Click here to load reader

12 august 2011 Nr. 131-133 Anul XVIII (3927-3929) · PDF file12 august 2011 Nr. 131-133 Anul XVIII (3927-3929) MONITORUL OFICIAL AL REPUBLICII MOLDOVA este un produs protejat legal

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of 12 august 2011 Nr. 131-133 Anul XVIII (3927-3929) · PDF file12 august 2011 Nr. 131-133 Anul...

 • 12 august 2011

  Nr. 131-133 Anul XVIII (3927-3929)

  MONITORUL OFICIAL AL REPUBLICII MOLDOVA este un produs protejat legal şi dă dreptul MOLDPRES de a-i autoriza reproducerea ori crearea altor produse derivate numai de către abonaţi, potrivit contractului de abonament, cu obligaţia acestora de a-l folosi în limitele prevăzute de contract, de a nu-i distor- siona conţinutul şi de a menţiona obligatoriu sursa „Monitorul Ofi cial al Republicii Moldova”. Orice altă formă de utilizare a produsului în scopuri de multiplicare şi difuzare este interzisă. MOLDPRES îşi rezervă dreptul de a lua măsurile necesare în cazurile în care nu se respectă prevederile legale de utilizare a produselor sale.

  3

  Editorul şi redacţia: 2012, Chişinău, str. Puşkin, 22, Casa Presei, et. 3. Numărul de înregistrare 475. Certifi cat de înregistrare a mărcii nr. 12578. Abonamentele se pot contracta la orice ofi ciu poştal. Indicele de abonare 21128. Tirajul total 5776. Telefoane: Editorul 23-34-28, fax 23-26-98; Secretarul general de redacţie: 23-44-41; e-mail: [email protected] Redactorii: 23-23-09; Anunţuri, publicitate: tel./fax 23-34-39; e-mail: [email protected] Cont nr. 225139709, cod EXMMMD22436, BC “Eximbank-Gruppo Veneto Banca” S.A., fi liala nr. 11. Cont nr. 222472202165, cod BSOCMD2X722, BC “Banca Socială” S.A. interraională. Cont nr. 22516014983206, cod BECOMD2X609, Banca de Economii, fi liala nr.1 Chişinău. Chişinău, Agenţia Informaţională de Stat MOLDPRES. Cod fi scal 1003600071952. Tiparul: Editura “Universul”, str. Vlaicu Pîrcălab, 45, mun. Chişinău. Comanda nr. 2872.

  “Monitorul Ofi cial al Republicii Moldova” nu poartă răspundere pentru veridicitatea avizelor publicate.

  Actele ofi ciale pot fi publicate în alte ediţii periodice numai cu trimitere la “Monitorul Ofi cial al Republicii Moldova”.

  EDITOR: Agenţia Informaţională de Stat “Moldpres” Director general Vladimir DARIE

  Monitorul Ofi cial al Republicii Moldova Redactor-şef Simion ROPOT

 • Nr. 131-133 (3927-3929) 12 august 2011

  4

 • Nr. 131-133 (3927-3929)12 august 2011

  5

  PARTEA I Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete

  ale Preşedintelui Republicii Moldova 396. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Codului contravenţional al Republicii

  Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (nr. 242-VI, 3 august 2011). ............................................................ 397. Lege pentru modificarea şi completarea Codului contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din

  24 octombrie 2008 (nr. 126, 7 iulie 2011). .......................................................................................................... 398. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Codului contravenţional al Republicii

  Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (nr. 255-VI, 5 august 2011). ............................................................ 399. Lege pentru modificarea şi completarea Codului contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din

  24 octombrie 2008 (nr. 147, 15 iulie 2011). ........................................................................................................ 400. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Codului contravenţional al Republicii

  Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (nr. 256-VI, 5 august 2011). ............................................................ 401. Lege pentru modificarea şi completarea Codului contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din

  24 octombrie 2008 (nr. 148, 15 iulie 2011). ........................................................................................................ 402. Decret priivnd promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 253-VI,

  5 august 2011). ................................................................................................................................................. 403. Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 151, 15 iulie 2011). ............................. 404. Decret pentru promulgarea Legii privind reintroducerea a 30 de filme (nr. 249-VI, 5 august 2011). ........ 405. Lege privind reintroducerea a 30 de filme (nr. 152, 15 iulie 2011). .......................................................... 406. Decret pentru promulgarea Legii privind importul unui autovehicul (nr. 250-VI, 5 august 2011). ............... 407. Lege privind importul unui autovehicul (nr. 156, 21 iulie 2011). ............................................................... 408. Decret pentru promulgarea Legii privind importul unui autovehicul (nr. 251-VI, 5 august 2011). ............... 409. Lege privind importul unui autovehicul (nr. 157, 21 iulie 2011). ............................................................... 410. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea anexei la Legea nr. 199 din 16 iulie 2010 cu privire la

  statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică (nr. 257-VI, 5 august 2011). ................................................. 411. Lege pentru modificarea anexei la Legea nr. 199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcţii

  de demnitate publică (nr. 164, 22 iulie 2011). ..................................................................................................... 412. Decret pentru promulgarea Legii privind importul unor dispozitive medicale (nr. 252-VI, 5 august 2011). . 413. Lege privind importul unor dispozitive medicale (nr. 165, 22 iulie 2011). ................................................. 414. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea anexei la Legea nr. 121-XVI din 4 mai

  2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice (nr. 254-VI, 5 august 2011). .................................. 415. Lege pentru modificarea şi completarea anexei la Legea nr. 121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea

  şi deetatizarea proprietăţii publice (nr. 166, 22 iulie 2011). .................................................................................. 416. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 55 din Legea nr. 847-XIII din 24 mai 1996

  privind sistemul bugetar şi procesul bugetar (nr. 258-VI, 5 august 2011). ........................................................... 417. Lege pentru modificarea articolului 55 din Legea nr. 847-XIII din 24 mai 1996 privind sistemul bugetar şi

  procesul bugetar (nr. 167, 22 iulie 2011). ........................................................................................................... 418. Decret pentru promulgarea Legii privind importul unui autovehicul (nr. 248-VI, 5 august 2011). .............. 419. Lege privind importul unui autovehicul (nr. 169, 22 iulie 2011). ............................................................... 420. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere între Guvernul Republicii Moldova

  şi Consiliul Europei privind Oficiul Consiliului Europei în Chişinău şi statutul legal al acestuia (nr. 259-VI, 5 august 2011). 421. Lege pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere între Guvernul Republicii Moldova şi Consiliul Europei

  privind Oficiul Consiliului Europei în Chişinău şi statutul legal al acestuia (nr. 170, 28 iulie 2011). ......................... 422. Decret pentru promulgarea Legii privind ratificarea Protocolului dintre Guvernul Republicii Moldova şi

  Cabinetul de Miniştri al Ucrainei referitor la operarea unor modificări în Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Ucrainei privind recunoaşterea reciprocă a drepturilor şi reglementarea raporturilor de proprietate din 11 august 1994 (nr. 260-VI, 5 august 2011). .......................................................................................................

  423. Lege privind ratificarea Protocolului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei referitor la operarea unor modificări în Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Ucrainei privind recunoaşterea reciprocă a drepturilor şi reglementarea raporturilor de proprietate din 11 august 1994 (nr. 171, 28 iulie 2011). .........

  424. Decret pentru promulgarea Legii privind ratificarea Acordului de finanţare dintre Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului „e-Transformare a Guvernării” (nr. 261-VI, 5 august 2011). .

  425. Lege privind ratificarea Acordului de finanţare dintre Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului „e-Transformare a Guvernării” (nr. 173, 28 iulie 2011). ........................

  426. Decret pentru promulgarea Legii privind ratificarea Acordului de finanţare dintre Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului „Consolidarea eficacităţii reţelei de asistenţă socială” (nr. 262-VI, 5 august 2011). ..................................................................................................................

  427. Lege privind ratificarea Acordului de finanţare dintre Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului „Consolidarea eficacităţii reţelei de asistenţă socială” (nr. 174, 28 iulie 2011). .................

Search related