13777110-KERJA-KURSUS-SEJARAH 2011

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/6/2019 13777110-KERJA-KURSUS-SEJARAH 2011

  1/25

  RANCANGAN

  PEMBANGUNAN TANAH

  DAN WILAYAH(FELDA)

 • 8/6/2019 13777110-KERJA-KURSUS-SEJARAH 2011

  2/25

  SENARAI KANDUNGAN

  Senarai Kandungan M/S

  Tajuk Kajian 1

  Senarai Kandungan 2

  Penghargaan 3

  Objektif Kajian 4

  Kaedah Kajian 5

  Hasil Kajian

  - Nama rasmi / Nama ringkas / Nama lain

  - Lokasi

  - Matlamat / Objektif / Misi / Visi penubuhan- Carta organisasi dan senarai pentadbir

  i. Latar Belakang

  -Sejarah penubuhan

  -Undang - undang tubuh

  -Perincian peranan / Tanggungjawab bidang tugas

  pentadbir

  -Cara perlantikan pentadbir tempatan

  ii. Peranan

  -Ekonomi

  -Pendidikan

  -Kemasyarakatan

  -Kebudayaan

  -Pelancongan

  iii. Perkembangan

  -Sumber kewangan

  -Keistimewaan / Kelebihan / Keunikan

  -Kemajuan yang dicapai

  -Pengiktirafan / Penghargaan

  6 -24

  Rumusan 25

  2

 • 8/6/2019 13777110-KERJA-KURSUS-SEJARAH 2011

  3/25

 • 8/6/2019 13777110-KERJA-KURSUS-SEJARAH 2011

  4/25

  OBJEKTIF KAJIAN

  Saya dikehendaki menjalankan satu kajian tentang institusi pentadbiran tempatan di negara

  kita.Institusi yang dipilih oleh saya ialah Rancangan pembangunan Tanah dan wilayah FELDA

  .Kajian saya merangkumi objektik-objektif berikut:

  a) Kajian ini dilakukan secara amnya ialah untuk mengenal pasti Institusi pentadbiran di

  negara kita.Ini akan dapat membatu saya membuat suatu informasi tentang institusi

  pentadbiran yang menjana ekonomi negara

  b) Dengan membuat kajian ini, saya dapat mengetahui tentang institusi pentadbiran tempatan

  di negara kita

  c) Saya juga dapat menanamkan semangat patriotisme di dalam diri saya dan juga kalangan

  generasi muda melalui kajian ini.

  4

 • 8/6/2019 13777110-KERJA-KURSUS-SEJARAH 2011

  5/25

  KAEDAH KAJIAN

  Saya telah menggunakan beberapa kaedah untuk mejalankan kajian tersebut.Antaranya

  ialah melalui teknologi dan maklumat (ICT).Banyak maklumat yang saya perolehi daripada

  kaedah tersebut.Salah satu laman web yang saya layari ialah Wikipedia.Wikipedia ialah

  enskilopedia di dalam internet.Kita boleh mendapat banyak maklumat dan fakta-fakta melaluinya

  dalam pelbagai bahasa.Selain itu,melalui penyelidikan di perpustakaan,menganalisa dokumen,

  mengikuti rancangan di radio dan telivisyen,akhbar,majalah dan buku-buku berkaitan

  Penyelidikan juga dijalankan dengan merujuk buku,akhbar, majalah serta bahan ilmiah

  yang diperolehi dari perpustakaan sekolah dan Perpustakaan Awan FELDA Nitar 02 serta Pejabat

  FELDA.

  Saya juga melayari internet bagi mendapatkan maklumat untuk tajuk tugasansya pada kali

  ini.Alamat laman web yang saya kaji tersebut ada disertakan di setiap helaian kertas saya

  Di samping itu, saya juga menemurah seorang responden sebagai sumber maklumat

  tambahan berkaitan dengan bangunan bersejarah yang dikaji.

  Sumber lain yang diperolehi termasuklah saluran Radio Klasik Nasional Malaysia melalui

  rancangan Suara Generasi FELDA yangdisiarkan setiap hari Isnin,Rabu dan Jumaat.Melalui

  rancangan tersebut,banyak maklumat yang diperolehi sehingga saya dapat menyiapkan tugasan

  yang diberikan mengikut masa yang ditetapkan.

  5

 • 8/6/2019 13777110-KERJA-KURSUS-SEJARAH 2011

  6/25

  HASIL KAJIAN

  Nama rasmi dan nama lain

  Institusi yang saya kaji ialah FELDA.Ia juga dikenali sebagai Lembaga Kemajuan Tanah

  dan Persekutuan atau ringkasnya L.K.T.P

  Lokasi

  Institusi yang saya kaji mempunyai sebuah pejabat pengurusan di peringkat pusat iaitu ibu pejabat

  FELDA yang terletak di bangunan Wisma FELDA yang beralamat di Jalan Perumahan

  Gurney,54000,Kuala Lumpur,Malayasia.Disamping itu terdapat juga pejabat-pejabat pengurusan

  FELDA di peringkat wilayah di seluruh negara.Contonhya wilayah Segamat,wilayah Johor

  Bahru,wilayah Terolak dan lain-lain.Di semenanjung Malaysia terdapat 317 buah FELDA.Seramai

  112,635 peneroka yang ada di semenanjung Malaysia.Di tempat tinggal saya pejabat FELDA

  terletak di Jalan Kesidang,FELDA Nitar 02,Mersing

  6

 • 8/6/2019 13777110-KERJA-KURSUS-SEJARAH 2011

  7/25

  Visi FELDA

  FELDA sebagai peneraju industri kelapa sawit dan warga peneroka bependapatantinggi

  Misi FELDA

  Meningkatkan kesejahteaan hidup warga FELDA melalui:

  Penghasilan kebun yang tinggi

  Meyediakan kemudahan dan infrastruktur moden

  Meningkatkan potensi dan kualiti modal insan.

  Mewujudkan budaya inivasi dan kreativiti

  Mempelbagaikan sumber ekonomi bagi menjana pendapatan tiggi.

  Memantapkan pengurusan FELDA bertaraf dunia

  Memupuk budaya kecermelangan

  .

  .

  7

 • 8/6/2019 13777110-KERJA-KURSUS-SEJARAH 2011

  8/25

  8

 • 8/6/2019 13777110-KERJA-KURSUS-SEJARAH 2011

  9/25

  Latar belakang FELDA

  Pada tahun 1956 Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (LKTP) telah ditubuhkan. Kini ia lebih

  dikenali sebagai FELDA, iaitu Federal Land Development Authority. FELDA merupakan sebuah

  agensi di bawah Jabatan Perdana Menteri.

  Tanah rancangan FELDA yang pertama dibuka pada tahun 1958, iaitu di Lembah Bilut, Bentong,

  Pahang, dengan peneroka seramai kira-kira 400 orang. Mereka yang mula-mula menjadi peneroka

  adalah benar-benar peneroka, yang membuka hutan untuk menanam getah.

  Mereka melakukan semua jenis dan peringkat kerja, dari menebang menebas hutan hingga

  menanam dan menoreh, dengan menggunakan tenaga empat kerat sendiri. Mula-mula mereka

  tinggal di rumah panjang secara membujang. Hanya setelah mereka mendirikan rumah sendiri

  barulah keluarga mereka dibawa bersama.

  Pada tahun 1960 diluluskan Group Settlement Act, untuk menyelaras semua rancangan kemajuan

  berkelompok, termasuk FELDA, FELCRA dan Tanah Pinggir. Tujuan utama rancangan FELDA

  dan rancangan-rancangan kemajuan tanah yang lain, sebagaimana yang diumumkan oleh

  pelopornya Tun Razak Hussein, ialah untuk mengatasi kemiskinan, khususnya di kalangan

  masyarakat desa. Pada ketika itu lebih 60 peratus rakyat desa, kebanyakannya petani kecil, hidup

  dalam kemiskinan.

  Menghapus kemiskinan merupakan tujuan ekonomi. Akan tetapi, disebaliknya tersirat juga tujuan

  politik, iaitu untuk memastikan sokongan dari kalangan rakyat ramai kepada Kerajaan. Agenda

  yang tidak dinyatakan ialah ia juga merupakan salah satu projek untuk mengatsi cabaran dari parti-

  parti lawan, termasuk PAS, Fron Sosialis dan PKM. Apabila konsep serta rancangan kemajuan

  kampung, yang diperkenalkan kerajaan dengan Buku Hijau, FELDA menjadi projek terpenting di

  dalamnya.

  Peneroka FELDA dipilih terutama dari kalangan petani yang tidak mempunyai tanah sama sekali.

  Namun dipilih juga mereka yang memiliki tanah kurang dari dua ekar. Tanah pertanian seluas ini

  dianggap tidak ekonomik dan tidak boleh menjamin kehidupan.

  Selepas kelulusan akta tahun 1960 itu, cara pengurusan rancangan FELDA berubah. Kebanyakan

  kerja, seperti menebang, menebas, menyediakan benih dan menanam dikelolakan oleh Lembaga

  FELDA. Kerja-kerja ini bisanya dilaksanakan secara kontrak. Segala bayaran yang dikenakan bagi

  semua kerja ini dianggap sebagai hutang peneroka.

  9

 • 8/6/2019 13777110-KERJA-KURSUS-SEJARAH 2011

  10/25

  Cara peneroka membayar hutang ialah dengan pihak Lembaga memotong sebahagian pendapatan

  dari jualan hasil yang dikeluarkan. Semua hutang, yang berjumlah sekitar RM25,000, dengan

  bunga agak tinggi, iaitu 6.25 peratus, harus dibayar dalam tempoh 15 tahun.

  Inilah kali pertama para petani dibebankan dengan jumlah hutang sebegitu besar. Selalunya

  jumlah pendapatan yang boleh dibawa balik oleh peneroka bergantung kepada harga pasaran hasil

  pengeluaran mereka. Harga getah dan kelapa sawit tidak stabil, sering turun naik mengikut

  pasaran dunia.

  Bagi peneroka getah dan kelapa sawit, jumlah ini agak besar juga manakala harga di pasaran dunia

  tinggi. Akan tetapi, apabila harganya meleset, ada yang tidak dapat membawa balik sesen pun.

  Bahkan kadang-kadang mereka terpaksa berhutang pula lagi untuk membeli barang-barang

  keperluan harian. Ramai peneroka yang merasa mereka tidak terlepas dari belenggu kemiskinan

  dan bebanan hutang.

  Setiap bidang tanah FELDA diberi khusus untuk peneroka yang asal. Apabila peneroka

  meninggal, tanahnya tidak boleh dibagi-bagikan kepada warisnya mengikut hukum faraid. Begitu

  juga semasa hidup peneroka tidak boleh memindahkan milik atau mewasiatkan tanah kepada

  seorang atau semua warisnya.

  10

 • 8/6/2019 13777110-KERJA-KURSUS-SEJARAH 2011

  11/25

  Peranan Felda

  Ekonomi

  PRESTASI KEWANGAN FELDA

  PINJAMAN DAN KUTIPAN BAYARAN KEMBALI (BK)

  Jumlah kutipan BK Sawit dan Getah sehingga Disember 2009 adalah seperti berikut :

  SEHINGGA DISEMBER 2009

  Tanaman

  Baki Hutang

  Sehingga

  31.12.2009

  Patut

  Dikutip

  (RM)

  Kutipan

  Sebenar

  (RM)

  %

  Kutipan

  Tunggakan

  (RM)

  Jumlah

  Tunggakan

  (RM)

  Baki

  Hutang

  (RM)

  Sawit 116,234,156 4,085,143 2,862,183 70.06 3,090,223 78,197,711 110,281,750Getah 41,789,092 1,020,835 506,595 49.63 2,224,009 37,254,395 39,058,488

  Jumlah 158,023,248 5,105,978 3,368,778 65.98 5,314,232 115,452,106 149,340,238

  Sawit mencatat kutipan sebanyak 70% berbanding jumlah BK yang patut dikutip manakala

  getah mencapai 49.6% kutipan sehingga Disember 2009.

  Pendidikan

  11

 • 8/6/2019 13777110-KERJA-KURSUS-SEJARAH 2011

  12/25

  Pusat Pemulihan Dalam Komuniti (PDK)

  PDK ditubuhkan bertujuan untuk menyediakan tempat bagi anak-anak istimewa di rancangan dan

  mereka akan diajar tentang kemahiran hidup. Kemudahan yang disediakan termasuk bangunan,

  kelengkapan dan peralatan yang sesuai serta tenaga guru dan penjaga/pengasuh. Dengan cara ini

  mereka diajar menguruskan diri dan secara tidak langsung berinteraksi antara satu sama lain.

  Pusat Literasi Keluarga (PLK)

  PLK ini ditubuhkan sebagai tempat pembelajaran awal anak-anak peneroka berumur di antara tiga

  (3) hingga lima (5) tahun bertujuan untuk menggalakkan mereka berinteraksi sebagai persediaan

  memasuki Tadika. Kanak-kanak di peringkat umur ini perlu diberi pendedahan awal supaya

  merangsang minda mereka melalui aktiviti :

  mencungkil kreativiti

  membina personality

  kemahiran berinteraksi

  kemahiran sosial

  PERMATA

  Pusat PERMATA ditubuhkan dengan kerjasama Jabatan Perdana Menteri (JPM) merupakan usaha

  FELDA untuk memastikan kepentingan pendidikan awal kanak-kanak sentiasa diberi keutamaan.

  Pusat ini diwujudkan bagi kanak-kanak di rancangan yang berumur 5 tahun ke bawah (pra

  Tadika). Tenaga pengajar di pusat ini terdiri daripada golongan profesional/pemegang ijazah dan

  berkemahiran mengajar dalam Bahasa Inggeris.

  Projek PERMATA telah bermula pada tahun 2007 di FELDA Jaya Mempaga (Mac) dan Chini

  Timur Tiga (Julai) melibatkan kanak-kanak yang berusia di antara 1 hingga 4 tahun. Aktiviti yang

  dijalankandi PERMATA turut melibatkan peranan ibu bapa. Selain menjalankan aktiviti untuk

  kanak-kanak dibawah umur 4 tahun, PERMATA juga akan dijadikan Pusat Kecemerlangan

  Pendidikan dan Pembelajaran Sepanjang Hayat bagi Warga FELDA.

  12

 • 8/6/2019 13777110-KERJA-KURSUS-SEJARAH 2011

  13/25

  Skim Tuisyen FELDA (STF)

  Matlamat STF ialah untuk meningkatkan prestasi akademik pelajar-pelajar rancangan dalam

  peperiksaan utama iaitu Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR), Penilaian Menengah Rendah

  (PMR) dan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM). Program Skim Tuisyen FELDA 2008 (STF) telah

  dimulakan pada 1 Februari 2008 di semua sekolah rendah dan sekolah menengah dalam

  Rancangan. Sebanyak 370 buah sekolah yang terlibat iaitu 100 buah sekolah menengah dan 270

  buah sekolah rendah. Seramai 58,966 pelajar yang terlibat seperti pecahan berikut:

  Tahap Bilangan

  Tahun 5 14,351

  Tahun 6 15,357

  Tingkatan 3 14,579

  Tingkatan 5 14,679

  Jumlah 58,966

  Guru pakar dari sekolah luar turut disediakan untuk Tuisyen Bahasa Inggeris bagi meningkatkan

  penguasaan bahasa tersebut di kalangan anak-anak peneroka.

  Pusat Pembelajaran Sains (PPS)

  FELDA dengan kerjasama Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) telah menubuhkan Pusat

  Pembelajaran Sains (PPS) pada tahun 2008. PPS merupakan satu projek khas bagi membantu

  pelajar FELDA yang mengikuti aliran sains tulin. PPS dilaksanakan di mana KPM menyediakan

  kemudahan infrastruktur iaitu bangunan, sekolah dan asrama, guru dan sukatan pelajaran dan

  FELDA bertanggungjawab membiayai perbelanjaan elaun guru tuisyen, elaun penyelaras PPS,

  programprogram tambahan seperti program topping-up, prep-class, program motivasi dan

  lawatan serta program bina insan dan pembangunan sahsiah.

  PPS menyediakan program pembelajaran sains yang lebih terancang dengan kemudahan asrama

  dan tuisyen mulai Tingkatan empat (4). Kelas tuisyen selama dua (2) jam seminggu ditumpukan

  13

 • 8/6/2019 13777110-KERJA-KURSUS-SEJARAH 2011

  14/25

  kepada subjek sains tulin iaitu Fizik, Kimia, Biologi, Matematik, Matematik Tambahan dan

  Bahasa Inggeris.

  Pelaksanaan Kelas Aliran Sains Tulin telah dimulakan pada bulan Febuari 2008 di 10 buah PPS

  bagi pelajar-pelajar dari kalangan anakanak peneroka lepasan PMR yang memperoleh gred C

  dalam mata pelajaran Sains, Matematik dan Bahasa Inggeris.

  Selain perbincangan dan bimbingan kepada pelajar seperti kelas tuisyen dan program topping-

  up,pelbagai aktiviti diselaraskan di PPS antaranya ialah program motivasi dan lawatan Career

  Explorer Camp ke Petrosains di Pusat Latihan Petronas dan Akademi Laut Malaysia (ALAM),

  Melaka. Manakala untuk guru diadakan bengkel guru PPS bersama guru best practioner iaitu

  seorang guru bagi setiap subjek PPS (Matematik, Matematik Tambahan, Fizik, Kimia, Biologi dan

  Bahasa Inggeris).

  Kemasyarakatan

  Yayasan Felda telah ditubuhkan di bawah Akta Pemegang Amanah (Perbadanan) 1952 pada 20

  Ogos 1998 dan mula beroperasi pada tahun 1999. Penubuhannya bertujuan melaksana dan

  menggalakkan kerja-kerja amal dan kebajikan dalam bidang pembelajaran, sosial dan ekonomi

  untuk dimanfaatkan bersama oleh warganegara Malaysia.

  Melaksana dan menggalakkan kerja-kerja amal dan kemasyarakatan dalam bidang pendidikan,

  kesihatan, kebajikan, ekonomi dan kebudayaan untuk dimanfaatkan bersama oleh warganegara

  Malaysia selaras dengan keperihatinan Kumpulan Felda kepada tanggungjawab sosialnya.

  Menyelaras program kebajikan dan kemasyarakatan Kumpulan Felda melalui sumbangan, bantuan

  dan pelaksanaan program amal.

  14

 • 8/6/2019 13777110-KERJA-KURSUS-SEJARAH 2011

  15/25

 • 8/6/2019 13777110-KERJA-KURSUS-SEJARAH 2011

  16/25

  Felda Residence Kuala Terengganu

  FELDA turut membantu dalam menggalakkan industri pelancongan tempatan. Dengan pembinaan

  hotel setinggi 20 tingkat ini di Kuala Terengganu dapat menjana ekonomi dan industri

  pelancongan Negara amnya dan mempromosikan FELDA khususnya. FELDA Residence Kuala

  Terengganu dilengkapi dengan 98 buah bilik biasa dan tiga (3) bilik suite, bilik seminar, galeri dan

  kemudahan lain yang sesuai dengan kehendak pengunjung terutamanya pelancong. FELDA

  Residence Kuala Terengganu mula dibina pada 3 Januari 2006 dan telah beroperasi pada 4 Julai

  2008. Majlis Perasmian oleh Timbalan Pendana Menteri Y.A.B. Dato Sri Mohd Najib Tun Abd

  Razak dijangka akan diadakan pada awal tahun 2009.

  Taman Rekreasi Air Panas Sg. Klah (TRAP)

  Taman Rekreasi Air Panas Sg Klah Fasa III ini telah mula dilaksanakan pada tahun 2007 yang

  merangkumi kerja-kerja pembinaan bagi kemudahan 64 buah bilik penginapan. Projek ini telah

  siap sepenuhnya pada Jun 2008 dan mula beroperasi pada Ogos 2008. Majlis Perasmian pula

  telah disempurnakan oleh Y.B. Dato Hasan Malek Timbalan Menteri Di Jabatan Perdana

  Menteri pada 22 November 2008.

  Perkembangan

  16

 • 8/6/2019 13777110-KERJA-KURSUS-SEJARAH 2011

  17/25

  Pengiktirafan 2010

  UTUSAN MALAYSIA, MONDAY 20 DECEMBER 2010

  FELDA KERNEL RAIH ANUGERAH TERBAIK

  INDUSTRI MINYAK SAWIT

  KUALA LUMPUR 19 Dis - Anak syarikat Kumpulan Felda

  Global, Felda Kernel Products Sdn. Bhd. (Felda Kernel) telahmenerima anugerah Industri Minyak Sawit Malaysia tahun

  2009/2010 bagi kategori Kilang Pelumat Isirong Sawit terbaik.

  Anugerah itu dimenangi oleh kilangnya iaitu Kilang PelumatIsirong Sahabat di Sabah.

  Felda Global dalam kenyataannya di sini berkata, kilang milik

  Felda Kernel itu menduduki tempat teratas daripada kesemua

  42 kilang pelumat isirong di seluruh negara atas penilaian olehLembaga Minyak Sawit Malaysia (MPOB).

  Malah, lima kedudukan terbaik yang disenarai pendek itu turut

  diduduki oleh kilang Felda Kernel di Kuantan iaitu Kilang

  Pelumat Isirong Semambu.

  "Kilang Pelumat Isirong Sahabat memenangi anugerah itu

  selepas merekodkan nilai tertinggi Kadar Perahan Dedak

  Isirong Sawit (PKEER) di Sabah dan Sarawak.

  "Pada 2009, kilang tersebut merekodkan OER dan PKEERmasing-masing pada kadar 46.02 peratus dan 50.97 peratus,"

  kata Felda Global.

  Bagi Tahun ini sehingga Oktober lalu,OER purata yang dicapai

  kilang itu adalah 46.21 peratus.

  Kilang yang terletak di tanah seluas 2.64 hektar berhampiranLahad Datu itu menggunakan sistem berinovasi tinggi dalam

  operasinya untuk mengurangkan kadar penggunaan elektrik

  dan air.

  Presiden Kumpulan Felda Global, Datuk Sabri Ahmad berkata,

  pihaknya berbangga dengan anugerah tersebut kerana iamerupakan penghargaan kepada kumpulan itu yang berusaha

  untuk meningkatkan produktiviti.

  "Ia menggambarkan komitmen dengan penglibatan penuh

  pihak pengurusan dan pemegang saham," kata beliau.

  Pengurus Kilang Pelumat Isirong Sahabat, Ahmad Marzuki

  Said mewakili Kumpulan Felda Global untuk menerimaanugerah itu yang disampaikan oleh Menteri Perusahaan,

  17

 • 8/6/2019 13777110-KERJA-KURSUS-SEJARAH 2011

  18/25

  Perladangan dan Komoditi, Tan Sri Bernard Dompok dalam

  satu majlis, di sini baru-baru ini.

  Selain merekodkan OER dan PKEER tertinggi, kilang itudinilai berdasarkan sistem penyelenggaraan dan

  pengurusannya , tahap pusat pemerahan dan juga pusat

  simpanan dedak.

  Keistimewaan Felda

  Maktab Rendah Sains Mara FELDA (MRSMF) Kampus Tun Abdul Razak

  Persetujuan kerjasama penubuhan MRSMF di antara FELDA dan MARA telah dimenterai dalam Maj

  Menandatangani Perjanjian (MOU) pada 30 Mac 2007. MRSMF ini merupakan smart partnership di

  antara MARA dan FELDA di mana FELDA akan membiayai segala kos manakala urusan pentadbiran

  dan pengurusan tenaga pengajar/kakitangan adalah dalam bidang kuasa pihak MARA. Perasmian

  pembinaan MRSMF telah disempurnakan oleh Y.A.B. Timbalan Perdana Menteri Malaysia pada 5

  Oktober 2007.

  Kompleks MRSMF yang terletak di Feldajaya Trolak telah siap sepenuhnya dan beroperasi pada tahun

  2010. Pengambilan pelajar MRSMF telah dimulakan pada Mac 2010 dijangka dapat menampung

  sehingga 1,050 pelajar. Komplek MRSMF ini adalah infrastruktur yang paling moden dikalangan

  MRSM-MRSM lain dan ianya merupakan satu transformasi pendidikan untuk semua generasi baru

  Felda.

  Kompleks Sukan Komuniti (KSK) Semai Bakti

  Kompleks Sukan Komuniti dikenali sebagai Gelanggang Sukan Komuniti dibina bertujuan untuk

  memberikan kemudahan dan galakan kepada warga peneroka bergiat dalam bidang sukan. Penyediaan

  kemudahan sedemikian juga dapat membantu memupuk minat bersukan yang tinggi melalui pelbagai

  18

 • 8/6/2019 13777110-KERJA-KURSUS-SEJARAH 2011

  19/25

  aktiviti dan program sukan dan rekreasi di kalangan masyarakat rancangan. Selain itu, GSK ini mamp

  menjadi tempat untuk masyarakat rancangan dan sekitar melaksanakan aktiviti sukan dan riadah secar

  teratur dan sempurna.

  Sehingga tahun 2009, FELDA telah membina sebanyak 17 GSK di seluruh kawasan rancangan Felda.

  Daripada jumlah ini sebanyak 14 buah GSK telah siap dibina dan beroperasi manakala bakinya iaitu d

  Felda Selasih, Felda Kemahang 2 dan Felda Sahabat masih dalam pembinaan.

  Dewan Semai Bakti

  Pembinaan dewan serba guna di rancangan FELDA bertujuan menyediakan kemudahan rancangan

  menjalankan aktiviti kemasyarakatan, kebudayaan, perjumpaan dan lain-lain sebagai salah satu usaha

  mengeratkan perpaduan di kalangan warga rancangan FELDA. Sehingga akhir tahun 2008 sebanyak 4

  19

 • 8/6/2019 13777110-KERJA-KURSUS-SEJARAH 2011

  20/25

  buah dewan serba guna telah siap dibina di rancangan FELDA melibatkan peruntukan sebanyak

  RM32.2 juta. Dua buah dewan serba guna jenis B di Rancangan Palong 11 dan Rancangan Sg Tiang

  masih dalam pembinaan. Peningkatan bahan binaan menjadikan kos bagi pembinaan dewan serba gun

  jenis A dianggarkan RM800,000.00 seunit dan bagi dewan serba guna jenis B pula adalah

  RM600,000.00. Daripada sebanyak 47 buah dewan serba guna yang siap dibina, sebanyak 37 unit

  adalah dewan serba guna jenis A dan 10 unit lagi adalah dewan serba guna jenis B.

  Gelangggang Sukan Terbuka Semai Bakti

  Mulai tahun 2008, FELDA membina gelanggang Sukan Terbuka Semai Bakti untuk faedah warga

  FELDA ditanah rancangan. Gelanggang terbuka ini adalah idea Y.A.B Timbalan Perdana Menteri yan

  mahukan lebih banyak gelanggang dibina ditanah rancangan FELDA termasuk rancangan terpencil da

  pendalaman.

  Sebagai permulaan mulai 2008 gelanggang terbuka ini akan dibina di beberapa buah rancangan

  diseluruh negara.Konsep gelanggang ini adalah sama dengan kompleks sukan yang mana kos

  pembinaannya adalah sekitar RM 500,000.00 dan perbelanjaan penyelenggaraan yang lebih murah.

  Reka bentuk Gelanggang Sukan Terbuka ini berbentuk marchy tent dan mengandungi kemudahan bilik

  air dan persalinan.

  Asrama Semai Bakti

  Asrama Semai Bakti (ASB) mula ditubuhkan seperti berikut:

  Kuala Lumpur - 1975

  Kuantan - 1978

  Johor Bahru - 1983

  Kelana Jaya - 1989

  20

 • 8/6/2019 13777110-KERJA-KURSUS-SEJARAH 2011

  21/25

 • 8/6/2019 13777110-KERJA-KURSUS-SEJARAH 2011

  22/25

  yang baik kepada warga belia dan generasi ke 2 Felda dimana golongan ini yang ramai

  menumpang di rumah keluarga kini memerlukan rumah sendiri untuk berdikari.

  Bayangkan ada kedapatan keluarga yang begitu terdesak tinggal bersama keluarga sehingga

  terpaksa berpindah kerana ketidakselesaan tinggal sebumbung dengan ibu dan ayah mereka. Ada

  pula beberapa keluarga yang menghubungi kami memaklumkan kadang-kadang sehingga 2 hingga

  3 keluarga tinggal sebumbung dengan ibu dan ayah mereka di Felda. Keadaan ini membuatkan

  betapa keselesaan menjadi batu pengukur untuk mereka berpindah ke rumah lain.

  Jika nasib agak baik bolehlah membina disebelah rumah orang tua mereka. itupun kalau ada tanah

  dan kewangan yang tidak menghalang. Bagaimana dengan situasi yang sebaliknya. Akhirnya

  mereka berpindah ke tempat lain, dibandar contohnya untuk keselesaan keluarga mereka.

  Secara tidak langsung, dan ramai yang begitu, generasi ke 2 kini semakin kurang bermastautin

  dikawasan felda dan mereka memilih untuk bekerja di bandar dan menetap disana. bayangkan kita

  ada kemudahan sekolah, tadika, masjid dan perlbagai lagi prasarana di Felda. akhirnya tempat-

  tempat ini kossong dan tidak dimanfaat sepenuhnya kerana ramainya generasi ke 2 Felda yang

  berhijrah.

  Oleh yang demikian, dalam mesyuarat Gabungan JKKR Wilayah Segamat yang lepas ada

  beberapa cadangan saya utarakan untuk perhatian Felda dan pihak yang berkaitan untuk

  difikirkan.

  Pembagunan prasarana

  Pembangunan tanah merupakan usaha kerajaan untuk menjadikan bidang pertanian sebagai

  sumber pendapatan negara seterusnya menaikan taraf ekonomi bumiputera.

  Negara mempunyi kepakaran dan tenaga buruh yang mencukupi untuk menjayakanya

  22

 • 8/6/2019 13777110-KERJA-KURSUS-SEJARAH 2011

  23/25

 • 8/6/2019 13777110-KERJA-KURSUS-SEJARAH 2011

  24/25

  24

 • 8/6/2019 13777110-KERJA-KURSUS-SEJARAH 2011

  25/25