of 92/92
950 C E N T R A L I Z A T O R PRIVIND DISCIPLINELE DE ÎNVĂŢĂMÂNT, DOMENIILE ŞI SPECIALIZĂRILE, PROBELE DE CONCURS VALABILE PENTRU ÎNCADRAREA PERSONALULUI DIDACTIC DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR, PRECUM ŞI DISCIPLINELE PENTRU EXAMENUL NAŢIONAL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT 2018 ACTIVITĂŢI EXTRACURRICULARE DIN PALATE ŞI CLUBURI ALE COPIILOR MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

950 · 128. Matematici pure3 x x 129. Matematică 4 – Mecanică x x 130. Matematică 5 – Fizică x x 131. Matematică 6 – Informatică x 132. Matematici aplicate7 x 133. Matematici

 • View
  29

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of 950 · 128. Matematici pure3 x x 129. Matematică 4 – Mecanică x x 130. Matematică 5 –...

 • 950

  C E N T R A L I Z A T O R

  PRIVIND

  DISCIPLINELE DE ÎNVĂŢĂMÂNT, DOMENIILE

  ŞI SPECIALIZĂRILE, PROBELE DE CONCURS

  VALABILE PENTRU ÎNCADRAREA

  PERSONALULUI DIDACTIC DIN

  ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR, PRECUM

  ŞI DISCIPLINELE PENTRU EXAMENUL

  NAŢIONAL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT

  2018

  ACTIVITĂŢI EXTRACURRICULARE

  DIN PALATE ŞI CLUBURI ALE COPIILOR

  MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 • 951

  Învăţământ preuniversitar Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul candidaţilor de a se înscrie şi de

  a participa la concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar şi la examenul naţional de definitivare în învăţământ Programa - probă de concurs/

  Disciplina pentru

  examenul naţional de

  definitivare în

  învăţământ

  Nivel

  Post/Catedră

  (Disciplina principală

  de încadrare)

  PROFILUL / DOMENIUL Nr.

  crt.

  Învăţământ universitar

  Specializarea

  de

  lungă

  durată

  de

  scurtă

  durată

  Palatele copiilor /

  Cluburile

  copiilor

  1. Operare şi programare pe

  calculator 2. Informatică

  3. Automatizări şi

  calculatoare 4. Matematica aplicată in

  tehnica de calcul

  5. Tehnoredactare pe

  calculator

  6. Jocuri logice 7. Grafică pe calculator

  8. Geoinformatică

  Informatică

  1. Informatică* x x

  Proba practică

  +

  Proba scrisă:

  INFORMATICĂ

  ŞI TEHNOLOGIA

  INFORMAŢIEI

  (programa pentru concurs aprobată prin ordinul

  ministrului educaţiei,

  cercetării, tineretului şi

  sportului nr. 5620 / 2010) /

  INFORMATICĂ

  ŞI TEHNOLOGIA

  INFORMAŢIEI

  (SPECIALITATE

  ŞI DIDACTICA

  SPECIALITĂŢII),

  ELEMENTE DE

  PEDAGOGIE ŞI

  PSIHOLOGIE (programele pentru

  examenul naţional de

  definitivare în învăţământ

  aprobate prin ordinul

  ministrului educaţiei şi

  cercetării ştiinţifice nr.

  5558 / 2015)

  2. Informatică economică x x

  3. Informatică – tehnologia informaţiei şi comunicării* x x

  4. Informatică – tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor* x x

  5. Informatică – tehnologii asistate de calculator* x x

  6. Informatică – tehnologii asistate pe calculator* x x

  7. Informatică aplicată* x x

  8. Informatică – tehnologia informaţiei* x x

  9. Informatică aplicată şi programare* x x

  10. Roboţi industriali x

  11. Ştiinţa sistemelor şi a calculatoarelor x

  12. Automatică şi calculatoare x

  13. Tehnologia informaţiei x x

  14. Automatizări şi tehnică de calcul x x

  15. Inginerie electrică şi calculatoare x

  16. Tehnologie informatică x x

  17. Prelucrarea informatică a datelor economice x

  18. Informatică didactică* x

  19. Informatică medicală x

  20. Informatică distribuită* x

  21. Proinfo* x

  22. Specinfo* x

  23. Tehnologia informaţiei şi comunicaţiei* x

  24. Tehnologia informaţiei şi comunicării* x

  25. Tehnologia informaţiei şi calculatoare* x

  26. Sisteme informatice contabile * x

  27. Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor în educaţie* x

  Matematică

  28. Matematică – Informatică x

  29. Informatică x

  30. Maşini de calcul x x

  31. Cercetări operaţionale x

  Economic

  32. Informatică economică x x

  33. Informatică managerială x x

  34. Cibernetică şi informatică economică x x

  35. Informatică şi contabilitate x x

  36. Cibernetică şi previziune economică x x

  37. Contabilitate şi informatică de gestiune x x

  38. Econometrie informatică x x

  39. Cibernetică x x

  40. Finanţe, contabilitate, informatică x x

  41. Finanţe, contabilitate şi informatică x

  42. Planificare şi cibernetică economică x x

  43. Prelucrarea electronică a informaţiei economice x

  44. Prelucrarea electronică a informaţiilor economice x

  45. Cibernetică economică x

  46. Statistică social-economică x

  47. Statistică şi previziune economică x

  48. Sisteme informaţionale pentru afaceri* x

  Ştiinţe economice 49. Mecanizarea şi automatizarea calculului economic x

 • 952

  Palatele

  copiilor /

  Cluburile

  copiilor

  1. Operare şi programare pe

  calculator

  2. Informatică 3. Automatizări şi calculatoare

  4. Matematica aplicată in tehnica

  de calcul

  5. Tehnoredactare pe calculator

  6. Jocuri logice

  7. Grafică pe calculator 8. Geoinformatică

  Ştiinţa

  sistemelor şi a calculatoarelor/ Ingineria sistemelor şi a

  calculatoarelor

  50. Calculatoare x

  Proba practică

  +

  Proba scrisă:

  INFORMATICĂ

  ŞI TEHNOLOGIA

  INFORMAŢIEI

  (programa pentru concurs aprobată prin ordinul

  ministrului educaţiei,

  cercetării, tineretului şi

  sportului nr. 5620 / 2010)

  /

  INFORMATICĂ

  ŞI TEHNOLOGIA

  INFORMAŢIEI

  (SPECIALITATE

  ŞI DIDACTICA

  SPECIALITĂŢII),

  ELEMENTE DE

  PEDAGOGIE ŞI

  PSIHOLOGIE (programele pentru examenul

  naţional de definitivare în

  învăţământ aprobate prin

  ordinul ministrului educaţiei

  şi cercetării ştiinţifice nr.

  5558 / 2015)

  51. Calculatoare (în limbi străine) x

  52. Automatică x

  53. Automatică şi informatică industrială x

  54. Automatică şi informatică industrială (în limbi străine) x

  55. Automatică şi calculatoare x

  56. Automatică şi informatică economică x

  57. Informatică aplicată x x

  58. Informatică tehnică x x

  59. Sisteme cu microprocesoare x

  60. Automatică şi informatică aplicată x

  61. Artă vizuală, design şi imagine publicitară asistate de calculator* x

  Electric /

  Inginerie electrică

  62. Inginerie electrică şi calculatoare x

  63. Inginerie electrică şi calculatoare (în limbi străine) x

  64. Automatizări şi calculatoare x x

  65. Automatizări x

  66. Automatică x

  67. Automatizări industriale şi conducerea roboţilor x x

  68. Automatică şi informatică industrială x

  69. Automatică şi informatică industrială (în limbi străine) x

  Mecanică

  70. Roboţi industriali x

  71. Mecatronică x

  72. Informatică şi conducerea proceselor cu calculatorul x x

  Mecanică / Petrol şi gaze 73. Informatică şi conducerea proceselor cu calculatorul x x

  Ştiinţa

  sistemelor şi a calculatoarelor/

  Automatizări şi tehnică de calcul

  74. Tehnologie informatică x x

  75. Informatică x x

  76. Informatică aplicată x x

  77. Tehnică de calcul x x

  78. Informatică tehnică x x

  Inginerie mecanică 79. Mecatronică x

  Mecatronică 80. Mecatronică x

  81. Roboţi industriali x

  Electromecanică 82. Roboţi industriali x

  Ştiinţe aplicate 83. Informatică industrială x x

  Fizică 84. Fizică informatică x

  85. Fizică - Informatică x

  1. Operare şi programare pe calculator

  2. Automatizări şi calculatoare

  3. Tehnoredactare pe calculator 4. Jocuri logice

  5. Grafică pe calculator

  6. Geoinformatică

  Electronic / Inginerie electronică

  86. Electronică x

  87. Electronică aplicată x

  88. Microelectronică x

  89. Electronică şi informatică industrială x

  90. Radiotehnică x

  91. Echipamente şi sisteme electronice militare x

  92. Microtehnologii x

  93. Radioelectronică (militar) x

  94. Radioelectronică de radiolocaţie (militar) x

  95. Telecomunicaţii x

  96. Electronică şi telecomunicaţii x

  97. Electronică şi telecomunicaţii (în limbi străine) x

  98. Comunicaţii x

  99. Comunicaţii (în limbi străine) x

  100. Telecomenzi şi electronică în transporturi x

  101. Telefonie - telegrafie x

  102. Transmisiuni (militar) x

  103. Telecomenzi feroviare x

 • 953

  Palatele

  copiilor /

  Cluburile

  copiilor

  1. Operare şi programare pe

  calculator

  2. Automatizări şi calculatoare 3. Tehnoredactare pe calculator

  4. Jocuri logice 5. Grafică pe calculator

  6. Geoinformatică

  Electric / Inginerie electrică

  104. Electronică x Proba practică +

  Proba scrisă:

  INFORMATICĂ

  ŞI TEHNOLOGIA

  INFORMAŢIEI

  (programa pentru concurs aprobată prin ordinul

  ministrului educaţiei,

  cercetării, tineretului şi

  sportului nr. 5620 / 2010)

  /

  INFORMATICĂ

  ŞI TEHNOLOGIA

  INFORMAŢIEI

  (SPECIALITATE

  ŞI DIDACTICA

  SPECIALITĂŢII),

  ELEMENTE DE

  PEDAGOGIE ŞI

  PSIHOLOGIE (programele pentru examenul

  naţional de definitivare în

  învăţământ aprobate prin

  ordinul ministrului educaţiei

  şi cercetării ştiinţifice nr.

  5558 / 2015)

  105. Electronică aplicată x

  106. Microelectronică x

  107. Electronică şi informatică industrială x

  108. Radiotehnică x

  109. Echipamente şi sisteme electronice militare x

  110. Microtehnologii x

  111. Radioelectronică (militar) x

  112. Radioelectronică de radiolocaţie (militar) x

  113. Telecomunicaţii x

  114. Electronică şi telecomunicaţii x

  115. Electronică şi telecomunicaţii (în limbi străine) x

  116. Comunicaţii x

  117. Comunicaţii (în limbi străine) x

  118. Telecomenzi şi electronică în transporturi x

  119. Telefonie - telegrafie x

  120. Transmisiuni (militar) x

  121. Telecomenzi feroviare x

  Educaţie tehnologică 122. Educaţie tehnologică şi tehnologii asistate de calculator* x

  AUTOMATIZAREA CONDUCERII TRUPELOR

  123. Automatizarea conducerii actiunilor de lupta ale armelor (aparare antiaeriană)

  x

  Tehnoredactare pe calculator Administraţie - Secretariat 124. Birotica x

  1. Matematica aplicată în tehnica

  de calcul

  2. Jocuri logice 3. Astronomie

  4. Aeromodele / Rachetomodele

  5. Navomodele

  Matematică

  125. 1 Matematică x x Proba practico-metodică +

  Proba scrisă:

  MATEMATICĂ

  (programa pentru concurs aprobată prin ordinul

  ministrului educaţiei,

  cercetării, tineretului şi

  sportului nr. 5620 / 2010)

  /

  MATEMATICĂ

  (SPECIALITATE ŞI

  DIDACTICA

  SPECIALITĂŢII),

  ELEMENTE DE

  PEDAGOGIE ŞI

  PSIHOLOGIE (programele pentru examenul

  naţional de definitivare în

  învăţământ aprobate prin

  ordinul ministrului educaţiei

  şi cercetării ştiinţifice nr.

  5558 / 2015)

  126. Matematică* x

  127. 2 Matematică (în limbi străine) x x

  128. 3 Matematici pure x x

  129. 4 Matematică – Mecanică x x

  130. 5 Matematică – Fizică x x

  131. 6 Matematică – Informatică x

  132. 7 Matematici aplicate x

  133. 8 Matematici aplicate (în limbi străine) x

  134. 9 Matematică – Studii avansate x

  135. Matematică economică x

  136. Informatică (absolvenţi ai promoţiilor anterioare anului 1993 ) x

  137. Geometrie x

  138. Cercetări operaţionale x

  139. Didactica matematicii* x

  140. Matematici financiare, analiza matematica și modelare matematică* x

  141. Calcul stocastic, statistica aplicată şi optimizare* x

  142. Sisteme dinamice, geometrie și optimizari* x

  Matematică – Fizică 143. 1 Matematică – Fizică x

  Fizică 144. Fizică - Matematică x

  Ştiinţe aplicate 145. Inginerie matematică x

 • 954

  Palatele

  copiilor /

  Cluburile

  copiilor

  1. Fizica aplicată

  2. Foto - cineclub

  3. Meteorologie

  4. Astronomie

  5. Electronică

  6. Construcţii electronice

  7. Radioclub

  8. Construcţii radio

  9. Anticipaţie ştiinţifică

  10. Jocuri logice

  11. Go

  12. Aeromodele / Rachetomodele

  13. Navomodele

  14. Robotică

  Fizică

  146. Fizică x x

  Proba practico-metodică

  +

  Proba scrisă:

  FIZICĂ

  (programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului

  nr. 5620 / 2010)

  / FIZICĂ

  (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA

  SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE

  PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE (programele pentru examenul naţional de definitivare în

  învăţământ aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi

  cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015

  147. Fizică* x

  148. Fizică (în limbi străine) x x

  149. Fizică medicală x

  150. Fizica materialelor x

  151. Fizica mediului x x

  152. Fizica mediului ambiant x x

  153. Biofizică x

  154. Fizică – Chimie x x

  155. Fizică tehnologică x

  156. Fizică informatică x

  157. Fizică - Informatică x

  158. Fizică - Matematică x

  159. Fizica teoretică x

  160. Fizică, Chimie, Biologie* x

  161. Predarea integrată a ştiinţelor* x

  162. Ştiinţele naturii * x

  163. Fizică – Cunoştinţe tehnico-productive x

  164. Fizică şi cunoştinţe tehnico-productive x

  Matematică 165. Matematică – Fizică x x

  Ştiinţe aplicate 166. Inginerie fizică x

  Chimie 167. Chimie – Fizică x x

  168. Chimie – Fizică (+ militar) x

  Chimie universitari 169. Chimie – Fizică x

  Matematică - Fizică 170. Matematică – Fizică x

  Medicină 171. Biomateriale şi tehnologie protetică x

  Palatele

  copiilor /

  Cluburile

  copiilor

  Go

  Ştiinţa

  sistemelor şi a calculatoarelor/

  Ingineria sistemelor şi a

  calculatoarelor

  172. Automatică şi informatică industrială x

  Proba practică

  +

  Proba scrisă:

  INFORMATICĂ

  ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

  (programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului

  nr. 5620 / 2010) /

  INFORMATICĂ

  ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

  (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA

  SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE

  PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE (programele pentru examenul naţional de definitivare în

  învăţământ aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi

  cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)

  Electric /

  Inginerie electrică 173. Automatică şi informatică industrială x

  Electronică şi

  automatizări /

  Electronică şi

  automatizări

  174. Automatică şi informatică industrială x

  Proba practico-metodică

  +

  Proba scrisă:

  ELECTRONICĂ, AUTOMATIZĂRI,

  TELECOMUNICAŢII

  (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)

  / ELECTRONICĂ, AUTOMATIZĂRI,

  TELECOMUNICAŢII

  (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA

  SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE

  PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE (programele pentru examenul naţional de definitivare în

  învăţământ aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi

  cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)

 • 955

  1. Prelucrare mase plastice şi sticlă

  2. Chimie experimentală

  3. Foto – cineclub

  4. Biochimie 5. Electrochimie

  6. Sanitarii pricepuţi

  7. Artă culinară

  8. Ceramică

  9. Aeromodele / Rachetomodele

  10. Navomodele

  Chimie

  175. 1 Chimie x x

  Proba practico-metodică

  +

  Proba scrisă:

  CHIMIE

  (programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi

  sportului nr. 5620 / 2010)

  / CHIMIE

  (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA

  SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE

  PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE (programele pentru examenul naţional de

  definitivare în învăţământ aprobate prin ordinul

  ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr.

  5558 / 2015)

  176. Chimie* x

  177. Chimie (în limbi străine) x

  178. Chimie militară (militar) x x

  179. Biochimie tehnologică x

  180. Chimia mediului x

  181. Radiochimie x

  182. Chimie - Fizică (+ militar) x

  183. Chimie – Fizică x x

  184. Chimie - Biologie x x

  185. Inginerie chimică x

  186. Inginerie chimică (în limbi străine) x

  187. Tehnologie chimică x x

  188. Tehnologie chimică organică x x

  189. Tehnologie chimică anorganică x x

  190. Tehnologia substanţelor anorganice x

  191. Tehnologia substanţelor organice x

  192. Ştiinţa şi ingineria materialelor oxidice x

  193. Tehnologia silicaţilor şi compuşilor oxidici x

  194. Tehnologia celulozei, hârtiei şi fibrelor artificiale x

  195. Tehnologia compuşilor macromoleculari x

  196. Tehnologia celulozei, hârtiei, poligrafie şi fibre x

  197. Tehnologia chimică a produselor textile, pielii şi înlocuitorilor x

  198. Fizică, Chimie, Biologie* x

  199. Chimia şi biochimia compuşilor heterolitici* x

  200. Chimia compușilor biologic activi* x

  201. Predarea integrată a ştiinţelor* x

  202. Ştiinţele naturii * x

  203. Chimie - secţia pedagogică x

  204. Tehnici de laborator x

  205. Chimie – Cunoştinţe tehnico-productive x

  206. Chimie şi cunoştinţe tehnico-productive x

  207. Tehnologia materialelor de construcţii x

  Chimie universitari 208. Chimie x

  209. Chimie - Fizică x

  Fizică 210. Fizică - Chimie x x

  Biologie

  211. Biochimie x

  212. Biologie - Chimie x x

  213. Biochimie tehnologică x

  Chimie industrială

  214. Tehnologia şi chimizarea petrolului şi gazelor x

  215. Ingineria prelucrarii produselor naturale - industrii fermentative x

  216. Ingineria prelucrarii produselor naturale - industrii fermentative*** x

  217. Tehnologia şi chimia produselor alimentare x

  Ingineria mediului

  218. Ingineria protecției mediului în industria chimică şi petrochimică x

  219. Ingineria protecției mediului în industria chimică şi petrochimie x

  220. Ingineria şi protecţia mediului în industria chimică şi petrochimie x

  221. Ingineria şi protecţia mediului în industria chimică şi petrochimică x

 • 956

  Palatele

  copiilor /

  Cluburile

  copiilor

  1. Prelucrare mase plastice şi sticlă

  2. Chimie experimentală

  3. Foto – cineclub

  4. Biochimie

  5. Electrochimie

  6. Sanitarii pricepuţi 7. Artă culinară

  8. Ceramică

  9. Aeromodele / Rachetomodele

  10. Navomodele

  Chimie industrială

  222. Inginerie chimică x

  Proba practico-metodică

  +

  Proba scrisă:

  CHIMIE

  (programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi

  sportului nr. 5620 / 2010)

  / CHIMIE

  (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA

  SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE

  PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE (programele pentru examenul naţional de

  definitivare în învăţământ aprobate prin ordinul

  ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr.

  5558 / 2015)

  223. Inginerie chimică (în limbi străine) x

  224. Tehnologie chimică x x

  225. Tehnologie chimică organică x x

  226. Tehnologie chimică anorganică x x

  227. Tehnologia substanţelor anorganice x x

  228. Tehnologia substanţelor organice x x

  229. Ştiinţa şi ingineria materialelor oxidice x

  230. Tehnologia silicaţilor şi compuşilor oxidici x x

  231. Tehnici de laborator x

  232. Chimie industrială – inginerie chimică x

  233. Tehnologia prelucrării petrolului şi petrochimie x

  234. Petrochimie x

  235. Petrochimie şi carbochimie x

  236. Chimie alimentară x x

  237. Ingineria prelucrării produselor naturale x

  238. Inginerie biochimică x

  239. Tehnologia materialelor de construcţii x

  240. Utilaje şi ingineria proceselor chimice x

  241. Prelucrarea petrolului, petrochimie şi carbochimie x

  242. Ingineria şi chimia substanţelor organice x

  243. Ingineria şi chimia substanţelor anorganice x

  244. Ingineria şi chimia compuşilor macromoleculari x

  245. Tehnologii carbochimice x

  246. Ingineria şi tehnologia fabricaţiei hârtiei x

  247. Inginerie economică în industria chimică şi de materiale x

  248. Informatica sistemelor chimice x

  249. Tehnologia celulozei, hârtiei, poligrafie şi fibre x

  250. Tehnologia şi chimia produselor alimentare x

  251. Tehnologia compuşilor macromoleculari x

  252. Tehnologia maselor plastice x

  253. Tehnologia prelucrării petrolului şi petrochimie x

  Mecanica fină Mecanică

  254. Mecanica fină x x Proba practico-metodică

  +

  Proba scrisă:

  MECANICĂ

  (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr.

  5620 / 2010)

  / MECANICĂ

  (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA

  SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE

  PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE (programele pentru examenul naţional de

  definitivare în învăţământ aprobate prin ordinul

  ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr.

  5558 / 2015)

  255. Tehnologii de mecanică fină x

  1. Electronică

  2. Radioamatorism (radiogoniometrie,

  radio-orientare)

  3. Radiotelegrafie

  4. Automatizări

  5. Tehnoredactare pe calculator

  6. Construcţii electronice

  7. Radioclub

  8. Construcţii radio

  9. Aeromodele / Rachetomodele

  10. Navomodele

  11. Robotică

  Electronică şi

  automatizări /

  Electronică şi automatizări

  256. Electronică x x

  Proba practico-metodică

  +

  Proba scrisă:

  ELECTRONICĂ,

  AUTOMATIZĂRI,

  TELECOMUNICAŢII

  (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr.

  5620 / 2010)

  / ELECTRONICĂ, AUTOMATIZĂRI,

  TELECOMUNICAŢII

  (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA

  SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE

  PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE (programele pentru examenul naţional de

  definitivare în învăţământ aprobate prin ordinul

  ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr.

  5558 / 2015)

  257. Automatizări şi calculatoare x x

  258. Automatică şi informatică industrială x

  259. Sisteme cu microprocesoare x

  260. Electronică aplicată x x

  261. Microelectronică x

  262. Automatică x

  263. Electronică şi informatică industrială x

  264. Radiotehnică x

  265. Automatizări x x

  266. Radioelectronică (militar) x

  267. Radioelectronică de radiolocaţie (militar) x

  268. Echipamente şi sisteme electronice militare x

  269. Microtehnologii x

  270. Automatică şi informatică aplicată x

  271. Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic x

  272. Automatizări industriale x

  273. Automatizări industriale si conducerea roboţilor x

  274. Roboţi industriali x

  275. Automatică şi informatică economică x

  276. Calculatoare x

  277. Automatică şi calculatoare x

  278. Componenţi şi dispozitive electronice x

  279. Inginerie economică în domeniul electric x

 • 957

  Palatele copiilor /

  Cluburile copiilor

  1. Electronică

  2. Radioamatorism (radiogoniometrie,

  radio-orientare)

  3. Radiotelegrafie

  4. Automatizări

  5. Tehnoredactare pe calculator

  6. Construcţii electronice

  7. Radioclub

  8. Construcţii radio

  9. Aeromodele / Rachetomodele

  10. Navomodele

  11. Robotică

  Electronică şi

  automatizări/

  Telecomunicaţii

  280. Telecomunicaţii x x Proba practico-metodică

  +

  Proba scrisă:

  ELECTRONICĂ,

  AUTOMATIZĂRI,

  TELECOMUNICAŢII

  (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr.

  5620 / 2010) /

  ELECTRONICĂ, AUTOMATIZĂRI,

  TELECOMUNICAŢII

  (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA

  SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE

  PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE (programele pentru examenul naţional de

  definitivare în învăţământ aprobate prin ordinul

  ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr.

  5558 / 2015)

  281. Electronică şi telecomunicaţii x x

  282. Electronică şi telecomunicaţii (în limbi străine) x

  283. Comunicaţii x

  284. Comunicaţii (în limbi străine) x

  285. Telecomenzi şi electronică în transporturi x

  286. Telefonie - telegrafie x x

  287. Transmisiuni (militar) x

  288. Telecomenzi feroviare x

  1. Electromecanică 2. Electrotehnică 3. Machete / construcţii de maşini

  4. Radiotelegrafie

  5. Radioclub

  6. Radioamatorism (radiogoniometrie,

  radio-orientare)

  7. Carting

  8. Robotică

  9. Aeromodele / Rachetomodele

  Electrotehnică,

  Electromecanică / Electromecanică

  289. Electromecanică x

  Proba practico-metodică

  +

  Proba scrisă:

  ELECTROTEHNICĂ,

  ELECTROMECANICĂ

  (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr.

  5620 / 2010)

  / ELECTROTEHNICĂ,

  ELECTROMECANICĂ

  (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA

  SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE

  PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE (programele pentru examenul naţional de

  definitivare în învăţământ aprobate prin ordinul

  ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr.

  5558 / 2015)

  290. Electromecanică (în limbi străine) x

  291. Electromecanică petrol şi gaze x

  292. Electromecanică minieră x

  293. Ingineria sistemelor electromecanice x

  294. Tracţiune electrică x

  295. Electromecanic aparate de măsură şi automatizări x

  296. Electromecanică petrolieră x

  297. Electromecanică navală x

  298. Mecatronică x

  299. Roboţi industriali x

  300. Electromecanică tehnologică x

  301. Sisteme electromecanice asistate de calculator* x

  302. Sisteme electromecanice avansate* x

  Energetică /

  Electroenergetică,

  Termoenergetică,

  Hidroenergetică

  303. Electroenergetică x

  304. Termoenergetică x

  305. Hidroenergetică x

  306. Centrale termoelectrice x

  307. Centrale hidroelectrice x

  308. Centrale nuclearoelectrice x

  309. Energetică industrială x

  310. Energetică x

  311. Informatizarea şi conducerea proceselor energetice x

  312. Energetică nucleară x

  1. Electromecanică

  2. Electrotehnică

  3. Machete / construcţii de maşini

  4. Radiotelegrafie

  5. Radioclub

  6. Radioamatorism (radiogoniometrie,

  radio-orientare)

  7. Carting

  8. Robotică

  9. Aeromodele / Rachetomodele

  Electrotehnică,

  Electromecanică /

  Electrotehnică

  313. Maşini electrice x

  314. Aparate electrice x

  315. Acţionări electrice x

  316. Instalaţii electrice, tehnologii electromagnetice x

  317. Electrotehnică x

  318. Instalaţii electrice şi speciale de aviaţie x

  319. Construcţii electrotehnice x

  320. Electrotehnică generală x

  321. Electrotehnică generală (în limbi străine) x

  322. Instalaţii şi echipamente navale x

  323. Metrologie şi sisteme de măsurare x

  324. Inginerie electrică şi calculatoare x

  325. Inginerie electrică şi calculatoare (în limbi străine) x

 • 958

  1. Electromecanică

  2. Electrotehnică

  3. Machete / construcţii de maşini

  4. Radiotelegrafie

  5. Radioclub

  6. Radioamatorism (radiogoniometrie,

  radio-orientare)

  7. Carting

  8. Robotică

  9. Aeromodele / Rachetomodele

  Electrotehnică,

  Electromecanică /

  Electrotehnică

  326. Echipamente şi instalaţii de bord x Proba practico-metodică +

  Proba scrisă:

  ELECTROTEHNICĂ,

  ELECTROMECANICĂ

  (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului

  nr. 5620 / 2010)

  / ELECTROTEHNICĂ,

  ELECTROMECANICĂ

  (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA

  SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE

  PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE (programele pentru examenul naţional de

  definitivare în învăţământ aprobate prin ordinul

  ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr.

  5558 / 2015)

  327. Inginerie economică în domeniul electric x

  328. Inginerie matematică x

  329. Instalaţii electrice x

  330. Maşini şi aparate electrice x x

  331. Tehnica medicală x

  332. Reţele electrice x x

  333. Tehnologie electromagnetică x

  334. Echipamente şi instalaţii de aviaţie x

  335. Electrotehnologii x

  336. Metrologie în industria electrică x

  337. Inginerie economică în energetică şi electrotehnică x

  338. Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic x

  Palatele

  copiilor /

  Cluburile

  copiilor

  1. Electromecanică

  2. Electrotehnică

  3. Machete / construcţii de maşini

  4. Radiotelegrafie

  5. Radioclub

  6. Radioamatorism (radiogoniometrie, radio-

  orientare)

  7. Carting

  8. Robotică

  9. Aeromodele / Rachetomodele

  Electrotehnică,

  Electromecanică /

  Electromecanică

  339. Electromecanică x Proba practico-metodică

  +

  Proba scrisă:

  ELECTROTEHNICĂ,

  ELECTROMECANICĂ

  (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului

  nr. 5620 / 2010)

  / ELECTROTEHNICĂ,

  ELECTROMECANICĂ

  (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA

  SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE

  PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE (programele pentru examenul naţional de

  definitivare în învăţământ aprobate prin ordinul

  ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr.

  5558 / 2015)

  340. Electromecanică minieră x

  341. Electromecanică tehnologică x

  342. Echipamente electrocasnice x

  343. Exploatare maşini şi utilaje x

  344. Electromecanică navală x

  345. Tehnica medicală x

  1. Electromecanică

  2. Electrotehnică

  3. Machete / construcţii de maşini

  4. Radiotelegrafie

  5. Radioclub

  6. Radioamatorism (radiogoniometrie, radio-

  orientare)

  7. Carting

  8. Robotică

  9. Aeromodele / Rachetomodele

  Electrotehnică,

  Electromecanică /

  Electrotehnică

  346. Maşini electrice x

  347. Aparate electrice x

  348. Acţionări electrice x

  349. Electrotehnică x

  350. Instalaţii electrice x

  351. Controlul calităţii şi metrologie x

  Palatele

  copiilor /

  Cluburile

  copiilor

  1. Electronică 2. Machete / construcţii modele

  3. Aeromodele / Rachetomodele

  4. Navomodele

  5. Automodele

  6. Machete / construcţii automodele

  7. Radioamatorism (radiogoniometrie,

  radio-orientare)

  Educaţie tehnologică 352. Educaţie tehnologică* x x

  Proba practico-metodică

  +

  Proba scrisă:

  EDUCAŢIE TEHNOLOGICĂ

  (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr.

  5620 / 2010)

  /

  EDUCAŢIE TEHNOLOGICĂ (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA

  SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE

  PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE (programele pentru examenul naţional de

  definitivare în învăţământ aprobate prin ordinul

  ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr.

  5558 / 2015

  353. Educaţie tehnologică şi tehnologii asistate de calculator* x

  Biologie

  354. Biologie şi Educaţie tehnologică (studii postuniversitare) x

  355. Biochimie şi Educaţie tehnologică (studii postuniversitare) x

  356. Ecologie şi Educaţie tehnologică (studii postuniversitare) x

  357. Ecologie şi protecţia mediului şi Educaţie tehnologică (studii postuniversitare) x

  358. Biologie - Ştiinţe agricole şi Educaţie tehnologică (studii postuniversitare) x

  359. Biologie – Chimie şi Educaţie tehnologică (studii postuniversitare) x

  360. Biologie – Geografie şi Educaţie tehnologică (studii postuniversitare) x

  361. Biologie – Agricultură şi Educaţie tehnologică (studii postuniversitare) x

  362. Biologie – Geologie şi Educaţie tehnologică (studii postuniversitare) x

  363. Biologie aplicată în agricultură şi Educaţie tehnologică (studii postuniversitare) x

  364. Protecţia mediului şi Educaţie tehnologică (studii postuniversitare) x

  365. Biochimie tehnologică şi Educaţie tehnologică (studii postuniversitare) x

  366. Biologie – Ecologie şi Educaţie tehnologică (studii postuniversitare) x

  Fizică 367. Biofizică şi Educaţie tehnologică (studii postuniversitare) x

  Chimie 368. Chimie – Biologie şi Educaţie tehnologică (studii postuniversitare) x

  369. Biochimie tehnologică şi Educaţie tehnologică (studii postuniversitare) x

  Geografie 370. Geografie – Biologie şi Educaţie tehnologică (studii postuniversitare) x

  Geologie 371. Geologie - Biologie şi Educaţie tehnologică (studii postuniversitare) x

 • 959

  Palatele

  copiilor /

  Cluburile

  copiilor

  1. Machete/construcţii

  2. Prietenii pompierilor

  3. Protecţie civilă

  Construcţii şi

  lucrări publice/

  Construcţii

  372. Construcţii civile, industriale şi agricole x x

  Proba practico-metodică

  +

  Proba scrisă:

  CONSTRUCŢII

  (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr.

  5620 / 2010)

  / CONSTRUCŢII

  (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA

  SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE

  PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE (programele pentru examenul naţional de

  definitivare în învăţământ aprobate prin ordinul

  ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr.

  5558 / 2015)

  373. Construcţii căi ferate drumuri şi poduri x x

  374. Geodezie x

  375. Construcţii hidrotehnice x x

  376. Inginerie matematică x

  377. Cadastru x x

  378. Topografie minieră x x

  379. Inginerie urbană, construcţia şi gestiunea localităţilor x

  380. Construcţii miniere x

  381. Inginerie civilă x

  382. Inginerie civilă (în limbi străine) x

  383. Îmbunătăţiri funciare şi dezvoltare rurală x

  384. Organizarea şi economia construcţiilor x x

  385. Drumuri şi poduri x x

  386. Îmbunătăţiri funciare x x

  387. Tehnica edilitară x x

  388. Tehnologia construcţiilor x x

  389. Căi ferate, drumuri şi poduri x

  390. Construcţii şi fortificaţii x

  391. Inginerie urbană şi dezvoltare regională x

  392. Topografie x

  393. Inginerie economică în construcţii x

  394. Ingineria şi managementul lucrărilor de construcţii x

  395. Hidrotehnică agricolă x

  396. Inginerie sanitară şi protecţia mediului x 397. Lucrări edilitare x

  398. Căi ferate şi lucrări de artă x

  399. Construcţii şi lucrări hidrotehnice x

  400. Amenajarea teritoriului agricol x

  401. Construcţii şi întreţinere feroviară x

  402. Construcţii civile şi industriale x

  403. Topogeodezie şi automatizarea asigurării topogeodezice x

  1. Prietenii pompierilor

  2. Protecţie civilă

  Construcţii şi

  lucrări publice /

  Instalaţii pentru

  construcţii

  404. Instalaţii pentru construcţii x Proba practico-metodică

  +

  Proba scrisă:

  INSTALAŢII PENTRU CONSTRUCŢII

  (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr.

  5620 / 2010)

  / INSTALAŢII PENTRU CONSTRUCŢII

  (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA

  SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE

  PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE (programele pentru examenul naţional de

  definitivare în învăţământ aprobate prin ordinul

  ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr.

  5558 / 2015)

  405. Instalaţii şi echipamente pentru protecţia atmosferei x

  406. Instalaţii pentru construcţii - pompieri x

  407. Instalaţii x

  408. Instalaţii în construcţii x

  1. Carting

  2. Machete / construcţii automodele

  3. Automodele

  4. Educaţie rutieră

  Transporturi/

  Transporturi rutiere

  409.

  Autovehicule rutiere x x Proba practico-metodică

  +

  Proba scrisă:

  TRANSPORTURI

  RUTIERE

  (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr.

  5620 / 2010) /

  TRANSPORTURI RUTIERE

  (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA

  SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE

  PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE (programele pentru examenul naţional de

  definitivare în învăţământ aprobate prin ordinul

  ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr.

  5558 / 2015)

  Autovehicule rutiere (în limba engleză) x

  Autovehicule rutiere în limbi străine) x

  410. Ingineria autovehiculelor x

  411. Ingineria sistemelor de circulaţie rutieră x

  412. Tehnica transporturilor x

  413. Automobile x x

  414. Automobile şi tractoare x

  415. Blindate, automobile şi tractoare x

  416. Transporturi auto x

  417. Ingineria sistemelor de circulaţie x

  418. Ingineria transporturilor x

  419. Maşini şi echipamente termice x

  420. Mecanică agricolă x

  421. Construcţi de maşini agricole x

  422. Trafic urban x

  423. Tehnologia transporturilor x

 • 960

  Palatele copiilor /

  Cluburile copiilor

  Aeromodele / Rachetomodele Transporturi/

  Transporturi aeronautice

  424. Aeronautică x Proba practico-metodică

  +

  Proba scrisă:

  TRANSPORTURI AERONAUTICE

  (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)

  / TRANSPORTURI AERONAUTICE

  (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA SPECIALITĂŢII),

  ELEMENTE DE PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE (programele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ

  aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr.

  5558 / 2015)

  425. Aeronave x

  426. Aeronave şi armament, rachete (militar) x x

  427. Inginerie şi management aeronautic x

  428. Aeronave şi motoare de aviaţie x

  429. Avioane şi motoare x

  Modelism feroviar Transporturi /

  Transporturi feroviare

  430. Material rulant de cale ferată x Proba practico-metodică

  +

  Proba scrisă:

  TRANSPORTURI FEROVIARE

  (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)

  / TRANSPORTURI FEROVIARE

  (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA SPECIALITĂŢII),

  ELEMENTE DE PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE (programele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ

  aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr.

  5558 / 2015)

  431. Material rulant x

  Navomodele Transporturi /

  Transporturi navale

  432. Exploatarea porturilor şi a navelor x Proba practico-metodică

  +

  Proba scrisă:

  TRANSPORTURI NAVALE

  (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării,

  tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010) /

  TRANSPORTURI NAVALE

  (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA SPECIALITĂŢII),

  ELEMENTE DE PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE (programele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ

  aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr.

  5558 / 2015)

  433. Mecanică nave x

  434. Navigaţie şi transport fluvial x x

  435. Navigaţie transport fluvial şi maritim x

  436. Navigaţie şi exploatarea navei x

  437. Navigaţie şi transport maritim x

  438. Transporturi navale x

  439. Navigaţie x

  440. Navigaţie, hidrografie şi echipamente navale x

  441. Navigaţie, hidrografie şi transport maritim x

  442. Exploatări portuare x

  1. Machete / construcţii modele

  2. Aeromodele / Rachetomodele

  3. Navomodele

  4. Machete / tâmplărie

  5. Tâmplărie

  Prelucrarea lemnului

  443. Industria lemnului x x Proba practico-metodică

  +

  Proba scrisă:

  PRELUCRAREA LEMNULUI

  (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării,

  tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010) /

  PRELUCRAREA LEMNULUI

  (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA SPECIALITĂŢII),

  ELEMENTE DE PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE (programele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ

  aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr.

  5558 / 2015)

  444. Ştiinţa şi tehnologia lemnului x

  445. Mobilă şi produse finite din lemn x

  446. Proiectarea mobilei şi a produselor finite din lemn x

  447. Prelucrarea lemnului x

  448. Industrializarea lemnului x x

  449. Tehnologia prelucrării lemnului x x

  450. Utilaj tehnologic pentru prelucrarea lemnului x

  451. Utilaj tehnologic pentru industria lemnului x

  452. Tehnologii moderne în prelucrarea lemnului* x

  453. Utilaj pentru industria lemnului x

 • 961

  Palatele copiilor /

  Cluburile

  copiilor

  1. Atelierul fanteziei

  2. Artă textilă

  3. Artă populară

  4. Machete / artizanat

  5. Pictură / desen

  6. Pictură / pictură pe sticlă

  7. Tapiserie

  8. Ţesătorie

  Arte plastice şi decorative

  454. Arte plastic x Proba practico-metodică

  +

  Arte vizuale (Educaţie plastică/

  Educaţie vizuală)

  (programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului

  educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)

  / ARTE VIZUALE (EDUCAŢIE PLASTICĂ/

  EDUCAŢIE VIZUALĂ)

  (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA SPECIALITĂŢII),

  ELEMENTE DE PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE (programele pentru examenul naţional de definitivare în

  învăţământ aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării

  ştiinţifice nr. 5558 / 2015)

  455. Arte textile (tapiserie – contexturi, modă – imprimeuri) x

  456. Arte textile (tapiserie – contexturi) x

  457. Arte textile (modă – imprimeuri) x

  458. Arte textile (design vestimentar) x

  1. Machete / modelism

  2. Design ambiental

  3. Decoraţiuni interioare

  4. Artă decorativă

  5. Grafică

  6. Machete / construcţii

  Arhitectură

  459. Arhitectură şi sistematizare x Proba practico-metodică

  +

  Arte vizuale

  (Arhitectură)

  (programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului

  educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010) /

  ARTE VIZUALE

  (ARHITECTURĂ)

  (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA SPECIALITĂŢII),

  ELEMENTE DE PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE (programele pentru examenul naţional de definitivare în

  învăţământ aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării

  ştiinţifice nr. 5558 / 2015)

  460. Peisagistică x

  461. Arhitectură şi urbanism x

  462. Restaurarea monumentelor de arhitectură* x

  463. Arhitectură x x

  Mecanizarea agriculturii Mecanică /

  Mecanică agricolă

  464. Tractoare x Proba practico-metodică

  +

  Proba scrisă:

  MECANICĂ

  (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)

  / MECANICĂ

  (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA

  SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE PEDAGOGIE

  ŞI PSIHOLOGIE (programele pentru examenul naţional de definitivare în

  învăţământ aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării

  ştiinţifice nr. 5558 / 2015)

  465. Mecanică agricolă x

  466. Maşini şi instalaţii agricole x

  467. Construcţii de maşini agricole x

  468. Maşini şi instalaţii pentru prelucrarea produselor agricole x

  469. Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industria alimentară x

  470. Exploatarea fermelor agricole x

  471. Utilaj tehnologic pentru păstrarea şi prelucrarea produselor de origine

  vegetală şi zootehnică x

  472. Utilaj tehnologic pentru păstrarea şi prelucrarea produselor vegetale şi

  zootehnice x

  473. Utilaje pentru prelucrarea şi păstrarea produselor agro-alimentare x

  474. Ingineria sistemelor biotehnice şi ecologice x

  475. Utilaj tehnologic pentru prelucrarea lemnului x

  476. Blindate, automobile şi tractoare x

  477. Automobile şi tractoare x

  1. Geologie

  2. Orientare turistică

  3. Gestionarea riscurilor antropice şi

  naturale

  4. Geologie ambientală

  5. Geoinformatică

  Geologie

  478. Geologie x x Proba practico-metodică

  +

  Proba scrisă:

  GEOLOGIE

  (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării,

  tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010) /

  GEOLOGIE

  (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA

  SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE PEDAGOGIE

  ŞI PSIHOLOGIE (programele pentru examenul naţional de definitivare în

  învăţământ aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării

  ştiinţifice nr. 5558 / 2015)

  479. Inginerie geologică şi geofizică x

  480. Inginer geolog - geofizician x

  481. Geochimie x

  482. Geofizică x

  483. Geologie - Biologie x

  484. Geologie - Geografie x

  485. Geologie minieră x

  486. Geologie petrolieră x

  487. Geologie tehnică x

  Biologie 488. Biologie - Geologie x

 • 962

  1. Metaloplastie

  2. Protecţie civilă

  Mecanică /

  Metalurgie

  489. Turnarea metalelor x x

  Proba practico-metodică

  +

  Proba scrisă:

  MECANICĂ

  (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei,

  cercetării, tineretului şi

  sportului nr. 5620 / 2010)

  / MECANICĂ

  (SPECIALITATE ŞI

  DIDACTICA

  SPECIALITĂŢII),

  ELEMENTE DE

  PEDAGOGIE ŞI

  PSIHOLOGIE (programele pentru examenul

  naţional de definitivare în

  învăţământ aprobate prin

  ordinul ministrului educaţiei şi

  cercetării ştiinţifice nr. 5558 /

  2015)

  490. Prepararea substanţelor minerale utile x

  491. Exploatări miniere subterane şi la zi x

  492. Deformări plastice si tratamente termice x x

  493. Metalurgie extractiva x

  494. Ştiinţa şi ingineria materialelor x

  495. Ingineria proceselor siderurgice x

  496. Prelucrări metalurgice x

  497. Elaborarea fontei şi a oţelului x

  498. Metalurgie - turnătorie x

  499. Metalurgie neferoasă x

  500. Mine x x

  501. Ştiinţa materialelor x

  502. Furnale şi oţeluri x

  503. Exploatări miniere subterane x

  504. Exploatări miniere în subteran x

  505. Exploatări miniere la zi x

  506. Furnale şi oţelării x x

  507. Prelucrări plastice şi tratamente termice x

  508. Inginerie minieră x

  509. Ingineria materialelor x

  510. Ingineria materialelor (în limbi străine) x

  511. Ingineria proceselor metalurgice x

  512. Ingineria procesării materialelor x

  513. Turnătorie x x

  514. Turnătorie de fontă, oţel şi metale neferoase x

  515. Siderurgie x

  516. Controlul proceselor metalurgice x

  517. Tehnologii metalurgice x

  518. Tehnologii în industria extractivă x

  519. Materiale şi defectoscopie x

  520. Maşini şi utilaje de prelucrare la cald x

  521. Utilaj tehnologic pentru prelucrări la cald x

  522. Utilaje pentru prelucrări la cald x

  Palatele copiilor /

  Cluburile copiilor

  1. Tapiserie

  2. Ţesătorie

  3. Artă textilă

  Textile/ Filatură

  şi ţesătorie, finisaj

  textil

  523. Filatură x Proba practico-metodică

  +

  Proba scrisă:

  FILATURĂ –

  ŢESĂTORIE –

  FINISAJ TEXTIL

  (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei,

  cercetării, tineretului şi

  sportului nr. 5620 / 2010) /

  FILATURĂ –

  ŢESĂTORIE –FINISAJ

  TEXTIL

  (SPECIALITATE ŞI

  DIDACTICA

  SPECIALITĂŢII),

  ELEMENTE DE

  PEDAGOGIE ŞI

  PSIHOLOGIE (programele pentru examenul

  naţional de definitivare în

  învăţământ aprobate prin

  ordinul ministrului educaţiei şi

  cercetării ştiinţifice nr. 5558 /

  2015)

  524. Ţesătorie x

  525. Filatură – Ţesătorie x

  526. Finisaj textil x

  527. Finisare chimică textilă x x

  528. Tehnologia chimică a produselor textile, pielii şi înlocuitorilor x

  529. Tehnologia firelor şi ţesăturilor x x

  530. Tehnologie chimică textilă x

  531. Tehnologia mecanică a filării şi ţeserii x

  532. Utilaj tehnologic textil şi de pielărie x

  533. Tehnologii textile x

  534. Inginerie economică în industria de textile-pielărie x

  535. Finisarea produselor textile x

  536. Inginerie economică industrială x

  537. Ingineria sistemelor de producţie x

  538. Ingineria prelucrării materialelor polimerice, textile şi compozite x

 • 963

  Palatele copiilor /

  Cluburile copiilor

  1. Design vestimentar

  2. Creaţie confecţii

  3. Artă textilă

  Textile/ Tricotaje

  şi confecţii textile,

  finisaj textil

  539. Confecţii textile x Proba practico-metodică

  +

  Proba scrisă:

  CONFECŢII TEXTILE –

  TRICOTAJE-FINISAJ

  TEXTIL

  (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării,

  tineretului şi sportului nr. 5620 /

  2010) / CONFECŢII TEXTILE –

  TRICOTAJE-FINISAJ

  TEXTIL

  (SPECIALITATE ŞI

  DIDACTICA

  SPECIALITĂŢII),

  ELEMENTE DE

  PEDAGOGIE ŞI

  PSIHOLOGIE (programele pentru examenul naţional

  de definitivare în învăţământ aprobate

  prin ordinul ministrului educaţiei şi

  cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)

  540. Tricotaje x

  541. Finisaj textil x

  542. Finisare chimică textilă x x

  543. Finisaj textil, confecţii textile, tricotaje x

  544. Ingineria confecţiilor textile x

  545. Tehnologia chimică a produselor textile, pielii şi înlocuitorilor x

  546. Confecţii - Textile x

  547. Tehnologia tricoturilor x

  548. Tehnologia tricoturilor şi confecţiilor textile x

  549. Tehnologia tricoturilor şi confecţiilor x x

  550. Tehnologia tricotajelor şi confecţiilor x

  551. Tricotaje - Confecţii x

  552. Tricotaje – Confecţii textile x

  553. Tehnologia confecţiilor din ţesături şi tricoturi x x

  554. Tricotaje, confecţii textile x

  555. Utilaj tehnologic textil şi de pielărie x

  556. Tehnologie chimică textilă x

  557. Inginerie economică în industria de textile-pielărie x

  558. Inginerie economică industrială x

  559. Ingineria sistemelor de producţie x

  560. Ingineria prelucrării materialelor polimerice, textile şi compozite x

  Confecţii piele Pielărie /

  Confecţii piele

  561. Prelucrarea produselor din piele şi înlocuitori x Proba practico-metodică

  +

  Proba scrisă:

  CONFECŢII PIELE

  (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării,

  tineretului şi sportului nr. 5620 /

  2010) / CONFECŢII PIELE

  (SPECIALITATE ŞI

  DIDACTICA

  SPECIALITĂŢII),

  ELEMENTE DE

  PEDAGOGIE ŞI

  PSIHOLOGIE (programele pentru examenul naţional

  de definitivare în învăţământ aprobate

  prin ordinul ministrului educaţiei şi

  cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)

  562. Confecţionarea produselor din piele şi înlocuitori x

  563. Tehnologia confecţiilor din piele şi înlocuitori x

  564. Tehnologia pieilor, blănurilor şi înlocuitorilor de piele x

  565. Tehnologia chimică a produselor textile, pielii şi înlocuitorilor x

  566. Tehnologie chimică şi confecţii din piele x

  567. Tehnologia chimică a produselor din piele şi înlocuitori x

  568. Confecţii din piele şi înlocuitori x

  569. Utilaj tehnologic textil şi de pielărie x

  570. Tehnologia chimică a pieilor, blănurilor şi înlocuitorilor x

  571. Tehnologia tricoturilor şi confecţiilor x

  572. Inginerie economică în industria de textile-pielărie x

  573. Inginerie economică industrială x

  574. Tehnologia confecţiilor din piele x

  575. Tăbăcărie x

  1. Silvicultura şi

  dendrologie

  2. Protecţia mediului /

  ecologie

  3. Ecoturism

  4. Agrobiologie

  5. Acvaristica

  6. Ornitologie / etologie

  7. Sanitarii pricepuţi

  8. Artă culinară

  9. Geochimia mediului

  înconjurător

  Biologie

  576. Biologie x x

  Proba practico-metodică

  +

  Proba scrisă:

  BIOLOGIE

  (programa aprobată prin ordinul

  ministrului educaţiei, cercetării,

  tineretului şi sportului nr. 5620 /

  2010) /

  BIOLOGIE

  (SPECIALITATE ŞI

  DIDACTICA

  SPECIALITĂŢII),

  ELEMENTE DE

  PEDAGOGIE ŞI

  PSIHOLOGIE (programele pentru examenul naţional de

  definitivare în învăţământ aprobate

  prin ordinul ministrului educaţiei şi

  cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)

  577. Biologie* x

  578. Biochimie x

  579. Ecologie x

  580. Ecologie şi protecţia mediului x

  581. Biologie – Ştiinţe agricole x

  582. Biologie – Chimie x x

  583. Biologie – Geografie x x

  584. Biologie - Agricultură x x

  585. Biologie - Geologie x

  586. Ştiinţe naturale şi agricole x

  587. Biologie aplicată în agricultură x

  588. Protecţia mediului x

  589. Biologie - Ecologie x

  590. Biochimie tehnologică x

  591. Protecţia şi valorificarea resurselor biologice* x

  592. Resurse biologice şi productivitatea lor* x

  593. Fizică, Chimie, Biologie* x

  594. Predarea integrată a ştiinţelor* x

  595. Ştiinţele naturii * x

  Chimie 596. Chimie - Biologie x x

  597. Biochimie tehnologică x

  Geografie 598. Geografie - Biologie x x

  Geologie 599. Geologie - Biologie x

  Fizică 600. Biofizică x

  Educaţie fizică şi sport 601. Educaţie fizică şi sport – Biologie x

  Ingineria mediului 602. Ingineria sistemelor biotehnice şi ecologice x

 • 964

  Palatele copiilor /

  Cluburile copiilor

  1. Silvicultura şi dendrologie

  2. Protecţia mediului /

  ecologie

  3. Ecoturism

  4. Agrobiologie

  5. Acvaristica

  6. Ornitologie / etologie

  7. Sanitarii pricepuţi

  8. Artă culinară

  9. Geochimia mediului

  înconjurător

  BIOLOGIE

  603. Biologie şi Educaţie tehnologică (studii postuniversitare) x Proba practico-metodică

  +

  Proba scrisă:

  BIOLOGIE

  (programa aprobată prin

  ordinul ministrului

  educaţiei, cercetării,

  tineretului şi sportului nr.

  5620 / 2010)

  /

  BIOLOGIE

  (SPECIALITATE ŞI

  DIDACTICA

  SPECIALITĂŢII),

  ELEMENTE DE

  PEDAGOGIE ŞI

  PSIHOLOGIE (programele pentru examenul naţional de

  definitivare în învăţământ

  aprobate prin ordinul ministrului

  educaţiei şi cercetării ştiinţifice

  nr. 5558 / 2015)

  604. Biochimie şi Educaţie tehnologică (studii postuniversitare) x 605. Ecologie şi Educaţie tehnologică (studii postuniversitare) x 606. Ecologie şi protecţia mediului şi Educaţie tehnologică (studii postuniversitare) x 607. Biologie - Ştiinţe agricole şi Educaţie tehnologică (studii postuniversitare) x 608. Biologie – Chimie şi Educaţie tehnologică (studii postuniversitare) x 609. Biologie – Geografie şi Educaţie tehnologică (studii postuniversitare) x 610. Biologie – Agricultură şi Educaţie tehnologică (studii postuniversitare) x 611. Biologie – Geologie şi Educaţie tehnologică (studii postuniversitare) x 612. Biologie aplicată în agricultură şi Educaţie tehnologică (studii postuniversitare) x 613. Protecţia mediului şi Educaţie tehnologică (studii postuniversitare) x 614. Biochimie tehnologică şi Educaţie tehnologică (studii postuniversitare) x 615. Biologie – Ecologie şi Educaţie tehnologică (studii postuniversitare) x

  FIZICĂ 616. Biofizică şi Educaţie tehnologică (studii postuniversitare) x CHIMIE

  617. Chimie – Biologie şi Educaţie tehnologică (studii postuniversitare) x 618. Biochimie tehnologică şi Educaţie tehnologică (studii postuniversitare) x

  GEOGRAFIE 619. Geografie – Biologie şi Educaţie tehnologică (studii postuniversitare) x GEOLOGIE 620. Geologie - Biologie şi Educaţie tehnologică (studii postuniversitare) x

  STIINŢE APLICATE 621. Biotehnologie aplicată x

  BIOTEHNOLOGIE

  622. Biotehnologii agricole x

  623. Biotehnologii medical-veterinare x

  624. Biotehnologii industriale x

  625. Biotehnologii ( în agricultură) x

  1. Horticultura

  2. Legumicultura

  3. Apicultura

  4. Agrobiologie

  5. Protecţia mediului /

  ecologie

  6. Biotehnologie

  7. Floricultura 8. Geochimia mediului

  înconjurător

  Agricultură,

  Horticultură

  626. Agricultură x Proba practico-metodică

  +

  Proba scrisă:

  AGRICULTURĂ –

  HORTICULTURĂ

  (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării,

  tineretului şi sportului nr. 5620 /

  2010) /

  AGRICULTURĂ –

  HORTICULTURĂ

  (SPECIALITATE ŞI

  DIDACTICA

  SPECIALITĂŢII),

  ELEMENTE DE

  PEDAGOGIE ŞI

  PSIHOLOGIE (programele pentru examenul

  naţional de definitivare în

  învăţământ aprobate prin ordinul

  ministrului educaţiei şi cercetării

  ştiinţifice nr. 5558 / 2015)

  627. Horticultură x

  628. Agromontanologie x

  629. Pedologie – Agrochimie x

  630. Inginerie genetică în agricultură x

  631. Biologie – Agricultură x

  632. Montanologie x

  633. Tehnologia şi valorificarea produselor agricole x

  634. Agronomie x

  635. Agricultură – Inginerie managerială x

  636. Ştiinţele solului x

  637. Inginerie economică în agricultură x

  638. Managementul dezvoltării rurale şi inginerie economică în agricultură x

  639. Inginerie managerială x

  640. Peisagistică x x

  641. Biotehnologii agricole x

  642. Biologie - Ştiinţe agricole x

  643. Agricultură durabilă* x

  644. Protecţia plantelor x

  645. Arhitectura peisajului x

 • 965

  Palatele copiilor /

  Cluburile copiilor

  1. Horticultura

  2. Legumicultura

  3. Apicultura

  4. Agrobiologie

  5. Protecţia mediului /

  ecologie

  6. Biotehnologie

  7. Floricultura

  8. Geochimia mediului

  înconjurător

  Agricultură,

  Horticultură

  646. Legumicultură şi floricultură x Proba practico-metodică +

  Proba scrisă:

  AGRICULTURĂ – HORTICULTURĂ

  (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr.

  5620 / 2010)

  / AGRICULTURĂ – HORTICULTURĂ

  (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA

  SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE

  PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE (programele pentru examenul naţional de

  definitivare în învăţământ aprobate prin ordinul

  ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5558

  / 2015)

  647. Pomicultură şi viticultură x

  648. Legumicultură - Floricultură x

  649. Viticultură - Pomicultură x

  Zootehnie

  650. Zootehnie x Proba practico-metodică

  +

  Proba scrisă:

  ZOOTEHNIE

  (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr.

  5620 / 2010)

  / ZOOTEHNIE

  (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA

  SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE

  PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE (programele pentru examenul naţional de

  definitivare în învăţământ aprobate prin ordinul

  ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5558

  / 2015)

  651. Tehnică piscicolă x

  652. Inspecţie şi legislaţie fitosanitară şi zoo-veterinară x

  653. Tehnologii piscicole x

  654. Pescuit, acvacultură şi industrializarea peştelui x

  655. Pescuit şi acvacultură x

  656. Biotehnologii agricole x

  657. Biotehnologii (în agricultură) x

  658. Biotehnologii în zootehnie x

  659. Piscicultură x

  660. Creşterea animalelor mici x x

  661. Creşterea animalelor x

  1. Silvicultura şi

  dendrologie

  2. Protecţia mediului /

  ecologie

  3. Ecoturism

  4. Geochimia mediului

  înconjurător

  Silvicultură

  662. Silvicultură x Proba practico-metodică

  +

  Proba scrisă:

  SILVICULTURĂ

  (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr.

  5620 / 2010) /

  SILVICULTURĂ

  (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA

  SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE

  PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE (programele pentru examenul naţional de

  definitivare în învăţământ aprobate prin ordinul

  ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5558

  / 2015)

  663. Exploatări forestiere x

  664. Silvicultură şi exploatări forestiere x

  665. Tehnologia exploatărilor forestiere x

  666. Tehnologii de exploatare forestieră x

  667. Tehnica culturilor silvice x

  668. Exploatarea pădurilor şi transporturi forestiere x

  669. Cinegetică x

 • 966

  1. Protecţia mediului /

  ecologie

  2. Sanitarii pricepuţi

  3. Protecţie civilă

  4. Geochimia mediului

  înconjurător

  Protecţia mediului

  670. Protecţia mediului x

  Proba practico-metodică

  +

  Proba scrisă:

  PROTECŢIA

  MEDIULUI

  (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr.

  5620 / 2010)

  /

  PROTECŢIA

  MEDIULUI (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA

  SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE

  PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE (programele pentru examenul naţional de

  definitivare în învăţământ aprobate prin ordinul

  ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5558

  / 2015)

  671. Ecologie x

  672. Ecologie şi protecţia mediului x

  673. Biologie x

  674. Biologie – Agricultură x

  675. Biologie – Ştiinţe agricole x

  676. Biologie – Chimie x

  677. Biologie – Geografie x

  678. Chimie – Biologie x

  679. Geografie - Biologie x

  680. Ingineria mediului x

  681. Amenajări pentru protecţia apei şi solului x

  682. Ingineria mediului agricol x

  683. Ingineria mediului în energetică x

  684. Ingineria mediului în minerit şi metalurgie x

  685. Ingineria şi protecţia mediului x

  686. Ingineria şi protecţia mediului în industrie x

  687. Ştiinţa mediului x

  688. Geografie – Ştiinţa mediului x

  689. Geografia mediului x

  690. Cercetarea mediului înconjurător x

  691. Tehnologie chimică organică x

  692. Tehnologia substanţelor organice x

  693. Tehnologie chimică anorganică x

  694. Tehnologia substanţelor anorganice x

  695. Tehnologia compuşilor macromoleculari x

  696. Tehnologia silicaţilor şi a compuşilor oxidici x

  697. Inginerie biochimică x

  698. Inginerie sanitară şi protecţia mediului x

  699. Fizica mediului x

  700. Fizica mediului ambiant x

  701. Biologie – Geologie x

  702. Geologie - Biologie x

  703. Tehnologia şi biotehnologia protecţiei mediului x

  704. Tehnologii şi biotehnologii în protecţia mediului x

  705. Ingineria sistemelor biotehnice şi ecologice x

  706. Ingineria protecţiei mediului în industria chimică şi petrochimică x

  707. Ingineria protecţiei mediului în industria chimică şi petrochimie x

  708. Ingineria şi protecţia mediului în industria chimică şi petrochimie x

  709. Ingineria şi chimia substanţelor organice x

  710. Ingineria şi chimia substanţelor anorganice x

  711. Ingineria şi chimia compuşilor macromoleculari x

  712. Ingineria şi protecţia mediului în agricultură x

  713. Ingineria mediului în spaţiul funciar x

  714. Tehnologia celulozei, hârtiei, poligrafie şi fibre x

 • 967

  Palatele

  copiilor /

  Cluburile

  copiilor

  1. Protecţia mediului /

  ecologie

  2. Sanitarii pricepuţi

  3. Protecţie civilă

  4. Geochimia mediului

  înconjurător

  Protecţia mediului

  715. Biologie – Ecologie x

  Proba practico-metodică

  +

  Proba scrisă:

  PROTECŢIA

  MEDIULUI

  (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării,

  tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)

  /

  PROTECŢIA

  MEDIULUI (SPECIALITATE ŞI

  DIDACTICA

  SPECIALITĂŢII),

  ELEMENTE DE PEDAGOGIE

  ŞI PSIHOLOGIE (programele pentru examenul naţional

  de definitivare în învăţământ aprobate

  prin ordinul ministrului educaţiei şi

  cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)

  716. Ştiinţa şi ingineria materialelor oxidice x

  717. Tehnologia celulozei, hârtiei şi fibrelor artificiale x

  718. Chimia mediului x

  719. Ingineria mediului în minerit x

  720. Ingineria protecţiei şi depoluării mediului x

  721. Ingineria mediului industrial x

  722. Gestionarea prelucrarea şi valorificarea deşeurilor x

  723. Chimie x

  724. Chimie (în limbi străine) x

  725. Biochimie x

  726. Biochimie tehnologică x

  727. Chimie - Fizică x

  728. Fizică - Chimie x

  729. Fizică x

  730. Fizică (în limbi străine) x

  731. Fizică tehnologică x

  732. Biofizică x

  733. Geografie x

  734. Hidrotehnică agricolă x

  735. Geologie x

  736. Geologie - Geografie x

  737. Geologie minieră x

  738. Geologie petrolieră x

  739. Geologie tehnică x

  740. Geochimie x

  741. Geofizică x

  742. Inginerie geologică şi geofizică x

  743. Inginer geolog - geofizician x

  744. Protecţia mediului în contextul legislaţiei europene* x

  745. Tehnologia prelucrării petrolului şi petrochimie x

  746. Utilaje şi ingineria proceselor chimice x

  747. Inginerie chimică x

  748. Inginerie chimică (în limbi străine) x

  749. Protecţia mediului în industrie* x

  750. Poluare şi protecţia mediului* x

  751. Protecţia şi valorificarea resurselor biologice* x

  752. Resurse biologice şi productivitatea lor* x

  753. Managementul mediului* x

  754. Dezvoltare durabilă şi protecţia biodiversităţii* x

 • 968

  Palatele

  copiilor /

  Cluburile

  copiilor

  1. Geologie

  2. Meteorologie

  3. Orientare turistică

  4. Filatelie

  5. Etnografie / folclor

  6. Ecoturism

  7. Turism / agroturism

  8. Gestionarea riscurilor

  antropice şi naturale

  9. Geologie ambientală

  10. Geochimia mediului

  înconjurător

  11. Geoinformatică

  Geografie

  755. Geografie x x

  Proba practico-metodică

  +

  Proba scrisă:

  GEOGRAFIE

  (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării,

  tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)

  / GEOGRAFIE

  (SPECIALITATE ŞI

  DIDACTICA

  SPECIALITĂŢII),

  ELEMENTE DE PEDAGOGIE

  ŞI PSIHOLOGIE (programele pentru examenul naţional

  de definitivare în învăţământ aprobate

  prin ordinul ministrului educaţiei şi

  cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)

  756. Geografie* x

  757. Geografia turismului x

  758. Geografie - Ştiinţa mediului x

  759. Cercetarea mediului înconjurător x

  760. Ştiinţa mediului x

  761. Geografia mediului x

  762. Geografie - Limba şi literatura străină/maternă x

  763. Geografie - Istorie x x

  764. Geografie - Biologie x x

  765. Geografie – Limba şi literatura engleză x

  766. Geografie – Limba şi literatura franceză x

  767. Geografie – Limba şi literatura germană x

  768. Geografie – Limba şi literatura rusă x

  769. Planificare teritorială x

  770. Geografia turismului, turism şi integrare regională* x

  771. Geografia activităţilor turistice x

  Ştiinţa mediului 772. Ştiinţa mediului x

  Istorie 773. Istorie - Geografie x x

  Biologie 774. Biologie - Geografie x x

  Geologie 775. Geologie - Geografie x

  Educaţie fizică

  şi sport 776. Educaţie fizică şi sport – Geografie x

  1. Filatelie

  2. Arheologie

  3. Numismatica

  4. Muzeologie / Colecţii

  5. Istoria religiilor

  6. Relaţii internaţionale

  7. Etnografie / folclor

  8. Etnologie / folclor

  9. Studii europene

  Istorie

  777. Istorie x x

  Proba practico-metodică

  +

  Proba scrisă:

  ISTORIE

  (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării,

  tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)

  / ISTORIE

  (SPECIALITATE ŞI

  DIDACTICA

  SPECIALITĂŢII),

  ELEMENTE DE PEDAGOGIE

  ŞI PSIHOLOGIE (programele pentru examenul naţional

  de definitivare în învăţământ aprobate

  prin ordinul ministrului educaţiei şi

  cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)

  778. Istorie* x

  779. Istorie (în limbi străine) x

  780. Istorie - Limba şi literatura română x

  781. Istorie - Limba şi literatura străină/maternă x

  782. Istorie - Filosofie x

  783. Istorie – Geografie x x

  784. Istorie – Arheologie x

  785. Istorie – Muzeologie x

  786. Istorie – Istoria artei x

  787. Istorie – Jurnalistică x

  788. Istorie – Biblioteconomie x

  789. Istorie - Jurnalism x

  790. Arhivistică şi Istorie x

  791. Istorie – Filologie clasică x

  792. Istorie – Studii iudaice x

  793. Istorie – Relaţii internaţionale şi studii europene x

  794. Istorie – Arhivistică şi muzeologie x

  795. Istorie – Bibliologie şi biblioteconomie x

  796. Istorie – Limba şi literatura engleză x

  797. Istorie – Limba şi literatura franceză x

  798. Istorie – Limba şi literatura germană x

  799. Istorie – Limba şi literatura rusă x

  800. Arhivistică şi muzeologie x

  801. Istorie - Antropologie x

  802. Istorie, secundar ştiinţe sociale x

  Filologie 803. Limba şi literatura română – Istorie x x

  804. Limba şi literatura străină/maternă - Istorie x

  Filosofie 805. Filosofie - Istorie x

  Geografie 806. Geografie – Istorie x x

  Arhivistică 807. Arhivistică – Istorie (militar) x

  Teologie

  808. Teologie ortodoxă – Istorie x

  809. Teologie ortodoxă didactică – Istorie x

  810. Teologie romano-catolică – Istorie x

  811. Teologie romano-catolică didactică – Istorie x

  812. Teologie greco-catolică - Istorie x

  813. Teologie greco-catolică didactică - Istorie x

  814. Teologie reformată - Istorie x

  815. Teologie reformată didactică – Istorie x

  Educaţie fizică şi sport 816. Istorie - Educaţie fizică şi sport x

  Muzeologie 817. Muzeologie, conservarea şi restaurarea patrimoniului x

 • 969

  Palatele copiilor /

  Cluburile copiilor

  1. Etnologie / folclor

  2. Etnografie / Folclor

  3. Artă populară

  4. Machete / artizanat

  Filologie 818. Limba şi literatura română – Etnologie x

  Proba practico-metodică

  +

  Proba scrisă:

  LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

  (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării,

  tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)

  / LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

  (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA SPECIALITĂŢII),

  ELEMENTE DE PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE (programele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ

  aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5558 /

  2015)

  Filologie

  819. Limba şi literatura maghiară – Etnologie x Proba practico-metodică +

  Proba scrisă:

  LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ MATERNĂ

  (programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5575 / 2015)

  / LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ MATERNĂ

  (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA SPECIALITĂŢII),

  ELEMENTE DE PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE (programele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ

  aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5558 /

  2015)

  820. Limba şi literatura maghiară – Etnologie maghiară x

  821. Etnologie maghiară - Limba şi literatura maghiară x

  822. Etnologie - Limba şi literatura maghiară x

  823. Etnografie - Limba şi literatura maghiară x

  824. Limba şi literatura maghiară – Etnografie x

  825. Etnografie maghiară x Proba practico-metodică +

  Proba scrisă:

  ISTORIA ŞI TRADIŢIILE MINORITĂŢII

  MAGHIARE

  (programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5575 / 2015)

  /

  ISTORIA ŞI TRADIŢIILE MINORITĂŢII

  MAGHIARE (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA SPECIALITĂŢII),

  ELEMENTE DE PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE (programele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ

  aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5558 /

  2015)

  826. Etnologie maghiară x

  Teologie

  827. Teologie reformată – Etnologie x Proba practico-metodică +

  Proba scrisă:

  RELIGIE REFORMATĂ

  (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării,

  tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)

  / RELIGIE REFORMATĂ

  SPECIALITATE ŞI DIDACTICA SPECIALITĂŢII),

  ELEMENTE DE PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE (programele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ

  aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5558 /

  2015)

  828. Teologie reformată didactică – Etnologie x

 • 970

  Palatele copiilor /

  Cluburile copiilor

  1. Etnologie / folclor

  2. Etnografie / Folclor

  3. Artă populară

  4. Machete / artizanat

  829. Teologie romano – catolică didactică – Etnologie x

  Proba practico-metodică

  +

  Proba scrisă:

  RELIGIE ROMANO- CATOLICĂ

  (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi

  sportului nr. 5620 / 2010)

  / RELIGIE ROMANO- CATOLICĂ

  SPECIALITATE ŞI DIDACTICA SPECIALITĂŢII),

  ELEMENTE DE PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE (programele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ aprobate prin

  ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)

  1. Etnologie / folclor

  2. Etnografie / Folclor

  3. Artă populară

  4. Machete / artizanat

  Sociopsihopedagogie 830. Sociologie – Etnologie x

  Proba practico-metodică

  +

  Proba scrisă:

  SOCIOLOGIE

  (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi

  sportului nr. 5620 / 2010)

  / SOCIOLOGIE

  (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA SPECIALITĂŢII),

  ELEMENTE DE PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE (programele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ aprobate prin

  ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)

  1. Filatelie

  2. Istoria religiilor

  3. Relaţii internaţionale

  Filosofie

  831. Filosofie x

  Proba practico-metodică

  +

  Proba scrisă:

  Filosofie şi

  logică, argumentare şi comunicare (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi

  sportului nr. 5620 / 2010)

  / FILOSOFIE ŞI

  LOGICĂ, ARGUMENTARE ŞI COMUNICARE

  (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA SPECIALITĂŢII),

  ELEMENTE DE PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE (programele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ aprobate prin

  ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)

  832. Filosofie – Istorie x

  833. Filosofie – Sociologie x

  834. Filosofie şi jurnalistică x

  835. Filosofie - Jurnalistică x

  836. Filosofie şi antropologie x

  837. Filosofie - Limba şi literatura română x

  838. Filosofie – Filologie clasică x

  839. Filosofie - Jurnalism x

  840. Filosofie - Psihologie x

  841. Filosofie – Comunicare socială şi relaţii publice x

  Filosofie şi jurnalism 842. Filosofie - Jurnalism x

  Istorie 843. Istorie – Filosofie x

  Teologie 844. Teologie greco-catolică didactică - Filosofie x

  Ştiinţe politice 845. Ştiinţe politice – Filosofie x

  Sociopsihopedagogie 846. Filosofie - istorie (absolvenţii promoţiilor 1978-1994) x

  Relaţii internaţionale

  Economic / Economie

  Cibernetică şi statistică

  economică /

  Finanţe /

  Ştiinţe economice /

  Management / Marketing

  847. Relaţii economice internaţionale x Proba practico-metodică +

  Proba scrisă:

  Economie şi

  educaţie antreprenorială

  (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi

  sportului nr. 5620 / 2010) /

  ECONOMIE ŞI

  EDUCAŢIE ANTREPRENORIALĂ

  (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA SPECIALITĂŢII),

  ELEMENTE DE PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE (programele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ aprobate prin

  ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)

  848. Tranzacţii internaţionale x

  849. Relaţii comerciale şi financiar-bancare interne şi internaţionale x

  850. Relaţii internaţionale şi studii europene x

  851. Economia întreprinderii x

  852. Economia întreprinderii (în limbi străine) x

  Economic, administrativ,

  comerţ şi servicii /

  Economic, administrativ,

  poştă

  853. Relaţii economice internaţionale x Proba practico-metodică +

  Proba scrisă:

  Economic, Administrativ, Poştă

  (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)

  / ECONOMIC, ADMINISTRATIV, POŞTĂ

  (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA SPECIALITĂŢII),

  ELEMENTE DE PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE (programele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ aprobate prin

  ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)

  854. Tranzacţii internaţionale x

  855. Relaţii comerciale şi financiar-bancare interne şi internaţionale x

  856. Management în economia turismului şi comerţului internaţional x

  857. Relaţii internaţionale şi studii europene x

  858. Economia întreprinderii x x

  859. Economia întreprinderii (în limbi străine) x

 • 971

  Palatele copiilor /

  Cluburile copiilor Relaţii internaţionale

  Economic,

  administrativ, comerţ

  şi servicii / Comerţ şi

  servicii

  860. Relaţii economice internaţionale x Proba practico-metodică +

  Proba scrisă:

  Comerţ

  (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării,

  tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010) /

  COMERŢ

  ECONOMIC, ADMINISTRATIV, POŞTĂ

  (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA SPECIALITĂŢII),

  ELEMENTE DE PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE (programele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ

  aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr.

  5558 / 2015)

  861. Tranzacţii internaţionale x

  862. Relaţii comerciale şi financiar-bancare interne şi internaţionale x

  863. Management în economia turismului şi comerţului internaţional x

  Alimentaţie publică şi

  turism/ Turism 864. Management în economia turismului şi comerţului internaţional x

  Proba practico-metodică

  +

  Proba scrisă:

  Turism şi servicii

  (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării,

  tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)

  / TURISM ŞI SERVICII

  (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA SPECIALITĂŢII),

  ELEMENTE DE PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE (programele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ

  aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr.

  5558 / 2015)

  Ştiinţe

  politice

  865. Studii europene x Proba practico-metodică +

  Proba scrisă:

  Cultură civică

  (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării,

  tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)

  / CULTURĂ CIVICĂ

  (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA SPECIALITĂŢII),

  ELEMENTE DE PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE (programele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ

  aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr.

  5558 / 2015)

  866. Relaţii internaţionale şi studii europene x

  Economic 867. Relaţii internaţionale şi studii europene x

  Filologie 868. Relaţii internaţionale şi studii europene x

  Relaţii internaţionale 869. Relaţii internaţionale şi studii europene x

  Istorie 870. Istorie – Relaţii internaţionale şi studii europene x

  Palatele copiilor /

  Cluburile copiilor Istoria religiilor Teologie

  871. Teologie ortodoxă pastorală x

  Proba practico-metodică

  +

  Proba scrisă:

  Religie ortodoxă

  (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării,

  tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)

  / RELIGIE ORTODOXĂ

  (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA SPECIALITĂŢII),

  ELEMENTE DE PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE (programele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ

  aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr.

  5558 / 2015)

  872. Teologie ortodoxă - Litere x

  873. Teologie ortodoxă – Limba şi literatura română x

  874. Teologie ortodoxă didactică x

  875. Teologie ortodoxă didactică – Limba şi literatura română x

  876. Teologie ortodoxă didactică - Litere x

  877. Teologie ortodoxă - Asistenţă socială x

  878. Teologie ortodoxă didactică - Asistenţă socială x

  879. Teologie ortodoxă - Patrimoniu cultural x

  880. Teologie ortodoxă didactică – Conservare şi restaurare x

  881. Teologie ortodoxă didac