11. การศึกษา

  • Upload
    davis

  • View
    160

  • Download
    5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

11. การศึกษา. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการนำเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรร เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551. ข้อ 6 เงินรายได้ของสถานศึกษา ประกอบด้วย - PowerPoint PPT Presentation

Text of 11. การศึกษา

1

11.

.. 25512

6 (7) 3

4

(1) .. 2552 / 5

/ 6

(2) ..2553 7

8

(3)

(. 0893.2/ 1918 16 2552)9

. - .-

33,000 2550 (1 .. 49) 0808.2/ 1365 30 2550

- 50 3% - 50 300 2.5% - 300 2%( )

- -

/ .

0808.2/1829 .15 .52

0808.2/ 2428 29 2552

- - 33,000 4 132,000 - 60,000 2 120,000

2

2 2

- 5 12 2- 5 20 16 3- 20 50 20 4- 50 150 24 5- 150 28 6

( 5 ) 5354 555657 1212-

--12 22-2-2

- .- - - - . 0313.4/ 3050 22 .. 43 .

.. 0808.2/ 1365 30 .. 50

- - - . - 0307/ 384 16 .. 36