35
Biblioteca Publică Orăşenească „Ion Creangă” or. Floreşti Noiembrie, 2012 nr. 2 Biblioteca vă cheamă în lumea cărţilor Floreşti 2012 BULETINUL ” INTRĂRI NOI”

117248206 Lista Literaturii

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: 117248206 Lista Literaturii

Biblioteca Publică Orăşenească „Ion Creangă” or. Floreşti

Noiembrie, 2012 nr. 2

Biblioteca vă cheamă înlumea cărţilor

Floreşti 2012

BU

LE

TIN

UL

” I

NT

RI

NO

I”

Page 2: 117248206 Lista Literaturii

Cuprins

Întroducere......................................................................................................1

1- Filosofie. Psihologie...................................................................................2

2- Religie. Teologie........................................................................................3

6- Ştiinţe aplicate. Medicină. Tehnică............................................................4

7- Artă. Recreere. Divertisment. Sport...........................................................7

8- Lingvistică, Filologie. Literatură...............................................................8

9- Geografie. Biografie. Istorie....................................................................33

-1-

BU

LE

TIN

UL

” I

NT

RI

NO

I”

Page 3: 117248206 Lista Literaturii

"Cartea este mica mobilă a minţii noastre, motorul spiritului, unealta care vine în ajutorul lenei de a gândi, a insuficienţei noastre, precum şi a bucuriei sufletului”.,

Emile Faguet

Întroducere

Buletinul “Întrări Noi” prezintă descrierea noilor publicaţii

primite în BPO “Ion Creangă” or. Floreşti, pe parcursul anul 2012.

Materialul este aranjat în ordinea sistematică, conform

domeniilor de cunoştinţe, iar în interiorul lor în ordinea alfabetică a

autorului /titlurilor.

Atragem atenţia asupra faptului că buletinul “Întrări Noi” nu

reflectă doar cărţile apărute de sub tipar în anul curent, ci şi pe cele

apărute anterior.

Beneficiarii au posibilitate să consulte materialele semnalate

în sala de lectură, să le împrumute la domiciliu.

-2-

BU

LE

TIN

UL

” I

NT

RI

NO

I”

Page 4: 117248206 Lista Literaturii

1 FILOSOFIE. PSIHOLOGIE

133Eliade, M.Făurari şi alchimişti / M. Eliade; trad.: M. Ivănescu, C. Ivănescu.- Humanitas, 2008.- 226 p.ISBN 978-973-50-2004-0

133Venner, D.Istorie şi tradiţie la europeni / D. Venner; trad. :A. Ulici.- Bucureşti: Lider, 2006.- 359 p.ISBN (10) 973- 629- 101-4

133Жмых, Г.Секреты Ванги. 16 волшебных предметов которые принесут вам удачу / Г. Жмых.- М.: АСТ, 2011.- 64 с.- (Здоровье и жизнь)ISBN 978-5-17-070483-5

133Mакова, А.Исцеляющие заговоры, на которые указала Великая Ванга / А. Макова.- М.: АСТ, 2011.- 64 с.- (Здоровье и жизнь)ISBN 978-5-17-070482-8

133Степанова, Н. И.100 ответов на главные вопросы / Н. И. Степанова.- РИПОЛ классик, 2011.- 544 с.ISBN 978-5-386-03340-8

159.9Clerget, S.Criza adolescenţei / S. Clerget; trad.: C. Cojanu.- Bucureşti: Ed. Trei, 2008.- 310 p.ISBN 978- 973- 707- 204-7

159.9Pease, A.Cât de compatibili sunteţi?: Manualul relaţiilor / A. Pease; trad.: A. Ciusă.- Ed. a 2-a.- Bucureşti: Curtea Veche Publinshing, 2008.- 145 p.ISBN 978- 973- 669- 504-9

159.9Медведев, А.Технология счастья: Формулы счастья / А. Медведев, И Медведева.- АКТ;АКТ Москва, 2007.- 188 с.-(Технология счастья)ISBN 978-5-17-040342-4

-3-

Page 5: 117248206 Lista Literaturii

159.9Мэрфи, Д.Как избавиться от страхов и тревог с помощью подсознания / Дж. Мэрфи; пер. с англ. Л.А. Бабук.- Минск: «Попури», 2011.-240с.159.9Некрасов, А. Материнская любовь / А. Некрасов.- 9-е изд.- М.: Амрита-Русь, 2009.- 208 с.ISBN 978

159.9Правдина, Н.Б.Волшебные секреты молодости. Практика цигун.- М.: «Олма Медиа Групп, 2011.- 160 с.

159.9Синельников, В.ВПрактический курс доктора Синельникова. Как научиться любить себя.- М.: ЗАО Центрполиграф, 2009.- (Тайны подсознания).ISBN 978-5-9524-4194-1

159.9Синельников В.Учебник Хозяина жизни. 150 уроков Валерия Синельникова.- М.: Изд. Центрполиграф, 2011.- 222 с.978-5-227-02700-9

17Collett, P.Cartea gesturilor europene / P. Collett; trad.: A. Răsuceanu.- Bucureşti: Ed. Trei, 2006.- 312 p.ISBN 973- 707- 101-8

2 RELIGIE. TEOLOGIE

21Гарифзянов, Р.И.Откровения Ангелов- Хранителей: Неизлечимых болезней нет/ Р. Гарифзянов, Л. Панова.- М.: АСТ; АСТ Москва, 2008.- 251 с.ISBN 978-5-17-033842-9

3 ŞTIINŢE SOCIALE

33(03)Dicţionar de ştiinţe economice.- Ch.: Arc: Î.E.P „Ştiinţă”, 2006.- 1048p.ISBN 978-9975-61-412-2

-4-

Page 6: 117248206 Lista Literaturii

37.0Carauş, DŞedinţe cu părinţi. Eficente şi antrenate / D. Carauş; V. Lungu.- Ch.: Arc, 2008.- 136 p.ISBN 978-9975-61-510-5

374Mazilu, V.Limba maternă- iconă eternă: scenarii pentru organizarea activităţilor educaţionale extraşcolare / V. Mazilu.- Ch.: Î.S.F.E.P. Tipogr. Centrală, 2005.- 256 p.ISBN 9975-943-40-3

374Mazilu, V.Răsărit continiu: Scenarii pentru activitatea educaţională extraşcolară / V. Mazilu.- Ch.: Labirint, 2008.- 208 p.ISBN 9975-943-70-3

39Iwasaki, M.Adevărată viaţă de gheişă / M. Iwasaki în colaborare cu R. Brown; trad.: A. Focşeneanu.- Bucureşti: Humanitas, 2007.- 287 p.ISBN 978-973-50-1812-2

398.9Nietzsche, F.Aforisme / F. Neitzsche; trad.: A. Pavel.- Bucureşti: Humanitas, 2010.- 155 p.ISBN 978-973-50-2619-6

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ

611Брэгт, П.Позвоночник- ключ к здоровью.- СПб: ИК «Крылов», 2010.- 96 с.- (Серия «Золотой фонд»)

615Гурвич, М.М.Питание при атеросклерозе, Сборник.- М.: Лабиринт Пресс, 2006.- 48 с.- (Советы и рецепты).ISBN 5-9287-1245-6

615Зайцев, C.Питание при онкологических заболеваниях.- М.: Лабиринт Пресс, 2006.- 48 с.- (Советы и рецепты)ISBN 5-9287-1240-5

-5-

Page 7: 117248206 Lista Literaturii

615Зверобой- лучший доктор от 100 болезней / сост. Е.Г. Капранова.- М.: РИПОЛ классик, 2010.- 64 с.- (Здоровый образ жизни и долголетие).ISBN 978-5-386-01949-5

615Котешева, И. А.Симфония для позвоночника. 100 исцеляющих поз / И. А. Котешева.- М.: РИПОЛ классик, 2010.- 64 с.- (Здоровый образ жизни и долголетие)ISBN 978-5-7905-4605-1

615Мазнев, Н.И.Поджелудочная и щетовидная железы: 800 проверенных рецептов / Н.И. Мазнев.- М.: РИПОЛ классик; ДОМ. ХХI век, 2010.- 448 с.- (Карманная библиотека)ISBN 978-5-386-02067-5

615Мазнев, Н.Репейник и ромашка от 100 болезней / Н.И. Мазнев.- М.: РИПОЛ классик; ДОМ. ХХI век, 2011.- 64 с.- (Здоровый образ жизни и долголетие).ISBN 978-5-386-02922-7

615Мазнев, Н.Сердце и сосуды. Проверенные народные рецепты / Н.И. Мазнев.- М.: ДОМ. ХХI век; РИПОЛ классик, 2010.- 51 с.- (Здоровый образ жизни и долголетие).ISBN 978-5-386-02196-2

615Мазнев, Н.Склероз сосудов. Профилактика и лечение / Н.И. Мазнев.- М., ДОМ. ХХI век; РИПОЛ классик, 2011.- 64 с.- (Здоровый образ жизни и долголетие).ISBN 978-5-386-02243-3

615Полный настоящий простонародный русский лечебник Ф. Лоевского с комментариями специалистов.- М.: ООО Редакция вестника «Здоровый образ жизни», 2010.- 208с.ISBN 978-5-902812-7

615Савина, А.Метод Шевченко (водка+ масло) и другие способы борьбы с раком / А. Савина.- М.: АСТ, 2011.- 63 с.- (Здоровье и жизнь).ISBN 978-5-17-067465-7

-6-

Page 8: 117248206 Lista Literaturii

616Поленова, Т.Н.Золотая книга народной медицины / Т.П. Поленова.- Ростов –на- Дону: Владис, 2009.- 640 с.- (Удобная библиотека).ISBN 978-5-9567-02224-6

631/ 638Beceanu, D.Fructe, legume şi flori: Metode de prelungire a păstrări în stare proaspătă conserve de legume şi fructe / D. Beceanu, A. Chira, A. Paşca.- Bucureşti: Ed.: M.A.S.T., 2012?.- 398p.ISBN 973-8011-50-7

631 /638Schmid, H.Pomii şi arbuştii fructiferi: lucrările de tăiere / H. Schmid.- Ed. a 7-a.- Bucureşti: Ed. M.A.S.T., 2008.- 222p.ISBN 978-973-8011-84-7

631 / 638 Schmid, H.Pomii fructiferi: Metodele de altoire / dipl. ing. (FN) H. Schmid; trad.: C. Popescu.- Ed.a 9-a.- Bucureşti: Ed. M.A.S.T.- 2008.- 255 p.

631 / 638Schmid, H.Pomii fructiferi: Metodele de altoire / dipl. ing. (FHOH. Schmid; trad.: C. Popescu.- Ed.a 9-a.- Bucureşti: Ed. M.A.S.T., 2008.- 191 p.ISBN 978-973-1822-18-1

634Chira, L.Caisul şi piersicul / conf. dr. ing. L. Chira, prof.dr. V. Chereji, ing. drd M. Roman.- Ed. a 2-a.- Bucureşti: Ed. M.A.S.T., 2008.- 268 p.ISBN 978-973- 1822-04-4

634Chira, L.Cultura mărului / L. Chira, I. Paşca.- Ed. a II-a.- Bucureşti: M.A.S.T., 2004.- 173 p.ISBN 972-8011-42-6

634Hoza, D.Citruce de apartament. Tehnici de cultivare / D. Hoza.- Bucureşti: Nemira, 2005.- 102 p.ISBN 973- 569-724-6

635.9Haenghen, E.Cultura trandafirilor / E. Haenghen; trad.: Sergiu Vergil Vasilie.- Ed. a 3-a.- Bucureşti: Ed. M.A.S.T., 2008.- 126 p.

-7-

Page 9: 117248206 Lista Literaturii

641Вкусные блюда без холестерина / сост. К.Ю. Виноградская .- Ростов н / Д: Владис, 2011.- 64 с.- (Искусство кулинарии)юISBN 978-5-9567-1382-2

641Правильное питание при сахарном диабете / сост. Л.П. Бушуева.- Ростов н / Д.: Владис, 2011.- 64 с.- (Искусство кулинарии)ISBN 978-5-9567-0191-1

641Правильное питание при сердечной недостаточности / сост. Т.П. Поленова.- Ростов н/ Д: Владис, 2010.- 64 с.- (Искусство кулинарии).ISBN 978-5-9567-0886-6

641Фаршированные блюда.- М.: Эксмо, 2007.- 32 с.: ил.ISBN 978-5-699-09721-0

664Doppler, FranzCârnaţi, salamuri şi leber: producere şi comercializare / F. Doppler, R. Eibensteiner; trad.: I. Mintici.- Bucureşti: Ed. M.A.S.T, 2009.- 142 p.ISBN 978-973- 1822-15-0

7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT

73 / 75Великолепный тамада: Сценарии на все случаи жизни / сост. Л. П. Бушуева.- Ростов н / Д: Владис, 2009.- 640 с.- (Удобная библиотека)ISBN 978-5-9567-0464-6

746Жук, С.Макраме / С. М. Жук.- М.: РИПОЛ классик, 2011.- 32 с., ил.- (Рукоделие)

78.07Schonberg, Harold G Vieţile marilor compozitori / H-G- Schonberg; trad.: A. Irina Ionescu.- Bucureşti: Liber, 2008.- 577 p.ISBN 978-973- 629 – 200-2

784Ungureanu V.Păstraţi horele şi cântul: culegere de cântece şi jocuri / M. Ungureanu; cop.: M. Bacinschi.- Ch.- Arc, 2010.- 240 p.ISBN 978-9975-61-560-0

-8-

Page 10: 117248206 Lista Literaturii

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ

Limba română

811.135.1(03)Bucă, M.Dicţionar de arhaisme şi regionalisme / M. Buca.- Ed. a 3-a, rev.- Bucureşti: Vox Cart, 2008.- 288p. ISBN 978-973-1770-26-0

Literatură engleză

821.111James, EloisaAtinjerea dragostei / E. James; trad: G. Soft.- Bucureşti.- : Litera Internaţional, 2011.- 335 p.ISBN 978-606-600-552-4

821.111James, EloisaUn sărut la miezul nopţii / E. James; trad.: G. Soft.- Bucureşti: Litera Internaţional, 2011.- 376p.ISBN 978-606-600-503-6

821.111Shakespeare, WilliamA douăsprezece noapte / W. Shakespeare; trad.: acad. M. Gheorghiu.- Ed.a 2-a.- Târgovişte: Pandora M., 2007.- 2007p.ISBN 978-973-8964-12-9

821.111Андерсон, К.Отель с сюрпризом: Роман / Пер. С англ.: Е. Егоровой.- М.: ОАО «Радуга», 2009.-144 с.- (Любовный роман)ISBN 978-5-05-007039-5

821.111Блейк, Э.Пока она не передумала: Роман / Пер. с анг. М. Дунаевой.- М.: ОАО «Радуга», 2009.- 144 c.- (Любовный роман)ISBN 978-5-007084-5

821.111Бьянчен, Х.Ледяная дева: Роман / Пер. с англ. : М.: Комцян .- М.: ОАО «Радуга», 2008.- («Искушение»)ISBN 978-5-05-006857-6

-9-

Page 11: 117248206 Lista Literaturii

821.111Бьянчин, Х.Мой властелин: Роман / Пер. С англ. Е. Романовой.- М.: ОАО «Радуга», 2007.- 144 с.- (Искушение)ISBN 978-5-05-006607-7

821.111Бэрд, Ж.Сицилийский ревнивец: Роман / Пер. с англ. М. Дунаевой.- М.: ОАО «Радуга», 2007.- 144 с.- («Искушение»)ISBN 978-5-05-006622-0

821.111Грэхем, Л.Плохая девчонка: Роман / Пер. с англ.: М. Карпушиной.- М.: ОАО «Радуга», 2009.- 144 с.- («Искушение»)ISBN 978-5-05-006989-4

821.111Картленд, БМадона с лилиями / Барбара Картленд; пер. с англ. О. Семченко.- М.: Эксмо, 2010.- 320 с.ISBN 978-5-699-4407-0

821.111Картленд, Б.Любовь и Люся: Роман / Барбара Картленд; пер. с англ.: И.В. Ющенко.- М.: АСТ: Астрель: Полиграфиздат, 2011.- 220с.- (Очарование)ISBN 978-5-17-07284208

821.111Картленд, Б.Любовь и колдовство / Барбара Картленд: пер. с англ.: О. Кутуминой.- М.: Эксмо, 2011.- 320 с.

ISBN 978-5-699-47434-9

821.111Картленд, Б.Любовь на краешке луны / Барбара Картленд; пер. с англ.: Ю. Соколова.- М.: Эксмо, 2012.- 256 с.ISBN 978-5-699-53549-1

821.111Леклер, Д.На том конце радуги: Роман / Пер. с англ. М. Комцян.- М.: ОАО «Радуга», 2007.-144с.- (Искушение)

-10-

Page 12: 117248206 Lista Literaturii

821.111Мартон, С.Непокорная девственница: Роман / Пер. с англ.- Е. Солнцевой.- М.: ОАО «Радуга», 2007.- 144 с.- (Искушение)ISBN 978-5-05-0066-48-0

821.111Мартон, С.Обнаженная в его обьятиях: Роман / Пер. с англ.: М. Карпушиной.- М.: ОАО «Радуга», 2007.- 144с. – («Искушение»)ISBN 978-5-006567-4

821.111Мартон, С.Нежный хищник: Роман / Пер. с англ.: Е. Романовой.- М.: ОАО «Радуга», 2009.- 144 с.- («Искушение»)ISBN 978-5-05-007105-7821.111Нэпьер, С.Любовница жениха: Роман / Пер. с англ. Л. Луньковой.- М.: ОАО «Радуга», 2006.- 144 с.- («Искушение»)ISBN 5-05-006385-Х

821.111Окли, Н.Восточная сказка: Роман / Пер. с англ. М. Дунаевой.- М.: ОАО «Радуга», 2008.- 144с.- («Любовный роман)ISBN 978-5-05-007118-7

821.111Пембертон, М.Лев Лангедока: Роман / маргарет Пембертон; пер. с англ.: Л. И. Лебедевой.- М.: АСТ; Асирель; Владимир; ВКТ, 2011.- 318 с.- (мини-Шарм).ISBN 978-5-17-076108-1

821.111Райс, Х.Аромат сладострастия: Роман / Пер. с англ.: М. Дунаевой.- М.: «Радуга», 2008.- 144 с.- («Искушение)ISBN 978-5-05-85400-8

821.111Уэст, Э.Мужчинам вход воспрещен: Роман / Пер. с англ. Е. Романовой.- М.: ОАО «Радуга», 2007.- 144 с.- (Искушение)ISBN 978-5-05-006763-0

-11-

Page 13: 117248206 Lista Literaturii

821.111Честертон, К.Праздник жизни: Роман / Пер. с англ. В.И. Степанца.- М.: «Дом на Страстном, 2005.- 384 с. ISBN 5-94893-003-3

Literatură americană

821.111(73)Delinsky, BarbaraEvadarea / B. Delinschy; trad.: A. Zavate.- Bucureşti: Litera Internaţional,2011.- 399 p.ISBN 978-606-600-243-1

821.111(73)Collins, J.Celebritate / J. Collins; trad.: B. Stupariu.- Bucureşti: Litera Internaţional, 2011.- 462 p.ISBN 978-606-600-244-8

821.111(73)Putney, Mary JoO nouă viaţă / M.J. Putney; trad.: G. Soft.- Bucureşti: Litera Internaţional, 2011.- 367 p.ISBN 978-606-600-476-3

821.111(73)Putney, Mary JoPasiune şi onoare / M. J. Putney; trad.: G. Soft.- Bucureşti; Litera Internaţional, 2011.- 399 p.ISBN 978-606-600-501-2

821.111(73)Putney, Mary JoUmbrele trecutului/ M. J. Putney; trad.: G. Soft.- Bucureşti; Litera Internaţional, 2011.- 368 p.ISBN 978-606-600-477-0

821.111(73)Roberts, N. Comori tăinuite / Roberts, N.; trad.: A. Ulici.- Bucureşti; Litera Internaţional, 2011.- 463p.ISBN 978-606-600-405-3821.111(73)Steel, DLuminile Sudului/; Steel, D.; trad.: A. Ulici.- Bucureşti; Litera Internaţional, 2011.- 319p.ISBN 978-606-600-245-5

821.111(73)Steel, DPetrecerea /; Steel, D.; trad.:M. Popescu.- Bucureşti; Litera Internaţional, 2011.- 175 p.ISBN 978-606-600-502-9

-12-

821.111 (73)

Page 14: 117248206 Lista Literaturii

Адамс, Д.Путем перемен: Роман / Пер. с англ., М. Дунаевой.- ОАО «Радуга», 2009.- («Любовный роман»)ISBN 978-5-05-007117-0

821.111 (73)Бернс, Д.Играем в карты на любовь: Роман / Пер. с англ. И. Солодовниковой.- М.: ОАО «Радуга», 2006.- 160 с.- (Искушение)ISBN 5-05-006304-3

821.111 (73)Бетс, Х.Девушка для секс-экскорта: Роман / Пер. с англ. : М. Туруновой.- М.: ОАО «Радуга», 2007.- 144 с- (Серия «Искушение»)ISBN 978-5-05-006669-5

821.111 (73)Бетс, Х.Та самая ночь: Роман / Пер. с англ.: Я. Гриншнун.- М.: ОАО «Радуга», 2006.-144 с.- (Серия «Искушение»)ISBN 5-05-006520-8

821.111(73)Браун, С.Ливень / С. Браун; пер. с англ.: Н. Лебедевой.- М.: Эксмо, 2012.- 352с.ISBN 978-5-699-53458-6

821.111 (73)Браун, С.Любить Демона / С. Браун.- М.: Эксмо, 2011.- 288 с.ISBN 978-5-699-45543-8

821.111 (73)Браун, С.Похищение по-американски: Роман / С. Браун; пер. с англ. У. Санциной.- М.: Эксмо, 2010.- 320 с.ISBN 978-5-699-44227-0

821.111 (73)Брэнтуайт, Л.Сумасшедшее сафари: Роман.- М.: Изд. Дом «Панорама», 2008.- 192 с.ISBN 978-5-7024-2421-7

821.111(73)Бэйс, Р.Время быть счастливой: Роман.- М.: Изд. Дом «Панорама», 2009.- 192с.

-13-

Page 15: 117248206 Lista Literaturii

821.111 (73)Бэйс, Р.Трудно быть сильной: Роман.- М.: Изд. Дом «Панорама», 2009.- 192 с.ISBN 978-5-7024-2458-3

821.111 (73)Вуд, А.Канун Рождества: Роман.- М.: Изд. Дом «Панорама», 2009.- 192с.ISBN 978-5-7024-2540

821.111(73)Гарбера, К.Голос одинокого сердца: Роман / Пер. С англ.: И. Игнатьевой.- М.: ОАО «Радуга», 2006.- 144 с.- («Искушение»)ISBN 5-05-006431-7

821.111(73)Гейтс, О.Повелеваю- стань моей!: Роман / Пер. с англ. О. Ефремовой.- М.: «Радуга», 2009.- 144 с.- («Искушение»)

821.111 (73)Гейтс, О.Улыбка Кармен: Роман / Пер. с англ.: В. Браславской.- М.: ОАО «Радуга», 2009.- («Искушение»)ISBN 978-5-05-007009-8

821.111(73)Грейс, К.Предсказание гадалки: Роман / Пер. с англ.: Д.П. Прошуниной.- М.: ОАО «Радуга», 2009.- 144 с.- ( Любовный роман)

821.111 (73)Карлайл, Л.Соблазн на всю ночь: Роман / Л. Карлайл; пер. с англ.: Т.В. Красильниковой.- М.: АСТ; Астрель; Полиграфиздат, 2011.- 317с.

821.111 (73)Ли, М.Тайная подруга: Роман / Перю с англ. А. Георгиева.- М.: ОАО «Радуга», 2008.- 144 с.- («Искушение»)ISBN 978-5-006934-4

821.111 (73) Линдсей, И.Пешка? Королева!: Роман / Пер. с англ. О. Ефремовой.- М.: ОАО «Радуга», 2008.- 144 с.- («Искушение»)ISBN 978-5-05-007003-6

-14-

Page 16: 117248206 Lista Literaturii

821.111 (73) Лукас, Д.Мщение или любовь? Роман / Пер. с англ. О. Ефремовой.- М.: ОАО «Радуга», 2008.- 144 с.- («Искушение»)ISBN 978-5-05-006790-6

821.111 (73)Льюис, Д.Когда танцуют звезды: Роман / Пер. с англ.: Е. Романовой.- М.: ОАО «Радуга», 2009.- 144 с.- («Искушение»)ISBN 978-5-05-007063-0

821.111 (73)Макей, Э.Дерзкая скромница: Роман / Пер. с англ.: М. Зяблицевой.- М.: ОАО «Радуга», 2005.- 160 с.- («Искушение»)ISBN 5-05-006274-8

821.111 (73)Маккинли, Э.Камелии для Камиллы: Роман.- М.: Изд. Дом «Панорама», 2006.- 192 с.ISBN 5-7024-2008-Х

821.111 (73)Маккинли, Э.По дороге к звездам: Роман.- М.: Изд. Дом «Панорама», 2007.- 192 с.ISBN 5-7024-2112-4

821. 111 (73)Макклон, М.Выходи за меня!: Роман / Пер. с англ. И. Иосилевич.- М.: Изд. «Радуга», 2009.- 144 с.- («Любовный роман»)ISBN 978-5-05-007025-8

821.111(73)Макнот, Дж.Помнишь ли ты…: Роман / Д. Макнот; пер. с англ.: У.В. Сапциной.- М.: АСТ: Астрель; Полиграфиздат, 2010.- 348с.

821.111 (73)Макколи, Б.Сладкая парочка: Роман / Пер. С англ. А. Потановой.- М.: ОАО «Радуга», 2008.- 144с.- («Искушение»)ISBN 978-5-05-006972-6

-15-

Page 17: 117248206 Lista Literaturii

821.111(73)Макколи, Б.На четырех ветрах: Роман / Пер. с англ.: А. Потаповой.- М.: ОАО «Радуга», 2007.- 144с.- («Искушение»)ISBN 978-5-05-006570-4

821.111 (73) Манн, К.Звезды над океаном: Роман / Пер. с англ.: О. Сульчинской.- М.: ОАО «Радуга», 2009.- 144 с.- («Любовный роман»)ISBN 978-5-05-007019-7

821.111 (73)Манн, К.Ночь с с незнакомцем: Роман / Пер. с англ.: О. Ефремовой.- М.: ОАО «Радуга», 2009.- 144 с.- («Любовный роман»)ISBN 978-5-05-007077-7

821.111 (73)Марш, Н.Оазис его души: Роман / Пер. с англ.: Д. Прошуниной.- М.: ОАО «Радуга», 2009.- 144 с.- («Любовный роман»)ISBN 978-5-05-007031-9

821.111 (73)Марш, Н. Флирт- моя стихия!: Роман / Пер. с англ. М. Дунаевой.- М.: ОАО «Радуга», 2009.- 144 с.- ( «Искушение»)ISBN 978-5-05-007146-0

821.111 (73)Медейрос, Т.Темное очарование: Роман / Т. Медейрос; пер. с англ. Е. М. Кленовой.- М.: АСТ;Астрель; Владимир; ВКТ, 2012.- 317 с.- (Очарование)

821.111 (73)Морленд, П.Лучшее в мире лекарство: Роман / Пер. с англ.: Е. Романовой.- М.: ОАО «Радуга», 2006.- 144 с.- («Искушение»)ISBN 5-05-006381-7

821.111 (73)Мортимер, К.Брак по сицилийски: Роман / Пер. с англ. Л. Гнесиной.- М.: ОАО «Радуга», 2009.- 144 с.- («Искушение»)

-16-

Page 18: 117248206 Lista Literaturii

821.111 (73)Мэй, С.Сказки на ночь: Роман.- М.: Изд. Дом «Панорама», 2008.- 192 с.ISBN 978-5-7024-2500-9

821.111 (73)Нельсон, Дж.Скажи мне все: Роман.- М.: Изд. Дом «Панорама», 2008.- 192 с.ISBN 978-5-7024-2337-1

821.111 (173)Олвард, Д.Вальс под звездами: Роман / Пер. с англ.: Е. Романовой.- М.: ОАО «Радуга», 2009.- 144 с.- («Любовный роман»)ISBN 978-5-05-007140-8

821.111 (73)Олвард, Д.Вальс под звездами: Роман / Пер. с англ. Е. Романовой.- М.: ОАО «Радуга», 2009.- 144с.- («Любовный роман»)

821.111 (73)Оливер, Э.Огненная женщина: Роман / Пер. с англ.: М. Дунаевой.- М.: ОАО «Радуга», 2009.- 144с.- («Любовный роман»)ISBN 978-5-05-007082-1

821.111 (73)Орвиг, С.Опаленная местью: Роман / Пер. с англ.: Ю. Бухтеевой.- М.: ОАО «Радуга», 2009.- 144с.- («Любовный роман»)

821.111 (73) Пало де А.Играющая Дафна: Роман / Пер. с англ.: С. Ченелевского.- М.: ОАО «Радуга», 2006.- 144с.- («Искушение»)ISBN 5-05-006507-0

821.111 (73)Портер, Д.Жемчужина его гарема: Роман / Пер. с англ.: Г. Степановой.- М.: ОАО «Радуга», 2006.- 160 с.- («Искушение»)ISBN 5-05-006347-7

821.111 (73)Портер, Д.Жемчужина его гарема: Роман / Пер. с англ. Г. Степановой.- М.: ОАО «Радуга», 2006.- 160с.- («Искушение»)

-17-

Page 19: 117248206 Lista Literaturii

821.111 (73)Причуды аристократов: Сборник / Пер. с англ: В.А. Сухановой.- М.: АСТ; Астрель; Владимир; ВКТ, 2011.- 285 с. (Очарование) Содерж.: Первый поцелуй / Джулия Куин; Последнее искушение / Миа Райн.ISBN 978-5-17-074025-3

821.111 (73)Рэдли, Т.Слаще вина: Роман / Пер. С англ.: М.Дунаева.- М.: ОАО «Радуга», 2009.- 144 с.- («Любовный роман»)

821.111 (73)Райт, Д.Любовь против мести: Роман / Пер. с англ.: А. Ильина.- М.: ОАО «Радуга», 2008.- 144 с.- («Искушение»)ISBN 978-5-05-006822-4

821.111 (73)Рейдо, Д.Миражи мегаполиса: Роман.- М.: Изд. Дом «Панорама», 2008.- 192с.ISBN 978-5-7024-2416-3

821.111 (73)Рейдо, Д.Утром все будет иначе: Роман.- М.: Изд Дом «Панорама», 2009.- 192с.ISBN 978-5-7024-2520-7

821.111 (73)Ридли, Э.Грежовный поцелуй: Роман / Э. Ридли; пер. с англ.: Л.И. Желоховцева.- М.: АСТ; Астрель;Владимир;ВКТ, 2011.- 317 с.- (Мини-Шарм)

821.111 (73)Роуз, Э.Будь со мной всегда : Роман/ Пер. с англ.: М. Комцян.- М.: ОАО «Радуга», 2010.- 144с.- («Искушение»)ISBN 978-5-05-007214-6

821.111 (73)Роуз, Э.Слишком много секретов: Роман / Пер. с англ.: В. Браславская.- М.: ОАО «Радуга, 2008.- 144 с.- («Искушение»ISBN 978-5-05-006848-4

821.111 (73)Роуз, Э.Счастье за доллар: Роман / Пер. с англ.:Е. Егорова.- М.: ОАО «Радуга», 2009.- 144 с.- («Любовный роман»)ISBN 978-5-05-007086-9

-18-

Page 20: 117248206 Lista Literaturii

821.111 (73) Рэдли, Т.Слаще вина: Роман / Пер. с англ.: М. Дунаева.- М.: ОАО «Радуга», 2009.- 144 с.- («Любовный роман»)

821.111 (73)Саксон, С.Ключ к сурдцу: Роман / С. Саксон; пер. с англ.: Е.П. Ананичева.- М.: АСТ; АСТ Москва, 2008.- 318 с.- («Мини-Шарм»)

821.111 (73)Салливан, Д.Любовь исключается: Роман / Пер. с англ. : Л. Воеводина.- М.: ОАО «Радуга», 2006.- 160 с.- («Искушение»)ISBN 5-05-006310-8

821.111 (73)Сандерс, Э. Профессиональная тайна: Роман.- М.: ОАО «Панорама», 2008.- 192с.ISBN 978-5-7024-2336-4

821.111 (73)Сент- Клер, С.По воле рока: Роман / Пер. С англ.: Т. Трунова.- М.: ОАО «Радуга», 2008.- 144 с.- («Искушение»)ISBN 978-5-05-006010-8

821.111 (73)Сент- Клер, Р.Унесенные ураганом: Роман / Пер. с англ.: Л. Струкалина.- М.: ОАО «Радуга», 2005.- 160 с.- («Искушение»)ISBN 5-05-006008-5

821.111 (73)Смол, Б.Дикарка Жасмин: Роман: Пер. с англ.: Бертрис Смол.- М.: АСТ; АСТ Москва, 2010.- 524с.- (Очарование).

821.111 (73)Смол, Б.Запретные наслаждения: Роман / Бертрис Смол; пер. с англ.: Т. А. Перцевой.- М.: АСТ; Астрель; Владимир; ВКТ.- 2011.- 314 с.- (Очарование)ISBN 978-5-17-068470-0

821.111 (73)Смолл, Б.Запретные наслаждения: Роман / Б. Смол; пер. с англ.: Т.А. Перцева.- М.: АСТ; Астрель; Владимир; ВКТ, 2011.- 314 с.- (Очарование)ISBN 978-5-17-068470-0

-19-

Page 21: 117248206 Lista Literaturii

821.111 (73)Суинберн, А.Сердце ковбоя: Роман.- М.: Изд Дом «Панорама», 2009.- 192с.ISBN 978-5-7024-2540-5

821.111 (73)Томас, Ш.Не в силах забыть: Роман / Ш. Томас: Пер. с англ. В. Агаянц.- М.: АСТ; Астрель; Владимир; ВКТ, 2011.- 318 с.- (Мини. Шарм)

821.111 (73) Филипс, С.Блестящая девочка: Роман / С. Филипс; пер. с англ.: В.В. Копейко, Н.К. Рамазановой.- М.: АСт; Астрель; Владимир; ВКТ, 2010.- 414 с.

821.111 (73)Фитч, В.Спроси свое сердце: Роман.- М.: Изд. Дом «Панорама», 2008.- 92 с.ISBN 978-5-7024-2326-3

821.111 (73)Фостер, С.Любовный пасьянс.- Смоленск: Русич, 2010.- 320 с.- (Белая роза).ISBN 978-5-8138-0835-7

821.111 (73)Хиггинс Кларк МэриГде ты теперь? / Мэри Хиггинс Кларк; пер. с англ. : Е. Коротнян.- М.: Эксмо, 2011.- 384с.

821.111 (73)Хиггинс Кларк МэриМы еще встретимся / Мэри Хиггинс Кларк; пер. с англ. : И. Круличева.- М.: Эксмо, 2011.- 448 с.ISBN 978-5-699-49552-8

821.111 (73)Хогарт, А.Солнечный ветер: Роман.- М.: Изд. Дом «Панорама», 2008.- 192с.ISBN 978-5-7024-2349-4

821.111 (73)Чайлд, М.Властелин «Фантазии»: Роман / Пер. с англ.: Д. Сучков.- М.: ОАО «Радуга», 2008.- 144с.- («Искушение») ISBN 978-5-05-006903-0

-20-

Page 22: 117248206 Lista Literaturii

821.111 (73)Чайлд, М.Роковой треугольник: Роман / пер. С англ.: М. Шербанова.- М.: ОАО «Радуга», 2007.- 144 с.- («Искушение»)ISBN 978-5-05-006623-7

821.111 (73)Шелдон, Д.Царица эльфов: Роман.- Изд. Дом «Панорама», 2008.- 192 с.ISBN 978-5-7024-2352-4

821.111 (73)Макколи, Б.На четырех ветрах: Роман / Пер. с англ.: А. Потапова.- М.: ОАО «Радуга», 2007.- 144с.- («Искушение») ISBN 978-5-05-003570-4

Literatură franceză

821.133.1Balzac, Honore deEugenie Grandet / Honore de Balzac; Trad. de Cezar Petrescu; pref. de Elisabeta Lăsoni.- Bucureşti: Gramar, 2007.- 192 p.ISBN 978-973-591-593-3

821.133.1StendalVanina Vanini / Stendal; trad. din fr. D. Albulescu; coord.: A. Ciubotaru: cop.: M. Bacinschi.- Ch.: Arc, 2009.- 64 p.- (Col. „Cartea de lectură”)ISBN 978-9975-61-532-7

821.133.1Грант, Т.Знойная осень: Роман.- М.: Изд. Дом «Панорама», 2008.- 192 с.ISBN 978-5-7024-2367-8

821.133.1Лестер, К.Парижский треугольник: Роман.- М.: Изд. Дом «Панорама», 2007.- 192с.ISBN 5-7024-2304-6

-21-

Page 23: 117248206 Lista Literaturii

Literatură portugheză

821.134.3Coelho, P.Manualul războinicului luminii / P. Coelho; trad.: P. Cuilă.- Bucureşti: Humanitas, 2006.- 151 p.ISBN (10) 973-50-1203-0

821.134.3Coelho, P.La râul Piedra am şezut şi-am plâns/ P. Coelho; trad.: P. Cuilă.- Bucureşti: Humanitas, Fiction, 2011.- 212p.ISBN 978-973-689-407-7

821.134.3Coelho, P.Al cincilea munte/ P. Coelho; trad.:C. Vasilescu.- Bucureşti: Humanitas, Fiction, 2010.- 219p.ISBN 978-973-689-375-9

821.134.3Коэльо, П.Алхимик / Пауло Коэльо; пер. с порт.: А. Богдановский.- М.: АСТ; Астрел, 2011.- 224с.ISBN 978-5-17-052072-5

821.134.3Коэльо, П.Мактуб / Пауло Коэльо; пер. С порт. А. Богдановского.- М.: АСТ; Астрель, 2011.- 254с.ISBN 978-5-17-054329-8

821.134.3Коэльо, П.Мактуб / Пауло Коэльо; пер. с порт.: А. Богдановский.- М.: АСТ; Астрель, 2011.- 254с.ISBN 978-5-17-054329-8

Literatură română

821.135.1Coşbuc, G.Poezii / G. Coşbuc.- Bucureşti: Cartex 2000, 2006.- 207 p.ISBN (10)- 973-104-018-8

-22-

821.135.1

Page 24: 117248206 Lista Literaturii

Budău- Deleanu, I.Ţiganiada sau Tabăra- Ţiganilor.- Bucureşti: Ed. Ştefan, 2003.- 351 p.ISBN 8493-44-7

821.135.1Eliade, M.Isabel şi apele diavolului / M. Eliade.- Bucureşti: Humanitas, 2008.- 179 p.ISBN 978-973-50-1573-2

821.135.1Eliade, M.În curte la Dionis: Nuvele / M. Eliade; pref. de Andrea Răsuceanu.- Bucureşti: Cartex 2000, 2006.- 288 p.ISBN 973-104-032-3

821.135.1Ionesco, E.Căutarea intermitentă / E. Ionesco; trad. : B. Cioculescu.- Bucureşti: Humanitas, 2004.- 182 ISBN 973-50-0590-5

821.135.1Paraschivescu, R.Ghidul nesimţitului / R. Paraschivescu.- Bucureşti: Humanitas, 2006.- 190 p.- (colecţia „Râsul lumii”)ISBN (10)973-50-1340-1

821.135.1Preda, M.Întâlnirea din pământuri / M. Preda.- Bucureşti: Cartex Serv, 2006.- 317 p.ISBN 973-87274-3-x

821.135.1Preda, M.Intrusul / M. Preda.- Bucureşti: Cartex Serv, 2006.- 287 p.ISBN (10) 973-87274-8-0

821.135.1Preda, MImposibila întoarcere / M. Preda.- Bucureşti: Cartex Serv, 2004.- 238 p.ISBN 973-85941-3-8

821.135.1Preda, M.Intrusul / M. Preda.- Bucureşti: Cartex Serv, 2004.- 287 p.ISBN 973-85941-4-6

821.135.1Preda, M.Marele singuratic/ M. Preda.- Bucureşti: Cartex Serv, 2007.- 307 p.

-23-

Page 25: 117248206 Lista Literaturii

821.135.1Preda, M.Risipitorii/ M. Preda.- Bucureşti: Cartex Serv, 2006.- 351p.ISBN 973-87274-2-1

821.135.1Rebreanu, L.Ion / L. Rebreanu.- Bucureşti: Adevărul Holding, 2008.- 446 p.ISBN 978-973-1848-80-8

821.135.1.09Ciobanu, M.N.Proza lui Mihail Sadoveanu / M.V. Ciobanu; cop. : M. Bacinschi.- Ch.: Arc, 2009.- 48 p.- (Colecţia S. A. S.: Cartea care te salvează).ISBN 978-9975-61-537-2

821.135.1.09Chiper, G.Proza lui Liviu Rebreanu: (Secretul capodoperelor) / G. Chiper.- Ch.: Arc, 2009.- 48 p. (Cartea care te salvează).ISBN 978-9975-61-551-8

Literatură română din Republica Moldova

821.135.1 (478)Beşleagă, V.Hoţii din apartamente.- Ch.: Prut Internaţional, 2006.- 367p.

821.135.1(478)Partole, C.Ultima amantă: Proza; cop.: M. Bacinschi.- Ch.: Arc,2011.- 136 p.ISBN 978-9975-61-657-7

821.135.1(478)Silvestru, A.Cel rătăcit.- Ch.: Prut Internaţional, 2009.- 356 p.ISBN 978-9975-69-407-0

821.135.1 (478)09Eseuri critică literatură / Select., introd. şi bibliogr. de E. Lungu; post. de I. Bogdan Lefter; cop. M. Bacinschi.- Ch.: Î. E. P. „Ştiinţă”: Ed. Arc, 2004.- 432 p.- (Col. „Literatura din Basarabia în secolul XX.)ISBN 9975-67-466-6

-24-

Page 26: 117248206 Lista Literaturii

Literatură greacă (elenă)

821.14Homer. Iliada / Homer; trad. de R. Hâncu; pref. de I. Ascan.- Bucureşti: Mondero, 2007.- 455p.ISBN 978-973- 9349-78-9

821.14Homer. Odiseea / Trad. în proză: E. Lovinescu; cuvînt înainte şi note de E. Mazilu- Ionescu.- Bucureşti: Mondero, 2002.- 256 p.ISBN 973-9349-45-5

821.14Vergilius Maro, Publius. Eneida / Vergilius; trad. în forme originale de G. Coşbuc; pref. şi note de I. Acsan.- Bucureşti: Mondero, 2007.- 331 p.ISBN 978-973.9349-84-0

821.14Vergilius, Maro PubliusBucolice; Georgice / Vergilius; trad.: T. Naun, G. Coşbuc; pref. I. Acsan.- Bucureşti: Mondero, 2007.- 143 p.

Literatură rusă

821.161.1Абдуллаев, Ч.ААльтернатива для дураков / Чингиз Абдуллаев.- М.: Эксмо, 2012.- 512с.- (Современный русский шпионский роман)ISBN 978-5-699-56705-8

821.161.1Арсеньева, Е.Тайный грех императрицы: Роман / Е. Арсеньева.- М.: Эксмо, 2010.- 288с.- (Историю пишет любовь)ISBN 978-5-699-45147-0

821.161.1Веденская, Т.Мужчины как дети: Роман / Т. Введенская.- М.: Эксмо, 2011.- 352с.- (Для особенных женщин)ISBN 978-5-699-491-3

-25-

Page 27: 117248206 Lista Literaturii

821.161.1Вербинина, В.Девушка с синими гортензиями: Роман / Валерия Вербинина.- М.: Эксмо, 2011.- 384с.- (Незнакомка)ISBN 978-5-699-49926-7

821.161.1Вербинина, В.Девушка с синими гортензиями: Роман / Валерия Вербинина.- М.: Эксмо, 2011.- 384с.- (Незнакомка)ISBN 978-5-699-49926-7

821.161.1Вильмонт, Е.Н.Девственная селедка: Роман / Е. Вильмонт.- М.: Астрель; АКТ, 2011.- 318с.ISBN 978-5-17-072418-5

821.161.1Данилова, А.В.Услуги особого рода / А. Данилова.- Мю: Эксмо, 2010.- 320с.- (Криме- привате)ISBN 978-5-699-40045-4

821.161.1Данилова, А.Черника на снегу: Роман / Анна Данилова.- М.: Эксмо, 2011.- 288с.- (Криме-привате)ISBN 978-5-699-52851-6

821.161.1Букет прекрасных дам: Роман.- М.: Эксмо, 2004.- 352с.- (Иронический детектив)

821.161.1Донцова, Д.Гений страшной красоты: Роман / Дарья Донцова.- М.: Эксмо.2012.- 352с.(Иронический детектив)ISBN 978-5-699-56670-9

821.161.1Донцова, Д.Дантисты тоже плачут: Роман / Д. Донцова.- М.: Эксмо, 2010.- 320с.- (Иронический детектив Д. Донцовой)ISBN 978-5-699-39277-3

821.161.1Донцова, Д.Домик тетушки лжи: Роман / Д. Донцова.- М.: Эксмо, 2011.- 352с.- (Иронический детектив)ISBN 978-5-699-37342-0

-26-

Page 28: 117248206 Lista Literaturii

821.161.1Донцова, Д.Жена моего мужа: Роман / Д. Донцова.- М.: Эксмо, 2011.- 320с.- Иронический детектив Д. Донцовой)ISBN 978-5-699-35539-6

821.161.1Донцова, Д.Камин для снегурочки: Роман / Дарья Донцова.- М.: Эксмо, 2011.- 352с.- (Иронический детектив Д. Донцовой)

821.161.1Донцова, Д.Кекс в большом городе: Роман / Дарья Донцова.- М.: Эксмо, 2011.- 384с.- (Иронический детектив Д. Донцовой)ISBN 978-5-699-45139-5

821.161.1Донцова, Д.Любимые забавы папы Карло: Роман / Дарья Донцова.- М.: Эксмо, 2011.- 352с.- (Иронический детектив Д. Донцовой)ISBN 978-5-699-43035-2

821.161.1Донцова, Д.Мыльная сказка Шахерезады: Роман / Дарья Донцова.- М.: Эксмо, 2011.- 352с.- (Иронический детектив)ISBN 978-5-698-52277-4

821.161.1Донцова, Д.Небо в рублях: Роман /Д. Донцова.- М.: Эксмо, 2011.- 384с.- (Иронический детектив)ISBN 978-5-699-45371-9

821.161.1Донцова, Д.Несекретные материалы: Роман / Дарья Донцова.- М.: Эксмо, 2010.- 352с.- (Иронический детектив)ISBN 978-5-699-36182-3

821.161.1Донцова, Д.Тормоза для блудного мужа: Роман / Дарья Донцова.- М.: Эксмо, 2011.- 352с.- (Иронический детектив)ISBN 978-5-699-51425-0

-27-

Page 29: 117248206 Lista Literaturii

821.161.1Донцова, Д.13 несчастий Геракла: Роман / Дарья Донцова.- М.: Эксмо, 2010.- 352с.- (Иронический детектив Д. Донцовой)ISBN 978-5-699-38535-5

821.161.1Донцова, Д.Улыбка 45-го калибра: Роман.- М.: Эссмо, 2003.- 352с.- (Иронический детектив»)

821.161.1Донцова, Д.Урожай ядовитых ягодок: Роман / Д. Донцовой.- М.: Эксмо, 2010.- 320с.- (Иронический детектив Д. Донцовой)ISBN 978-5-699-37946-9

821.161.1Донцова, Д.Фигура легкого эпатажа: Роман / Дарья Донцова.- М.: Эксмо, 2011.- 384с.- (Иронический детектив Д. Донцовой)ISBN 978-5-699-47649-7

821.161.1Донцова, Д.Филе из золотого Петушка: Роман / Дарья Донцова.- М.: Эксмо, 2011.- 352с.- (Иронический детектив)ISBN 978-5-699-44572-5

821.161.1Донцова, В.Экстрим на сером волке: Роман.- М.: Эксмо, 2011.- 352с.- (Иронический детектив)ISBN 978-5-699-40041-8

821.161.1Кисельгоф, И.Соль любви: Роман / Ирина Кисельгоф.- М.: Эксмо, 2011.- 320с.- (Красавица и чудовище. Проза Ирины Кисельгоф)ISBN 978-5-699-52927-8

821.161.1Колина, Е.Умница, красавица: Роман / Е. Колина.- М.: АСТ; Астрель, 2010.-350с. ISBN 978-5-17-060376-3

821.161.1Колычев, В.Г.Судьбы вершитель, спусковой крючок: Роман / В. Колычев.- М.: Эксмо, 2009.- 352с.- (Русский шансон)ISBN 978-5-699-32471-2

-28-

Page 30: 117248206 Lista Literaturii

821.161.1Куликова, Г.Каникулы для взрослых: Роман / Г. Куликова.- М.: Эксмо, 2011.- 320с.- (Галина Куликова. Романтическая история)ISBN 978-5-699-52345-0

821.161.1Леонов, Н.Жестокая справедливость / Н. Леонов, А. Макеев.- М.: Эксмо. 2011.- 320с.- (Русский бестселлер)ISBN 978-5-699-52057-2

821.161.1Леонтьев, А..В.Интервью с магом: Роман / А. Леонтьев.- М.: Эксмо, 2011.- 384с.- Авантюрная мелодрама).ISBN 978-5-699- 50603-3

821.161.1Логунова, Е.Суперклей для разбитого сердца: Роман / Елена Логунова.- М.: Эксмо, 2007.- 352с.- (Детективный коктейль)ISBN 978-5-699-23445-5

821.161.1Маринина, А.Личные мотивы. Т.1.: Роман / Александра Маринина.- М.: Эксмо, 2011.- 320с.- (Русский бестселлер)ISBN 978-5-699-52351-1

821.161.1Маринина, А.Личные мотивы: Роман в 2-х т.Т.2 / Александра Маринина.- М.: Эксмо, 2011.- 320с.- (Русский бестселлер)

821.161.1Мельникова,И. А.Александра. Наказание Господне: Роман / И.А. Мельникова.- М.: Эксмо, 2010.- 352с.- (Незнакомка)

821.161.1Мельникова, И.Антик с гвоздикой: Роман / И. Мельникова.- М: Эксмо, 2010.- 352.- (Незнакомка).ISBN 978-5-699-42265-4

-29-

Page 31: 117248206 Lista Literaturii

821.161.1Мельникова, И.Горячий ключ: Роман / И. Мельникова.- М.: Эксмо, 2009.- 416с.- (Вера, надежда, любовь)ISBN 978-5-699-21407-5

821.161.1Мельникова, И.Грех во спасение: Роман.- М.: Эксмо, 2009.- 416с.- (Вера, надежда, любовь)ISBN 978-5-699-17845-2

821.161.1Мельникова, И.Дрянь такая: Роман / И. Мельникова.- М.: Эксмо, 2010.- 352с.- (Незнакомка)ISBN 978-5-699-42266-1

821.161.1Мельникова, ИМой ласковый и нежный мент: Роман / Ирина Мельникова.- М.: Эксмо, 2010.- 416с.- (Незнакомка)ISBN 978-5-699-44058-0

821.161.1Мельникова, И.Небо на двоих: Роман / И. Мельникова.- М.: Эксмо, 2011.- 384с.- (Незнакомка)ISBN 978-5-699-48008-1

821.161.1Мельникова, И.Невеста по наследству: Роман.- М.: Эксмо, 2009.- 416с.- (Вера, надежда, любовь)ISBN 978-5-699-17154-5

821.161.1Мельникова, И.Ржавый Рыцарь и Пистолетов: Роман / И. Мельникова.- М.: Эксмо, 2010.- (Незнакомка)ISBN 978-5-699-40838-2

821.161.1Мельникова, И.Роман с Джульеттой: Роман / И. Мельникова.- М.: Эксмо, 2011.- 416с.- (Незнакомка)ISBN 978-5-699-42772-7

821.161.1Мельникова, И.Сибирская амазонка: Роман / И. Мелникова.- М.: Эксмо, 2010.- 384с.- (Незнакомка)ISBN 978-5-699-45550-8

-30-

Page 32: 117248206 Lista Literaturii

821.161.1Мельникова, И.Стихийное бедствие: Роман / И. Мельникова.- М.: Эксмо, 2009.- 384с.- (Вера, надежда, любовь)ISBN 978-5-699-27568-7

821.161.1Мельникова, И.Финита ля комедия: Роман / И. Мельникова.- М.: Эксмо, 2010.- 352с.- (Незнакомка)ISBN 978-5-699-45549-2

821.161.1Нестерова, Н.Воспитание мальчиков: Роман / Н. Нестерова.- М.: АСТ; Астрель, 2011.- 316с.ISBN 978-5-17-075327-7

821.161.1Павлищева, Н.Елизавета. Любовь Королевы- девственницы / Наталья Павлищева.- М.: Яуза: Эксмо, 2001.- 320с.- (Женский исторический бетселлер)ISBN 978-5-699-53097-7

821.161.1Полякова, Т.Интим не предлагать: Повесть / Татьяна Полякова.- М.: Эксмо, 2010ю- 120с.- (Авантюрный детектив)ISBN 978-5-699-36012-3

821.161.1Полякова, Т.В.Моя любимая стерва: Повесть.- М.: Эксмо, 2008.- 320с.- (Авантюрный детектив)ISBN 978-5-699-17557-4

821.161.1Полякова, Т.Невинные дамские шалости: Повести / Т. Полякова.- М.: Эксмо, 2010.- 320с.- (Авантюрный детектив)ISBN 978-5-699-41607-3

821.161.1Рой, О.Амальгама счастья: Роман / Олег Рой.- М.: Эксмо, 2011.- 320с.- (Капризы судьбы)ISBN 978-5-69933558-9

821.161.1Рой, О.Банкротство мнимых ценностей / Олег, Рой.- М.: Эксмо, 2011.- (Капризы судьбы)ISBN 978-5-699-40084-3

-31-

Page 33: 117248206 Lista Literaturii

821.161.1Рой, О.Вдали от рая: Роман/ Олег Рой.- М.: Эксмо, 2011.- 384с.- (Капризы судьбы. Романы О. Роя).ISBN 978-5-699-52232-0

821.161.1Рой, О.Ловушка: Диалогия. Кн.1: Ловушка для вершителя судьбы / Олег Рой.- М.: Эксмо, 2011.- 352с.- (Капризы судьбы)ISBN 978-5-699-49686-0

821.161.1Рой,О.Мир над пропастью: Роман / Олег Рой.- М.: Эксмо, 2010.- 320с.- (Капризы судьбы)ISBN 978-5-699-28976-2

821.161.1Рой, О.Эдельвейсы для Евы: Роман / Олег Рой.- М.: Эксмо, 2011.- 320с.- (Капризы судьбы)ISBN 978-5-699- 37891-4

821.161.1Серова, М.Глядя в оба: Повести / Марина Серова.- М.: Эксмо, 2011.- 320с. (Детектив-бестселлер)ISBN 978-5-699-52777-9

821.161.1Серова, М.Древнее хобби: Роман / Марина Серова.- М.: Эксмо, 2011.- 320с.- (русский бестселлер)ISBN 978-5-699- 48977-0

821. 161.1Серова, М.Оранжевая комната: Повесть / марина Серова.- М.: Эксмо, 2011.- 256с.- (Детектив- бестселлер от М. Серовой)ISBN 978-5-699-47604-6

821.161.1Серова, М.Самая последняя правда: Повесть / Марина Серова.- М.: Эксмо, 2012.- 288с.- (Русский бестселлер)

821.161.1Серова, М.Сладкая парочка: Повести / М. С. Серова.- М.: Эксмо, 2011.- 320с.- (Детектив-бестселлер от М. Серовой)ISBN 978-5-699-48063-0

-32-

Page 34: 117248206 Lista Literaturii

821.161.1Соболева, Л.До и после конца света: Роман / Л. Соболева.- М.: Эксмо, 2011.- 320с.- (Детектив по особым правилам)ISBN 978-5-699-47281-9

821.161.1Сухов, Е.Порочная жизнь / Евгений Сухов.- М.: Эксмо, 2012.- 320с.- (Воровская Зона)ISBN 978-5-699-5611-9

821.161.1Тамоников, А.Война в городе / А. тамоников.- М.: Эксмо, 2012.- 416с.- (Спецназ)ISBN 978-5-699-56725-6

821.161.1Устинова, Т.В.Всегда говори «Всегда»: Роман / татьяна Устинова.- М.: Эксмо, 2011.-352с.- (русский бетселлер)ISBN 978-5-699-47318-2

821.161.1Устинова, Т.На одном дыхании: Роман / Т. Устинова.- М.: Эксмо, 2010.- 384с.- (Первая среди лучших).ISBN 978-5-699-44828-9

821.161.1Хрусталева, И.Девушка с золотым веслом: Роман / И. Хрусталева.- М.: Эксмо, 2011.- 320с.- (Смншные детективы)ISBN 978-5-699-49127-8

821.161.1Шилова, Ю.В ворохе чувств или разведена и очень опасна: Роман / Ю. Шилова.- Изд. перераб. и .доп.- М.: АСТ; АСТ Москва, 2010.- 381с.ISBN 978-5-17-056733ISBN 978-5-403-03173-8

821.161.1Шилова, Ю.Досье моих ошибок, или как я завела себе мужика: Роман / Ю. Шилова.- М.: Астрель; Полиграфиздат, 2012.- 317с.978-5-271-40373-6

-33-

Page 35: 117248206 Lista Literaturii

821.161.1Шилова, Ю.В.Как покорить мужчину едой и аппетитно себя подать. Тайные слабости сильного пола: Кулинарное путешествие длиною в жизнь / Ю. Шилова.- М.: Эксмо, 2009.- 288с.ISBN 978-5-699-37063-4

821.161.1Шилова, Ю.На зависть всем, или меркантельная сволочь ищет своего олигарха: Роман / Ю. Шилова.- М.: Астрель; Полиграфиздат, 2012.- 318с.ISBN 978-5-271.40371-2

821.161.1Шилова, Ю.Порочная красота, или сорви с меня мою маску: Роман / Ю. Шилова.- М.: АСТ; Астрель; Полиграфиздат, 2011.- 318сISBN 978-5-17-075320-8

821.161.1Шилова, Ю.В.Хочу все и сразу, или без тормозов! / Ю. Шилова.- М.: Эксмо, 2008.- 384с.- (Криминальная мелодрама)ISBN 978-5-699-26879-5

821.161.1Якунина, В.В.Не замужем и очень опасна: Роман / Я. Якунина.- М.: Олимп; Астрель; АСТ, 2006.- 2006.- 300с.- (…И никаких секретов).

821.161.1Щербакова, Г.Восхождение на холм царя Соломона / Галина Щербакова.- М.: Эксмо, 2010.- 288с.ISBN 978-5-699-43831-0

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFIE. ISTORIE

912Harta turistică a Moldovei în trei limbi& moldovenească, rusă şi engleză-+ Ed. a 2-a corectată şi modificată.- Ch.: Combinatul Poligrafic, 2007.- 24p.

912Moлдова: План-схема Кишинэу= Румыния: Морские курорты: Атлас автотуриста.- ООО «Глобус», 2010.- 48с.