1 Majlis Kebajikan dan Pembangunan Masyarakat Kebangsaan ... meneruskan program dan aktivitinya. Dalam

 • View
  14

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of 1 Majlis Kebajikan dan Pembangunan Masyarakat Kebangsaan ... meneruskan program dan aktivitinya....

 • 1

  Penaung:

  Y.H. Dato’ Setia Amar Segara Dato’ Haji Halim bin Haji Ibrahim

  Penasihat Bersama:

  Y. Bhg. Datin Paduka Hajah Khatijah binti Sulieman Puan Salmah binti Nordin

  Ketua Pengarang:

  Tuan Haji Hitam bin Chik

  Sidang Pengarang:

  Puan Nor Imani binti Mat Sulaiman Puan Zainun binti Haji Tun Cik Salena binti Sawi

  Grafik:

  Puan Noor Asrisah binti Samsudin

  Majlis Kebajikan dan Pembangunan Masyarakat Kebangsaan Malaysia (MAKPEM) (National Council of Welfare and Social Development Malaysia)

  MAKPEM JILID XXXIV Januari - Jun 2014

  B u l e t i n

  Sidang Redaksi BULETIN MAKPEM

  Penerbit:

  Majlis Kebajikan dan Pembangunan Masyarakat

  Kebangsaan Malaysia (MAKPEM) No. 17, Jalan 1/48A, Bandar Baru Sentul,

  51000 Kuala Lumpur.

  Tel : 03-4044 7640 / 7641 Fax : 03-4044 7705

  E-mail: makpem@gmail.com Laman web: www.ncwsdm.org.my

  MAJLIS KUNJUNG HORMAT PRESIDEN-PRESIDEN DAN PEGAWAI- PEGAWAI MAJLIS KEBAJIKAN DAN PEMBANGUNAN Y.B DATO’

  SRI ROHANI ABDUL KARIM MENTERI PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT

  PADA 3 APRIL, 2014

  Y.H Dato’ Setia Amar Segara Dato’ Haji Halim bin Haji Ibrahim, Presiden MAKPEM Malaysia telah mengetuai satu rombongan Pegawai-Pegawai Majlis Kebajikan dan Pembangunan Masyarakat Kebangsaan MAKPEM pada Majlis Kunjung Hormat kepada Y.B Dato’ Sri Rohani Abdul Karim, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat di Putrajaya pada 03 April 2014.

  Hadir sama dalam majlis tersebut ialah Datin Seri Dr. Noorul Ainur Mohd. Nor, Ketua Setiausaha Kementerian, Datuk Sabariah Hassan Timbalan Ketua Setiausaha, Dato’ Norani binti Halim Ketua Pengarah Jabatan Kebajikan Masyarakat dan Pegawai-Pegawai Kanan lain. Turut hadir sama ialah Datin Paduka Hajah Khatijah bt Sulieman, Dato’ Mah Hassan bin Haji Omar, Tuan Haji Zainal Abidin bin Md Alias dan Pegawai-Pegawai MAKPEM.

  Dalam ucapan aluannya Y.H Dato’ Setia Amar Segara Dato’ Haji Halim bin Haji Ibrahim selaku Presiden MAKPEM mengucapkan ribuan terima kasih kepada Y.B Menteri kerana meluangkan masa bagi kunjungan hormat MAKPEM dan seterusnya mengucapkan terima kasih diatas sokongan dan bantuan yang telah diberi oleh Kementerian bagi membolehkan MAKPEM meneruskan program dan aktivitinya. Dalam ucapan balas Y.B Menteri mengucapkan terima kasih kepada MAKPEM selaku rakan strategik Kementerian dalam mengendalikan isu-isu sosial semasa. Hasil dari perjumpaan tersebut MAKPEM telah diberi peruntukan tambahan bagi mengendalikan program-program latihan dan pentadbiran.

  Y.H. Dato’ Setia Amar Segara Dato’ Haji Halim bin Haji Ibrahim, Presiden MAKPEM memberi cenderahati

  kepada Y.H. Dato’ Sri Rohani Abdul Karim, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat

  Y.H. Dato’ Setia Amar Segara Dato’ Haji Halim bin Haji Ibrahim, Presiden MAKPEM bersama Y.H. Dato’ Sri Rohani Abdul Karim, Menteri Pembangunan Wanita,

  Keluarga dan Masyarakat

  Y.H. Dato’ Setia Amar Segara Dato’ Haji Halim bin Haji Ibrahim, Presiden MAKPEM bersama-sama Ahli-Ahli

  Jawatankuasa Tertinggi MAKPEM yang hadir.

  Y.H. Dato’ Sri Rohani Abdul Karim menyampaikan cenderahati kepada Y.H. Dato Setia Amar Segara

  Dato’ Haji Halim binHaji Ibrahim bersama-sama Ahli- Ahli Jawatankuasa Tertinggi MAKPEM

 • 2

  A ssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan Salam Satu Malaysia. Saya bersyukur ke hadrat Allah S.W.T. kerana dengan limpah dan kurnianya dapat sekali lagi menerbitkan buletin MAKPEM pada kali ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua ahli gabungan yang

  sentiasa memberi sokongan dan kerjasama bagi menjayakan program dan aktiviti MAKPEM untuk meningkatkan keupayaan pertubuhan-pertubuhan sukarela melalui program latihan ‘Care Givers’. Saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada ahli-ahli gabungan yang sudi menghantar laporan kegiatan masing-masing untuk dimuatkan dalam buletin ini.

  Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih pada Kerajaan Negeri Sabah dan Majlis Perkhidmatan Masyarakat Sabah yang telah menjadi tuan rumah kepada Perhimpunan Agung Tahunan MAKPEM Ke 36 di Kota Kinabalu pada 26, 27 dan 28 Jun 2014, saya

  ingin mengucapkan tahniah kepada pegawai-pegawai majlis yang telah dipilih bagi sesi 2014-2017 seperti berikut:-

  1. Timbalan Presiden Datin Paduka Hajah Khatijah binti Suleiman 2. Naib Presiden Encik Ithong @ Etong bin Terang 3. Naib Presiden Y. Bhg Dato’ Mah Hassan bin Haji Omar 4. Naib Presiden Y. Bhg Dato’ Hajah Shamsiah binti Abd. Rahman 5. Naib Presiden Encik Roshasni bin Marjumat 6. Setiausaha Puan Salmah binti Nordin 7. Bendahari Agung The Revd. Canon Samuel D.John

  Sekianlah terima kasih.

  Salam Hormat,

  Dato’ Setia Amar Segara Dato’ Haji Halim bin Haji Ibrahim Presiden, MAKPEM

  Kata-Kata Aluan

  Presiden

 • 3

  P erhimpunan Agung Tahunan Ke 36 Majlis Kebajikan dan Pembangunan Masyarakat Kebangsaan Malaysia (MAKPEM) telah diadakan pada 26 Jun 2014 jam 8.00 malam di Ballroom Ming Garden Hotel dan Residences, Kota Kinabalu Sabah. Ianya telah dirasmikan oleh Y.Bhg Datuk Hajah Siti Sapoo binti Ahok, Setiausaha Tetap Kementerian Pembangunan Masyarakat dan Hal Ehwal Pengguna Sabah, mewakili Y.B Datuk Hajah Jainab

  Datuk Seri Panglima Haji Ahmad Ayid, Menteri Pembangunan Masyarakat dan Hal Ehwal Pengguna Sabah.

  Dalam ucapan perasmiannya, beliau mengucapkan berbanyak terima kasih kepada Y.H Dato’ Setia Amar Segara Dato’ Haji Halim bin Haji Ibrahim selaku presiden MAKPEM yang telah memberi penghormatan pada Negeri Sabah menjadi tuan rumah Perhimpunan Agung Tahunan Ke 36 MAKPEM. Beliau juga mengucapkan tahniah dan syabas kepada MAKPEM yang telah berjaya melaksanakan program latihan ‘Care Givers’ sehingga ke peringkat persijilan Universiti dengan Open Universiti Malaysia (OUM).

  Y. Bhg Datuk Hajah Siti Sapoo binti Ahok memberi ucapan dan merasmikan Mesyuarat Agung Tahunan MAKPEM

  yang ke-36

  Barisan-Barisan yang menerima Anugerah Cemerlang bersama-sama Y. Bhg. Datuk Hajah Siti Sapoo binti Ahok dan Y.H. Dato’ Setia Amar Segara Dato’ Haji Halim bin Haji

  Ibrahim, Presiden MAKPEM

  Y.H. Dato’ Setia Amar Segara Dato’ Haji Halim bin Haji Ibrahim, Presiden MAKPEM memberi ucapan kata-kata

  aluan kepada tetamu yang hadir.

  Mesyuarat Agung Tahunan MAKPEM Ke-36 bermula dengan kehadiran-kehadiran Pegawai tertinggi MAKPEM.

  PERHIMPUNAN AGUNG TAHUNAN KE- 36 MAJLIS KEBAJIKAN DAN PEMBANGUNAN MASYARAKT

  KEBANGSAAN MALAYSIA MAKPEM PADA 26 JUN, 2014

  Terdahulu dari itu Y.H Dato’ Setia Amar Segara Dato’ Haji Halim bin Haji Ibrahim, Presiden MAKPEM dalam ucapan aluannya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Y.B Datuk Hajah Siti Sapoo binti Ahok kerana dapat meluangkan masa bagi merasmikan Perhimpunan Agung Tahunan MAKPEM kali Ke 36, mewakili Y.B Datuk Hajah Jainab Datuk Seri Panglima Haji Ahmad Ayid, Menteri Pembangunan Masyarakat dan Hal Ehwal Pengguna Sabah. Beliau juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua perwakilan yang hadir pada Perhimpunan Agung Tahunan ini.

  Perhimpunan Agung Tahunan yang telah diadakan pada 27.06.2014 telah menerima dan meluluskan Laporan Tahunan MAKPEM bagi tahun 2013, Laporan kewangan yang berakhir pada 31 Disember 2013 dan meluluskan anggaran be- lanjawan bagi tahun 2015.

 • 4

  Para Perwakilan Ahli-Ahli Gabungan. Y.H. Dato’ Setia Amar Segara Dato’ Haji Halim bin Haji Ibrahim, Presiden MAKPEM dan bersama ahli-ahli

  gabungan.

  Dalam sesi pemilihan Pegawai-Pegawai Majlis bagi tahun 2014 – 2017, pegawai-pegawai berikut telah di pilih :-

  1. Presiden Y.H Dato’ Setia Amar Segara Dato’ Haji Halim bin Haji Ibrahim 2. Timbalan Presiden Datin Paduka Hajah Khatijah binti Suleiman 3. Naib Presiden Encik Ithong @ Etong bin Terang 4. Naib Presiden Y. Bhg Dato’ Mah Hassan bin Haji Omar 5. Naib Presiden Y. Bhg Dato’ Hajah Shamsiah binti Abd. Rahman 6. Naib Presiden Encik Roshasni bin Marjumat 7. Setiausaha Puan Salmah binti Nordin 8. Bendahari Agung The Revd. Cannon Samuel D.John

  Sempena dengan Perhimpunan Agung MAKPEM Ke 36, satu majlis Dialog ‘ Peranan Belia Sabah Dalam Membina Sebuah Masyarakat Inklusif ‘ telah diadakan di Ballroom Wisma Wanita, Kota Kinabalu Sabah pada 27 Jun, jam 7.30 malam. Majlis ini telah di rasmikan oleh Y.B Datuk Taufiq Abu Bakar Titingan, Menteri Belia dan Sukan Sabah.

  Seramai 150 orang peserta dari kalangan belia tempatan dan perwakilan MAKPEM telah menghadirinya.

  M esyuarat Jawatankuasa Pembangunan Masyarakat dan Kemanusian telah diadakan pada 06.03.2014 (Khamis) jam 9.30 pagi. Mesyuarat ini di pengerusikan

  oleh Y.Bhg Dato’ Shamsiah binti Abdul Rahman Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Masyarakat dan Kemanusiaan. Hadir sama dalam mesyuarat tersebut ialah Puan Halijah binti Yahya, Mejar (B) Habibah binti

  Baharom, Haji Abdul Razak bin Abd Ghani, Encik Tarmizi, Wakil JKM Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Puan Shamsiah wakil JKM Ibu Pejabat, Tuan Haji Hitam bin Chik dan Puan Nor Imani binti Sulaiman. Mesyuarat antara lain bersetuju pada dasarnya untuk mewujudkan sebuah Pusat Aktiviti Warga Emas (PAWE) di Bandar Baru Sentul. Dalam hubungan ini MAKPEM di minta untuk menghubungi Persatuan Bulan Sabit Merah.

  MESYUARAT JAWATANKUASA PEMBANGUNAN MASYARAKAT DAN KEMANUSIAAN

  PADA 06 MAC, 2014 (KHAMIS)

  Y. Bhg. Dato’ Shamsiah Abdul Rahman Pengerusi Jawatankuasa menyampaikan

  ucapan terima kasih kepada Ahli Jawatankuasa yang hadir.

  Perbincangan antara Y. Bhg. Dato