of 12 /12

1171OSNOVI TURIZMA

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: 1171OSNOVI TURIZMA
Page 2: 1171OSNOVI TURIZMA

TURIZAM

NAJZNAČAJNIJA PRIVREDNA NAJZNAČAJNIJA PRIVREDNA DELATNOST U SVETUDELATNOST U SVETU

5. 2 milijarde turista2.873 milijardi $ - promet

(7.3%) – 4.3 % stopa rasta prometa(12.7%) – 6.2 % stopa rasta potrošnje

12 % u svetskom GDP12 % u svetskom GDP

Page 3: 1171OSNOVI TURIZMA

REGIONI TURIZMA

I EVROPAI EVROPA 57.1 % i 49.2 %

II SEVERNA I JUŽNA AMERIKAII SEVERNA I JUŽNA AMERIKA18.6 % i 28.0 %

III AZIJA I PACIFIKIII AZIJA I PACIFIK15.9 % i 17.0 %

Page 4: 1171OSNOVI TURIZMA

MEĐUNARODNI TURIZAM

FENOMEN KOME SE POKALNJA ZNAČAJNA FENOMEN KOME SE POKALNJA ZNAČAJNA PAŽNJAPAŽNJA

Beleži visoke stope rasta (15% – 8 %) 700 mil. Turista700 mil. Turista500 milijardi $500 milijardi $

NAJZNAČAJNIJE ZEMLJEprihod

SAD, Francuska, Španija, Italija, Velika BritanijaSAD, Francuska, Španija, Italija, Velika Britanijarashod

SAD, Nemačka, Japan,SAD, Nemačka, Japan, Velika Britanija, Italija Velika Britanija, Italija

Page 5: 1171OSNOVI TURIZMA

PREDUSLOVI ZA NASTANAK TURIZMA

SLOBOBNO VREMESLOBOBNO VREME

SLOBODNA NOVČANA SREDSTVASLOBODNA NOVČANA SREDSTVA

(saobraćaj)(saobraćaj)1950. godina

Rast se nikada nije zaustavio

Page 6: 1171OSNOVI TURIZMA

TURISTI

KO SU KO SU TURISTI TURISTI ??

OSOBE KOJE PUTUJU:

! van mesta stalnog boravka ! zadržavaju se duže od 24 sata ! troše novac koji su zaradili u mestu boravka

Zadovoljstvo, poslovna putovanja, zdravstveni razlozi, porodične posete,

kružna putovanja

EKSKURZISTI EKSKURZISTI se zadražvaju kraće od 24 satase zadražvaju kraće od 24 sata

Page 7: 1171OSNOVI TURIZMA

TURISTI

KO KO NISUNISU TURISTI ? TURISTI ?

OSOBE KOJE PUTUJU:

! u cilju zaposlenja ! da bi zasnovali mesto boravka ! Studenti ! Tranzitni putnici (manje od 24 sata

zadržavanja) ! Stanovnici pograničnih zona

Turisti troše dosta više u odnosu na ostale Turisti troše dosta više u odnosu na ostale putnikeputnike

Page 8: 1171OSNOVI TURIZMA

TURISTIČKA DELATNOST

TURIZAM JE SLOŽEN SISTEMTURIZAM JE SLOŽEN SISTEM transport agncije (receptivne i emitivne) objekti za smeštaj turistički vodiči trgovina objekti za ishranu objekti za rekreaciju zabavu i uživanje...

Poljoprivreda, industrija, zanatstvo, transport ...

heterogena delatnostheterogena delatnost

Page 9: 1171OSNOVI TURIZMA

UTICAJI TURIZMA

DRUŠTVENI ZNAČAJDRUŠTVENI ZNAČAJ

kultura, obrazovanje, nove navike, širina u poimanju stvarnosti

POLITIČKI ZNAČAJPOLITIČKI ZNAČAJgrana proglašena za faktor mira koju

treba potspešivati (UE)

Page 10: 1171OSNOVI TURIZMA

EKONOMSKI UTICAJI TURIZMA

DIREKTNI UTICAJIDIREKTNI UTICAJI

društvani prizvod, preraspodela nacionalnog dohotka, uticaj na turističku privredu,

zaposlenost, platni bilans...

INDIREKTNI UTICAJIINDIREKTNI UTICAJI

Industrija, građevinarstvo, poljoprivreda ...

Page 11: 1171OSNOVI TURIZMA

DRUŠTVENI PROIZVOD

Stimuliše široku materijalnu bazu Stimuliše široku materijalnu bazu proizvodnjeproizvodnje

gradovi, regioni, države žive od turizma

Austrija, Švajcarska, Turska, Grčka, Jamajka, Tunis, Crna Gora ...

Zlatibor, Kopaonik, Palić...

Page 12: 1171OSNOVI TURIZMA

UTICAJ NA PLATNI BILANS

NEVIDLJIVI IZVOZNEVIDLJIVI IZVOZroba prodata turistima ima značajnije

efekte u odnosu na izvezenu robu

NEVIDLJIVI UVOZNEVIDLJIVI UVOZpotrošen novac turista ima značajnije

efekte nego potrošen novac u vidu uvoza