of 18 /18
1 ULJA ZA PODMAZIVANJE VIJČANIH KOMPRESORA 1.1 Popisi za odabir ulja Ulja navedena u tablicama dopuštena su za vijčane kompresore Grasso. Odabir ulja ovisi o njihovim kemijskim svojstvima, radnim tvarima koje je potrebno stlačiti, pogonskim uvjetima dotičnog uređaja i potrebnoj viskoznosti ulja prilikom pokretanja i u pogonu. Od proizvođača kompresora na upit možete dobiti informaciju i o drugim uljima koja se mogu koristiti, a nisu navedena u tablici. Više informacija o navedenim uljima možete doznati iz tehničkih listova i dijagrama proizvođača ulja. Za rashladne kompresore potrebno je koristiti posebna ulja za rashladnike. Izbor će ovisiti o rashladnom sredstvu, viskoznosti (minimalno 7 cSt pri temperaturi ulja prije ulaza u kompresor), temperaturi isparivanja (stiništu) i zahtjevima za ponašanje pri odvajanju ulja (plamište, parni tlak). Osnova ulja za podmazivanje i korištene kratice: M Mineralno ulje M * Posebno obrađeno mineralno ulje (hidrokrekirana ulja) AB Alkilbenzen PAO Polialfaolefin E Poliol-ester PAG Polialkil-glikol "X" – "Y" Mješavina prethodnih osnovnih ulja Tablica 1: ulja za podmazivanje za R717 (amonijak) (preporučuje se ako su važne najmanje stope izbacivanja ulja iz odvajača ulja) Proizvođač Vrsta ulja Osnova Viskoznost pri 40 °C u cSt Plamište u °C Stinište u °C Napomena NSF kvaliteta 1) CPI CPI 1009-68 M * 68 226 -40 hidrotreti- rano H2 CPI 1008-68 M * 64,9 240 -39 H2 Klüber Lubrication Klüber Summit RHT 68 M * 68 240 -39 H2 Klüber Summit R 100 PAO 32 > 230 -60 H1 | Tipovi C ... XF Grasso Vijčani kompresor GEA Refrigeration Germany GmbH | C_505533_8 | Izdanje: 22.04.2015 1

1 ULJA ZA PODMAZIVANJE VIJČANIH KOMPRESORA Documents/Grasso Screw...Za predkompresore na plinskim turbinama CPI 9001-100 108 260 H2 CPI 1507-68 PAG 62 231 Za teške ugljikovodike,

  • Author
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of 1 ULJA ZA PODMAZIVANJE VIJČANIH KOMPRESORA Documents/Grasso Screw...Za predkompresore na plinskim...

Page 1: 1 ULJA ZA PODMAZIVANJE VIJČANIH KOMPRESORA Documents/Grasso Screw...Za predkompresore na plinskim turbinama CPI 9001-100 108 260 H2 CPI 1507-68 PAG 62 231 Za teške ugljikovodike,

1 ULJA ZA PODMAZIVANJE VIJČANIH KOMPRESORA

1.1 Popisi za odabir ulja

Ulja navedena u tablicama dopuštena su za vijčane kompresore Grasso. Odabir ulja ovisi o njihovim kemijskimsvojstvima, radnim tvarima koje je potrebno stlačiti, pogonskim uvjetima dotičnog uređaja i potrebnoj viskoznostiulja prilikom pokretanja i u pogonu. Od proizvođača kompresora na upit možete dobiti informaciju i o drugimuljima koja se mogu koristiti, a nisu navedena u tablici. Više informacija o navedenim uljima možete doznati iztehničkih listova i dijagrama proizvođača ulja. Za rashladne kompresore potrebno je koristiti posebna ulja zarashladnike. Izbor će ovisiti o rashladnom sredstvu, viskoznosti (minimalno 7 cSt pri temperaturi ulja prije ulaza ukompresor), temperaturi isparivanja (stiništu) i zahtjevima za ponašanje pri odvajanju ulja (plamište, parni tlak).Osnova ulja za podmazivanje i korištene kratice:

M Mineralno ulje

M* Posebno obrađeno mineralno ulje (hidrokrekirana ulja)

AB Alkilbenzen

PAO Polialfaolefin

E Poliol-ester

PAG Polialkil-glikol

"X" –"Y" Mješavina prethodnih osnovnih ulja

Tablica 1: ulja za podmazivanje za R717 (amonijak)(preporučuje se ako su važne najmanje stope izbacivanja ulja iz odvajača ulja)

Proizvođač Vrsta ulja OsnovaViskoznost

pri40 °C u cSt

Plamišteu °C

Stinište u°C Napomena

NSFkvaliteta 1)

CPI

CPI1009-68 M* 68 226 -40

hidrotreti-rano

H2

CPI1008-68 M* 64,9 240 -39 H2

KlüberLubrication

KlüberSummitRHT 68

M* 68 240 -39 H2

KlüberSummit R100

PAO 32 > 230 -60 H1

| Tipovi C ... XFGrasso Vijčani kompresor

GEA Refrigeration Germany GmbH | C_505533_8 | Izdanje: 22.04.2015 1

Page 2: 1 ULJA ZA PODMAZIVANJE VIJČANIH KOMPRESORA Documents/Grasso Screw...Za predkompresore na plinskim turbinama CPI 9001-100 108 260 H2 CPI 1507-68 PAG 62 231 Za teške ugljikovodike,

Tablica 1: ulja za podmazivanje za R717 (amonijak)(preporučuje se ako su važne najmanje stope izbacivanja ulja iz odvajača ulja)

Proizvođač Vrsta ulja OsnovaViskoznost

pri40 °C u cSt

Plamišteu °C

Stinište u°C Napomena

NSFkvaliteta 1)

KlüberSummit R200

68 > 230 -45 H1

ShellShell Refri-geration OilS2 FR-A68

M* 68 232 -39

hidrotreti-rano

PetroCanada Reflo 68A M* 58 236 -42 H2

TEXACO CapellaPremium M*-PAO 67 262 -42

ParamoMogulKomprimoONC 68

M* 68 230 -33

TOTALLunariaNH 68

M* 68 230 -36

FuchsRenisoUltracool 68

M-PAO 62 250 -48 H2

NXTNext Lubri-

cantsNXT-717 M* 60,6 249 -56

1) područje primjene u industriji prehrambenih proizvoda prema normama NSF-a (National Sanitation Founda-tion, www.nsf.org)

– H1: prikladno za primjene u kojima postoji mogućnost da ulje za podmazivanje dođe u izravan kontakt sprehrambenim proizvodima.

– H2: prikladno za primjene u kojima ne postoji mogućnost da ulje za podmazivanje dođe u izravan kontakt sprehrambenim proizvodima.

| Tipovi C ... XFGrasso Vijčani kompresor

2 GEA Refrigeration Germany GmbH | C_505533_8 | Izdanje: 22.04.2015

Page 3: 1 ULJA ZA PODMAZIVANJE VIJČANIH KOMPRESORA Documents/Grasso Screw...Za predkompresore na plinskim turbinama CPI 9001-100 108 260 H2 CPI 1507-68 PAG 62 231 Za teške ugljikovodike,

Tablica 2: ulja za podmazivanje za DX rashladnike s R717 (amonijak)

Proizvođač Vrsta ulja OsnovaViskoznost

pri40 °C u cSt

Plamišteu °C

Stinište u°C Napomena

NSFkvaliteta 1)

CPI CPI412-100 PAG 98 226 -40

FuchsRenisoPG 68

PAG 62 230 -35

Mobil Zerice S32 AB 32 154 -33

Posavjetujte se

sproizvođač

em

1) područje primjene u industriji prehrambenih proizvoda prema normama NSF-a (National Sanitation Founda-tion, www.nsf.org)

– H1: prikladno za primjene u kojima postoji mogućnost da ulje za podmazivanje dođe u izravan kontakt sprehrambenim proizvodima.

– H2: prikladno za primjene u kojima ne postoji mogućnost da ulje za podmazivanje dođe u izravan kontakt sprehrambenim proizvodima.

| Tipovi C ... XFGrasso Vijčani kompresor

GEA Refrigeration Germany GmbH | C_505533_8 | Izdanje: 22.04.2015 3

Page 4: 1 ULJA ZA PODMAZIVANJE VIJČANIH KOMPRESORA Documents/Grasso Screw...Za predkompresore na plinskim turbinama CPI 9001-100 108 260 H2 CPI 1507-68 PAG 62 231 Za teške ugljikovodike,

Tablica 3: ulja za podmazivanje za R717 (amonijak) i R22

Proizvođač Vrsta ulja OsnovaViskoznost

pri40 °C u cSt

Plamišteu °C

Stinište u°C Napomena

NSFkvaliteta 1)

Castrol

Aircol 299 M 56 180 -34 samo zaR22

AMXAircolAMX 68

M 28 260 -30 samo zaR717

Aircol 2294 PAO 69 233 -60 samo zaR717

CPICPI4600-46F

PAO 46 268 -51 samo zaR717 H1

MOBIL

Zerice S32 AB 32 154 -33

Zerice S68 AB 68 174 -27

GargoyleArctic SHC226E

PAO 68 266 -45 samo zaR717 H1

GargoyleArcticSHC NH 68

AB-PAO 64 211 -54

GargoyleArctic 300

M 68 200 -42

GargoyleArctic CHeavy

M 46 195 -42

Fuchs

RenisoS68

AB 68 190 -33

RenisoSynth 68

PAO 68 260 -57 samo zaR717 H1

RenisoKS 46

M 46 195 -42

RenisoKC 68

M 68 200 -39 H2

| Tipovi C ... XFGrasso Vijčani kompresor

4 GEA Refrigeration Germany GmbH | C_505533_8 | Izdanje: 22.04.2015

Page 5: 1 ULJA ZA PODMAZIVANJE VIJČANIH KOMPRESORA Documents/Grasso Screw...Za predkompresore na plinskim turbinama CPI 9001-100 108 260 H2 CPI 1507-68 PAG 62 231 Za teške ugljikovodike,

Tablica 3: ulja za podmazivanje za R717 (amonijak) i R22

Proizvođač Vrsta ulja OsnovaViskoznost

pri40 °C u cSt

Plamišteu °C

Stinište u°C Napomena

NSFkvaliteta 1)

Shell

Shell Refri-geration OilS4 FR-V 46

AB 46 180 -42

Shell Refri-geration OilS4 FR-V 68

AB 68 190 -39

TOTAL

LunariaNH 46

M 46 226 -36 samo zaR717

LunariaSH 46

PAO 44 252 -51 samo zaR717 H1

LunariaFR 68

M 68 175 -34 samo zaR22

PetroCanada

RefloSynthetic68A

AB-PAO 62 245 -54 samo zaR717

1) područje primjene u industriji prehrambenih proizvoda prema normama NSF-a (National Sanitation Founda-tion, www.nsf.org)

– H1: prikladno za primjene u kojima postoji mogućnost da ulje za podmazivanje dođe u izravan kontakt sprehrambenim proizvodima.

– H2: prikladno za primjene u kojima ne postoji mogućnost da ulje za podmazivanje dođe u izravan kontakt sprehrambenim proizvodima.

| Tipovi C ... XFGrasso Vijčani kompresor

GEA Refrigeration Germany GmbH | C_505533_8 | Izdanje: 22.04.2015 5

Page 6: 1 ULJA ZA PODMAZIVANJE VIJČANIH KOMPRESORA Documents/Grasso Screw...Za predkompresore na plinskim turbinama CPI 9001-100 108 260 H2 CPI 1507-68 PAG 62 231 Za teške ugljikovodike,

Tablica 4: ulja za podmazivanje za R134a, R404A, R407C, R410A, R507

Proizvođač Vrsta ulja OsnovaViskoznost

pri40 °C u cSt

Plamišteu °C

Stinište u°C Napomena

NSFkvaliteta 1)

Castrol

Aircol SW68

E

68 245 -39

Aircol SW220 220 250 -27

CPI

Solest 68

E

64 266 -43

Solest 120 125 262 -27

Solest 220 216 271 -27

Fuchs

RenisoTritonSE 55

E

53 270 -51 H2

RenisoTritonSEZ 80

80 275 -39

RenisoTritonSEZ 100

91 288 -39

RenisoTritonSE 170

170 260 -24

RenisoPAG 220

PAG 220 240 -38 samo zaR134a

Shell

Shell Refri-geration OilS4 FR-F 68

E

66 230 -42

Shell Refri-geration OilS4 FR-F100

94 230 -42

MOBILEALArctic 68 E 68 230 -36

| Tipovi C ... XFGrasso Vijčani kompresor

6 GEA Refrigeration Germany GmbH | C_505533_8 | Izdanje: 22.04.2015

Page 7: 1 ULJA ZA PODMAZIVANJE VIJČANIH KOMPRESORA Documents/Grasso Screw...Za predkompresore na plinskim turbinama CPI 9001-100 108 260 H2 CPI 1507-68 PAG 62 231 Za teške ugljikovodike,

Tablica 4: ulja za podmazivanje za R134a, R404A, R407C, R410A, R507

Proizvođač Vrsta ulja OsnovaViskoznost

pri40 °C u cSt

Plamišteu °C

Stinište u°C Napomena

NSFkvaliteta 1)

EALArctic 100

105 250 -30

TOTAL

PlanetelfACD 100FY

E

100 270 -30

PlanetelfACD 150FY

150 272 -36

1) područje primjene u industriji prehrambenih proizvoda prema normama NSF-a (National Sanitation Founda-tion, www.nsf.org)

– H1: prikladno za primjene u kojima postoji mogućnost da ulje za podmazivanje dođe u izravan kontakt sprehrambenim proizvodima.

– H2: prikladno za primjene u kojima ne postoji mogućnost da ulje za podmazivanje dođe u izravan kontakt sprehrambenim proizvodima.

Napomena !

Pri upotrebi visokoviskoznih ulja s visokom topljivošću rashladnih sredstava prilikom prvogpunjenja uređaja te prije puštanja agregata vijčanog kompresora u pogon treba provjeritiodgovarajuću pomiješanost rashladnog sredstva i ulja.

| Tipovi C ... XFGrasso Vijčani kompresor

GEA Refrigeration Germany GmbH | C_505533_8 | Izdanje: 22.04.2015 7

Page 8: 1 ULJA ZA PODMAZIVANJE VIJČANIH KOMPRESORA Documents/Grasso Screw...Za predkompresore na plinskim turbinama CPI 9001-100 108 260 H2 CPI 1507-68 PAG 62 231 Za teške ugljikovodike,

Tablica 5: ulje za podmazivanje za zemni plin i spojeve ugljikovodika

Proizvo-đač Vrsta ulja Osnova

Viskoznost

pri 40 °Cu cSt

Plamišteu °C

Stiništeu °C

NapomenaNSF

kvaliteta1)

Castrol PD 68 M 68 234 -21 pri stlačivanju zemnogplina

CPI

CPI1515-68

PAG

65 224 Za teške ugljikovodikegdje može nastupiti jakorazrjeđivanje ilikondenzacija

CPI1515-100 103 260

CPI1516-68 62 229

Za rashladne uređaje kojikoriste propan ili lakeugljikovodike gdje nepostoji opasnost od jačegrazrjeđivanja ilikondenzacije

CPI1516-100 92 260

CPI1516-150 153 260 -34

CPI4600-68

PAO

60 271 Pri primjeni na visokimtemperaturama i zapredkompresore naplinskim turbinama

H2

CPI4600-100 106 271 H2

CPI9001-68

M

69 241 Za predkompresore naplinskim turbinama

CPI9001-100 108 260 H2

CPI1507-68

PAG

62 231 Za teške ugljikovodike, prihlađenju ugljikovodikomna području visokog tlakaili niske temperature

CPI1507-100 89 260

MOBIL

Glygoyle11

PAG

85 226 -45

Za zemni plin i propan Glygoyle22 177 229 -41

| Tipovi C ... XFGrasso Vijčani kompresor

8 GEA Refrigeration Germany GmbH | C_505533_8 | Izdanje: 22.04.2015

Page 9: 1 ULJA ZA PODMAZIVANJE VIJČANIH KOMPRESORA Documents/Grasso Screw...Za predkompresore na plinskim turbinama CPI 9001-100 108 260 H2 CPI 1507-68 PAG 62 231 Za teške ugljikovodike,

Tablica 5: ulje za podmazivanje za zemni plin i spojeve ugljikovodika

Proizvo-đač Vrsta ulja Osnova

Viskoznost

pri 40 °Cu cSt

Plamišteu °C

Stiništeu °C

NapomenaNSF

kvaliteta1)

Shell

CorenaS3 R68

M 68 240 Za zemni plin

Shell GasCompressor OilS4 PV 190

PAG 190 262 -30 Za zemni plin i propan

TOTALDACNIS

LPG 150 2)PAG 142 280 -48 Za zemni plin, propan i

lake ugljikovodike

KlüberLubrica-

tion

SummitNGSH-100

PAO-E 140 250 -46

Za zemni plin,predkompresore naplinskim turbinama iugljikovodike

1) područje primjene u industriji prehrambenih proizvoda prema normama NSF-a (National Sanitation Founda-tion, www.nsf.org)

– H1: prikladno za primjene u kojima postoji mogućnost da ulje za podmazivanje dođe u izravan kontakt sprehrambenim proizvodima.

– H2: prikladno za primjene u kojima ne postoji mogućnost da ulje za podmazivanje dođe u izravan kontakt sprehrambenim proizvodima.

2) proizvod preimenovan iz "TOTAL Primera LPG 150" u "TOTAL DACNIS LPG 150".

| Tipovi C ... XFGrasso Vijčani kompresor

GEA Refrigeration Germany GmbH | C_505533_8 | Izdanje: 22.04.2015 9

Page 10: 1 ULJA ZA PODMAZIVANJE VIJČANIH KOMPRESORA Documents/Grasso Screw...Za predkompresore na plinskim turbinama CPI 9001-100 108 260 H2 CPI 1507-68 PAG 62 231 Za teške ugljikovodike,

Tablica 6: ulja za podmazivanje za primjenu s CO2

Proizvođač Vrsta ulja OsnovaViskoznost

pri40 °C u cSt

Plamišteu °C

Stinište u°C Napomena NSF

kvaliteta 1)

CPI

CPI4624-46F

PAO

46 H1

CPI4624-68F

68 H1

Fuchs

RenisoC 85 E

E* 278 -42može semiješati ucijelosti

H2

RenisoC 130 E

E* 136 -27

RenisoC 170 E

E* 170 -30Pripazite napodručjeneotopivosti

* Prilikom upotrebe ulja bogatih esterima imajte u vidu: t ulaz ulja ≤ t krajnji - 4K1) područje primjene u industriji prehrambenih proizvoda prema normama NSF-a (National Sanitation Founda-tion, www.nsf.org)

– H1: prikladno za primjene u kojima postoji mogućnost da ulje za podmazivanje dođe u izravan kontakt sprehrambenim proizvodima.

– H2: prikladno za primjene u kojima ne postoji mogućnost da ulje za podmazivanje dođe u izravan kontakt sprehrambenim proizvodima.

Napomena !

Pri upotrebi visokoviskoznih ulja s visokom topljivošću rashladnih sredstava prilikom prvogpunjenja uređaja te prije puštanja agregata vijčanog kompresora u pogon treba provjeritiodgovarajuću pomiješanost rashladnog sredstva i ulja.

| Tipovi C ... XFGrasso Vijčani kompresor

10 GEA Refrigeration Germany GmbH | C_505533_8 | Izdanje: 22.04.2015

Page 11: 1 ULJA ZA PODMAZIVANJE VIJČANIH KOMPRESORA Documents/Grasso Screw...Za predkompresore na plinskim turbinama CPI 9001-100 108 260 H2 CPI 1507-68 PAG 62 231 Za teške ugljikovodike,

Tablica 7: Korištenje O-prstena od elastomera u vijčanom kompresoru ovisno o rashladnom sredstvu imediju za podmazivanje:

rashladno sredstvo

ulje

M M*M*-

PAOAB E PAO

AB-PAO

PAG

R717 (amonijak) CR/HNBR

CR/HNBR

CR/HNBR CR - HNBR CR

CR/HNBR

R22 CR - - CR CR - CR -

R134a, R404A, R407C, R410A,R507, R23 - - - - HNBR - - -

R290 (propan), R1270 (propilen) - - - - - HNBR - HNBR

R744 (CO2) - - - - CR HNBR - CR

Legenda za korištene kratice elastomera:CR kloropren (neopren kaučuk)HNBR hidrirani nitrilni kaučuk

Napomena !

Ako se kao medij stlačivanja koriste spojevi zemnog plina i ugljikovodika (tablica 5; Stranica 8) O-prstene od elastomera potrebno je zatražiti od proizvođača, ovisno o slučaju upotrebe.

| Tipovi C ... XFGrasso Vijčani kompresor

GEA Refrigeration Germany GmbH | C_505533_8 | Izdanje: 22.04.2015 11

Page 12: 1 ULJA ZA PODMAZIVANJE VIJČANIH KOMPRESORA Documents/Grasso Screw...Za predkompresore na plinskim turbinama CPI 9001-100 108 260 H2 CPI 1507-68 PAG 62 231 Za teške ugljikovodike,

Napomena !

• Stinište opisuje hladnu protočnost uljai nije zajamčena orijentacijskavrijednost za minimalnu temperaturuisparivanja. [Stinište je temperaturapri kojoj se tečnost ulja toliko smanjida u roku od 5 s pod određenimuvjetima više ne istječe iz posude.]

• Kompresori su na brtvenim mjestimaopremljeni odgovarajućimelastomerima koji su odabrani ovisnoo rashladnom sredstvu i ulju zapodmazivanje. (Tablica 7; Stranica 11)

• Prilikom odabira vrste ulja treba osimna rashladno sredstvo pripaziti i nakompatibilnost korištene brtvene tvariu kompresoru za O-prstene (kvalitetaelastomera). (Tablica 7; Stranica 11)

• U kompresoru se ne mogu upotrijebitisve navedene vrste ulja. Nužno jevrstu ulja odrediti prema korištenomelastomeru, čak i ako se koristi istorashladno sredstvo.

• Vrste ulja nisu nužno kompatibilnejedna s drugom (ne mogu semiješati).

• Promjena vrste ulja može u pogonukompresora dovesti do smetnji tepropuštanja na brtvenim mjestima.Uvijek se posavjetujte sproizvođačem kompresora prilikompromjene vrste ulja.

Oprez !

• U svakom slučaju treba poštivatinavedeno područje viskoznostiulja za podmazivanje kompresora.Pritom valja imati na umu da sumoguće kombinacije rashladnogsredstva / ulja pri kojima se uodvajaču ulja agregata rashladnosredstvo odvaja od ulja, ovisno otlaku i temperaturi. To dovodi dosmanjenja viskoznosti čistog ulja istvaranja pjene prilikom promjeneravnoteže otopine uslijedsmanjenja tlaka ili povećanjatemperature. U tom je slučajunužno hlađenje ulja za razlikuminimalne temperature koja se zanavedene pogonske uvjete izraču-nava u programu za odabirkompresora. Kompresor se smijepokretati samo ako je ulaznatemperatura ulja usklađena sprogramom za odabir nakompresoru!

• Ulja navedena u tablici mogu sevrlo različito ponašati prilikomodvajanja ulja (npr. utjecaj tlakauljne pare, viskoznosti ulja,topljivosti, krajnje temperature pristlačivanju).

| Tipovi C ... XFGrasso Vijčani kompresor

12 GEA Refrigeration Germany GmbH | C_505533_8 | Izdanje: 22.04.2015

Page 13: 1 ULJA ZA PODMAZIVANJE VIJČANIH KOMPRESORA Documents/Grasso Screw...Za predkompresore na plinskim turbinama CPI 9001-100 108 260 H2 CPI 1507-68 PAG 62 231 Za teške ugljikovodike,

1.2 UPUTE ZA ODABIR ULJA ZA RASHLADNIKE

Svojstva ulja za rashladnike utječu na način rada rashladnog uređaja s vijčanim kompresorima potopljenima uulju jer unatoč visokoučinkovitim odvajačima ulja ne treba isključiti mogućnost da ostaci ulja za rashladnikdospiju u cirkulacijski krug rashladnog sredstva. Iz tog razloga je razloga prilikom odabira ulja potrebno paziti

• da ležajevi vijčanog kompresora budu dostatno podmazani uljem (minimalna viskoznost uz uzimanje u obzirtopljivosti rashladnih sredstava u ulju, ovisno o tlaku i temperaturi),

• obratiti pozornost na parni tlak ulja radi dobrog odvajanja u odvajaču ulja,

• dostatnu hladnu protočnost ulja pri temperaturi isparivanja i usisnoj temperaturi,

• potrebnu mješljivost tekućih faza rashladnog sredstva i ulja (područje neotopivosti).Tražena svojstva ulja rashladnika određuju se na temelju korištenog rashladnog sredstva, uvjeta upotrebe ikonkretne konstrukcija postrojenja.Trenutno se koristi pet različitih osnovnih vrsta ulja:

1. mineralna ulja za amonijak i R22

2. polialfaolefin za amonijak i CO2 (R744)

3. alkilbenzen za amonijak i R22

4. ulja na bazi poliglikola za amonijak, CO2 i R134a

5. ulja bogata esterima za R404A, R134a, R 507 i CO2, kao i druge mješavine rashladnih sredstava, kao npr.R410A i R407C.

Uz osnovne čiste uljne komponente koriste se i mješavine mineralnog ulja i alkilbenzena ili polialfaolefina ialkilbenzena.Svojstva rashladnog sredstva vrlo su različita u odnosu na navedena ulja.Za par radnih medija – rashladno sredstvo i ulje za rashladnike – postavljaju se dva temeljna zahtjeva:

a) minimalna viskoznost od 7 cSt, maksimalna od 70 cSt na ulazu kompresora, uz uzimanje u obzirtopljivosti rashladnog sredstva u ulju

i

b) mješljivost obje tekuće faze udjela ulja (približno 1 do 2 %) i rashladnog sredstva.Osim zahtjeva za dostatnom viskoznošću ulja za podmazivanje, visina krajnjih temperatura pri stlačivanju ukompresoru mora biti dovoljna da se ulje s rashladnim sredstvom može pothladiti za minimalno 10 K kakoprilikom pada tlaka i/ili povećanja temperature ne bi došlo do stvaranja pjene prije nego li ulje dospije do mjestaležajeva. Osnovni zahtjev b) ne ispunjavaju mineralno ulje, alkilbenzen i polialfaolefin u spoju s amonijakom jertamo postoji stopostotno područje netopljivosti i nema topljivosti pare rashladnog sredstva u ulju ni mješljivostitekućih faza. Usprkos tome, upotreba tih ulja preferira se u postrojenjima s NH3. Stupnjevi odvajanja sitnihčestica ulja sprječavaju da veći udjeli ulja dospiju u rashladni cirkulacijski krug.Navedene varijante osnovnih ulja uzrokuju različite stope izbacivanja ulja jer postoje bitna odstupanja u plamištunavedenih ulja (najniže plamište alkilbenzena približno je 160 °C, a najviše plamište polialfaolefina znatno iznad200 °C).Iako je protočnost ulja obilježena stiništem koje navode proizvođači ulja, gore navedene vrste osnovnih uljapokazuju različita svojstva viskoznosti temperature tako da pri istoj izlaznoj viskoznosti, npr. od 68 cSt, pri niskimtemperaturama u isparivaču mogu nastupiti razlike u viskoznosti koje se na -20 °C kreću između 1500 i 20 000cSt.

| Tipovi C ... XFGrasso Vijčani kompresor

GEA Refrigeration Germany GmbH | C_505533_8 | Izdanje: 22.04.2015 13

Page 14: 1 ULJA ZA PODMAZIVANJE VIJČANIH KOMPRESORA Documents/Grasso Screw...Za predkompresore na plinskim turbinama CPI 9001-100 108 260 H2 CPI 1507-68 PAG 62 231 Za teške ugljikovodike,

Ulja u odnosu na rashladna sredstva imaju sljedeća svojstva:

• AmonijakUz izuzetak ulja na bazi poliglikola, amonijak nije topljiv u drugim medijima za podmazivanje. Mehaničkomiješanje ipak je vrlo intenzivno tako da se uvijek dovodi amonijak u ulje. Na temelju ipak neznatnog udjelaamonijaka ne mijenja se mazivost ulja, a nema ni mješljivosti tekućih faza ulja i rashladnog sredstva. Zbogtoga je potrebno učinkovito odvajanje ulja.

• HFC (npr. R134a, R404A, R507)HFC ulja ne sadrže klor i njihova primjena nije ograničena. Za ta se rashladna sredstva koriste ulja bogataesterima. Potrebno je pripaziti na veću topljivost tih rashladnih sredstava u uljima bogatima esterima jer seulazna viskoznost ulja može znatno promijeniti topljenjem rashladnog sredstva u ulju. Protočnost ulja u ispa-rivaču ostvarena je na temelju dobre mješljivosti u širokim granicama.

U nastavku slijedi opis najvažnijih svojstava glavnih skupina ulja:

1. Mineralno uljeMineralna ulja na bazi naftena najprikladnija su za rashladne uređaje, ali koriste se i ulja na bazi parafina.Ulja na bazi parafina posebnom obradom (deparafinizacijom) poprimaju manje ili više jednaka svojstva kaoulja na bazi naftena. Mineralna ulja odlikuju se relativno malom mješljivošću s HCFC-om (npr. R22) priniskim temperaturama. Mineralna ulja odlikuju se relativno visokim intenzitetom viskoznosti i niskim parnimtlakom (više plamište), što ima pozitivan učinak na izbacivanje ulja.

2. Alkilbenzen (poznat i kao alkilbenzol)Alkilbenzeni sintetička su ulja koje se proizvode od prirodnog plina. Karakterizira ih visoka mješljivost sderivatima HCFC-a (npr. R22), čak i pri nižim temperaturama isparivanja. Alkilbenzeni imaju veću termičkustabilnost od mineralnih ulja (upotreba amonijaka u klipnim kompresorima). Ipak, imaju veću sklonoststvaranju pjene u odvajaču ulja od mineralnih ulja, a time i jačem izbacivanju ulja, što je uvjetovano nižimplamištem. Nakon prebacivanja s mineralnog ulja na alkilbenzen potrebno je pripaziti jer alkilbenzeni imajusnažan učinak čišćenja, zbog čega se filtri nakon promjene ulja na početku brže zaprljaju nego što jeuobičajeno.

3. PolialfaolefiniPolialfaolefini sintetička su ulja veće kemijske i termičke stabilnosti. Iz tog se razloga preferira njihova upo-treba u kompresorima koji rade na visokim krajnjim temperaturama pri stlačivanju, npr. u toplinskoj crpki.Polialfaolefini upotrebljavaju se u postrojenjima s amonijakom. Vrlo nisko stinište dopušta vrlo nisketemperature isparivanja. Visoko plamište polialfaolefina dovodi do manjeg izbacivanja ulja.Pozor: visoka anilinska točka polialfaolefina uzrok je relativno snažnog skupljanja O-prstenova CRkvalitete uslijed čega može doći do propuštanja i na statičkim brtvama ako se mineralna ulja ialkilbenzeni zamijene polialfaolefinima.Skupljanje se može izbjeći upotrebom sintetičkih miješanih ulja od polialfaolefina i alkilbenzena. Prilikomkorištenja čistih polialfaolefinskih ulja kompresori Grasso opremljeni su HNBR prstenima na kojima ne dolazido skupljanja uzrokovanih uljem.

4. Ulja bogata esterimaZa razliku od mineralnog ulja, alkilbenzenskih i polialfaolefinskih ulja, ulja bogata esterima rastapaju noveneklorirane HFC-ove (R134a, R404A, R507 itd.). Iz tog su razloga ulja bogata esterima trenutno jedini medijiza podmazivanje koji se mogu koristiti uz HFC. Ulja bogata esterima imaju više plamište, čime se povoljnoutječe na udio uljne pare iz odvajača ulja, a time i na izbacivanje ulja. Ulja bogata esterima higroskopnog susvojstva. Apsorbiraju vodu ako dođu u doticaj s atmosferom. Zato je ulja bogata esterima potrebno čuvati uzatvorenim posudama. Prije punjenja ulja potrebno je pažljivo isprazniti kompresor.

| Tipovi C ... XFGrasso Vijčani kompresor

14 GEA Refrigeration Germany GmbH | C_505533_8 | Izdanje: 22.04.2015

Page 15: 1 ULJA ZA PODMAZIVANJE VIJČANIH KOMPRESORA Documents/Grasso Screw...Za predkompresore na plinskim turbinama CPI 9001-100 108 260 H2 CPI 1507-68 PAG 62 231 Za teške ugljikovodike,

5. Ulje na bazi poliglikolaUlja na bazi poliglikola rastapaju amonijak i izrazito su higroskopna. Stoga se postavljaju isti zahtjevi kao i pripostupanju s uljem bogatim esterima. Prilikom odabira ulja treba obratiti pozornost na opadanje viskoznostiuslijed topljivosti rashladnog sredstva u ulju. Potrebno je provjeriti protočnost ulja u isparivaču, imajući u vidumješljivost ulja za rashladnik i rashladnog sredstva pri određenim temperaturama isparivanja.

| Tipovi C ... XFGrasso Vijčani kompresor

GEA Refrigeration Germany GmbH | C_505533_8 | Izdanje: 22.04.2015 15

Page 16: 1 ULJA ZA PODMAZIVANJE VIJČANIH KOMPRESORA Documents/Grasso Screw...Za predkompresore na plinskim turbinama CPI 9001-100 108 260 H2 CPI 1507-68 PAG 62 231 Za teške ugljikovodike,

KORIŠTENE NAZIVNE VELIČINE ZA ULJA:

GustoćaZa povratni vod ulja može biti važna razlika u gustoći između tekućine rashladnog sredstva i ulja. Valja uzetiu obzir da alkilbenzen ima manju gustoću od mineralnog ulja, a poliglikol veću. Metode za određivanjegustoće opisane su u normi DIN 51757.

ViskoznostPrema normi ISO 3448 sredstva za podmazivanja klasificirana su u klase viskoznosti koje se navode kaoISO VG br. Pri tome je ISO broj samo nazivna veličina, tj. stvarna viskoznost smije odstupati u određenimpodručjima (norma DIN 51562). Podatak o viskoznosti odnosi se na 40 °C i na 100 °C.

Indeks viskoznostiIndeks viskoznosti pokazuje koliko se viskoznost mijenja promjenom temperature (ISO 2909). Visok indeksviskoznosti znači manje promjene viskoznosti pri promjenama temperatura u usporedbi s niskim indeksomviskoznosti.

PlamištePlamište pokazuje pri kojoj se temperaturi pare koje izlaze iz zagrijane posude mogu zapaliti iznad plamena.Metode mjerenja opisane su u normi ISO 2592. Ulja s visokim plamištem imaju nizak tlak uljne pare. Topoboljšava mogućnosti za odvajanje ulja od stiješnjenog plina u odvajaču ulja i smanjuje izbacivanje uljakompresora u uređaj.

StiništeStinište je temperatura pri kojoj se tečnost ulja toliko smanji da u roku od 5 s pod određenim uvjetima više neistječe iz posude. Prema normi temperatura stiništa niža je 3 % od mjerene temperature (metoda mjerenjaprema normi ISO 3016). Stinište je bitno za parove radnih medija koji nisu topljivi jedni s drugima. Ulja snižim stiništem mogu se lakše vratiti na usisnu stranu od ulja s višim stiništem. No iz prakse je poznato da jemoguće koristiti ulja i pri temperaturama isparivanja nižima od stiništa, a da pri tome ne dođe do problema upogonu.

Točka zamućenjaTočka zamućenja određuje temperaturu pri kojoj se tekućina R12, u koju je dodano 10 % ulja, zamućuječesticama voska koje se odvajaju iz ulja ako je ono ohlađeno (metoda mjerenja prema normi DIN 51351).Točka zamućenja bitna je ako se ulje i rashladno sredstvo mogu miješati. Točka zamućenja pokazuje dakoliko ulje sadrži voska te može li uređaj s HCFC-om (npr. R22) raditi pri niskim temperaturama isparivanja.Prilikom odvajanja voska iz ulja mogu nastupiti problemi na ekspanzijskom ventilu ili na regulacijskimventilima. Za ulja bogata esterima navodi se kritična temperatura topljenja, mjerena pri mješavini od 10 %ulja i 90 % R134a. Kritična temperatura topljenja temperatura je pri kojoj se ulje u cijelosti odvaja odrashladnog sredstva (nisu standardne veličine).

Anilinska točkaAnilinska točka pokazuje temperaturu pri kojoj se homogena otopina uslijed zagrijavanja s istim udjelimavolumena tvari odnosno sredstva za podmazivanje ili ulja i anilina ponovno zamućuje pri rashlađivanjutijekom rastavljanja. Anilinska točka mjeri količinu nezasićenog ugljika koji se može pronaći u ulju. Ona jemjera za kompatibilnost različitih brtvenih radnih tvari s kojima ulje dolazi u kontakt (metoda mjerenja premanormi ISO 3977). Većina ulja za rashladnike ima nižu anilinsku točku. O-prsteni od neoprena ili kloroprenabubre i potrebno ih je zamijeniti nakon demontaže. Polialfaolefinska ulja za rashladnike imaju višu anilinskutočku, zbog čega bi se neopreni skupljali. Prilikom korištenja polialfaolefina kao ulja za rashladnik potrebnoje koristiti HNBR kao radne tvari za O-prstene.

Neutralizacijski brojNeutralizacijski broj pokazuje sadržaj kiseline ulja i dokazuje se titracijom kalijeva oksida (KOH). Vrijednostse iskazuje u mg kalijeva hidroksida po gramu ulja (metoda mjerenja prema normi DIN 51558). Svježa bi uljatrebala imati niži neutralizacijski broj.

| Tipovi C ... XFGrasso Vijčani kompresor

16 GEA Refrigeration Germany GmbH | C_505533_8 | Izdanje: 22.04.2015

Page 17: 1 ULJA ZA PODMAZIVANJE VIJČANIH KOMPRESORA Documents/Grasso Screw...Za predkompresore na plinskim turbinama CPI 9001-100 108 260 H2 CPI 1507-68 PAG 62 231 Za teške ugljikovodike,

Napomene o izmjeni uljaMijenjate li vrstu ulja ili proizvođača ulja, trebali biste se prethodno savjetovati s proizvođačem kompresorada biste izbjegli probleme pri pogonu uređaja. Prilikom korištenja nekompatibilnih vrsta ulja moguća suodvajanja iz ulja koja mogu prouzročiti probleme na uređaju (filtri ulja, mazivost ležaja, nije zajamčenovraćanje ulja). Ako bi ipak bilo nužna upotreba drugog tipa ulja, svakako potpuno uklonite ulje iz uređaja tetemeljito očistite kompresor i odvajač ulja (po mogućnosti uz dodatno ispiranje).

Tablica za odabir uljaU tablici za odabir ulja navedena su sva dopuštena ulja za vijčane kompresore Grasso. Ovisno ospecifičnostima uređaja potrebno je pri odabiru ulja pripaziti na gore navedene tehničke posebnosti.

| Tipovi C ... XFGrasso Vijčani kompresor

GEA Refrigeration Germany GmbH | C_505533_8 | Izdanje: 22.04.2015 17

Page 18: 1 ULJA ZA PODMAZIVANJE VIJČANIH KOMPRESORA Documents/Grasso Screw...Za predkompresore na plinskim turbinama CPI 9001-100 108 260 H2 CPI 1507-68 PAG 62 231 Za teške ugljikovodike,

| Tipovi C ... XFGrasso Vijčani kompresor

18 GEA Refrigeration Germany GmbH | C_505533_8 | Izdanje: 22.04.2015