100 Resenih Zadataka Za II Godinu Po Planu Predavanja

Embed Size (px)

Text of 100 Resenih Zadataka Za II Godinu Po Planu Predavanja

 • 8/17/2019 100 Resenih Zadataka Za II Godinu Po Planu Predavanja

  1/53

  Zbirka rešenih 100 zadataka za C++ II godina,Srboljub Milosavljevic, pro 

  23.1.23010010. Učitati 2 cijela broja i izračunati im zbir, razliku, proizvod i količnik.

  Opis rješenja:

  Listing programa:

  //23010010 Učitati 2 cijela broja i izračunati im zbir, razliku, proizvod ikoličnik.#include

 • 8/17/2019 100 Resenih Zadataka Za II Godinu Po Planu Predavanja

  2/53

  Zbirka rešenih 100 zadataka za C++ II godina,Srboljub Milosavljevic, pro 

  23.1.23010030. Učitati 2 cijela broja i izračunati im zbir, razliku, proizvod i količnik. Ispisati najmanji od4 dobijena rezultata bez ponavljanja.

  Opis rješenja:

  Listing programa:

  //23010030 Učitati 2 cijela broja i izračunati im zbir, razliku, proizvod ikoličnik.// 5spisati najmanji od ; dobijena rezultata bez ponavljanja.#include

 • 8/17/2019 100 Resenih Zadataka Za II Godinu Po Planu Predavanja

  3/53

  Zbirka rešenih 100 zadataka za C++ II godina,Srboljub Milosavljevic, pro 

    else i+ r-p :: r-k$ cout

 • 8/17/2019 100 Resenih Zadataka Za II Godinu Po Planu Predavanja

  4/53

  Zbirka rešenih 100 zadataka za C++ II godina,Srboljub Milosavljevic, pro 

    i+ a--b CC b--c CC a--c CC a

 • 8/17/2019 100 Resenih Zadataka Za II Godinu Po Planu Predavanja

  5/53

  Zbirka rešenih 100 zadataka za C++ II godina,Srboljub Milosavljevic, pro 

    sstem&U&$"  return 4567U88"9

  Izvođenje programa:

  23.1.2301000. Učitati 4 cijela broja. $ko je bar jedan od njih pozitivan izračunati im proizvod i"tampati a. $ko je bar jedan od njih neativan izračunati im zbir i "tampati a.

  Opis rješenja:

  Listing programa:

  /*230100H0 Učitati ; cijela broja. ko je bar jedan od nji> pozitivan izračunatiim proizvod i Btampati !a. ko je bar jedan od nji> ne!ativan izračunati im zbir iBtampati !a.*/

  #include

 • 8/17/2019 100 Resenih Zadataka Za II Godinu Po Planu Predavanja

  6/53

  Zbirka rešenih 100 zadataka za C++ II godina,Srboljub Milosavljevic, pro 

  23.1.23010110. Učitati koordinate 3 tačke u ravni' (),*)+ (2, *2+ (3,*3. e 3 tačke predstavljajutjemena troula u ravni. Izračunati i "tampati obim i povr"inu to troula. -a povr"inu koristitieronovu formulu.

  Opis rješenja:

  Listing programa:

  /* 23010110 Učitati koordinate 3 tačke u ravni' I1,1" I2, 2" I3,3. 6e 3 tačkepredstavljaju tjemena trou!la u ravni. 5zračunati i Btampati obim i povrBinu to!trou!la. Ja povrBinu koristiti Keronovu +ormulu.*/#include

 • 8/17/2019 100 Resenih Zadataka Za II Godinu Po Planu Predavanja

  7/53

  Zbirka rešenih 100 zadataka za C++ II godina,Srboljub Milosavljevic, pro 

    else i+ a*a < b*b(c*c :: b*b < a*a(c*c :: c*c < a*a(b*b$ cout

 • 8/17/2019 100 Resenih Zadataka Za II Godinu Po Planu Predavanja

  8/53

  Zbirka rešenih 100 zadataka za C++ II godina,Srboljub Milosavljevic, pro 

    i+ aP2--0 :: bP2--0$  i+ ab$ cout

 • 8/17/2019 100 Resenih Zadataka Za II Godinu Po Planu Predavanja

  9/53

  Zbirka rešenih 100 zadataka za C++ II godina,Srboljub Milosavljevic, pro 

    +or int i-10"i parni> brojeva */#include

 • 8/17/2019 100 Resenih Zadataka Za II Godinu Po Planu Predavanja

  10/53

  Zbirka rešenih 100 zadataka za C++ II godina,Srboljub Milosavljevic, pro 

  Listing programa:

  /* 230101H0 5zračunati sumu svi> troci+reni> neparni> brojeva#include brojeva izmeRu nji> kojisu djeljivi sa = */#include

 • 8/17/2019 100 Resenih Zadataka Za II Godinu Po Planu Predavanja

  11/53

  Zbirka rešenih 100 zadataka za C++ II godina,Srboljub Milosavljevic, pro 

    +or int i-a(1" i < b" i(($  i+ iP=--0$ suma-suma(i"  cout

 • 8/17/2019 100 Resenih Zadataka Za II Godinu Po Planu Predavanja

  12/53

  Zbirka rešenih 100 zadataka za C++ II godina,Srboljub Milosavljevic, pro 

  /* 230102;0 Unijeti proizvoljan prirodan broj i ispitati da li je to prost broj */#include

 • 8/17/2019 100 Resenih Zadataka Za II Godinu Po Planu Predavanja

  13/53

  Zbirka rešenih 100 zadataka za C++ II godina,Srboljub Milosavljevic, pro 

  int main$% bool prost"  cout

 • 8/17/2019 100 Resenih Zadataka Za II Godinu Po Planu Predavanja

  14/53

  Zbirka rešenih 100 zadataka za C++ II godina,Srboljub Milosavljevic, pro 

    i+ prost--true$ %cout

 • 8/17/2019 100 Resenih Zadataka Za II Godinu Po Planu Predavanja

  15/53

  Zbirka rešenih 100 zadataka za C++ II godina,Srboljub Milosavljevic, pro 

    +or int -I)1"1"))$  %prost-true"  +or int i-2" i < :: prost--true"i(($  i+ Pi--0$ prost-+alse"  i+ prost--true$ %Idole-"break"9  9

  i+ I!ore)I < I)Idole$ cout ile br brojeva i ispisati najmanji neparan

  od nji> ako !a ima ili rei da !a nema*/#include

 • 8/17/2019 100 Resenih Zadataka Za II Godinu Po Planu Predavanja

  16/53

  Zbirka rešenih 100 zadataka za C++ II godina,Srboljub Milosavljevic, pro 

  int main$% int sluc, min-5?674"  srandtime?USS$$"  rand$"  +or int i-0" i brojeva i ispisati najvei paran odnji> ako !a ima*/#include

 • 8/17/2019 100 Resenih Zadataka Za II Godinu Po Planu Predavanja

  17/53

  Zbirka rešenih 100 zadataka za C++ II godina,Srboljub Milosavljevic, pro 

    %aViW-rand$PHH(1"  cout

 • 8/17/2019 100 Resenih Zadataka Za II Godinu Po Planu Predavanja

  18/53

  Zbirka rešenih 100 zadataka za C++ II godina,Srboljub Milosavljevic, pro 

  #include cijeli> brojeva.ortirati i> i odrediti koja su 2 broja najbliFa.*/#include

 • 8/17/2019 100 Resenih Zadataka Za II Godinu Po Planu Predavanja

  19/53

  Zbirka rešenih 100 zadataka za C++ II godina,Srboljub Milosavljevic, pro 

  23.1.23010380. !reirati niz od )# slučajnih cijelih brojeva. :drediti i ispisati aritmetičku sredinu parnihi aritmetičku sredinu neparnih brojeva

  Opis rješenja:

  Listing programa:

  /* 230103E0 Areirati niz od 10 slučajni> cijeli> brojeva. Mdrediti i ispisatiaritmetičku sredinu parni> i aritmetičku sredinu neparni> brojeva.*/#include sve dok im je suma manja ilijednaka 1000. abirati samo one koji su parni ili zavrBavaju na =.*/#include

 • 8/17/2019 100 Resenih Zadataka Za II Godinu Po Planu Predavanja

  20/53

  Zbirka rešenih 100 zadataka za C++ II godina,Srboljub Milosavljevic, pro 

  Izvođenje programa:

  23.1.23010400. Učitavati prirodne brojeve sve dok ne unesemo #. Ispisati najmanji paran 2## odnjih ili reći da a nema.

  Opis rješenja:

  Listing programa:

  /* 23010;00 Učitavati prirodne brojeve sve dok ne unesemo 0.5spisati najmanji paran 200 od nji> ili rei da !a nema.*/#include

 • 8/17/2019 100 Resenih Zadataka Za II Godinu Po Planu Predavanja

  21/53

  Zbirka rešenih 100 zadataka za C++ II godina,Srboljub Milosavljevic, pro 

  Listing programa:

  /* 23010;20 Učitavati prirodne brojeve sve dok ne unesemo 0.5spisati aritmetičku sredinu parni> i aritmetičku sredinu neparni> brojeva.*/#include manja od 100i suma neparni> manja od 100*/#include

 • 8/17/2019 100 Resenih Zadataka Za II Godinu Po Planu Predavanja

  22/53

  Zbirka rešenih 100 zadataka za C++ II godina,Srboljub Milosavljevic, pro 

  Listing programa:

  /* 23010;;0 Učitavati prirodne brojeve sve dok je proizvod parni> ile propile brojP3-0 :: brojPD-0$

  %i+ brojP2--0$ suma-suma(broj"cin broj"

    9 i+ suma-0$cout je &

 • 8/17/2019 100 Resenih Zadataka Za II Godinu Po Planu Predavanja

  23/53

  Zbirka rešenih 100 zadataka za C++ II godina,Srboljub Milosavljevic, pro 

  /* 23010;@0 Učitavati prirodne brojeve i sabirati svaki dru!i uneseni brojsve dok suma ne postane vea od 100.*/#include ako su jednoci+reni neparni sve dok je proizvod vei od sume.5spisati proizvod i sumu.*/#include

 • 8/17/2019 100 Resenih Zadataka Za II Godinu Po Planu Predavanja

  24/53

  Zbirka rešenih 100 zadataka za C++ II godina,Srboljub Milosavljevic, pro 

   Q>ile prosuma$%cin broj"

    i+ brojH :: brojP2--0$ suma-suma(broj"  i+ brojile maI)min

 • 8/17/2019 100 Resenih Zadataka Za II Godinu Po Planu Predavanja

  25/53

  Zbirka rešenih 100 zadataka za C++ II godina,Srboljub Milosavljevic, pro 

   cout ile sumap

 • 8/17/2019 100 Resenih Zadataka Za II Godinu Po Planu Predavanja

  26/53

  Zbirka rešenih 100 zadataka za C++ II godina,Srboljub Milosavljevic, pro 

  /* 23010=20 Učitavati prirodne brojeve ne postanevea od proizvoda jednoci+reni> ili dok ne unesemo 10 brojeva. ortiratijednoci+rene u rastuem a dvoci+rene u opadajuem redoslijedu. 5spisati proizvod ,sumu. i sortirane nizove.*/#include ile b

 • 8/17/2019 100 Resenih Zadataka Za II Godinu Po Planu Predavanja

  27/53

 • 8/17/2019 100 Resenih Zadataka Za II Godinu Po Planu Predavanja

  28/53

  Zbirka rešenih 100 zadataka za C++ II godina,Srboljub Milosavljevic, pro 

   do %cin aVbW"  suma-suma(aVbW"  b(("  arsr-suma/b"  9Q>ile arsr-0 :: b

 • 8/17/2019 100 Resenih Zadataka Za II Godinu Po Planu Predavanja

  29/53

  Zbirka rešenih 100 zadataka za C++ II godina,Srboljub Milosavljevic, pro 

  int main$%i+stream ulaz&niz10.tIt&$" o+stream izlaz&poci+rama.tIt&$" int aV10W" +or int i-0" i brojeva i ispisati veu od nji>*/

  #include

 • 8/17/2019 100 Resenih Zadataka Za II Godinu Po Planu Predavanja

  30/53

  Zbirka rešenih 100 zadataka za C++ II godina,Srboljub Milosavljevic, pro 

  %int aV=WV=W-%1,1,1,1,1,  2,2,2,2,2,  3,3,3,3,3,  ;,;,;,;,;,  =,=,=,=,=9, siznad-0, sispod-0" +or int i-0" i

 • 8/17/2019 100 Resenih Zadataka Za II Godinu Po Planu Predavanja

  31/53

  Zbirka rešenih 100 zadataka za C++ II godina,Srboljub Milosavljevic, pro 

  ispod sporedne dija!onale 2)dimenzionalno! niza =I= cijeli> brojeva*/#include

 • 8/17/2019 100 Resenih Zadataka Za II Godinu Po Planu Predavanja

  32/53

  Zbirka rešenih 100 zadataka za C++ II godina,Srboljub Milosavljevic, pro 

  Opis rješenja:

  Listing programa:

  /* [email protected] ?ai najvei elemenat po apsolutnoj vrijednosti iznad !lavnedija!onale.

  5spisati taj broj i nje!ovu poziciju red, kolona$ u matrici DID cijeli> brojeva*/#include

 • 8/17/2019 100 Resenih Zadataka Za II Godinu Po Planu Predavanja

  33/53

  Zbirka rešenih 100 zadataka za C++ II godina,Srboljub Milosavljevic, pro 

   i+ spros-0$ cout brojeva ispod !lavne dija!onale & brojeva koji se ne nalaze ni na !lavnoj ni nasporednoj

  dija!onali 2)dimenzionalno! niza @[email protected] cijeli> brojeva */#include

 • 8/17/2019 100 Resenih Zadataka Za II Godinu Po Planu Predavanja

  34/53

  Zbirka rešenih 100 zadataka za C++ II godina,Srboljub Milosavljevic, pro 

    =,=,=,=,=,=,=,  @,@,@,@,@,@,@,  D,D,D,D,D,D,D9, min-5?674, maI-5?675?" +or int i-1" i

 • 8/17/2019 100 Resenih Zadataka Za II Godinu Po Planu Predavanja

  35/53

  Zbirka rešenih 100 zadataka za C++ II godina,Srboljub Milosavljevic, pro 

  Listing programa:

  /* [email protected] Učitati niz od 10 cijeli> brojeva pomou datoteke. abrati sve brojevebez ponavljanja i spremiti brojeve bez ponavljanja i sumu u dru!u datoteku. */#include

 • 8/17/2019 100 Resenih Zadataka Za II Godinu Po Planu Predavanja

  36/53

  Zbirka rešenih 100 zadataka za C++ II godina,Srboljub Milosavljevic, pro 

  Izvođenje programa:

  23.1.23010700. &ečenicu iz ulazne datoteke napisati bez samolasnika u izlaznu datoteku.

  Opis rješenja:

  Listing programa:

  /* 23010D00 Gečenicu iz ulazne datoteke napisati bez samo!lasnika u izlaznudatoteku#include

 • 8/17/2019 100 Resenih Zadataka Za II Godinu Po Planu Predavanja

  37/53

  Zbirka rešenih 100 zadataka za C++ II godina,Srboljub Milosavljevic, pro 

  Izvođenje programa:

  23.1.23010720. Učitati riječ pa ispitati da li je palindrom =čita se isto i sa lijeve i sa desne strane>.

  Opis rješenja:

  Listing programa:

  /* 23010D20 Učitati riječ pa ispitati da li je palindromčita se isto i sa lijeve i sa desne strane$*/#include

 • 8/17/2019 100 Resenih Zadataka Za II Godinu Po Planu Predavanja

  38/53

  Zbirka rešenih 100 zadataka za C++ II godina,Srboljub Milosavljevic, pro 

  Opis rješenja:

  Listing programa:

  /* 23010D;0 Učitati rečenicu pa ispisati najduFu riječ koja se pojavljuje urečenici

  #include

 • 8/17/2019 100 Resenih Zadataka Za II Godinu Po Planu Predavanja

  39/53

  Zbirka rešenih 100 zadataka za C++ II godina,Srboljub Milosavljevic, pro 

  23.1.23010760. Učitati prirodan broj n pa pomoću funkcije izračunati sumu prvih n prirodnih brojeva.

  Opis rješenja:

  Listing programa:

  /* [email protected] Učitati prirodan broj n pa pomou +unkcije izračunati sumu prvi> nprirodni> brojeva.*/#include n prirodni> brojeva.*/#include

 • 8/17/2019 100 Resenih Zadataka Za II Godinu Po Planu Predavanja

  40/53

 • 8/17/2019 100 Resenih Zadataka Za II Godinu Po Planu Predavanja

  41/53

  Zbirka rešenih 100 zadataka za C++ II godina,Srboljub Milosavljevic, pro 

    9

  int main$% +loat a, b"  cout ort n1$%i+ n1 -- 1$ return 1"

    else return n1*+aktorijeln1)1$"  9

  %1 !!!"znanje"org

 • 8/17/2019 100 Resenih Zadataka Za II Godinu Po Planu Predavanja

  42/53

  Zbirka rešenih 100 zadataka za C++ II godina,Srboljub Milosavljevic, pro 

  int main$% s>ort n"  cout

 • 8/17/2019 100 Resenih Zadataka Za II Godinu Po Planu Predavanja

  43/53

  Zbirka rešenih 100 zadataka za C++ II godina,Srboljub Milosavljevic, pro 

    cout

 • 8/17/2019 100 Resenih Zadataka Za II Godinu Po Planu Predavanja

  44/53

  Zbirka rešenih 100 zadataka za C++ II godina,Srboljub Milosavljevic, pro 

    dek7u7bindekad$"  cout ort n1$%i+ n1 --2$ return 2"

    else return n1*proizv7parn1)2$"  9

  int main$% s>ort n"  cout n neparni> prirodni> brojeva rekurzivnom +)jom.*/#include

 • 8/17/2019 100 Resenih Zadataka Za II Godinu Po Planu Predavanja

  45/53

  Zbirka rešenih 100 zadataka za C++ II godina,Srboljub Milosavljevic, pro 

    return 4567U88"9

  Izvođenje programa:

  23.1.23010880. Izračunati proizvod cifara broja n rekurzivnom f7jom.

  Opis rješenja:

  Listing programa:

  /* 23010EE0 5zračunati proizvod ci+ara broja n rekurzivnom +)jom. */#include :!driver,:!mode,&&$"  setbkcolorZSU$"  setcolor[K56$"

    cleardevice$"  +or int i-10"i

 • 8/17/2019 100 Resenih Zadataka Za II Godinu Po Planu Predavanja

  46/53

  Zbirka rešenih 100 zadataka za C++ II godina,Srboljub Milosavljevic, pro 

    rectan!le=00(i,;00(i,D00)i,@00)i$"  rectan!leD00(i,;00(i,H00)i,@00)i$"  9  !etc>$"  close!rap>$"  return 4567U88"9

  Izvođenje programa:

  23.1.2301000. 0acrtati vertikalno 3(B koncentričnih kru%nica nacrtati horizontalno 3(B koncentričnihkvadrata.

  Opis rješenja:

  Listing programa:

  /* 23010H00 nacrtati vertikalno 3IH koncentrični> kruFnica//nacrtati >orizontalno 3IH koncentrični> kvadrata#include $"  return 4567U88"9

  Izvođenje programa:

  23.1.2301010. 8ornja kruznica se krece s lijeve strane ekrana do desne strane ekrana pa se vracaulijevo donja kruznica se krece s desne strane ekrana do lijeve strane ekrana pa se vraca udesno.

  Opis rješenja:

  Listing programa:

  /* 23010H10 !ornja kruznica se krece s lijeve strane ekrana do desne strane ekranapa se vraca ulijevodonja kruznica se krece s desne strane ekrana do lijeve strane ekrana pa se vracaudesno*/#include

 • 8/17/2019 100 Resenih Zadataka Za II Godinu Po Planu Predavanja

  47/53

  Zbirka rešenih 100 zadataka za C++ II godina,Srboljub Milosavljevic, pro 

    setbkcolorZSU$"  setcolor[K56$"  cleardevice$"  +or int j-0"j$"  return 4567U88"9

  Izvođenje programa:

  23.1.2301020. Cedna kruznica kreće iz ornje lijevo ula i krece se dijaonalno tj. dole desno pase vraća drua kruznica kreće iz ornje desno ula i krece se dijaonalno tj. dole lijevo pa sevraća.

  Opis rješenja:

  Listing programa:

  /* 23010H20 jedna kruznica kree iz !ornje! lijevo! u!la i krece se dija!onalnotj. dole desno pa se vraadru!a kruznica kree iz !ornje! desno! u!la i krece se dija!onalno tj. dole lijevopa se vraa*/#include $"  return 4567U88"9

  %( !!!"znanje"org

 • 8/17/2019 100 Resenih Zadataka Za II Godinu Po Planu Predavanja

  48/53

  Zbirka rešenih 100 zadataka za C++ II godina,Srboljub Milosavljevic, pro 

  Izvođenje programa:

  23.1.2301030. !ru%nice u ). redu idu od sredine ekrana prema rubovima pa se sudaraju i vraćajuprema sredini ekrana kruznice u 2. redu idu od ruba ekrana prema sredini pa se sudaraju i vraćajuprema rubovima ekrana.

  Opis rješenja:

  Listing programa:

  /* 23010H30 kruznice u 1. redu idu od sredine ekrana prema rubovima pa se sudarajui vraaju prema sredini ekranakruznice u 2. redu idu od ruba ekrana prema sredini pa se sudaraju i vraajuprema rubovima ekrana*/#include $"  return 4567U88"9

  Izvođenje programa:

  23.1.2301040. !ru%nice u ). koloni idu od sredine ekrana prema rubovima pa se sudaraju i vraćajuprema sredini ekrana kruznice u 2. koloni idu od ruba ekrana prema sredini pa se sudaraju i vraćajuprema rubovima ekrana.

  Opis rješenja:

  Listing programa:

  /* 23010H;0 kruznice u 1. koloni idu od sredine ekrana prema rubovima pa sesudaraju i vraaju prema sredini ekranakruznice u 2. koloni idu od ruba ekrana prema sredini pa se sudaraju i vraajuprema rubovima ekrana*/#include

 • 8/17/2019 100 Resenih Zadataka Za II Godinu Po Planu Predavanja

  49/53

  Zbirka rešenih 100 zadataka za C++ II godina,Srboljub Milosavljevic, pro 

    cleardevice$"+or int j-0"j$"  return 4567U88"9

  Izvođenje programa:

  23.1.2301050. Cedna kruznica se kreće po većem pravouaoniku u smjeru kazaljke na satu a drua

  kruznica se kreće po manjem pravouaoniku u suprotnom smjeru.

  Opis rješenja:

  Listing programa:

  /* 23010H=0 jedna kruznica se kree po veem pravou!aoniku u smjeru kazaljke nasatu//a dru!a kruznica se kree po manjem pravou!aoniku u suprotnom smjeru#include

 • 8/17/2019 100 Resenih Zadataka Za II Godinu Po Planu Predavanja

  50/53

  Zbirka rešenih 100 zadataka za C++ II godina,Srboljub Milosavljevic, pro 

    return 4567U88"9

  Izvođenje programa:

  23.1.2301060. ?omjerati kru%nicu unutar ranica veliko pravouaonika strelicama na tastaturi. -a

  kraj pritisnuti slovo m.

  Opis rješenja:

  Listing programa:

  /* [email protected] pomjerati kruFnicu unutar !ranica veliko! pravou!aonika strelicama natastaturi.Ja kraj pritisnuti slovo m */#include :!driver,:!mode,&&$"

  &0 !!!"znanje"org

 • 8/17/2019 100 Resenih Zadataka Za II Godinu Po Planu Predavanja

  51/53

  Zbirka rešenih 100 zadataka za C++ II godina,Srboljub Milosavljevic, pro 

    setbkcolorZSU$"  setcolor[K56$"  cleardevice$"  Q>ile pokretanje-XmX$  %circle=00,3=0,110$"  circle I,,10$"  Ip-I"

    p-"  pokretanje -!etc>$"  i+ pokretanje--D=$ Ip-Ip)1"  i+ pokretanje--DD$ Ip-Ip(1"  i+ pokretanje--D2$ p-p)1"  i+ pokretanje--E0$ p-p(1"  i+ Ip)=00$*Ip)=00$(p)3=0$*p)3=0$:!driver,:!mode,&&$"  setbkcolorZSU$"  setcolor[K56$"  cleardevice$"  Q>ile pokretanje-XmX$  %rectan!le200,200,E00,=00$"  circle I,,10$"  Ip-I" p-"  pokretanje -!etc>$"  i+ pokretanje--D=$ I-I)="  i+ pokretanje--DD$ I-I(="  i+ pokretanje--D2$ -)="  i+ pokretanje--E0$ -(="  i+ I

 • 8/17/2019 100 Resenih Zadataka Za II Godinu Po Planu Predavanja

  52/53

  Zbirka rešenih 100 zadataka za C++ II godina,Srboljub Milosavljevic, pro 

  23.1.230100. !retanje nebeskih tijela' Derkur, Eenera, -emlja, Djesec.

  Opis rješenja:

  Listing programa:

  /* 23010HH0 kretanje nebeski> tijela' erkur, \enera, Jemlja, jesec */#include $"  return 4567U88"9

  Izvođenje programa:

  23.1.23011000. 2# loptica ispaljuje se horizontalno jedna za druom. ?utanja i domet loptice zaviseod početne visine i brzine koje se računaju f7jom za slučajne brojeve.

  Opis rješenja:

  Listing programa:

  /* 23011000 20 loptica ispaljuje se >orizontalno jedna za dru!om. utanja i dometloptice zavise od početne visine i brzine koje se računaju +)jom za slučajnebrojeve*/#include

 • 8/17/2019 100 Resenih Zadataka Za II Godinu Po Planu Predavanja

  53/53

  Zbirka rešenih 100 zadataka za C++ II godina,Srboljub Milosavljevic, pro 

  usin! namespace std"int main$% int [email protected]" int !mode-2" c>ar bu++er V33W"

  init!rap>:!driver,:!mode,&&$"  setbkcolorZSU$" setcolor[K56$"  cleardevice$"  srandtime?USS$$"rand$"

    int kru!V2WV=0W"  +or int i-0" i < 20"i(($ %kru!V0WViW-120(i*;0" kru!V1WViW-2;"9  int kr0$"  +loat I20$, 0=0$, v0=$, !H.E1$, , tn, el.E=$, Ip, kos, sin, pI, p"  +or int pon-0" pon < 20"pon(($  %0 - =0(;00*rand$/G?74" v0 - 2(10*rand$/G?74"

  line0,@20,102;,@20$"  +or +loat t-0" t < 200"t-t(.0=$  %I-v0*t" -0(!*t*t/2"  i+ @00$ %tn-t).0="break"9  setcolorZSU$"circleint$pI,int$p,20$"

  setcolor[K56$"  outteItI 10,=0,&Soptica'&$" outteItIkru!V0WVkrW)

  10,=0,itoakr(1,bu++er,10$$"  outteItI 10,D0,&\isina'&$" outteItIkru!V0WVkrW)10,D0,[email protected])0$,bu++er,10$$"  outteItI 10,H0,&Zrzina'&$" outteItIkru!V0WVkrW)10,H0,itoaint$v0,bu++er,10$$"  outteItI 10,110,&lastičnost sudara' &$" outteItI200,110,itoaint$el*100$,bu++er,10$$"  circleint$I,int$,20$"putpiIelintI$, int$,G$"  pI-I"p-"+or int i-1"i < 3D00000"i(($"  9  kos-I/sLrtI*I(@00)0$*@00)0$$"  [email protected])0$/sLrtI*I(@00)0$*@00)0$$"  v0-sLrtv0*v0(!*!*tn*tn$"

    +orint i-1"i < 30"i(($  %  v0-v0*el"  Ip-I"line0,@20,102;,@20$"  +or +loat t-.01" t < 20"t-t(.0=$  %I-Ip(v0*t*kos" [email protected] ) v0*t*sin (!*t*t/2"  setcolorZSU$"circleint$pI,int$p,20$"  setcolor[K56$"  i+ @00$ %tn-t).01"break"9  circleint$I,int$,20$" putpiIelintI$, int$,G$"  pI-I"p-"+or int i-1"i < 3D00000"i(($"  +or int i-0"i < 20"i(($ circlekru!V0WViW,kru!V1WViW,20$"  9

  9  circleint$I,int$,20$"kru!V0WVkrW - int$I" kru!V1WVkrW - int$" kr(("

    outteItI int$I)10,@3=,itoakr,bu++er,10$$"  line0,@20,102;,@20$"  9  !etc>$"  close!rap>$"  return 4567U88"9