Click here to load reader

1. KONSEP KBAT dan i-THINK.ppt

 • View
  258

 • Download
  14

Embed Size (px)

Text of 1. KONSEP KBAT dan i-THINK.ppt

 • *KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA2013KONSEP KBATPROGRAM KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI

  *

  6 ciri utama setiap murid perlu ada untuk bersaing pada peringkat globalPelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM)Kemahiran memimpinIdentiti nasionalKemahiran dwibahasaEtika dan KerohanianKemahiran berfikirPengetahuan6 ciri utama setiap murid perlu ada untuk bersaing pada peringkat global*

 • Dari sudut pandangan JPN/PPD/Guru

  Kemahiran Berfikir Aras TinggiMenaakulTeknik menyoalKreativitiInkuiriPenyelesaian masalah*

 • Bagaimana hendak mengajar KBAT?Tingkatkan soalan aras tinggiPembelajaran berasaskan projekMenggunakan alat berfikirAktiviti penyelesaian masalahTeknik menyoalAktiviti pemikiran aras tinggi dalam buku teksDari sudut pandangan JPN/PPD/Guru*

 • Kemahiran berfikir aras tinggi ialah keupayaan untuk mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam membuat penaakulan dan refleksi bagi menyelesaikan masalah, membuat keputusan, berinovasi dan berupaya mencipta sesuatu.DEFINISI*KPM, 2013

  *

 • *Pelaksanaan KBAT Dalam Bilik Darjah

  Sekolah Rendah KSSRSekolah Menengah KSSM (2017)Dalam KBSM elemen KBAT tidak ditulis secara Eksplisit. KBAT dilaksanakan secara merentas kurikulum*

 • KEKELIRUAN TERMINOLOGI*

 • i-THINK*

 • Program i-THINK merupakanProgram untuk mempertingkatkan dan membudayakan kemahiran berfikir dalam kalangan murid ke arah menghasilkan murid berfikiran kreatif dan kritis serta inovatif.

  i-THINK membawa maksud innovative THINKing (Pemikiran Inovatif). Murid perlu dibekalkan dengan kemahiran berfikir

  *

 • OBJEKTIF:*

 • Dengan cara*Menggunakan alat berfikir seperti lapan peta pemikiran oleh guru dan murid dalam PdP

  Teknik menyoal dan menaakul untuk meningkatkan kemahiran berfikir aras tinggi Blooms taksonomi dan Versi

  Lorin Anderson

 • Sekolah Showcase i-THINK(10 buah sekolah)*SMK Tun Hussien Onn, PeraiSK Pusat Bukit Besar, Kuala TerengganuSMK Kota MaruduSMK Convent MuarSK Paya Pulai, TermelohSK Kiaramas, Kuala LumpurSJKC Wen Hua, MelakaSMK Gaal, Pasir PutehSJKT Port DicksonSK Tan Sri Dtk Hj MohamedEmpat buah sekolah menengahEnam buah sekolah rendah

  *

 • Pelaksanaan Program i-THINK*Pelaksanaan 10 sekolah rintis diseluruh Malaysia (6 SR & 4 SM)Peluasan 1,000 (2012-2013) sekolah rendah dan menengah seluruh negaraPeluasan ke 8,994 buah sekolahGuru melatih murid di 500 buah sekolah (kohort 2)Guru dari 8,994 buah sekolah mengikuti kursus dalam talianKajian pelaksanaan Program i-THINK di 1,010 buah sekolah

  2012

  2013

  2014

  *

 • Apakah yang diharapkan dari Program i-THINK?*

  Menaakul

 • KONSEP PROGRAM i-THINK*

 • 6 TITIK PERMULAAN*PenyoalanReflektifKemahiran BerfikirPeta VisualRangkaian KolaborasiMembangunkan Kecenderungan PeribadiMembentuk persekitaran

 • Pendekatan Seluruh Sekolah (Whole School Approach)*

  Latihan diberi kepada pentadbir, guru dan murid dalam mengajar dan belajar berfikir

  Guru dan murid mempunyai bahasa pemikiran dan alat berfikir yang sama

 • KELESTARIAN PROGRAM*Sekolah

  Pembentukan Pasukan Pemandu (PP) di sekolahPengetua/Guru BesarPenyelaras (guru)3 orang guru (untuk 2012 BM, BI, Sains dan Math)PP melatih guru. Guru melatih murid dan menggunakan di dalam PdPPP memberi sokongan, latihan tambahan dan bimbingan kepada guruInstrumen Pemantauan Kendiri disediakan. Item ini akan dimasukkan sebagai annex di dalam SKP

  SekolahJPN/PPDBahagianIPGK

 • JPN/PPD

  Di setiap JPN ada 2 orang pegawai meja dan juga dilantik sebagai Jurulatih Kebangsaan (JK)Di setiap PPD ada seorang pegawai meja dan juga dilantik sebagai Jurulatih KebangsaanJK JPN/PPD dikehendaki memberi taklimat kepada semua pegawai di JPN dan PPDJK JPN/PPD membimbing dan membantu guru dalam pelaksanaan Program i-THINK

  KELASTARIAN PROGRAM (samb.)*

  SekolahJPN/PPDBahagianIPGK

 • LATIHAN*

 • Semua pihak bertanggungjawab dalam menjayakan program i-THINK*

 • Sekian, terima kasih*

  *

  *

  Sekolah Rendah KSSRSekolah Menengah KSSM (2017)Dalam KBSM elemen KBAT tidak ditulis secara Eksplisit. KBAT dilaksanakan secara merentas kurikulum*

  *

  *

  *