1. PARTICULARITATILE PACIENTULUI

 • View
  214

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of 1. PARTICULARITATILE PACIENTULUI

 • 8/17/2019 1. PARTICULARITATILE PACIENTULUI PEDIATRIC.ppt

  1/56

 • 8/17/2019 1. PARTICULARITATILE PACIENTULUI PEDIATRIC.ppt

  2/56

   înţelegerea particularităţilor de dezvoltare neuro-motorie şi psiho- socială ale pacientului pediatric

   înţelegerea particularităţiloranatomo-fziologice ale pacientului pediatric

   recunoaşterea semnelor de alarmă

   în asistenţa medicală de urgenţă apacientului pediatric

 • 8/17/2019 1. PARTICULARITATILE PACIENTULUI PEDIATRIC.ppt

  3/56

    nou-născut: 0-1 lună  

  sugar: 1 lună-1 an   copil mic: 1-3 ani   preşcolar: 3-6 ani   şcolar: 6-12 ani   adolescent: 12-1 ani

 • 8/17/2019 1. PARTICULARITATILE PACIENTULUI PEDIATRIC.ppt

  4/56

 • 8/17/2019 1. PARTICULARITATILE PACIENTULUI PEDIATRIC.ppt

  5/56

  comportament normal: doarme! suge şi pl"nge c"nd îi este #oame sau simte discon#ort

  nu e$istă sau e$istă prea puţin contact vizual %nu f$ează cu privirea&

  discon#ortul este de o'iceinespecifc şi de aceea cauza irita'ilităţii sau pl"nsului poate f difcil de interpretat

 • 8/17/2019 1. PARTICULARITATILE PACIENTULUI PEDIATRIC.ppt

  6/56

  (ou-născutul %continuare&:(ou-născutul %continuare&:

  )rogram)rogram

  zilniczilnic

 • 8/17/2019 1. PARTICULARITATILE PACIENTULUI PEDIATRIC.ppt

  7/56

  (ou-născutul %continuare&:(ou-născutul %continuare&:

  )rogram zilnic)rogram zilnic

 • 8/17/2019 1. PARTICULARITATILE PACIENTULUI PEDIATRIC.ppt

  8/56

  pe măsură ce creşte devine din ce în ce mai interactiv şi îşi îm'ogăţeşte repertoriul comportamental

  stopare achiziţiilor sau dispariţia comportamentului specifc pot f semn de 'oală

   la 2-3 luni sugarul prezintă z"m'et

  social şi reacţionează la voce un sugar apatic! areactiv este uşor de

  di#erenţiat de un sugar normal! care urmăreşte lumina sau z"m'eşte

 • 8/17/2019 1. PARTICULARITATILE PACIENTULUI PEDIATRIC.ppt

  9/56

   în *urul v"rstei de 6 luni apare an$ietatea

  la separarea de mamă + sugarul va pl"ngec"nd este luat din 'raţele mamei  la 6 luni nu înţeleg cuvintele! dar

  reacţionează pozitiv la un ton calm şi

  liniştitorcomportamentul normal la această v"rstă include orice semn de curiozitate sau an$ietate! ca de e$emplu pl"nsul, este anormal dacă nu reacţionează deloc la

  prezenţa persoanelor străine copii peste 6 luni vor f e$aminaţi cu

  ră'dare! de pre#erat în 'raţele mamei! distragerea atenţiei prin o#erirea unei

   *ucării este recomandată

 • 8/17/2019 1. PARTICULARITATILE PACIENTULUI PEDIATRIC.ppt

  10/56

  ugarul %continuare&:ugarul %continuare&:

 • 8/17/2019 1. PARTICULARITATILE PACIENTULUI PEDIATRIC.ppt

  11/56

  ugarul %continuare&:ugarul %continuare&:

  .n$ietatea la separarea de mamă.n$ietatea la separarea de mamă

 • 8/17/2019 1. PARTICULARITATILE PACIENTULUI PEDIATRIC.ppt

  12/56

  ugarulugarul %continuare&:%continuare&:

 • 8/17/2019 1. PARTICULARITATILE PACIENTULUI PEDIATRIC.ppt

  13/56

  pe măsura dezvoltării lim'a*ului!este importantă adresarea direct copilului

  lăudarea şi liniştirea acestuia în

  timpul e$aminării este importantăpentru e#ectuarea consultului la această v"rstă înţeleg mai mult

  dec"t pot e$prima prin lim'a* 

  pot prezenta #rică iraţionalădatorită percepţiei greşite asupra conceptului de 'oală sau rană! percepţie do'"ndită din #amilie

 • 8/17/2019 1. PARTICULARITATILE PACIENTULUI PEDIATRIC.ppt

  14/56

 • 8/17/2019 1. PARTICULARITATILE PACIENTULUI PEDIATRIC.ppt

  15/56

  Afirmaţiile părinţilor (în special ale mamei)Afirmaţiile părinţilor (în special ale mamei)până la această vârstă, trebuie crezutepână la această vârstă, trebuie crezute  întotdeauna până la proba contrarie! întotdeauna până la proba contrarie!

 • 8/17/2019 1. PARTICULARITATILE PACIENTULUI PEDIATRIC.ppt

  16/56

  adesea #a'ulează! mimează 'olile antura*ului

  diagnosticul la această v"rstă poate f in/uenţat greşit prin prisma acestui

  comportament copilul tre'uie crezut p"nă la pro'a contrarie

 • 8/17/2019 1. PARTICULARITATILE PACIENTULUI PEDIATRIC.ppt

  17/56

   pentru o cooperare adecvată este importantsă i se e$plice investigaţiile! tratamentul! să i se răspundă la între'ări cu sinceritate

   oric"nd este posi'il copilul tre'uie inclus în conversaţie! iar anamneza tre'uie tre'uie

  luată şi de la copil şi de la părinţi  are tendinţa de a negocia privind

  procedurile neplăcute sau dureroase şi i se pot o#eri opţiuni! între anumite limite! care să nu in/uenţeze negativ diagnosticul %e$emplu + este lăsat să aleagă din care 'raţ să i se recolteze s"nge&

 • 8/17/2019 1. PARTICULARITATILE PACIENTULUI PEDIATRIC.ppt

  18/56

   independent şi autonom  presiunile antura*ului sunt uneori mai

  importante dec"t limitele comportamentale date de caracter

   adolescenţii îşi asumă #recvent riscuriinutile! netem"ndu-se de pericol sau rănire  intimitatea şi confdenţialitatea tre'uie  întotdeauna respectate

  este recomanda'ilă îndepărtareaaparţinătorilor în timpul anamnezei şi e$amenului o'iectiv

 • 8/17/2019 1. PARTICULARITATILE PACIENTULUI PEDIATRIC.ppt

  19/56

 • 8/17/2019 1. PARTICULARITATILE PACIENTULUI PEDIATRIC.ppt

  20/56

 • 8/17/2019 1. PARTICULARITATILE PACIENTULUI PEDIATRIC.ppt

  21/56

  ăi aerieneăi aeriene mplicaţiimplicaţii im'a mare aim'a mare a

  sugarului ocupă osugarului ocupă omare parte a oro-mare parte a oro- #aringelui#aringelui

  4espiraţie predominant4espiraţie predominant

  nazalănazală 5'strucţia nazală5'strucţia nazală pree$istentă poate #acepree$istentă poate #ace difcilă ventilaţia pe mascădifcilă ventilaţia pe mască

  şi 'alon! lucru ce poateşi 'alon! lucru ce poatenecesita plasarea unei pipenecesita plasarea unei pipe oro-#aringieneoro-#aringiene

  olta palatinăolta palatină

  insufcient dezvoltatăinsufcient dezvoltată la sugarla sugar

  )articularitatea montării)articularitatea montării

  pipei oro-#aringiene %sepipei oro-#aringiene %se introduce urm"nd cur'uraintroduce urm"nd cur'ura lim'ii&lim'ii& e pre#eră lama dreaptăe pre#eră lama dreaptă

  %7iller& pentru 58%7iller& pentru 58

 • 8/17/2019 1. PARTICULARITATILE PACIENTULUI PEDIATRIC.ppt

  22/56

  ăi aerieneăi aeriene mplicaţiimplicaţii

  )oziţie anterioară şi)oziţie anterioară şi superioară a laringelui:superioară a laringelui:

  •orifciu glotic la sugar +orifciu glotic la sugar + 2-32-3

  •orifciu glotic la adult+orifciu glotic la adult+ 9-9-

  ;piglota în #ormă literei;piglota în #ormă literei 

 • 8/17/2019 1. PARTICULARITATILE PACIENTULUI PEDIATRIC.ppt

  23/56

  ăiăi aerieneaeriene

  mplicaţiimplicaţii

  >iametru>iametru mic almic al căilorcăilor aerieneaeriene

  7odifcări minime ale diametrului7odifcări minime ale diametrului %edem! secreţii& determină modifcări%edem! secreţii& determină modifcări semnifcative ale rezistenţei la /u$ asemnifcative ale rezistenţei la /u$ a căilor aeriene %legea )oiseulle&căilor aeriene %legea )oiseulle&

  artila*ulartila*ul cricoid +cricoid + cea maicea mai  îngustă îngustă

  parte aparte acăiicăii aeriene laaeriene la copilcopil

  e recomandă utilizarea sondelor dee recomandă utilizarea sondelor de 58 #ără 'alonaş58 #ără 'alonaş ondele tre'uie să ai'ă /u$ de aerondele tre'uie să ai'ă /u$ de aer retrograd la presiuni de ventilaţie deretrograd la presiuni de ventilaţie de

  20-30 cm ?20-30 cm ?2255 ondele de 58 #ără 'alonaş nuondele de 58 #ără 'alonaş nu asigură etanşeitate per#ectă a căiiasigură etanşeitate per#ectă a căii aeriene %necesită meşa*&aeriene %necesită meşa*&

 • 8/17/2019 1. PARTICULARITATILE PACIENTULUI PEDIATRIC.ppt

  24/56

  ăi aerieneăi aeriene mplicaţiimplicaţii

  ungimea mai scurtă aungimea mai scurtă a traheii la sugar şi copiltraheii la sugar şi copil

  ;ste necesară plasarea;ste necesară plasarea precisă a sondei de 58precisă a sondei de 58

  8raheea este mult mai8raheea este mult mai

  plia'ilă şi mai mo'ilăplia'ilă şi mai mo'ilă%inele traheale imature&%inele traheale imature&

  ?ipere$tensia sau?ipere$tensia sau

  hiper/e$ia capuluihiper/e$ia capuluipoate o'strua parţialpoate o'strua parţial sau total calea aerianăsau total calea aeriană

  ronhiile principale laronhiile principale la copil sunt mai puţincopil sunt mai puţin an