13
1 Ispitivanje konstrukcija i osnove eksperimentalnih metoda – 2019/2020 IZVRŠENJE I ORGANIZACIJA ISPITIVANJA KONSTRUKCIJA Svako ispitivanje, bilo u laboratoriji ili u realnim uslovima, mora biti zasnovano na unapred definisanom zadatku i programu. Zadatak ispitivanja definše: Kao prvo cilj ispitivanja što se svodi na definisanje opterećenja kako u kvalitativnom smislu (statičko ili dinamičko i drugo), tako i kvantitativnom smislu (radno ili granično opterećenje,...) n Za eksploataciona opterećenja u okviru ispitivanja ocenjuje se usklađenost konstrukcije sa podacima iz projekta. Ocenjuje se saglasnost opštih i lokalnih deformacija, pojava i razvoj prslina, zaostale i vremenske deformacije i sl. Ispitivanje konstrukcija i osnove eksperimentalnih metoda – 2019/2020 Nakon toga daje se podobnost konstrukcije da prihvati eksploataciona opterećenja. Daje se ocena funkcionalnosti konstrukcije uzimajući u obzir saglasnost izmerenih i računskih deformacija. Pri ovakvom ispitivanju ocenjuje se i trajnost konstrukcije što se prevashodno odnosi na AB i prethodnonapregnute konstrukcije. Ocena trajnosti se izvodi npr. Prema širini otvora prslina (0.1-0.2-0.3mm), pri čemu prsline otvora 0.1mm nisu od uticaja na trajnost jer ne uzrokuju koroziju armature. Ukoliko su veće to može uticati na trajnost konstrukcije Ako se radi o ispitivanju pod graničnim opterećenjem koje uzrokuje lom konstrukcije, definišu se granične presečne sile Mgr, Ngr,....Pri ovakvim ispitivanjima definiše se i granično stanje prslina, granično stanje deformacija, granično stanje s obzirom na pojavu nestabilnosti, granično stanje u odnosu na popuštanje veza, granično stanje u odnosu na gubitak adhezije čelika i betona, ......

13 Organizacija ispitivanja.ppt · 2020. 5. 11. · Ispitivanje konstrukcija i osnove eksperimentalnih metoda – 2019/2020 Pripremna faza – predhodi ispitivanju, ostvaruje se kroz:

  • Upload
    others

  • View
    7

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: 13 Organizacija ispitivanja.ppt · 2020. 5. 11. · Ispitivanje konstrukcija i osnove eksperimentalnih metoda – 2019/2020 Pripremna faza – predhodi ispitivanju, ostvaruje se kroz:

1

Ispitivanje konstrukcija i osnove eksperimentalnih metoda – 2019/2020

IZVRŠENJE I ORGANIZACIJA ISPITIVANJA KONSTRUKCIJA

Svako ispitivanje, bilo u laboratoriji ili u realnim uslovima, mora biti zasnovano na unapred definisanom zadatku i programu.Zadatak ispitivanja definše:Kao prvo cilj ispitivanja što se svodi na definisanje opterećenja kako u kvalitativnom smislu (statičko ili dinamičko i drugo), tako i kvantitativnom smislu (radno ili granično opterećenje,...)n Za eksploataciona opterećenja u okviru ispitivanja

ocenjuje se usklađenost konstrukcije sa podacima iz projekta. Ocenjuje se saglasnost opštih i lokalnih deformacija, pojava i razvoj prslina, zaostale i vremenske deformacije i sl.

Ispitivanje konstrukcija i osnove eksperimentalnih metoda – 2019/2020

Nakon toga daje se podobnost konstrukcije da prihvati eksploataciona opterećenja. Daje se ocena funkcionalnosti konstrukcije uzimajući u obzir saglasnost izmerenih i računskih deformacija. Pri ovakvom ispitivanju ocenjuje se i trajnost konstrukcije što se prevashodno odnosi na AB i prethodnonapregnute konstrukcije. Ocena trajnosti se izvodi npr. Prema širini otvora prslina (0.1-0.2-0.3mm), pri čemu prsline otvora 0.1mm nisu od uticaja na trajnost jer ne uzrokuju koroziju armature. Ukoliko su veće to može uticati na trajnost konstrukcije

Ako se radi o ispitivanju pod graničnim opterećenjem koje uzrokuje lom konstrukcije, definišu se granične presečne sile Mgr, Ngr,....Pri ovakvim ispitivanjima definiše se i granično stanje prslina, granično stanje deformacija, granično stanje s obzirom na pojavu nestabilnosti, granično stanje u odnosu na popuštanje veza, granično stanje u odnosu na gubitak adhezije čelika i betona,

......

Page 2: 13 Organizacija ispitivanja.ppt · 2020. 5. 11. · Ispitivanje konstrukcija i osnove eksperimentalnih metoda – 2019/2020 Pripremna faza – predhodi ispitivanju, ostvaruje se kroz:

2

Ispitivanje konstrukcija i osnove eksperimentalnih metoda – 2019/2020

Pripremna faza – predhodi ispitivanju, ostvaruje se kroz:

Faza-1: Upoznavanje sa projektnom dokumentacijom (projektnim rešenjima), i odnosi se kako na realne konstrukcije tako i na model

Faza-2: (za slučaj ispitivanja u praksi) Upoznavanje sa gradilišnom dokumentacijom (npr. Građevinski dnevnik) što može ukazati na određene izmene projektovanih rešenje i konstatacije da projektovano rešenje više ne važi.

Faza-3: Uvid u tehničke uslove vezane za primenjene materijale. Za određivanje naprezanja je potrebno poznavati moduo elastičnosti E, kako bi se iz merenih dilatacija mogli odrediti naponi. Uvid u materijale treba da sadrži uvid u dokaze da li su ostvareni zahtevi u kvalitet materijala, kada je izvršeno betoniranje određenog elementa, i dr.

Faza-4: Vizuelno makroskopski pregled konstrukcije tokom koga se prikuplja i upotpunjuje fond podataka vezanih za konstrukciju, a koje nisu konstatovane tokom pregleda dokumentacije (npr. Može se ustanoviti slabo ugrađivanje betona sa kavernama i segregacijom, i dr.)

Ispitivanje konstrukcija i osnove eksperimentalnih metoda – 2019/2020

Nakon sprovedenih svih faza Pripremne faze, pristupa se izradi Programa ispitivanja.Napominje se da je pri ispitivanju od posebne važnosti

utvrditi stanje materijala i uslove vezane za materijal (zato što se mere deformacije a računaju naponi ) tj. Treba poznavati čvrstoće kako ne bi se prekoračilo opterećenje (Npr. projektovano MB40 a realizovano MB20). Isto važi i za čel. konstrukcije, mada je retko da se koristi neodgovarajući materijal, ali često zavareni spojevi nisu odgovarajućeg kvaliteta što može dovesti do iznenađenja.

Program ispitivanja

Page 3: 13 Organizacija ispitivanja.ppt · 2020. 5. 11. · Ispitivanje konstrukcija i osnove eksperimentalnih metoda – 2019/2020 Pripremna faza – predhodi ispitivanju, ostvaruje se kroz:

3

Ispitivanje konstrukcija i osnove eksperimentalnih metoda – 2019/2020

Elementi Programa ispitivanjaNakon ovoga projektuje se Program ispitivanja sa sledećim tačkama:A – Cilj ispitivanjaB – Statička šema konstrukcijeC – Karakter i intenzitet opterećenja i metod realizacije opterećenjaD – Merodavni preseci i veličine koje se mere na konstrukcijiE – Raspored mernih mesta u presecimaF – Šema i režim nanošenja opterećenjaG – Proračun očekivanih uticaja na mestima merenja, a ako se ispitivanje vrši

do loma onda i proračun graničnih uticajaH – Postupak registrovanja merenih veličinaI – Određivanje sastava ekipe koja će učestvovati u ispitivanju i specifikacija

zadataka za svakog članaJ – Po mogućstvu provera celokupne opreme i uređaja koji se koriste pri

ispitivanju

Ispitivanje konstrukcija i osnove eksperimentalnih metoda – 2019/2020

Cilj ispitivanja => definisani ostali elementi

U opštem slučaju podrazumeva se utvrđivanje ponašanja konstrukcije kako pod eksploatacionim opterećenjem (koje je dovoljno niže od graničnog), tako i pod graničnim opterećenjem.Ovde se može podvesti i utvrđivanje funkcionalnosti objekta (def. manje ili veće od računskih, vododržljivost i sl.).Osim ovih generalnih postavki, često rešavamo i neke posebne probleme, npr:određivanje momenta uklještenja na krajevima grede u situaciji kada ne postoji nekakav analitički postupak, a takođe se može definisati i stvarna krutost elemenata EI ako je to teorijski dosta komplikovano.Određivanje proračunskih raspona kod konstrukcija gde je to teško odredititi teorijski (npr. greda u zidu od opeke).

Page 4: 13 Organizacija ispitivanja.ppt · 2020. 5. 11. · Ispitivanje konstrukcija i osnove eksperimentalnih metoda – 2019/2020 Pripremna faza – predhodi ispitivanju, ostvaruje se kroz:

4

Ispitivanje konstrukcija i osnove eksperimentalnih metoda – 2019/2020

Ispitivanje stubova za javnu rasvetuIspitivanje krovnih nosačaIspitivanje tribinskih nosačaIspitivanje krovnih i tribinskih nosačaIspitivanje mosta

PRIMERI ISPITIVANJA

Ispitivanje konstrukcija i osnove eksperimentalnih metoda – 2019/2020

Ispitivanje stubova za javnu rasvetu

Page 5: 13 Organizacija ispitivanja.ppt · 2020. 5. 11. · Ispitivanje konstrukcija i osnove eksperimentalnih metoda – 2019/2020 Pripremna faza – predhodi ispitivanju, ostvaruje se kroz:

5

Ispitivanje konstrukcija i osnove eksperimentalnih metoda – 2019/2020

Ispitivanje krovnih nosača

Ispitivanje konstrukcija i osnove eksperimentalnih metoda – 2019/2020

Ispitivanje tribinskih nosača

Page 6: 13 Organizacija ispitivanja.ppt · 2020. 5. 11. · Ispitivanje konstrukcija i osnove eksperimentalnih metoda – 2019/2020 Pripremna faza – predhodi ispitivanju, ostvaruje se kroz:

6

Ispitivanje konstrukcija i osnove eksperimentalnih metoda – 2019/2020

Ispitivanje krovnih i tribinskih nosača

DISPOZICIJA MERNIH MESTA

LEGNEDA: M1 ....merna traka sa tacnoscu (podatkom) p = 1 x 10-6 mm/mm

K1 K2

M-8

M-7

M-2

M-1

M-4

1-1 M-5

M-6

M-3 2-2

U1 U2 U3

LEGNEDA: U1 .....ugibomer sa tacnoscu (podatkom) p=0.1mmK1 .....klinometar sa tacnoscu (podatkom) p = 1.06 ''

Faza-I' G = 1 x 24.2 kN = 2 x 12.10 kN

Položaji žica ugibomera

Položaji sajli za vešanje platformi

G = 1 x 24.2 kN = 2 x 12.10 kN Faza-I

G = 2 x 24.2 kN = 4 x 12.10 kN Faza-II

G = 3 x 24.2 kN = 6 x 12.10 kN Faza-III

G = 4 x 24.2 kN = 8 x 12.10 kN Faza-IV

G = 5 x 24.2 kN = 10 x 12.10 kN Faza-V

G = 6 x 24.2 kN = 12 x 12.10 kN Faza-VI

G = 6 x 24.2 kN = 12 x 12.10 kN Faza-VI'

G = 5 x 24.2 kN = 10 x 12.10 kN Faza-V'

G = 4 x 24.2 kN = 8 x 12.10 kN Faza-IV'

G = 3 x 24.2 kN = 6 x 12.10 kN Faza-III'

G = 2 x 24.2 kN = 4 x 12.10 kN Faza-II'

FAZE OPTERECENJAprilikom ispitivanja

GLAVNOG KROVNOG NOSACAprobnim opterecenjem

1-1

Ispitivanje konstrukcija i osnove eksperimentalnih metoda – 2019/2020

Ispitivanje krovnih i tribinskih nosača

Faza-III

Faza-II

Faza-I

Faza-IV

Poprecni presek

/cm/

q=2.40 kN/m

q=1.20 kN/m

q=3.60 kN/m

q=4.80 kN/m

U1 U4

U3

Poprecni presek

/cm/

LEGNEDA: U1 .....ugibomer sa tacnoscu (podatkom) p=0.01mmK1 .....klinometar sa tacnoscu (podatkom) p = 1.06 ''

U4U1

D1, D2, D3

D1 D2 D3

D6D4 D5

D4, D5, D6

LEGNEDA: D1 ....deformetarska baza L=250mm za merenje deformetrom sa tacnošcu (podatkom) p = 4 x 10-6 mm/mm

K1 K2

Page 7: 13 Organizacija ispitivanja.ppt · 2020. 5. 11. · Ispitivanje konstrukcija i osnove eksperimentalnih metoda – 2019/2020 Pripremna faza – predhodi ispitivanju, ostvaruje se kroz:

7

Ispitivanje konstrukcija i osnove eksperimentalnih metoda – 2019/2020

Ispitivanje mosta

Ispitivanje konstrukcija i osnove eksperimentalnih metoda – 2019/2020

Organizacione teškoće pri ispitivanju mostova

Tehnički detalji izvršenja ispitivanjaOrganizacione teškoće prilikom ispitivanja:

• Kratko vreme izvršenja• Pomeranje rokova• Mogućnosti zatvaranja saobraćaja• Mogućnosti pristupa mernim mestima• Vremenski uslovi• Mogućnosti kooperanata u ispitivanju - izvođača• Zadovoljenje zahteva projektanata i nadzora

Page 8: 13 Organizacija ispitivanja.ppt · 2020. 5. 11. · Ispitivanje konstrukcija i osnove eksperimentalnih metoda – 2019/2020 Pripremna faza – predhodi ispitivanju, ostvaruje se kroz:

8

Ispitivanje konstrukcija i osnove eksperimentalnih metoda – 2019/2020

Primeri zahtevnih ispitivanja mostova

Most Gazela na autoputu E75 – posle rekonstrukcijeMostovi u okviru vijadukta u okviru severnih pristupnih puteva mostu Ada –nakon zavrsetka izgradnjeMost Kostova greda na putu M18 Crna Gora – za potrebe rekonstrukcije.

Ispitivanje konstrukcija i osnove eksperimentalnih metoda – 2019/2020

Ispitivanje mosta GAZELAZahtevno ispitivanje 3 konstrukcije mosta L=68.8+332.0+68.8m

28 0 300'

0 300'

Sava

Page 9: 13 Organizacija ispitivanja.ppt · 2020. 5. 11. · Ispitivanje konstrukcija i osnove eksperimentalnih metoda – 2019/2020 Pripremna faza – predhodi ispitivanju, ostvaruje se kroz:

9

Ispitivanje konstrukcija i osnove eksperimentalnih metoda – 2019/2020

Ispitivanje mosta GAZELAObimni radovi na priperemi ispitivanja (veliki broj mernih preseka i mernih mesta na sve tri konstrukcije);Veliki broj učesnika u ispitivanju;Neizvesna nabavka repro-materijala;Obraničeno vreme za pripremu;Prethodno određeni i fiksirani datumi ispitivaja;Zahtev za ispitivanje u noćnim uslovima;Veliki obim geodetskih radova u noćnim uslovima;Ostalo: komplikovani radni uslovi pod visokim temperaturama, težak pristup mernim mestima, i dr.

Ispitivanje konstrukcija i osnove eksperimentalnih metoda – 2019/2020

Ispitivanje mosta GAZELAVeliki obim radova na pripremi – 2 laboratorijeVeliki broj učesnika – cca 35.

Page 10: 13 Organizacija ispitivanja.ppt · 2020. 5. 11. · Ispitivanje konstrukcija i osnove eksperimentalnih metoda – 2019/2020 Pripremna faza – predhodi ispitivanju, ostvaruje se kroz:

10

Ispitivanje konstrukcija i osnove eksperimentalnih metoda – 2019/2020

Ispitivanje mosta GAZELAZatvor saobraćaja tokom noći 22.00 – 06.00Veliki obim geodetskih radova u ograničenom vremenu –zahtevalo 4 – tima sa 3-4 člana

0 0'

Ispitivanje konstrukcija i osnove eksperimentalnih metoda – 2019/2020

Ispitivanje mostova u okviru vijaduktaUkupno 10 konstrukcija značajne dužine 72m do 168m

Page 11: 13 Organizacija ispitivanja.ppt · 2020. 5. 11. · Ispitivanje konstrukcija i osnove eksperimentalnih metoda – 2019/2020 Pripremna faza – predhodi ispitivanju, ostvaruje se kroz:

11

Ispitivanje konstrukcija i osnove eksperimentalnih metoda – 2019/2020

Ispitivanje mostova u okviru vijaduktaIzuzetno kratko vreme za izvršenje ispitivanja svih konstčr.;Odlaganje početka zbog kašnjenja završnih radova;Vrlo duge konstrukcijePrisustvo tramvajskih naponskih vodova;Paralelno izvršenje završnih radova (ograda, drenaža, farbanje i dr.).

Ispitivanje konstrukcija i osnove eksperimentalnih metoda – 2019/2020

Ispitivanje mostova u okviru vijaduktaPrethodna instalacija instrumenataIspitivanje po 2 konstrukcije dnevno

Page 12: 13 Organizacija ispitivanja.ppt · 2020. 5. 11. · Ispitivanje konstrukcija i osnove eksperimentalnih metoda – 2019/2020 Pripremna faza – predhodi ispitivanju, ostvaruje se kroz:

12

Ispitivanje konstrukcija i osnove eksperimentalnih metoda – 2019/2020

Ispitivanje mosta Kostova gredaRekonstrukcija puta M18 / E762 Crna gora, Kostova greda most L = 15.00 + 122.00 + 15.00m

Ispitivanje konstrukcija i osnove eksperimentalnih metoda – 2019/2020

Ispitivanje mosta Kostova greda

Specifičnosti izvršenja ispitivanja – komplikovani uslovi:Nepostojanje podizvođača za pomoćne radove;Vrlo nepovoljna trasa puta sa kratkim vremenom izvršenja i zaustave saobraćaja;Vrlo nepovoljni vremenski uslovi u zimskom periodu;Nepoznato stanje konstrukcije posle dugog vremena korišćenja.

Page 13: 13 Organizacija ispitivanja.ppt · 2020. 5. 11. · Ispitivanje konstrukcija i osnove eksperimentalnih metoda – 2019/2020 Pripremna faza – predhodi ispitivanju, ostvaruje se kroz:

13

Ispitivanje konstrukcija i osnove eksperimentalnih metoda – 2019/2020

Ispitivanje mosta Kostova gredaTeškoće pristupa unutrašnjosti glavne grede mostaSve potrebno je bilo neophodno obezbediti – nema podizvođača – Crna Gora !Zatvor saobraćaja – 2 puta dnevno po 3 sata.

Ispitivanje konstrukcija i osnove eksperimentalnih metoda – 2019/2020

Ispitivanje mosta Kostova gredaIzuzetna pažnja potrebna odgovoru konstrukcije iz razloga sigurnosti – nepoznato stanje konstrukcijeGeodetska merenja po kiši i snegu uz improvizovanu zaštitu