of 2 /2
··111 •• Operativni program KONKURENTNOST IKOHEZIJA :. ••;!. . . . ./'. EUROPSKI STRUKTURNI I INVESTICIJSKI FONDOVI Europska unija Zajedno do fondova EU Ovaj poziv se financira iz Europskogfonda za regionalni razvoj POSTUPAK JAVNE NABAVE ZA OSOBE KOJE NISU OBVEZNICI ZAKONA O JAVNOJ NABAVI (NOJN) Nabava opreme, strojeva i alata Evidencijski broj nabave: 3/2 O17 U skladu s točkom 17. Priloga 4. Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi-verzija 2.0, osoba ovlaštena za zastupanje tvrtke TEO-Belišće d.o.o., direktor Branko Vukobratović, donosi ODLUKU O ODABIRU NAJBOLJE PONUDE I. U postupku nabave za osobe koji nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi, TE O-Belišće d.o.o. Radnička 3, 31551 Belišće, Hrvatska, predmet nabave: Nabava opreme, strojeva i alata, broj nabave: 3/2017, datum objave nabave: 25. srpnja 2017. godine, temeljem zaključka Odbora za nabavu danog u Zapisniku sa sastanka za procjenu ponuda od dana 22. kolovoza 2017. godine, odabrane su sljedeće najbolje ponude ponuditelja za pojedine grupe: Grupa 1: Iednogredna mosna dizalica - PRODUKT-DIZALICE d.o.o., Marina Getaldića 6, 21000 Split Grupa 2: Viličar plinski - MLAKAR VILIČARI d.o.o., Savska cesta lA, 10437 Bestovje Grupa 3: Stroj za obradu bakrenih šina - NABLA Slavonija d.o.o., J. Runjanina 7, 31220 Višnjevac (Osijek) Grupa 4: Komplet ručnog alata za elektromontažu za 12 radnih mjesta, komplet ručnih akku bušilica s kovčegom i alatom, komplet akku odvijača s kovčegom, komplet ključeva s kovčegom za bravarske radove, stupna bušilica s kompletom alata, probijač ručni akumulatorski komplet, stiskalica akku ručna komplet - ALATI MILIĆ d.o.o., Susedbreška 2e, 10000 Zagreb Grupa 5: Kompresor, vijčani - KAESER KOMPRESSOREN d.o.o., Rimski put 11 d, 10360 Sesvete II. Ukupna vrijednost odabranih ponuda po pojedinim grupama, bez PDV-a, iznosi: Grupa 1: [ednogredna mosna dizalica - 128.000,00 HRK Grupa 2: Viličar plinski - 144.980,00 HRK Grupa 3: Stroj za obradu bakrenih šina - 140.000,00 HRK

111• ..••;!. - teo-belisce.hr › slike › Odluka_o_odabiru_20170822_EBN3.pdfAug 22, 2017  · Grupa 1: Iednogredna mosna dizalica - PRODUKT-DIZALICE d.o.o., Marina Getaldića

 • Author
  others

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of 111• ..••;!. - teo-belisce.hr › slike › Odluka_o_odabiru_20170822_EBN3.pdfAug 22, 2017...

 • ··111•• •Operativni programKONKURENTNOSTIKOHEZIJA

  :. ••;!...../'. EUROPSKI STRUKTURNII INVESTICIJSKI FONDOVI

  Europska unijaZajedno do fondova EU

  Ovaj poziv se financira iz Europskogfonda za regionalni razvoj

  POSTUPAK JAVNE NABAVE ZA OSOBE KOJE NISU OBVEZNICI ZAKONA O JAVNOJNABAVI (NOJN)

  Nabava opreme, strojeva i alata

  Evidencijski broj nabave: 3/2 O17

  U skladu s točkom 17. Priloga 4. Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona ojavnoj nabavi-verzija 2.0, osoba ovlaštena za zastupanje tvrtke TEO-Belišće d.o.o.,direktor Branko Vukobratović, donosi

  ODLUKU O ODABIRU NAJBOLJE PONUDE

  I.

  U postupku nabave za osobe koji nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi, TE O-Belišće d.o.o.Radnička 3, 31551 Belišće, Hrvatska, predmet nabave: Nabava opreme, strojeva i alata,broj nabave: 3/2017, datum objave nabave: 25. srpnja 2017. godine, temeljem zaključkaOdbora za nabavu danog u Zapisniku sa sastanka za procjenu ponuda od dana 22.kolovoza 2017. godine, odabrane su sljedeće najbolje ponude ponuditelja za pojedinegrupe:

  Grupa 1: Iednogredna mosna dizalica - PRODUKT-DIZALICE d.o.o., Marina Getaldića 6,21000 Split

  Grupa 2: Viličar plinski - MLAKAR VILIČARI d.o.o., Savska cesta lA, 10437 Bestovje

  Grupa 3: Stroj za obradu bakrenih šina - NABLA Slavonija d.o.o., J. Runjanina 7, 31220Višnjevac (Osijek)

  Grupa 4: Komplet ručnog alata za elektromontažu za 12 radnih mjesta, kompletručnih akku bušilica s kovčegom i alatom, komplet akku odvijača s kovčegom,komplet ključeva s kovčegom za bravarske radove, stupna bušilica s kompletomalata, probijač ručni akumulatorski komplet, stiskalica akku ručna komplet - ALATIMILIĆ d.o.o., Susedbreška 2e, 10000 Zagreb

  Grupa 5: Kompresor, vijčani - KAESER KOMPRESSOREN d.o.o., Rimski put 11 d, 10360Sesvete

  II.

  Ukupna vrijednost odabranih ponuda po pojedinim grupama, bez PDV-a, iznosi:

  Grupa 1: [ednogredna mosna dizalica - 128.000,00 HRK

  Grupa 2: Viličar plinski - 144.980,00 HRK

  Grupa 3: Stroj za obradu bakrenih šina - 140.000,00 HRK

 • ••••••• • Operativni programKONKURENTNOSTIKOHEZIJA :.. ••:f....~. EUROPSKI STRUKTURNII INVESTICIJSKI FONDOVIEuropska unija

  Zajedno do fondova EU

  Ovaj poziv se financira iz Europskogfonda za regionalni razvoj

  Grupa 4: Komplet ručnog alata za elektromontažu za 12 radnih mjesta, kompletručnih akku bušilica s kovčegom i alatom, komplet akku odvijača s kovčegom,komplet ključeva s kovčegom za bravarske radove, stupna bušilica s kompletomalata, probijač ručni akumulatorski komplet, stiskalica akku ručna komplet -177.588,65 HRK

  Grupa 5: Kompresor, vijčani - 35.000,00 HRK

  s PDV-om iznosi:

  Grupa 1: Iednogredna mosna dizalica - 160.000,00 HRK

  Grupa 2: Viličar plinski - 181.225,00 HRK

  Grupa 3: Stroj za obradu bakrenih šina - 175.000,00

  Grupa 4: Komplet ručnog alata za elektromontažu za 12 radnih mjesta, kompletručnih akku bušilica s kovčegom i alatom, komplet akku odvijača s kovčegom,komplet ključeva s kovčegom za bravarske radove, stup na bušilica s kompletomalata, probijač ručni akumulatorski komplet, stiskalica akku ručna komplet -221.985,82 HRK

  Grupa 5: Kompresor, vijčani - 43.750,00 HRK

  U Belišću, 22/8/2017.

  OSOBA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE NARUČITELJA (NOJN)

  Branko Vukobratović

  Direktor

  ~TEO - Belišće ,,.,HR - 31551 BELIŠĆE - Radnička 3

  018: 404&066054&

  TVORNICA ELEKTRO OPREME