of 2 /2
Blagoje Paroški: ISTORIJA (priprema časa) (br.10.) Logos (br.časa 19.) V TIP ČASA: - obrada nove nastavne jedinice NASTAVNI OBLIK: - frontalni NASTAVNA SREDSTVA: - udžbenik - geografska karta - Mihail Rostovcev, Istorija starog sveta. - Miloš Đurić, Istorija helenske etike. - Miloš Đurić,Istorija starih Grka-tekstovi. METOD RADA: - dijaloško-monološki - rad na tekstu FORMULACIJA CILJA I ZADATAKA: 1. Materijalni - usvajanje znanja o: Ratovima antičke Grčke 2. Funkcionalni - razvoj ličnih sposobnosti i sposobnosti za logičko povezivanje uzročno-posledičnih veza među društvenim pojavama - navikavanje na neprekidno usvajanje znanja - snalaženje u prostoru i vremenu 3. Vaspitni - buđenje rodoljubivih osećanja Nastavna jedinica: Ratovi antičke Grčke Uvodni deo - Kada i gde je nastala Sparta ? - Kako se deli stanovništvo Sparte ? - Kakva je podela vlasti u Sparti ? - Koje su odlike spartanskog vaspitanja ? - Kada i gde ja nastala Atina ? - Kako se deli stanovništvo Atine ? - Kakva je podela vlasti u Atini ? - Koje su karakteristike atinske demokratije ? - Uporediti razlike između Atine i Sparte. Glavni deo Grčko-persijski ratovi (499-449. godine p.n.e.) - širenje Persije ka Sredozemlju- Mala Azija - Jonski ustanak(Milet)-pomoć Atine-ugušen - istoričar Herodot-"Istorija grč.-pers.ratova" - car Darije I- izaslanici traže "zemlju i vodu" - 490.Maraton-Miltijad-glasnik Filipid - 480.pohod kopnom-car Kserks - Termopilski klanac-kralj Leonida (Sparta) - pomorska bitka kod Salamine- Temistokle - Atina-vodeći polis-snažna flota Peloponeski rat (431-404. godine p.n.e.) - rivalitet Atine i Spatre-borba za prevlast

10.Ratovi Anticke Grcke

Embed Size (px)

DESCRIPTION

priprema za cas

Text of 10.Ratovi Anticke Grcke

Page 1: 10.Ratovi Anticke Grcke

Blagoje Paroški: ISTORIJA (priprema časa) (br.10.) Logos (br.časa 19.) V

TIP ČASA:

- obrada nove nastavne jedinice

NASTAVNI OBLIK:

- frontalni

NASTAVNA SREDSTVA:

- udžbenik- geografska karta- Mihail Rostovcev, Istorija starog sveta.- Miloš Đurić, Istorija helenske etike.- Miloš Đurić,Istorija starih Grka-tekstovi.

METOD RADA:

- dijaloško-monološki- rad na tekstu

FORMULACIJA CILJA I ZADATAKA:

1. Materijalni

- usvajanje znanja o: Ratovima antičke Grčke

2. Funkcionalni

- razvoj ličnih sposobnosti i sposobnosti za logičko povezivanje uzročno-posledičnih veza među društvenim pojavama

- navikavanje na neprekidno usvajanje znanja- snalaženje u prostoru i vremenu

3. Vaspitni

- buđenje rodoljubivih osećanja kod učenika- razvijanje osećanja zajedništva i tolerancije- razvijanje smisla za uočavanje lepog u

umetnosti- izgrađivanje karakternih i drugih osobina

ličnosti učenika

Standardi

ИС.1.1.1. ИС.1.1.9.ИС.1.1.10. ИС.1.2.4.И.С.1.2.7. И.С.2.1.6.

Nastavna jedinica:

Ratovi antičke Grčke

Uvodni deo

- Kada i gde je nastala Sparta ?- Kako se deli stanovništvo Sparte ? - Kakva je podela vlasti u Sparti ? - Koje su odlike spartanskog vaspitanja ? - Kada i gde ja nastala Atina ? - Kako se deli stanovništvo Atine ?- Kakva je podela vlasti u Atini ?- Koje su karakteristike atinske demokratije ?- Uporediti razlike između Atine i Sparte.

Glavni deo

Grčko-persijski ratovi (499-449. godine p.n.e.)- širenje Persije ka Sredozemlju-Mala Azija - Jonski ustanak(Milet)-pomoć Atine-ugušen- istoričar Herodot-"Istorija grč.-pers.ratova"- car Darije I- izaslanici traže "zemlju i vodu"- 490.Maraton-Miltijad-glasnik Filipid- 480.pohod kopnom-car Kserks- Termopilski klanac-kralj Leonida (Sparta)- pomorska bitka kod Salamine-Temistokle- Atina-vodeći polis-snažna flota

Peloponeski rat (431-404. godine p.n.e.)- rivalitet Atine i Spatre-borba za prevlast- Atinski pomorski savez (Delos)- Peloponeski savez-Sparta i saveznici- Tukidid-"Istorija Peloponeskog rata"- uzrok: strah Sparte od jačanja Atine- napad Sparte-opsada grada Atine-kuga- Atina kontroliše pomorske puteve- Sicilijanska ekspedicija-poraz Atinjana- potopljena atinska flota- kraj rata-pobeda Sparte- nepovoljan mir-teške obaveze za Atinu- raspuštanje flote,rušenje zida,priznanje poraza- konačan rezultat-oslabljene su sve državice- jačanje Makedonije na severu

Završni deo

- Šta prethodi ratu Grka i Persijanaca ?- Kako se odigrala Maratonska bitka ? - Koji su ishodi u Termopilima i Salamini ? - Koje su vodeće ličnosti ovog rata? opisati ih - Šta je po Tukididu uzrok Pelopon. rata ?- Zašto se nadmeću Atina i Sparta ? - U čemu dominiraju Atinjani i Spartanci ?- Šta je odlučilo ishod rata ?- Kakav je mir zaključen ?- Koje su posledice ovog rata po Grke ?