100 de Pitici Fericiti de Felicia Avram Andrasiu

Embed Size (px)

Text of 100 de Pitici Fericiti de Felicia Avram Andrasiu

 • 7/28/2019 100 de Pitici Fericiti de Felicia Avram Andrasiu

  1/35

  FELIC!A AVFIAM - AI\ElFIASIU

  EDITURA ION CFEANGA

  :1,

 • 7/28/2019 100 de Pitici Fericiti de Felicia Avram Andrasiu

  2/35

  5Hvl-llVZ-TI/^c rlllilrrnr*h-,wil@E@*

 • 7/28/2019 100 de Pitici Fericiti de Felicia Avram Andrasiu

  3/35

  FELICIA AVFIAM - ANEIFIASiIL'

  DE PITICI

  EEITUFA ION CFEANGi - EUCUFESTI 1976

 • 7/28/2019 100 de Pitici Fericiti de Felicia Avram Andrasiu

  4/35

  Alinula Cugmllungd, imparatul pitidin Poiana Poienitor din Codrul Codde pe Muntele Munlilor. poruncestse inalle cea mai frumoasd 5i ceatrainici cetate din cite s-au mai pomvreodara. Piticii il asculu inginduEi se inrreabA daci vor fi in slarconstruiasci o cetate adevirattr. cinsint atit de mici.

 • 7/28/2019 100 de Pitici Fericiti de Felicia Avram Andrasiu

  5/35

  Inginerul Spirache Zidlat, curchipa lui, a misurat qi insem-nat locul unde re va inil_ta ceta-tea. Ajuroarele lui, piticii SdftelCincimetri, Licd Scurtu, PancuTAruS li Cola Citcolo s-austriduit din risputeri Si au temi-nat misurltorile pini seara.

 • 7/28/2019 100 de Pitici Fericiti de Felicia Avram Andrasiu

  6/35

  A doua zi arhIspas Compas $cA Echer au insi atteami pefoma cetdtiilor. Tase Cugsucita nu prididadunatul hirPoli ZoricA ascrcioane. Giculipca dcsenele.

 • 7/28/2019 100 de Pitici Fericiti de Felicia Avram Andrasiu

  7/35

  qi sfernioii sii: poouia"*"-t'Niculiitd Prastie si ZevedeiUndoifei au jDcuviinlar incepe-coDstnurii cerdrii piticilor.

 • 7/28/2019 100 de Pitici Fericiti de Felicia Avram Andrasiu

  8/35

  Au inceput septturile, ede pitici,in frunte o cepricepuli, @ Iosif LoSofronis Sapadinc, Oncu meprund, Vhdug Carimaltii. Luorul a linut czile, din zori qi pini sln curind. gropile pentrudalia ceritii au fostsi au venit alte @hipe.

 • 7/28/2019 100 de Pitici Fericiti de Felicia Avram Andrasiu

  9/35

  Pdmii au sosit SpiridonClaxon gi Arion Piston, cucamioanele, aducind mate-dalele pentru construclie.Sacii cu ciment, cirtrmizile,piatra $i fierul le-au desir-cat Anghel Domdus -9iChidac Cu$mapedos.

 • 7/28/2019 100 de Pitici Fericiti de Felicia Avram Andrasiu

  10/35

  a16v/Echipa de lierari s-a apucat de insI taie qi si irdoiascir fierul pbetoane. Maistrul Jenicd Barolare fricepul b lel 5i ajutoareAurel Strimbolel fj Haialambiemoale. Ucenicul lor. pe care il cNitel. cra nemaipomenit.

 • 7/28/2019 100 de Pitici Fericiti de Felicia Avram Andrasiu

  11/35

 • 7/28/2019 100 de Pitici Fericiti de Felicia Avram Andrasiu

  12/35

  ln vremea aceasta timpregates utile 9i feresEchipa lor o conduScindurictr, timplr necut. Cu el lucreazd gi vMitrut Rumegus,Cosricemic Ai Fdnici Lemnu$.n-ar fr gdldgie in arelierauzi cun cinlh voiogi.

 • 7/28/2019 100 de Pitici Fericiti de Felicia Avram Andrasiu

  13/35

  Pe oeretii neteziti frumos lucreutr acum zugravuLasdar riidjnm, fupi Barbnpestrip, Lu[ Hume. ajuta!ide Flea1tr Barbtrcreali 9i de Gio Staucumvreau. Cculori frumoase!

 • 7/28/2019 100 de Pitici Fericiti de Felicia Avram Andrasiu

  14/35

  Elecrricienii au mult de lucru. Ei rrag sirmele. ilaltistilpii. pun becurile. leagi curentul elecrric. Elecrri-ciaDul Lita Sirmulig este vesrir in roari impdreda.Nimenea nu-l intree lici pe Cririgor Bec. Milu1$tciher a inrentar beuurile r'u liuurici.

  \

 • 7/28/2019 100 de Pitici Fericiti de Felicia Avram Andrasiu

  15/35

  Parcul din jurul cedlii il aranjeui gridinarii BalomirBarbi de larbl, Siminic fluaiencuqmi, Lia Colilia,Strop de Plop 9i ajutorul lor, Ridulu $uvoi.

 • 7/28/2019 100 de Pitici Fericiti de Felicia Avram Andrasiu

  16/35

  Gemgii slnt prezenli latreabi. Me$terii Ni@dim$aptwioburi, Grigore Geam-spart $i Manica Cugmalbas-tr6 croiesc gemurile, le a-gazi in cercevele, le montea-zd gi le chituierc. Fiewe casAva avea ferestele puse, gatapentru a fi sptrlate de piticule.

 • 7/28/2019 100 de Pitici Fericiti de Felicia Avram Andrasiu

  17/35

  Neald Fir de Ate, Sia Gdmdlia,Chichi Mosor, Pavel Nucos giNici Nicirc pregtrtes perdelelepenrru casele piticilor.

 • 7/28/2019 100 de Pitici Fericiti de Felicia Avram Andrasiu

  18/35

  -1it/ NicolLri l)iirlridcnrorranrecinir iliirta. \irsilicrIllar miidcal:L ti (lu1:r C.irrriLc liil$intr aluatrl dpilra. rrr Ilob (-ornilhsuprereghelizll cLrptoruircln'/-){ \,''-rrd\iJJ

  :4t

 • 7/28/2019 100 de Pitici Fericiti de Felicia Avram Andrasiu

  19/35

  La labria de bomboane s lucrea-zi din zori pini iu noapte. ZahariaZdhirel e responsabil de gustulbomboanelor. Pirpirici Slirleaziiqi cunoa$te meseria.

 • 7/28/2019 100 de Pitici Fericiti de Felicia Avram Andrasiu

  20/35

  Toti Scrum, cosarul, curilA toateco$udle fabricilor. Comel Covrig 5Coca Covrig sint ferici,ti ci cuptorulor va coac bine covrigij, cornuletele gi franzelutele pentru pitici.

 • 7/28/2019 100 de Pitici Fericiti de Felicia Avram Andrasiu

  21/35

  ln livada piticilor e mare zor. GavdltrSenilA cu automacaraua il ajute Pepintilica Bostil si culeagi frdguleTomicS Frunztrverde le rinduieste inremorca. iar Nelulu Cu$mAturtila 5iNicugor Celtare le inca(d gi le trans-porttr cu coqul la maginl.

 • 7/28/2019 100 de Pitici Fericiti de Felicia Avram Andrasiu

  22/35

  Cabinetul medical. undeconsulti doctorul SerafimSer ajutat de sora Pia ScufieAIbA,e uneori plin de lume.Ilarion Barbdlungi w credemereu bolnav. Spiru Macazvine la injeclii fera teamA.Pe Gruie Cirdruie il doareo mdsea, pe Albin Cugmi-lungd il doare barba undel-a mugcat o fumici.

 • 7/28/2019 100 de Pitici Fericiti de Felicia Avram Andrasiu

  23/35

  PoqtaSil Nic Plic-Mic duceilviratiile la serbarea careva avea loc in citsta celorce au construil cetatea. Pe-rria Pra$tie. Ita Suvita $i Ti-tireua Cubuline se bucurdnespus de mult. in ciru-cior e Smoc, copilul I!ei. Semai all5 Buburuza. feritalui Barbi de Iarbi.

 • 7/28/2019 100 de Pitici Fericiti de Felicia Avram Andrasiu

  24/35

  Cei mai multi pitici lucteazl la fabd@ de incalliminte.Flechi Caririb. Noni Plachiu. Silicn Treiciae, UdricnBran1. Ion Calistrat-$ireturi. Cdlio Bubincilcitd 5iUcu Papucu. ucenicul. se intrec intre ei

 • 7/28/2019 100 de Pitici Fericiti de Felicia Avram Andrasiu

  25/35

  ToS piticii vor si fre tuntfrumos, de w la fizetipiticeasci e mult de lucruZam-ft Nutund 9i Ze-lr Cirlion! sint merfl ocupati. CCdlin Barbaceamailung[ 9Zenobie BarbitiiatA au emai mult de furcd.

 • 7/28/2019 100 de Pitici Fericiti de Felicia Avram Andrasiu

  26/35

  lnvitalii se gribes la petrecere. Stop N. Stop,mililianul,supravegheazi circulatiSimie Bujie, cu maqina, Firimili cilare p $oricel Ndzdrf,vinel, iar Gogu BabAnvitrt merge cu motomelcul feri ata;.

 • 7/28/2019 100 de Pitici Fericiti de Felicia Avram Andrasiu

  27/35

  Aviatorul Alccu Elice;i paraqutistul TascSarecitsase sosesc ir)felul lor. Dar ce seva intimpla cu Tase,cind va ateriza. tre-buie si ne inchipuim.

 • 7/28/2019 100 de Pitici Fericiti de Felicia Avram Andrasiu

  28/35

  la bucttlrie e zani mare. Bucdtarul geAugust Bungust gusta fiecare mincare inpane. Mitict Funingine e de serviciu lasupravegherea focului din soba de gtrtitGioni Fiinescu-Tiilei intinde foaia de pldcinti, dtr s incurce in barbi. MariliePirjoali e ajutoare.

 • 7/28/2019 100 de Pitici Fericiti de Felicia Avram Andrasiu

  29/35

  una din mes petreft Alinulicu nevasta lui,Ma-FrricuSmd. cu PanairNiculiF Prattie. TeodoseSilveslru CuSm6-$i Srrop din Plop. Ospbta-Filimon Castron re intrcce

  siue.

 • 7/28/2019 100 de Pitici Fericiti de Felicia Avram Andrasiu

  30/35

  Hora piticeasci s-a intins dintr-capit in celilalt al cetirii. Erau acoAlrrtuti CuSmdlulga. Niculrui Pru:LPrrrrit Prrnii. loilie Virrei. {leran.lr$rpteiuprne. Nic Plic Mrc. Perre florenclop. GhiF Barbicrcatl. SeralSer. Bob CorDuler $i bdrrinul MihCu$misuri.

 • 7/28/2019 100 de Pitici Fericiti de Felicia Avram Andrasiu

  31/35

  Orchestra a fost la iniltime. La instrmente au cintat George Niznai, DodFifiu. Simi Ting 9i Pichi BarabumSolist vocal a lbst Mimi Trilu qdirijat Gavrilul Muzicu!i.

 • 7/28/2019 100 de Pitici Fericiti de Felicia Avram Andrasiu

  32/35

  A fost atit de reu$t6 petcerea, pe cit de mares-a ridicat @tatea piticilPoetul Laur Pantr de Amulttr vreme a rcris versdespre ceea @ a vdattunci.

 • 7/28/2019 100 de Pitici Fericiti de Felicia Avram Andrasiu

  33/35

  din gradinila anume clAdiraei. ca Mdrisor Millmel 9iFarimili. Emic. UnPicMie cu Prierem ei Fulgula.iJnulu, Totoel, Mugurel. Bobocelsi Fiiuta,cu prietenul ei Pufu5or,giFundite in Codile ascultau de lte-care data cu mare Plecere desprepovestea ceta!ii piticilor.. pe ,erele-o povestea cu neasemulta males_trie povestitorul lor. Ionel Crenguli.

 • 7/28/2019 100 de Pitici Fericiti de Felicia Avram Andrasiu

  34/35

  IEHNORIDASOR trORf NI M WSDTEreTr trtRurr re?d

  rw; 13rm il BRosaEU INTNEPRINDEPA rcU6hflq .CRI$NA

  REPU8UO SOC] UsTA ROMANI

  @

 • 7/28/2019 100 de Pitici Fericiti de Felicia Avram Andrasiu

  35/35

  ;1.#tr,

  .:.rtl1:

  "."-:.lj -- "t5,:a :i+.',!'.:L:i-.:,'

  //i:r .. .;;l

  stf '.s.'X'

  J.if'

  i.:.:: I;i.F:Y:i:!:rs;r

  i**t