of 16 /16
SLO - NAVODILO ZA MONTAŽO IN UPORABO Št. Art. : 23 60 18 www.conrad.si 1:10 EP Buggy Ranger BrushlessRtR Št. Izdelka: 23 60 18 Kazalo UVOD .................................................................................................................................................. 2 2. PRAVILNA UPORABA ........................................................................................................................ 2 3. PRILOŽENO ...................................................................................................................................... 2 4. RAZLAGA SIMBOLOV........................................................................................................................ 3 5. VARNOSTNI NAPOTKI....................................................................................................................... 3 6. BATERIJE IN AKUMULATORJI ............................................................................................................ 5 7. ELEMENTI ZA UPRAVLJANJE NA ODDAJNIKU .................................................................................... 5 8. POLNJENJE AKUMULATORJA ............................................................................................................ 7 9. PRIČETEK OBRATOVANJA ................................................................................................................. 7 10. NASTAVITVE NA MODELU VOZILA ................................................................................................ 11

1:10 EP Buggy Ranger BrushlessRtR Št. Izdelka: 23 60 18 · Model vozila, ki ima pogon na vsa štiri kolesa, se krmili s pomo čjo priložene, brezži čne naprave za krmiljenje

  • Author
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of 1:10 EP Buggy Ranger BrushlessRtR Št. Izdelka: 23 60 18 · Model vozila, ki ima pogon na vsa...

Page 1: 1:10 EP Buggy Ranger BrushlessRtR Št. Izdelka: 23 60 18 · Model vozila, ki ima pogon na vsa štiri kolesa, se krmili s pomo čjo priložene, brezži čne naprave za krmiljenje

SLO - NAVODILO ZA MONTAŽO IN UPORABO Št. Art. : 23 60 18 www.conrad.si

1:10 EP Buggy Ranger BrushlessRtR

Št. Izdelka: 23 60 18

Kazalo UVOD .................................................................................................................................................. 2

2. PRAVILNA UPORABA ........................................................................................................................ 2

3. PRILOŽENO ...................................................................................................................................... 2

4. RAZLAGA SIMBOLOV ........................................................................................................................ 3

5. VARNOSTNI NAPOTKI ....................................................................................................................... 3

6. BATERIJE IN AKUMULATORJI ............................................................................................................ 5

7. ELEMENTI ZA UPRAVLJANJE NA ODDAJNIKU .................................................................................... 5

8. POLNJENJE AKUMULATORJA ............................................................................................................ 7

9. PRIČETEK OBRATOVANJA ................................................................................................................. 7

10. NASTAVITVE NA MODELU VOZILA ................................................................................................ 11

Page 2: 1:10 EP Buggy Ranger BrushlessRtR Št. Izdelka: 23 60 18 · Model vozila, ki ima pogon na vsa štiri kolesa, se krmili s pomo čjo priložene, brezži čne naprave za krmiljenje

11. ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE ........................................................................................................... 12

12. ODLAGANJE ................................................................................................................................. 14

13. RAVNANJE V PRIMERU TEŽAV ...................................................................................................... 14

14. TEHNIČNI PODATKI ...................................................................................................................... 15

UVOD

Spoštovani kupec! Za nakup izdelka se vam iskreno zahvaljujemo!

Izdelek je EMV testiran in izpolnjuje vse veljavne evropske in nacionalne smernice. CE konformnost je dokazana, vsi ustrezni dokumenti so shranjeni pri proizvajalcu.

Za ohranitev obstoječega stanja in za zagotovitev varne uporabe, obvezno upoštevajte ta navodila za uporabo.

Navodila za uporabo so sestavni del izdelka. Vsebujejo pomembne napotke za pripravo na zagon in uporabo. Če izdelek predate tretji osebi, poskrbite za to, da ji izročite tudi ta navodila za uporabo.

Prosimo vas, da pred prvo uporabo pozorno preberete navodila za uporabo in varnostne napotke. Shranite jih, da jih boste lahko kadarkoli znova prebrali.

Vsa vsebovana imena podjetij in oznake produktov so zaščitne znamke njihovih lastnikov. Vse pravice pridržane.

2. PRAVILNA UPORABA

Model vozila, ki ima pogon na vsa štiri kolesa, se krmili s pomočjo priložene, brezžične naprave za krmiljenje. Šasija vozila je že v celoti zgrajena.

Model vozila ni igrača, zato ga varujte izven dosega otrok, mlajših od 14 let.

Upoštevajte varnostne napotke, vsebovane v teh navodilih za uporabo. Vsebujejo pomembne informacije za pravilno ravnanje z modelom.

3. PRILOŽENO

▪ Sestavljen model vozila, RtR

▪ Oddajnik (daljinsko krmiljenje)

▪ Sponke za nastavitev amortizerjev

Page 3: 1:10 EP Buggy Ranger BrushlessRtR Št. Izdelka: 23 60 18 · Model vozila, ki ima pogon na vsa štiri kolesa, se krmili s pomo čjo priložene, brezži čne naprave za krmiljenje

▪ Teleskopska antena za oddajnik

▪ Cevka za antenski kabel vozila

▪ Navodila za uporabo

Seznam ustreznih nadomestnih delov poiščite na naši spletni strani ali pa se obrnite na našo tehnično službo za pomoč.

4. RAZLAGA SIMBOLOV

Simbol klicaja opozarja na posebej pomembne nevarnosti, ki lahko nastanejo ob uporabi, delovanju ali upravljanju modela.

Simbol puščice označuje posebne napotke in namige.

5. VARNOSTNI NAPOTKI V primeru poškodb, nastalih zaradi neupoštevanja navodil za uporabo in varnostnih napotkov, se garancijski rok prekine. Za posledično materialno škodo in poškodbe oseb, ki bi pri tem nastale, ne prevzemamo odgovornosti!

Iz garancije so prav tako izvzeti deli, ki se kljub običajni uporabi sčasoma izrabijo (npr. obrabljene gume) ali poškodujejo (npr. zlomljena prečna prema, opraskana karoserija vozila in podobno). Varnostni napotki ne služijo zgolj zaščiti naprave, temveč so namenjeni predvsem vaši varnosti in varnosti tretjih oseb. Prav v ta namen je prav, da jih pred uporabo pozorno preberete! a) Splošno ▪ Iz varnostnih razlogov in razlogov CE – skladnosti samovoljno predelovanje in/ali spreminjanje izdelka ni dovoljeno. ▪ Izdelek ni igrača, zato ga varujte izven dosega otrok, mlajših od 14 let. ▪ Izdelek varujte pred vlago in mokroto. ▪ Priporočljivo je, če pri zavarovalnici sklenete ustrezno zavarovanje oziroma se pozanimate, če zavarovanje, ki že imate sklenjenega, vključuje tudi zavarovanje za primer nezgode ob krmiljenju modelov. ▪ Ovojnega materiala ne puščajte ležati naokrog, saj bi bil lahko nevarna igrača za otroke. Nevarnost zadušitve! ▪ V primeru vprašanj, na katera odgovorov ne najdete v teh navodilih za uporabo, se obrnite na našo tehnično službo za pomoč.

Vodenja in delovanja modelov se je potrebno naučiti! V primeru, če takšnega ali podobnega modela vozila še niste krmilili, bodite še posebej pazljivi in se najprej naučite reagiranja modela vozila na ukaze daljinskega krmila. Vsekakor pa bodite nadvse potrpežljivi!

b) Delovanje ▪ Pred vsakim pričetkom uporabe se prepričajte, da se znotraj akcijskega dometa oddajnika ne nahajajo drugi modeli vozil na enaki frekvenci. V takem primeru namreč lahko izgubite kontrolo nad vozilom! Vedno uporabljajte različne frekvence!

Page 4: 1:10 EP Buggy Ranger BrushlessRtR Št. Izdelka: 23 60 18 · Model vozila, ki ima pogon na vsa štiri kolesa, se krmili s pomo čjo priložene, brezži čne naprave za krmiljenje

▪ Pri vsakem začetku obratovanja najprej preverite nastavitve regulatorja za krmiljenje vožnje naprej/nazaj ter jih po potrebi prilagodite. Iz omenjenega razloga vozilo pred zagonom postavite na takšno površino, da se kolesa ne dotikajo tal, temveč se lahko prosto vrtijo (pri tem se ga ne dotikajte)! Regulator za krmiljenje med tem ustrezno nastavite, tako da se v primeru, če izpustite ročico za vožnjo naprej/nazaj motor ne vrti več oziroma krmilo stoji naravnost (točne nastavitve za vožnjo naravnost lahko izvedete kasneje med vožnjo). ▪ Pri začetku uporabe vedno najprej vklopite oddajnik. Šele nato lahko akumulator vozila povežete z sprejemnikom in model vklopite. V nasprotnem primeru lahko pride do nepredvidljivih reakcij regulatorja vožnje/sprejemnika, to pa lahko povzroči nepredvidljivo delovanje modela. Teleskopsko anteno v celoti izvlecite. ▪ Nepravilno delovanje lahko povzroči resne poškodbe pri ljudeh in lastnini. Model vozite le toliko časa, dokler imate nad njim popoln vidni nadzor. Modela nikoli ne vozite ponoči. ▪ Model vozite zgolj, ko so vaše možnosti reagiranja neovirane. Utrujenost, alkoholiziranost ali vpliv zdravil lahko povzročijo napačne reakcije; enako kot v resničnem prometu. ▪ Modela ne smete voziti po javnih cestah ali poteh, temveč zgolj na zasebnih ali posebej temu namenjenih površinah. ▪ Modela ne vozite nasproti ljudem ali živalim! ▪ Model ni odporen, zato ga ne vozite po dežju, mokri travi, vodi, blatu ali snegu. ▪ Modela prav tako ne vozite ob nizkih zunanjih temperaturah okolice, saj lahko karoserija vozila izgubi na elastičnosti – v takem primeru lahko že majhne nezgode povzročijo na modelu velike poškodbe. ▪ Modela ne vozite ob nevihtah, pod visoko napetostnimi napeljavami ali v bližini radijskih oddajnikov. ▪ Ob upravljanju modela ne prevzemajte nobenih tveganj! Ne pozabite, da sta vaša lastna varnost in varnost vaše okolice odvisni od vaše odgovornosti pri upravljanju z modelom. ▪ Krmilo (oddajnik) pustite vedno vklopljen toliko časa, dokler je model v obratovanju. Vedno najprej izklopite vozilo in ločite akumulator od sprejemnika, šele nato lahko izklopite oddajnik. ▪ Pred pričetkom delovanja na mirujočem vozilu preverite, če pričakovano reagira na ukaze. ▪ V primeru šibkega stanja baterij (oz. akumulatorjev) v oddajniku, se akcijski domet zmanjša. Če je šibko stanje akumulatorja v vozilu, vozilo postane počasnejše oziroma ne reagira pravilno na ukaze oddajnika. ▪ Tako motor in pogon, kot tudi sprejemnik in akumulator vozila se med delovanjem segrejejo, zato pred vsako menjavo akumulatorjev oziroma pred njihovim polnjenjem naredite premor, dokler se vsi deli primerno ne ohladijo (počakajte približno 5 do 10 minut).

Motorja, sprejemnika in akumulatorja se ne dotikajte, dokler se ne ohladijo. Nevarnost opeklin!

Page 5: 1:10 EP Buggy Ranger BrushlessRtR Št. Izdelka: 23 60 18 · Model vozila, ki ima pogon na vsa štiri kolesa, se krmili s pomo čjo priložene, brezži čne naprave za krmiljenje

6. BATERIJE IN AKUMULATORJI - Baterije/akumulatorji ne sodijo v otroške roke. - Baterij/akumulatorjev ne puščajte ležati naokoli, saj bi jih otroci ali domače živali lahko pogoltnili. V primeru, če se to vseeno zgodi, nemudoma poiščite zdravniško pomoč! - Baterij/akumulatorjev ne mečite v ogenj, jih ne razstavljajte in ne ustvarjajte kratkega stika! Obstaja nevarnost eksplozije! - Izlite ali poškodovane baterije/akumulatorji lahko ob stiku s kožo povzročijo razjede, zato za rokovanje z njimi uporabljajte primerne zaščitne rokavice! - Običajnih baterij ne polnite. Nevarnost eksplozije in požara! Polnite lahko izključno ponovno naponljive akumulatorje s pomočjo primernega polnilnika. - Pri vstavljanju baterij/akumulatorjev pazite na pravilno polarnost (plus/+ in minus/- pol)! - Če izdelka dlje časa ne boste potrebovali, odstranite iz njega baterije/akumulatorje v izogib izlitju le-teh. Izlite baterije/akumulatorji lahko vodijo do poškodb izdelka poleg tega pa se prekine tudi možnost uveljavljanja garancije. Akumulatorje polnite vsaj na 3 mesece, saj sicer lahko pride do globoke izpraznitve le-teh in s tem posledično do njihove neuporabnosti. - Vedno zamenjajte celoten komplet baterij/akumulatorjev hkrati. Uporabljajte zgolj baterije/akumulatorje istega tipa in proizvajalca! Baterije/akumulatorji naj bodo enako napolnjeni (nikoli ne uporabljajte novih in rabljenih baterij skupaj)! - Baterij nikoli ne uporabljajte skupaj z akumulatorji! Za oddajnik uporabite bodisi baterije bodisi akumulatorje.

Oddajnik lahko namesto z baterijami deluje tudi s pomočjo akumulatorjev, vendar upoštevajte, da je zaradi manjše napetosti akumulatorjev (akumulator = 1.2V, baterija = 1.5V) doba obratovanja krajša. Omenjeno pa ne igra bistvene vloge, saj je čas delovanja oddajnika navadno

veliko daljši kot čas delovanja sprejemnika. Če se odločite za uporabo baterij, priporočamo uporabo visoko kakovostnih alkalnih baterij. V primeru uporabe akumulatorjev je akcijski domet manjši!

7. ELEMENTI ZA UPRAVLJANJE NA ODDAJNIKU 1. Teleskopska antena Anteno lahko po potrebi odstranite z oddajnika (na primer za potrebe transporta). 2. Krogec za pritrditev paščka za prenašanje. 3. Pomično stikalo ≫CH1/reverse≪ za vzvratno vožnjo (krmiljenje) Ko model reagira na ukaze za krmiljenje na vrtljivem kolescu (8) ravno obratno, lahko s tem pomičnim stikalom spremenite smer krmiljenja. 4. Pomično stikalo ≫CH2/reverse≪ za vzvratno vožnjo (pogon) Omogoča nastavitev reagiranja pogona (naprej/nazaj) na pritisk ročice (13).

Page 6: 1:10 EP Buggy Ranger BrushlessRtR Št. Izdelka: 23 60 18 · Model vozila, ki ima pogon na vsa štiri kolesa, se krmili s pomo čjo priložene, brezži čne naprave za krmiljenje

5. Tri LED lučke (rdeča, rumena, zelena) za prikaz stanja baterije. Ko so vse tri lučke prižgane, je baterija oziroma akumulator polno napolnjen. Ko je zelena lučka ugasnjena, so baterije/akumulatorji skorajda izpraznjeni in jih bo potrebno kmalu napolniti oziroma zamenjati. Ko gori le rdeča luč, je potrebno baterije/akumulatorje zamenjati. 6. Zamenljivi kremen Tako oddajnik kot tudi sprejemnik morata vsebovati kremen z enako frekvenco. Kremen oddajnika je praviloma označen s simbolom ≫T≪ ali ≫TX≪, kremen sprejemnika pa s simbolom ≫R≪ ali ≫RX≪. Pazite, da ju ne zamenjate! 7. Stikalo za vklop/izklop S pomičnim stikalom vklopite (premik proti krmilu) oddajnik oziroma ga izklopite. Oddajnika nikoli ne izklopite, ko je vozilo v obratovanju. 8. Vrtljivo kolo za krmiljenje 9. Smerni regulator za krmiljenje S tem smernim regulatorjem lahko prilagodite krmiljenje vozila. Ko vozilo stoji, nastavite sprednji kolesi tako, da stojita naravnost. Točno nastavitev prilagoditve izvedite kasneje med vožnjo vozila. 10. Trimer za nastavitev nevtralne pozicije pogona Omogoča precizno nastavitev nevtralne pozicije, da vozilo pri izpustu ročice (13) ostane na mestu (se ustavi). 11. EPA nastavitve za krmiljenje in pogon (4 majhne vrtljive kontrole) Nastavitev krmiljenja »EPA-ST (levo)« in »EPA-ST (desno)«: S tema kontrolama je mogoče omejiti krmiljenje v levo ter desno. Posamezno nastavitev je mogoče opraviti neodvisno od druge nastavitve. Kateri gumb omejuje krmiljenje v levo oziroma desno, je odvisno od nastavitve pomičnega stikala (3). Nastavitev največjega možnega kota zavijanja preprečuje preobremenjevanje krmilnega serva, kadar je krmilni mehanizem že v skrajnem položaju. Nastavitev krmiljenja »EPA-TH (nazaj)« in »EPA-TH (naprej)«: S tema kontrolama je mogoče omejiti hitrost vožnje naprej ter nazaj. Običajno omejitev hitrosti ni nastavljena (kontroli sta obrnjeni na položaj »MAX« v smeri urinega kazalca). Katera kontrola nadzoruje vožnjo naprej/nazaj je odvisno od položaja premičnega stikala (4). 12. Dvostopenjski nadzor krmiljenja Z dvostopenjskim nadzorom krmiljenja, lahko omejite kot zavijanja pri obračanju krmilnega kolesca (8). 13. Ročica za vožnjo naprej/nazaj (oz. ročica za plin) Ročica omogoča krmiljenje pogona in zaviranja. Več informacij najdete pod 9. poglavjem v teh navodilih za uporabo! 14. Predel za baterije Vstavite 8 AA/mignon baterij ali 8 akumulatorjev. Pazite na pravilno polarnost (ustrezne oznake se nahajajo v baterijskem predalu)! 15. Vtičnica za polnjenje

Page 7: 1:10 EP Buggy Ranger BrushlessRtR Št. Izdelka: 23 60 18 · Model vozila, ki ima pogon na vsa štiri kolesa, se krmili s pomo čjo priložene, brezži čne naprave za krmiljenje

V kolikor so v daljinskem upravljalniku vstavljeni akumulatorji, jih lahko napolnite z uporabo primernega kabla in polnilnika. Polnilni tok ne sme biti višji od 250mA, zato ne uporabljajte hitrih polnilnikov! Pazite na pravilno polarnost.

Nikoli ne polnite običajnih baterij, ki niso primerne za polnjenje. Obstaja nevarnost eksplozije!

8. POLNJENJE AKUMULATORJA

Prosimo upoštevajte: V kompletu akumulatorji niso priloženi, naročiti jih je potrebno posebej.

Akumulatorji so ob dobavi praviloma izpraznjeni in jih je potrebno najprej napolniti. Preden akumulator doseže svojo najvišjo moč, je potrebnih več popolnih ciklov polnjenja in izpraznjenja. NiCd akumulatorje, če se le da, uporabljajte do njihove popolne izpraznjenosti, saj lahko zaradi večkratnega polnjenja na pol polnih akumulatorjev pride do tako imenovanega "spominskega efekta". To pomeni, da akumulator izgublja na svoji kapaciteti, ne podaja več celotne shranjene energije, s tem pa se skrajša tudi čas vožnje. Pri NiMH akumulatorjih je omenjeni učinek šibkejši, s tem pa je tudi polnjenje na pol izpraznjenih akumulatorjev manj problematično. Visoko kakovostni akumulatorji nimajo zgolj visoke kapacitete, ki omogoča daljše krmiljenje vozil, temveč tudi večjo izhodno napetost ob obremenitvi, kar daje motorju na razpolago več moči, kar se kaže v boljših pospeških in višjih hitrostih. Če uporabljate več akumulatorskih paketov ali akumulatorjev, se vam zagotovo izplača kupiti kakovosten polnilnik. Običajno to pomeni tudi hitrejše polnjenje akumulatorjev. Akumulatorji se med polnjenjem ali praznjenjem (med vožnjo vozila) segrejejo. Akumulatorje zato polnite šele, ko se ohladijo na sobno temperaturo. Enako velja obratno – akumulator vstavite v vozilo šele, ko se po postopku polnjenja zadostno ohladi.

9. PRIČETEK OBRATOVANJA a) Odstranitev karoserije vozila Karoserija je zavarovana z varnostnimi sponkami, ki jih odstranite in dvignite karoserijo z vozila. b) Priprava antenskega kabla sprejemnika V dobavi je antenski kabel sprejemnika običajno zavit. V celoti ga odvijte in previdno poravnajte. Antenski kabel napeljite skozi antensko cevčico, antensko cevčico pa vtaknite v držalo na vozilu. V primeru, če je priložen gumijasti pokrovček za antensko cevčico, ta prepreči izpah kabla, če ga nataknete na konico antenske cevčice.

Pazite, da antenski kabel ne zaide v pogon! Antenskega kabla nikoli ne skrajšujte, saj se s tem zmanjša akcijski domet. Odvečnega antenskega kabla (ki se ne prilega antenski cevčici) ne zvijajte, temveč pustite, da prosto visi

Page 8: 1:10 EP Buggy Ranger BrushlessRtR Št. Izdelka: 23 60 18 · Model vozila, ki ima pogon na vsa štiri kolesa, se krmili s pomo čjo priložene, brezži čne naprave za krmiljenje

iz antenske cevčice. c) Namestitev akumulatorskega paketa v vozilo

Pozor! Akumulatorskega paketa še ne smete povezati z regulatorjem vožnje!

Vozilo potrebuje 6 celični paket (NiCd ali NiMH).Na strani vozila se nahaja pokrovček baterijskega predala. Akumulatorski paket pritrdite s pomočjo plastičnega opornika, ki je zavarovan z dvema zaponkama. Akumulatorski paket vstavite tako, da priključni kabli ne morejo zaiti v krmilni mehanizem. d) Vstavljanje baterij/akumulatorjev v oddajnik Če tega še niste storili, vstavite akumulatorje oziroma baterije v oddajnik ter pri tem pazite na pravilno polarnost (plus/+ in minus/- pol). Baterijski pokrovček odprete tako, da ga enostavno zapeljete naprej in nato snamete. e) Vklop oddajnika Preden povežete akumulatorski paket v vozilu z regulatorjem vožnje, vedno najprej vklopite oddajnik. S kontroliranjem LED signala preverjajte, če je stanje napolnjenosti baterij/akumulatorjev še zadostno. Ko prične rdeča LED utripati in s tem označevati šibko stanje baterij/akumulatorjev, zaključite z upravljanjem vozila ter ga čim prej izklopite. Baterije/akumulatorje zamenjajte z novimi. f) Priklop akumulatorskega kompleta na regulator vožnje Preden priklopite akumulatorski komplet na regulator vožnje/sprejemnik, usposobite oddajnik, kot je to opisano pod poglavjema 9.d in 9.e.

V izogib nenadnemu pričetku vožnje in s tem nekontroliranemu zagonu modela, postavite vozilo na primeren karton ali podobno površino, tako da se bodo kolesa lahko svobodno premikala.

Regulator vožnje izklopite. To storite tako, da pomično stikalo pomaknete v smeri puščice kot kaže skica. Na šasiji zraven pomičnega stikala sta oznaki »I« (regulator vožnje je vključen), ter »0« (regulator vožnje je izključen). Šele sedaj povežite akumulatorski komplet z regulatorjem vožnje/ sprejemnikom. V kolikor želite uporabljati komplet akumulatorjev, ki ste ga sestavili samo, pazite na pravilno polarnost (plus/+ = rdeč kabel, minus/- = črn kabel). g) Vklop regulatorja vožnje Preden vklopite regulator vožnje, usposobite oddajnik, kot je to opisano pod poglavjema 9.d in 9.e. Nastavite pomično stikalo regulatorja vožnje na položaj »I« (oznaka na šasiji poleg stikala). h) Kontrola funkcij pogona in krmiljenja Pred vsako vožnjo preverite, če so nastavitve na oddajniku pravilne in če vozilo reagira v skladu z ukazi.

Page 9: 1:10 EP Buggy Ranger BrushlessRtR Št. Izdelka: 23 60 18 · Model vozila, ki ima pogon na vsa štiri kolesa, se krmili s pomo čjo priložene, brezži čne naprave za krmiljenje

- Nastavite trimer (7. poglavje) za pogon tako, da se pogon ne premakne, ko je ročica za pogon (13) izpuščena. - Nastavite smerni regulator za krmiljenje (9. točka v 7. poglavju) tako, da sprednja kolesa stojijo naravnost, ko spustite vrtljivo kolo za krmiljenje (8). - Obrnite dvostopenjsko kontrolo popolnoma v desno. Nastavitev lahko spremenite kasneje pri vožnji. - Obrnite vse štiri kontrole »EPA-TH« ter »EPA-ST« popolnoma v desno. - Preverite pravilno reagiranje vozila na ukaze, ki jih pošljete prek vrtljivega kolesa za krmiljenje (8). Če potekajo reakcije v nasprotni smeri (vrtljivo kolo obrnete v levo, kolo vozila se obrne v desno smer), pomaknite pomično stikalo ≫CH1/reverse≪ (3) v drugo položaj. - Prepričajte se, da se pogon ustrezno odziva na vzvod gibanja (13). Po potrebi zamenjajte položaj stikala ≫CH2/reverse≪ (4). Obvezno upoštevajte tudi napotke pod poglavjem 9.j. - Sedaj lahko z gumboma »EPA-ST« nastavite omejitve krmiljenja v levo ter desno. i) Namestitev in pričvrstitev karoserije Napeljite antensko cevčico iz spodnje strani karoserije skozi temu namenjeno odprtino. Če odprtine ni na voljo, jo naredite na ustreznem mestu s pomočjo primernega orodja. Karoserijo namestite na držala in jo pritrdite z varnostnimi sponkami, ki ste jih odstranili na začetku. Vaše vozilo je sedaj pripravljeno na prvo testno vožnjo! j) Upravljanje vozila

Ročico za upravljanje vožnje (13) uporabljajte previdno in, predvsem na začetku, dokler ne dobite pravega občutka za vodenje modela, ne vozite prehitro.

Na ročici (13) ter na vrtljivem kolesu za krmiljenje (8) ne izvajajte hitrih in sunkovitih gibov. Ko vozilo nakaže tendenco k premiku v levo ali desno, na oddajniku nastavite smerni regulator za krmiljenje (9. točka pod 7. poglavjem). Pred menjavo vožnje iz smeri naprej na smer nazaj, se mora ročica za plin kratek čas (približno 1 sekundo) nahajati v osrednji poziciji (osrednja pozicija = motor se ne premika). Če ročico za plin pomaknete direktno iz pozicije, ki ukazuje vožnjo naprej na pozicijo, ki ukazuje vožnjo nazaj, se aktivira zavorna funkcija pogona (vozilo ne bo peljalo vzvratno)! Primeri:

1. Ročica za plin je spuščena, vozilo se ustavi (oziroma se ne premika).

Page 10: 1:10 EP Buggy Ranger BrushlessRtR Št. Izdelka: 23 60 18 · Model vozila, ki ima pogon na vsa štiri kolesa, se krmili s pomo čjo priložene, brezži čne naprave za krmiljenje

2. Vožnja naprej, ročico za plin potisnite v smeri spodnje puščice.

3. Vožnja naprej in nato zaviranje (vozilo zmanjša hitrost in se ne ustavi počasi), ročico za plin brez premora potisnite kot kaže skica.

4. Vožnja naprej in nato vzvratno (med menjavo ukazov naredite kratek premor dolžine cca. 1 sekundo).

Kratek premor k) Zaključek vožnje Za zaključek vožnje sledite korakom: - Pustite, da se vozilo počasi ustavi. - Po tem, ko vozilo stoji na mestu, ga dvignite ter ga izklopite (stikalo za vklop/izklop se nahaja pri regulatorju vožnje).

Pri tem se v nobenem primeru ne dotikajte koles ali pogona ter ne premikajte ročice za upravljanje vožnje na oddajniku!

- Ločite akumulatorski komplet od regulatorja vožnje. Povezavo ločite v celoti. - Šele sedaj lahko izklopite oddajnik.

Pozor! Motor, regulator vožnje in akumulatorski komplet se med delovanjem zelo segrejejo, zato se jih takoj po koncu vožnje ne dotikajte! Nevarnost opeklin!

Z vožnjo nemudoma prekinite, če opazite, da vozilo nenavadno reagira na ukaze oddajnika ali da nanje sploh ne reagira. Takšno vedenje lahko povzročijo šibko stanje akumulatorja vozila, šibko stanje baterij/akumulatorjev v oddajniku ali prevelika razdalja med vozilom in oddajnikom. Vzroki za nenavadno reagiranje vozila pa lahko tičijo tudi v anteni, ki ni v celoti razprostrta, motnjah na uporabljenem radijskem kanalu (na primer drugi modeli, radijski prenosi prek drugih aparatov) ali neugodni oddajni/sprejemni pogoji.

Page 11: 1:10 EP Buggy Ranger BrushlessRtR Št. Izdelka: 23 60 18 · Model vozila, ki ima pogon na vsa štiri kolesa, se krmili s pomo čjo priložene, brezži čne naprave za krmiljenje

l) Prenašanje vozila Radijske motnje, nenamerni ukazi na oddajniku ali še ena postaja na istem kanalu lahko vodijo do nepričakovanih reakcij vozila.

Zaradi tega je obvezno potrebno paziti, da nikoli ne posegate (z rokami ali drugimi deli telesa) v pogon, ko se vozilo nahaja na začetni poziciji ali pa ko ga zgolj želite dvigniti s tal.

10. NASTAVITVE NA MODELU VOZILA Po tem, ko ste se dodobra seznanili s karakteristikami vožnje, lahko optimirate še nastavitve na modelu vozila. Razlaga odvisnosti nastavitev šasije in vedenja vozila med vožnjo bi bila prezapletena in bi presegla okvir in namen teh navodil, zato bodo v nadaljevanju prikazane le nastavitvene možnosti. Za bolj podrobne nastavitve se obrnite na specializirane revije ter knjige. a) Sprednja gred

▪ Na različne pozicije na zgornjih (A) in spodnjih (B) sprejemnih točkah je mogoče namestiti amortizerje. ▪ Absorpcija amortizerjev se lahko prilagodi (C) z vstavitvijo zatičev (priloženi). Pot vzmeti sprednjih koles se na ta način zmanjša. ▪ Naklon koles se lahko spremeni s spremembo nastavitve zgornje (D) ali spodnje (E) prečne preme (potrebujete šesterorobni ključ).

Page 12: 1:10 EP Buggy Ranger BrushlessRtR Št. Izdelka: 23 60 18 · Model vozila, ki ima pogon na vsa štiri kolesa, se krmili s pomo čjo priložene, brezži čne naprave za krmiljenje

b) Zadnja gred

▪ Na različne pozicije na zgornjih (A) in spodnjih (B) sprejemnih točkah je mogoče namestiti amortizerje. ▪ Absorpcija amortizerjev se lahko prilagodi (C) z vstavitvijo zatičev (priloženi). Pot vzmeti sprednjih koles se na ta način zmanjša. ▪ Naklon koles se lahko spremeni, tako, da zgornji del preme pritrdite na drug položaj (D).

Poleg zgoraj opisanih možnosti nastavitev lahko na primer uporabite druge amortizerje oziroma vzmeti, kot tudi olja, katerih različna viskoznost vpliva na vedenje vzmeti.

11. ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE a) Splošno

Pred čiščenjem ali vzdrževanjem vozilo obvezno izklopite in popolnoma ločite akumulatorski komplet od regulatorja vožnje. V primeru, če ste pred tem vozili vozilo, najprej počakajte, da se vsi deli (na primer motor, regulator vožnje,...) v celoti ohladijo.

Po koncu vsake vožnje s pomočjo čopiča z dolgimi ščetinami ali s sesalnikom za prah z vozila očistite prah in umazanijo. Pomagate si lahko tudi s kompresiranim zrakom v spreju.

Za čiščenje v nobenem primeru ne uporabljajte čistilnih sprejev ali običajnih čistil, saj lahko vodijo do poškodb elektronike, poleg tega pa lahko povzročijo tudi razbarvanje plastičnih delov ali karoserije.

Za čiščenje karoserije lahko uporabite mehko, rahlo navlaženo krpo. S krpo nikoli ne pritiskajte premočno na model, saj lahko nastanejo praske oziroma se poškoduje lak. Na vsake toliko časa je potrebno na vozilu izvesti določena vzdrževalna dela in kontrole posameznih funkcij, ki zagotavljajo nemoteno delovanje in dolgo sposobnost za vožnjo. Zaradi vibracij motorja in tresljajev med vožnjo se lahko posamezne povezave razrahljajo, vijaki rahlo

Page 13: 1:10 EP Buggy Ranger BrushlessRtR Št. Izdelka: 23 60 18 · Model vozila, ki ima pogon na vsa štiri kolesa, se krmili s pomo čjo priložene, brezži čne naprave za krmiljenje

odvijejo. V ta namen preverite trdnost matic koles in vseh vijačnih spojev. Enako velja za ostale dele vozila. Redno kontrolirajte, če so pnevmatike dobro nameščene na platiščih in če so lepilne povezave trdne. Vsi kroglični ležaji oziroma pogoni so bili s strani proizvajalca namazani z ustreznimi mazivi. Praviloma dodatno mazanje ni potrebno. Kljub temu pa stikališča na vozilu in kolesni ležaji zahtevajo občasno čiščenje in ponovno mazanje z ustreznimi mazivi (dobite jih v trgovinah z dodatno opremo). Enako velja tudi v primeru menjave pogonskih delov ali zobnikov.

Nujno odstranite prekomerno olje ali mazivo, saj se na teh mestih prekomerno kopiči prah.

V primeru, da je potrebno posamezne poškodovane ali uničene dele vozila zamenjati, uporabite zgolj originalne dele. Pazite, da kabli niso prepognjeni ali zmečkani. Pred vsako uporabo model obvezno preglejte pred poškodbami! V primeru, če le-te opazite, vozila v nobenem primeru ne uporabljajte! b) Nastavitev delovanja zobnikov Delovanje zobnikov kontrolirajte v rednih časovnih razmakih. Najpozneje pri menjavi elektromotorja, gonilnih vreten motorja ali pri obnavljanju glavnega zobnika, je potrebno nastaviti delovanje zobnikov. V ta namen odvijte oba pritrditvena vijaka elektromotorja kolikor je to potrebno, da lahko motor premaknete z lahnim pritiskom v smeri glavnega zobnika. Poprej morate odstraniti pokrivalo zobnikov. Gonilno vreteno motorja in glavni zobnik sedaj prosto segata drug v drugega. Med gonilno vreteno motorja in glavni zobnik namestite tanek papirni trak, nato pa ročno zavrtite glavni zobnik, tako da je papirni trak potegnjen med oba zobnika. Pod pritiskom papirja bo elektromotor za potrebno mero potisnjen nazaj. Sedaj v tej poziciji privijte vijake motorja. Če boste nato glavni zobnik vrteli nazaj tako, da boste lahko papirni trak odstranili, bosta oba zobnika imela potrebno medsebojno razdaljo. c) Menjava kremena V akcijskem dometu oddajnika se lahko nahajajo drugi oddajniki/modeli z enako frekvenco, kar moti delovanje modela, ki na ukaze oddajnika ne reagira pravilno. Če se torej v vaši bližini nahajajo drugi modeli, se pogovorite z njihovimi uporabniki, katere frekvence uporabljajo. Uporabite izključno za oddajnik in sprejemnik ustrezne kremene. Pred menjavo kremena najprej izklopite vozilo in nato oddajnik. Oddajni kremen je označen s simbolom ≫T≪ ali ≫TX≪, sprejemni kremen pa s simbolom ≫R≪ oziroma ≫RX≪. Pazite, da kremenov ne zamenjajte, saj v nasprotnem primeru pravilno delovanje ni mogoče.

Page 14: 1:10 EP Buggy Ranger BrushlessRtR Št. Izdelka: 23 60 18 · Model vozila, ki ima pogon na vsa štiri kolesa, se krmili s pomo čjo priložene, brezži čne naprave za krmiljenje

12. ODLAGANJE

Da bi preprečili negativne vplive na okolje in na zdravje ljudi ter da bi razumno koristili naravne vire, morate odslužen izdelek zavreči v skladu s predpisi. (Za podrobnejše informacije se obrnite na pristojen mestni organ za odstranjevanje odpadkov, komunalno službo ali na proizvajalca.) Simbol prečrtanega zaboja označuje, da z izdelkom ni dovoljeno ravnati kot z običajnimi gospodinjskimi odpadki, pač pa ga je treba zavreči ločeno.

Odlaganje porabljenih baterij ter akumulatorjev Izrabljene baterije ste dolžni odlagati na za to primerno mesto oz. jih vrniti. Odlaganje med gospodinjske odpadke ni dovoljeno! Baterije/akumulatorji, ki vsebujejo nevarne substance, so označeni s simbolom prečrtanega zaboja. Ta simbol označuje prepoved njihovega odlaganja med gospodinjske odpadke. Označbe za pomembne težke kovine so: Cd, Hg in Pb. Prazne baterije lahko vrnete na zbiralna mesta v vaši lokalni skupnosti ali v trgovine, kjer se jih da kupiti. Ravnajte v skladu z zakonskimi predpisi in s tem prispevajte k varovanju okolja!

13. RAVNANJE V PRIMERU TEŽAV Kljub temu, da je model vozila zgrajen po najnovejših tehničnih smernicah, lahko pride do motenj, ki jih poskusite rešiti s pomočjo spodnjih napotkov. Težava Možna rešitev Vozilo se ne odziva na ukaze.

- Preverite akumulatorski komplet v vozilu. - Preverite baterije/akumulatorje v oddajniku. - Preverite povezavo akumulatorskega kompleta. - Preverite stikalo za vklop/izklop vozila in oddajnika. - Preverite napise na kremenu (enaka frekvenca, kremen za oddajnik in sprejemnik pravilno nameščena?) - Izvedite menjavo kremena na drugem kanalu.

Vozilo se po tem, ko izpustite ročico za upravljanje, ne ustavi.

S pomočjo trimerja na oddajniku nastavite nevtralno pozicijo za vožnjo.

Vozilo ne vozi naravnost. - S pomočjo trimerja na oddajniku nastavite krmilno funkcijo. - Preverite krmilno vzvodje. - Preverite dele v krmilni napravi/obešenju koles in po potrebi zamenjajte uničene/obrabljene dele.

Krmiljenje oziroma gibanje vozila je v nasprotju z gibanjem vrtljivega kolesca in plinske ročice oddajnika

- Preverite SERVO REVERSE funkcije na oddajniku in jih po potrebi prilagodite.

Vozilo postaja počasnejše oziroma krmilni servo - Preverite akumulatorski komplet v vozilu.

Page 15: 1:10 EP Buggy Ranger BrushlessRtR Št. Izdelka: 23 60 18 · Model vozila, ki ima pogon na vsa štiri kolesa, se krmili s pomo čjo priložene, brezži čne naprave za krmiljenje

reagira zelo slabo. Nepredvidljive reakcije vozila: pogon oziroma servi tečejo brez razloga, krmiljenje ne deluje pravilno.

- Preverite, če je oddajna antena v celoti izvlečena. - Odvijte anteno sprejemnika in jo pravilno položite (v navpično nameščeno antensko cevko). - Preverite stanje baterij/akumulatorjev v oddajniku. - Preverite akumulatorski komplet v vozilu. - Preverite napise na kremenu (enaka frekvenca, kremen za oddajnik in sprejemnik pravilno nameščena?) - Izvedite menjavo kremena na drugem kanalu. - Preverite razdaljo med vozilom in oddajnikom – lahko je bodisinprevelika, bodisi premajhna.

14. TEHNIČNI PODATKI a) Vozilo Merilo ……………………………………………………….. 1 : 10 Napetost delovanja …………………………………… NiCd-/NiMH akumulatorski komplet 6-celični Pogonska enota …………………………………………. Brezkrtačni-elektromotor

Pogon na vsa 4 kolesa prek kardanske gredi Pogon s krogličnimi ležaji Diferencial na sprednji in zadnji premi

Vzmetenje. ......................................Posamično obešena kolesa, z vsakokrat po enim amortizerjem Mere (DxŠxV). ................................................cca. 400 x 245 x 170 mm Mere gum (ŠxO).............................................sprednje cca. 32,5 x 87 mm, zadnja 40 x 87 mm Osna razdalja…...............................................cca. 205/210 mm Teža………………………………….………………………....cca. 1390 g (brez akumulatorja) b) Oddajnik Frekvenca......................................................27 MHz Kanali…..........................................................2 Obratovalna napetost………………………… 9,6V – 12V = (8 baterij / akumulatorjev tipa AA/Mignon)

Page 16: 1:10 EP Buggy Ranger BrushlessRtR Št. Izdelka: 23 60 18 · Model vozila, ki ima pogon na vsa štiri kolesa, se krmili s pomo čjo priložene, brezži čne naprave za krmiljenje

Garancijska Izjava:

Garancija za vse izdelke razen žarnic, baterij in programske opreme je 1 leto. Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo vam bomo v roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z novim. Okvare zaradi nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj s kopijo računa. Garancija ne velja za mehanske poškodbe razen tistih, ki so nastale pri transportu. Servis za izdelke izven garancije zagotavljamo za obdobje 7 let, če ni z zakonom drugače določeno. Servis je na naslovu: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje.

To navodilo za uporabo je publikacija podjetja Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje in odgovarja tehničnemu stanju v času tiska. Spremembe tehničnega stanja so omejene. Last podjetja Conrad Electronic d.o.o. k.d. Verzija 1/05