of 60/60
Cap. 1 1 Împãratul David era bãtrîn, înaintat în vîrstã; îl acopereau cu haine, ºi nu se putea încãlzi. 2 Slujitorii lui i-au zis: Sã se caute pentru domnul împãratul o fatã fecioarã; ea sã stea înaintea împãratului, sã-l îngrijeascã, ºi sã se culce la sînul tãu; ºi domnul meu împãratul se va încãlzi." 3 Au cãutat în tot þinutul lui Israel o fatã tînãrã ºi frumoasã, ºi au gãsit pe Abiºag, Sunamita, pe care au adus-o la împãrat. Ios 19.18; 4 Aceastã fatã era foarte frumoasã. Ea a îngrijit pe împãrat, ºi i-a slujit; dar împãratul nu s-a împreunat cu ea. 5 Adonia, fiul Haghitei, s-a sumeþit pînã acolo în cît a zis: Eu voi fi împãrat!" ªi ºi-a pregãtit care ºi cãlãreþi, ºi cincizeci de oameni cari alergau înaintea lui. 2Sam 3.4;2Sam 15.1; 6 Tatãl sãu nu-l mustrase niciodatã în viaþa lui, zicînd: Pentru ce faci aºa?" Adonia, de altfel, era foarte frumos la chip, ºi se nãscuse dupã Absalom. 2Sam 3.3-4;1Cron 3.2; 7 El a vorbit cu Ioab, fiul Þeruiei, ºi cu preotul Abiatar: ºi aceºtia au trecut de partea lui. 2Sam 20.25;1Imparati 2.22-28; 8 Dar preotul Þadoc, Benaia, fiul lui Iehoiada, proorocul Natan, ªimei, Rei ºi vitejii lui David, n-au fost cu Adonia. 1Imparati 4.18;2Sam 23.8; 9 Adonia a tãiat oi, boi ºi viþei graºi, lîngã piatra lui Zohelet, care este, lîngã En-Roguel; ºi a poftit pe toþi fraþii lui, fiii împãratului, ºi pe toþi bãrbaþii lui Iuda din slujba împãratului. 10 Dar n-a poftit pe proorocul Natan, nici pe Benaia, nici pe viteji, nici pe fratele sãu Solomon. 11 Atunci Natan a zis Bat-ªebei, mama lui Solomon: N-ai auzit cã Adonia, fiul Haghitei, s-a fãcut împãrat, fãrã sã ºtie domnul nostru David? 2Sam 3.4; 12 Vino dar acum, ºi-þi voi da un sfat, ca sã-þi scapi viaþa ta ºi viaþa fiului tãu Solomon. 13 Du-te, intrã la împãratul David, ºi spune-i: Împãrate, domnul meu, n- ai jurat tu roabei tale, zicînd: Fiul tãu Solomon va împãrãþi dupã mine, ºi va ºedea pe scaunul meu de domnie? Pentruce dar împãrãteºte Adonia? 1Cron 22.9; 14 ªi în timp ce tu vei vorbi cu împãratul, eu însumi voi intra dupã tine, ºi-þi voi întãri cuvintele."

11 - 1 Regi

  • View
    225

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

regi

Text of 11 - 1 Regi

Cap. 1

1 mpratul David era btrn, naintat n vrst; l acopereau cu haine, i nu se putea nclzi.

2 Slujitorii lui i-au zis: S se caute pentru domnul mpratul o fat fecioar; ea s stea naintea mpratului, s-l ngrijeasc, i s se culce la snul tu; i domnul meu mpratul se va nclzi."

3 Au cutat n tot inutul lui Israel o fat tnr i frumoas, i au gsit pe Abiag, Sunamita, pe care au adus-o la mprat.

Ios 19.18;

4 Aceast fat era foarte frumoas. Ea a ngrijit pe mprat, i i-a slujit; dar mpratul nu s-a mpreunat cu ea.

5 Adonia, fiul Haghitei, s-a sumeit pn acolo n ct a zis: Eu voi fi mprat!" i i-a pregtit care i clrei, i cincizeci de oameni cari alergau naintea lui.

2Sam 3.4;2Sam 15.1;

6 Tatl su nu-l mustrase niciodat n viaa lui, zicnd: Pentru ce faci aa?" Adonia, de altfel, era foarte frumos la chip, i se nscuse dup Absalom.

2Sam 3.3-4;1Cron 3.2;

7 El a vorbit cu Ioab, fiul eruiei, i cu preotul Abiatar: i acetia au trecut de partea lui.

2Sam 20.25;1Imparati 2.22-28;

8 Dar preotul adoc, Benaia, fiul lui Iehoiada, proorocul Natan, imei, Rei i vitejii lui David, n-au fost cu Adonia.

1Imparati 4.18;2Sam 23.8;

9 Adonia a tiat oi, boi i viei grai, lng piatra lui Zohelet, care este, lng En-Roguel; i a poftit pe toi fraii lui, fiii mpratului, i pe toi brbaii lui Iuda din slujba mpratului.

10 Dar n-a poftit pe proorocul Natan, nici pe Benaia, nici pe viteji, nici pe fratele su Solomon.

11 Atunci Natan a zis Bat-ebei, mama lui Solomon: N-ai auzit c Adonia, fiul Haghitei, s-a fcut mprat, fr s tie domnul nostru David?

2Sam 3.4;

12 Vino dar acum, i-i voi da un sfat, ca s-i scapi viaa ta i viaa fiului tu Solomon.

13 Du-te, intr la mpratul David, i spune-i: mprate, domnul meu, n-ai jurat tu roabei tale, zicnd: Fiul tu Solomon va mpri dup mine, i va edea pe scaunul meu de domnie? Pentruce dar mprtete Adonia?

1Cron 22.9;

14 i n timp ce tu vei vorbi cu mpratul, eu nsumi voi intra dup tine, i-i voi ntri cuvintele."

15 Bat-eba s-a dus n odaia mpratului. El era foarte btrn; i Abiag, Sunamita, i slujea.

16 Bat-eba s-a plecat i s-a nchinat naintea mpratului. i mpratul a zis: Ce vrei?"

17 Ea i-a rspuns: Domnul meu, tu ai jurat roabei tale pe Domnul, Dumnezeul tu, zicnd: Solomon, fiul tu, va mprai dup mine, i va edea pe scaunul meu de domnie.

1Imparati 1.13-30;

18 i acum iat c Adonia mprete! i tu nu tii, mprate, domnul meu!

19 El a junghiat boi, viei grai i oi n mare numr; i a poftit pe toi fiii mpratului, pe preotul Abiatar, i pe Ioab, cpetenia otirii, dar pe robul tu Solomon nu l-a poftit.

1Imparati 1.7-25;

20 mprate, domnul meu, tot Israelul are ochii ndreptai spre tine, ca s-i faci cunoscut cine va edea pe scaunul de domnie al mpratului, domnului meu, dup el.

21 i cnd mpratul, domnul meu, va fi culcat mpreun cu prinii si, se va ntmpla c eu i fiul meu Solomon vom fi privii ca nite vinovai."

Deut 31.16;1Imparati 2.10;

22 Pe cnd nc vorbea ea cu mpratul, iat c a sosit proorocul Natan.

23 Au dat de tire mpratului, i au zis: Iat c a venit proorocul Natan!" El a intrat naintea mpratului, i s-a nchinat naintea mpratului cu faa pn la pmnt.

24 i Natan a zis: mprate, domnul meu, oare tu ai zis: Adonia va mpri dup mine, i va edea pe scaunul meu de domnie?

25 Cci el s-a pogort astzi, a tiat boi, viei grai i oi, n mare numr; i a poftit pe toii fiii mpratului, pe cpeteniile otirii, i pe preotul Abiatar. i ei mnnc i beau naintea lui, i zic: Triasc mpratul Adonia!

1Imparati 1.19;1Sam 10.24;

26 Dar nu m-a poftit nici pe mine, care snt robul tu, nici pe preotul adoc, nici pe Benaia, fiul lui Iehoiada, nici pe robul tu Solomon.

27 Oare din porunca domnului meu, mpratul, are loc lucrul acesta, i fr s fi fcut cunoscut robului tu cine are s se suie pe scaunul de domnie al mpratului, domnului meu, dup el?"

28 mpratul David a rspuns: Chemai-mi pe Bat-eba." Ea a intrat, i s-a nfiat naintea mpratului.

29 i mpratul a jurat, i a zis: Viu este Domnul, care m-a izbvit din toate necazurile,

2Sam 4.9;

30 c, aa cum am jurat pe Domnul, Dumnezeul lui Israel, zicnd: Fiul tu Solomon va mpri dup mine, i va edea pe scaunul meu de domnie n locul meu, - aa voi face azi."

1Imparati 1.17;

31 Bat-eba s-a plecat cu faa la pmnt, i s-a nchinat naintea mpratului. i a zis: Triasc pe vecie domnul meu, mpratul David"!

Neem 2.3;Dan 2.4;

32 mpratul David a zis: Chemai-mi pe preotul adoc, pe proorocul Natan i pe Benaia, fiul lui Iehoiada."Ei au intrat i s-au nfiat naintea mpratului.

33 i mpratul le-a zis: Luai cu voi pe slujitorii stpnului vostru, punei pe fiul meu Solomon clare pe catrul meu, i pogori-l la Ghihon.

2Sam 20.6;2Cron 32.30;

34 Acolo, preotul adoc i proorocul Natan s-l ung mprat peste Israel. S sunai din trmbi, i s zicei: Triasc mpratul Solomon!

1Sam 10.1;1Sam 16.3-12;2Sam 2.4;2Sam 5.3;1Imparati 19.16;2Imp 9.3;2Imp 11.12;2Sam 15.10;2Imp 9.13;2Imp 11.14;

35 S v suii apoi dup el ca s vin s se aeze pe scaunul meu de domnie, i s mpreasc n locul meu. Cci porunca mea, este ca el s fie cpetenia lui Israel i Iuda".

36 Benaia, fiul lui Iehoiada, a rspuns mpratului: Amin! Aa s vrea Domnul, Dumnezeul domnului meu, mpratul:

37 Domnul s fie cu Solomon cum a fost cu domnul meu, mpratul, ca s-i nale scaunul de domnie mai pe sus de scaunul de domnie al domnului meu, mpratul David!"

Ios 1.5-17;1Sam 20.13;1Imparati 1.47;

38 Atunci preotul adoc s-a pogort mpreun cu proorocul Natan, cu Benaia, fiul lui Iehoiada, cu Cheretiii i Peletiii; au pus pe Solomon clare pe ctrul mpratului David, i l-au dus la Ghihon.

2Sam 8.18;2Sam 23.20-23;

39 Preotul adoc a luat cornul cu untdelemn din cort, i a uns pe Solomon. Au sunat din trmbi, i tot poporul a zis: Triasc mpratul Solomon!"

Exod 30.23-32;Ps 89.20;1Cron 29.22;1Sam 10.24;

40 Tot poporul s-a suit dup el, i poporul cnta din fluier i se desfta cu mare bucurie; se cltina pmntul de strigtele lor.

41 Zvonul acesta a ajuns pn la Adonia i la toi cei poftii cari erau cu el, tocmai n clipa cnd sfreau de mncat. Ioab, auzind sunetul trmbiei, a zis: Ce este cu vuietul acesta de care rsun cetatea?"

42 Pe cnd vorbea el nc, a venit Ionatan, fiul preotului Abiatar. i Adonia a zis: Apropie-te, c eti un om viteaz, i aduci veti bune."

2Sam 18.27;

43 Da", a rspuns Ionatan lui Adonia, domnul nostru mpratul David a fcut mprat pe Solomon.

44 A trimes cu el pe preotul adoc, pe proorocul Natan, pe Benaia, fiul lui Iehoiada, pe Cheretii i Peletii, i l-au pus clare pe catrul mpratului.

45 Preotul adoc i proorocul Natan l-au uns mprat la Ghihon. De acolo s-au suit veselindu-se, i cetatea a fost pus n micare: acesta este vuietul pe care l-ai auzit.

46 Solomon s-a i aezat pe saunul de domnie al mpratului.

1Cron 29.23;

47 i slujitorii mpratului au venit s binecuvinteze pe domnul nostru mpratul David, zicnd: Dumnezeul tu s fac numele lui Solomon mai vestit dect numele tu, i el s-i nale scaunul de domnie mai pe sus de scaunul tu de domnie!" i mpratul s-a nchinat pe patul su.

1Imparati 1.37;Gen 47.31;

48 Iat ce a zis i mpratul: Binecuvntat s fie Domnul, Dumnezeul lui Israel, care mi-a dat astzi un urma pe scaunul meu de domnie, i mi-a ngduit s-l vd!"

1Imparati 3.6;Ps 132.11-12;

49 Toi cei poftii de Adonia s-au umplut de spaim; s-au sculat i au plecat care ncotro.

50 Adonia s-a temut de Solomon; s-a sculat i el, a plecat, i s-a apucat de coarnele altarului.

1Imparati 2.28;

51 Au venit i au spus lui Solomon: Iat c Adonia se teme de mpratul Solomon, i s-a apucat de coarnele altarului, zicnd: S-mi jure mpratul Solomon azi c nu va omor pe robul su cu sabia!"

52 Solomon a zis: Dac va fi om cinstit, un pr din cap nu-i va cdea la pmnt; dar dac se va gsi rutate n el, va muri."

1Sam 14.45;2Sam 14.11;Fapt 27.34;

53 i mpratul Solomon a trimes nite oameni, cari l-au pogort de pe altar. El a venit i s-a nchinat naintea mpratului Solomon, i Solomon i-a zis: Du-te acas."

Cap. 2

1 David se apropia de clipa morii, i a dat ndrumri fiului su Solomon, zicnd:

Gen 47.29;Deut 31.14;

2 Eu plec pe calea pe care merge toat lumea. ntrete-te, i fii om!

Ios 23.14;Deut 17.19-20;

3 Pzete poruncile Domnului, Dumnezeului tu, umblnd n cile Lui, i pzind legile Lui, poruncile Lui, hotrrile Lui i nvturile Lui, dup cum este scris n legea lui Moise, ca s izbuteti n tot ce vei face i ori ncotro te vei ntoarce,

Deut 29.9;Ios 1.7;1Cron 22.12-13;

4 i pentruca Domnul s mplineasc urmtoarele cuvinte pe cari le-a rostit pentru mine: Dac fiii ti vor lua seama la calea lor, umblnd cu credincioie naintea Mea, din toat inima lor i din tot sufletul lor, nu vei fi lipsit niciodat de un urma pe scaunul de domnie al lui Israel.

2Sam 7.25;Ps 132.12;2Imp 20.3;2Sam 7.12-13;1Imparati 8.25;

5 tii ce mi-a fcut Ioab, fiul eruiei, ce a fcut celor dou cpetenii ale otirii lui Israel, lui Abner, fiul lui Ner, i lui Amasa , fiul lui Ieter. I-a omort; a vrsat n timp de pace snge de rzboi, i a pus sngele de rzboi pe cingtoarea cu care era ncins la mijloc i pe nclmintea din picioare.

2Sam 3.39;2Sam 18.5-14;2Sam 19.5-7;2Sam 3.27;2Sam 20.10;

6 F dup nelepciunea ta, i s nu lai ca perii lui cei albi s se pogoare n pace n locuina morilor.

1Imparati 2.9;Prov 20.26;

7 S te pori cu bunvoin cu fiii lui Barzilai, Galaaditul, i ei s mnnce la mas cu tine; cci tot aa s-au purtat i ei cu mine, ieindu-mi nainte, cnd fugeam de fratele tu Absalom.

2Sam 19.31-38;2Sam 9.7-10;2Sam 19.28;2Sam 17.27;

8 Iat c ai lng tine pe imei, fiul lui Ghera, Beniamitul, din Bahurim. El a rostit mpotriva mea mari blesteme n ziua cnd m duceam la Mahanaim. Dar s-a pogort naintea mea la Iordan, i i-am jurat pe Domnul, zicnd: Nu te voi omor cu sabia.

2Sam 16.5;2Sam 19.18;2Sam 19.23;

9 Acum, tu s nu-l lai nepedepsit; cci eti un om nelept, i tii cum trebuie s te pori cu el. S-i pogori perii albi nsngerai n locuina morilor."

Exod 20.7;Iov 9.28;Gen 42.38;Gen 44.31;

10 David a adormit cu prinii lui, i a fost ngropat n cetatea lui David.

1Imparati 1.21;Fapt 2.29;Fapt 13.36;2Sam 5.7;

11 Vremea ct a mprit David peste Israel a fost de patruzeci de ani: la Hebron a mprit apte ani, iar la Ierusalim a mprit treizeci i trei de ani.

2Sam 5.4;1Cron 29.26-27;

12 Solomon a ezut pe scaunul de domnie al tatlui su David, i mpria lui s-a ntrit foarte mult.

1Cron 29.23;2Cron 1.1;

13 Adonia, fiul Haghitei, s-a dus la Bat-eba, mama lui Solomon. Ea i-a zis: Vii cu gnduri pacinice?" El a rspuns: Da."

1Sam 16.4-5;

14 i a adugat: Am s-i spun o vorb." Ea a zis: Vorbete!"

15 i el a zis: tii c mpria era a mea, i c tot Israelul i ndrepta privirile spre mine ca s fiu mprat. Dar mpraia s-a ntors, i a czut fratelui meu, pentruc Domnul i-a dat-o.

1Imparati 1.5;1Cron 22.9-10;1Cron 28.5-7;Prov 21.30;Dan 2.21;

16 Acum i cer un lucru: nu-i ntoarce faa!" Ea i-a rspuns: Vorbete!"

17 i el a zis: Spune, te rog, mpratului Solomon - cci nu se poate s nu te asculte - s-mi dea de nevast pe Abiag, Sunamita."

1Imparati 1.3-4;

18 Bat-eba a zis: Bine! voi vorbi mpratului pentru tine."

19 Bat-eba s-a dus la mpratul Solomon, s-i vorbeasc pentru Adonia. mpratul s-a sculat s-o ntmpine, s-a nchinat naintea ei, i a ezut pe scaunul su de domnie. Au pus un scaun pentru mama mpratului, i ea a ezut la dreapta lui.

Exod 20.12;Ps 45.9;

20 Apoi a zis: Am s-i fac o mic rugminte: s m asculi!" i mpratul i-a zis: Cere, mam, cci te voi asculta."

21 Ea a zis: Abiag, Sunamita, s fie dat de nevast fratelui tu Adonia."

22 mpratul Solomon a rspuns mamei sale: Pentruce ceri numai pe Abiag, Sunamita, pentru Adonia? Cere i mpria pentru el - cci este fratele meu mai mare dect mine - pentru el, pentru preotul Abiatar, i pentru Ioab, fiul eruiei."

1Imparati 1.7;

23 Atunci mpratul a jurat pe Domnul, zicnd: S m pedepseasc Dumnezeu cu toat asprimea, dac nu-l vor costa viaa pe Adonia cuvintele acestea!

Rut 1.17;

24 Acum, viu este Domnul, care m-a ntrit i m-a suit pe scaunul de domnie al tatlui meu David, i care mi-a fcut o cas, dup fgduina Lui, c astzi va muri Adonia!"

2Sam 7.11-13;1Cron 22.10;

25 i mpratul Solomon a trimes pe Benaia, fiul lui Iehoiada, care l-a lovit; i Adonia a murit.

26 mpratul a zis apoi preotului Abiatar: Du-te la Anatot la moiile tale, cci eti vrednic de moarte; dar nu te voi omor azi, pentruc ai purtat chivotul Domnului Dumnezeu naintea tatlui meu David, i pentru c ai luat parte la toate suferinele tatlui meu.

Ios 21.18;1Sam 23.6;2Sam 15.24-29;1Sam 22.20-23;2Sam 15.24;

27 Astfel Solomon a scos pe Abiatar din slujba de preot al Domnului, ca s mplineasc cuvntul rostit de Domnul asupra casei lui Eli n Silo.

1Sam 2.31-35;

28 Vestea aceasta a ajuns pn la Ioab, care luase partea lui Adonia, mcar c nu luase partea lui Absalom. i Ioab a fugit la cortul Domnului, i s-a apucat de coarnele altarului.

1Imparati 1.7;1Imparati 1.50;

29 Au dat de tire mpratului Solomon c Ioab a fugit la cortul Domnului, i c este la altar. i Solomon a trimes pe Benaia, fiul lui Iehoiada, zicndu-i: Du-te i lovete-l!"

30 Benaia a ajuns la cortului Domnului, i a zis lui Ioab: Iei! cci aa poruncete mpratul."Dar el a rspuns: Nu! vreau s mor aici." Benaia a spus lucrul acesta mpratului, zicnd: Aa a vorbit Ioab, i aa mi-a rspuns".

31 mpratul a zis lui Benaia: F cum a zis, lovete-l, i ngroap-l; i ia astfel de peste mine i de peste casa tatlui meu sngele pe care l-a vrsat Ioab fr temei.

Exod 21.14;Num 35.33;Deut 19.13;Deut 21.8-9;

32 Domnul va face ca sngele lui s cad asupra capului lui, pentruc a lovit pe doi brbai mai drepi i mai buni dect el, i i-a ucis cu sabia, fr s fi tiut tatl meu David: pe Abner , fiul lui Ner, cpetenia otirii lui Israel, i pe Amasa , fiul lui Ieter, cpetenia otirii lui Iuda.

Jud 9.24-57;Ps 7.16;2Cron 21.13;2Sam 3.27;2Sam 20.10;

33 Sngele lor s cad peste capul lui Ioab i peste capul urmailor lui pentru totdeauna; dar David, smna lui, casa lui i scaunul lui de domnie, s aib parte de pace pe vecie din partea Domnului."

2Sam 3.29;Prov 25.5;

34 Benaia, fiul lui Iehoiada, s-a suit, a lovit pe Ioab, i l-a omort. El a fost ngropat n casa lui, n pustie.

35 mpratul a pus n fruntea otirii pe Benaia, fiul lui Iehoiada, n locul lui Ioab, iar n locul lui Abiatar a pus pe preotul adoc.

1Imparati 2.27;Num 25.11-13;1Sam 2.35;1Cron 6.53;1Cron 24.3;

36 mpratul a chemat pe imei, i i-a zis: Zidete-i o cas la Ierusalim: s locuieti n ea, i s nu iei din ea ca s te duci ntr-o parte sau alta.

2 sam;1Imparati 2.8;

37 S tii bine c n ziua cnd vei iei i vei trece prul Chedron, vei muri. Atunci sngele tu va cdea asupra capului tu.

2Sam 15.23;Lev 20.9;Ios 2.19;2Sam 1.16;

38 imei a rspuns mpratului: Bine! robul tu va face cum spune domnul meu, mpratul." i imei a locuit mult vreme la Ierusalim.

39 Dup trei ani, s-a ntmplat c doi slujitori ai lui imei au fugit la Achi, fiul lui Maaca, mpratul Gatului. Au dat de tire lui imei, zicnd: Iat c slujitorii ti snt la Gat."

1Sam 27.2;

40 imei s-a sculat, a pus aua pe mgar, i s-a dus la Gat la Achi, s-i caute slujitorii. imei s-a dus, i i-a adus napoi slujitorii din Gat.

41 Au dat de veste lui Solomon c imei a plecat din Ierusalim la Gat, i c s-a ntors.

42 mpratul a chemat pe imei, i i-a zis: Nu te-am pus eu s juri pe Domnul, i nu i-am spus eu hotrt: S tii c vei muri n ziua cnd vei iei s te duci ntr-o parte sau alta? i nu mi-ai rspuns tu: Bine! am neles?

43 Pentru ce atunci n-ai ascultat de jurmntul Domnului i de porunca pe care i-o ddusem?"

44 i mpratul a zis lui imei: tii nluntrul inimii tale tot rul pe care l-ai fcut tatlui meu David; Domnul a ntors rutatea ta asupra capului tu.

2Sam 16.5;Ps 7.16;Ezec 17.19;

45 Dar mpratul Solomon va fi binecuvntat, i scaunul de domnie al lui David va fi ntrit pe vecie naintea Domnului."

Prov 25.5;

46 i mpratul a poruncit lui Benaia, fiul lui Iehoiada, care a ieit i a lovit pe imei; i imei a murit.Astfel, mpria s-a ntrit n mnile lui Solomon.

1Imparati 2.12;

Cap. 3

1 Solomon s-a ncuscrit cu Faraon, mpratul Egiptului. A luat de nevast pe fata lui Faraon, i a adus-o n cetatea lui David, pn i-a isprvit de zidit casa lui, casa Domnului, i zidul dimprejurul Ierusalimului.

1Imparati 7.8;1Imparati 9.24;2Sam 5.7;1Imparati 7.1;1Imparati 6;1mprai ;1Imparati 9.15-19;

2 Poporul nu aducea jertfe dect pe nlimi, cci pn pe vremea aceasta nu se zidise nc o cas n Numele Domnului.

Lev 17.3-5;Deut 12.2-5;1Imparati 22.43;

3 Solomon iubea pe Domnul, i se inea de obiceiurile tatlui su David. Numai c aducea jertfe i tmie pe nlimi.

Deut 6.5;Deut 30.16-20;Ps 31.23;Rom 8.28;1Cor 8.3;1Imparati 3.6-14;

4 mpratul s-a dus la Gabaon s aduc jertfe acolo, cci era cea mai nsemnat nlime. Solomon a adus o mie de arderi de tot pe altar.

2Cron 1.3;1Cron 16.39;2Cron 1.3;

5 La Gabaon, Domnul S-a artat n vis lui Solomon noaptea, i Dumnezeu i-a zis: Cere ce vrei s-i dau."

1Imparati 9.2;2Cron 1.7;Num 12.6;Mat 1.20;Mat 2.13-19;

6 Solomon a rspuns: Tu ai artat o mare bunvoin fa de robul Tu David, tatl meu, pentruc umbla naintea Ta n credincioie, n dreptate i n curie de inim fa de Tine; i-ai pstrat aceast mare bun voin, i i-ai dat un fiu , care ade pe scaunul lui de domnie, cum se vede astzi.

2Cron 1.8.etc;1Imparati 2.4;1Imparati 9.4;2Imp 20.3;Ps 15.2;1Imparati 1.48;

7 Acum Doamne, Dumnezeul meu, Tu ai pus pe robul Tu s mpreasc n locul tatlui meu David; i eu nu snt dect un tnr, nu snt ncercat.

1Cron 29.1;Num 27.17;

8 Robul Tu este n mijlocul poporului pe care l-ai ales, popor foarte mare, care nu poate fi nici socotit, nici numrat, din pricina mulimii lui.

Deut 7.6;Gen 13.16;Gen 15.5;

9 D dar robului Tu o inim priceput, ca s judece pe poporul Tu, s deosebeasc binele de ru! Cci cine ar putea s judece pe poporul Tu, pe poporul acesta aa de mare la numr!"

2Cron 1.10;Prov 2.3-9;Iac 1.5;Ps 72.1-2;Evr 5.14;

10 Cererea aceasta a lui Solomon a plcut Domnului.

11 i Dumnezeu a zis: Fiindc lucrul acesta l ceri, fiindc nu ceri pentru tine nici via lung, nici bogii, nici moartea vrjmailor ti, ci ceri pricepere, ca s faci dreptate,

Iac 4.3;

12 voi face dup cuvntul tu. i voi da o inim neleapt i priceput, aa cum n-a fost nimeni naintea ta i nu se va scula nimeni niciodat ca tine.

1Ioan 5.14-15;1Imparati 4-31;1Imparati 5.12;1Imparati 10;Ecl 1.16;

13 Mai mult, i voi da i ce n-ai cerut: bogii i slav, aa nct n tot timpul vieii tale nu va fi niciun mprat ca tine.

Mat 6.33;Efes 3.20;1Imparati 4.21-24;1Imparati 10.23.25;Prov 3.16;

14 i dac vei umbla n cile Mele, pzind legile i poruncile Mele, cum a fcut David, tatl tu, i voi lungi zilele."

1Imparati 15.5;Ps 91.16;Prov 3.2;

15 Solomon s-a deteptat. Acesta a fost visul. Solomon s-a ntors la Ierusalim, i s-a nfiat naintea chivotului legmntului Domnului. A adus arderi de tot i jertfe de mulmire, i a dat un osp tuturor slujitorilor lui.

Gen 41.7;Gen 40.20;1Imparati 8.65;Est 1.3;Dan 5.1;Marc 6.21;

16 Atunci au venit dou femei curve la mprat, i s-au nfiat naintea lui.

Num 27.2;

17 Una din femei a zis: Rogu-m, domnul meu, eu i femeia aceasta locuiam n aceea cas, i am nscut lng ea n cas.

18 Dup trei zile, femeia aceasta a nscut i ea. Locuiam mpreun, niciun strin nu era cu noi n cas, nu eram dect noi amndou.

19 Peste noapte, fiul acestei femei a murit, pentruc se culcase peste el.

20 Ea s-a sculat pela mijlocul nopii, a luat pe fiul meu de lng mine, pe cnd dormea roaba ta, i l-a culcat la snul ei: iar pe fiul ei, care murise, l-a culcat la snul meu.

21 Dimineaa, m-am sculat s dau copilului; i iat c era mort. M-am uitat cu luare-aminte la el dimineaa; i iat c nu era fiul meu, pe care-l nscusem."

22 Cealalt femeie a zis: Ba nu; fiul meu este cel viu, iar fiul tu cel mort." Dar cea dinti a rspuns: Ba nicidecum! fiul tu este cel mort, iar fiul meu este cel viu." Aa au vorbit ele naintea mpratului.

23 mpratul a zis: Una zice: Fiul meu este cel viu, iar fiul tu este cel mort. i cealalt zice: Ba nicidecum! fiul tu este cel mort, iar fiul meu este cel viu."

24 Apoi a adugat: Aducei-mi o sabie." Au adus o sabie naintea mpratului.

25 i mpratul a zis: Tiai n dou copilul cel viu, i dai o jumtate uneia i o jumtate celeilalte."

26 Atunci femeia al crei copil era viu, a simit c i se rupe inima pentru copil, i a zis mpratului: Ah! domnul meu, d-i mai bine ei copilul cel viu, i nu-l omor!" Dar cealalt a zis: S nu fie nici al meu nici al tu; tiai-l!"

Gen 43.30;Isa 49.15;Ier 31.20;Osea 11.8;

27 i mpratul, lund cuvntul, a zis: Dai celei dinti copilul cel viu, i nu-l omori. Ea este mama lui."

28 Tot Israelul a auzit de hotrrea pe care o rostise mpratul. i s-au temut de mprat, cci au vzut c nelepciunea lui Dumnezeu era n el, povuindu-l n judecile lui.

1Imparati 3.9-12;

Cap. 4

1 mpratul Solomon era mprat peste tot Israelul.

2 Iat cpeteniile pe cari le avea n slujba lui: Azaria, fiul preotului adoc,

3 Elihoref i Ahia, fiii lui ia, erau logofei; Iosafat, fiul lui Ahilud, era scriitor;

2Sam 8.16;2Sam 20.24;

4 Benala, fiul lui Iehoiada, era peste otire; adoc i Abiatar erau preoi.

1Imparati 2.35;1Imparati 2.27;

5 Azaria, fiul lui Natan, era mai mare peste ngrijitori. Zabud, fiul lui Natan era slujba de stat, cirac al mpratului;

1Imparati 4.7;2Sam 8.18;2Sam 20.26;2Sam 15.37;2Sam 16.16;1Cron 27.33;

6 Ahiar era mai mare peste casa mpratului; i Adoniram, fiul lui Abda, era mai mare peste dri.

1Imparati 5.14;

7 Solomon avea doisprezece ngrijitori peste tot Israelul. Ei ngrijeau de hrana mpratului i a casei lui, fiecare timp de o lun din an.

8 Iat-le numele:Fiul lui Hur, n muntele lui Efraim.

9 Fiul lui Decher, la Maca, la Saalbim, la Bet-eme, la Elon i la Bet-Hanan.

10 Fiul lui Hesed, la Arubot; el avea Soco i toat ara Hefer.

11 Fiul lui Abinadab avea tot inutul Dorului. Tafat, fata lui Solomon, era nevasta lui.

12 Baana, fiul lui Ahilud, avea Taanac i Meghido, i tot Bet-eanul de lng artan subt Izreel, dela Bet-ean pn la Abel-Mehola, pn dincolo de Iocmeam.

13 Fiul lui Gheber, la Ramot din Galaad; el avea trgurile lui Iair, fiul lui Manase, n Galaad; mai avea i inutul Argob n Basan, asezeci ceti mari cu ziduri i zvoare de aram.

Num 32.41;Deut 3.4;

14 Ahinadab, fiul lui Ido, la Mahanaim.

15 Ahimaa, n Neftali. El luase de nevast pe Basmat, fata lui Solomon.

16 Baana, fiul lui Huai, n Aer i la Bealot.

17 Iosafat, fiul lui Paruah, n Isahar.

18 imei, fiul lui Ela, n Beniamin.

19 Gheber, fiul lui Uri, n ara Galaadului; el avea inutul lui Sihon, mpratul Amoriilor i al lui Og, mpratul Basanului. Era un singur ngrijitor n ara aceasta.

Deut 3.8;

20 Iuda i Israel erau n numr foarte mare, ca nisipul de pe rmul mrii. Ei mncau, beau i se veseleau.

Gen 22.17;1Imparati 3.8;Prov 14.28;Ps 72.3-7;Mic 4.4;

21 Solomon mai stpnea i toate mpriile dela Ru pn n ara Filistenilor i pn la hotarul Egiptului. Ei i aduceau daruri, i au fost supui lui Solomon tot timpul vieii lui.

2Cron 9.26;Ps 72.8;Gen 15.18;Ios 1.4;Ps 68.29;Ps 72.10-11;

22 n fiecare zi Solomon mnca: treizeci de cori de floare de fin, i asezeci de cori de alt fin,

23 zece boi grai, douzeci de boi de pscut, i o sut de oi, afar de cerbi, cprioare, ciute i psri ngrate.

24 Stpnea peste toat ara de dincoace de Ru, dela Tifsah pn la Gaza, peste toi mprii de dincoace de Ru. i avea pace pretutindeni de jur mprejur.

Ps 72.11;1Cron 22.9;

25 Iuda i Israel, dela Dan pn la Beer-eba, au locuit n linite fiecare subt via lui i subt smochinul lui, n tot timpul lui Solomon.

Ier 23.6;Ier ;Mic 4.4;Zah 3.10;Jud 20.1;

26 Solomon avea patruzeci de mii de iesle pentru caii de la carle lui, i dousprezece mii de clrei.

1Imparati 10.26;2Cron 1.14;2Cron 9.25;Deut 17.16;

27 ngrijitorii ngrijeau de hrana mpratului Solomon i a tuturor celor ce se apropiau de masa lui, fiecare n luna lui; i nu lsau s fie vreo lips.

1Imparati 4.7;

28 Aduceau i orz i paie pentru armsari i fugari, n locul unde se afla mpratul, fiecare dup poruncile pe cari le primise.

29 Dumnezeu a dat lui Solomon nelepciune, foarte mare pricepere, i cunotine multe ca nisipul de pe rmul mrii.

1Imparati 3.12;

30 nelepciunea lui Solomon ntrecea nelepciunea tuturor fiilor Rsritului i toat nelepciunea Egiptenilor.

Gen 25.6;Fapt 7.22;

31 El era mai nelept dect orice om, mai mult dect Etan, Ezrahitul, mai mult dect Heman, Calcol i Darda, fiii lui Mahol; i faima lui se rspndise printre toate neamurile, deprimprejur.

1Imparati 3.12;1Cron 15.19;Ps 89-titlu;1Cron 2.6;1Cron 6.33;1Cron 15.19;Ps 88-titlu;

32 A rostit trei mii de pilde, i a alctuit o mie cinci cntri.

Prov 1.1;Ecl 12.9;Cnt 1.1;

33 A vorbit despre copaci, dela cedrul din Liban pn la isopul care crete pe zid, a vorbit deasemenea despre dobitoace, despre pasri, despre trtoare i despre peti.

34 Veneau oameni din toate popoarele s asculte nelepciunea lui Solomon, din partea tuturor mprailor pmntului cari auziser vorbindu-se de nelepciunea lui.

1Imparati 10.1;2Cron 9.1-23;

Cap. 5

1 Hiram, mpratul Tirului, a trimes pe slujitorii si la Solomon; cci auzise c fusese uns mprat n locul tatlui su, i el iubise totdeauna pe David.

1Imparati 5.10-18;2Cron 2.3;2Sam 5.11;1Cron 14.1;Amos 1.9;

2 Solomon a trimes vorb lui Hiram:

2Cron 2.3;

3 tii c tatl meu David n-a putut s zideasc o cas Domnului, Dumnezeului lui, din pricina rzboaielor cu cari l-au nconjurat vrjmaii lui, pn ce Domnul i-a pus subt talpa picioarelor lui.

1Cron 22.8;1Cron 28.3;

4 Acum Domnul, Dumnezeul meu, mi-a dat odihn din toate prile; nu mai am nici protivnic, nici nenorociri!

1Imparati 4.24;1Cron 22.9;

5 Iat c am de gnd s zidesc o cas Numelui Domnului, Dumnezeului meu, cum a spus Domnul tatlui meu David, zicnd: Fiul tu, pe care-l voi pune n locul tu, pe scaunul tu de domnie, el va zidi o cas Numelui Meu.

2Cron 2.4;2Sam 7.13;1Cron 17.12;1Cron 22.10;

6 Poruncete acum s se taie pentru mine cedri din Liban. Slujitorii mei vor fi cu ai ti, i-i voi plti simbria slujitorilor ti aa cum o vei hotr tu; cci tii c dintre noi nimeni nu se pricepe s taie lemne ca Sidonienii."

2Cron 2.8-10;

7 Cnd a auzit Hiram cuvintele lui Solomon, a avut o mare bucurie, i a zis: Binecuvntat s fie astzi Domnul, care a dat lui David un fiu nelept, drept cpetenie a acestui mare popor!"

8 i Hiram a trimes rspuns lui Solomon: Am auzit ce ai trimes s mi se spun.Voi face tot ce vei vrea n ce privete lemnele de cedru i lemnele de chiparos.

9 Slujitorii mei le vor pogor din Liban la mare, i le voi trimete pe mare n plute pn la locul pe care mi-l vei arta: acolo, voi pune s le deslege, i le vei lua. Ceea ce cer n schimb, este s trimei merinde casei mele."

2Cron 2.16;Ezra 3.7;Ezec 27.17;Fapt 12.20;

10 Hiram a dat lui Solomon lemne de cedru i lemne de chiparos ct a voit.

11 i Solomon a dat lui Hiram douzeci de mii de cori de gru pentru hrana casei lui i douzeci de cori de untdelemn curat; iat ce a dat Solomon n fiecare an lui Hiram.

2Cron 2.10;

12 Domnul a dat nelepciune lui Solomon, cum i fgduise. ntre Hiram i Solomon a fost pace, i au fcut legmnt mpreun.

1Imparati 3.12;

13 mpratul Solomon a luat din tot Israelul oameni de corvoad, n numr de treizeci de mii.

14 I-a trimes n Liban, cte zece mii pe lun, cu schimbul; o lun erau n Liban, i dou luni erau acas. Adoniram era mai mare peste oamenii de corvoad.

1Imparati 4.6;

15 Solomon mai avea aptezeci de mii de oameni cari purtau poverile i optzeci de mii cari tiau pietrele n muni,

1Imparati 9.21;2Cron 2.17-18;

16 afar de cpeteniile, n numr de trei mii trei sute, puse de Solomon peste lucrri i nsrcinate cu privegherea lucrtorilor.

17 mpratul a poruncit s se scoat pietre mari i mree, cioplite pentru temeliile casei.

1Cron 22.2;

18 Lucrtorii lui Solomon, ai lui Hiram, i Ghibliii, le-au cioplit, i au pregtit lemnele i pietrele pentru zidirea casei.

Cap. 6

1 n al patru sute optzecilea an dup ieirea copiilor lui Israel din ara Egiptului, Solomon a zidit casa Domnului, n al patrulea an al domniei lui peste Israel, n luna Ziv, care este luna a doua.

2Cron 3.1-2;Fapt 7.47;

2 Casa pe care a zidit-o mpratul Solomon Domnului, era lung de ase zeci de coi, lat de douzeci, i nalt de treizeci.

Ezec 41.1;

3 Pridvorul dinaintea templului casei avea o lungime de douzeci de coi, n limea casei, i zece coi lrgime n faa casei.

4 mpratul a fcut casei ferestre largi nluntru i strmte afar.

Ezec 40.16;Ezec 41.16;

5 A zidit lipite de zidul casei mai multe rnduri de odi, unul peste altul, de jur mprejur, cari nconjurau zidurile casei, Templul i sfntul loca; i a fcut astfel odi lturalnice de jur mprejur.

Ezec 41.6;1Imparati 6.16-31;

6 Catul de jos era lat de cinci coi, cel dela mijloc de ase coi, iar al treilea de apte coi; cci pe partea deafar a casei a fcut arcade strmte mprejur ca grinzile s nu fie prinse n zidurile casei.

7 Cnd s-a zidit casa, s-au ntrebuinat pietre cioplite gata nainte de a fi aduse acolo, aa c nici ciocan, nici secure, nici o unealt de fer nu s-au auzit n cas n timpul zidirii.

Deut 27.5-6;1Imparati 5.18;

8 Intrarea odilor din catul de jos era n partea dreapt a casei; n catul dela mijloc te suiai pe o scar cotit, i tot aa dela catul de mijloc la al treilea.

9 Dupce a isprvit de zidit casa, Solomon a acoperit-o cu scnduri i cu grinzi de cedru.

1Imparati 6.14-38;

10 A fcut de cinci coi de nalte fiecare din caturile dimprejurul ntregei case, i le-a legat de cas prin lemne de cedru.

11 Domnul a vorbit lui Solomon, i i-a zis:

12 Tu zideti casa aceasta! Dac vei umbla dup legile Mele, dac vei mplini ornduirile Mele, dac vei pzi i vei urma toate poruncile Mele, voi mplini fa de tine fgduina pe care am fcut-o tatlui tu David,

1Imparati 2.4;1Imparati 9.4;2Sam 7.13;1Cron 22.10;

13 voi locui n mijlocul copiilor lui Israel, i nu voi prsi pe poporul Meu Israel."

Exod 25.8;Lev 26.11;2Cor 6.16;Apoc 21.3;Deut 31.6;

14 Dup ce a isprvit de zidit casa,

1Imparati 6.38;

15 Solomon i-a mbrcat zidurile pe din luntru cu scnduri de cedru, dela pardoseal pn la tavan; a mbrcat astfel n lemn partea dinluntru, i a acoperit pardoseala casei cu scnduri de chiparos.

16 A mbrcat cu scnduri de cedru cei douzeci de coi ai fundului casei, dela pardoseal pn n cretetul zidurilor, i a pstrat locul acesta ca s fac din el Sfnta Sfintelor, Locul prea sfnt.

Exod 26.33;Lev 16.2;1Imparati 8.6;2Cron 3.8;Ezec 45.3;Evr 9.3;

17 Cei patruzeci de coi de dinainte alctuiau Casa, adic Templul.

18 Lemnul de cedru din luntru avea spturi de colocini, i flori deschise; totul era de cedru, nu se vedea nicio piatr.

19 Solomon a pregtit Locul prea sfnt nluntru n mijlocul casei, ca s aeze acolo chivotul legmntului Domnului.

20 Locul prea sfnt avea douzeci de coi lungime, douzeci de coi lime, i douzeci de coi nlime. Solomon l-a cptuit cu aur curat. A fcut naintea Locului prea sfnt un altar de lemn de cedru, i l-a acoperit cu aur.

21 Partea dinluntru a casei a cptuit-o cu aur, i a prins perdeaua dinluntru n lnioare de aur naintea Locului prea sfnt, pe care l-a acoperit cu aur.

22 A cptuit toat casa cu aur, casa ntreag, i a acoperit cu aur tot altarul care era naintea Locului prea sfnt.

Exod 30.1-6;

23 n Locul prea sfnt a fcut doi heruvimi de lemn de mslin slbatic, nali de zece coi.

Exod 37.7-9;2Cron 3.10-12;

24 Fiecare din cele dou aripi ale unuia din heruvimi avea cinci coi, ceeace fcea zece coi dela captul uneia din aripile lui pn la captul celeilalte.

25 Al doilea heruvim avea tot zece coi. Msura i chipul erau aceleai pentru amndoi heruvimii.

26 nlimea fiecruia din cei doi heruvimi era de zece coi.

27 Solomon a aezat heruvimii n mijlocul casei, n partea dinluntru. Aripile lor erau ntinse; aripa celui dinti atingea un zid, i aripa celui de al doilea atingea celalt zid; iar celelalte aripi ale lor se ntlneau la capete n mijlocul casei.

Exod 25.20;Exod 37.9;2Cron 5.8;

28 Solomon a acoperit i heruvimii cu aur.

29 Pe toate zidurile casei de jur mprejur, n partea din fund i n fa, a pus s sape chipuri de heruvimi, de finici i de flori deschise.

30 A acoperit pardoseala casei cu aur, n partea din fund i n fa.

31 La intrarea Locului prea sfnt a fcut dou ui din lemn de mslin slbatic; pragul de sus i uiorii uilor erau n cinci muchi.

32 Cele dou ui erau fcute din lemn de mslin slbatic. A pus s sape pe ele chipuri de heruvimi, de finici, i de flori deschise, i le-a acoperit cu aur, a ntins aurul i peste heruvimi i peste finici.

33 A fcut deasemenea pentru poarta Templului, nite uiori de lemn de mslin slbatic, n patru muchi,

34 i cu dou ui de lemn de chiparos; fiecare u era fcut din dou scnduri desprite.

Ezec 41.23-25;

35 A pus s sape pe ele chipuri de heruvimi, de finici i de flori deschise, i le-a acoperit cu aur, pe care l-a ntins pe sptura de chipuri.

36 A zidit i curtea dinluntru din trei rnduri de pietre cioplite i dintr-un rnd de grinzi de cedru.

37 n anul al patrulea, n luna Ziv, s-au pus temeliile casei Domnului;

1Imparati 6.1;

38 i n anul al unsprezecelea, n luna Bul, care este a opta lun, casa a fost isprvit n toate prile ei i aa cum trebuia s fie. n timp de apte ani a zidit-o Solomon .

1Imparati 6.1;

Cap. 7

1 Solomon i-a mai zidit i casa lui, i a inut treisprezece ani pn cnd a isprvit-o de tot.

1Imparati 9.10;2Cron 8.1;

2 A zidit mai nti casa din pdurea Libanului, lung de o sut de coi, lat de cincizeci de coi, i nalt de treizeci de coi. Se sprijinea pe patru rnduri de stlpi de cedru, i pe stlpi erau grinzi de cedru.

3 A acoperit cu cedru odile cari erau sprijinite de stlpi i cari erau n numr de patruzeci i cinci, cte cincisprezece de fiecare cat.

4 Erau trei caturi, i fiecare din ele avea ferestrele fa n fa.

5 Toat uile i toi uiorii erau din brne n patru muchi, i la fiecare din cele trei caturi, uile erau fa n fa.

6 A fcut un pridvor de stlpi, lung de cincizeci de coi i lat de treizeci de coi, i un alt pridvor nainte cu stlpi i trepte n fa.

7 A fcut pridvorul scaunului de domnie, unde judeca, pridvorul judecii; i l-a acoperit cu cedru, dela pardoseal pn n tavan.

8 Casa lui de locuit a fost zidit n acela fel, ntr-o alt curte, n dosul pridvorului. i a fcut o cas la fel cu pridvorul acesta pentru fata lui Faraon, pe care o luase de nevast.

1Imparati 3.1;2Cron 8.11;

9 Pentru toate aceste cldiri a ntrebuinat pietre minunate, cioplite dup msur, ferestruite cu ferstrul, nluntru i n afar; i aceasta din temelii pn la strain, i afar pn la curtea cea mare.

10 Temeliile erau de pietre foarte de pre, i mari, pietre de zece coi i pietre de opt coi.

11 Deasupra erau iar pietre foarte de pre, tiate dup msur, i lemn de cedru.

12 Curtea cea mare avea de jur mprejurul ei trei iruri de pietre cioplite i un ir de brne de cedru, ca i curtea dinluntru a casei Domnului, i ca i pridvorul casei.

Ioan 10.23;Fapt 3.11;

13 mpratul Solomon a trimes i a adus din Tir pe Hiram,

2Cron 4.11;

14 fiul unei vduve din seminia lui Neftali, i al unui tat din Tir, care lucra n aram. Hiram era plin de nelepciune, de pricepere i de tiin n svrirea oricrei lucrri de aram. El a venit la mpratul Solomon, i i-a fcut toate lucrrile.

2Cron 2.14;2Cron 4.16;Exod 31.3;Exod 36.1;

15 A turnat cei doi stlpi de aram. Cel dinti avea optsprezece coi n nlime, i un fir de doisprezece coi msura grosimea celui de al doilea.

2Imp 25.17;2Cron 3.15;2Cron 4.12;Ier 52.21;

16 A turnat dou coperiuri de aram, ca s le pun pe vrfurile stlpilor; cel dinti era nalt de cinci coi, i al doilea era nalt de cinci coi.

17 A mai fcut nite mpletituri n chip de reea, nite ciucuri fcui cu lnioare, pentru coperiurile de pe vrful stlpilor, apte pentru coperiul dinti, i apte pentru coperiul al doilea.

18 A fcut cte dou iruri de rodii mprejurul uneia din reele, ca s acopere coperiul de pe vrful unuia din stlpi; tot aa a fcut i pentru al doilea.

19 Coperiurile depe vrful stlpilor, n pridvor, erau lucrate aa de parc erau nite crini i aveau patru coi.

20 Coperiurile depe cei doi stlpi erau nconjurate de dou sute de rodii, sus, lng umfltura care era peste reea; de asemenea erau dou sute de rodii nirate n jurul celui de al doilea coperi.

2Cron 3.16;2Cron 4.13;Ier 52.23;

21 A aezat stlpii n pridvorul Templului; a aezat stlpul din dreapta, i l-a numit Iachin; apoi a aezat stlpul din stnga, i l-a numit Boaz.

2Cron 3.17;1Imparati 6.3;

22 n vrful stlpilor era o lucrtur n chip de crini. Astfel s-a isprvit lucrarea stlpilor.

23 A fcut marea turnat din aram. Avea zece coi dela o margine pn la cealalt, era rotund de tot, nalt de cinci coi, i de jur mprejur se putea msura cu un fir de treizeci de coi.

2Imp 25.13;2Cron 4.2;Ier 52.17;

24 Subt buza ei erau spai nite colocini, cte zece la fiecare cot, de jur mprejurul mrii; colocinii, aezai pe dou rnduri, erau turnai mpreun cu ea dintr-o singur bucat.

2Cron 4.3;

25 Era aezat pe doisprezece boi, din cari trei ntori spre miaz noapte, trei ntori spre apus; trei ntori spre miaz zi, i trei ntori spre rsrit; marea era deasupra lor, i toat partea dinapoi a trupurilor lor era nluntru.

2Cron 4.4-5;Ier 52.20;

26 Grosimea ei era de un lat de mn; i marginea ei era ca marginea unui potir, fcut ca floarea crinului. Avea o ncpere de dou mii de vedre.

2Cron 4.5;

27 A mai fcut zece temelii de aram. Fiecare temelie era lung de patru coi, lat de patru coi, i nalt de trei coi.

28 Iat cum erau temeliile acestea. Erau fcute din tblii, legate la coluri cu ncheieturi.

29 Pe tbliile dintre ncheieturi erau nite lei, boi i heruvimi; i pe ncheieturi, deasupra i dedesuptul leilor i boilor, erau nite mpletituri cari atrnau n chip de ciucuri.

30 Fiecare temelie avea patru roate de aram cu osii de aram; i la cele patru coluri erau nite polie turnate, subt lighean, i lng ciucuri.

31 Gura temeliei dinluntrul coperiului pn sus era de un cot; gura aceasta era rotund, ca pentru lucrrile de felul acesta, i era lat de un cot i jumtate; avea i spturi. Tbliile erau n patru muchi, nu rotunde.

32 Cele patru roi erau subt tblii, i osiile roilor erau prinse de temelie; fiecare era nalt de un cot i jumtate.

33 Roatele erau fcute ca ale unui car. Osiile, obezile, spiele i butucii lor erau toate turnate.

34 La cele patru coluri ale fiecrei temelii erau nite polie dintr-o bucat cu temelia.

35 Partea de sus a temeliei se sfrea cu un cerc nalt de o jumtate de cot, i i avea proptelele cu tbliile ei fcute dintr-o bucat cu ea.

36 Pe plcile proptelelor, i pe tblii, a spat heruvimi, lei i finici, dup locurile goale, i ciucuri de jur mprejur.

37 Aa a fcut cele zece temelii; turntura, msura i chipul erau la fel pentru toate.

38 A mai fcut zece lighene de aram. Fiecare lighean avea o ncpere de patruzeci de bai, fiecare lighean avea patru coi, fiecare lighean era pe cte una din cele zece temelii.

2Cron 4.6;

39 A pus cinci temelii pe partea dreapt a casei, i cinci temelii pe partea stng a casei; iar marea de aram a pus-o n partea dreapt a casei la miazzi rsrit.

40 Hiram a fcut cenuarele, lopeile i lighenele.

41 Aa a sfrit Hiram toat lucrarea pe care i-o dduse mpratul Solomon s-o fac pentru Casa Domnului:doi stlpi cu cele dou coperiuri i cu cununile lor de pe vrful stlpilor; cele dou reele ca s acopere cele dou cununi ale coperiurilor de pe vrful stlpilor;

1Imparati 7.17.18;

42 cele patru sute de rodii pentru cele dou reele, cte dou rnduri de rodii de fiecare reea, ca s acopere cele dou cununi ale coperiurilor de pe vrful stlpilor;

43 cele zece temelii, i cele zece lighene de pe temelii;

44 marea, i cei doisprezece boi de subt mare;

45 cenuarele, lopeile i lighenele.Toate aceste unelte, pe cari le-a dat mpratul Solomon lui Hiram s le fac pentru Casa Domnului, erau de aram lustruit.

Exod 27.3;2Cron 4.16;

46 mpratul a pus s le toarne n cmpia Iordanului, ntr-un pmnt humos, ntre Sucot i artan .

2Cron 4.17;Gen 33.17;Ios 3.16;

47 Solomon a lsat toate aceste unelte necntrite, cci erau foarte multe, i greutatea aramei nu se putea socoti.

48 Solomon a mai fcut toate celelalte unelte pentru Casa Domnului: altarul de aur; masa de aur, unde se puneau pnile pentru punerea naintea Domnului;

Exod 37.25;Exod 37.10;Exod 25.30;Lev 24.5-8;

49 sfenicele de aur curat, cinci la dreapta i cinci la stnga, naintea Locului prea sfnt, cu florile, candelele i mucrile de aur;

50 lighenele, cuitele, potirele, cetile i cuile de aur curat; i nile de aur curat pentru ua dinluntrul casei la intrarea n Locul prea sfnt, i pentru ua casei dela intrarea Templului.

51 Astfel s-a isprvit toat lucrarea, pe care a fcut-o mpratul Solomon pentru Casa Domnului. Apoi a adus argintul, aurul i uneltele, pe cari le hrzise tatl su David, i le-a pus n vistieriile Casei Domnului.

2Sam 8.11;2Cron 5.1;

Cap. 8

1 Atunci mpratul Solomon a adunat la el la Ierusalim pe btrnii lui Israel i pe toate cpeteniile seminiilor, pe cpeteniile familiilor copiilor lui Israel, ca s mute din cetatea lui David, adic Sionul, chivotul legmntului Domnului.

2Cron 5.2;2Sam 6.17;2Sam 5.7.9;2Sam 6.12-16;

2 Toi brbaii lui Israel s-au strns la mpratul Solomon, n luna lui Etanim, care este a aptea lun, n timpul praznicului.

Lev 23.34;2Cron 7.8;

3 Cnd au venit toi btrnii lui Israel, preoii au ridicat chivotul.

Num 4.15;Deut 31.9;Ios 3.3-6;1Cron 15.14-15;

4 Au adus chivotul Domnului, cortul ntlnirii, i toate uneltele sfinte, cari erau n cort: preoii i Leviii le-au adus.

1Imparati 3.4;2Cron 1.3;

5 mpratul Solomon i toat adunarea lui Israel chemat la el au sttut naintea chivotului. Au jertfit oi i boi, cari n-au putut fi nici numrai, nici socotii, din pricina mulimii lor.

2Sam 6.13;

6 Preoii au dus chivotul legmntului Domnului la locul lui, n Locul prea sfnt al casei, n Sfnta Sfintelor, subt aripile heruvimilor.

2Sam 6.17;Exod 26.33-34;1Imparati 6.19;1Imparati 6.27;

7 Cci heruvimii aveau aripile ntinse peste Locul chivotului, i acopereau chivotul i drugii lui pedeasupra.

8 Se dduse drugilor o aa lungime nct capetele lor se vedeau din Locul sfnt dinaintea Locului prea sfnt, dar nu se vedeau deafar. Ei au fost acolo pn n ziua de azi.

Exod 25.14-15;

9 n chivot nu erau dect cele dou table de piatr, pe cari le-a pus Moise n el la Horeb, cnd a fcut Domnul legmnt cu copiii lui Israel, la ieirea lor din ara Egiptului.

Exod 25.21;Deut 10.2;Deut 10.5;Evr 9.4;Exod 40.20;Exod 34.27-28;Deut 4.13;1Imparati 8.21;

10 n clipa cnd au ieit preoii din Locul sfnt, norul a umplut casa Domnului.

Exod 40.34-35;2Cron 5.13-14;2Cron 7.2;

11 Preoii n-au putut s rmn acolo s fac slujba, din pricina norului; cci slava Domnului umpluse Casa Domnului.

12 Atunci Solomon a zis: Domnul a zis c vrea s locuiasc n ntunerec!

2Cron 6.1;Lev 16.2;Ps 18.11;Ps 97.2;

13 Eu am zidit o cas care va fi locuina Ta, un loc unde vei locui pe vecie!"

2Sam 7.13;Ps 132.14;

14 mpratul i-a ntors faa, i a binecuvntat pe toat adunarea lui Israel. Toat adunarea lui Israel era n picioare.

2Sam 6.18;

15 i el a zis: Binecuvntat s fie Domnul, Dumnezeul lui Israel, care a vorbit cu gura Lui tatlui meu David, i care mplinete, prin puterea Lui, ce spusese, cnd a zis:

Luc 1.68;2Sam 7.5-25;

16 Din ziua cnd am scos din Egipt pe poporul Meu Israel, n-am ales nici o cetate dintre toate seminiile lui Israel ca s Mi se zideasc n ea o cas unde s locuiasc Numele Meu, ci am ales pe David s mpreasc peste poporul Meu Israel!

2Sam 7.6;2Cron 6.5;1Imparati 8.29;Deut 12.11;1Sam 16.1;2Sam 7.8;1Cron 28.4;

17 Tatl meu David avea de gnd s zideasc o cas Numelui Domnului, Dumnezeului lui Israel.

2Sam 7.2;1Cron 17.1;

18 i Domnul a zis tatlui meu David: Fiindc ai avut de gnd s zideti o cas Numelui Meu, bine ai fcut c ai avut acest gnd.

2Cron 6.8-9;

19 Numai c nu tu vei zidi casa; ci fiul tu ieit din trupul tu, va zidi casa Numelui Meu."

2Sam 7.5-13;1Imparati 5.3-5;

20 Domnul a mplinit cuvintele pe cari le rostise. Eu m-am ridicat n locul tatlui meu David, i am ezut pe scaunul de domnie al lui Israel, cum vestise Domnul, i am zidit casa Numelui Domnului, Dumnezeul lui Israel.

1Cron 28.5-6;

21 Am rnduit un loc pentru chivot, unde este legmntul Domnului, legmntul pe care l-a fcut El cu prinii notri, cnd i-a scos din ara Egiptului.

1Imparati 8.9;Deut 31.26;

22 Solomon s-a aezat naintea altarului Domnului, n faa ntregei adunri a lui Israel. i-a ntins mnile spre cer,

2Cron 6.12;Exod 9.33;Ezra 9.5;Isa 1.15;

23 i a zis: Doamne, Dumnezeul lui Israel! Nu este Dumnezeu ca Tine, nici sus n ceruri, nici jos pe pmnt: Tu ii legmntul i ndurarea fa de robii Ti, cari umbl naintea Ta din toat inima lor!

Exod 15.11;2Sam 7.22;Deut 7.9;Neem 1.5;Dan 9.4;Gen 17.1;1Imparati 3.6;2Imp 20.3;

24 Astfel, ai inut cuvntul dat robului tu David, tatl meu; i ce ai spus cu gura Ta, mplineti n ziua aceasta cu puterea Ta.

25 Acum, Doamne, Dumnezeul lui Israel, ine fgduina pe care ai fcut-o tatlui meu David, cnd ai zis: Nu vei fi lipsit niciodat naintea Mea de un urma care s ad pe scaunul de domnie al lui Israel, numai fiii ti s ia seam la calea lor, i s umble naintea Mea cum ai umblat tu naintea Mea.

2Sam 7.12-16;1Imparati 2.4;

26 Oh, Dumnezeul lui Israel, mplineasc-se fgduina pe care ai fcut-o robului tu David, tatl meu!

2Sam 7.25;

27 Dar ce! Va locui oare cu adevrat Dumnezeu pe pmnt? Iat c cerurile i cerurile cerurilor nu pot s Te cuprind: cu ct mai puin casa aceasta pe care i-am zidit-o eu!

2Cron 2.6;Isa 66.1;Ier 23.24;Fapt 7.49;Fapt 17.24;2Cor 12.2;

28 Totu, Doamne, Dumnezeul meu, ia aminte la rugciunea robului Tu i la cererea lui; ascult strigtul i rugciunea pe care i-o face astzi robul Tu.

29 Ochii ti s fie zi i noapte deschii asupra casei acesteia, asupra locului despre care ai zis: Acolo va fi Numele Meu! Ascult rugciunea pe care i-o face robul Tu n locul acesta.

Dan 6.10;

30 Binevoiete i ascult cererea robului Tu i a poporului Tu Israel, cnd se vor ruga n locul acesta! Ascult-i din locul locuinei Tale, din ceruri, ascult-i i iart-i!

2Cron 20.9;Neem 1.6;

31 Dac va pctui cineva mpotriva aproapelui su i va fi silit s fac un jurmnt, i va veni s jure naintea altarului Tu, n casa aceasta, -

Exod 22.11;

32 ascult-l din ceruri, lucreaz, i f dreptate robilor Ti; osndete pe cel vinovat, i ntoarce vina purtrii lui asupra capului lui; d dreptate celui nevinovat, i f-i dup nevinovia lui!

Deut 25.1;

33 Cnd poporul Tu Israel va fi btut de vrjma, pentruc a pctuit mpotriva Ta: dac se vor ntoarce la Tine i vor da slav Numelui Tu, dac -i vor face rugciuni i cereri n casa aceasta,-

Lev 26.17;Deut 28.25;Lev 26.39-40;Neem 1.9;

34 ascult-i din ceruri, iart pcatul poporului Tu Israel, i ntoarce-i n ara pe care ai dat-o prinilor lor!

35 Cnd se va nchide cerul, i nu va fi ploaie, din pricina pcatelor fcute de ei mpotriva Ta: dac se vor ruga n locul acesta i vor da slav Numelui tu, i dac se vor abate dela pcatele lor, pentruc-i vei pedepsi -

Lev 26.19;Deut 28.23;

36 ascult-i din ceruri, iart pcatul robilor Ti i al poporului Tu Israel, nva-l calea cea bun pe care trebuie s umble, i s trimei ploaie pe pmntul pe care l-ai dat de motenire poporului Tu!

Ps 25.4;Ps 27.11;Ps 94.12;Ps 143.8;1Sam 12.23;

37 Cnd foametea, ciuma, rugina, tciunele, lcustele, de un fel sau altul, vor fi n ar, cnd vrjmaul va mpresura pe poporul Tu n ara lui, n cetile lui, cnd vor fi urgii sau boli de orice fel:

Lev 26.16-26;Deut 28.21-52;2Cron 20.9;

38 dac un om, dac tot poporul Tu Israel va face rugciuni i cereri, i fiecare i va cunoate mustrarea cugetului lui i va ntinde mnile spre casa aceasta, -

39 ascult-l din ceruri, din locul locuinei Tale, i iart-l; lucreaz, i rspltete fiecruia dup cile lui, Tu care cunoti inima fiecruia, cci numai Tu cunoti inima tuturor copiilor oamenilor,

1Sam 16.7;1Cron 28.9;Ps 11.4;Ier 17.10;Fapt 1.24;

40 ca s se team de Tine n tot timpul ct vor tri n ara pe care ai dat-o prinilor notri!

Ps 130.4;

41 Cnd strinul, care nu este din poporul Tu Israel, va veni dintr-o ar deprtat, pentru Numele Tu,

42 cci se va ti c Numele Tu este mare, mna Ta este tare, i braul Tu este ntins, cnd va veni s se roage n casa aceasta, -

Deut 3.24;

43 ascult-l din ceruri, din locul locuinei Tale, i d strinului aceluia tot ce-i va cere, pentruca toate popoarele pmntului s cunoasc Numele Tu, s se team de Tine, ca i poporul Tu Israel, i s tie c Numele Tu este chemat peste casa aceasta pe care am zidit-o eu!

1Sam 17.46;2Imp 19.19;Ps 67.2;Ps 102.15;

44 Cnd poporul Tu va iei la lupt mpotriva vrjmaului su, urmnd calea pe care i-o vei porunci Tu: dac vor face rugciuni Domnului, cu privirile ntoarse spre cetatea pe care ai ales-o Tu, i spre casa pe care am zidit-o eu Numelui Tu, -

45 ascult din ceruri rugciunile i cererile lor, i f-le dreptate!

46 Cnd vor pctui mpotriva Ta, - cci nu este om care s nu pctuiasc, - i Te vei mnia mpotriva lor i-i vei da n mna vrjmaului, care-i va duce robi ntr-o ar vrjma, deprtat sau apropiat:

2Cron 6.36;Prov 20.9;Ecl 7.20;Iac 3.2;1Ioan 1.8-10;Lev 26.34-44;Deut 28.36-64;

47 dac se vor cobor n ei nii, n ara unde vor fi robi, dac se vor ntoarce la Tine, i-i vor face cereri n ara celor ce-i vor duce n robie, i vor zice: Am pctuit, am svrit frdelegi, am fcut ru!;

Lev 26.40;Neem 1.6;Ps 106.6;Dan 9.5;

48 dac se vor ntoarce la Tine din toat inima lor i din tot sufletul lor, n ara vrjmailor lor cari i-au luat robi, dac-i vor face rugciuni, cu privirile ntoarse spre ara lor, pe care ai dat-o prinilor lor, spre cetatea pe care ai ales-o, i spre casa pe care am zidit-o eu Numelui Tu, -

Ier 29.12-14;Dan 6.10;

49 ascult din ceruri, din locul locuinei Tale, rugciunile i cererile lor: i f-le dreptate;

50 iart poporului Tu pcatele lui i toate frdelegile fcute mpotriva Ta; trezete mila celor ce-i vor inea robi, ca s se ndure de ei,

Ezra 7.6;Ps 106.46;

51 cci snt poporul Tu i motenirea Ta, i Tu i-ai scos din Egipt, din mijlocul unui cuptor de fer!

Deut 9.29;Neem 1.10;Deut 4.20;Ier 11.4;

52 Ochii Ti s fie deschii la cererea robului Tu i la cererea poporului Tu Israel, ca s-i asculi n tot ce-i vor cere!

53 Cci Tu i-ai ales din toate celelalte popoare ale pmntului, ca s faci din ei motenirea Ta, cum ai spus prin robul Tu Moise, cnd ai scos din Egipt pe prinii notri, Doamne, Dumnezeule!"

Exod 19.5;Deut 9.26-29;Deut 14.2;

54 Cnd a isprvit Solomon de spus Domnului toat rugciunea aceasta i cererea aceasta, s-a sculat dinaintea altarului Domnului, unde ngenunchiase, cu mnile ntinse spre cer.

55 i stnd n picioare, a binecuvntat cu glas tare toat adunarea lui Israel, zicnd:

2Sam 6.18;

56 Binecuvntat s fie Domnul, care a dat odihn poporului Su Israel, dup toate fgduinele Lui! Din toate bunele cuvinte pe cari le rostise prin robul Su Moise, niciunul n-a rmas nemplinit.

Deut 12.10;Ios 21.45;Ios 23.14;

57 Domnul, Dumnezeul nostru, s fie cu noi, cum a fost cu prinii notri; s nu ne prseasc i s nu ne lase,

Deut 31.6;Ios 1.5;

58 ci s ne plece inimile spre El, ca s umblm n toate cile Lui, i s pzim poruncile Lui, legile Lui i rnduielile Lui, pe cari le-a poruncit prinilor notri!

Ps 119.36;

59 Cuvintele acestea, cuprinse n cererile mele naintea Domnului, s fie zi i noapte naintea Domnului, Dumnezeului nostru, i s fac n tot timpul dreptate robului Su i poporului Su Israel,

60 pentruca toate popoarele pmntului s poat cunoate c Domnul este Dumnezeu i c nu este alt Dumnezeu afar de El!

Ios 4.24;1Sam 17.46;2Imp 19.19;Deut 4.35-39;

61 Inima voastr s fie n totul a Domnului, Dumnezeului nostru, cum este astzi, ca s urmai legile Lui i s pzii poruncile Lui."

1Imparati 11.4;1Imparati 15.3-14;2Imp 20.3;

62 mpratul i tot Israelul mpreun cu el au adus jertfe naintea Domnului.

2Cron 7.4;

63 Solomon a junghiat douzeci i dou de mii de boi i o sut douzeci de mii de oi pentru jertfa de mulmire, pe care a adus-o Domnului. Aa a fcut mpratul i toi copiii lui Israel sfinirea Casei Domnului.

64 n ziua aceea, mpratul a sfinit mijlocul curii, care este naintea Casei Domnului; cci acolo a adus arderile de tot, darurile de mncare, i grsimile jertfelor de mulmire, pentruc altarul de aram care este naintea Domnului era prea mic, ca s cuprind arderile de tot, darurile de mncare, i grsimile jertfelor de mulmire.

2Cron 7.7;2Cron 4.1;

65 Solomon a prznuit atunci srbtoarea, i tot Israelul a prznuit mpreun cu el. O mare mulime, venit dela mprejurimile Hamatului pn la prul Egiptului, s-a strns naintea Domnului, Dumnezeului nostru, timp de apte zile , i alte apte zile, adic patrusprezece zile.

1Imparati 8.2;Lev 23.34;Num 34.8;Ios 13.5;Jud 3.3;2Imp 14.25;Gen 15.18;Num 34.5;2Cron 7.8;

66 n ziua a opta, a dat drumul poporului. i ei au binecuvntat pe mprat, i s-au dus n corturile lor, veseli i cu inima mulmit pentru tot binele pe care-l fcuse Domnul robului Su David, i poporului Su Israel.

2Cron 7.9-10;

Cap. 9

1 Cnd a isprvit Solomon de zidit Casa Domnului, casa mpratului i tot ce a gsit cu cale s fac,

2Cron 7.11;1Imparati 7.1;2Cron 8.6;

2 Domnul S-a artat a doua oar lui Solomon, cum i Se artase la Gabaon.

1Imparati 3.5;

3 i Domnul i-a zis: i ascult rugciunea i cererea pe care Mi-ai fcut-o, sfinesc casa aceasta pe care ai zidit-o ca s pui n ea pentru totdeauna Numele Meu, i ochii Mei i inima Mea vor fi acolo pe vecie.

2Imp 20.5;Ps 10.17;1Imparati 8.29;Deut 11.12;

4 i tu, dac vei umbla naintea Mea, cum a umblat tatl tu David, cu inim curat i cu neprihnire, fcnd tot ce i-am poruncit, dac vei pzi legile i poruncile Mele,

Gen 17.1;1Imparati 11.4-38;1Imparati 14.8;1Imparati 15.5;

5 voi ntri pe vecie scaunul de domnie al mpriei tale n Israel, cum am spus tatlui tu David, cnd am zis: Nu vei fi lipsit niciodat de un urma pe scaunul de domnie al lui Israel.

2Sam 7.12-16;1Imparati 2.4;1Imparati 6.12;1Cron 22.10;Ps 132.12;

6 Dar dac v vei abate dela Mine, voi i fiii votri, dac nu vei pzi poruncile Mele i legile Mele pe cari vi le-am dat, i dac v vei duce s slujii altor dumnezei i s v nchinai naintea lor,

2Sam 7.14;2Cron 7.19.20;Ps 89.30;

7 voi nimici pe Israel din ara pe care i-am dat-o, voi lepda dela Mine casa pe care am sfinit-o Numelui Meu, i Israel va ajunge de rs i de pomin printre toate popoarele.

Deut 4.26;2Imp 17.33;2Imp 25.21;Ier 7.14;Deut 28.37;Ps 44.14;

8 i orict de nalt este casa aceasta, oricine va trece pe lng ea, va rmnea ncremenit i va fluiera. i va zice: Pentruce a fcut Domnul aa rii acesteia i casei acesteia?

2Cron 7.21;Deut 29.24-26;Ier 22.8-9;

9 i i se va rspunde: Pentruc au prsit pe Domnul, Dumnezeul lor, care a scos pe prinii lor din ara Egiptului, pentruc s-au alipit de ali dumnezei, s-au nchinat naintea lor i le-au slujit; de aceea a fcut Domnul s vin peste ei toate aceste rele."

10 Dup douzeci de ani Solomon zidise cele dou case, Casa Domnului i casa mpratului.

1Imparati 6.37-38;1Imparati 7.1;1Cron 8.1;

11 Atunci, fiindc Hiram, mpratul Tirului, dduse lui Solomon lemne de cedru i lemne de chiparos, i aur, ct a voit, mpratul Solomon a dat lui Hiram douzeci de ceti n ara Galileii.

2Cron 8.2;

12 Hiram a ieit din Tir, s vad cetile pe cari i le ddea Solomon. Dar nu i-au plcut,

13 i a zis: Ce ceti mi-ai dat, frate?" i le-a numit ara Cabul, nume pe care l-au pstrat pn n ziua de azi.

Ios 19.27;

14 Hiram trimesese mpratului o sut douzeci de talani de aur.

15 Iat cum stau lucrurile cu privire la oamenii de corvoad pe cari i-a luat mpratul Solomon pentru zidirea Casei Domnului i a casei sale Milo, i a zidului Ierusalimului, Haorului , Meghidoului i Ghezerului .

1Imparati 5.13;1Imparati 9.24;2Sam 5.9;Ios 19.36;Ios 17.11;Ios ;Ios 16.10;Jud 1.29;

16 Faraon, mpratul Egiptului, venise i cucerise Ghezerul, i dduse foc, i omorse pe Cananiii cari locuiau n cetate. Apoi l dduse de zestre fetei lui, nevasta lui Solomon.

Ios 16.10;

17 i Solomon a zidit Ghezerul, Bet-Horonul de jos,

Ios 16.3;Ios 21.22;2Cron 8.5;

18 Baalatul i Tadmorul, n pustia rii,

Ios 19.44;2Cron 8.4.6;

19 toate cetile slujindu-i ca magazii i fiind ale lui, cetile pentru car, cetile pentru clrime, i tot ce a gsit cu cale Solomon s zideasc la Ierusalim, la Liban, i n toat ara peste care mprea.

1Imparati 4.26;1Imparati 9.1;

20 Iar pe tot poporul care mai rmsese din Amorii, Hetii, Ferezii, Hevii i Iebusii, ne fcnd parte din copiii lui Israel,

2Cron 8.7;

21 pe urmaii lor, cari mai rmseser dup ei n ar i pe cari copiii lui Israel nu-i putuser nimici cu desvrire, Solomon i-a luat ca robi de corvoad , i aa au fost pn n ziua de astzi.

Jud 1.21-29;Jud 3.1;Ios 15.63;Ios 17.12;Jud 1.28;Gen 9.25-26;Ezra 2.55-.58;Neem 7.57;Neem 11.3;

22 Dar Solomon n-a ntrebuinat ca robi de corvoad pe copiii luiIsrael; cci ei erau oameni de rzboi, slujitorii lui, cpeteniile lui, cpitanii lui, crmuitorii carlor i clrimii lui.

Lev 25.39;

23 Cpeteniile puse de Solomon peste lucrri erau n numr de cinci sute cincizeci, nsrcinai s privegheze pe lucrtori.

2Cron 8.10;

24 Fata lui Faraon s-a suit din cetatea lui David n casa ei, pe care i-o zidise Solomon. Atunci a zidit el Milo .

1Imparati 3.1;2Cron 8.11;1Imparati 7.8;2Sam 5.9;1Imparati 11.2;2Cron 32.5;

25 Solomon aducea de trei ori pe an arderi de tot i jertfe de mulmire pe altarul pe care-l zidise Domnului, i ardea tmie pe cel care era naintea Domnului. i a isprvit astfel casa.

2Cron 8.12-16;

26 mpratul Solomon a mai fcut i corbii la Eion-Gheber, lng Elot, pe rmurile mrii Roii, n ara Edomului.

2Cron 8.17-18;Num 33.35;Deut 2.8;1Imparati 22.48;

27 i Hiram a trimes cu aceste corbii, la slujitorii lui Solomon, pe nii slujitorii lui, marinari cari cunoteau marea.

1Imparati 10.11;

28 S-au dus la Ofir, i au luat de acolo aur, patru sute douzeci de talani, pe cari i-au adus mpratului Solomon.

Iov 22.24;

Cap. 10

1 mprteasa din Seba a auzit de faima lui Solomon, n ce privete slava Domnului, i avenit s-l ncerce prin ntrebri grele.

2Cron 9.1;Mat 12.42;Luc 11.31;Jud 14.12;Prov 1.6;

2 A sosit la Ierusalim cu un alai foarte mare, i cu cmile cari aduceau mirodenii, aur foarte mult, i pietre scumpe. S-a dus la Solomon i i-a spus tot ce avea pe inim.

3 Solomon i-a rspuns la toate ntrebrile, i n-a fost nimic, pe care mpratul s nu fi tiut s i-l lmureasc.

4 mprteasa din Seba a vzut toat nelepciunea lui Solomon, i casa pe care o zidise,

5 i bucatele dela masa lui, i locuina slujitorilor lui, i slujbele i hainele celor ce-i slujeau, i paharnicii lui, i arderile de tot pe cari le aducea n Casa Domnului.

1Cron 26.16;

6 Uimit, a zis mpratului: Deci era adevrat ce am auzit n ara mea despre faptele i nelepciunea ta!

7 Dar nu credeam, pn n-am venit i n-am vzut cu ochii mei. i iat c nici pe jumtate nu mi s-a spus. Tu ai mai mult nelepciune i propire de ct am auzit mergndu-i faima.

8 Ferice de oamenii ti, ferice de slujitorii ti, cari snt necurmat naintea ta, cari aud nelepciunea ta!

Prov 8.34;

9 Binecuvntat s fie Domnul, Dumnezeul tu, care a binevoit s te pun pe scaunul de domnie al lui Israel! Pentruc Domnul iubete pentru totdeauna pe Israel, de aceea te-a pus mprat, ca s judeci i s faci dreptate."

1Imparati 5.7;2Sam 8.15;Ps 72.2;Prov 8.15;

10 Ea a dat mpratului o sut douzeci de talani de aur, foarte multe mirodenii, i pietre scumpe. N-au mai venit niciodat n urm attea mirodenii cte a dat mprteasa din Seba mpratului Solomon.

Ps 72.10-15;

11 Corbiile lui Hiram, cari au adus aur din Ofir, au adus din Ofir i foarte mult lemn de santal i pietre scumpe.

1Imparati 9.27;

12 mpratul a fcut cu lemnul mirositor plimare pentru Casa Domnului i pentru casa mpratului, i arfe i alute pentru cntrei. N-a mai venit de atunci lemn de acesta mirositor, i nu s-a mai vzut pn n ziua de azi.

2Cron 9.11;2Cron 2Cron;2Cron 9;2Cron 10;

13 mpratul Solomon a dat mprtesei din Seba tot ce a dorit, tot ce a cerut, i i-a mai dat i pe deasupra daruri vrednice de un mprat ca Solomon. Apoi ea s-a ntors i s-a dus n ara ei, cu slujitorii ei.

14 Greutatea aurului care venea lui Solomon pe fiecare an, era de ase sute ase zeci i ase de talani de aur,

15 afar de ce scotea dela negustorii cei mari i din negoul cu mrfuri, dela toi mpraii Arabiei, i dela dregtorii rii.

2Cron 9.24;Ps 72.10;

16 mpratul Solomon a fcut dou sute de scuturi mari de aur btut, i pentru fiecare din ele a ntrebuinat ase sute de sicli de aur,

17 i alte trei sute de scuturi mici de aur btut, i pentru fie care din ele a ntrebuinat trei mine de aur; i mpratul le-a pus n casa numit Pdurea Libanului.

1Imparati 14.26;1Imparati 7.2;

18 mpratul a fcut un mare scaun de domnie de filde, i l-a acoperit cu aur curat.

2Cron 9.17;

19 Scaunul acesta de domnie avea ase trepte, i partea de sus era rotunjit pe dinapoi, de fiecare parte a scaunului erau rzimtori: lng rzimtori stteau doi lei,

20 i pe cele ase trepte stteau doisprezece lei de o parte i de alta. Aa ceva nu s-a fcut pentru nici o mprie.

21 Toate paharele mpratului Solomon erau de aur, i toate vasele din casa pdurii Libanului erau de aur curat. Nimic nu era de argint: pe vremea lui Solomon argintul n-avea nici o trecere.

2Cron 9.20;

22 Cci mpratul avea pe mare corbii din Tars cu ale lui Hiram; i corbiile din Tars veneau la fiecare trei ani, aducnd aur i argint, filde, maimue i puni.

Gen 10.4;2Cron 20.36;

23 mpratul Solomon a ntrecut pe toi mpraii pmntului n bogii i nelepciune.

1Imparati 3.12-13;1Imparati 4.30;

24 Toat lumea cuta s vad pe Solomon, ca s aud nelepciunea pe care o pusese Dumnezeu n inima lui.

25 i fie care i aducea darul lui: lucruri de argint i lucruri de aur, haine, arme, mirodenii, cai i catri; aa era n fiecare an.

26 Solomon a strns car i clrime; avea o mie patru sute de car i dousprezece mii de clrei, pe cari i-a pus n cetile unde i inea carle i la Ierusalim lng mprat.

1Imparati 4.26;2Cron 1.14;2Cron 9.25;Deut 17.16;

27 mpratul a fcut ca argintul s fie tot aa de obicinuit la Ierusalim ca pietrele, i cedrii tot aa de muli ca smochinii din Egipt cari cresc pe cmpie.

2Cron 1.15;

28 Solomon i aducea caii din Egipt; o ceat de negustori de ai mpratului se ducea s-i ia cu grmada pe un pre hotrt:

Deut 17.16;2Cron 1.16;2Cron 9.28;

29 un car se aducea din Egipt cu ase sute de sicli de argint, i un cal cu o sut cincizeci de sicli. Deasemenea aduceau cai cu ei pentru toi mpraii Hetiilor i pentru mpraii Siriei.

Ios 1.4;2Imp 7.6;

Cap. 11

1 mpratul Solomon a iubit multe femei strine, afar de fata lui Faraon; Moabite, Amonite, Edomite, Sidoniene, Hetite,

Neem 13.26;Deut 17.17;

2 cari fceau parte din neamurile despre cari Domnul zisese copiilor lui Israel: S nu intrai la ele, i nici ele s nu intre la voi; cci v-ar ntoarce negreit inimile nspre dumnezeii lor." De aceste neamuri s-a alipit Solomon, trt de iubire.

Exod 34.16;Deut 7.3-4;

3 A avut de neveste apte sute de criese mprteti i trei sute de iitoare; i nevestele i-au abtut inima.

4 Cnd a mbtrnit Solomon, nevestele i-au plecat inima spre ali dumnezei; i inima nu i-a fost n totul a Domnului, Dumnezeului su, cum fusese inima tatlui su David.

Deut 17.17;Neem 13.26;1Imparati 8.61;1Imparati 9.4;

5 Solomon s-a dus dup Astartea, zeia Sidonienilor, i dup Milcom, urciunea Amoniilor.

1Imparati 11.33;Jud 2.13;2Imp 23.13;

6 i Solomon a fcut ce este ru naintea Domnului, i n-a urmat n totul pe Domnul, ca tatl su David.

7 Atunci Solomon a zidit pe muntele din faa Ierusalimului un loc nalt pentru Chemo , urciunea Moabului, pentru Moloc, urciunea fiilor lui Amon.

Num 33.52;2Imp 23.13;Num 21.29;Jud 11.21;

8 Aa a fcut pentru toate nevestele lui strine, cari aduceau tmie i jertfe dumnezeilor lor.

9 Domnul S-a mniat pe Solomon, pentruc i abtuse inima dela Domnul, Dumnezeul lui Israel, care i Se artase de dou ori.

1Imparati 11;1Imparati 2-3;1Imparati 3.5;1Imparati 9.2;

10 n privina aceasta i spusese s nu mearg dup ali dumnezei; dar Solomon n-a pzit poruncile Domnului.

1Imparati 6.12;1Imparati 9.6;

11 i Domnul a zis lui Solomon: Fiindc ai fcut aa, i n-ai pzit legmntul Meu i legile Mele pe cari i le-am dat, voi rupe mpria dela tine i o voi da slujitorului tu.

1Imparati 11.31;Dan 12.15-16;

12 Numai, nu voi face lucrul acesta n timpul vieii tale, pentru tatl tu David. Ci din mna fiului tu o voi rupe.

13 Nu voi rupe ns toat mpria; voi lsa o seminie fiului tu, din pricina robului Meu David, i din pricina Ierusalimului, pe care l-am ales.

2Sam 7.15;Ps 89.33;1Imparati 12.20;Deut 12.11;

14 Domnul a ridicat un vrjma lui Solomon: pe Hadad, Edomitul, din neamul mprtesc al Edomului.

1Cron 5.26;

15 Pe vremea cnd a btut David Edomul, Ioab, cpetenia otirii, suindu-se s ngroape morii, a ucis toat partea brbteasc din Edom;

2Sam 8.14;1Cron 18.12-13;Num 24.19;Deut 20.13;

16 a rmas acolo ase luni cu tot Israelul, pn ce a nimicit toat partea brbteasc.

17 Atunci Hadad a fugit cu nite Edomii, slujitori ai tatlui su, i s-a dus n Egipt.Hadad era nc un biat pe atunci.

18 Plecnd din Madian, s-au dus la Paran, au luat cu ei nite oameni din Paran, i au ajuns n Egipt la Faraon, mpratul Egiptului. Faraon a dat o cas lui Hadad, i-a purtat grij de mncare, i i-a dat moii.

19 Hadad a cptat trecere naintea lui Faraon, pn acolo nct Faraon i-a dat de nevast pe sora nevestei lui, sora mprtesei Tahpenes.

20 Sora Tahpenei i-a nscut pe fiul su Ghenubat. Tahpenes l-a nercat n casa lui Faraon; i Ghenubat a fost n casa lui Faraon, n mijlocul copiilor lui Faraon.

21 Cnd a auzit Hadad n Egipt c David a adormit cu prinii lui, i c Ioab, cpetenia otirii, murise, a zis lui Faraon: Las-m s m duc n ara mea."

1Imparati 2.10-34;

22 i Faraon i-a zis: Ce-i lipsete la mine, de doreti s te duci n ara ta?" El a rspuns: Nimic, dar las-m s plec."

23 Dumnezeu a ridicat un alt vrjma lui Solomon: pe Rezon, fiul lui Eliada, care fugise dela stpnul su Hadadezer (Sau: Hadarezar.), mpratul din oba.

2Sam 8.3;

24 El strnsese nite oameni la el, i se fcuse capul cetei, cnd a mcelrit David otile stpnului su. S-au dus la Damasc, i s-au aezat acolo i au domnit la Damasc.

2Sam 8.3;2Sam 10.8-18;

25 El a fost un vrjma al lui Israel n tot timpul vieii lui Solomon, n acelai timp cnd i fcea ru Hadad, i ura pe Israel. El a mprit peste Siria.

26 i Ieroboam, slujitorul lui Solomon, a ridicat mna mpotriva mpratului. El era fiul lui Nebat, Efratit din ereda, i avea ca mam pe o vduv numit erua.

1Imparati 12.2;2Cron 13.6;

27 Iat cu ce prilej a ridicat el mna mpotriva mpratului. Solomon zidea Milo, i nchidea sprturile cetii tatlui su David.

2Sam 20.21;1Imparati 9.24;

28 Ieroboam era tare i viteaz; i Solomon, vznd pe tnrul acesta la lucru, i-a dat privigherea peste toi oamenii de corvoad din casa lui Iosif.

29 n vremea aceea, Ieroboam, ieind din Ierusalim, a fost ntlnit pe drum de proorocul Ahia din Silo, mbrcat cu o hain nou. Erau amndoi singuri pe cmp.

1Imparati 14.2;

30 Ahia a apucat haina nou pe care o avea pe el, a rupt-o n dousprezece buci,

1Sam 15.27;1Sam 24.5;

31 i a zis lui Ieroboam: Ia-i zece buci! Cci aa vorbete Domnul, Dumnezeul lui Israel: Iat, voi rupe mpria din mna lui Solomon, i-i voi da zece seminii.

1Imparati 11.11-13;

32 Dar el va avea o seminie, din pricina robului Meu David, i din pricina Ierusalimului, cetatea pe care am ales-o din toate seminiile lui Israel.

33 i aceasta, pentruc M-au prsit, i s-au nchinat naintea Astarteei, zeia Sidonienilor, naintea lui Chemo, dumnezeul Moabului, i naintea lui Milcom, dumnezeul fiilor lui Amon, i pentruc n-au umblat n cile Mele ca s fac ce este drept naintea Mea, i s pzeasc legile i poruncile Mele, cum a fcut David, tatl lui Solomon.

1Imparati 11.5-7;

34 Nu voi lua din mna lui toat mpria, cci l voi inea domn n tot timpul vieii lui, pentru robul Meu David, pe care l-am ales, i care a pzit poruncile i legile Mele.

35 Dar voi lua mpria din mna fiului su, i-i voi da zece seminii din ea;

1Imparati 12.16-17;

36 voi lsa o seminie fiului su, pentruca robul Meu David s aib totdeauna o lumin naintea Mea la Ierusalim, cetatea pe care am ales-o s pun n ea Numele Meu.

1Imparati 15.4;2Imp 8.19;Ps 132.17;

37 Pe tine te voi lua, i vei domni peste tot ce-i va dori sufletul, vei fi mpratul lui Israel.

38 Dac vei asculta de tot ce-i voi porunci, dac vei umbla n cile Mele, i dac vei face ce este drept naintea Mea, pzind legile i poruncile Mele, cum a fcut robul Meu David, voi fi cu tine, i voi zidi o cas trainic, aa cum am zidit lui David, i-i voi da ie pe Israel.

Ios 1.5;2Sam 7.11-27;

39 Voi smeri prin aceasta smna lui David, dar nu pentru totdeauna."

40 Solomon a cutat s omoare pe Ieroboam. i Ieroboam s-a sculat, i a fugit n Egipt la iac, mpratul Egiptului; a locuit n Egipt pn la moartea lui Solomon.

41 Celelalte fapte ale lui Solomon, tot ce a fcut el, i nelepciunea lui, nu snt scrise oare n cartea faptelor lui Solomon?

2Cron 9.29;

42 Solomon a domnit patruzeci de ani la Ierusalim peste tot Israelul.

2Cron 9.30;

43 Apoi Solomon a adormit cu prinii lui, i a fost ngropat n cetatea tatlui su David. n locul lui a domnit fiul su Roboam.

2Cron 9.31;Mat 1.7;

Cap. 12

1 Roboam s-a dus la Sihem, cci tot Israelul venise la Sihem s-l fac mprat.

2Cron 10.1;

2 Cnd a auzit lucrul acesta Ieroboam, fiul lui Nebat, era tot n Egipt, unde fugise de mpratul Solomon, i n Egipt locuia.

1Imparati 11.26;1Imparati 11.40;

3 Au trimes s-l cheme. Atunci Ieroboam, i toat adunarea lui Israel au venit la Roboam i i-au vorbit aa:

4 Tatl tu ne-a ngreuiat jugul; acum tu uureaz aceast aspr robie i jugul greu pe care l-a pus peste noi tatl tu. i i vom sluji."

1Sam 8.11-18;1Imparati 4.7;

5 El le-a zis: Ducei-v, i ntoarcei-v la mine peste trei zile." i poporul a plecat.

6 mpratul Roboam s-a sftuit cu btrnii cari fuseser pe lng tatl su Solomon, n timpul vieii lui, i a zis: Ce m sftuii s rspund poporului acestuia?"

7 i iat ce i-au zis ei: Dac vei ndatora astzi pe poporul acesta, dac le faci ce cer, i dac le vei rspunde cu vorbe binevoitoare, i vor sluji pe vecie."

2Cron 10.7;Prov 15.1;

8 Dar Roboam a lsat sfatul pe care i-l ddeau btrnii, i s-a sftuit cu tinerii cari crescuser cu el i cari erau mprejurul lui.

9 El a zis: Ce m sfatuii s rspund poporului acestuia, care-mi vorbete aa: Uureaz-ne jugul pe care l-a pus peste noi tatl tu?"

10 i iat ce i-au zis tinerii cari crescuser cu el: S spui aa poporului acestuia care i-a vorbit astfel: Tatl tu ne-a ngreuiat jugul, tu uureaz-ni-l! S le vorbeti aa: Degetul meu cel mic va fi mai gros dect coapsele tatlui meu.

11 Acum, tatl meu a pus peste voi un jug greu, dar eu vi-l voi face i mai greu; tatl meu v-a btut cu bice, dar eu v voi bate cu scorpioane."

12 Ieroboam i tot poporul au venit la Roboam a treia zi, dup cum zisese mpratul: ntoarcei-v la mine peste trei zile!"

13 mpratul a rspuns aspru poporului. A lsat sfatul pe care i-l dduser btrnii,

14 i le-a vorbit astfel, dup sfatul tinerilor: Tatl meu v-a ngreuiat jugul, dar eu vi-l voi face i mai greu; tatl meu v-a btut cu bice, dar eu v voi bate cu scorpioane."

15 Astfel mpratul n-a ascultat pe popor; cci lucrul acesta a fost crmuit de Domnul, n vederea mplinirii cuvntului, pe care-l spusese Domnul prin Ahia din Silo lui Ieroboam, fiul lui Nebat.

1Imparati 12.24;Jud 14.4;2Cron 10.15;2Cron 22.7;2Cron 25.20;1Imparati 11.11-31;

16 Cnd a vzut tot Israelul c mpratul nu-l ascult, poporul a rspuns mpratului: Ce parte avem noi cu David? Noi n-avem motenire cu fiul lui Isai! La corturile tale, Israele! Acum vezi-i de cas, Davide!" i Israel s-a dus n corturile lui.

17 Copiii lui Israel cari locuiau n cetile lui Iuda, au fost singurii peste cari a domnit Roboam.

1Imparati 11.13-36;

18 Atunci mpratul Roboam a trimes la ei pe Adoram, care era mai mare peste biruri. Dar Adoram a fost ucis cu pietre de tot Israelul, i a murit. i mpratul Roboam s-a grbit s se suie ntr-un car, ca s fug la Ierusalim.

1Imparati 4.6;1Imparati 5.14;

19 Astfel s-a deslipit Israel de casa lui David pn n ziua de azi.

2Imp 17.21;

20 Tot Israelul, auzind c Ieroboam s-a ntors, au trimes s-l cheme n adunare, i l-au fcut mprat peste tot Israelul. Seminia lui Iuda a fost singura care a mers dup casa lui David.

1Imparati 11.13-32;

21 Roboam ajungnd la Ierusalim, a strns toat casa lui Iuda i seminia lui Beniamin, o sut optzeci de mii de oameni alei, buni pentru rzboi, ca s lupte mpotriva casei lui Israel i s-o aduc napoi subt stpnirea lui Roboam, fiul lui Solomon.

2Cron 11.1;

22 Dar cuvntul lui Dumnezeu a vorbit astfel lui emaia, omul lui Dumnezeu:

Cron 11.2;

23 Vorbete lui Roboam, fiul lui Solomon, mpratul lui Iuda, i ntregei case a lui Iuda i a lui Beniamin, i celuilalt popor, i spune-le:

24 Aa vorbete Domnul: Nu v suii, i nu facei rzboi mpotriva frailor votri, copiii lui Israel! Fiecare din voi s se ntoarc acas, cci de la Mine s-a ntmplat lucrul acesta." Ei au ascultat de cuvntul Domnului, i s-au ntors acas, dup cuvntul Domnului.

1Imparati 12.15;

25 Ieroboam a zidit Sihemul pe muntele lui Efraim, i a locuit acolo; apoi a ieit de acolo, i a zidit Penuel.

Jud 9.45;Jud 8.17;

26 Ieroboam a zis n inima sa: mpria s-ar putea acum s se ntoarc la casa lui David.

27 Dac poporul acesta se va sui la Ierusalim s aduc jertfe n Casa Domnului, inima poporului acestuia se va ntoarce la domnul su, la Roboam, mpratul lui Iuda, i m vor omor i se vor ntoarce la Roboam, mpratul lui Iuda."

Deut 12.5-6;

28 Dup ce s-a sftuit, mpratul a fcut doi viei de aur, i a zis poporului: Destul v-ai suit la Ierusalim; Israele! Iat Dumnezeul tu care te-a scos din ara Egiptului."

2Imp 10.29;2Imp 17.16;Exod 32.4.8;

29 A aezat unul din aceti viei la Betel, iar pe celalt l-a pus n Dan.

Gen 28.19;Osea 4.15;

30 i fapta aceasta a fost un prilej de pctuire. Poporul se ducea s se nchine naintea unuia din viei pn la Dan.

Jud 18.29;1Imparati 13.34;2Imp 17.21;

31 Ieroboam a fcut o cas de nlimi i a pus preoi luai din tot poporul, cari nu fceau parte din fiii lui Levi.

1Imparati 13.32;Num 3.10;1Imparati 13.33;2Imp 17.32;2Cron 11.14-15;Ezec 44.7-8;

32 A rnduit o srbtoare n luna a opta, n ziua a cincisprezecea a lunii, ca srbtoarea care se prznuia n Iuda, i a adus jertfe pe altar. Iat ce a fcut la Betel, ca s se aduc jertfe vieilor pe cari-i fcuse el. A pus n slujb la Betel pe preoii nlimilor ridicate de el.

Lev 23.33-34;Num 29.12;Num 1mprai;Num 8.2-5;Amos 7.13;

33 i a jertfit pe altarul pe care-l fcuse la Betel, n ziua a cincisprezecea a lunii a opta, lun pe care o alesese dup bunul lui plac. A hotrt-o ca srbtoare pentru copiii lui Israel, i s-a suit la altar s ard tmie.

Num 15.39;1Imparati 13.1;

Cap. 13

1 Dar iat c un om al lui Dumnezeu a venit din Iuda la Betel, trimes de cuvntul Domnului, tocmai pe cnd sttea Ieroboam la altar s ard tmie.

2Imp 23.17;1Imparati 12.32-33;

2 El a strigat mpotriva altarului, dup cuvntul Domnului, i a zis: Altarule! Altarule! Aa vorbete Domnul: Iat c se va nate un fiu casei lui David; numele lui va fi Iosia; el va junghia pe tine, pe preoii nlimilor, cari ard tmie pe tine, i pe tine se vor arde osminte omeneti!"

2Imp 23.15-16;

3 i n aceea zi a dat un semn, zicnd: Acesta este semnul care arat c Domnul a vorbit: Altarul se va despica, i cenua de pe el se va vrsa."

Isa 7.14;Ioan 2.18;1Cor 1.22;

4 Cnd a auzit mpratul cuvntul pe care-l strigase omul lui Dumnezeu mpotriva altarului din Betel, a ntins mna de pe altar, zicnd: Prindei-l!" i mna, pe care o ntinsese Ieroboam mpotriva lui, s-a uscat, i n-a putut s-o ntoarc napoi.

5 Altarul s-a despicat, i cenua de pe el s-a vrsat, dup semnul pe care-l dduse omul lui Dumnezeu, potrivit cu cuvntul Domnului.

6 Atunci mpratul a luat cuvntul, i a zis omului lui Dumnezeu: Roag-te Domnului, Dumnezeului tu, i cere-I s-mi pot trage mna napoi." Omul lui Dumnezeu s-a rugat Domnului i mpratul a putut s-i trag napoi mna, care s-a fcut sntoas ca mai nainte.

Exod 8.8;Exod 9.28;Exod 10.17;Num 21.7;Fapt 8.24;Iac 5.16;

7 mpratul a zis omului lui Dumnezeu: Intr cu mine n cas, s iei ceva de mncare, i-i voi da un dar."

1Sam 9.7;2Imp 5.15;

8 Omul lui Dumnezeu a zis mpratului: jumtate din casa ta s-mi dai, i n-a intra cu tine. Nu voi mnca pne, i nu voi bea ap n locul acesta;

Num 22.18;Num 24.13;

9 cci iat ce porunc mi-a fost dat; prin cuvntul Domnului: S nu mnnci pne nici s bei ap, i nici s nu te ntorci pe drumul pe care te vei duce."

1Cor 5.11;

10 El a plecat pe un alt drum, i nu s-a ntors pe drumul pe care venise la Betel.

11 n Betel locuia un prooroc btrn. Fiii si au venit i i-au istorisit toate lucrurile pe care le fcuse omul lui Dumnezeu la Betel n ziua aceea, precum i cuvintele pe cari le spusese mpratului. Dup ce au istorisit tatlui lor toate,

12 el le-a zis: Pe ce drum a plecat?" Fiii si vzuser pe ce drum plecase omul lui Dumnezeu, care venise din Iuda.

13 i a zis fiilor si: Punei-mi aua pe mgar." I-au pus aua pe mgar, i a nclecat pe el.

14 S-a dus dup omul lui Dumnezeu, i l-a gsit stnd supt un stejar. i i-a zis: Tu eti omul lui Dumnezeu care a venit din Iuda?" El a rspuns: Eu snt."

15 Atunci el i-a zis: Vino cu mine acas, i s iei ceva s mnnci."

16 Dar el a rspuns: Nu pot nici s m ntorc cu tine, nici s intru la tine. Nu voi mnca pne i nici nu voi bea ap cu tine n locul acesta;

1Imparati 13.8-9;

17 cci mi s-a spus , prin cuvntul Domnului: S nu mnnci pne nici s nu bei ap acolo, i nici s nu te ntorci pe drumul pe care te vei duce."

1Imparati 20.35;1Tes 4.15;

18 i el i-a zis: i eu snt prooroc ca tine; i un nger mi-a vorbit din partea Domnului, i mi-a zis: Adu-l acas cu tine ca s mnnce pne i s bea ap." l minea.

19 Omul lui Dumnezeu s-a ntors cu el, i a mncat pne i a but ap n casa lui.

20 Pe cnd stteau ei la mas, cuvntul Domnului a vorbit proorocului, care-l adusese napoi.

21 i el a strigat omului lui Dumnezeu care venise din Iuda: Aa vorbete Domnul: Pentruc n-ai ascultat porunca Domnului, i n-ai pzit porunca pe care i-o dduse Domnul, Dumnezeul tu;

22 pentruc te-ai ntors, i ai mncat pne i ai but ap, n locul despre care i spusese: S nu mnnci pne i s nu bei ap acolo, - trupul tu mort nu va intra n mormntul prinilor ti."

1Imparati 13.9;

23 i, dupce a mncat pne i a but ap proorocul pe care-l ntorsese, i-a pus aua pe mgar.

24 Omul lui Dumnezeu a plecat; i a fost ntlnit pe drum de un leu care l-a omort. Trupul lui mort era ntins pe drum; mgarul a rmas lng el, i leul sttea i el lng trup.

1Imparati 20.36;

25 i nite oameni cari treceau pe acolo, au vzut trupul ntins n drum i leul stnd lng trup; i au spus lucrul acesta, la venirea lor n cetatea n care locuia proorocul cel btrn.

26 Cnd a auzit lucrul acesta proorocul care ntorsese depe drum pe omul lui Dumnezeu, a zis: Este omul lui Dumnezeu, care n-a ascultat de porunca Domnului, i Domnul l-a dat n ghearele leului care l-a sfriat i l-a omort, dup cuvntul pe care i-l spusese Domnul."

27 Apoi, ndreptndu-se ctre fiii si, a zis: Punei-mi aua pe mgar." Au pus aua pe mgar,

28 i el a plecat. A gsit trupul ntins n drum, i mgarul i leul stnd lng trup. Leul nu mncase trupul i nu sfiase pe mgar.

29 Proorocul a ridicat trupul omului lui Dumnezeu, l-a pus pe mgar, i l-a dus napoi; i btrnul prooroc s-a ntors n cetate s-l jleasc i s-l ngroape.

30 I-a pus trupul n mormnt i l-au jlit, zicnd: Vai, frate!"

Ier 22.18;

31 Dupce l-a ngropat, a zis fiilor si: Cnd voi muri, s m ngropai n mormntul n care este ngropat omul lui Dumnezeu; s-mi punei oasele lng oasele lui.

2Imp 23.17-18;

32 Cci se va mplini cuvntul pe care l-a strigat el din partea Domnului mpotriva, altarului din Betel, i mpotriva tuturor capitelor de nlimi din cetile Samariei."

1Imparati 13.2;2Imp 23.16-19;1Imparati 16.24;

33 Dup ntmplarea aceasta, Ieroboam nu s-a abtut de pe calea lui cea rea. A pus iar preoi pentru nlimi, luai din tot poporul: pe oricine dorea, l sfinea preot al nlimilor.

1Imparati 12.31-32;2Cron 11.15;2Cron 13.9;

34 i fapta aceasta a fost un prilej de pctuire pentru casa lui Ieroboam, i pentru aceasta a fost nimicit ea i tears de pe faa pmntului.

1Imparati 12.30;1Imparati 14.10;

Cap. 14

1 n vremea aceea, s-a mbolnvit Abiia, fiul lui Ieroboam.

2 i Ieroboam a zis nevestei sale: Scoal-te, te rog, i schimb-i hainele, ca s nu se tie c eti nevasta lui Ieroboam, i du-te la Silo. Iat c acolo este Ahia, proorocul; el mi-a spus c voi fi mpratul poporului acestuia.

1Imparati 11.31;

3 Ia cu tine zece pni, turte, i un vas cu miere, i intr la el: el i va spune ce va fi cu copilul."

1Sam 9.7-8;

4 Nevasta lui Ieroboam a fcut aa; s-a sculat, s-a dus la Silo, i a intrat n casa lui Ahia. Ahia nu mai putea s vad, cci ochii i se ntunecaser de btrne.

1Imparati 11.29;

5 Domnul spusese lui Ahia: Nevasta lui Ieroboam are s vin s te ntrebe de fiul ei, pentruc este bolnav. S vorbeti aa i aa. Ea cnd va veni, se va da drept alta."

6 Cnd a auzit Ahia vuietul pailor ei, n clipa cnd intra pe u, a zis: Intr, nevasta lui Ieroboam; pentruce vrei s te dai drept alta? Snt nsrcinat s-i vestesc lucruri aspre.

7 Du-te, i spune lui Ieroboam: Aa vorbete Domnul, Dumnezeul lui Israel: Te-am ridicat din mijlocul poporului, te-am pus cpetenie peste poporul Meu Israel,

2Sam 12.7-8;1Imparati 16.2;

8 am rupt mpria dela casa lui David, i i-am dat-o ie, i n-ai fost ca robul Meu David, care a pzit poruncile Mele i a umblat dup Mine din toat inima lui, nefcnd dect ce este drept naintea Mea.

1Imparati 11.31;1Imparati 11.33-38;1Imparati 15.5;

9 Tu ai fcut mai ru dect toi ceice au fost naintea ta: te-ai dus s-i faci ali dumnezei i chipuri turnate ca s M mnii, i M-ai lepdat napoia ta!

1Imparati 12.28;2Cron 11.15;Neem 9.26;Ps 50.17;Ezec 23.35;

10 De aceea, voi trimete nenorocirea peste casa lui Ieroboam, voi nimici pe oricine este al lui Ieroboam, fie rob , fie slobod n Israel, i voi mtura casa lui Ieroboam, cum se mtur murdriile, pn va peri.

1Imparati 15.29;1Imparati 21.21;2Imp 9.8;Deut 32.36;2Imp 14.36;

11 Cel ce va muri n cetate din casa lui Ieroboam, va fi mncat de cni, i cel ce va muri pe cmp va fi mncat de psrile cerului. Cci Domnul a vorbit.

1Imparati 16.4;1Imparati 21.24;

12 Tu, scoal-te i du-te acas. i cum i vor pi picioarele n cetate, copilul va muri.

1Imparati 14.17;

13 Tot Israelul l va plnge, i-l vor ngropa; cci el este singurul din casa lui Ieroboam care va fi pus ntr-un mormnt, pentruc este singurul din casa lui Ieroboam n care s-a gsit ceva bun naintea Domnului, Dumnezeului lui Israel.

2Cron 12.12;2Cron 19.3;

14 Domnul va pune peste Israel un mprat, care va nimici casa lui Ieroboam n ziua aceea. i nu se ntmpl oare chiar acum lucrul acesta?

1Imparati 15.27-29;

15 Domnul va lovi pe Israel, i Israel va fi ca trestia cltinat n ape; va smulge pe Israel din aceast ar bun pe care o dduse prinilor lor, i-i va mprtia dincolo de Ru, pentruc i-au fcut idoli, mniind pe Domnul.

2Imp 17.6;Ps 52.5;Ios 23.15-16;2Imp 15.29;Exod 34.13;Deut 12.3-4;

16 Va prsi pe Israel, din pricina pcatelor pe cari le-a fcut Ieroboam i n cari a trt i pe Israel."

1Imparati 12.30;1Imparati 13.34;1Imparati 15.30-34;1Imparati 16.2;

17 Nevasta lui Ieroboam s-a sculat, i a plecat. A ajuns la Tira; i cum a atins pragul casei, copilul a murit.

1Imparati 16.6-23;Cnt 6.4;1Imparati 14.12;

18 L-au ngropat, i tot Israelul l-a plns, dup cuvntul Domnului, pe care-l spusese prin robul Su Ahia, proorocul.

1Imparati 14.13;

19 Celelalte fapte ale lui Ieroboam, cum a fcut rzboi i cum a domnit, snt scrise n cartea Cronicilor mprailor lui Israel.

2Cron 13.2;

20 Ieroboam a mprit douzeci i doi de ani; apoi a adormit cu prinii si. i n locul lui a mprit fiul su Nadab.

21 Roboam, fiul lui Solomon, a mprit peste Iuda. Avea patruzeci i unu de ani cnd s-a fcut mprat, i a mprit aptesprezece ani la Ierusalim, cetatea pe care o alesese Domnul din toate seminiile lui Israel, ca s-i pun Numele n ea. Mam-sa se chema Naama, Amonita.

2Cron 12.13;1Imparati 11.36;1Imparati 14.31;

22 Iuda a fcut ce este ru naintea Domnului; i, prin pcatele pe cari le-au svrit, I-au strnit gelozia mai mult dect prinii lor.

2Cron 12.1;Deut 32.21;Ps 78.58;1Cor 10.22;

23 i-au zidit i ei nlimi cu stlpi nchinai idolilor i Astartee pe orice deal nalt i supt orice copac verde.

Deut 12.2;Ezec 16.24-25;2Imp 17.9-10;Isa 57.5;

24 Au fost chiar i sodomii n ar. Au fcut de toate urciunele neamurilor pe cari le izgonise Domnul dinaintea copiilor lui Israel.

Deut 23.17;1Imparati 15.12;1Imparati 22.46;2Imp 23.7;

25 n al cincilea an al mpririi lui Roboam, iac, mpratul Egiptului, s-a suit mpotriva Ierusalimului.

1Imparati 11.40;2Cron 12.2;

26 A luat vistieriile Casei Domnului i vistieriile casei mpratului, a luat tot. A luat toate scuturile de aur pe cari le fcuse Solomon.

2Cron 12.9-11;1Imparati 10.17;

27 mpratul Roboam a fcut n locul lor nite scuturi de aram, i le-a dat n grija cpeteniilor alergtorilor, cari pzeau intrarea casei mpratului.

28 Oridecte ori se ducea mpratul la Casa Domnului, alergtorii le purtau