Click here to load reader

1. KONSEP KBAT dan i-THINK.pptx

  • View
    286

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of 1. KONSEP KBAT dan i-THINK.pptx

Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (HOTs)

1

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA2013KONSEP KBATPROGRAM KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI

6 ciri utama setiap murid perlu ada untuk bersaing pada peringkat globalPelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM)

Kemahiran memimpinIdentiti nasionalKemahiran dwibahasaEtika dan KerohanianKemahiran berfikirPengetahuan6 ciri utama setiap murid perlu ada untuk bersaing pada peringkat global2

#

Dari sudut pandangan JPN/PPD/Guru

Kemahiran Berfikir Aras TinggiMenaakulTeknik menyoalKreativitiInkuiriPenyelesaian masalah3

Bagaimana hendak mengajar KBAT?Tingkatkan soalan aras tinggiPembelajaran berasaskan projekMenggunakan alat berfikirAktiviti penyelesaian masalahTeknik menyoalAktiviti pemikiran aras tinggi dalam buku teksDari sudut pandangan JPN/PPD/Guru4

Kemahiran berfikir aras tinggi ialah keupayaan untuk mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam membuat penaakulan dan refleksi bagi menyelesaikan masalah, membuat keputusan, berinovasi dan berupaya mencipta sesuatu.DEFINISI5KPM, 2013

5

6Pelaksanaan KBAT Dalam Bilik Darjah

Perubahan dalam Kurikulum KSSRKSSM

Murid dapat:Membuat KeputusanMenyelesai MasalahMenginovasiMenciptaPenggunaan alat berfikir KBKK Peta minda, banding beza, 6 Thinking Hats dllProgram i-THINKpeta pemikiranTeknik menyoalGalakkan murid menyoal yang memerlukan pemikiran aras tinggi kenapa, bagaimana?Sebanyak 30% soalan berbentuk aras tinggi dalam peperiksaan pusat

Penilaian peringkat Antarabangsa

Penilaian peringkat KebangsaanUPSRPMRSPMSTPM/STAMTIMSSPISAPBS

Perubahan dalam Pendekatan

Perubahan dalam Pentaksiran

Sekolah Rendah KSSRSekolah Menengah KSSM (2017)Dalam KBSM elemen KBAT tidak ditulis secara Eksplisit. KBAT dilaksanakan secara merentas kurikulum

6

KEKELIRUAN TERMINOLOGI7KBKK Vs KBATHOTS Vs KBATi-THINK Vs KBAT

i-THINK8

Program i-THINK merupakanProgram untuk mempertingkatkan dan membudayakan kemahiran berfikir dalam kalangan murid ke arah menghasilkan murid berfikiran kreatif dan kritis serta inovatif.

i-THINK membawa maksud innovative THINKing (Pemikiran Inovatif). Murid perlu dibekalkan dengan kemahiran berfikir

9

OBJEKTIF:10

Dengan cara11Menggunakan alat berfikir seperti lapan peta pemikiran oleh guru dan murid dalam PdP

Teknik menyoal dan menaakul untuk meningkatkan kemahiran berfikir aras tinggi Blooms taksonomi dan Versi Lorin Anderson

Sekolah Showcase i-THINK(10 buah sekolah)12

SMK Tun Hussien Onn, PeraiSK Pusat Bukit Besar, Kuala TerengganuSMK Kota MaruduSMK Convent MuarSK Paya Pulai, TermelohSK Kiaramas, Kuala LumpurSJKC Wen Hua, MelakaSMK Gaal, Pasir PutehSJKT Port DicksonSK Tan Sri Dtk Hj MohamedEmpat buah sekolah menengahEnam buah sekolah rendah

12

Pelaksanaan Program i-THINK13Pelaksanaan 10 sekolah rintis diseluruh Malaysia (6 SR & 4 SM)Peluasan 1,000 (2012-2013) sekolah rendah dan menengah seluruh negaraPeluasan ke 8,994 buah sekolah

Melatih JK tambahanMelatih Pasukan Pemandu (PP) di 500 buah sekolah (Kohort 1)PP melatih guru sekolah mereka Guru di 500 sekolah melatih murid (kohort 1)Melatih Pasukan Pemandu (PP) di 500 buah sekolah (kohort 2)PP melatih guru sekolah merekaGuru melatih murid di 500 buah sekolah (kohort 2)Guru dari 8,994 buah sekolah mengikuti kursus dalam talianKajian pelaksanaan Program i-THINK di 1,010 buah sekolah

2012

2013

2014

13

Apakah yang diharapkan dari Program i-THINK?

Fokus

Aktif

Berkeyakinan

Hubungan guru-murid rapat

Prestasi meningkat

Seronok belajar14

Menaakul

KONSEP PROGRAM i-THINK15

6 TITIK PERMULAAN16

PenyoalanReflektifKemahiran BerfikirPeta VisualRangkaian KolaborasiMembangunkan Kecenderungan PeribadiMembentuk persekitaran

Pendekatan Seluruh Sekolah (Whole School Approach)17

Bagaimana?

Latihan diberi kepada pentadbir, guru dan murid dalam mengajar dan belajar berfikir

Guru dan murid mempunyai bahasa pemikiran dan alat berfikir yang sama

KELESTARIAN PROGRAM18Sekolah

Pembentukan Pasukan Pemandu (PP) di sekolahPengetua/Guru BesarPenyelaras (guru)3 orang guru (untuk 2012 BM, BI, Sains dan Math)PP melatih guru. Guru melatih murid dan menggunakan di dalam PdPPP memberi sokongan, latihan tambahan dan bimbingan kepada guruInstrumen Pemantauan Kendiri disediakan. Item ini akan dimasukkan sebagai annex di dalam SKPSekolahJPN/PPDBahagianIPGK

JPN/PPD

Di setiap JPN ada 2 orang pegawai meja dan juga dilantik sebagai Jurulatih Kebangsaan (JK)Di setiap PPD ada seorang pegawai meja dan juga dilantik sebagai Jurulatih KebangsaanJK JPN/PPD dikehendaki memberi taklimat kepada semua pegawai di JPN dan PPDJK JPN/PPD membimbing dan membantu guru dalam pelaksanaan Program i-THINKSekolahJPN/PPDBahagianIPGK

KELASTARIAN PROGRAM (samb.)19

LATIHAN20

Jurulatih Kebangsaan Melatih Pasukan Pemandu (Pusat)

Pasukan Pemandu Melatih Guru sekolah masing-masing (on site)

Kestrel Education (JU) melatih Jurulatih Kebangsaan

Guru melatih murid (tempoh 3-6 bulan)

Penggunaan Peta Pemikiran dan Soalan Aras Tinggi dalam PdP123

Semua pihak bertanggungjawab dalam menjayakan program i-THINK21

Sekian, terima kasih22

22