100 Resenih Zadataka Za II Godinu Po Planu Predavanja

 • View
  233

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of 100 Resenih Zadataka Za II Godinu Po Planu Predavanja

 • 8/17/2019 100 Resenih Zadataka Za II Godinu Po Planu Predavanja

  1/53

  Zbirka rešenih 100 zadataka za C++ II godina, Srboljub Milosavljevic, pro 

  23.1.23010010. Učitati 2 cijela broja i izračunati im zbir, razliku, proizvod i količnik.

  Opis rješenja:

  Listing programa:

  //23010010 Učitati 2 cijela broja i izračunati im zbir, razliku, proizvod i količnik. #include

 • 8/17/2019 100 Resenih Zadataka Za II Godinu Po Planu Predavanja

  2/53

  Zbirka rešenih 100 zadataka za C++ II godina, Srboljub Milosavljevic, pro 

  23.1.23010030. Učitati 2 cijela broja i izračunati im zbir, razliku, proizvod i količnik. Ispisati najmanji od 4 dobijena rezultata bez ponavljanja.

  Opis rješenja:

  Listing programa:

  //23010030 Učitati 2 cijela broja i izračunati im zbir, razliku, proizvod i količnik. // 5spisati najmanji od ; dobijena rezultata bez ponavljanja. #include

 • 8/17/2019 100 Resenih Zadataka Za II Godinu Po Planu Predavanja

  3/53

  Zbirka rešenih 100 zadataka za C++ II godina, Srboljub Milosavljevic, pro 

    else i+ r-p :: r-k$ cout

 • 8/17/2019 100 Resenih Zadataka Za II Godinu Po Planu Predavanja

  4/53

  Zbirka rešenih 100 zadataka za C++ II godina, Srboljub Milosavljevic, pro 

    i+ a--b CC b--c CC a--c CC a

 • 8/17/2019 100 Resenih Zadataka Za II Godinu Po Planu Predavanja

  5/53

  Zbirka rešenih 100 zadataka za C++ II godina, Srboljub Milosavljevic, pro 

    sstem&U&$"   return 4567U88" 9

  Izvođenje programa:

  23.1.2301000. Učitati 4 cijela broja. $ko je bar jedan od njih pozitivan izračunati im proizvod i "tampati a. $ko je bar jedan od njih neativan izračunati im zbir i "tampati a.

  Opis rješenja:

  Listing programa:

  /*230100H0 Učitati ; cijela broja. ko je bar jedan od nji> pozitivan izračunati im proizvod i Btampati !a. ko je bar jedan od nji> ne!ativan izračunati im zbir i Btampati !a.*/

  #include

 • 8/17/2019 100 Resenih Zadataka Za II Godinu Po Planu Predavanja

  6/53

  Zbirka rešenih 100 zadataka za C++ II godina, Srboljub Milosavljevic, pro 

  23.1.23010110. Učitati koordinate 3 tačke u ravni' (),*)+ (2, *2+ (3,*3. e 3 tačke predstavljaju tjemena troula u ravni. Izračunati i "tampati obim i povr"inu to troula. -a povr"inu koristiti eronovu formulu.

  Opis rješenja:

  Listing programa:

  /* 23010110 Učitati koordinate 3 tačke u ravni' I1,1" I2, 2" I3,3. 6e 3 tačke predstavljaju tjemena trou!la u ravni. 5zračunati i Btampati obim i povrBinu to! trou!la. Ja povrBinu koristiti Keronovu +ormulu.*/ #include

 • 8/17/2019 100 Resenih Zadataka Za II Godinu Po Planu Predavanja

  7/53

  Zbirka rešenih 100 zadataka za C++ II godina, Srboljub Milosavljevic, pro 

    else i+ a*a < b*b(c*c :: b*b < a*a(c*c :: c*c < a*a(b*b$ cout

 • 8/17/2019 100 Resenih Zadataka Za II Godinu Po Planu Predavanja

  8/53

  Zbirka rešenih 100 zadataka za C++ II godina, Srboljub Milosavljevic, pro 

    i+ aP2--0 :: bP2--0$   i+ ab$ cout

 • 8/17/2019 100 Resenih Zadataka Za II Godinu Po Planu Predavanja

  9/53

  Zbirka rešenih 100 zadataka za C++ II godina, Srboljub Milosavljevic, pro 

    +or int i-10"i parni> brojeva */ #include

 • 8/17/2019 100 Resenih Zadataka Za II Godinu Po Planu Predavanja

  10/53

  Zbirka rešenih 100 zadataka za C++ II godina, Srboljub Milosavljevic, pro 

  Listing programa:

  /* 230101H0 5zračunati sumu svi> troci+reni> neparni> brojeva #include brojeva izmeRu nji> koji su djeljivi sa = */ #include

 • 8/17/2019 100 Resenih Zadataka Za II Godinu Po Planu Predavanja

  11/53

  Zbirka rešenih 100 zadataka za C++ II godina, Srboljub Milosavljevic, pro 

    +or int i-a(1" i < b" i(($   i+ iP=--0$ suma-suma(i"   cout

 • 8/17/2019 100 Resenih Zadataka Za II Godinu Po Planu Predavanja

  12/53

  Zbirka rešenih 100 zadataka za C++ II godina, Srboljub Milosavljevic, pro 

  /* 230102;0 Unijeti proizvoljan prirodan broj i ispitati da li je to prost broj */ #include

 • 8/17/2019 100 Resenih Zadataka Za II Godinu Po Planu Predavanja

  13/53

  Zbirka rešenih 100 zadataka za C++ II godina, Srboljub Milosavljevic, pro 

  int main$ % bool prost"   cout

 • 8/17/2019 100 Resenih Zadataka Za II Godinu Po Planu Predavanja

  14/53

  Zbirka rešenih 100 zadataka za C++ II godina, Srboljub Milosavljevic, pro 

    i+ prost--true$ %cout

 • 8/17/2019 100 Resenih Zadataka Za II Godinu Po Planu Predavanja

  15/53

  Zbirka rešenih 100 zadataka za C++ II godina, Srboljub Milosavljevic, pro 

    +or int -I)1"1"))$   %prost-true"   +or int i-2" i <  :: prost--true"i(($   i+ Pi--0$ prost-+alse"   i+ prost--true$ %Idole-"break"9   9

  i+ I!ore)I < I)Idole$ cout ile br brojeva i ispisati najmanji neparan

  od nji> ako !a ima ili rei da !a nema*/ #include

 • 8/17/2019 100 Resenih Zadataka Za II Godinu Po Planu Predavanja

  16/53

  Zbirka rešenih 100 zadataka za C++ II godina, Srboljub Milosavljevic, pro 

  int main$ % int sluc, min-5?674"   srandtime?USS$$"   rand$"   +or int i-0" i brojeva i ispisati najvei paran od nji> ako !a ima*/ #include

 • 8/17/2019 100 Resenih Zadataka Za II Godinu Po Planu Predavanja

  17/53

  Zbirka rešenih 100 zadataka za C++ II godina, Srboljub Milosavljevic, pro 

    %aViW-rand$PHH(1"   cout

 • 8/17/2019 100 Resenih Zadataka Za II Godinu Po Planu Predavanja

  18/53

  Zbirka rešenih 100 zadataka za C++ II godina, Srboljub Milosavljevic, pro 

  #include cijeli> brojeva. ortirati i> i odrediti koja su 2 broja najbliFa.*/ #include

 • 8/17/2019 100 Resenih Zadataka Za II Godinu Po Planu Predavanja

  19/53

  Zbirka rešenih 100 zadataka za C++ II godina, Srboljub Milosavljevic, pro 

  23.1.23010380. !reirati niz od )# slučajnih cijelih brojeva. :drediti i ispisati aritmetičku sredinu parnih i aritmetičku sredinu neparnih brojeva

  Opis rješenja:

  Listing programa:

  /* 230103E0 Areirati niz od 10 slučajni> cijeli> brojeva. Mdrediti i ispisati aritmetičku sredinu parni> i aritmetičku sredinu neparni> brojeva.*/ #include sve dok im je suma manja ili jednaka 1000. abirati samo one koji su parni ili zavrBavaju na =.*/ #include

 • 8/17/2019 100 Resenih Zadataka Za II Godinu Po Planu Predavanja

  20/53

  Zbirka rešenih 100 zadataka za C++ II godina, Srboljub Milosavljevic, pro 

  Izvođenje programa:

  23.1.23010400. Učitavati prirodne brojeve sve dok ne unesemo #. Ispisati najmanji paran  2## od njih ili reći da a nema.

  Opis rješenja:

  Listing programa:

  /* 23010;00 Učitavati prirodne brojeve sve dok ne unesemo 0. 5spisati najmanji paran  200 od nji> ili rei da !a nema.*/ #include

 • 8/17/2019 100 Resenih Zadataka Za II Godinu Po Planu Predavanja

  21/53

  Zbirka rešenih 100 zadataka za C++ II godina, Srboljub Milosavljevic, pro 

  Listing programa:

  /* 23010;20 Učitavati prirodne brojeve sve dok ne unesemo 0. 5spisati aritmetičku sredinu parni> i aritmetičku sredinu neparni> brojeva.*/ #include manja od 100 i suma neparni> manja od 100*/ #include

 • 8/17/2019 100 Resenih Zadataka Za II Godinu Po Planu Predavanja

  22/53

  Zbirka rešenih 100 zadataka za C++ II godina, Srboljub Milosavljevic, pro 

  Listing programa:

  /* 23010;;0 Učitavati prirodne brojeve sve dok je proizvod parni> ile propile brojP3-0 :: brojPD-0$

  %i+ brojP2--0$ suma-suma(broj" cin broj"

    9 i+ suma-0$cout je &

 • 8/17/2019 100 Resenih Zadataka Za II Godinu Po Planu Predavanja

  23/53

  Zbirka rešenih 100 zadataka za C++ II godina, Srboljub Milosavljevic, pro 

  /* 23010;@0 Učitavati prirodne brojeve i sabirati svaki dru!i uneseni broj sve dok suma ne postane vea od 100.*/ #include ako su jednoci+reni neparni sve dok je proizvod vei od sume. 5spisati proizvod i sumu.*/ #include

 • 8/17/2019 100 Resenih Zadataka Za II Godinu Po Planu Predavanja

  24/53

  Zbirka rešenih 100 zadataka za C++ II godina, Srboljub Milosavljevic, pro 

   Q>ile prosuma$ %cin broj"

    i+ brojH :: brojP2--0$ suma-suma(broj"   i+ brojile maI)min

 • 8/17/2019 100 Resenih Zadataka Za II Godinu Po Planu Predavanja

  25/53

  Zbirka rešenih 100 zadataka za C++ II godina, Srboljub Milosavljevic, pro 

   cout ile sumap

 • 8/17/2019 100 Resenih Zadataka Za II Godinu Po Planu Predavanja

  26/53

  Zbirka rešenih 100 zadataka za C++ II godina, Srboljub Milosavljevic, pro 

  /* 23010=20 Učitavati prirodne brojeve ne postane vea od proizvoda jednoci+reni> ili dok ne unesemo 10 brojeva. ortirati jednoci+rene u rastuem a dvoci+rene u opadajuem redoslijedu. 5spisati proizvod , sumu. i sortirane nizove.*/ #include ile b

 • 8/17/2019 100 Resenih Zadataka Za II Godinu Po Planu