2
Наставна јединица: КОМПОНОВАЊЕ АПСТРАКТНИХ ОБЛИКА У ПРОСТОРУ ПРЕМА ПОЛОЖЕНОЈ КОСОЈ ИЛИ УСПРАВНОЈ ЛИНИЈИ Тип часа: обрада Наставне методе: Вербална, практичних радова Наставни облици: Фронтални, индивидуални Средства: оловка Медији: цртање Циљ и задаци: Развијање опажања и представљања; опредмећивање перцепције и аперцепције ученика ТОК ЧАСА УВОДНИ ДЕО Разговор и уочавање природних облика-плодова, растиња (цвет, лист, грана), пејзажа (пропланак, шума), фигура (човек, животиња). ГЛАВНИ ДЕО Најава наставне јединице. Избор природних облика и њихово линеарно распоређивање у апстрактну целину. Опредмећивање перцепције и аперцепције коришћењем различитих линија (праве, криве, кратке, дуге, таласасте, испрекидане...) у испуњавању облика различитом густином линија. Давање сугестија; коректура у раду. ЗАВРШНИ ДЕО

11-12. Komponovanje apstraktnih oblika

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: 11-12. Komponovanje apstraktnih oblika

Наставна јединица: КОМПОНОВАЊЕ АПСТРАКТНИХ ОБЛИКА У ПРОСТОРУ ПРЕМА ПОЛОЖЕНОЈ КОСОЈ ИЛИ УСПРАВНОЈ ЛИНИЈИ

Тип часа: обрада

Наставне методе: Вербална, практичних радова

Наставни облици: Фронтални, индивидуални

Средства: оловка

Медији: цртање

Циљ и задаци: Развијање опажања и представљања; опредмећивање перцепције и аперцепције ученика

ТОК ЧАСА

УВОДНИ ДЕО

Разговор и уочавање природних облика-плодова, растиња

(цвет, лист, грана), пејзажа (пропланак, шума), фигура

(човек, животиња).

ГЛАВНИ ДЕО

Најава наставне јединице. Избор природних облика и њихово

линеарно распоређивање у апстрактну целину.

Опредмећивање перцепције и аперцепције коришћењем

различитих линија (праве, криве, кратке, дуге, таласасте,

испрекидане...) у испуњавању облика различитом густином

линија.

Давање сугестија; коректура у раду.

ЗАВРШНИ ДЕО

Естетска анализа радова.