1) JSoalan Percubaan Pqs Spm Johor 2014

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/10/2019 1) JSoalan Percubaan Pqs Spm Johor 2014

  1/20

  SULIT 5227/1

  Lihat halaman sebelah

  5227/1 2014 Hak Ci pta SM KA Segamat Johor SULIT

  2

  A

  02] [

  :

  - 1 : i ii iii- iv

  Aiiiiii

  Biiiiv Ciiiiiv Diiiiiiv

  ) (1 1:

 • 8/10/2019 1) JSoalan Percubaan Pqs Spm Johor 2014

  2/20

  SULIT 5227/1

  Lihat halaman sebelah

  5227/1 2014 Hak Ci pta SM KA Segamat Johor SULIT

  3

  " ( :) : " ) (

  0 : ,A

  B C

  D

  :

  A

  B

  C -

  D

  4 :

  i

  ii iii iv

 • 8/10/2019 1) JSoalan Percubaan Pqs Spm Johor 2014

  3/20

  SULIT 5227/1

  Lihat halaman sebelah

  5227/1 2014 Hak Ci pta SM KA Segamat Johor SULIT

  4

  Aiii iii Biii iv Ciiii iv Diiiii iv

  5 . A

  B

  C D

  - 6 :

  i , ,

  ii , , iii , , iv, , Ai ii Bii iii Ciii iv Di iv

 • 8/10/2019 1) JSoalan Percubaan Pqs Spm Johor 2014

  4/20

  SULIT 5227/1

  Lihat halaman sebelah

  5227/1 2014 Hak Ci pta SM KA Segamat Johor SULIT

  5

  7 :

  A

  B

  C

  D

  8 " " :

  A B C D

  .9 :

  A B C D

  :

  . ) (

 • 8/10/2019 1) JSoalan Percubaan Pqs Spm Johor 2014

  5/20

  SULIT 5227/1

  Lihat halaman sebelah

  5227/1 2014 Hak Ci pta SM KA Segamat Johor SULIT

  6

  .12 , A B C

  D

  : :

  .

  ) (

  ,

  x

 • 8/10/2019 1) JSoalan Percubaan Pqs Spm Johor 2014

  6/20

  SULIT 5227/1

  Lihat halaman sebelah

  5227/1 2014 Hak Ci pta SM KA Segamat Johor SULIT

  7

  11.

  X :

  A B

  C D

  10 (.)

  :

  A B

  C () D

  1 :

  :

  () :

  . ) (

 • 8/10/2019 1) JSoalan Percubaan Pqs Spm Johor 2014

  7/20

  SULIT 5227/1

  Lihat halaman sebelah

  5227/1 2014 Hak Ci pta SM KA Segamat Johor SULIT

  8

  :

  A

  B C D

  14 :

  A

  B

  C

  D

  :() . ) (

  ()

  " ) ". (

 • 8/10/2019 1) JSoalan Percubaan Pqs Spm Johor 2014

  8/20

  SULIT 5227/1

  Lihat halaman sebelah

  5227/1 2014 Hak Ci pta SM KA Segamat Johor SULIT

  9

  X

  .16 :

  A

  B

  C D

  .15 X :

  A B C

  D

 • 8/10/2019 1) JSoalan Percubaan Pqs Spm Johor 2014

  9/20

  SULIT 5227/1

  Lihat halaman sebelah

  5227/1 2014 Hak Ci pta SM KA Segamat Johor SULIT

  10

  .17 :

  A B

  C

  D

  18.

  " ":

  A B

  C

  D

  -

  -

  :

  .1

  .0

  . .

 • 8/10/2019 1) JSoalan Percubaan Pqs Spm Johor 2014

  10/20

  SULIT 5227/1

  Lihat halaman sebelah

  5227/1 2014 Hak Ci pta SM KA Segamat Johor SULIT

  11

  .19 X A B C

  D

  X

 • 8/10/2019 1) JSoalan Percubaan Pqs Spm Johor 2014

  11/20

  SULIT 5227/1

  Lihat halaman sebelah

  5227/1 2014 Hak Ci pta SM KA Segamat Johor SULIT

  12

  .02 : A B C D

 • 8/10/2019 1) JSoalan Percubaan Pqs Spm Johor 2014

  12/20

 • 8/10/2019 1) JSoalan Percubaan Pqs Spm Johor 2014

  13/20

  SULIT 5227/1

  Lihat halaman sebelah

  5227/1 2014 Hak Ci pta SM KA Segamat Johor SULIT

  14

  ( b) (: )

  :

  )( i 0] [

  ( ii ) 0]. [

  (iii ) 0] [

  ( iv ) " 4]" [

  .

  ) (

 • 8/10/2019 1) JSoalan Percubaan Pqs Spm Johor 2014

  14/20

  SULIT 5227/1

  Lihat halaman sebelah

  5227/1 2014 Hak Ci pta SM KA Segamat Johor SULIT

  15

  0.(a) :

  :

  (i) 0] . [

  (ii) 0] . [

  (iii) 0] . [

  (iv) :

  (a)

  ( b) (c)

  (d ) [ 4 [

  ( :

 • 8/10/2019 1) JSoalan Percubaan Pqs Spm Johor 2014

  15/20

  SULIT 5227/1

  Lihat halaman sebelah

  5227/1 2014 Hak Ci pta SM KA Segamat Johor SULIT

  16

  ( b) (: )

  :

  )( i :

  ((

  0] (( [

  ( ii ) 4] . [

  (iii ) " " .

  .

  4 ] [

  :

  :

  .

  ) (

 • 8/10/2019 1) JSoalan Percubaan Pqs Spm Johor 2014

  16/20

  SULIT 5227/1

  Lihat halaman sebelah

  5227/1 2014 Hak Ci pta SM KA Segamat Johor SULIT

  17

  3.(a)(i) : (a) 2[ ]

  ( b) 2[ ]

  (ii) .

  4[ ]

  (iii) 2[ .() ]

  ( b)(i) .

  ]4[

  (ii)

  .

  4[ ]

  (iii) 0[ . ]

 • 8/10/2019 1) JSoalan Percubaan Pqs Spm Johor 2014

  17/20

  SULIT 5227/1

  Lihat halaman sebelah

  5227/1 2014 Hak Ci pta SM KA Segamat Johor SULIT

  18

  4 (a)(i) : () 0[ ]

  0[ () ] 0[ () ]

  ( b) (i) 4 [ . ]

  (c)(i) 4 [ . ]

  (ii) 0 [ . ]

  (iii) 4 [ . ]

 • 8/10/2019 1) JSoalan Percubaan Pqs Spm Johor 2014

  18/20

 • 8/10/2019 1) JSoalan Percubaan Pqs Spm Johor 2014

  19/20

  SULIT 5227/1

  Lihat halaman sebelah

  5227/1 2014 Hak Ci pta SM KA Segamat Johor SULIT

  20

  . ( i ) ( a ) 6] [ 4

  . ( i ) ( b )] [ 2

  . ( i ) ( c )][ 4

  . ( i ) ( d )][ 4

  . ( ii )][ 2

  .( i ) (e)

  ][ 2

  . ( ii )]0[

  KERTAS SOALAN TAMAT

 • 8/10/2019 1) JSoalan Percubaan Pqs Spm Johor 2014

  20/20