126723677 Semiotica Si Hermeneutica Textului PDF

 • View
  99

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of 126723677 Semiotica Si Hermeneutica Textului PDF

 • 7/16/2019 126723677 Semiotica Si Hermeneutica Textului PDF

  1/314

  Acamia tii a MiItitutu Fii

  ColocviulInternaional

  FIlologIA Modern:aizi i ppcti ctxt upa

  (iia a II-a)

  Semioticaihermeneuticatextului

  Cati:Aia grATI, Ia CIoBAnU

  Ciiu, 2009

 • 7/16/2019 126723677 Semiotica Si Hermeneutica Textului PDF

  2/314

  CZU

  Lucrarea a fost recomandat pentru tipar de Consiliul tiinic alInstitutului de Filologie al AM.

  dcia CIP a Cami naia a Cii:

  ColocviulInternaional FIlologIA Modern: aizii ppcti ctxt upa (iia a II-a) Semiotica ihermeneutica textului / coord.: Aliona Grati, Inga Ciobanu Ch.:S. n. (Tipogr. ). Vol. II. 2009 314 p.

  ISBN

  P rocesare computerizat: Galina Prodan

  Ititutu Fii a AM, 2009

 • 7/16/2019 126723677 Semiotica Si Hermeneutica Textului PDF

  3/314

  Pfa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .dumitu APeTrI,Formedereceptareinterliterarnraporturileculturale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ott ArhIP,Elements of visual semiotics(Elemente de semiotic vizual) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Aa BAnTo,Comprehensiunea (textului) catreceredelalocallaglobal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .nica BIleChI,Poezia LimbamoldoveneascdeNicolaeCostencoanalizatdinperspectiv hermeneutic . . . . . . . . .

  oa BoTnArU,Aspectepragmaticealeenunurilornegative: ntre constativ i performativ . . . . . . . . . . . . . . . . .Tatiaa BUTnArU,Hermeneuticamituluimioritic:principiiderevigorarenliricacontemporan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .lumia BrAnITe,LucianBlagaitradiiasacr.Modele i remodelare n hermeneutica poezieibasarabene contemporane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ficia CenU, (De)misticarenprozaluiNicolaePopa . . . . . . . . .Ia CIoBAnU,Hermeneuticaalteritii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ea ConsTAnTInovICI,Abordareacomunicriidinperspectivasemioticii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  nia CorCInsChI,EugeniaBulat: hermeneuticatririipoetice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .gta CornIA,Semioticamimicii. Construciasensului. . . . . . .Aa CoCIUg,Particularitilexico-semanticealeunitilorindividualizatoarentextelebiblicenvarianteleebraic,franceziromn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Aia CoZMUlICI,Structurialegoricen Istoriaieroglic . . . . . .victia CrAvCenCo,Studiulsemanticalcuvntuluincadrulsistemelordeconcepte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Miai dolgAn, Ninge la o margine de existen(Reeciiontologiceintertextualelauntitludecarte) . . . . . . . . . . . . . . .

  vati dorogAn,Aspectesemioticealecomunicrii publicitare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .lumiia drUgA,Dincolodecuvntulbiblic oabordaresemioticaunuitextdinsecolulalXVII-lea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .nica FeleCAn,Limbajulreligios lozocn scrierile luiAndreiPleu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .daiaa FeleCAn,TipurideenunuriinterogativendramaturgiaromneascdinprimajumtateasecoluluialXIX-lea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .oiiu FeleCAn, Creativitatea lexical contemporansau desprevulgarizarea limbajuluilozocvictia FonArI,Axiologiainterpretriitextuluiliterarsau hermeneuticaparadoxismului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  CUPrIns

  3

  9

  13

  24

  30

  35

  43

  495561

  66

  7174

  8490

  93

  98

  102

  106

  114

  122

  132

  142

 • 7/16/2019 126723677 Semiotica Si Hermeneutica Textului PDF

  4/314

  Macu gABInsChI,Repetareacafenomensemioticngeneraligloticnparticular(Clasicare primar) . . . . . . . . . . . . . . .Aat gAvrIlov,Semnificaie, sens i valoaren dialogismul lui Bahtin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  octaia gordon,Traduceresauparafraz?Problemedetranspunereanelesurilordinlimbasurs(e.g. latina) nlimbaint (e.g. romna) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Aia grATI,Modelulpoststructuralistdedialog.Ereziilegramaticiitextualisteieeculdezumanizrii . . . . . . . . . . . . . . .liia grosU,HermeneuticadoruluincreaialuiIonVatamanu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Auia hAngAnU,Schem actanial,structuractanial iorganizareatextului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .viica MoleA,ValorialelimbajuluinpoeziapostmoderndinBasarabia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  Aida TodI, Aa Maia MUnTeAnU, Ftia rPeAnU,oaa diaa MUAT,Construcia iconului mediaticprin strategii de mix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Miaa MUnTeAnU sIserMAn,Funciatematicaexpresiilornominale: delaenunlatext. Oabordarelingvistico-semiotic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .I nArIA,Limiteleinterpretrii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .oa osIPovA, : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .dumitu olresCU,Opera de art (lmul):strategii hermeneutice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .siu PAvlICenCU,Traducerileromanului DonQijotecainterpretri: ultimatraducereromneasc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .I PlMdeAl, Ilnyapasdehorstexte:lecturacaeveniment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ftia PoPA,Ritmulcreatordesensndiscursulradiofonic . . . . .nica rMBU,Barbariainterpretrii.ReeciidesprehermeneuticaluiSchleiermacher. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Timfi roCA,Hermeneuticastructuriilirice . . . . . . . . . . . . . . . . . .Aa sAInenCo,CntareaRomniei.Perspectivatemporalatextului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pta sAvIn,ValeneetnostilisticealetermenilorifrazeologismelorhrniriincreaialuiIonCreang . . . . . . . . . . . . . .ea AU,MonopolizareaperspectiveinarativenToiagulpstoriei de Ion Dru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ea UngUreAnU,Hermeneutica tiiniartainterpretrii . . .vita UngUreAnU,Referinasemanticnprocesuldeinterpretareasemnelorlimbii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Aat vnTU,Textulvzutcareeadeimaginiobsedante.Reperelemetodologicealepsihocriticii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .diaa vrABIe, Camil Petrescu sau noul substanialism . . . . . . . . . . . .

  148

  153

  162

  169

  180

  184

  189

  197

  210218

  227

  231

  238

  246252

  261267

  275

  279

  288294

  301

  305311

 • 7/16/2019 126723677 Semiotica Si Hermeneutica Textului PDF

  5/314

  Pfa

  Volumul cuprinde materialele colocviului internaionalFilologia modern:realizri i perspective n context european (ediia a II-a) cu genericul Semioticai hermeneutica textului (Chiinu, 7-8 mai 2008), organizat de Institutul deFilologie al Academiei de tiine a Moldovei n colaborare cu Facultatea detiine ale Comunicrii a Universitii Petre Andrei din Iai i Facultatea deLitere a Universitii de Stat din Moldova.

  Aceast ntrunire preconiza o sesiune de comunicri tiinice care aveadrept obiectiv schimbul de experien ntre specialitii din R. Moldova i din alte

  ri pe tema celor dou discipline complementare ale studiului asupra textului semiotica i hermeneutica. Discuiile n cadrul colocviului s-au axat pe legturaprofund ntre semiotic i hermeneutic, pe complementaritatea inevitabil ntrestudiul semnelor i al proceselor interpretative n abordarea textului literar saunonliterar. mprite mai degrab convenional n trei seciuni Limbaje semiotice,Teorii i strategii ale comunicrii,Hermeneutica textului prezentrile au vizatun spectru larg de probleme interferente vizavi de studiul comunicrii, care aufrmntat specialitii n secolul al XX-lea. Semiotica i hermeneutica devine,astfel, un context de referin pentru discursuri eteroclite: losoc, religios,antropologic, cultural, lingvistic, literar, mediatic, publicitar etc.

  De la Platon, Aristotel i Sf. Augustin pn la Charles Peirce i UmbertoEco, omenirea a fost fascinat de interpretarea semnelor de orice natur:constelaii, cifre, ieroglife, guri geometrice, sunete, linii arhitecturale, imaginivizuale, simboluri, cuvinte, texte etc. Capacitatea de a interpreta, de a nelegesemnele deosebete omul de animale. Doar omul beneciaz de privilegiul dea disocia i constitui sisteme ntregi de semne precum miturile, religia, arta,tiina, istoria, toate acestea formnd sfera umanului. Hegemonia teoriilorlingvistice n sfera disciplinelor umaniste din secolul trecut a marcat procesulde interpretare a acestor sisteme de semne primordiale n comunicarea uman,vzute n general ca limbaje. Sub auspiciile acestei discipline empirice pn

  i gndirea, datorit capacitii de a codica semnicaii, este identicat culimba, cu structurile ei. Structuralismul i poststructuralismul au dezvoltato semiotic (semiologie) independent n general de hermeneutic, denit cao teorie i o taxinomie a semnelor. E adevrat, coecientul de supravieuirea omului n era simulacrului, a uxului informaional depinde mult de capacitatealui de a glisa pe palierele multimedia ale fenomenelor interactive, care presupuncunotine n diversitatea de semne, modele, limbaje, imagini, coduri culturaleetc. ns boom-ul tehnologiilor avansate ar trebui s nu afecteze discursulumanist, surnd subiectul, discreditnd i relativiznd categoria de adevri valoare. Nu degeaba n ultimul timp semio