of 1 /1
Rezultati ispita iz ANALOGNE ELEKTRONIKE održanog: 10.02.2016. rb prezime i ime smer index godina predavanja vežbe kolokvijum ispit ocena datum napomena 1 Jovanović Dejan ASUV 067 2014 4,50 10,00 5,00 30,6 6 10.02.2016. 2 Mladenović Vojislav ELITE 086 2002 3,00 11,00 6,00 45 7 10.02.2016. 3 Gojković Aleksandar ELITE 025 2005 3,04 7,50 0,00 5 5 10.02.2016. zapisnik, odbrana 4 Paun Dušan ELITE 020 2012 4,00 4,00 10,00 25 5 10.02.2016. odbrana, priručnik 5 Radujko Đorđe ELITE 022 2012 4,50 9,50 5,00 38 6 10.02.2016 6 Gajić Nenad ELITE 018 2014 1,50 10,00 4,00 35 6 10.02.2016. 7 Todić Petko ELITE 057 2014 4,50 15,00 14,00 10 5 10.02.2016. 8 Kršanin Predrag ELITE 077 2014 4,50 10,00 12,00 15 5 10.02.2016. NAPOMENA: Mole se studenti kojima stoji napomena da što pre regulišu svoje obaveze! Upisivanje ocena je nakon objavljivanja konačnih rezultata!

10.02.2016 - Analogna Elektronika

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: 10.02.2016 - Analogna Elektronika

Rezultati ispita iz ANALOGNE ELEKTRONIKEodržanog: 10.02.2016.

rb prezime i ime smer index godina predavanja vežbe kolokvijum ispit ocena datum napomena1 Jovanović Dejan ASUV 067 2014 4,50 10,00 5,00 30,6 6 10.02.2016.2 Mladenović Vojislav ELITE 086 2002 3,00 11,00 6,00 45 7 10.02.2016.3 Gojković Aleksandar ELITE 025 2005 3,04 7,50 0,00 5 5 10.02.2016. zapisnik, odbrana4 Paun Dušan ELITE 020 2012 4,00 4,00 10,00 25 5 10.02.2016. odbrana, priručnik5 Radujko Đorđe ELITE 022 2012 4,50 9,50 5,00 38 6 10.02.20166 Gajić Nenad ELITE 018 2014 1,50 10,00 4,00 35 6 10.02.2016.7 Todić Petko ELITE 057 2014 4,50 15,00 14,00 10 5 10.02.2016.8 Kršanin Predrag ELITE 077 2014 4,50 10,00 12,00 15 5 10.02.2016.

NAPOMENA: Mole se studenti kojima stoji napomena da što pre regulišu svoje obaveze!Upisivanje ocena je nakon objavljivanja konačnih rezultata!