of 19 /19
TEMATICA PENTRU CONCURS INGINERI MECANICI 1. Notiuni de baza privind rezistenta materialelor BIBLIOGRAFIE : carti, manuale, cursuri universitare (se poate consulta si cartea “Rezistenta materialelorde Gh. Buzdugan) 2. Notiuni de baza privind proiectarea recipientilor sub presiune ( materiale, eforturi admisibile, reprezentare grafica piese simple). BIBLIOGRAFIE : carti, manuale, cursuri universitare 3. Notiuni de baza privind bazele termoenergeticii (notiuni fundamentale, transfer de caldura, instalatii si echipamente termice, surse si forme de energie) BIBLIOGRAFIE : carti, manuale, cursuri universitare

1. Notiuni de baza privind rezistenta materialelor ... · Ion Dumitrache Ingineria reglarii automate . 3. Costin Cepisca Masurari electrice si electronice . 4. Ivanescu Andrei Automate

 • Author
  others

 • View
  19

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of 1. Notiuni de baza privind rezistenta materialelor ... · Ion Dumitrache Ingineria reglarii...

 • TEMATICA PENTRU CONCURS – INGINERI MECANICI

  1. Notiuni de baza privind rezistenta materialelor

  BIBLIOGRAFIE : – carti, manuale, cursuri universitare

  (se poate consulta si cartea “Rezistenta materialelor” de Gh.

  Buzdugan)

  2. Notiuni de baza privind proiectarea recipientilor sub presiune ( materiale, eforturi admisibile, reprezentare grafica piese simple).

  BIBLIOGRAFIE : carti, manuale, cursuri universitare

  3. Notiuni de baza privind bazele termoenergeticii (notiuni fundamentale, transfer de caldura, instalatii si echipamente termice, surse si forme de energie)

  BIBLIOGRAFIE : – carti, manuale, cursuri universitare

 • TEMATICĂ CONCURS de OCUPARE a POSTULUI

  Planificator Proiecte

  AUGUST 2020

  - Principalele atributii si responsabilitati ale Planificatorului de proiect, instrumente de lucru, lectii invatate din experienta anterioara.

  - Utilizarea MS Project in planificarea proiectelor.

  - Alte instrumente de lucru utilizate in planificarea proiectelor: Excel, Word, Power Point.

 • TEMATICA INGINER ELECTROTEHNIST (inginerie electrica) 1. Instalații de conexiune și distribuție; 2. Dimensionarea circuitelor de alimentare; 3. Calculul curen\ilor de scurtcircuit; 4. Echipamentul electric de protectie ]i alegerea lui; 5. Utilizarea echipamentelor electrice în funcție de mediu; 6. Ac\ion`ri electrice cu invertoar si softstarter; 7. Instala\ii de protecție împotriva trăsnetului; 8. Instala\ii de legare la pamânt. BIBLIOGRAFIE 1. Centea, C.Bianchi: Instala\ii electrice. 2. V.Nitu, ].a.: Instala\iile electrice ale centralelor ]i sta\iilor. 3. Al.Fransua: Ma]ini ]i ac\ion`ri electrice. 4. H.Albert, I.Iord`nescu: Alimentarea cu energie electric` a [ntreprinderilor industriale. 5. I7/2011-Normativ pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalaţiilor electrice aferente clădirilor Nota: Bibliografia este orientativ`, putând fi consultate ]i alte documente pe aceea]i tematic`.

 • TEMATICA INGINER AUTOMATIST 1. Traductoare de presiune, temperatura, debit, pH, conductivitate. Principii de functionare. Semnale utilizate. Convertoare de semnal. Producatori. 2. Traductoare pentru marimi electrice. Principii de functionare. Semnale utilizate. Traductoare complexe pentru mai multi parametri. 3. Aparate indicatoare si aparate inregistratoare. Tipuri de aparate. Functii auxiliare. Semnale utilizate. Producatori. 4. Bucle de masura temperatura, presiune, debit realizate cu aparatura conventionala sau automate programabile. 5. Automate programabile. Unitati centrale, module de intrai/iesiri, alte elemente componente. Configuratii. Functii. Producatori. 6. Sisteme de conducere si supraveghere a proceselor industriale (SCADA). Principii. Structura. Organizare. Comunicatii. Functii. 7. Sisteme distribuite de conducere a proceselor industriale (DCS). Principii. Structura. Organizare. Comunicatii. Functii. BIBLIOGRAFIE 1. Sergiu C`lin Regulatoare automate 2. Ion Dumitrache Ingineria reglarii automate 3. Costin Cepisca Masurari electrice si electronice 4. Ivanescu Andrei Automate programabile 5. I7/2011 Normativ pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalaţiilor electrice aferente clădirilor

  Nota: Bibliografia este orientativ`, putând fi consultate ]i alte documente pe aceea]i tematic`.

 • TEMATICĂ CONCURS INGINERI FIZICIENI, FIZICIENI

  1) Cunoştinţe de fizica particulelor elementare şi a reacţiilor nucleare; 2) Cunoştinţe de utilizare a programelor de calcul al transportului radiaţiei ionizante

  prin substanţă; 3) Mărimi şi unităţi de măsură în domeniul protecţiei contra radiaţiilor ionizante şi

  dozimetriei radiaţiilor ionizante; 4) Prezentarea/descrierea de instalații nucleare/radiologice de interes național; 5) Cunoştinţe de legislaţie în domeniul nuclear/radiologic (legislație, norme de

  reglementare a domeniului securităţii radiologice); 6) Recomandări ale organismelor internaţionale în domeniul protecţiei la radiaţii

  ionizante.

  BIBLIOGRAFIE

  1) Conceptele radioprotecţiei, Mircea Oncescu, Societatea Romană de Radioprotecţie, ed. Horia Hulubei, 1996

  2) Manuale universitare de fizică atomică şi nucleară: Max Born – Fizica atomului 3) Dozimetria şi ecranarea radiaţiilor Roentgen şi gamma, M. Oncescu 4) Dozimetrie şi radioprotecţie, Octavian G. Duliu, Universitatea Bucureşti, 2010 5) Legea 111/1996 cu modificările din februarie 2014 (http://www.cncan.ro/despre-

  noi/legislatie/leg) 6) Publicaţia ICRP 103, The 2007 Recommendations of the International

  Commission on Radiological Protection, http://www.icrp.org/docs/P103_Romanian.pdf

  7) AIEA, radiation Protection and Safety of radiation Sources: International Basic Safety Standards, http://www-pub.iaea.org/books/IAEABooks/8930/Radiation-Protection-and-Safety-of-Radiation-Sources-International-Basic-Safety-Standards

  8) Norme CNCAN: Norme privind cerintele de baza de securitate radiologica, Normele de securitate radiologica - Proceduri de autorizare, etc. http://www.cncan.ro/despre-noi/legislatie/norme/norme-de-securitate-radiologica

  Bibliografia este orientativă, putând fi consultate şi alte documente pentru acoperirea tematicii.

  http://www.cncan.ro/despre-noi/legislatie/leghttp://www.cncan.ro/despre-noi/legislatie/leghttp://www.icrp.org/docs/P103_Romanian.pdfhttp://www-pub.iaea.org/books/IAEABooks/8930/Radiation-Protection-and-Safety-of-Radiation-Sources-International-Basic-Safety-Standardshttp://www-pub.iaea.org/books/IAEABooks/8930/Radiation-Protection-and-Safety-of-Radiation-Sources-International-Basic-Safety-Standardshttp://www-pub.iaea.org/books/IAEABooks/8930/Radiation-Protection-and-Safety-of-Radiation-Sources-International-Basic-Safety-Standardshttp://www.cncan.ro/despre-noi/legislatie/norme/norme-de-securitate-radiologica

 • TEMATICĂ CONCURS INGINERIA MEDIULUI (ECOLOGIE) 1. Surse de poluare şi căi de transfer a contaminanţilor din componentele de mediu la

  factorul uman; 2. Poluarea. Aspecte generale, tipuri de poluare a componentelor de mediu. Conceptul

  de dezvoltare durabilă - generalităţi; 3. Enumeraţi şi definiţi câţiva termeni (ex: acord de mediu, raport de mediu, etc.)

  specifici domeniului de reglementare a protecţiei mediului, aşa cum se prevede în Ordonanţa de Urgenţă nr. 195/2005 privind protecţia mediulu;

  4. Cunoştinţe de legislaţie în domeniul protecției mediului. BIBLIOGRAFIE 1. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecţia

  mediului cu completările şi modificările ulterioare; 2. LEGE Nr. 292/2018 din 3 decembrie 2018 privind evaluarea impactului anumitor

  proiecte publice şi private asupra mediului - Procedura de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice

  şi private - Capitolul III Evaluarea adecvată; 3. ORDIN Nr. 269/2020 din 20 februarie 2020 privind aprobarea ghidului general

  aplicabil etapelor procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, a ghidului pentru evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră şi a altor ghiduri specifice pentru diferite domenii şi categorii de proiecte

  - Ghid general aplicabil etapelor procedurii de evaluare a impactului asupra mediului; 4. ORDIN Nr. 19 din 13 ianuarie 2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind

  evaluarea adecvată a efectelor potenţiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar

  5. Cărţi tehnice specifice domeniului protecţiei mediului.

  Bibliografia este orientativă, putând fi consultate şi alte documente pentru acoperirea tematicii.

 • TEMATICA DE CONCURS SPECIALITATEA ARHITECTURĂ

  1. Realizarea Partiurilor unei clădirii: Notiuni privind realizarea unor spaţii de producţie, social-culturale, sau speciale Dispunerea spaţiilor Conexiunile între spaţii Utilitaţile şi modul lor de amplasare Gruparea funcţiunilor după gradul lor de risc (contaminare, etc.) 2. Realizarea planurilor pe niveluri şi conexiunile între acestea: Alegerea unei travei şi a interaxelor în funcţie de specificul – destinaţia clădirii Respectarea amplasării unor spaţii tehnologice în funcţie de tipul de activitate şi

  nocivitatile pe care le creează Alegerea amplasamentului şi distantele faţă de căile de comunicaţii sau alte clădiri

  existente. 3. Materiale Utilizate : Materiale utilizate pentru închideri exterioare, compartimentări interioare, plafoane, Materiale utilizate pentru învelitori, Materiale utilizate pentru izolaţii – hidroizolaţii, termoizolatii, fonoizolaţii. Materiale utilizate pentru finisaje şi finisaje speciale, Materiale utilizate pentru protecţii biologice. 4. Noţiuni Fundamentale Pentru Redactare Proiectelor Linii, cotare, reprezentări convenţionale Tablouri de tâmplărie Tablouri de finisaje Detalii tehnice cu specific architectural, Realizarea Antemăsuratorilor cu specific architectural Intocmire scenarii de securitate la incendiu la lucrările proiectate şi implementarea

  măsurilor de securitate la incendiu în cadrul proiectelor Aplicarea normelor de AQ în editarea proiectelor 5. Cunoștinţe temenice ale legislaţiei cu specific architectural Legea 50 cu normele de aplicare privind realizarea constructiilor legea 10 a calitatii in construcţii Legea 350 privind amenajarea teritoriului și urbanismul Legea 111 cu normele de aplicare privind realizarea construcţiilor cu specific nuclear Normele de protecţia mediului Normele de Sănătate şi Securitatea Muncii aplicabile Normele de Protectie la Acţiunea Focului şi a Pericolului de Explozie Normele de protecţie împotriva contaminării şi zonarea nucleară. 6. Notiuni fundamentale de operare pe calculator Editare texte şi desene (WORD,AUTOACAD ARHICAD, COREL) 7. Cunoștințe de limba engleză

 • BIBLIOGRAFIE Legea 184/2001 privind Organizarea și Exercitarea profesiei de Arhitect Manualul Arhitectului Legea nr. 50 din 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii,

  republicată, cu modificările şi completările ulterioare

  Legea 350/2001 privind Amenajarea teritoriului și Urbanismul

  Legea 111 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare

  Legea 10 privind Calitatea în Construcții Legea 319/14.07.2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă

  P 118/99 Normativ de siguranță la foc a construcțiilor

  Legii 307/2006 - "Situaţiile de urgenţă"

  OMAI 129/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea şi autorizarea de securitate la incendiu şi protecţie civilă

  Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice

  HG 343/2017 actualizată, Regulament privind recepţia construcţiilor.

 • TEMATICA DE CONCURS SPECIALITATEA CONSTRUCTII HIDROTEHNICE

  1. CUNOSTINTE AVANSATE IN UTILIZAREA SI INTERPRETAREA CODURILOR, STANDARDELOR, PRESCRIPTIILOR, REGULAMENTELOR SI NORMATIVELOR APLICABILE LA PROIECTAREA, CONSTRUIREA, EXPLOATAREA, INTRETINEREA SI URMARIREA COMPORTARII AMENAJARILOR HIDROTEHNICE 2. CUNOSTINTE AVANSATE DESPRE CERINTELE DE PROIECTARE / EXPLOATARE AFERENTE SISTEMELOR HIDROTEHNICE 3. PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR (AutoCAD)

  BIBLIOGRAFIE 1. Lege 10 /1995 Lege privind calitatea în construcții 2. HG 766 / 1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii 3. P 130 -1999 Normativ privind comportarea în timp a construcțiilor 4. NP087-2003 Normativ privind urmărirea comportării construcțiilor hidrotehnice

 • TEMATICA DE CONCURS SPECIALITATEA – ALIMENTĂRI CU APĂ, REŢELE EXTERIOARE

  1. Etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice; 2. Etapele parcurse la elaborarea unui proiect de reţele exterioare; 3. Modul de calcul al unei staţii de pompare (apă potabilă sau apă de incendiu); 4. Modul de calcul al rezervei intangibile de apă de incendiu pentru o zonă în care sunt amplasate clădiri; prevăzută atât cu hidranţi exteriori cât şi cu hidranţi interiori; 5. Etapele parcurse la elaborarea unui proiect de alimentare cu apă de incendiu cu hidranţi ( interiori şi exteriori ); 6. Tipuri de reţele de alimentare cu apă şi de canalizare şi modul de alegere al acestora în cadrul unui proiect; 7. Cerinţele pe care trebuie să le îndeplinească prin proiectare reţeaua exterioară de de alimentare cu apă şi de canalizare. 8. Cunostinte Limba Engleza

  BIBLIOGRAFIE

  Al. Mănescu, M. Sandu, O. Ianculescu, Alimentări cu apă, Ed. Didactică și Pedagogică, București, 1994

  Gheorghe-Constantin Ionescu, Ovidiu Ianculescu, Raluca Racoviteanu, Canalizări, Ed. Matrix Rom

  NP 133–2011 Normativ privind proiectarea, execuţia şi exploatarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare a localităţilor.

  Lege 10 /1995 Lege privind calitatea în construcții HG 766 / 1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii HG 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-

  economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice

 • TEMATICA DE CONCURS

  SPECIALITATEA – DRUMURI

  1. Domeniul drumurilor;

  2. Clasificarea și încadrarea drumurilor;

  3. Drumul în plan – elemente de proiectare;

  4. Drumul în profil longitudinal - elemente de proiectare;

  5. Drumul în profil transversal - elemente de proiectare;

  6. Sistematizarea verticală a străzilor și a platformelor industriale;

  7. Amenajarea parcajelor și platformelor.

  8. Materiale utilizate la execuția drumurilor, caracteristici.

  9. Cunoștințe limba engleză

  BIBLIOGRAFIE

  Norme Tehnice/30 august 2017 privind proiectarea, construirea şi modernizarea drumurilor

  NE 008-1997 Normativ privind îmbunătătirea terenurilor de fundare slabe, prin procedee mecanice.Caietul VIII/95: Compactare cu maiul foarte greu

  NP 111-2004 Normativ pentru dimensionarea straturilor de bază din beton de ciment ale structurilor rutiere

  Lege 10 /1995 Lege privind calitatea în construcții HG 766 / 1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii HG 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-

  economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice

 • TEMATICA DE CONCURS SPECIALITATEA CONSTRUCTII - REZISTENTA

  1. FUNDAŢII Clasificare tipuri de fundaţii Calculul fundaţiilor rigide Calculul fundaţiilor elastice 2. STRUCTURI INDUSTRIALE DIN BETON ARMAT Clasificare tipuri de structuri Alcătuiri constructive generale 3. STRUCTURI INDUSTRIALE METALICE Clasificare tipuri de structuri Alcătuiri constructive generale Tipuri de îmbinări ale elementelor structurale 4. ACŢIUNI IN CONSTRUCŢII Tipuri de acţiuni; Standarde naţionale în vigoare Acţiunea seismică, conf. P100-1/2006 Grupări de încărcări 5. MATERIALE PENTRU CONSTRUCŢII. CARACTERISTICI DE CALCUL Beton Oţel armături Oţel structuri metalice şi îmbinări 6. ELEMENTE DE STATICA ŞI DINAMICA STRUCTURILOR Metode generale de calcul Metoda elementului finit Caracteristicile dinamice ale unor structuri (perioade proprii de vibraţie, forme proprii de

  vibraţie, factori de participare) Calculul seismic prin metoda spectrului de răspuns seismic 7. DIMENSIONAREA ŞI VERIFICAREA ELEMENTELOR DE REZISTENŢĂ Metode de calcul: rezistenţe admisibile, stări limită Dimensionarea şi verificarea elementelor din beton armat (grinzi, stâlpi) Dimensionarea şi verificarea elementelor unei structuri metalice (grinzi, stâlpi, îmbinări

  sudate, îmbinări cu buloane) 8. PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR Utilizare programe de calcul structural Desen în AUTOCAD 9. CUNOSTINTE LIMBA ENGLEZA

 • BIBLIOGRAFIE 1. R. Agent, D. Dumitrescu, T. Postelnicu, Îndrumător pentru calculul şi alcătuirea

  elementelor structurale de beton armat, Ed. Tehnică, Bucureşti, 1992 2. C. Dalban, S. Dima, E. Chesaru, C. Şerbănescu, Construcţii cu structură metalică, Ed.

  Didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1997 3. P100-1/2006 Cod de proiectare seismică- Partea 1 – Prevederi de proiectare pentru

  clădiri 4. CR 0 – 2005 Cod de proiectare. Bazele proiectării structurilor în construcţii

  5. SR EN 1990 Eurocod Bazele proiectarii structurilor

  6. SR EN 1991 Eurocod 1 Actiuni asupra structurilor

  7. SR EN 1992 Eurocod 2 Proiectarea structurilor de beton

  8. SR EN 1993 Eurocod 3 Proiectarea structurilor din otel

  9. SR EN 1994 Eurocod 4 Proiectarea structurilor compozite din otel si beton

  10. SR EN 1998 Eurocod 8 Proiectarea structurilor pentru rezistenta la cutremur

 • TEMATICA DE CONCURS SPECIALITATEA INGINERIE GEOLOGICĂ

  1. ELABORAREA STUDIULUI GEOTEHNIC

  2. SITUAȚII DE PROIECTARE

  3. INVESTIGAREA TERENULUI DE FUNDARE

  4. URMARIREA COMPORTARII CONSTRUCTIILOR SUB ASPECTUL URMARIRII TASARII

  TERENULUI DE FUNDARE

  5. PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR 6. CUNOSTINTE LIMBA ENGLEZA BIBLIOGRAFIE 1. Lege 10 /1995 Lege privind calitatea în construcții 2. HG 766 / 1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii 3. NP 074-2014 Normativ privind documentatiile geotehnice pentru constructii 4. NP 112-2014 Normativ privind proiectarea fundațiilor de suprafață 5. P 7 – 2000 Normativ privind fundarea construcțiilor pe pământuri sensibile la umezire 6. P 130 -1999 Normativ privind comportarea în timp a construcțiilor

 • pag.1

  TEMATICA PENTRU CONCURSUL DE ANGAJARE ÎN C.I.T.O.N.

  Specialitatea Energetica - C.N.E

  1. Tipuri de centrale nucleare echipate cu reactori cu neutroni termici. Generaţia a III-a

  de reactori, tipuri şi caracteristici definitorii. Concepţia schemelor de principiu.

  2. Fizica reactorului. Legi şi principii de funcţionare.

  3. Reactorul CANDU 600, particularităţi constructive, materiale, agenţi de răcire şi

  moderare, reglaje.

  4. Filozofia de securitate nucleară. Obiectivele securităţii nucleare.

  5. Prezentarea principiilor şi funcţiilor esenţiale de securitate nucleară.

  6. Sistemele principale ale părţii nucleare a CNE CANDU 600, enumerare, funcţiuni,

  descriere succintă a principalelor sisteme şi componente, parametrii.

  7. Schema tehnologică a părţii convenţionale a CNE CANDU 600, descriere,

  componente, parametrii principali.

  8. Dimensionarea hidraulică a reţelelor de conducte, pierderi de presiune. Calculul

  puterii pompelor, funcţionarea pompelor în serie şi în paralel.

  9. Modelarea termohidraulică a sistemelor de process, software specializate.

  10. Principii de calcul mecanic de rezistenţă a sistemelor de conducte sub presiune.

  11. Securitatea nucleară şi cerinţele de reglementare şi autorizare a CNE CANDU

  12. Managementul deşeurilor radioactive. Clasificare, principii de gestionare, generare,

  tratare şi depozitare.

 • pag.2

  BIBLIOGRAFIE ENERGETICA -C.N.E

  – Petre Ştefănescu, S. Ghiţă, D. Şerbănescu, Securitate nucleară, Editura BREN, 2002;

  – Gh. Buzdugan, Rezistenţa Materialelor, Editura Tehnică; – Burducea, A. Leca, Conducte şi reţele termice, Editura tehnică, Bucureşti 1974 – A. Leca, M. Pop, N. Stan, A. Badea, L. Luca, Procese şi instalaţii termice în centrale

  nucleare, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti 1979 – N. Dănilă, I. Prisecaru, Centrale nucleare electrice, Editura didactică şi pedagogică,

  Bucureşti 1980 – N. Dănilă, ş.a., Centrale nucleare electrice. Probleme, Editura didactică şi

  pedagogică, Bucureşti 1980 – I. Prisecaru, D. Dupleac, I. Opriş, Simularea proceselor tranzitorii din instalaţiile

  termice, Editura Proxima, Bucureşti 2005 – I.V. Maxim, Materiale nucleare – A. Leca, I. Prisecaru, H.M. Tănase, L. Lupescu, C. Raiu, Conducte pentru agenţi

  termici – Legislatie CNCAN in domeniul Centralelor Nucleare si al deseurilor radioactive .-

  www.cncan.ro/legislatie – Legea 111/1996 si Norme CNCAN derivate din Legea 111/1996 actualizata.-

  www.cncan.ro/legislatie/norme

 • pag.1

  TEMATICI PENTRU CONCURSUL DE ANGAJARE ÎN C.I.T.O.N. Specialitatea - INSTALAŢII aferente construcţiilor

  1. Ventilarea mecanică şi climatizarea. Alcătuirea unei instalaţii de ventilare mecanică.

  2. Aparate de ventilare şi încălzire. Aeroterme. Clasificarea instalaţiilor de climatizare. Aparate de răcire, climatizare parţială şi climatizare.

  3. Schema unei instalaţii complexe de climatizare. Reprezentarea proceselor de tratare complexă a aerului de climatizare în diagrama i-x.

  4. Funcţionarea ventilatoarelor în serie şi paralel. Tipuri constructive de filtre de aer. Canale de aer. Accesorii.

  5. Calculul sarcinii termice de răcire pentru o clădire. 6. Calculul debitului de aer pentru ventilarea,climatizarea unei clădiri. 7. Sisteme de încălzire – generalităţi. Principalele echipamente şi materiale pentru

  instalaţii de încălzire. 8. Necesarul de căldură pentru încălzire. Calculul instalaţiilor de încălzire cu

  circulaţie forţată. 9. Calculul instalaţiilor de apă rece şi caldă. Calculul instalaţiilor de canalizare.

  Instalaţii de preparare apă caldă de consum. 10. Instalaţii de stingerea incendiilor şi evacuarea fumului. 11. Centrale termice. Scheme , etape de alegere şi modul de alegere al

  echipamentelor. 12. Calculul şi alegerea conductelor din cadrul reţelelor de termoficare. 13. Sisteme de stingere a incendiilor cu ceaţă de apă. 14. Staţii de pompare apă de incendiu. Componenţa, dimensionare, cerinţe

  conform normativelor in vigoare. 15. Instalaţii de ridicare a presiunii sistemelor de alimentare cu apă; tipuri,

  exemple, modul de calcul si alegere a schemelor. 16. Instalaţii interioare de alimentare cu apă rece pentru combaterea incendiilor;

  Tipuri, soluţii constructive şi scheme. 17. Instalaţii automate cu sprinklere pentru combaterea incendiilor ; condiţii de

  utilizare, soluţii constructive şi scheme. 18. Prezentarea etapelor parcurse la elaborarea unui proiect de reţea de apă de

  incendiu cu hidranţi ( exteriori şi interiori ) NOTA: Tematica va fi abordată selectiv funcţie de domeniul pentru care candidatul a dobândit experienţa si doreste sa participe la concurs (sanitare, termice, HVAC, incendiu )

 • pag.2

  Bibliografie

  1. Asociaţia Inginerilor de Instalaţii din România. Manualul de instalaţii. Volumele de instalaţii de încălzire (I), Sanitare (S), Ventilare şi Climatizare (V). Editura Artecno. Bucureşti 2010 2. S. Cruceanu, L. Sandu. Normativ privind proiectarea şi executarea instalaţiilor de ventilare şi climatizare. Editura Impuls, Bucuresti 1998 3. L. Dumitrescu. Instalaţii sanitare pentru ansambluri de clădiri. Editura tehnică, Bucureşti 1980 4. Şt. Vintilă. Instalaţii sanitare şi de gaze. Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti 1995 5. M. Ilina. Instalaţii de încălzire şi reţele termice. Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti 1985 6. A. Petrescu. Încălzirea clădirilor industriale. Editura tehnică, Bucureşti 1981 7. N.N. Drăghici. Conducte pentru transportul fluidelor. Editura tehnică, Bucureşti 1971 8. P118- 2 -2013.Normativ privind securitatea la incendiu a construcţiilor, Instalaţii de stingere 9. Normative in vigoare I9-2015; I13-2015; I5-2010; P118/2-2013; C107/1-5; 10. Standardele româneşti şi europene în vigoare pentru specialitatea instalaţii ( incalzire, ventilatie, sanitare, incendiu )

 • TEMATICA

  INGINER ECONOMIST

  1. Continutul unui studiu de prefezabilitate;

  2. Continutul unui studiu de fezabilitate;

  3. Continutul unui deviz general;

  4. Continutul unei antemasuratori si a devizului de executie;

  5. Cunostinte operare PC - program devize constituie un avantaj

  BIBLIOGRAFIE

  HOTĂRÂRE nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al

  documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri

  publice (cu modificarile si completarile ulterioare);

  Ghid privind elaborarea devizelor la nivel de categorii de lucrari si obiecte de constructii pentru investitii

  realizate din fonduri publice, indicativ P-91/1-02;

  Eficienta economica a investitiilor - editia 1995

  Legea 500 /2002 privind finantele publice (cu modificarile si completarile ulterioare)

  AM-Tematica concurs-4 august 2020TEMATICA EXAMEN AMPP 2020TEMATICA concurs SEA 2020TEMATICA CONCURSDP_fiz.2020Tematica pentru concurs MediutaraTematica concurs Arhitecti - CopyTematica concurs HIDROTEHNICA - CopyTematica concurs inginer alimentari cu apa - CopyTematica concurs inginer drumuri - CopyTematica concurs Ingineri Constructori - CopyTematica concurs Ingineri Geologi - Copy

  tcneTematica+bibliografie iulie 2020 CNETematica+bibliografie iulie 2020 INSTAL

  tematica 2020 BDDE