajnji cilj marketing strategije?Утицање на потрошно понашање али и предвиђање (антиципирање) његове куповне моћи. Савремени чoвeк („homo sapiens“) је „homo-ekonomikus” биће производње и „homo-konzumeris“ – човек потрошач или присталица конзумеризма137.sta je to ponasanje potrosaca i sta obuhvata?Ponašanje potrošača je složen fenomen.Predstavlja proces nalaženja i konzumiranja proizvoda, usluga i ideja.On uključuje i poslijeprodajne procese koji obuhvataju vrednovanje i poslijeprodajno ponašanje.138. koje su faze procesa ponasanja potrosaca?Faza kupovanjeFaza konzumiranjaFaza odlaganja139.koja su nacela ponasanja potrosaca?Potrošač je suverenMotivi ponašanja potrošača se mogu identifikovatiNa ponašanje potrošača se može uticatiUticaji moraju biti društveno prihvatljiviOn je dinamičan proces140. koja su obiljezja ponasanja potrosaca?Ponašanje potrošača je motivisanoPonašanje potrošača obuhvaća veći broj aktivnostiPonašanje potrošača se razlikuje u vremenu i kompleksnostiPonašanje potrošača uključuje veći broj ulogaPonašanje potrošača je procesPonašanje potrošača je pod uticajem većeg broja činilaca Ponašanja potrošača se razlikuju141. koji su osnovni ciljevi proucavanja ponasanja potrosaca?1. Razumijevanje i predviđanje ponašanja potrošača2. Donošenje regulativne politike u cilju zaštite potrošača u društvu3. Otkrivanje uzrok- efekt relacije koja usovljava informisanje potrošača i obrazovanju mladih142.koje su faze donosenja odluke o kupovini?Spoznaja potrebeTraženje informacijaObrada informacijaVrednovanje alternativaKupovinaPoslijekupovno vrednovanje143. sta je motivacija i koji je njen znacaj?Motivacija predstavlja skup procesa koji podstiču, usmeravaju i održavaju ljudsko ponašanje ka odredjenom cilju Značaj motivacije: motivacija pokreće svaku ljudsku aktivnost, u organizaciji i van nje144.koje su dimenzije motivacije?Pravac motivacijeIntenzitet motivacijePostojanost motivacije Motivacija je hipotetički konstrukt145.sta su motivi?Unutrašnji faktor koji podstiče usmerava, kontroliše i integriše ka ili od cilja usmereno ponašanje Podsticaj- iz organizma (fiziološko stanje), sredinski, ideacioni-namera, željaUsmeravanje aktivnosti-orjentacija u realnosti, izbor puta i cilja, Kontrola- praćenje i procena ispravnosti puta do cilja (odustajanje, promena puta, cilja)Integrativni faktor- objedinjavanje svih dispozicija- znanje, iskustvo, sposobnosti, emocije, stavovi, crte,..146. koji su pojavni oblici motivacije?Pojavni oblici motivacije- potrebe, nagoni, instikti, volja, želja, namera147. koji su ostali pokretaci ponasanja?NAGONIINSTINKTIPOTREBE ŽELJE148. sta su potrebe i kako se dijele?Stanje nestabilnosti ili poremećene ravnoteže- nedostatak = napetostSatisfakcija-zadovoljenje potrebe, pad napetosti Gratifikacija-subjektivna reakcija na zadovoljenu potrebuBiološke potrebe- cikličnost, homeostatski princip- metabolizam, san, gladRazvojne potrebe- nezadovoljenje ne ugrožava život, mogu se odlagati i neograničeno zadovoljavati, bez posledica- saznajne, estetske Socijalizacija potreba- način zadovoljenja, norme ponašanja za biološke potrebe.149.sta su instikti i koje su njihove osnovne osobine?Urođeni oblik ponašanja izazvan podsticajima sredine, a usmeren na zadovoljenje osnovnih potrebaUslovi:karakteristično ponašanje za vrstupotpuno organizovan oblik ponašanja- automatizam bez volje i uenjasvaki put na isti način, stereotipnopokrenuto stimulusom, a nastavlja se automatski do kraja150.sta su nagoni i koje su njihove osnovne karakteristike?Biološke potrebe- energijaurođeni, usmereni ka cilju, vezani za opstanak kao instikti, ali je ponašanje pod uticajem učenja, manje stereotipno, moguće odlaganje, prilagođavanje situaciji151.kako se motivi dijele?BIOLOŠKI MOTIVI (glad, žeđ, potreba za kiseonikom, seksualni nagon, potreba za snom, potreba za senzornom stimulacijom,itd)LIČNI MOTIVI (za poštovanjem, samopoštovanjem, samoostvarenjem, ličnim identitetom, za afirmacijom, moći, itd.)SOCIJALNI MOTIVI (afektivna vezanost, altruizam, druželjubivost, agresivnost, sebičnost, neprijateljstvo,itd.)152.sta je to „princip homeostaze“?Homeostaza: razvnoteža između potrebnog i postojećegKarakteritičan za biološke motiveKarakteristike homeostaznih motiva:

Page 9: 169813131-Marketing-Psihologija-Puskice-1.pdf

Neprijatno draženje, napetostNapetost pokreće na aktivnostiCilj: eliminisanje napetosti, vraćanje u stanje ravnoteže – doživljava se kao prijatnost153.koje su osnovne teorije motivacije?TEORIJE INSTINKTAMekDugal; glomaznost, proizvoljnost, cirkularnostTEORIJE NAGONAHal; Zadovoljenje fizioloških potreba nužno za opstanakKOGNITIVNE TEORIJESvrhovitost ponašanja, očekivanje zasnovano na iskustvuKognitivna disonanca: Festinger154. Maslovljeva teorija motivacije?Hijerarhijski model motivacijeOsnovna podela: motivi nedostatkamotivi obilja

1.Objasniti prodakt plejsment kao marketinšku formuProdakt plejsment (Product placement) - plasman proizvoda – postavljanje proizvoda.Prodakt plejsment možemo definisati kao reklamnu tehniku koju koriste kompanije da suptilno promovišu svoje proizvide putem ne tradicionalne tehnike obično kroz pojavljivanje u filmu, televizijskoj seriji, i drugim emisijama 2.Koje vrste marketinških trikova postoje u reklamamaPostoje: *psiholoski trikovi *vizuelni trikovi *verbalni trikovi3.Šta su stavovi potrošača?Stav opisuje nečije relativno trajne procene, osećanja i preferencije prema nekom proizvodu, usluzi, objektu, osobi ili ideji; Mada je ispoljen u odnosu prema konkretnim stvarima, stav je opšte prirode, koja određuje načine na koje neko opaža, oseda i reaguje; 4.Zašto su značajni stavovi za ponašanje potrošača?Bitna odlika stavova je i njihova afektivna komponenta, koja ih razlikuje od mnogih racionalnih obrazaca. Kao naučene sklonosti, stavovi imaju motivacioni kvalitet, drugim rečima, mogu usmeriti potrošača prema određenom ponašanju ili ga od određenog ponašanja odvratiti. 5.Po čemu se razlikuju stavovi potrošača od mišljenja?6.Šta čini strukturu stava?Stavovi se sastoje od tri komponednte:-kognitivne, -afektivne i -konativne komponente7.Iz čega se sastoji kognitivna komponenta stava?Kognitivnu komponentu čine znanja, iskustvo, očekivanja i verovanja prema objektu ispitivanja prema kojem postoji stav.8.Kako se manifestuje afektivna komponenta stava?Afektivna ili emocionalna komponenta se iskazuje kroz stepene dopadljivosti ili odbojnosti prema objektu i izražava se kroz želju, znatiželju, čežnju, divljenje naklonost prema proizvodu/usluzi; 9.Šta označava konativna kompopenta stava?Konativna komponenta znači spremnost potrošača u približavanju ili udaljavanju od objekta i izražava se kroz nameru kupovine, lojalnost proizvodu, preferenciju proizvoda i sl. 10.Zašto je potrebno meriti stavove potrošača?Merenje stavova može da pomogne da se shvati koje su karakteristike novog koncepta proizvoda prihvatljive ili neprihvatljive za potrošača, kao i koja je njihova percepcija prednosti i nedostataka konkurentskih alternativa. 11.Čime merimo stavove?Skale procene najčešće su korišćeni instrument za merenje stavova potrošaca, kao što su: Likertova, Turstonova, Gutmanova, Stapelova skala, višedimenzionalne skale i baterije stavova. Pored njih stavove je moguće meriti i tehnikama dubinskih intervjua i projektivnim tehnikama. 12.Kako je moguće menjati stavove potrošača?Promena stavova je moguća u zavisnosti od nekih uslova:Izvor informacija mora uživati autoritet, a informacija mora sadržati čvrste argumente o proizvodu/usluzi. 13.Šta je to persuazivna propaganda?Marketing strategije za promenu stavova podrazumevaju efektnu i efikasnu ulogu procesa komuniciranja sa potrošačima; Pridev persuazivna propaganda je latinskog porekla (»persuazio«) i znači ubeđivanje, nagovaranje, uveravanje i sl. 14.Šta je važnuo za kreiranje marketinške poruke?Važan je red kojim se prezentuju informacije: Početak i kraj imaju veći efekat na potrošače .