Click here to load reader

10 Pengenalan Pengurusan Kewangan · PDF file 2018-10-23 · aktiviti akademik, beliau pernah terlibat mengendalikan pelbagai kursus pengurusan kewangan di bawah program Citi-UPM,

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of 10 Pengenalan Pengurusan Kewangan · PDF file 2018-10-23 · aktiviti akademik,...

 • 1010 10

  Pengurusan KewanganPengurusan Kewangan PengenalanPengenalan

  B�n����

  14 November 2018 | 8.00 pagi - 4.30 petang Bilik Seminar, IPPM

  Yu ran

  : R M

  80

  Yu ran

  : R M

  80

  Institut Penyelidikan Penuaan Malaysia (MyAgeing™) Universiti Putra Malaysia

  Phone : 03-8947 2739/2752/1473 Fax : 03-8947 2744 @ 2738

  Email: [email protected]

  Unit Latihan dan Sumber Pembelajaran, IPPM (TERA)

  DR . �A��AH ����D

  P��G�����N

  ��J�K�IF

  Dr Jariah bertugas sebagai Felo Penyelidik Kanan di Institut Gerontologi, UPM . Beliau telah menjalankan 45 penyelidikan pembiayaan tempatan dan antarabangsa, menerbitkan pelbagai artikel journal, penulisan umum, bab buku, buku dan laporan teknikal dalam bidang ekonomi pengguna, kewangan keluarga dan gender. Selain aktiviti akademik, beliau pernah terlibat mengendalikan pelbagai kursus pengurusan kewangan di bawah program Citi-UPM, kursus Pra persaraan EPF, Suruhanjaya Sekuriti, Kementerian Pelajaran, Amanah Ikhtiar Malaysia, UPM dan pelbagai lagi.

  Wang tak pernah cukup atau habis sebelum gaji seterusnya atau perbelanjaan melebihi pendapatan adalah pengalaman berkaitan wang yang dihadapi oleh ramai individu. Kenapa dan bagaimana ini boleh terjadi? Kursus sehari ini akan memberi jawapan kepada soalan ini di samping pendedahan berkaitan aspek kewangan individu dan keluarga. Oleh kerana wang yang dimiliki adalah terhad dan kehendak tidak terhad, individu atau keluarga akan sentiasa berhadapan dengan isu tidak mempunyai wang yang cukup. Memandangkan sumber utama kewangan adalah daripada gaji, terdapat individu yang menjalankan kerja tambahan untuk menambah pendapatan. Bekerja lebih masa bermakna mengurangkan masa yang sepatutnya digunakan untuk keluarga serta aktiviti lain. Perlukah kita bekerja lebih masa untuk menambah pendapatan? Bagaimana menggunakan wang yang ada untuk memenuhi keperluan keluarga yang semakin meningkat? Bolehkah keluarga mempunyai simpanan walaupun sentiasa kekurangan wang? Bagaimana mengurangkan kerisauan tentang wang?

  Di akhir bengkel peserta akan: 1. Memahami kepentingan kewangan diri dan keluarga sebagai perancangan keperluan kehidupan 2. Mengetahui strategi menguruskan kewangan diri dan keluarga 3. Memahami kemahiran menentukan kedudukan dan matlamat kewangan keluarga 4. Faham dan tahu langkah serta kaedah menguruskan kewangan keluarga 5. Mempelajari tip menguruskan perbelanjaan keluarga untuk mencapai imbangan perbelanjaan semasa dan masa depan.

 • ATURCARA

  8.00 pagi - 8.30 pagi PENDAFTARAN/SARAPAN

  PENDAFTARAN

  PEMBAYARAN Kaedah Pembayaran* : TUNAI PEMINDAHAN BANK JURNAL (UPM) : Vot No. ___________________________

  * Semua draft bank / pemindahan bank mesti di bayar kepada : Nama Akaun : BENDAHARI UPM Bank : CIMB BANK BHD Nombor Akaun : 8002151963

  NAMA : JAWATAN :

  INSTITUSI : TEL (PEJABAT/HP) :

  EMAIL : NOMBOR STAF/MATRIC :

  VEGETARIAN : YA / TIDAK

  Pengurusan kewangan : Perancangan sepanjang hayat

  8.30 pagi -10.30 pagi

  10.30 pagi - 10.45 pagi MINUM PAGI

  Strategi dan perancangan pengurusan kewangan

  11.00 pagi -1.00 petang

  1.00 petang - 2.30 petang MAKAN TENGAHARI / REHAT

  Bajet: Alat mengawal perbelanjaan

  2.30 petang - 4.30 petang

  Peringatan penting Tiada pemulangan bayaran ke atas ketidakhadiran kursus

  4.30 petang - 5.00 petang MINUM PETANG