Click here to load reader

#1 Styczeń - luty 2015

 • View
  218

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of #1 Styczeń - luty 2015

 • MINISTRANCI Dwumiesicznik ministrantw parafii pw. Najwitszego Serca Jezusa w remie

  Numer | stycze luty

 • 2 | Ministranci parafii Najwitszego Serca Jezusa w remie

  Kalendarium

  1 STYCZNIA Uroczysto witej Boej Rodzicielki Maryi

  2 STYCZNIA Wspomnienie w. Bazylego i Grzegorza z Nazjany

  6 STYCZNIA Uroczysto Objawienia Paskiego

  11 STYCZNIA Chrzest Paski - wito

  17 STYCZNIA Wspomnienie w. Antoniego

  21 STYCZNIA Wspomnienie w. Agnieszki

  24 STYCZNIA Wspomnienie w. Franciszka Salezego, biskupa

  27 STYCZNIA Wspomnienie b. Jerzego Matulewicza, biskupa

  28 STYCZNIA Wspomnienie w. Tomasza z Akwinu

  31 STYCZNIA Wspomnienie w. Jana Bosko (patrona ministrantw!)

  2 LUTEGO wito Ofiarowania Paskiego

  5 LUTEGO Wspomnienie w. Agaty

  6 LUTEGO Wspomnienie w. mm. Pawa Miki i towarzyszy

  10 LUTEGO Wspomnienie w. Scholastyki

  14 LUTEGO wito - w. Cyryla i Metodego (patronw Europy)

  18 LUTEGO roda Popielcowa (rozpoczcie Wielkiego Postu)

 • Ministranci parafii Najwitszego Serca Jezusa w remie | 3

  Sowo wstpne

  Krluj nam Chryste!

  Przed Wami pierwszy numer gazetki ministrantw przy parafii

  pw. Najwitszego Serca Jezusa w remie. Znajduj si w nim

  najwaniejsze wydarzenia z naszego ycia ministranckiego, jakie miay

  miejsce w ostatnim czasie. Czasopismo jest tworzone przez naszych

  ministrantw dla osb, ktre chc nas bliej pozna, jak i dla nas

  samych. Gazetka jest robiona w ramach kroniki. Nowe numery bd

  ukazywa si co dwa miesice na naszej stronie internetowej w

  specjalnej zakadce nasza gazetka.

  Mamy nadziej, e gazetka z czasem si rozwinie. Na razie

  cieszymy si z tego co mamy i myl, e moemy by z tego dumni.

  Zapraszamy do lektury!

  ukasz

  Zieliski

 • 4 | Ministranci parafii Najwitszego Serca Jezusa w remie

  Nasi najlepsi

  Podsumowanie punktacji za wrzesie, padziernik i wakacje. Najlepszy okaza si Sebastian Witasiak, ktry uzyska 260 punktw. Piotr Adamczyk i Miosz Wesoek zdobyli tyle samo punktw 151 i razem s na sidmym miejscu.

  1. Witasiak Sebastian 260 pkt 2. Zieliski ukasz 213 pkt

  3. Zieliski Tomasz 200 pkt 4. Kossmann Daniel 180 pkt 5. Michalak Kacper 173 pkt 6. Michalak Filip 170 pkt 7. Adamczyk Piotr 151 pkt 7. Wesoek Miosz 151 pkt 8. Kozowski Filip 139 pkt

 • Ministranci parafii Najwitszego Serca Jezusa w remie | 5

  Mamy nowych lektorw i ceremoniarza!

  22 listopada, o godz. 11:00, w

  poznaskiej katedrze odbya

  si uroczysta Msza wita,

  w ktrej ponad setka

  ministrantw zostaa pro-

  mowana przez ks. biskupa

  Grzegorza Balcerka. Zostao

  ustanowionych 54 ceremo-

  niarzy, 49 lektorw, dwch

  psaterzystw i jeden

  komentator liturgiczny. Lektorzy dodatkowo otrzymali z rk ksidza

  biskupa krzy lektorski. Z naszej parafii zostali mianowani na lektorw

  ukasz Zieliski i Tomek Zieliski, a ceremoniarzem zosta Filip

  Kozowski. Wszyscy ministranci zostali przedtem odpowiednio

  przygotowani podczas letnich kursw. Poznawali tam praktyczne

  umiejtnoci, ale take formowali swoje wntrze. Nasi ministranci swj

  kurs odbyli w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu.

  Trwa on osiem dni. Ksidzem opiekunem by ks. Maciej Wegner.

  Lektorw na zajciach

  z formacji biblijnej

  prowadzi kl. Patryk

  Stefaniak, a na zajciach

  z fonetyki kl. Pawe

  Miostan. Ceremoniarzy

  uczy Marek Borucki,

  Cyprian Halek i Dawid

  Grzegorzewicz, ktrzy

  sami byli ministrantami

  animatorami.

  ukasz Zieliski

 • 6 | Ministranci parafii Najwitszego Serca Jezusa w remie

  Zajlimy trzecie miejsce w

  turnieju krglarskim!

  Nasi ministranci brali udzia w Turnieju

  Krglarskim o Puchar Ksidza Proboszcza

  Parafii Ducha witego w remie. Kada

  druyna skadaa si z ksidza i dwch

  ministrantw. Naszymi reprezentantami

  by ks. Proboszcz Ryszard z Arkiem

  Szukowskim i Filipem Kozowskim.

  Turniej zosta rozegrany 13 grudnia 2014 o

  godzinie 10:00.

  W turnieju udzia wziy nastpujce parafie: Parafia w. Michaa

  Archanioa w Dolsku, Parafia pw. w. Rocha w Wieszczyczynie, Parafia

  w. Michaa Archanioa w Bociszewie, Parafia witego Ducha w

  remie i Najwitszego Serca Jezusa w remie.

  I miejsce zdobya druyna z parafii

  w. Ducha zyskujc 338 pkt. II

  miejsce przypado na parafi z

  Dolska, ktra miaa 325 pkt. Nasza

  druyna wywalczya III miejsce

  gromadzc 300 pkt. W kategorii

  indywidualnej podobnie jak w

  klasyfikacji druynowej, I miejsce

  uzyska reprezentant parafii w.

  Ducha zdobywszy 122 pkt., II

  miejsce - reprezentant parafii z Dolska zdobywajc 118 pkt. i III

  miejsce zdoby reprezentant naszej parafii - Filip Kozowski, ktry

  uzyska 117 pkt.

  Filip Kozowski

 • Ministranci parafii Najwitszego Serca Jezusa w remie | 7

  Nasza strona internetowa zaja trzecie miejsce w Polsce!

  W padziernikowym wydaniu Maego Gocia Niedzielnego zosta

  opublikowany artyku o najlepszych stronach ministranckich w Polsce.

  Pierwsze miejsce zajli ministranci z parafii pw. Podwyszenia Krzya i

  w. Herberta w Katowicach, drugie miejsce ministranci z parafii pw.

  w. Szczepana w Katowicach-Bogucicach i trzecie miejsce ministranci

  z parafii pw. Najwitszego Serca Jezusa w remie!

  " Strona internetowa ministrantw z parafii Najwitszego

  Serca Jezusa ze remu jest raczej skromna, ale bardzo adna.

  Kady chtnie zostaby tu na duej. Dlatego zaja trzecie

  miejsce. Ministrant znajdzie to, co najwaniejsze dla

  ministranta - informacje o zbirkach i aktualnej punktacji,

  jak i praktyczne ABC suby. Ciekawie wyglda spis suby

  liturgicznej. Kada funkcja przy otarzu ma odpowiedni

  graficzny herb. Jest jeszcze specjalny regulamin. Punkt pity

  w rozdziale trzecim mwi: "Strj ministranta i lektora

  powinien by zawsze czysty i wyprasowany". Mona te

  zobaczy filmik pokazujcy, jak dobrze wypenia obowizki

  ministranta."

  Cytat: May Go Niedzielny

  Adres naszej strony:

  ministrancinsjsrem.strefa.pl

 • 8 | Ministranci parafii Najwitszego Serca Jezusa w remie

  Dogmat o Trjcy witej

  Istnienie Trjcy witej jest jednym, z budzcych najwicej

  wtpliwoci dogmatw. Poza ateistami, szczeglnie nie mog

  zrozumie tego muzumanie, ktrzy dziwi si, e chrzecijastwo

  zalicza si do religii monoteistycznych, skoro s trzy Osoby Boskie.

  W artykule napisz na czym polega Trjca wita, oraz skd si wzi

  ten dogmat i jakie powinno by podejcie ludzi wierzcych do tego

  tematu.

  Zaczn od odpowiedzi na

  pierwsze pytanie. W

  chrzecijastwie wyznajemy

  wiar, w jednego Boga, ale w

  trzech Osobach. Nie polega

  to na tym, e Bg ukazuje

  si nam, w kilku postaciach,

  tak jakby zakada jaki

  kostium, ale e to s Trzy

  Osoby majce odrbn

  wiadomo, ale stanowice

  jedno. Jednoczenie Jezus

  i Duch wity s tak samo

  wszechmocni i wszechwie-

  dzcy, jak Bg Ojciec.

  Dogmat ten wzi si

  bezporednio, z tego co

  mwi Jezus w ewangelii. Midzy innymi sowa: "Ja i Ojciec jedno

  jestemy" J 10,30. To wszystko jest do skomplikowane, wic przejd

  do odpowiedzi na ostatnie pytanie. Zaczn od krtkiej anegdoty. Kiedy

  jaki czas temu kadem si spa i jak zwykle, w takich sytuacjach

  zaczem rozmyla nad rnymi rzeczami (co zreszt skutecznie

 • Ministranci parafii Najwitszego Serca Jezusa w remie | 9

  przeszkadza mi, w zaniciu), do gowy przyszo mi pewno pytanie,

  zaryzykowabym stwierdzenia, e filozoficzne. Dotyczyo ono cytatu z

  ewangelii wedug w. Mateusza dotyczce koca wiata: "o dniu owym

  i godzinie nikt nie wie, nawet anioowie niebiescy, tylko sam Ojciec"

  (Mt 24,36). Co wydawao mi si nie tak. Skoro Jezus i Duch wity s

  wszechwiedzcy to czemu nie znaj daty paruzji czyli powtrnego

  przyjcia Chrystusa. Nastpnie zrodzio mi si gowie, kilka rnych

  koncepcji, ktre ostatecznie wszystkie odrzuciem i na tym

  zakoczyem moje rozwaania na ten temat. Dlaczego to napisaem?

  Poniewa jest to wstp do podsumowania tego artykuu.

  PODSUMOWANIE I ODPOWIED NA TRZECIE PYTANIE

  Katechizm Kocioa Katolickiego mwi o Trjcy witej, jako o

  tajemnicy, ktr po prostu trzeba przyj. Ten dogmat, jak i

  odpowied na moje pytanie, ktrych nie jestemy w stanie poj.

  Rzeczy, ktre nam wydaj si

  nie logiczne i dziwne, s

  normalne dla Boga. By moe

  kiedy poznamy odpowied

  na nurtujce nas pytania, ale

  jestem pewien, e jeli tak si

  stanie to dopiero wtedy jak

  ju bdziemy po tamtej

  stronie. Pki co jedyn

  dostpn nam opcj, jest

  przyj ten dogmat jak

  prawd objawion przez Boga

  i bezgranicznie mu zaufa.

  Jakub Mynarz

 • 10 | Ministranci parafii Najwitszego Serca Jezusa w remie

  Czas na w. Jana Bosko!

  w. Jan Bosko urodzi si 16

  sierpnia 1815r. w Becchi we

  Woszech. Jest patronem

  wszystkich, uczniw, modziey,

  redaktorw, wydawcw, a przede

  wszystkim nas-ministrantw.

  Jego wspomnienie obchodzone

  jest 31 stycznia. Miejsce kultu to

  Bazylika Maryi Wspomoycielki

  w Turynie. Zmar 31 stycznia

  1888

Search related