14
PERUNTUKAN DIET HARIAN YANG DISARANKAN (RDA) SSNSMKSK/ERT/SAR/2011 1 LATIHAN RDA SOALAN SPM 2004 2011

1.2e. Pengiraan Nilai Tenaga Spm 2004 - 2011

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: 1.2e. Pengiraan Nilai Tenaga Spm 2004 - 2011

PERUNTUKAN DIET HARIAN YANG DISARANKAN (RDA)

SSNSMKSK/ERT/SAR/2011 1

LATIHAN RDA – SOALAN SPM 2004 – 2011

Page 2: 1.2e. Pengiraan Nilai Tenaga Spm 2004 - 2011

PERUNTUKAN DIET HARIAN YANG DISARANKAN (RDA)

SSNSMKSK/ERT/SAR/2011 2

Page 3: 1.2e. Pengiraan Nilai Tenaga Spm 2004 - 2011

PERUNTUKAN DIET HARIAN YANG DISARANKAN (RDA)

SSNSMKSK/ERT/SAR/2011 3

Page 4: 1.2e. Pengiraan Nilai Tenaga Spm 2004 - 2011

PERUNTUKAN DIET HARIAN YANG DISARANKAN (RDA)

SSNSMKSK/ERT/SAR/2011 4

a) Pengiraan jumlah nilai tenaga:

b) Jumlah hidangan yang perlu ditambah:

Aras Piramid Makanan

Jumlah hidangan yang perlu ditambah

Aras 1

Aras 2

Page 5: 1.2e. Pengiraan Nilai Tenaga Spm 2004 - 2011

PERUNTUKAN DIET HARIAN YANG DISARANKAN (RDA)

SSNSMKSK/ERT/SAR/2011 5

Page 6: 1.2e. Pengiraan Nilai Tenaga Spm 2004 - 2011

PERUNTUKAN DIET HARIAN YANG DISARANKAN (RDA)

SSNSMKSK/ERT/SAR/2011 6

Jawapan

a) Pengiraan jumlah nilai tenaga: b) Fungsi karbohidrat:

i) .......................................................................................................................

ii) .......................................................................................................................

iii) .......................................................................................................................

Page 7: 1.2e. Pengiraan Nilai Tenaga Spm 2004 - 2011

PERUNTUKAN DIET HARIAN YANG DISARANKAN (RDA)

SSNSMKSK/ERT/SAR/2011 7

Page 8: 1.2e. Pengiraan Nilai Tenaga Spm 2004 - 2011

PERUNTUKAN DIET HARIAN YANG DISARANKAN (RDA)

SSNSMKSK/ERT/SAR/2011 8

a) Pengiraan nilai tenaga:

b) Dua kegunaan RDA: i) ………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

ii) ………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

c) Tiga sebab penambahan susu kacang soya:

i) .......................................................................................................................

.......................................................................................................................

ii) .......................................................................................................................

.......................................................................................................................

iii) .......................................................................................................................

.......................................................................................................................

Page 9: 1.2e. Pengiraan Nilai Tenaga Spm 2004 - 2011

PERUNTUKAN DIET HARIAN YANG DISARANKAN (RDA)

SSNSMKSK/ERT/SAR/2011 9

Page 10: 1.2e. Pengiraan Nilai Tenaga Spm 2004 - 2011

PERUNTUKAN DIET HARIAN YANG DISARANKAN (RDA)

SSNSMKSK/ERT/SAR/2011 10

a) Pengiraan nilai tenaga:

b) Jumlah nilai tenaga yang diambil oleh En. Ahmad dalam sehari:

c) Perbezaan nilai tenaga yang diambil berbanding dengan keperluan:

Page 11: 1.2e. Pengiraan Nilai Tenaga Spm 2004 - 2011

PERUNTUKAN DIET HARIAN YANG DISARANKAN (RDA)

SSNSMKSK/ERT/SAR/2011 11

Page 12: 1.2e. Pengiraan Nilai Tenaga Spm 2004 - 2011

PERUNTUKAN DIET HARIAN YANG DISARANKAN (RDA)

SSNSMKSK/ERT/SAR/2011 12

Pengiraan nilai tenaga:

Page 13: 1.2e. Pengiraan Nilai Tenaga Spm 2004 - 2011

PERUNTUKAN DIET HARIAN YANG DISARANKAN (RDA)

SSNSMKSK/ERT/SAR/2011 13

3758/2 2004 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

Page 14: 1.2e. Pengiraan Nilai Tenaga Spm 2004 - 2011

PERUNTUKAN DIET HARIAN YANG DISARANKAN (RDA)

SSNSMKSK/ERT/SAR/2011 14