Click here to load reader

11Nr. 1. 2013 Nr. 5. 2011Nr. 5. 20 - Bok og Bibliotek · PDF file 2019. 2. 7. · Nå kommer e-bøkene Forskning: Bibl iotekutvikling Tanker om formidling Nr. 5. 2011Nr. 5. 20 11Nr

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of 11Nr. 1. 2013 Nr. 5. 2011Nr. 5. 20 - Bok og Bibliotek · PDF file 2019. 2. 7. ·...

 • Nå kommer e-bøkene Forskning: Bibliotekutvikling Tanker om formidling

  N r.

  5 . 2

  01 1

  N r.

  5 . 2

  01 1

  N r.

  1 . 2

  01 3

 • Bibliotek-Systemer AS · Postboks 2093 · 3255 Larvik Tlf. 33 11 68 00 · fi [email protected] l.no · www.bibliofi l.no

  Vi leverer først og fremst et funksjonelt bibliotek system, men vi tilbyr kundene våre tilleggsløsninger med blant annet stor vekt på selvbetjening.

  Bibliofi l-bibliotekene tilbys blant annet vår løsning med halvtykke klienter for bruk som publikumsmaskiner. Halvtykke klienter, også kalt diskløse pc-er, er en løsning som kombi- nerer det beste fra tynne klienter og vanlige pc-er. Maskinene starer opp fra tjenermaskinen, og har all disklagring på denne. Ved hver ny pålogging hentes en helt ny og ren mal ned

  fra tjeneren. Programmene kjøres så lokalt, uten å belaste tjeneren.

  Vi tilbyr pålogging med lånernummer og passord, og biblioteket kan velge hvor lenge låneren får bruke maskinen (for eksempel maks. en time).

  Fordelene er driftssikkerheten og at disse maskinene nesten ikke trenger vedlikehold. Vi sørger for nødvendig oppgradering av programmene, og biblioteket slipper vedlike- hold av hver enkelt maskin.

  Bibliofi l-bibliotek får no’ mer

 • 44

  36

  30

  11Innhold Hovedsaken

  Også i år strømmet det på med prosjekter til Bok og Biblioteks konkurranse Årets bibliotekprosjekt. Bredden var stor og viljen til nyskapning og formidling er imponerende omkring i landets biblioteker. Vi presenterer i denne utgaven de tre vinnerne og gir dessuten ”hederlig omtale” til tre andre prosjekter som konkurrerte sterkt om en plass på pallen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

  Bibliotekutvikling

  E-bøker. Lang dags ferd mot e-bøker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

  Grenseløst. Nordisk samarbeid, av Heidi Grytten, Annike Selmer,

  Cecilie Bergh og Kari Bjørklid (alle ved Deichmanske bibliotek) . . . . . 18

  Forskning. By- eller bibliotekutvikling – ja takk, begge deler,

  av Sunniva Evjen, PhD bibliotek- og informasjonsvitenskap . . . . . . . . 36

  Bohem-bibliotekar. Haakon Nyhuus

  - Kristianiabohemen som ble folkebibliotekenes far. . . . . . . . . . . . . . . 44

  Skolebibliotek. Skolebibliotekarens rolle i Ungdommens

  kritikerpris, av Bjarte Bakken, Foreningen !les . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

  Biblioteksjefer mener…. Et utvalg biblioteksjefer

  uttaler seg om Nasjonalbiblioteket og utfordringer i 2013 . . . . . . . . . 52

  Bøker, lesing, formidling

  Førstehjelp. Det er fortsatt mulig å reparere bøker . . . . . . . . . . . . . . 21

  Formidling?. Hvordan tenker bibliotekarer om litteraturformidling?

  Av Nanna Kann-Christensen og Gitte Balling, Det

  Informationsvidenskabelige Akademi, IVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

  Lyrikk. Jan Erik Vold, av Stefan Andreas Sture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

  Meninger Leder: E-bøker og bibliotek – ingen krise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

  Professor’n: Hva er norsk kultur? Av Ragnar Audunson . . . . . . . . . . 24

  Plinius. Kunnskapsrevolusjonen - fra dampmaskiner til

  læringsbedrifter, av Tord Høivik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

  Kulturutfordring 1. Lansering av Civita-bok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

  Kulturutfordring 2. Kultur for kulturens skuld, av Georg Arnestad 42

  Litt av hvert

  Fokus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

  Nye litteraturhus: Fredrikstad og Bergen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

  Topptur. Tre bibliotekarer på jakt etter en feilplassert fjelltopp, av Anne Mette Vibe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58

  Jerusalem. Bokhandlere, bibliotek, litteraturhus. Av Bengt Sigvardsson (tekst) og Anders Paulsson (foto) . . . . . . . . . .60

  Innovasjon. Kunnskapsspredning i verdens biblioteker, av Fil. Dr. Jan-U. Sandal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

  Kryssord. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

  Bok og Bibliotek 1 / 2013 3

 • Nytt medlem i Showalot-familien – Showalot picture book!

  Fronteksponering av billedbøker og bøker for barn, tilpasset barnehøyde og brede bøker. Førstefødte Showalot ladder fra 2012, ble raskt en bestselger. Med smart media- eksponering i voksenhøyde 176 cm og praktisk bredde 60 cm. Showalot-reolene kan enkelt stilles opp mot vegg, uten å skrus fast. Ønskes et fritt- stående, dobbelt stativ kan to stativer plasseres mot hverandre.

  3.950,- 4470 Showalot picture book, hvit 4471 Showalot picture book, svart 4466 Showalot ladder, hvit 4467 Showalot ladder, sort Pris eksl. mva

  www.bseurobib.no

  VVii skkaapppeeerrr rrrooommmmm ffffoooorrr oooopppppppppppleevvvveelllsseee

 • [email protected]

  Bok og Bibliotek er et redaksjonelt uavhen- gig tidsskrift og redigeres i samsvar med Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten. Debattinnlegg og innkjøpte artikler uttrykker ikke nødvendigvis Bok og Biblioteks mening. Antall utgivelser: 6 per år.

  I REDAKSJONEN Odd Letnes, ansvarlig redaktør [email protected]

  POSTADRESSE Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Telefon: 41 33 77 86 www.bokogbibliotek.no

  UTGIVER ABM-Media AS Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo

  Frist for red. stoff Ferdigtrykt Nr. 2 28.02. 29.03. Nr. 3 08.05. 05.06. Nr. 4 15.08. 12.09. Nr. 5 10.10. 07.11. Nr. 6 08.11. 05.12.

  ABONNEMENT DB Partner as Postboks 163, 1319 Bekkestua [email protected] Tlf 67 11 38 08

  Forsideillustrasjon: Kristine Vintervold

  Grafisk produksjon: Arena Media as

  ISSN 0006-5811

  ANNONSER Lars-Kristian Berg Telefon 930 03 338 [email protected]

  ANNONSEPRISER Omslagssider kr. 7 900,- Baksiden kr. 8 900,- Dobbelside kr. 9 900,- Helside kr. 6 900,- 1/2 side kr. 4 900,- 1/4 side kr. 3 900,-

  Bok og Bibliotek Nr. 1. 2013 Årgang 79 II

  Nå blir det e-bøker å låne på biblioteket

  OPPLAGSKONTROLLERT

  Å skrive leder om e-bøker og bibliotek i et tidsskrift hvor det går inntil to uker fra det går i trykken til det ligger i abonnentenes postkasse, er risikabelt. Det skjer så mye på området at det er lett å havne i en bakevje. Her kommer likevel et forsøk.

  Mandag 15. januar ble det brudd i samtalene mellom Norsk bibliotekforening og (NBF) og Den norske Forleggerfore- ning (DnF). NBF krevde at bibliotekene for eksempel i et konsortium skulle kunne dele på lisenser, slik man tidligere har delt på fysiske bøker ved fjernlån. DnF krevde at bare enkeltbibliotek skal kunne kjøpe inn og låne ut e-bøker, altså én lisens til hvert bibliotek. NBFs krav ble for stort for DnF å svelge. De fryktet at det ville føre til at de ville miste salg av lisenser til bibliotekene når flere bibliotek kunne samarbeide om én lisens.

  Det er ingen grunn til å tvile på at Forleggerforeningen kan ha rett i at en for fri flyt av e-bøker kan redusere salget av e-bøker i det kommersielle markedet. Det var det samme argumentet de danske forlagene brukte i høst da de satte foten ned for en videreføring av eReolen.dk. Her er det flere hensyn som spiller mot hverandre. Det er viktig at en modell for utlån av e-bøker i norske bibliotek både sørger for at bibliotekene kan utøve sitt samfunnsoppdrag og at for- lagene og forfatterne kan tjene penger på bøkene. Det siste er en forutsetning for at det i det hele tatt blir noen norske e-bøker å låne ut.

  Det som i dag bremser en fullkommen NBF-modell, er først og fremst forleggernes veto mot fjernlån av e-bøker. Men bruddet mellom NBF og DnF er ikke den totale krisen som enkelte medier ville ha det til. Det finnes tvert i mot lys i tunellen: BS weblån nærmer seg lansering, riktig nok uten Cappelen Damm og Aschehoug, Biblioteksystemer kommer snart på banen, storbybibliotekene ser ut til å ta noen egne offensive grep på egenhånd, Kulturrådet vedtok 6. februar å utvide prøveprosjektet med e-bøker under innkjøpsord- ningen, og dessuten jobber DnF med modeller som de vil tilby bibliotekene. Som en del av bildet er det verdt å merke seg at Kristenn Einarsson i DnF flere ganger har pekt på den nye danske modellen som en interessant vei å gå, dette er en modell som kombinerer en tradisjonell eksemplarmodell og en ”klikkmodell”.

  Det er viktig at vi kommer i gang nå, både bibliotekene og en rekke brukere har ventet lenge. Men det er også viktig å ta høyde for at ingen utlånsmodell for e-bøker vil være per- fekt fra dag én, først må vi samle og bearbeide erfaringer. I den utprøvingsfasen vi er i nå, er det viktig at det beste ikke blir det godes fiende. (Se også reportasje om e-bøker s. 8.)

  REDAKSJONELT

  Bok og Bibliotek 1 / 2013 5

 • Jubileum for eventyrlige bibliotekarbrødre

  Mot omkamp om frie bokpriser i Danmark

  FOKUS

  Askepott, Snøhvit, Rødehette, Tornerose og Hans og Grete. For mange er disse eventyrene blitt en selvfølgelig del av barndommens skrekk og gru. Brødrene Grimm blir i år feiret i Tyskland i anledningen av 200

Search related