1 Procedura Operationala Pentru Atribuirea Contractelor de Achizitie

Embed Size (px)

Text of 1 Procedura Operationala Pentru Atribuirea Contractelor de Achizitie

 • 7/27/2019 1 Procedura Operationala Pentru Atribuirea Contractelor de Achizitie

  1/65

  R.A.

  AEROPORTULORADEA

  _____________

  DepartamentACHIZITII

  PROCEDURA OPERAIONALprivind atribuirea contractelor de achizitie

  prin cerere de oferta

  Ediia: 1Nr.de ex.: 3Revizia: -Nr.de ex. : -

  Cod: P.O. 1Pagina 1 din 62

  Exemplar nr.: 1

  1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau dupa caz, areviziei in cadrul editiei procedurii operationale

  Elemente

  privind

  responsabilii/operatiunea

  Numele siprenumele

  Functia Data Semnatura

  1 2 3 4 5

  1.1. Elaborat ef achizitii1.2. Verificat Director economic1.3 Aprobat Director

  1

 • 7/27/2019 1 Procedura Operationala Pentru Atribuirea Contractelor de Achizitie

  2/65

  R.A.

  AEROPORTULORADEA

  _____________

  DepartamentACHIZITII

  PROCEDURA OPERAIONALprivind atribuirea contractelor de achizitie

  prin cerere de oferta

  Ediia: 1Nr.de ex.: 3Revizia: -Nr.de ex. : -

  Cod: P.O. 1Pagina 2 din 62

  Exemplar nr.: 1

  2. Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii operationale

  Editia/ revizia incadrul editiei

  Componenta revizuitaModalitatea reviziei

  Data de la care seaplica prevederileeditiei sau reviziei

  editiei1 2 3 4

  2.1. Editia 1 x x 01.01.20___ 2.2. Revizia 12.3 Revizia 2

  2

 • 7/27/2019 1 Procedura Operationala Pentru Atribuirea Contractelor de Achizitie

  3/65

  R.A.

  AEROPORTULORADEA

  _____________

  DepartamentACHIZITII

  PROCEDURA OPERAIONALprivind atribuirea contractelor de achizitie

  prin cerere de oferta

  Ediia: 1Nr.de ex.: 3Revizia: -Nr.de ex. : -

  Cod: P.O. 1Pagina 3 din 62

  Exemplar nr.: 1

  3. Lista cuprizand persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa caz, revizia din cadruleditiei procedurii operationale

  Nr.Crt

  Scopuldifuzarii

  Exem-plarnr.

  Compar-

  timentFunctia

  Nume siprenume

  Dataprimirii

  Semnatura

  1 2 3 4 5 6 7

  3.1. Aplicare 1 Contabilitate

  Contabil sef

  3.2. Aplicare 2 Administrativ

  Administrator

  3.6. Aplicare 3 Secretar iat

  Secretara

  3.4. Informare 1 Contabilitate

  Contabil sef

  3.8. Evidenta 1 Contabi

  litate

  Contabil sef

  3.6. Arhivare 1 Contabilitate

  Contabil sef

  3.7. Altescopuri

  - - - - -

  3

 • 7/27/2019 1 Procedura Operationala Pentru Atribuirea Contractelor de Achizitie

  4/65

  R.A.

  AEROPORTULORADEA

  _____________

  DepartamentACHIZITII

  PROCEDURA OPERAIONALprivind atribuirea contractelor de achizitie

  prin cerere de oferta

  Ediia: 1Nr.de ex.: 3Revizia: -Nr.de ex. : -

  Cod: P.O. 1Pagina 4 din 62

  Exemplar nr.: 1

  4. SCOP

  4.1. Stabilirea unui set unitar de reguli pentru reglementarea atribuirii contractelor de

  achizitie publica4.2. Stabilirea responsabilitatilor privind intocmirea, avizarea si aprobarea

  documentelor aferente acestei activitati

  5. DOMENIU

  4

 • 7/27/2019 1 Procedura Operationala Pentru Atribuirea Contractelor de Achizitie

  5/65

  R.A.

  AEROPORTULORADEA

  _____________

  DepartamentACHIZITII

  PROCEDURA OPERAIONALprivind atribuirea contractelor de achizitie

  prin cerere de oferta

  Ediia: 1Nr.de ex.: 3Revizia: -Nr.de ex. : -

  Cod: P.O. 1Pagina 5 din 62

  Exemplar nr.: 1

  Procedura se aplica de catre persoanele din cadrul R.A. AEROPORTUL ORADEAcompartiment achizitii publice .

  5

 • 7/27/2019 1 Procedura Operationala Pentru Atribuirea Contractelor de Achizitie

  6/65

  R.A.

  AEROPORTULORADEA

  _____________

  DepartamentACHIZITII

  PROCEDURA OPERAIONALprivind atribuirea contractelor de achizitie

  prin cerere de oferta

  Ediia: 1Nr.de ex.: 3Revizia: -Nr.de ex. : -

  Cod: P.O. 1Pagina 6 din 62

  Exemplar nr.: 1

  6. DOCUMENTE DE REFERINA

  6.1. Decizia nr.___/_________ de constituire a comisiei de achizitii pe anul 20___.

  6.2. O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, acontractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;

  6.3. H.G. nr.925/2006 Hotarare pentru aprobarea normelor de aplicare a

  prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr.34/20066.4. Ghidul pentru atribuirea contractelor de achizitie publica nr. 155/2006.

  6.5. O.G. nr. 119/1999 - privind auditul intern i controlul financiar preventiv;

  6.6. Legea nr.: 84/2003 pentru modificarea i completarea OG nr.: 119/1999 privindauditul intern i controlul financiar preventiv;

  6.7. OMFP nr.: 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generalereferitoare la exercitarea controlului financiar preventiv;

  6.8. OMFP nr. 912/2004 pentru modificarea i completarea Normelor metodologicegenerale referitoare la exercitarea cfp, aprobate prin OMFP nr. 522/2003

  6.9. OM.F.P. nr. 1.792/2002 - pentru aprobarea Normelor metodologice privind

  angajarea, lichidarea, ordonanarea i plata cheltuielilor instituiilor publice, precum iorganizarea, evidena i raportarea angajamentelor bugetare i legale

  6.10. OMFP nr. 1954/2005 pentru aprobarea Clasificaiei indicatorilor privind finanelepublice

  6

 • 7/27/2019 1 Procedura Operationala Pentru Atribuirea Contractelor de Achizitie

  7/65

  R.A.

  AEROPORTULORADEA

  _____________

  DepartamentACHIZITII

  PROCEDURA OPERAIONALprivind atribuirea contractelor de achizitie

  prin cerere de oferta

  Ediia: 1Nr.de ex.: 3Revizia: -Nr.de ex. : -

  Cod: P.O. 1Pagina 7 din 62

  Exemplar nr.: 1

  7. DEFINIII SI PRESCURTRI

  7.1. DEFINIII7.1.1. An bugetar - anul financiar pentru care se aprob bugetul; anul bugetar este anul

  calendaristic care ncepe la data de 1 ianuarie i se ncheie la data de 31 decembrie;7.1.2. Angajament bugetar - orice act prin care o autoritate competent, potrivit legii,

  afecteaz fonduri publice unei anumite destinaii, n limita creditelor bugetare aprobate;

  7.1.3. Angajament legal - faz n procesul execuiei bugetare reprezentnd orice actjuridic din care rezult sau ar putea rezulta o obligaie pe seama fondurilor publice;

  7.1.4. Articol bugetar - subdiviziune a clasificaiei cheltuielilor bugetare, determinat nfuncie de caracterul economic al operaiunilor n care acestea se concretizeaz i care

  desemneaz natura unei cheltuieli, indiferent de aciunea la care se refer;

  7.1.5. Balana de verificare - procedeu contabil prin care, lunar, trimestrial, semestrial sauori de cate ori este nevoie, se grupeaz si se sistematizeaz informaiile in conturi, urmarindu-se

  respectarea dublei nregistrri (Lista tuturor conturilor soldate si nesoldate in Cartea mare, incare sunt prezentate, in funcie de forma, informaii privind soldurile, rulajele si sumele

  conturilor);

  7.1.6. Bilan - document contabil de sinteza care reflecta activul, pasivul si capitalulpropriu al unei Organizaii la incheierea exerciiului financiar, precum si in celelalte situaii

  prevzute de lege;7.1.7. Balana - Tabel statistico-economic folosit in analiza si planificare, prin care se

  compara si se raporteaz indicatorii care urmeaz a fi corelai, echilibrai, pe o anumita perioada;

  7.1.8. Buget - document prin care sunt prevzute i aprobate n fiecare an veniturile icheltuielile sau, dup caz, numai cheltuielile, n funcie de sistemul de finanare a instituiilor

  publice;7.1.9. Clasificaie bugetar - gruparea veniturilor i cheltuielilor bugetare ntr-o ordine

  obligatorie i dup criterii unitare;

  7.1.10. Cereri de tragere - document pe care debitorul il prezint bncii creditoare si princare se solicita virarea unor sume din creditul contractat;

  7.1.11. Control financiar preventiv - activitatea prin care se verific legalitatea i

  regularitatea operaiunilor efectuate pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public,nainte de aprobarea acestora;

  7.1.12. Cont - procedeu contabil de urmrire permanenta si sistematica, intr-o formaspeciala, in expresie valorica si uneori cantitativa, existenta si micarea mijloacelor si a surselor

  acestora, precum si procesele economice si rezultatele acestora;7.1.13. Creane - valori avansate temporar de o organizaie terilor (persoane fizice sau

  juridice) pentru care urmeaz sa primeasc un echivalent (o suma de bani sau un serviciu);7.1.14. Credit - partea dreapta a oricrui cont - relaie bneasca apruta in legtura cu

  acordarea de imprumuturi in bani unor persoane (fizice sau juridice ) sau in legtura cu amnareaplaii pentru marfurile/serviciile prestate;

  7.1.15. Credit bugetar - sum aprobat prin buget, reprezentnd limita maxim pn la care sepot ordonana i efectua pli n cursul anului bugetar pentru angajamentele contractate n cursulexerciiului bugetar i/sau din exerciii anterioare pentru aciuni multianuale, respectiv se pot angaja,

  ordonana i efectua pli din buget pentru celelalte aciuni;7.1.16. Deschidere de credite bugetare - aprobare comunicat Trezoreriei Statului de ctre

  Ordonantatorul principal de credite in limita creia se pot efectua repartizri de credite bugetare siplai de casa din bugetele locale;

  7

 • 7/27/2019 1 Procedura Operationala Pentru Atribuirea Contractelor de Achizitie

  8/65

 • 7/27/2019 1 Procedura Operationala Pentru Atribuirea Contractelor de Achizitie

  9/65

  R.A.

  AEROPORTULORADEA

  _____________

  DepartamentACHIZITII

  PROCEDURA OPERAIONALprivind atribuirea contractelor de achizitie

  prin cerere de oferta

  Ediia: 1Nr.de ex.: 3Revizia: -Nr.de ex. : -

  Cod: P.O. 1Pagina 9 din 62

  Exemplar nr.: 1

  ulterioara a ofertei, in cazul aplicarii unei proceduri de licitatie restransa, negociere sau dialog

  competitiv;7.1.38. Concurent - oricare operator economic care a prezentat un proiect in cadrul unui

  concurs de solutii;7.1.39.Contract de achizitie publica - contractul care include si categoria contractului

  sectorial, astfel cum este definit la art. 229 alin. (2), cu titlu oneros, incheiat in scris intre una sau

  mai multe autoritati contractante, pe de o parte, si unul sau mai multi operatori economici, pe dealta parte, avand ca obiect executia de lucrari, furnizarea de produse sau prestarea de servicii, in

  sensul prezentei ordonante de urgenta;

  7.1.40. Contract de concesiune de lucrari publice - contractul care are aceleasicaracteristici ca si contractul de lucrari, cu deosebirea ca in contrapartida lucrarilor executate

  contractantul, in calitate de concesionar, primeste din partea autoritatii contractante, in calitate deconcedent, dreptul de a exploata rezultatul lucrarilor pe o perioada determinata sau acest drept

  insotit de plata unei sume de bani prestabilite;7.1.41.Contract de concesiune de servicii - contractul care are aceleasi caracteristici ca si

  contractul de servicii, cu deosebirea ca in contrapartida serviciilor prestate contractantul, in

  calitate de concesionar, primeste din partea autoritatii contractante, in calitate de concedent,dreptul de a exploata serviciile pe o perioada determinata sau acest drept insotit de plata unei

  sume de bani prestabilite;7.1.42.Contractant - ofertantul care a devenit, in conditiile legii, parte intr-un contract de

  achizitie publica;

  7.1.43. Documentatie de atribuire - documentatia ce cuprinde toate informatiile legate deobiectul contractului de achizitie publica si de procedura de atribuire a acestuia, inclusiv caietul

  de sarcini sau, dupa caz, documentatia descriptiva;7.1.44. Drept special sau exclusiv - dreptul care rezulta din orice forma de autorizare

  acordata, conform prevederilor legale sau ca urmare a emiterii unor acte administrative, de o

  autoritate competenta si care are ca efect rezervarea desfasurarii de activitati in domeniulanumitor servicii publice numai de catre una sau de catre un numar limitat de persoane, afectand

  in mod substantial posibilitatea altor persoane de a desfasura o astfel de activitate;7.1.45. Fonduri publice - sume alocate din bugetele prevazute la art. 1 alin. (2) din Legea

  nr. 500/2002privind finantele publice, cu modificarile ulterioare;7.1.46. Intreprindere publica - persoana juridica ce desfasoara activitati economice siasupra careia se exercita direct sau indirect, ca urmare a unor drepturi de proprietate, a

  participatiilor financiare sau a regulilor specifice prevazute in actul de infiintare a intreprinderiirespective, influenta dominanta a unei autoritati contractante, astfel cum este definita aceasta la

  art. 8 lit. a), b) sau c); prezumtia de exercitare a influentei dominante se aplica in orice situatie in

  care, in raport cu o astfel de persoana, una sau mai multe autoritati contractante definite conformart. 8 lit. a), b) sau c) se afla, direct ori indirect, in cel putin unul dintre urmatoarele cazuri:

  - detin majoritatea capitalului subscris;- detin controlul majoritatii voturilor in organul de conducere, cum ar fi adunarea generala;

  - pot numi in componenta consiliului de administratie, a organului de conducere sau de

  supervizare mai mult de jumatate din numarul membrilor acestuia;7.1.45.Licitatie electronica - procesul repetitiv realizat dupa o prima evaluare completa a

  ofertelor, in care ofertantii au posibilitatea, exclusiv prin intermediul mijloacelor electronice, de

  9

 • 7/27/2019 1 Procedura Operationala Pentru Atribuirea Contractelor de Achizitie

  10/65

  R.A.

  AEROPORTULORADEA

  _____________

  DepartamentACHIZITII

  PROCEDURA OPERAIONALprivind atribuirea contractelor de achizitie

  prin cerere de oferta

  Ediia: 1Nr.de ex.: 3Revizia: -Nr.de ex. : -

  Cod: P.O. 1Pagina 10 din 62

  Exemplar nr.: 1

  a reduce preturile prezentate si/sau de a imbunatati alte elemente ale ofertei; evaluarea finala

  trebuie sa se realizeze in mod automat prin mijloacele electronice utilizate;7.1.46 Mijloace electronice - utilizarea echipamentelor electronice pentru procesarea si

  stocarea de date care sunt difuzate, transmise si receptionate prin cablu, radio, mijloace opticesau prin alte mijloace electromagnetice;

  7.1.47.Ofertant - oricare operator economic care a depus oferta;7.1.48.Oferta - actul juridic prin care operatorul economic isi manifesta vointa de a se

  angaja din punct de vedere juridic intr-un contract de achizitie publica; oferta cuprinde

  propunerea financiara si propunerea tehnica;

  7.1.49Operator economic - oricare furnizor de produse, prestator de servicii ori executantde lucrari - persoana fizica/juridica, de drept public sau privat, ori grup de astfel de persoane cu

  activitate in domeniul care ofera in mod licit pe piata produse, servicii si/sau executie de lucrari;7.1.50.Operatorul sistemului electronic de achizitii publice - persoana juridica de drept

  public care asigura autoritatilor contractante suportul tehnic destinat aplicarii, prin mijloaceelectronice, a procedurilor de atribuire;

  7.1.51.Procedura de atribuire - etapele ce trebuie parcurse de autoritatea contractanta side catre candidati/ofertanti pentru ca acordul partilor privind angajarea in contractul de achizitie

  publica sa fie considerat valabil; procedurile de atribuire sunt: licitatia deschisa, licitatia

  restransa, dialogul competitiv, negocierea, cererea de oferte, concursul de solutii;7.1.52.Propunere financiara - parte a ofertei ce cuprinde informatiile cu privire la pret,

  tarif, alte conditii financiare si comerciale corespunzatoare satisfacerii cerintelor solicitate prin

  documentatia de atribuire;7.1.53. Propunere tehnica - parte a ofertei elaborata pe baza cerintelor din caietul de

  sarcini sau, dupa caz, din documentatia descriptiva;7.1.54. Scris sau in scris - orice ansamblu de cuvinte si cifre care pot fi citite,

  reproduse si apoi comunicate. Acest ansamblu poate include si informatii transmise si stocate

  prin mijloace electronice;7.1.55. Ssistem de achizitie dinamic - proces in intregime electronic, limitat in timp si

  deschis pe intreaga sa durata oricarui operator economic care indeplineste criteriile de calificaresi selectie si care a prezentat o oferta orientativa conforma cu cerintele caietului de sarcini."

  7.1.56. Sistemul electronic de achizitii publice - SEAP - desemneaza sistemul informaticde utilitate publica, accesibil prin internet la o adresa dedicata, utilizat in scopul aplicarii prinmijloace electronice a procedurilor de atribuire;

  7.1.57. Tratat - Tratatul pentru infiintarea Comunitatii Europene, incheiat la 25 martie1957, cu modificarile si completarile ulterioare;

  7.1.58. Vocabularul comun al achizitiilor publice - CPV - desemneaza nomenclatorul de

  referinta aplicabil contractelor de achizitie publica, adoptat prin Regulamentul nr. 2.195/2002/CEal Parlamentului European si al Consiliului privind vocabularul comun al achizitiilor publice,

  publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 340 din 16 decembrie 2002, asigurandcorespondenta cu alte nomenclatoare existente;

  7.1.59. Zile - zilele calendaristice, in afara cazului in care se mentioneaza ca sunt zile

  lucratoare."

  10

 • 7/27/2019 1 Procedura Operationala Pentru Atribuirea Contractelor de Achizitie

  11/65

  R.A.

  AEROPORTULORADEA

  _____________

  DepartamentACHIZITII

  PROCEDURA OPERAIONALprivind atribuirea contractelor de achizitie

  prin cerere de oferta

  Ediia: 1Nr.de ex.: 3Revizia: -Nr.de ex. : -

  Cod: P.O. 1Pagina 11 din 62

  Exemplar nr.: 1

  7.2. PRESCURTRI

  7.2.2. L - Lege7.2.3. OMFP - Ordin al Ministrului Finanelor Publice7.2.4. DGFP - Direcia Generala a Finanelor Publice

  7.2.5. OP - Ordin de plata7.2.6. RAC - Responsabil Asigurarea Calitii

  7.2.7. SMC - Sistem de Management al Calitii

  7.2.8. CPV - vocabularul comun al achizitiilor publice

  7.2.9. SEAP - sistemul electronic de achizitii publice

  8. DESCRIEREA PROCEDURII

  8.1. Tipuri de contracte de achizitie publica

  Contractele de achizitie publica sunt:

  a) contracte de lucrari;b) contracte de furnizare;

  c) contracte de servicii."

  Contractul de lucrari este acel contract de achizitie publica care are ca obiect:a) fie executia de lucrari legate de una dintre activitatile cuprinse in anexa nr. 1 sau executia

  unei constructii;

  11

 • 7/27/2019 1 Procedura Operationala Pentru Atribuirea Contractelor de Achizitie

  12/65

  R.A.

  AEROPORTULORADEA

  _____________

  DepartamentACHIZITII

  PROCEDURA OPERAIONALprivind atribuirea contractelor de achizitie

  prin cerere de oferta

  Ediia: 1Nr.de ex.: 3Revizia: -Nr.de ex. : -

  Cod: P.O. 1Pagina 12 din 62

  Exemplar nr.: 1

  b) fie atat proiectarea, cat si executia de lucrari legate de una dintre activitatile cuprinse in

  anexa nr. 1 sau atat proiectarea, cat si executia unei constructii;c) fie realizarea prin orice mijloace a unei constructii care corespunde necesitatii si

  obiectivelor autoritatii contractante, in masura in care acestea nu corespund prevederilor lit. a) sib).

  In sensul prevederilor alin. (1), prin constructie se intelege rezultatul unui ansamblu de

  lucrari de constructii de cladiri sau lucrari de geniu civil, destinat sa indeplineasca prin el insusi ofunctie tehnica sau economica.

  Contractul de furnizare este acel contract de achizitie publica, altul decat contractul de

  lucrari, care are ca obiect furnizarea unuia sau mai multor produse, prin cumparare, inclusiv inrate, inchiriere sau leasing, cu sau fara optiune de cumparare.

  Contractul de achizitie publica ce are ca obiect principal furnizarea de produse si, cu titluaccesoriu, operatiuni/lucrari de instalare si punere in functiune a acestora este considerat contract

  de furnizare."Contractul de servicii este acel contract de achizitie publica, altul decat contractul de

  lucrari sau de furnizare, care are ca obiect prestarea unuia sau mai multor servicii, astfel cum

  acestea sunt prevazute in anexele nr. 2A si 2B."Contractul de achizitie publica care are ca obiect principal prestarea unor servicii si, cu

  titlu accesoriu, desfasurarea unor activitati dintre cele prevazute in anexa nr. 1 este consideratcontract de servicii.

  Contractul de achizitie publica care are ca obiect atat furnizarea de produse, cat si

  prestarea de servicii este considerat:a) contract de furnizare, daca valoarea estimata a produselor este mai mare decat valoarea

  estimata a serviciilor prevazute in contractul respectiv;b) contract de servicii, daca valoarea estimata a serviciilor este mai mare decat valoarea

  estimata a produselor prevazute in contractul respectiv.

  8.2. Reguli comune aplicabile pentru atribuirea contractului de achizitie publica

  8.2.1. Reguli generale

  Procedurile de atribuire a contractului de achizitie publica sunt:a) licitatia deschisa, respectiv procedura la care orice operator economic interesat are

  dreptul de a depune oferta;

  b) licitatia restransa, respectiv procedura la care orice operator economic are dreptul de a-si depune candidatura, urmand ca numai candidatii selectati sa aiba dreptul de a depune oferta;

  12

 • 7/27/2019 1 Procedura Operationala Pentru Atribuirea Contractelor de Achizitie

  13/65

  R.A.

  AEROPORTULORADEA

  _____________

  DepartamentACHIZITII

  PROCEDURA OPERAIONALprivind atribuirea contractelor de achizitie

  prin cerere de oferta

  Ediia: 1Nr.de ex.: 3Revizia: -Nr.de ex. : -

  Cod: P.O. 1Pagina 13 din 62

  Exemplar nr.: 1

  c) dialogul competitiv, respectiv procedura la care orice operator economic are dreptul de

  a-si depune candidatura si prin care autoritatea contractanta conduce un dialog cu candidatiiadmisi, in scopul identificarii uneia sau mai multor solutii apte sa raspunda necesitatilor sale,

  urmand ca, pe baza solutiei/solutiilor, candidatii selectati sa elaboreze oferta finala;d) negocierea, respectiv procedura prin care autoritatea contractanta deruleaza consultari

  cu candidatii selectati si negociaza clauzele contractuale, inclusiv pretul, cu unul sau mai multi

  dintre acestia. Negocierea poate fi:- negociere cu publicarea prealabila a unui anunt de participare;

  - negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare;

  e) cererea de oferte, respectiv procedura simplificata prin care autoritatea contractantasolicita oferte de la mai multi operatori economici.

  Autoritatea contractanta are dreptul de a organiza un concurs de solutii, respectiv oprocedura speciala prin care achizitioneaza, indeosebi in domeniul amenajarii teritoriului, al

  proiectarii urbanistice si peisagistice, al arhitecturii sau in cel al prelucrarii datelor, un plan sauun proiect, prin selectarea acestuia pe baze concurentiale de catre un juriu, cu sau fara acordarea

  de premii."

  Autoritatea contractanta are dreptul de a achizitiona direct produse, servicii sau lucrari, inmasura in care valoarea achizitiei nu depaseste echivalentul in lei a 10.000 euro pentru fiecare

  achizitie de produse, servicii sau lucrari. Achizitia se realizeaza pe baza de document justificativcare, in acest caz, se considera a fi contract de achizitie publica, iar obligatia respectarii

  prevederilor prezentei ordonante de urgenta se limiteaza numai la prevederile art. 204 alin. (2)."

  Autoritatea contractanta are obligatia de a atribui contractul de achizitie publica prinaplicarea procedurilor de licitatie deschisa sau licitatie restransa."

  Prin exceptie , autoritatea contractanta are dreptul de a aplica celelalte proceduriprevazute la art. 18 alin. (1), dupa caz, numai in circumstantele specifice prevazute la art. 94, art.

  110 alin. (1), art. 122 sau 124.

  Orice autoritate contractanta are dreptul de a aplica procedurile de atribuire prevazute laart. 18, prin utilizarea mijloacelor electronice."

  Aplicarea procedurilor de atribuire prin utilizarea mijloacelor electronice se realizeazaprin intermediul SEAP.

  Guvernul are dreptul de a stabili prin hotarare obligatia anumitor autoritati contractantede a aplica procedurile de atribuire a unor contracte de achizitie publica numai prin utilizareamijloacelor electronice.

  Guvernul are dreptul de a aproba prin hotarare proiectarea si implementarea unui sistemcentralizat la nivel national de achizitionare specializata a anumitor produse, servicii sau lucrari

  de la sau prin unitati de achizitii centralizate.

  Unitatea de achizitii centralizata este o autoritate contractanta, care:a) achizitioneaza in nume propriu produse si/sau servicii, care sunt sau pot fi destinate

  unei/unor alte autoritati contractante;b) atribuie contracte de achizitie publica sau incheie acorduri-cadru, in numele si pentru o

  alta/alte autoritati contractante.

  (3) Se considera ca autoritatea contractanta, care achizitioneaza produse, servicii saulucrari de la sau printr-o unitate de achizitii centralizata, respecta prevederile prezentei ordonante

  13

 • 7/27/2019 1 Procedura Operationala Pentru Atribuirea Contractelor de Achizitie

  14/65

  R.A.

  AEROPORTULORADEA

  _____________

  DepartamentACHIZITII

  PROCEDURA OPERAIONALprivind atribuirea contractelor de achizitie

  prin cerere de oferta

  Ediia: 1Nr.de ex.: 3Revizia: -Nr.de ex. : -

  Cod: P.O. 1Pagina 14 din 62

  Exemplar nr.: 1

  de urgenta in masura in care unitatea de achizitii centralizata le respecta, la randul ei, atunci cand

  realizeaza activitatile prevazute mai sus.Autoritatea contractanta nu are dreptul de a diviza contractul de achizitie publica in mai

  multe contracte distincte de valoare mai mica si nici de a utiliza metode de calcul care saconduca la o subevaluare a valorii estimate a contractului de achizitie publica, cu scopul de a

  evita aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta care instituie obligatii ale autoritatii

  contractante in raport cu anumite praguri valorice.Fara a aduce atingere celorlalte prevederi ale prezentei ordonante de urgenta, autoritatea

  contractanta are obligatia de a asigura garantarea protejarii acelor informatii pe care operatorul

  economic le precizeaza ca fiind confidentiale, in masura in care, in mod obiectiv, dezvaluireaacestor informatii ar prejudicia interesele legitime ale operatorului economic, in special in ceea

  ce priveste secretul comercial si proprietatea intelectuala.

  8.2.2. Reguli de estimare a valorii contractului de achizitie publica

  Autoritatea contractanta are obligatia de a estima valoarea contractului de achizitie

  publica pe baza calcularii si insumarii tuturor sumelor platibile pentru indeplinirea contractuluirespectiv, fara taxa pe valoarea adaugata, luand in considerare orice forme de optiuni si, in

  masura in care acestea pot fi anticipate la momentul estimarii, orice eventuale suplimentari saumajorari ale valorii contractului.

  In cazul in care autoritatea contractanta a prevazut posibilitatea de acordare a unor

  premii/prime pentru candidati/ofertanti, atunci determinarea valorii estimate a contractului deachizitie publica trebuie sa includa si valoarea premiilor/primelor respective.

  Valoarea estimata a contractului de achizitie publica trebuie sa fie determinata inainte deinitierea procedurii de atribuire a contractului respectiv. Aceasta valoare trebuie sa fie valabila la

  momentul transmiterii spre publicare a anuntului de participare sau, in cazul in care procedura de

  atribuire nu presupune publicarea unui astfel de anunt, la momentul transmiterii invitatiei departicipare.

  In cazul in care, prin atribuirea contractului de furnizare, autoritatea contractanta isipropune sa dobandeasca produse care necesita si operatiuni/lucrari de instalare si punere in

  functiune, atunci valoarea estimata a acestui contract trebuie sa includa si valoarea estimata aoperatiunilor/lucrarilor respective.In cazul in care, la data estimarii valorii contractului de furnizare, autoritatea contractanta

  nu are inca stabilita modalitatea de dobandire a produselor, respectiv, cumparare, inclusiv in rate,inchiriere sau leasing, cu sau fara optiune de cumparare, atunci valoarea estimata a acestui

  contract trebuie sa fie considerata ca fiind egala cu cea mai mare dintre valorile ce corespund

  fiecarui mod de dobandire a produselor.In cazul in care, la data estimarii valorii contractului de furnizare, autoritatea contractanta

  a stabilit modalitatea de dobandire a produselor, respectiv prin cumparare in rate, prin inchirieresau prin leasing cu sau fara optiune de cumparare, atunci metoda de estimare variaza in functie

  de durata contractului respectiv, astfel:

  a) daca durata contractului este stabilita si este mai mica sau egala cu 12 luni, atuncivaloarea estimata trebuie calculata prin insumarea tuturor ratelor platibile pe intreaga durata a

  contractului respectiv;

  14

 • 7/27/2019 1 Procedura Operationala Pentru Atribuirea Contractelor de Achizitie

  15/65

 • 7/27/2019 1 Procedura Operationala Pentru Atribuirea Contractelor de Achizitie

  16/65

  R.A.

  AEROPORTULORADEA

  _____________

  DepartamentACHIZITII

  PROCEDURA OPERAIONALprivind atribuirea contractelor de achizitie

  prin cerere de oferta

  Ediia: 1Nr.de ex.: 3Revizia: -Nr.de ex. : -

  Cod: P.O. 1Pagina 16 din 62

  Exemplar nr.: 1

  contractanta are dreptul de a aplica procedura cererii de oferta numai pentru loturile care

  indeplinesc, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:a) valoarea estimata, fara TVA, a lotului respectiv este mai mica sau egala cu

  echivalentul in lei a 75.000 euro;b) valoarea cumulata a loturilor pentru care se aplica procedura cererii de oferta nu

  depaseste 20% din valoarea totala a serviciilor care urmeaza sa fie prestate.

  In cazul in care autoritatea contractanta isi propune sa achizitioneze servicii de asigurare,atunci valoarea estimata a acestor contracte de servicii se calculeaza pe baza primelor de

  asigurare ce urmeaza a fi platite, precum si a altor forme de remuneratii aferente serviciilor

  respective.In cazul in care autoritatea contractanta isi propune sa achizitioneze servicii bancare sau

  alte servicii financiare, atunci valoarea estimata a acestor contracte de servicii se calculeaza pebaza taxelor, comisioanelor, dobanzilor si a oricaror alte forme de remuneratii aferente

  serviciilor respective.In cazul in care autoritatea contractanta isi propune sa achizitioneze servicii de proiectare,

  urbanism, inginerie si alte servicii tehnice, atunci valoarea estimata a acestor contracte de servicii

  se calculeaza pe baza onorariilor ce urmeaza a fi platite si a oricaror alte forme de remuneratiiaferente serviciilor respective.

  In cazul in care autoritatea contractanta isi propune sa achizitioneze lucrari pentru careurmeaza sa puna la dispozitie executantului materiale, utilaje, echipamente tehnologice sau orice

  alte amenajari si dotari necesare executiei lucrarilor, atunci valoarea estimata a respectivului

  contract de lucrari trebuie sa includa atat costul lucrarii care urmeaza sa se execute, cat sivaloarea totala a facilitatilor mentionate.

  In cazul in care obiectul contractului de lucrari il constituie executia unui ansamblu delucrari care presupune, dupa caz, si furnizarea de echipamente, instalatii, utilaje sau alte dotari

  aferente, atunci valoarea estimata se determina avandu-se in vedere valoarea totala a intregului

  ansamblu.In cazul in care o lucrare permite executia pe obiecte/loturi, pentru care autoritatea

  contractanta isi propune sa atribuie, unuia sau mai multor executanti, contracte distincte delucrari, atunci valoarea estimata trebuie determinata avandu-se in vedere valoarea cumulata a

  tuturor obiectelor/loturilor care intra in componenta lucrarii respective. In cazul in care valoareacumulata a tuturor obiectelor/loturilor care intra in componenta lucrarii respective depasestepragul valoric prevazut la art. 124 lit. c), atunci autoritatea contractanta are dreptul de a aplica

  procedura cererii de oferta numai pentru obiectele/loturile care indeplinesc in mod cumulativ,urmatoarele conditii:

  a) valoarea estimata, fara TVA, a obiectului/lotului respectiv este mai mica sau egala cu

  echivalentul in lei a 500.000 euro;".b) valoarea estimata cumulata a obiectelor/loturilor pentru care se aplica prezenta

  exceptie nu depaseste 20% din valoarea totala estimata a lucrarii.Art. 30. - In cazul in care autoritatea contractanta isi propune sa organizeze un concurs de

  solutii, atunci valoarea estimata care trebuie luata in considerare se determina astfel:

  a) daca concursul de solutii este organizat ca o procedura independenta, atunci valoareaestimata include valoarea tuturor premiilor/sumelor care urmeaza a fi acordate concurentilor,

  inclusiv valoarea estimata a contractului de servicii care ar putea fi incheiat ulterior, conform

  16

 • 7/27/2019 1 Procedura Operationala Pentru Atribuirea Contractelor de Achizitie

  17/65

  R.A.

  AEROPORTULORADEA

  _____________

  DepartamentACHIZITII

  PROCEDURA OPERAIONALprivind atribuirea contractelor de achizitie

  prin cerere de oferta

  Ediia: 1Nr.de ex.: 3Revizia: -Nr.de ex. : -

  Cod: P.O. 1Pagina 17 din 62

  Exemplar nr.: 1

  prevederilor art. 122 lit. h) sau art. 252 lit. i), in cazul in care autoritatea contractanta nu a exclus

  aceasta posibilitate in anuntul de participare la concurs;b) daca concursul de solutii este organizat ca parte a unei proceduri de atribuire a unui

  contract de servicii, atunci valoarea estimata luata in considerare este valoarea estimata acontractului de servicii respectiv, in care se include valoarea eventualelor premii/sume care

  urmeaza a fi acordate concurentilor.

  In cazul in care autoritatea contractanta isi propune sa incheie un acord-cadru, atuncivaloarea estimata se considera a fi valoarea maxima estimata, fara TVA, a tuturor contractelor de

  achizitie publica ce se anticipeaza ca vor fi atribuite in baza acordului-cadru respectiv, pe

  intreaga sa durata.In cazul in care autoritatea contractanta isi propune sa utilizeze un sistem de achizitie

  dinamic, atunci valoarea estimata se considera a fi valoarea maxima estimata, fara TVA, atuturor contractelor de achizitie publica ce se anticipeaza ca vor fi atribuite prin utilizarea

  sistemului de achizitie dinamic respectiv, pe intreaga sa durata.

  8.2.3. Reguli de elaborare a documentatiei de atribuire

  Autoritatea contractanta are obligatia de a preciza in cadrul documentatiei de atribuireorice cerinta, criteriu, regula si alte informatii necesare pentru a asigura ofertantului/candidatului

  o informare completa, corecta si explicita cu privire la modul de aplicare a procedurii de

  atribuire.Documentatia de atribuire trebuie sa cuprinda, fara a se limita la cele ce urmeaza, cel

  putin:a) informatii generale privind autoritatea contractanta, in special cu privire la adresa - inclusiv

  telefon, fax, e-mail -, persoane de contact, mijloace de comunicare etc.;

  b) instructiuni privind date limita care trebuie respectate si formalitati care trebuie indeplinitein legatura cu participarea la procedura de atribuire;

  c) daca sunt solicitate, cerintele minime de calificare, precum si documentele care urmeaza safie prezentate de ofertanti/candidati pentru dovedirea indeplinirii criteriilor de calificare si

  selectie;d) caietul de sarcini sau documentatia descriptiva, aceasta din urma fiind utilizata in cazulaplicarii procedurii de dialog competitiv sau de negociere;

  e) instructiuni privind modul de elaborare si de prezentare a propunerii tehnice si financiare;f) informatii detaliate si complete privind criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei

  castigatoare, corespunzator prevederilor cap. V sectiunea a 3-a;

  g) instructiuni privind modul de utilizare a cailor de atac;h) informatii referitoare la clauzele contractuale obligatorii.

  Autoritatea contractanta are dreptul de a preciza in documentatia de atribuire institutiilecompetente de la care operatorii economici pot obtine informatii privind reglementarile

  referitoare la impozitare, precum si cele referitoare la protectia mediului.

  Autoritatea contractanta are obligatia sa precizeze in documentatia de atribuire regulileobligatorii referitoare la conditiile de munca si de protectie a muncii, care sunt in vigoare la nivel

  national si care trebuie respectate pe parcursul indeplinirii contractului de lucrari ori de servicii,

  17

 • 7/27/2019 1 Procedura Operationala Pentru Atribuirea Contractelor de Achizitie

  18/65

 • 7/27/2019 1 Procedura Operationala Pentru Atribuirea Contractelor de Achizitie

  19/65

  R.A.

  AEROPORTULORADEA

  _____________

  DepartamentACHIZITII

  PROCEDURA OPERAIONALprivind atribuirea contractelor de achizitie

  prin cerere de oferta

  Ediia: 1Nr.de ex.: 3Revizia: -Nr.de ex. : -

  Cod: P.O. 1Pagina 19 din 62

  Exemplar nr.: 1

  d) fie prin precizarea performantelor si/sau cerintelor functionale solicitate, astfel cum sunt

  acestea prevazute la lit. b), pentru anumite caracteristici, si prin referirea la standardele sauomologarile tehnice, prevazute la lit. a), pentru alte caracteristici.

  In cazul in care autoritatea contractanta defineste specificatiile tehnice din caietul desarcini, optand pentru modalitatea prevazuta la art. 35 alin. (6) lit. a), atunci nici o oferta nu

  poate fi respinsa pe motiv ca produsele sau serviciile prevazute in propunerea tehnica nu sunt

  conforme cu specificatiile precizate, daca ofertantul demonstreaza, prin orice mijloc adecvat, capropunerea tehnica prezentata satisface intr-o maniera echivalenta cerintele autoritatii

  contractante definite prin specificatiile tehnice.

  In cazul in care autoritatea contractanta defineste specificatiile tehnice din caietul desarcini prin precizarea performantelor si/sau cerintelor functionale solicitate, atunci nici o oferta

  nu poate fi respinsa daca ofertantul demonstreaza prin orice mijloc adecvat ca produsele,serviciile sau lucrarile oferite asigura indeplinirea performantelor sau cerintelor functionale

  solicitate deoarece sunt conforme cu:a) un standard national care adopta un standard european:

  b) o omologare tehnica europeana;

  c) o specificatie tehnica comuna utilizata in Comunitatea Europeana;d) un standard international;

  e) alte reglementari tehnice elaborate de organisme de standardizare europene.Un mijloc adecvat de a dovedi conformitatea cu specificatiile tehnice solicitate il poate

  reprezenta dosarul tehnic al producatorului sau un raport de incercare/testare emis de un

  organism recunoscut, cum ar fi, dupa caz, un laborator neutru de incercari si calibrare sau unorganism de certificare si inspectie care asigura respectarea standardelor europene aplicabile;

  autoritatea contractanta are obligatia de a accepta certificate emise de organisme recunoscute inoricare dintre statele membre ale Uniunii Europene.

  Performantele si cerintele functionale prevazute la art. 35 alin. (6) lit. b), prin care se

  definesc specificatiile tehnice, pot include si caracteristici de mediu.In cazul in care autoritatea contractanta solicita indeplinirea anumitor caracteristici de

  mediu in ceea ce priveste performantele si cerintele functionale, atunci aceasta are dreptul de autiliza, integral sau partial, specificatii definite prin "etichete ecologice" europene,

  (multi)nationale sau prin orice alte "etichete ecologice", daca se indeplinesc, in mod cumulativurmatoarele conditii:a) specificatiile respective sunt adecvate pentru definirea caracteristicilor produselor sau

  serviciilor a caror furnizare/prestare reprezinta obiect al contractului de achizitie publica;b) cerintele pentru "eticheta ecologica" au fost elaborate pe baze stiintifice;

  c) "eticheta ecologica" a fost adoptata printr-o procedura specifica ce a permis implicarea

  tuturor partilor interesate - organisme guvernamentale, consumatori, producatori, distribuitori,organizatii de mediu;

  d) "eticheta ecologica" este accesibila/disponibila oricarei persoane interesate.Autoritatea contractanta are dreptul de a preciza in caietul de sarcini faptul ca produsele

  sau serviciile oferite care detin o anumita "eticheta ecologica" sunt considerate ca indeplinesc

  implicit specificatiile tehnice solicitate. Pe de alta parte, autoritatea contractanta nu are dreptul dea considera o propunere tehnica ca fiind neconforma, pentru singurul motiv ca produsele sau

  19

 • 7/27/2019 1 Procedura Operationala Pentru Atribuirea Contractelor de Achizitie

  20/65

  R.A.

  AEROPORTULORADEA

  _____________

  DepartamentACHIZITII

  PROCEDURA OPERAIONALprivind atribuirea contractelor de achizitie

  prin cerere de oferta

  Ediia: 1Nr.de ex.: 3Revizia: -Nr.de ex. : -

  Cod: P.O. 1Pagina 20 din 62

  Exemplar nr.: 1

  serviciile ofertate nu detin "eticheta ecologica" precizata, daca ofertantul demonstreaza, prin

  orice mijloc adecvat ca produsele/serviciile oferite corespund specificatiilor tehnice solicitate.Un mijloc adecvat de a dovedi conformitatea cu specificatiile tehnice solicitate il poate

  reprezenta dosarul tehnic al producatorului sau un raport de incercare/testare emis de unorganism recunoscut, astfel cum este prevazut la art. 36 alin. (3); autoritatea contractanta are

  obligatia de a accepta certificate emise de organisme recunoscute in oricare dintre statele

  membre ale Uniunii Europene.Se interzice definirea in caietul de sarcini a unor specificatii tehnice care indica o anumita

  origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de

  inventie, o licenta de fabricatie, care au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatorieconomici sau a anumitor produse.

  Prin derogare de la prevederile alin. (1), se admite o astfel de indicatie, dar numai in modexceptional, in situatia in care o descriere suficient de precisa si inteligibila a obiectului

  contractului nu este posibila prin aplicarea prevederilor art. 35 si 36 si numai insotita dementiunea sau echivalent.

  Autoritatea contractanta are dreptul de a impune in cadrul documentatiei de atribuire, in

  masura in care acestea sunt compatibile cu dreptul comunitar, conditii speciale de indeplinire acontractului prin care se urmareste obtinerea unor efecte de ordin social sau in legatura cu

  protectia mediului si promovarea dezvoltarii durabile.Autoritatea contractanta are obligatia de a asigura obtinerea documentatiei de atribuire de

  catre orice operator economic interesat care inainteaza o solicitare in acest sens.

  Autoritatea contractanta are dreptul de a opta pentru una dintre urmatoarele modalitati deobtinere a documentatiei de atribuire de catre operatorii economici:

  a) asigurarea accesului direct, nerestrictionat si deplin, prin mijloace electronice, la continutuldocumentatiei de atribuire;

  b) punerea la dispozitie oricarui operator economic care a inaintat o solicitare in acest sens sau,

  dupa caz, caruia i s-a transmis o invitatie de participare a unui exemplar din documentatia deatribuire, pe suport hartie si/sau pe suport magnetic.

  In cazul prevazut la alin. (2) lit. b), autoritatea contractanta are dreptul de a stabili un pretpentru obtinerea documentatiei de atribuire, cu conditia ca acest pret sa nu depaseasca costul

  multiplicarii documentatiei, la care se poate adauga, daca este cazul, costul transmiterii acesteiaprin posta.

  8.2.4. Reguli de participare la procedura de atribuire

  Orice operator economic are dreptul de a participa, individual sau intr-un grup de

  operatori, la procedura de atribuire.Ofertantul/candidatul care, in conformitate cu legislatia statului in care este stabilit, este

  abilitat sa presteze o anumita activitate nu poate fi exclus dintr-o procedura de atribuire pentrusingurul motiv ca, in conformitate cu legislatia nationala, acest tip de activitate poate fi prestat

  numai de catre persoane juridice sau numai de catre persoane fizice.

  Autoritatea contractanta are dreptul de a impune ca participarea la procedura de atribuiresa fie permisa numai unor ateliere protejate sau acelor ofertanti care se angajeaza sa

  indeplineasca contractul in contextul unor programe de angajare protejata, in cadrul carora

  20

 • 7/27/2019 1 Procedura Operationala Pentru Atribuirea Contractelor de Achizitie

  21/65

 • 7/27/2019 1 Procedura Operationala Pentru Atribuirea Contractelor de Achizitie

  22/65

 • 7/27/2019 1 Procedura Operationala Pentru Atribuirea Contractelor de Achizitie

  23/65

  R.A.

  AEROPORTULORADEA

  _____________

  DepartamentACHIZITII

  PROCEDURA OPERAIONALprivind atribuirea contractelor de achizitie

  prin cerere de oferta

  Ediia: 1Nr.de ex.: 3Revizia: -Nr.de ex. : -

  Cod: P.O. 1Pagina 23 din 62

  Exemplar nr.: 1

  d) prin orice combinatie a celor prevazute la lit. a)-c).

  Autoritatea contractanta are dreptul de a impune, in documentatia de atribuire,modalitatile de comunicare pe care intentioneaza sa le utilizeze pe parcursul aplicarii procedurii.

  Modalitatile de comunicare impuse de autoritatea contractanta trebuie sa nu restrictionezeaccesul operatorilor economici la procedura de atribuire.

  Instrumentele utilizate pentru comunicarea electronica, precum si caracteristicile lor

  tehnice trebuie sa fie nediscriminatorii, disponibile in mod facil oricarui operator economic sitrebuie sa asigure interoperabilitatea cu tehnologiile uzuale de informare si comunicare.

  In cazul in care documentele se transmit prin mijloace electronice, acestora le sunt

  aplicabile prevederile legale referitoare la semnatura electronica.Operatorul economic are dreptul de a transmite o solicitare de participare la procedura de

  atribuire prin oricare dintre modalitatile prevazute la art. 60 alin. (1) sau prin telefon, in acest dinurma caz operatorul economic avand obligatia de a confirma solicitarea de participare in scris,

  cat mai curand posibil.Autoritatea contractanta are dreptul de a impune ca orice solicitare de participare la

  procedura de atribuire, care a fost transmisa prin fax, sa fie confirmata, intr-un termen rezonabil,

  prin scrisoare transmisa prin posta sau prin mijloace electronice. In acest caz, autoritateacontractanta are obligatia de a preciza in anuntul de participare cerinta respectiva, precum si

  termenul in care aceasta trebuie indeplinita.Operatorul economic are dreptul de a transmite oferta numai prin posta sau, daca

  autoritatea contractanta prevede aceasta posibilitate, prin mijloace electronice.

  In cazul in care autoritatea contractanta stabileste ca ofertele urmeaza sa fie transmiseprin posta, ofertantul are, in mod implicit, si dreptul de a depune oferta direct la sediul autoritatii

  contractante sau la o alta adresa indicata de aceasta.Autoritatea contractanta are dreptul de a stabili ca solicitarile de participare si/sau ofertele

  sa fie transmise prin mijloace electronice, numai daca se asigura respectarea urmatoarelor

  cerinte:a) informatiile referitoare la posibilitatile specifice de transmitere electronica, inclusiv

  criptarea, sunt disponibile pentru orice operator economic interesat;b) dispozitivele electronice de receptionare garanteaza in mod corespunzator integritatea si

  confidentialitatea datelor receptionate;c) operatorii economici trebuie sa transmita inainte de data limita de transmitere documentele,certificatele, declaratiile si altele asemenea, solicitate conform prevederilor cap. V sectiunea a 2-

  a, in cazul in care acestea nu sunt disponibile in format electronic.In sensul prevederilor art. 64 garantarea integritatii si confidentialitatii datelor

  receptionate presupune faptul ca dispozitivele electronice, prin caracteristicile tehnice pe care le

  detin si/sau prin procedurile specifice utilizate, permit indeplinirea in mod cumulativ a cel putinurmatoarelor conditii:

  a) momentul exact al primirii ofertelor sau solicitarilor de participare, precum si, daca estecazul, a unor planuri/proiecte poate fi determinat cu precizie;

  b) inainte de data limita de transmitere a datelor, nici o persoana nu are acces la datele

  transmise;c) in cazul in care interdictia de acces prevazuta la lit. b) a fost incalcata, acest acces

  neautorizat este clar detectabil;

  23

 • 7/27/2019 1 Procedura Operationala Pentru Atribuirea Contractelor de Achizitie

  24/65

 • 7/27/2019 1 Procedura Operationala Pentru Atribuirea Contractelor de Achizitie

  25/65

  R.A.

  AEROPORTULORADEA

  _____________

  DepartamentACHIZITII

  PROCEDURA OPERAIONALprivind atribuirea contractelor de achizitie

  prin cerere de oferta

  Ediia: 1Nr.de ex.: 3Revizia: -Nr.de ex. : -

  Cod: P.O. 1Pagina 25 din 62

  Exemplar nr.: 1

  Autoritatea contractanta are obligatia de a prelungi perioada pentru elaborarea ofertelor in

  cazul in care acestea nu pot fi elaborate decat dupa vizitarea amplasamentelor sau dupaconsultarea la fata locului a unor documente-anexa la caietul de sarcini, precum si in cazul in

  care autoritatea contractanta nu are posibilitatea de a transmite documentatia de atribuire sauraspunsul la solicitarea de clarificari in termenele limita stabilite de prezenta ordonanta de

  urgenta, desi a primit in timp util o solicitare in acest sens. Intr-o astfel de situatie, data limita de

  depunere a ofertelor se decaleaza cu o perioada suficienta, astfel incat orice operator economicinteresat sa dispuna de un timp rezonabil necesar pentru obtinerea informatiilor complete si

  relevante pentru elaborarea ofertei.

  8.3. Cererea de oferte

  Autoritatea contractanta are dreptul de a aplica procedura de cerere de oferte numai in

  cazul in care valoarea estimata, fara TVA, a contractului de achizitie publica este mai mica decatsau egala cu echivalentul in lei al urmatoarelor praguri:

  a) pentru contractul de furnizare: 75.000 euro;

  b) pentru contractul de servicii: 75.000 euro;c) pentru contractul de lucrari: 500.000 euro

  Incepand cu data de 1 ianuarie 2007, cererea de oferte se initiaza prin publicarea in SEAPa unei invitatii de participare la procedura de atribuire.

  Invitatia de participare cuprinde cel putin urmatoarele informatii:

  a) data si ora limita stabilite pentru primirea ofertelor;b) adresa la care se transmit ofertele;

  b1) data si ora deschiderii ofertelor;".c) limba sau limbile in care trebuie elaborata oferta;

  d) daca se solicita indeplinirea unor criterii minime de calificare, mentionarea acestora;

  e) o scurta descriere a obiectului contractului de achizitie publica ce urmeaza sa fieatribuit;

  f) modul de obtinere a documentatiei de atribuire.In cazul in care documentatia de atribuire este accesibila direct prin mijloace electronice,

  autoritatea contractanta are obligatia de a include in invitatia de participare informatii privindmodul de accesare a documentatiei respective.Incepand cu data de 1 ianuarie 2007, autoritatea contractanta are dreptul, in cazuri

  temeinic justificate, sa solicite Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si MonitorizareaAchizitiilor Publice exceptarea de la obligatia prevazuta la art. 125 alin. (1), pentru o perioada

  care nu poate depasi mai mult de 12 luni de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de

  urgenta.Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice are

  dreptul de a respinge solicitarea de derogare, in cazul in care justificarea prezentata nu estepertinenta.

  Fara a aduce atingere prevederilor art. 71, in cazul prevazut la art. 125 alin. (1) autoritatea

  contractanta are obligatia de a transmite spre publicare invitatia de participare cu cel putin 10 zileinainte de data limita de depunere a ofertelor.

  25

 • 7/27/2019 1 Procedura Operationala Pentru Atribuirea Contractelor de Achizitie

  26/65

  R.A.

  AEROPORTULORADEA

  _____________

  DepartamentACHIZITII

  PROCEDURA OPERAIONALprivind atribuirea contractelor de achizitie

  prin cerere de oferta

  Ediia: 1Nr.de ex.: 3Revizia: -Nr.de ex. : -

  Cod: P.O. 1Pagina 26 din 62

  Exemplar nr.: 1

  In cazul in care autoritatea contractanta publica in SEAP intreaga documentatie de

  atribuire si permite, incepand cu data publicarii invitatiei de participare, accesul direct sinerestrictionat al operatorilor economici la aceasta documentatie, atunci aceasta are dreptul, in

  cazul atribuirii unui contract de furnizare de complexitate redusa, sa reduca perioada prevazuta laalin. (1) cu 4 zile.

  Operatorul SEAP are obligatia de a publica invitatia de participare si, daca este cazul,

  documentatia de atribuire, in cel mult o zi de la primire.Art. 128. - Fara a aduce atingere prevederilor art. 71, in cazul prevazut la art. 126 alin. (1)

  autoritatea contractanta are obligatia de a transmite invitatia de participare cu cel putin 12 zile

  inainte de data limita de depunere a ofertelor.Autoritatea contractanta are obligatia de a deschide ofertele la adresa, data si ora indicate

  in invitatia de participare, in masura in care nu a devenit necesara decalarea termenului dedepunere a ofertelor, conform prevederilor de la art. 72 sau ca urmare a depunerii unei

  contestatii.In cazul prevazut la art. 126 alin. (1), autoritatea contractanta are obligatia de a anula

  procedura de cerere de oferte daca, in urma transmiterii invitatiei de participare, nu au fost

  depuse cel putin doua oferte corespunzatoare.In cazul prevazut la alin. (1) dupa anularea procedurii de cerere de oferte, autoritatea

  contractanta are obligatia ca, in caz de aplicare a unei noi proceduri de cerere de oferte, satransmita invitatie de participare si catre alti operatori economici de la care exista premisele

  obtinerii de oferta. In cazul in care, dupa aplicarea unei noi proceduri, autoritatea contractanta

  primeste doar o singura oferta corespunzatoare, aceasta are dreptul de a atribui contractul deachizitie publica ofertantului respectiv.

  8.4. ETAPE

  8.4.1. Identificarea necesitatilor si a fondurilor necesare- Referat de necesitate

  - Fila de buget / aprobare obtinere credit

  8.4.2. Alegerea procedurii de cerere de oferta- Pozitie in programul anual al achizitiilor publice- Nota justificativa privind aplicarea procedurii de cerere de oferta

  8.4.3. Elaborarea documentatiei de atribuire- elaborarea caietului de sarcini- elaborarea clauzelor contractuale

  - stabilirea cerintelor minime de calificare referitoare la situatia economica si financiara sau lacapacitatea tehnica si/sau profesionala

  - stabilirea criteriului de atribuire si elaborarea notei justificative cu privire la aceasta

  - finalizarea fisei de date a achizitiei- documentatia de atribuire aprobata

  26

 • 7/27/2019 1 Procedura Operationala Pentru Atribuirea Contractelor de Achizitie

  27/65

 • 7/27/2019 1 Procedura Operationala Pentru Atribuirea Contractelor de Achizitie

  28/65

  R.A.

  AEROPORTULORADEA

  _____________

  DepartamentACHIZITII

  PROCEDURA OPERAIONALprivind atribuirea contractelor de achizitie

  prin cerere de oferta

  Ediia: 1Nr.de ex.: 3Revizia: -Nr.de ex. : -

  Cod: P.O. 1Pagina 28 din 62

  Exemplar nr.: 1

  9.1.6. Aplicarea criteriului de atribuire, astfel cum a fost prevazut in documentatia de atribuire si

  stabilirea ofertei castigatoare9.1.7. Elaborarea raportului procedurii de atribuire

  9.2. Contabilul sef9.2.1. verifica respectarea acestei proceduri in cadrul structurii pe care o coordoneaza

  9.3. Persoanele care utilizeaza aceasta procedura :9.3.1. Aplica forma initiala , precum si varianta revizuita de la data in vigoare a acesteia

  28

 • 7/27/2019 1 Procedura Operationala Pentru Atribuirea Contractelor de Achizitie

  29/65

  R.A.

  AEROPORTULORADEA

  _____________

  DepartamentACHIZITII

  PROCEDURA OPERAIONALprivind atribuirea contractelor de achizitie

  prin cerere de oferta

  Ediia: 1Nr.de ex.: 3Revizia: -Nr.de ex. : -

  Cod: P.O. 1Pagina 29 din 62

  Exemplar nr.: 1

  10. ANEXENr.

  anexa

  Denumireaanexei

  Elaborator Aprobat Nr.de

  exemplare

  Difuzare Arhivare Alte

  loc perioada0 1 2 3 4 5 6 7 8

  1. Formular nr. 1D Calendarul proceduriide atribuire- cererea de oferte -

  3 ContabilitateAdministrativ

  Secretariat

  2. Formular 2Programul anual al achizitiilor publice

  3 ContabilitateAdministrativ

  Secretariat

  3. Formular nr. 3Contract de furnizarenr. ....... data ....................

  3 ContabilitateAdministrativ

  Secretariat

  4. Formular nr. 10A Formular de oferta 3 ContabilitateAdministrativ

  Secretariat

  5. Formular nr. 10A Scrisoare de garantie

  bancara pentru participare cu oferta laprocedura de atribuire a contractului deachizitie publica

  3 Contabilitate

  AdministrativSecretariat

  6. Formular 12A Declaratie privindeligibilitatea

  3 ContabilitateAdministrativ

  Secretariat

  29

 • 7/27/2019 1 Procedura Operationala Pentru Atribuirea Contractelor de Achizitie

  30/65

 • 7/27/2019 1 Procedura Operationala Pentru Atribuirea Contractelor de Achizitie

  31/65

  R.A.

  AEROPORTULORADEA

  _____________

  DepartamentACHIZITII

  PROCEDURA OPERAIONALprivind atribuirea contractelor de achizitie

  prin cerere de oferta

  Ediia: 1Nr.de ex.: 3Revizia: -Nr.de ex. : -

  Cod: P.O. 1Pagina 31 din 62

  Exemplar nr.: 1

  Nr.anexa

  Denumirea

  anexeiElaborator Aprobat Nr.de

  exemplareDifuzare Arhivare Alte

  loc perioada0 1 2 3 4 5 6 7 8

  contractului de achizitie publica Secretariat

  14. Formular 17AComunicarea acceptarii oferteicastigatoare

  3 ContabilitateAdministrativ

  Secretariat

  15. Formular 17 BComunicarea rezultatului procedurii

  3 ContabilitateAdministrativ

  Secretariat

  16. Formular nr. 18AContesatie persoane juridice

  3 ContabilitateAdministrativ

  Secretariat

  17. Formular nr. 18BContesatie persoane fizice

  3 ContabilitateAdministrativ

  Secretariat

  18. Formular nr. 19Scrisoare de garantie bancara de bunaexecutie

  3 ContabilitateAdministrativ

  Secretariat

  31

 • 7/27/2019 1 Procedura Operationala Pentru Atribuirea Contractelor de Achizitie

  32/65

 • 7/27/2019 1 Procedura Operationala Pentru Atribuirea Contractelor de Achizitie

  33/65

 • 7/27/2019 1 Procedura Operationala Pentru Atribuirea Contractelor de Achizitie

  34/65

 • 7/27/2019 1 Procedura Operationala Pentru Atribuirea Contractelor de Achizitie

  35/65

 • 7/27/2019 1 Procedura Operationala Pentru Atribuirea Contractelor de Achizitie

  36/65

 • 7/27/2019 1 Procedura Operationala Pentru Atribuirea Contractelor de Achizitie

  37/65

  R.A.

  AEROPORTULORADEA

  _____________

  DepartamentACHIZITII

  PROCEDURA OPERAIONALprivind atribuirea contractelor de achizitie

  prin cerere de oferta

  Ediia: 1Nr.de ex.: 3Revizia: -Nr.de ex. : -

  Cod: P.O. 1Pagina 37 din 62

  Exemplar nr.: 1

  aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativa. Nu

  este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea oimposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia dintre parti;

  j. zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.(Se adauga orice alti termeni pe care partile inteleg sa ii defineasca pentru contract).

  3. Interpretare3.1. - In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor

  include forma de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

  3.2. - Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu sespecifica in mod diferit.

  Clauze obligatorii

  4. Obiectul principal al contractului4.1. - Furnizorul se obliga sa furnizeze, respectiv sa vanda, sa livreze si, dupa caz, sa instaleze

  si sa intretina ............................................................. (denumirea produselor si cantitatea), in

  perioada/perioadele convenite, produsele definite in prezentul contract.

  4.2. - Achizitorul se obliga sa achizitioneze, respectiv sa cumpere si sa plateasca pretulconvenit in prezentul contract.

  5. Pretul contractului5.1. - Pretul contractului, respectiv pretul produselor livrate si al serviciilor accesorii prestate,

  este de ........................ lei sau, dupa caz .................... euro, la care se adauga ...................... TVA.

  6. Durata contractului6.1. - Durata prezentului contract este de ............ luni, incepand de la data de .............................(Se inscriu perioada si data).

  6.2. - Prezentul contract inceteaza sa produca efecte la data de ....................(Se inscrie data la care inceteaza contractul).

  7. Executarea contractului7.1. - Executarea contractului incepe dupa constituirea garantiei de buna executie, la data

  de ................................................................................................

  (Se precizeaza data la care intra in efectivitate contractul).

  8. Documentele contractului8.1. - Documentele contractului sunt:(Se enumera documentele pe care partile le inteleg ca fiind ale contractului).

  9. Obligatiile principale ale furnizorului9.1. - Furnizorul se obliga sa furnizeze produsele la standardele si/sau performantele prezentate

  in propunerea tehnica.

  9.2. - Furnizorul se obliga sa furnizeze produsele in graficul de livrare prezentat in propunereatehnica, anexa la contract.

  9.3. - Furnizorul se obliga sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror:i) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate

  intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele,

  instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu produsele achizitionate; siii) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in

  care o astfel de incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini intocmit de catre achizitor.

  37

 • 7/27/2019 1 Procedura Operationala Pentru Atribuirea Contractelor de Achizitie

  38/65

  R.A.

  AEROPORTULORADEA

  _____________

  DepartamentACHIZITII

  PROCEDURA OPERAIONALprivind atribuirea contractelor de achizitie

  prin cerere de oferta

  Ediia: 1Nr.de ex.: 3Revizia: -Nr.de ex. : -

  Cod: P.O. 1Pagina 38 din 62

  Exemplar nr.: 1

  10. Obligatiile principale ale achizitorului10.1. - Achizitorul se obliga sa receptioneze produsele in termenul convenit.10.2. - Achizitorul se obliga sa plateasca pretul produselor catre furnizor in termenul convenit

  de la emiterea facturii de catre acesta. Platile in valuta se vor efectua prin respectareaprevederilor legale.

  (Se precizeaza termenul de plata de la emiterea facturii si, dupa caz, graficul de plata).

  10.3. - Daca achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 14 zile de la expirarea perioadeiconvenite, atunci furnizorul are dreptul de a sista livrarea produselor si de a beneficia de

  reactualizarea sumei de plata la nivelul corespunzator zilei de efectuare a platii. Imediat dupa ce

  achizitorul isi onoreaza obligatiile, furnizorul va relua livrarea produselor in cel mai scurt timpposibil.

  11. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor11.1. - In cazul in care, din vina sa exclusiva, furnizorul nu reuseste sa-si indeplineasca

  obligatiile asumate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, capenalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala din pretul contractului.

  (Se precizeaza cota procentuala pentru fiecare zi/saptamana de intarziere, pana la indeplinirea

  efectiva a obligatiilor).

  11.2. - In cazul in care achizitorul isi onoreaza obligatiile in termen de 28 de zile de laexpirarea perioadei convenite, atunci acestuia ii revine obligatia de a plati, ca penalitati, o sumaechivalenta cu o cota procentuala din plata neefectuata.

  (Se precizeaza aceeasi cota procentuala prevazuta la pct. 11.1 pentru fiecare zi/saptamana de

  intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor).

  11.3. - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, inmod culpabil si repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a

  pretinde plata de daune-interese.

  11.4. - Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta la contract, printr-o notificare scrisa adresatafurnizorului, fara nici o compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia ca aceastaanulare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru furnizor. In

  acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea dincontract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a contractului.

  Clauze specifice12. Garantia de buna executie a contractului12.1. - Furnizorul se obliga sa constituie garantia de buna executie a contractului, in cuantum

  de ..........................., pentru perioada ............................... si, oricum, pana la intrarea inefectivitate a contractului.

  (Se precizeaza modul de constituire, cuantumul si perioada de constituire a garantiei de buna

  executie).

  12.2. - Achizitorul se obliga sa elibereze garantia pentru participare si sa emita ordinul deincepere a contractului numai dupa ce furnizorul a facut dovada constituirii garantiei de bunaexecutie.

  12.3. - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita

  prejudiciului creat, daca furnizorul nu isi indeplineste, nu isi executa, executa cu intarziere sauexecuta necorespunzator obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei

  38

 • 7/27/2019 1 Procedura Operationala Pentru Atribuirea Contractelor de Achizitie

  39/65

 • 7/27/2019 1 Procedura Operationala Pentru Atribuirea Contractelor de Achizitie

  40/65

 • 7/27/2019 1 Procedura Operationala Pentru Atribuirea Contractelor de Achizitie

  41/65

  R.A.

  AEROPORTULORADEA

  _____________

  DepartamentACHIZITII

  PROCEDURA OPERAIONALprivind atribuirea contractelor de achizitie

  prin cerere de oferta

  Ediia: 1Nr.de ex.: 3Revizia: -Nr.de ex. : -

  Cod: P.O. 1Pagina 41 din 62

  Exemplar nr.: 1

  Produsele care, in timpul perioadei de garantie, le inlocuiesc pe cele defecte beneficiaza de o

  noua perioada de garantie care curge de la data inlocuirii produsului.(Se precizeaza perioada de remediere a defectiunilor sau de inlocuire a produsului.)

  18.5. - Daca furnizorul, dupa ce a fost instiintat, nu reuseste sa remedieze defectul in perioadaconvenita, achizitorul are dreptul de a lua masuri de remediere pe riscul si pe cheltuiala

  furnizorului si fara a aduce niciun prejudiciu oricaror alte drepturi pe care achizitorul le poate

  avea fata de furnizor prin contract.

  19. Ajustarea pretului contractului19.1. - Pentru produsele livrate si pentru serviciile prestate, platile datorate de achizitor

  furnizorului sunt cele declarate in propunerea financiara, anexa la contract.19.2. - Pretul contractului se ajusteaza utilizandu-se formula convenita.(Se precizeaza formula de ajustare.)

  20. Amendamente20.1. - Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni

  modificarea clauzelor contractului, prin act aditional, numai in cazul aparitiei unor circumstante

  care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data

  incheierii contractului.

  21. Subcontractanti21.1. - Furnizorul are obligatia, in cazul in care subcontracteaza parti din contract, de a incheia

  contracte cu subcontractantii desemnati, in aceleasi conditii in care el a semnat contractul cu

  achizitorul.

  21.2. - (1) Furnizorul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului toate contracteleincheiate cu subcontractantii desemnati.

  (2) Lista subcontractantilor, cu datele de recunoastere ale acestora, cat si contractele incheiatecu acestia se constituie in anexe la contract.

  21.3. - (1) Furnizorul este pe deplin raspunzator fata de achizitor de modul in care indeplinestecontractul.

  (2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de furnizor de modul in care isiindeplineste partea sa din contract.

  (3) Furnizorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor daca acestia nu isi

  indeplinesc partea lor din contract.21.4. - Furnizorul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu si-a indeplinitpartea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba pretul contractului si va fi

  notificata achizitorului.

  22. Intarzieri in indeplinirea contractului22.1. - Furnizorul are obligatia de a indeplini contractul de furnizare in perioada/perioadele

  inscrise in graficul de livrare.

  22.2. - Daca pe parcursul indeplinirii contractului furnizorul nu respecta graficul de livrare saude prestare a serviciilor, acesta are obligatia de a notifica, in timp util, achizitorului; modificareadatei/perioadelor de furnizare asumate in graficul de livrare se face cu acordul partilor, prin act

  aditional.

  22.3. - In afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului deexecutie, orice intarziere in indeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita

  penalitati furnizorului.

  41

 • 7/27/2019 1 Procedura Operationala Pentru Atribuirea Contractelor de Achizitie

  42/65

 • 7/27/2019 1 Procedura Operationala Pentru Atribuirea Contractelor de Achizitie

  43/65

  R.A.

  AEROPORTULORADEA

  _____________

  DepartamentACHIZITII

  PROCEDURA OPERAIONALprivind atribuirea contractelor de achizitie

  prin cerere de oferta

  Ediia: 1Nr.de ex.: 3Revizia: -Nr.de ex. : -

  Cod: P.O. 1Pagina 43 din 62

  Exemplar nr.: 1

  ANEXA 4

  Formular nr. 10A

  Operator economic

  ..................................

  (denumirea/numele)FORMULAR DE OFERTA

  Catre ....................................................

  (denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

  Domnilor,

  1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti aiofertantului ................................................................................. (denumirea/numele ofertantului),ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus

  mentionata, sa furnizam/sa inchiriem/sa furnizam in sistem leasing cu optiune de cumparare/sa

  furnizam in sistem leasing fara optiune de cumparare (se elimina optiunileneaplicabile) ................................. (denumirea produselor), pentru suma de ...................................

  (suma in litere si in cifre, precum si moneda ofertei), platibila dupa receptia produselor, in ratelunare sau trimestriale (se elimina optiunile neaplicabile), la care se adauga taxa pe valoarea

  adaugata in valoare de ......................................................................................... (suma in litere si

  in cifre.)

  2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa furnizamprodusele in graficul de timp anexat.

  3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de .................. zile, (duratain litere si cifre), respectiv pana la data de ............................... (ziua/luna/anul), si ea va ramane

  obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.

  4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cucomunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vorconstitui un contract angajant intre noi.

  5. Precizam ca:|_| depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de ofertaseparat, marcat in mod clar "alternativa";

  |_| nu depunem oferta alternativa.(Se bifeaza optiunea corespunzatoare.)

  6. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare,sa constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia deatribuire.

  7. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta ofertape care o puteti primi.

  Data ................/.............../..................

  43

 • 7/27/2019 1 Procedura Operationala Pentru Atribuirea Contractelor de Achizitie

  44/65

 • 7/27/2019 1 Procedura Operationala Pentru Atribuirea Contractelor de Achizitie

  45/65

  R.A.

  AEROPORTULORADEA

  _____________

  DepartamentACHIZITII

  PROCEDURA OPERAIONALprivind atribuirea contractelor de achizitie

  prin cerere de oferta

  Ediia: 1Nr.de ex.: 3Revizia: -Nr.de ex. : -

  Cod: P.O. 1Pagina 45 din 62

  Exemplar nr.: 1

  ANEXA 6

  Formular nr. 12A

  Operator economic

  ...................................

  (denumirea/numele)

  DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

  Subsemnatul, reprezentant imputernicit al ............................................................................

  (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria raspundere, subsanctiunea excluderii din procedura si sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice,

  ca nu ma aflu in situatia prevazuta la art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernuluinr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune

  de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si

  completari prin Legea nr. 337/2006, respectiv in ultimii 5 ani nu am fost condamnat prinhotarare definitiva a unei instante judecatoresti pentru participarea la activitati ale unei

  organizatii criminale, pentru coruptie, frauda si/sau spalare de bani.Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si

  inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si

  confirmarii declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

  Data completarii ...................... Operator economic

  ...........................................................(semnatura autorizata)

  45

 • 7/27/2019 1 Procedura Operationala Pentru Atribuirea Contractelor de Achizitie

  46/65

 • 7/27/2019 1 Procedura Operationala Pentru Atribuirea Contractelor de Achizitie

  47/65

 • 7/27/2019 1 Procedura Operationala Pentru Atribuirea Contractelor de Achizitie

  48/65

  R.A.

  AEROPORTULORADEA

  _____________

  DepartamentACHIZITII

  PROCEDURA OPERAIONALprivind atribuirea contractelor de achizitie

  prin cerere de oferta

  Ediia: 1Nr.de ex.: 3Revizia: -Nr.de ex. : -

  Cod: P.O. 1Pagina 48 din 62

  Exemplar nr.: 1

  Operator economic,

  ............................................(semnatura autorizata)

  ANEXA 9

  Formular nr. 12D

  Operator economic

  .................................(denumirea/numele)

  DECLARATIEPRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LIVRARI DE PRODUSE IN ULTIMII 3 ANI

  Subsemnatul, reprezentant imputernicit al ...........................................................................

  (denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria raspundere, subsanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate in tabelul anexat sunt reale.

  Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si

  inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmariideclaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in

  scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane

  juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai ...........................................................

  (denumirea si adresa autoritatii contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar inlegatura cu activitatea noastra.

  Operator economic,........................(semnatura autorizata)

  48

 • 7/27/2019 1 Procedura Operationala Pentru Atribuirea Contractelor de Achizitie

  49/65

  R.A.

  AEROPORTULORADEA

  _____________

  DepartamentACHIZITII

  PROCEDURA OPERAIONALprivind atribuirea contractelor de achizitie

  prin cerere de oferta

  Ediia: 1Nr.de ex.: 3Revizia: -Nr.de ex. : -

  Cod: P.O. 1Pagina 49 din 62

  Exemplar nr.: 1

  49

 • 7/27/2019 1 Procedura Operationala Pentru Atribuirea Contractelor de Achizitie

  50/65

 • 7/27/2019 1 Procedura Operationala Pentru Atribuirea Contractelor de Achizitie

  51/65

 • 7/27/2019 1 Procedura Operationala Pentru Atribuirea Contractelor de Achizitie

  52/65

  R.A.

  AEROPORTULORADEA

  _____________

  DepartamentACHIZITII

  PROCEDURA OPERAIONALprivind atribuirea contractelor de achizitie

  prin cerere de oferta

  Ediia: 1Nr.de ex.: 3Revizia: -Nr.de ex. : -

  Cod: P.O. 1Pagina 52 din 62

  Exemplar nr.: 1

  Nr.Crt.

  Obiectul contractului CodulCPV

  Denumirea /numele

  beneficiarului /clientuluiadresa

  Calitateafurnizorului *)

  Pretul total alcontractului

  Procentindeplinit

  de prestator(%)

  Cantitatea(U.M.)

  Perioada dederulare a

  contractuli**)

  ___________*) Se precizeaza calitatea in care a participat la indeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau contractant conducator (lider de

  asociatie); contractant asociat; subcontractant.**) Se va preciza data de incepere si de finalizare a contractului.

  52

 • 7/27/2019 1 Procedura Operationala Pentru Atribuirea Contractelor de Achizitie

  53/65

  R.A.

  AEROPORTULORADEA

  _____________

  DepartamentACHIZITII

  PROCEDURA OPERAIONALprivind atribuirea contractelor de achizitie

  prin cerere de oferta

  Ediia: 1Nr.de ex.: 3Revizia: -Nr.de ex. : -

  Cod: P.O. 1Pagina 53 din 62

  Exemplar nr.: 1

  ANEXA 11

  Formular nr. 13DECLARATIE

  de confidentialitate si impartialitate

  Subsemnatul(a) ..............................................................., membru/expert cooptat incomisia de evaluare/juriul pentru achizitia de ................................. (numele produsului,

  serviciului sau lucrarii si codul CPV) ...................., la procedura ......................................

  (denumirea procedurii/modalitatii de atribuire a contractului de achizitie publica), organizatade ............................................................ (denumirea autoritatii contractante),

  in temeiul art. 75 din Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor deaplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta

  de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a

  contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii,aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, declar pe propria raspundere,

  sub sanctiunea falsului in declaratii, urmatoarele:

  a) nu detin parti sociale, parti de interes, actiuni din capitalul subscris al unuia dintreofertanti/concurenti/candidati sau subcontractanti;

  b) nu fac parte din consiliul de administratie/organul de conducere sau de supervizare alunuia dintre ofertanti/concurenti/candidati sau subcontractanti;

  c) nu am calitatea de sot/sotie, ruda sau afin, pana la gradul al patrulea inclusiv, cu persoanecare fac parte din consiliul de administratie/organul de conducere sau de supervizare al unuia

  dintre ofertanti/candidati;

  d) nu am niciun interes de natura sa afecteze impartialitatea pe parcursul procesului deverificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor.

  Totodata, ma angajez ca voi pastra confidentialitatea asupra continutuluiofertelor/candidaturilor, precum si asupra altor informatii prezentate de catre operatorii

  economici, a caror dezvaluire ar putea aduce atingere dreptului acestora de a-si proteja

  proprietatea intelectuala sau secretele comerciale, precum si asupra lucrarilor comisiei de

  evaluare/juriului.Inteleg ca in cazul in care voi divulga aceste informatii sunt pasibil de incalcareaprevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si

  completari prin Legea nr. 337/2006, a legislatiei civile si penale.

  Membru al comisiei de evaluare,

  .................................................................(semnatura autorizata)

  53

  Atentie! Declaratia se completeaza in ziua deschiderii ofertelor/candidaturilor de catre membriicomisiei.

  In cazul in care un membru al comisiei/juriului se afla in una dintre situatiile de incompatibilitateprevazute la lit. a)-d), atunci acesta se va autosesiza in scris, autoritatea contractantaavand obli atia sa il inlocuiasca de indata.

 • 7/27/2019 1 Procedura Operationala Pentru Atribuirea Contractelor de Achizitie

  54/65

 • 7/27/2019 1 Procedura Operationala Pentru Atribuirea Contractelor de Achizitie

  55/65

 • 7/27/2019 1 Procedura Operationala Pentru Atribuirea Contractelor de Achizitie

  56/65

  R.A.

  AEROPORTULORADEA

  _____________

  DepartamentACHIZITII

  PROCEDURA OPERAIONALprivind atribuirea contractelor de achizitie

  prin cerere de oferta

  Ediia: 1Nr.de ex.: 3Revizia: -Nr.de ex. : -

  Cod: P.O. 1Pagina 56 din 62

  Exemplar nr.: 1

  Formular nr. 15(Denumirea si sediul autoritatii contractante)

  RAPORTUL PROCEDURIde atribuire a contractului de achizitie publica [ ]

  de incheiere a acordului-cadru [ ](se bifeaza optiunea aplicabila)

  avand ca obiect ...................................................

  cod CPV .............................................................Sursa de finantare ..............................................

  A fost publicat un anunt de intentie: Da [ ]

  Nu [ ]

  Anuntul de participare a fost publicat in data de ............ ......... in ................................. .

  Comisia de evaluare, numita

  prin ....................................................................................................,(actul administrativ de numire)

  compusa din:

  ......................................................., presedinte

  ......................................................., membru......................................................., membrua procedat in data de ............................, la ora ................., la deschiderea

  candidaturilor/ofertelor.

  Au depus: candidatura [ ]oferta [ ]

  urmatorii operatori economici:1. S.C. ......................................................................

  2. S.C. ......................................................................

  3. S.C. ......................................................................

  In urma evaluarii candidaturilor:

  56

  Invitatia de participare a fost transmisa la data de ......................... catre urmatorii operatorieconomici:

  1. .............................................................2. .............................................................

  3. .............................................................

 • 7/27/2019 1 Procedura Operationala Pentru Atribuirea Contractelor de Achizitie

  57/65

 • 7/27/2019 1 Procedura Operationala Pentru Atribuirea Contractelor de Achizitie

  58/65

 • 7/27/2019 1 Procedura Operationala Pentru Atribuirea Contractelor de Achizitie

  59/65

  R.A.

  AEROPORTULORADEA

  _____________

  DepartamentACHIZITII

  PROCEDURA OPERAIONALprivind atribuirea contractelor de achizitie

  prin cerere de oferta

  Ediia: 1Nr.de ex.: 3Revizia: -Nr.de ex. : -

  Cod: P.O. 1Pagina 59 din 62

  Exemplar nr.: 1

  (Pentru "calificativ" se mentioneaza: oferta neconforma / inacceptabila / admisibila)

  In urma aplicarii criteriilor de atribuire au rezultat urmatoarele:

  Nr.Crt.

  Denumirea oferta Ierarhie

  1. Oferta depusa de SC..

  2.

  3.

  Vazand cele de mai sus, Comisia de evaluare

  HOTARASTE

  In conformitate cu Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea

  contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a

  contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legeanr. 337/2006, ofertantul castigator este ........................................................................,

  cu o oferta de .............................. lei, respectiv ....................... euro, fara TVA, si cu o duratade ............................ zile calendaristice.

  Daca este aplicabil, se va mentiona partea din contract pe care acesta / acestia a / au

  declarat ca o subcontracteaza impreuna cu ....................................................(denumirea/numele

  subcontractantilor).Drept care s-a incheiat prezentul Raport al procedurii de atribuire in 2 (doua)

  exemplare

  astazi, .............................., la sediul autoritatii contractante.Daca este aplicabil, justificarea hotararii de anulare a procedurii de atribuire:

  ...................................................................................... (motive)

  COMISIA DE EVALUARE,

  .......................................... presedinte ................................

  (nume si prenume) (semnatura)

  .......................................... membru ....................................(nume si prenume) (semnatura)

  59

 • 7/27/2019 1 Procedura Operationala Pentru Atribuirea Contractelor de Achizitie

  60/65

 • 7/27/2019 1 Procedura Operationala Pentru Atribuirea Contractelor de Achizitie

  61/65

  R.A.

  AEROPORTULORADEA

  _____________

  DepartamentACHIZITII

  PROCEDURA OPERAIONALprivind atribuirea contractelor de achizitie

  prin cerere de oferta

  Ediia: 1Nr.de ex.: 3Revizia: -Nr.de ex. : -

  Cod: P.O. 1Pagina 61 din 62

  Exemplar nr.: 1

  Solicitati alte informatii la ..................................................., persoana de

  contact: .............................................................. . (nume, prenume, telefon)

  Cu consideratie,.....................................

  (semnatura autorizata)

  ANEXA 15

  Formular nr. 17B

  Autoritatea contractanta

  ..........................................

  COMUNICAREAREZULTATULUI PROCEDURII

  Catre

  S. C. ....................................................

  S. C. ....................................................

  Prin prezenta va facem cunoscut ca in urma evaluarii ofertelor depuse la procedura deatribuire a contractului de achizitie publica ............................., cod CPV ................, oferta

  dumneavoastra nu a