15. SLOVENSKI DNEVI VARSTVOSLOVJA - fvv.um.si .Peter Umek in Jure Mertük Predavalnica 6 ... Profiliranje storilcev kibernetske kriminalitete: primer hekerjev Miha lažič Predavalnica

 • View
  235

 • Download
  4

Embed Size (px)

Text of 15. SLOVENSKI DNEVI VARSTVOSLOVJA - fvv.um.si .Peter Umek in Jure Mertük Predavalnica 6 ......

 • FAKULTETA ZA VARNOSTNE VEDE

  Kotnikova ulica 8 1000 Ljubljana, Slovenija

  www.fvv.uni-mb.si

  15. SLOVENSKI DNEVI VARSTVOSLOVJA Quo vadis: Nadzorovanje in kaznovanje v Sloveniji

  Ljubljana, 4. in 5. junij 2014

  Program konference

  Sreda, 4. junij 2014

  Predavalnica 8

  9.00 9.30 Prihod udeleencev in registracija

  9:30 10:00

  Otvoritev konference

  10:00 10:15 Odmor

  10:15 11:30

  Plenarna sekcija

 • 2 / 12

  Predavalnica 7 Predavalnica 8a Predavalnica 10 Predavalnica 6

  11.45 13:15

  Sekcija

  VARNOST V SODOBNI DRUBI

  Sekcija Sekcija

  IZVREVANJE KAZENSKIH VARNOST V LOKALNIH SANKCIJ SKUPNOSTIH

  Sekcija

  PREPREEVANJE SIVE EKONOMIJE IN KORUPCIJE V SLOVENIJI

  13:15 14:30 Odmor za kosilo

  14:30 15:45

  Sekcija

  VARNOST V LOKALNIH SKUPNOSTIH

  Sekcija

  SEKCIJA ALUMNI KLUBA FVV: TRNICA DIPLOMANTOV FVV IN DELODAJALCEV

  Sekcija

  KAZENSKO PRAVO

  Sekcija

  VARNOST V ORGANIZACIJAH IN SKUPNOSTIH

  15:45 16:00 Odmor

  16:00 17:15

  Sekcija

  INFORMACIJSKA VARNOST

  OKROGLA MIZA ALUMNI

  KLUBA FVV: PREDVIDENE, DOSEENE IN POTREBNE KOMPETENCE DIPLOMANTOV FAKULTETE ZA VARNOSTNE VEDE UNIVERZE V MARIBORU

  Sekcija

  POOBLASTILA POLICIJE

  Sekcija

  ORGANIZIRANA KRIMINALITETA

  17:30 19:00 Sprejem pri dekanu FVV in koncert Eve tirn (Predavalnica 5)

 • 3 / 12

  etrtek, 5. junij 2014

  Predavalnica 8

  9.00 9.30 Prihod udeleencev in registracija

  9:30 10:45

  Plenarna sekcija

  10:45 11:00 Odmor

  Predavalnica 8a Predavalnica 10 Predavalnica 6

  11:00 12:30

  Sekcija

  POLICIJSKA DEJAVNOST IN INTEGRITETA

  Sekcija

  KRIMINOLOGIJA IN KAZENSKO PRAVO

  Sekcija

  KRIMINALISTINO PREISKOVANJE IN FORENZIKA

  12:30 13:45 Odmor za kosilo

  13:45 15:00

  Sekcija

  IZVREVANJE KAZENSKIH SANKCIJ

  Sekcija

  VARNOST V ORGANIZACIJAH IN SKUPNOSTIH

  Sekcija

  ZASEBNA VARNOST IN ZASEBNO VAROVANJE

  15:00 15 : 1 5 Odmor

  15:15 1 6 : 45

  FORUM KRITINO VARSTVOSLOVJE : NADZOROVANJE IN KAZNOVANJE ROJSTVO ZAPORA

  Sekcija

  VARNOST V LOKALNIH SKUPNOSTIH

  Sekcija

  INFORMACIJSKA VARNOST

 • 4 / 12

  Sreda, 4. junij 2014

  Predavalnica 8 9.009.30 Registracija

  9.3010.00 Otvoritev konference

  Pozdravni govori Gorazda Meka, dekana FVV UM, Danijela Rebolja, rektorja Univerze v

  Mariboru, Stanislava Venigerja, direktorja Generalne policijske uprave in Joeta Podraja,

  direktorja Uprave RS za izvrevanje kazenskih sankcij

  10.1511.30 PLENARNA SEKCIJA

  Vodi: Benjamin Flander

  Kaznovanje v Sloveniji (Quo vadis)

  Benjamin Flander

  Ali je potrebna reforma zaporskega sistema?

  Duan Valentini

  Ustreznost nadzornih orodij za zagotavljanje uinkovitosti odkrivanja in preiskovanja

  kaznivih dejanj

  Tatjana Bobnar in Marjan Fank

  ____________________________

  11.3011.45 Odmor

  ____________________________

  Predavalnica 7

  11.4513.15 SEKCIJA: VARNOST V SODOBNI DRUBI

  Vodi: Beir Keanovi

  Inkluzivna druba nova varnostna paradigma

  Beir Keanovi

  Zaupanje javnosti v policijo in vojsko v Sloveniji

  Maja Garb

  Implementacija instituta sosedskih stra v slovenski sistem

  Monika Klemeni in Martina Stipi

 • 5 / 12

  Raziskovalna praksa v varstvoslovju: kako izraunati in razlagati faktorje?

  Matev Bren in Jerneja ifrer

  Predavalnica 8a 11.4513.15 SEKCIJA: IZVREVANJE KAZENSKIH SANKCIJ Vodi: Gorazd Meko

  Odnosi med pravosodnimi policisti in zaporniki

  Polona Pavli in Gorazd Meko

  Vkljuevanje pravosodnih policistov v skupinske oblike dela z obsojenci

  Rok Salobir in Gorazd Meko

  Delo pravosodnih policistov in njihova legitimnost v zavodu za prestajanje kazni zapora

  Vanja Hojs

  Drubeno vzduje v Zavodu za prestajanje kazni zapora Ljubljana

  Maa Vidrih in Gorazd Meko

  Predavalnica 10 11.4513.15 SEKCIJA: VARNOST V LOKALNIH SKUPNOSTIH Vodi: Bernarda Tominc

  Evropske dobre prakse upravljanja varnosti v mestih

  Gorazd Meko, Andrej Sotlar in Bernarda Tominc Primerjalna analiza geografske porazdelitve premoenjske kriminalitete v Ljubljani za leti

  2001 in 2011 Zala vab

  Reevanje varnostne problematike na obmoju parka Tivoli v Ljubljani

  Nika Oraem, Katja Premerl, Maa Kaliek, Andreja idan, Gorazd Meko in Katja Eman

  Zagotavljanje varnosti na lokalni ravni primer obine empeter-Vrtojba

  Viktor Cvijanovi

 • 6 / 12

  Predavalnica 6 11.4513.15 SEKCIJA: PREPREEVANJE SIVE EKONOMIJE IN KORUPCIJE V SLOVENIJI Vodi: Bojan Dobovek

  Prepreevanje neformalne ekonomije

  Bojan Dobovek

  Problematika nartov integritete v Sloveniji

  Jasna Fedran

  Nadzor nad premoenjskim stanjem kot oblika prepreevanja korupcije mednarodna

  praksa ter izzivi za Slovenijo

  Jure krbec

  Sistemska korupcija na podroju voznikov in posledice v olah vonje

  David Smolej

  ______________________________

  Odmor za kosilo 13.1514.30

  ______________________________

  Predavalnica 8a 14.3015.45 SEKCIJA ALUMNI KLUBA FVV: TRNICA DIPLOMANTOV FVV IN

  DELODAJALCEV

  Vodi: Maja Jere

  Predavalnica 6 14.3015.45 SEKCIJA: VARNOST V ORGANIZACIJAH IN SKUPNOSTIH Vodi: Branko Lobnikar

  Vrste ogroanj zdravstvenega osebja v psihiatrinih zavodih

  Branko Lobnikar in Branko Gabrovec

  Osebna zavzetost poklicnih gasilcev kot element zagotavljanja varnosti v skupnosti

  David Smolej in Branko Lobnikar

  Kaj nam povedo slovenske raziskave in podatki policije o nasilju v druini?

  Tinkara Pavi Mrevlje

 • 7 / 12

  Predavalnica 10 14.3015.45 SEKCIJA: KAZENSKO PRAVO Vodi: Miroslav aberl

  Nezakonita uporaba dravne sile in dolnost drave, da uinkovito razie domnevne

  nezakonite posege v lovekove pravice

  Miroslav aberl

  Dokazi, ki so s posegi v komunikacijsko zasebost pridobljeni v tujini, so (lahko) tudi

  dovoljeni

  Janez irovnik

  Predavalnica 7 14.3015.45 SEKCIJA: VARNOST V LOKALNIH SKUPNOSTIH Vodi: Katja Eman

  Reevanje problematike beraenja v centru Ljubljane

  Laura Bizjan, Janja Deni, Katja Otir, Urka Vidmar, Katja Eman in Gorazd Meko

  Reevanje problematike grafitiranja v Ljubljani (MOL)

  Nina Gori, Lavra Horvat, Davor Repec, Tadej truc, Klemen Vonina, Ane Zaletel, Katja

  Eman in Gorazd Meko

  Uporaba kartiranja varnostnih pojavov z namenom zagotavljanja varnosti v obinah tudija obine Puconci Katja Eman in Rok Hacin

  ____________________________

  15.4516.00 Odmor

  ____________________________

  Predavalnica 8a

  16.0017.15 OKROGLA MIZA ALUMNI KLUBA FVV: PREDVIDENE, DOSEENE IN

  POTREBNE KOMPETENCE DIPLOMANTOV FAKULTETE ZA VARNOSTNE VEDE UNIVERZE V

  MARIBORU

 • 8 / 12

  Predavalnica 10

  16.0017.15 SEKCIJA: POOBLASTILA POLICIJE

  Vodi: Miroslav aberl

  Policijski taktini preudarek

  Miroslav aberl in Franc Pozderec

  Sodobna uporaba fizine sile

  Domen Vivod

  Predavalnica 6 16.0017.15 SEKCIJA: ORGANIZIRANA KRIMINALITETA Vodi: Bojan Dobovek

  Medijska prezentacija organizirane kriminalitete v Sloveniji

  Gorazd Meko, Bojan Dobovek, Branko Aman, Katja Eman, Maja Jere in Botjan Slak

  Sodelovanje toilstva in policije pri preiskovanju kriminalitete zoper umetnine

  Saa Kuhar

  Analiziranje izbranih oblik organizirane kriminalitete v Republiki Sloveniji

  Tine Furdi

  Predavalnica 7 16.0017.15 SEKCIJA: INFORMACIJSKA VARNOST Vodi: Daa Janja Banovec

  Napredne trajne gronje in usmerjen kibernetski napad na organizacije

  Daa Janja Banovec

  Uporaba semantinega spleta v dravnih varnostnih organizacijah

  Bla Ivanc in Tanja Arh

  Ciljano internet reklamiranje i raunalne prijevare

  Draen krti in Nikola Protrka

  ____________________________

  17.1517.30 Odmor

  ____________________________

  Predavalnica 5

  17.3019.00 Sprejem pri dekanu FVV in koncert Eve tirn

 • 9 / 12

  etrtek, 5. junij 2014

  Predavalnica 8

  9.3010.45 PLENARNA SEKCIJA

  Vodi: Ale Buar Ruman

  Nadzor kot kazen (Surveiller comme punir)

  Ale Zavrnik

  Nova punitivnost: pogled skozi Foucaultovo zijalo

  Benjamin Flander

  ____________________________

  10.4511.00 Odmor

  ____________________________

  Predavalnica 10

  11.0012.30 SEKCIJA: KRIMINOLOGIJA IN KAZENSKO PRAVO

  Vodi: Zoran Cunk

  Uradna oseba kot objekt kazenskopravnega varstva v obdobju od 2000 do 2012

  Zoran Cunk

  Odvisnost od drog in kriminal: zapreti ali zdraviti?

  Tanja Madjar

  Analiza posilstev v Sloveniji od leta 2008 do leta 2012 z uporabo geografskih informacijskih

  sistemov

  Alja Viraj in Sara Korpi

  Monosti napovedovanja mnoinih kaznivih dejanj (mnoinih umorov, teroristinih

  napadov)

  Peter Umek in Jure Mertk

  Predavalnica 6

  11.0012.30 SEKCIJA: KRIMINALISTINO PREI