of 23 /23
 Ostali postupci oblikovanja lima -Oblikovanje u gumi - Oblikovanje razvlačenjem -Hidrooblikovanje

12 OSTALI POSTUPCI

Embed Size (px)

Text of 12 OSTALI POSTUPCI

Page 1: 12 OSTALI POSTUPCI

8/17/2019 12 OSTALI POSTUPCI

http://slidepdf.com/reader/full/12-ostali-postupci 1/23

 

Ostali postupci oblikovanja lima

-Oblikovanje u gumi

-Oblikovanje razvlačenjem

-Hidrooblikovanje

Page 2: 12 OSTALI POSTUPCI

8/17/2019 12 OSTALI POSTUPCI

http://slidepdf.com/reader/full/12-ostali-postupci 2/23

 

Oblikovanje u gumi

Page 3: 12 OSTALI POSTUPCI

8/17/2019 12 OSTALI POSTUPCI

http://slidepdf.com/reader/full/12-ostali-postupci 3/23

 

Oblikovanje u gumi

Page 4: 12 OSTALI POSTUPCI

8/17/2019 12 OSTALI POSTUPCI

http://slidepdf.com/reader/full/12-ostali-postupci 4/23

 

Oblikovanje u gumi

Page 5: 12 OSTALI POSTUPCI

8/17/2019 12 OSTALI POSTUPCI

http://slidepdf.com/reader/full/12-ostali-postupci 5/23

 

Oblikovanje razvlačenjem

Razvlačenje je tehnološki postupak obradedeformisanjem koji predstavlja kombinaciju savijanja iistovremenog istezanja.

Postupak se primjenjuje u vazduhoplovnoj industriji zaizradu napadnih ivica i sličnih dijelova aviona, a uautomobilskoj industriji za izradu krupnih elemenatadijelova autobusa!.

Page 6: 12 OSTALI POSTUPCI

8/17/2019 12 OSTALI POSTUPCI

http://slidepdf.com/reader/full/12-ostali-postupci 6/23

 

Pri procesu razvlačenja pripremak se oblikuje pod dejstvom iste"u#ihsila. $iksiran je na krajevima, a oblikovanje se vrši pomo#u alata za

oblikovanje, kako je to prikazano na slijede#oj slici u realnimuslovima.

Proces razvlačenja

Page 7: 12 OSTALI POSTUPCI

8/17/2019 12 OSTALI POSTUPCI

http://slidepdf.com/reader/full/12-ostali-postupci 7/23

 

Page 8: 12 OSTALI POSTUPCI

8/17/2019 12 OSTALI POSTUPCI

http://slidepdf.com/reader/full/12-ostali-postupci 8/23

 

$aze razvlačenja

Page 9: 12 OSTALI POSTUPCI

8/17/2019 12 OSTALI POSTUPCI

http://slidepdf.com/reader/full/12-ostali-postupci 9/23

 

%ao pripremak se koriste trake od lima. &imenzijepripremka računaju se iz jednakosti površina , uzdodatak površina za stezanje.

'bog dodatka za stezanje, stepen iskorištenja materijala je znatno manji u odnosu na klasično izvlačenje.(akon operacije razvlačenja, dodatak za stezanje seobrezuje.

&imenzionisanje pripremka

Page 10: 12 OSTALI POSTUPCI

8/17/2019 12 OSTALI POSTUPCI

http://slidepdf.com/reader/full/12-ostali-postupci 10/23

 

&eformaciona sila razvlačenja mo"e se dobiti po

pribli"nom obrascu)

 sbk  F    ⋅⋅=

gdje su)

k * specifični deformacioni otpor materijala+b * širina materijala+s * debljina lima.

&eformaciona sila

Page 11: 12 OSTALI POSTUPCI

8/17/2019 12 OSTALI POSTUPCI

http://slidepdf.com/reader/full/12-ostali-postupci 11/23

 

Razvlačenje se mo"e izvoditi i na hidrauličnim presama,uz konstrukciju specijalnih alata za razvlačenje.

Prese za razvlačenje

Page 12: 12 OSTALI POSTUPCI

8/17/2019 12 OSTALI POSTUPCI

http://slidepdf.com/reader/full/12-ostali-postupci 12/23

 

Hidrooblikovanje

Hidrostatsko oblikovanje je nekonvencionalni postupakobrade deformisanjem kod kojeg se oblikovanje radnog

predmeta vrši pod dejstvom nestišljivog fluida. &eformaciona sila se u procesu preko fluida prenosi naradni predmet, a finalni oblik radnog predmeta

obezbjeuje geometrija kalupa. Hidrostatsko oblikovanje odvija se u uslovima pove#anogpritiska - do / 0Pa!, što dovodi do pove#anjadeformabilnosti materijala i omogu#ava izradu radnihpredmeta od materijala koji se konvencionalnimpostupcima ne mogu oblikovati.

Page 13: 12 OSTALI POSTUPCI

8/17/2019 12 OSTALI POSTUPCI

http://slidepdf.com/reader/full/12-ostali-postupci 13/23

 

Ovaj postupak obrade razvio se uporedo sa razvojem

vazduhoplovne i automobilske industrije, gdje se najvišei primjenjuje za izradu dijelova karoserije automobila)vrata, krovova, blatobrana, itd.!.

Postupak se koristi i za izradu ku#anskih aparatahladnjaka, veš mašina, štednjaka!, različitih vrstaambala"e, itd.

Primjena hidrooblikovanja

Page 14: 12 OSTALI POSTUPCI

8/17/2019 12 OSTALI POSTUPCI

http://slidepdf.com/reader/full/12-ostali-postupci 14/23

 

Primjeri primjene

Page 15: 12 OSTALI POSTUPCI

8/17/2019 12 OSTALI POSTUPCI

http://slidepdf.com/reader/full/12-ostali-postupci 15/23

 

Prednosti hidrostatskog oblikovanja, kao jednog odnekonvencionalnih postupaka, u odnosu nakonvencionalne postupke su)

1 visoka tačnost obrade+1 obrada teško obradivih materijala+

1 obrada slo"enih i veoma malih otvora+- obrada teško pristupačnih površina i otvora

elektronika, precizna mehanika, itd.!+1 manje trenje, bolji tribo uslovi kontakta+

1 ni"e cijene alata.

Prednosti hidrostatskog oblikovanja

Page 16: 12 OSTALI POSTUPCI

8/17/2019 12 OSTALI POSTUPCI

http://slidepdf.com/reader/full/12-ostali-postupci 16/23

 

2ematski prikaz dubokog izvlačenja

Page 17: 12 OSTALI POSTUPCI

8/17/2019 12 OSTALI POSTUPCI

http://slidepdf.com/reader/full/12-ostali-postupci 17/23

 

Page 18: 12 OSTALI POSTUPCI

8/17/2019 12 OSTALI POSTUPCI

http://slidepdf.com/reader/full/12-ostali-postupci 18/23

 

Oblikovanje cijevi

Page 19: 12 OSTALI POSTUPCI

8/17/2019 12 OSTALI POSTUPCI

http://slidepdf.com/reader/full/12-ostali-postupci 19/23

 

a)   b)

c)   d)

$aze oblikovanja 31račve

Page 20: 12 OSTALI POSTUPCI

8/17/2019 12 OSTALI POSTUPCI

http://slidepdf.com/reader/full/12-ostali-postupci 20/23

 

Hidrostatsko oblikovanje razvlačenjem

Page 21: 12 OSTALI POSTUPCI

8/17/2019 12 OSTALI POSTUPCI

http://slidepdf.com/reader/full/12-ostali-postupci 21/23

 

1

3

4

a)

Presa za hidrostatsko oblikovanje

4- cilindar sile pridrživača alata,

-- gornja ploča prese,

/- nosač gornjeg alata,

5-rezervoar,

6- gornji alat (kalup),

7-donji alat, 

8-cilindar sile za zatvaranje alata,9- donji dio prese.

Hidromehaničko izvlačenje sa čvrstim izvlakačem

Page 22: 12 OSTALI POSTUPCI

8/17/2019 12 OSTALI POSTUPCI

http://slidepdf.com/reader/full/12-ostali-postupci 22/23

 

Hidromehaničko izvlačenje sa čvrstim izvlakačem

P t k kti hid h ičk i l č j

Page 23: 12 OSTALI POSTUPCI

8/17/2019 12 OSTALI POSTUPCI

http://slidepdf.com/reader/full/12-ostali-postupci 23/23

 

Postupak aktivnog hidromehaničkog izvlačenja