of 15 /15
 KASRAN HJ MAT JIDDIN IPG KAMPUS IPOH E-mail : [email protected]

10 PP 2 Kanak Kanak Dan Seni

Embed Size (px)

DESCRIPTION

10 PP 2 Kanak Kanak Dan Seniseni dalam pendidikanwaj 3073

Text of 10 PP 2 Kanak Kanak Dan Seni

 • KASRAN HJ MAT JIDDIN

  IPG KAMPUS IPOH

  E-mail : [email protected]

 • KANAK-KANAK DAN SENI

 • KANAK-KANAK DAN SENIKEPERLUAN ASAS DAN KEINGINAN KANAK-

  KANAK

  JASMANI

  EMOSI

  ROHANI

  INTELEK

  SOSIAL

  ESTETIK

  FPN JERI

 • PERKEMBANGAN DAN PERTUMBUHAN

  KANAK-KANAK

  PERINGKAT PERKEMBANGAN

  CIRI-CIRI PERKEMBANGAN & CIRI-CIRI EKSPRESI

  PERKEMBANGAN MENYELURUH MELALUI

  AKTIVITI SENI

 • 9 keinginan asas kanak21.Keinginan untuk bergerak

  2.Keinginan untuk berjaya dan diiktiraf

  3.Keinginan untuk diterima oleh kumpulan

  sebaya sebagai ahli dalam masyarakat

  4.Keinginan untuk bersaing

  5.Keinginan ketangkasan fizikal dan sebagai

  sumber daya penarik

 • Sambungan6.Keinginan untuk meneroka

  7.Keinginan untuk pencapaian kreatif

  8.Keinginan untuk meluahkan perasaan

  melalui pergerakan

  9.Keinginan untuk kefahaman

  Dauer dan Pangrazi, 1983:11-12

 • PERKEMBANGAN KANAK-KANAK

  MELALUI SENI

  KREATIVITI

  PEMAHAMAN

  KESEDARAN

 • Kanak-kanak dan Seni Kanak-kanak dapat meluah perasaan mereka tentang

  isu-isu persekitaran yang memberi kesan kepada

  mereka (membolehkan menyentuh, merasa, meneroka

  kebarangkalian melalui interaksi dan pemahaman

  terhadap persekitaran

  Kanak-kanak mesti diberi peluang menyatakan pendapat dan pengetahuan yang mereka temui

  Suara keriangan kanak-kanak dalam kelas patut digalakkan semasa pembelajaran

  Justeru, seni membolehkan kanak-kanak menyertai proses pendidikan sepenuhnya tanpa merasa

  sebarang perbezaan

 • TEORI PEMBELAJARAN

  MASLOW

  FISIOLOGI

  KESELAMATAN

  KASIH SAYANG

  PENGHARGAAN

  KESEMPURNAAN

  KENDIRI

 • KEPERLUAN KANAK-KANAK JASMANI DAN FIZIKAL YANG SIHAT

  EMOSI YANG STABIL

  KEROHANIAN YANG MEMBANGGAKAN

  KEFAHAMAN INTELEK YANG TINGGI

  PERHUBUNGAN SOSIAL YANG

  MENGALAKKAN

  KEFAHAMAN NILAI-NILAI ESTETIK

 • PERKEMBANGAN DAN PERTUMBUHAN

  KANAK-KANAK

  PERKEMBANGAN IALAH SATU PROSES DIMANA INDIVIDU MENCAPAI KEMATANGAN

  PERTUMBUHAN ADALAH SUATU PERUBAHAN YANG DAPAT DIUKUR SATU SATU TAHAP KE SATU

  TAHAP YANG LAIN.

 • Proses kreativiti melibatkan;

  Perasaan dalaman kanak-kanak, imaginasi dan kreativiti

  Pengalaman kanak-kanak melalui interaksi dan tindakan yang diambil

  Kebolehan kanak-kanak meluahkan perasaannya secara lahiriah

 • KESEDARAN DIRIKESEDARAN KENDIRI BANYAK

  MEMPENGARUHI TINGKAH LAKU MANUSIA

  KE ARAH PENYESUAIAN SENDIRI, IAITU

  PENERIMAAN ATAU PENOLAKKAN DAN

  PENGHARGAAN KENDIRI

 • RUMUSAN MEMAHAMI KEPENTINGAN SENI DAN

  KAITANNYA DENGAN KEINGINAN DAN

  KEPERLUAN ASAS KANAK-KANAK DALAM

  PROSES PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN

  MEREKA SECARA MENYELURUH