of 2 /2
Melayu Kuansing, kecamatan kuantan mudik (lubuk Jambi) 1. Adiak mengojagh ulagh = Adik mengejar uar alat gerak yang digunakan: kaki mengejar: memburu; berusaha keras hendak mencapai 2. Omak mamasak di dapugh=ibu memasak di dapur alat gerak yang digunakan: tangan memasak: membuat atau mengolah panganan 3. Ambo mamanjek pinang=saya memanjat pinang alat gerak yang digunakan: kaki dan tangan memanjat: menaiki dengan kaki dan tangan 4. inyo manukugh gondang=dia memukul gendang alat gerak yang digunakan: tangan memukul: membuyikan bedug dsb dengan alat pemalu 5. kakak malipek kain=kakak melipat kain alat gerak yang digunakan: tangan melipat: melepit menjadi rangkap 6. mamak mangoghek kayu=paman memotong kayu alat gerak yang digunakan: tangan memotong: memutuskan dengan barang tajam; mengerat 7. ughang mambakagh saghok dipagi aghi=orang membakar sampah dipagi hari alat gerak yang digunakan: tangan membakar: menghanguskan dengan api 8. datuak manimbun sarok=kakek menimbun sampah alat gerak yang digunakan: tangan

1105113581 shintia bu char

Embed Size (px)

Text of 1105113581 shintia bu char

Page 1: 1105113581 shintia bu char

Melayu Kuansing, kecamatan kuantan mudik (lubuk Jambi)

1. Adiak mengojagh ulagh = Adik mengejar uaralat gerak yang digunakan: kakimengejar: memburu; berusaha keras hendak mencapai

2. Omak mamasak di dapugh=ibu memasak di dapuralat gerak yang digunakan: tanganmemasak: membuat atau mengolah panganan

3. Ambo mamanjek pinang=saya memanjat pinangalat gerak yang digunakan: kaki dan tanganmemanjat: menaiki dengan kaki dan tangan

4. inyo manukugh gondang=dia memukul gendangalat gerak yang digunakan: tanganmemukul: membuyikan bedug dsb dengan alat pemalu

5. kakak malipek kain=kakak melipat kainalat gerak yang digunakan: tanganmelipat: melepit menjadi rangkap

6. mamak mangoghek kayu=paman memotong kayualat gerak yang digunakan: tanganmemotong: memutuskan dengan barang tajam; mengerat

7. ughang mambakagh saghok dipagi aghi=orang membakar sampah dipagi harialat gerak yang digunakan: tanganmembakar: menghanguskan dengan api

8. datuak manimbun sarok=kakek menimbun sampahalat gerak yang digunakan: tanganmenimbun: menaruh sesuatu secara bersusun hingga menjadikan timbunan

9. kami manangkok maliang=kami menangkap maling alat gerak yang digunakan: tanganmenangkap: memegang dengan tangan atau alat

Page 2: 1105113581 shintia bu char

10. kakak mengamba buah=kakak menggambar buahalat gerak yang digunakan: tanganmenggambar: membuat gambar;melukis