of 15 /15
1 Faizuddin bin Tasaruddin lwn. Zairawati binti Mohd Fauzi [Dalam Mahkamah Tinggi Syariah Selangor di Shah Alam (Y.A Tuan Salehan bin Haji Yatim, HMTS) 12 Syaaban 1435H bersamaan 10 Jun 2014M] [Kes Permohonan No: 10200-004-0004-2014] Undang-undang Tatacara Mal - Kuasa Mahkamah Untuk Memberikan Perintah Interim - Seksyen 197 - Perintah Interim Tentang Hadhanah - - Injuksi – Seksyen 200 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003. Undang-Undang Keluarga Islam - Orang Yang Berhak Menjaga Kanak-Kanak - Seksyen 82 Dan 83 - Hilang Kelayakkan Hak Penjagaan Anak – Seksyen 84 - Perintah Tegahan - Seksyen 107 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003. Fakta Kes Pemohon (P) dan Responden (R) telah bernikah pada 8 Ogos 2009 dan dalam proses pengesahan cerai di Mahkamah Rendah Syariah Hulu Langat Selangor melalui smaan No 10005-054-2694- 2013. Hasil perkongsian hidup, mereka telah dikurniakan dua orang cahayamata iaitu: a. Nurdania Naurah binti Faiz-Udin My Kid No. : 110309-10-1350 b. Batrisyia Zahirah binti Faiz-Udin My Kid No. : 120903-10-2128 P dan R telah tinggal berasingan sejak Oktober 2013. P tinggal bersama ibubapa P di Taman Bukit Ampang Indah 68000 Amoang Selangor manakala R terus tinggal di rumah kelamin tersebut. Sepanjang tinggal berasingan, P tiada masalah untuk mengurus dan mengatur penjagaan

1 Faizuddin bin Tasaruddin lwn. Zairawati binti Mohd Fauzi [Dalam

Embed Size (px)

Text of 1 Faizuddin bin Tasaruddin lwn. Zairawati binti Mohd Fauzi [Dalam

 • 1

  Faizuddin bin Tasaruddin

  lwn.

  Zairawati binti Mohd Fauzi

  [Dalam Mahkamah Tinggi Syariah Selangor di Shah Alam (Y.A Tuan Salehan bin Haji Yatim,

  HMTS) 12 Syaaban 1435H bersamaan 10 Jun 2014M]

  [Kes Permohonan No: 10200-004-0004-2014]

  Undang-undang Tatacara Mal - Kuasa Mahkamah Untuk Memberikan Perintah Interim -

  Seksyen 197 - Perintah Interim Tentang Hadhanah - - Injuksi Seksyen 200 Enakmen Tatacara

  Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.

  Undang-Undang Keluarga Islam - Orang Yang Berhak Menjaga Kanak-Kanak - Seksyen 82

  Dan 83 - Hilang Kelayakkan Hak Penjagaan Anak Seksyen 84 - Perintah Tegahan - Seksyen

  107 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003.

  Fakta Kes

  Pemohon (P) dan Responden (R) telah bernikah pada 8 Ogos 2009 dan dalam proses pengesahan

  cerai di Mahkamah Rendah Syariah Hulu Langat Selangor melalui smaan No 10005-054-2694-

  2013. Hasil perkongsian hidup, mereka telah dikurniakan dua orang cahayamata iaitu:

  a. Nurdania Naurah binti Faiz-Udin

  My Kid No. : 110309-10-1350

  b. Batrisyia Zahirah binti Faiz-Udin

  My Kid No. : 120903-10-2128

  P dan R telah tinggal berasingan sejak Oktober 2013. P tinggal bersama ibubapa P di Taman

  Bukit Ampang Indah 68000 Amoang Selangor manakala R terus tinggal di rumah kelamin

  tersebut. Sepanjang tinggal berasingan, P tiada masalah untuk mengurus dan mengatur penjagaan

 • 2

  anak-anak secara bersama, Pada setiap hujung minggu sama ada Sabtu atau Ahad, P atau

  bersama bapanya dating ke rumah kelamin untuk mengambil anak an memulangkan semula

  anak-anak tersebut kepada R dalam keadaan baik dan selamat.

  Pada 21.12.2013, R telah datang bersama anak-anak ke rumah ibubapa P sebelum membawa

  anak tersebut balik ke rumah ibubapa R di Kota Bharu Kelantan dan terus menghilangkan diri.

  Pada 22.12.2013 R telah menghantar khidmat pesanan ringkas (SMS) yang mengugut akan

  membawa anak tinggal di Thailand. P telah membuat laporan polis berdasarkan insiden yang

  telah berlaku.

  P telah gagal menyampaikan permohonan kepada R. Mahkamah telah membenarkan

  penyampaian secara gantian kepada R melalui tampalan dan iklan di akhbar tempatan.

  Mahkamah telah menetapkan sebutan pada 20 Mac 2014 untuk R menjawab tuntutan P bagi

  permohonan injunksi R untuk membawa anak keluar daripada Malaysia dan interim hak lawatan,

  bersama dan bermalam bersama anak-anak. R ternyata gagal hadir memfailkan Affidavit

  Jawapan dan Mahkamah benarkan hujahan P dimasukkan. Oleh itu Mahkamah meneruskan

  keputusan bagi kes ini dengan hanya berpandukan kepada pliding P serta hujahan pihak P tanpa

  apa-apa pliding dari R.

  Diputuskan

  Mahkamah setelah meneliti dan berpuashati dengan Permohonan dan Afidavit Pemohon

  bertarikh 3 Januari 2014 DAN Hujah Pemohon bertarikh 12 Mei 2014 tanpa apa-apa pliding dari

  Responden SERTA sokongan eksibit-eksibit dan autoriti-autoriti yang dikemukakan, MAKA

  DENGAN INI MEMUTUSKAN DAN MEMERINTAHKAN seperti berikut:

  1. Mahkamah meluluskan permohonan Pemohon di dalam kes ini.

  2. Mahkamah memerintahkan Hak Jagaan Sementara diberikan kepada Responden (Ibu

  Kandung) ke atas dua(2) orang anak iaitu;

  c. Nurdania Naurah binti Faiz-Udin

 • 3

  My Kid No. : 110309-10-1350

  d. Batrisyia Zahirah binti Faiz-Udin

  My Kid No. : 120903-10-2128

  3. Mahkamah memerintahkan Pemohon (Bapa Kandung) diberikan hak lawatan dan bersama

  anak-anak tersebut pada bila-bila masa dan tempat yang sesuai dan munasabah dengan

  memaklumkan terlebih dahulu kepada Responden.

  4. Mahkamah memerintahkan hak bersama dan bermalam bersama anak-anak diberikan

  kepada Pemohon dua kali sebulan pada minggu pertama dan minggu ketiga setiap bulan

  dengan mengambil anak-anak tersebut pada hari Sabtu antara jam 6.00 petang sehingga

  jam 7.00 malam dan memulangkan semula anak-anak tersebut pada hari Ahad antara jam

  6.00 petang sehingga jam 7.00 petang.

  5. Mahkamah memerintahkan Responden dan/atau wakilnya dilarang dan ditegah daripada

  membawa anak-anak tersebut keluar dari Malaysia tanpa mendapat keizinan Pemohon.

  6. Mahkamah mengarahkan Polis Diraja Malaysia dan/atau Pihak Berkuasa Berkaitan

  hendaklah memastikan Perintah ini dapat dilaksanakan dengan baik jika pihak-pihak dalam

  kes ini memerlukan bantuan proses perlaksanaan Perintah ini.

  7. Mahkamah memutuskan Perintah ini berkuatkuasa sehingga kes tuntutan hak bermalam

  dan bersama anak-anak tersebut dalam Kes Saman No.: 10200-028-0005-2014 diputuskan

  atau apa-apa perintah lain dikeluarkan oleh Mahkamah.

  Peguam Syarie

  1. Pemohon diwakili oleh Tn. Mostadza bin Mohd Halimi dari Tetuan Mostadza Halimi &

  Associates.

  2. Responden tidak diwakili oleh mana-mana Peguam Syarie.

  Nas Yang Dirujuk

 • 4

  1. Surah As-Shaad : ayat 26.

  Undang-Undang Yang Dirujuk

  1. Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003, s. 61.

  2. Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003, s. 121, s. 196, s. 197,

  200, s.201.

  3. Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003, s. 2, s. 4, s. 82, s. 83, s.

  84, s. 85, s.107.

  Kitab Yang Dirujuk

  1. Abi Bakr Uthman bin Muhamad Syatta al-Dimyati al-Bakri.1995. Ianah Al-Talibin. Juzu

  IV, Beirut, Lubnan: Dar Kutub Al-Ilmiyah.

  2. Syed Sabiq. 1999. Fiqh Al-Sunnah. Jilid 4. Cetakan 21. Kaherah; Dar Al-Fath lil- Ilam Al-

  Arabi.

  3. Abd Karim Zaidan (Dr)(Prof). 1997. Kitab Al Mufassal Fi Ahkami Al-Marah Wa Al- Baiti

  Al-Muslim. Jilid. 10. Beirut; Al-Risalah.

  4. Abdul Wahab Qallaf. Al-Asbah Wa An-Nadhair Fi Qawaid Wa Furuie As-Syafie. Juzu 1.

  Berirut; Dar Al-Kitab Al-Ilmiah.

  5. Badran Abu al-Ainain Badran. Al-Fiqh Al-Muqarran Lil Ahwal Shakhsiyyah. Jilid. 1.

  Beirut: Dar Al-Nahdah Al-Arabiah.

  6. Ustaz Bey Arifin dkk. 1992. Terjamah Sunan Abi Daud, Juzu 3, Cetakan 1. Kuala

  Lumpur; Asy-Syifa Darul Fikir.

  Kes-Kes Yang Dirujuk

  1. Umi Nizan Binti Awang Ahmad lwn. Nor Haniruddin Bin Abu Hassan, JH 29 (2).

  2. Roslaili Binti Abd Ghani Dan Seorang Yang Lain lwn. Ahmad Azman Bin Yaacob, JH

  XXI (I).

  3. Hasnah lwn. Borhan Al-Din, JH VI (1).

  4. Syam Sarah lwn. Kasim, JH VI (1).

 • 5

  5. Halinah lwn. Mohamed Nasir, JH II (1).

  6. Radziah lwn. Peter R. Gotschalk @ Yusof bin Abdullah, JH 27(2).

  7. Wan Puziah binti Wan Awang lwn. Wan Abdullah bin Muda dan Seorang Lagi , JH 14

  (2).

  8. Raja Suzana binti Raja Kassim Dan Seorang lagi lwn. Kassim bin Othman dan Seorang

  Lagi, JH 25 (2).

  9. Bakhtiar bin Adam lwn. Mohd Fawzi bin Nahrawi dan 6 Yang Lain, JHXXI (1).

  10. Haslinda Bt Alias lwn. Johdi Matthew @ Yahya Bin Abdullah JH XIII (I).

  11. Noraini Binti Hanipah lwn. Nasruddin Shah Bhaghit Bin Abdullah, JH XXIII

  Penghakiman YA Tuan Salehan bin Haji Yatim, HMTS.

  Isu-Isu Kes

  1. Oleh kerana penghakiman ini melibat kes yang berkaitan dengan hak jagaan sementara,

  Mahkamah dapati terdapat beberapa isu utama yang perlu Mahkamah perlu beri ulasan di dalam

  membuat keputusan bagi ketiga-tiga kes ini iaitu ;

  a) Bidangkuasa Mahkamah untuk mendengar, membicara dan memutuskan kes tersebut ;

  b) Tegahan / Injuksi.

  c) Hak jagaan sementara anak-anak ; dan

  Isu Pertama : Bidangkuasa Mahkamah Tinggi Syariah

  2. Oleh kerana tiada pertikaian terhadap bidangkuasa dibangkitkan di dalam kes ini,

  Mahkamah tidak berhasrat untuk mengulas dengan panjang lebar mengenai isu ini dan

  hanya sekadar menyatakan peruntukan-peruntukan yang berkaitan dengan kes ini sahaja.

  Berdasarkan seksyen 61 (3) (b) (iii) EPAI 2003, 196, 197, 200, 201 ETMMS 2003,

  seksyen 2, 4, 82 dan 107 EUUKIS 2003 serta seksyen 121 (1) (b) ETMMS 2003 bersama

  otoriti-otoriti yang dikemukakan, Mahkamah berpuashati bahawa Mahkamah ini berbidang

  kuasa untuk mendengar dan memutuskan kes ini di samping tiada bantahan mengenai

  bidangkuasa ditimbulkan oleh R di samping P dan R adalah pemastautin dalam Negeri

 • 6

  Selangor serta perkara yang dipohon oleh P termasuk dalam perkara-perkara di bawah

  bidangkuasa Mahkamah ini.

  3. Oleh kerana R tidak hadir ke Mahkamah pada sebutan terakhir pada 20 Mac 2014 dan ketiadaan

  Affidavit Jawapan dan hujahan R yang dikemukakan kepada Mahkamah, kes ini diteruskan

  dengan keputusan tanpa kehadiran R berdasarkan seksyen 121 (1) (b) ETMMS 2003 yang

  menyatakan bahawa :

  (1) Jika, apabila mana-mana tindakan dipanggil untuk pendengaran -

  (a)

  (b) Defendan tidak hadir, Mahkamah boleh, tertakluk kepada bukti penyampaian

  wajar, mendengar dan memutuskan tindakan itu tanpa kehadirannya;

  4. Mahkamah juga merujuk kepada kitab Ianah Al-Talibin, Juzu IV, hlm. 391 mengenai

  panduan sekiranya Defendan ghaib atau enggan hadir ke Mahkamah yang menyatakan

  seperti berikut :

  ( ) ( ) (

  ) ( )

  Bermaksud: Dan penghakiman ke atas yang ghaib dalam negeri, sekalipun jika yang ghaib

  itu berada di luar kawasan Wilayah (daerah) Hakim Syarie itu, atau ghaib dari Mahkamah

  atau ghaib menyembunyi diri dari Mahkamah atau tidak mengendahkan panggilan hadir ke

  Mahkamah secara degil adalah harus diteruskan dakwaan yang selain dari hukuman Allah,

  dengan syarat dakwaan itu ada hujah (keterangan) dan tiada yang menuntut itu menyatakan

  yang kena tuntut mengakui di atas tuntutannya bahkan dakwaan itu boleh disangkal haknya.

  5. Manakala di dalam kitab Sayyid Sabiq di dalam kitab Fiqh Sunnah, Jilid 3, hlm. 223

  menjelaskan bahawa:

  . .

 • 7

  Bermaksud: diperbolehkan bagi orang yang mendakwakan untuk menyampaikan

  dakwaannya terhadap orang yang tidak ada (ghaib) lagi tidak mempunyai wakil. Dan

  diperbolehkan pula bagi hakim untuk menghukumnya apabila dakwaan-dakwaan ada

  Perkara ini selari dengan Firman Allah S.W.T dalam surah As-Shaad : ayat 26 ;

  ..Bermaksud: maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil

  6. Mahkamah merujuk kes-kes yang diputuskan di Mahkamah Syariah tanpa kehadiran

  Defenden. sebelum ini, antaranya seperti Umi Nizan Binti Awang Ahmad lwn. Nor

  Haniruddin Bin Abu Hassan, JH 29 (2), Roslaili Binti Abd Ghani Dan Seorang Yang

  Lain lwn. Ahmad Azman Bin Yaacob, JH XXI (I), Hasnah lwn. Borhan Al-Din, JH VI (1),

  Syam Sarah lwn. Kasim, JH VI (1); dan Halinah lwn. Mohamed Nasir, JH II (1).

  7. Selain itu, hak bagi mendengar dan memutuskan injuksi pula, ia boleh dilihat dalam kes-

  kes yang diputuskan di Mahkamah Syariah sebelum ini, antaranya kes Radziah lwn. Peter

  R. Gotschalk @ Yusof bin Abdullah, JH 27(2) hlm. 259, Wan Puziah binti Wan Awang

  lwn. Wan Abdullah bin Muda dan Seorang Lagi , JH 14 (2), hlm. 235, Raja Suzana binti

  Raja Kassim Dan Seorang lagi lwn. Kassim bin Othman dan Seorang Lagi, JH 25 (2),

  hlm. 279, Bakhtiar bin Adam lwn. Mohd Fawzi bin Nahrawi dan 6 Yang Lain, JHXXI

  (1), hlm.19 dan kes Haslinda bt Alias lwn. Johdi Mathew Byrne @ Yahya bin Abdullah,

  JH 13 (1), hlm. 47.

  Isu Kedua: Tegahan/Injunksi

  8. Permohonan utama Pemohon adalah permohonan tegahan/ injunksi membawa anak keluar

  Malaysia. Isu tegahan/injunksi ini adalah berdasarkan peruntukkan seksyen 107 EUUKIS

  2003 yang menyatakan :

  Mahkamah adalah berkuasa dalam masa perbicaraan hal ehwal suami isteri masih belum

  selesai atau pada atau selepas pemberian sesuatu perintah perceraian, fasakh, atau

 • 8

  pembatalan, memerintahkan mana-mana orang menahan dirinya dari mengganggui atau

  menceroboh; dengan apa-apa cara pun ke atas suami atau isteri atau bekas suami atau

  bekas isterinya

  9. Tatacara permohonan sesuatu tegahan/injunksi boleh dimulai samada tuntutan injuksi telah

  dimasukkan di dalam saman, tuntutan balas atau notis pihak ketiga. Permohonan injuksi

  tidak boleh dipohon tanpa kewujudan fail induknya kecuali jika dalam keadaan terdesak

  yang memerlukan permohonan dibuat melalui ex-parte. Perkara ini dinyatakan di bawah

  peruntukkan seksyen 200 (1) dan (2) ETMMS 2003 iaitu ;

  (1) Atas permohonan mana-mana pihak dalam mana-mana kausa atau perkara, sebelum

  atau selepas pendengaran kausa atau perkara itu, Mahkamah boleh memberikan

  injunksi, sama ada atau tidak tuntutan untuk mendapatkan injunksi itu telah

  dimasukkan dalam saman, tuntutan balas atau notis pihak ketiga, mengikut mana-

  mana yang berkenaan.

  (2) Permohonan di bawah seksyen ini tidak boleh dibuat sebelum tindakan dimulakan

  kecuali dalam keadaan yang mendesak.

  10. Permohonan ini juga untuk menegah R dan/atau wakil dan/atau agennya dari membawa

  anak-anak tersebut keluar dari Lembah Klang dan/atau Malaysia tanpa mendapat keizinan

  Pemohon terlebih dahulu.

  11. Permohonan ini adalah rentetan peristiwa ugutan yang dilakukan oleh R kepada Pemohon

  sepertimana kejadian yang berlaku seperti berikut :

  a. 22.12.2013- P menerima SMS daripada R yang mengugut hasrat hendak tinggal di

  Thailand dan laporan polis oleh P.

  b. 31.12.2013 P menerima SMS daripada R mengugut tidak akan menjejak kaki di

  Kuala Lumpur

  c. 2.1.2014 Laporan Polis oleh P bahawa pada 22.12.2013 adalah kali terakhir P

  bersama anak-anak dan tidak mengetahui di mana anak-anak berada selepas itu.

 • 9

  12. Mahkamah berpendapat adalah wajar perintah tegahan/injuksi dikeluarkan bagi

  mencegahkan daripada berlakunya tindakan yang diluar jangka dan menyusahkan kelak.

  Isu Ketiga : Hak Lawatan, Bersama dan Bermalam Bersama Anak-anak

  Hak Jagaan Anak sementara

  13. Isu hak jagaan sementara anak-anak ini adalah terhadap 2 orang anak P dan R iaitu :

  a. Nur Dania Naurah binti Faiz-Udin yang lahir 9 Mac 2011 ;

  b. Batrisyia Zahirah binti Faiz-Udin yang lahir pada 3 September 2012

  tidak dipertikaikan oleh P dimana P memberi hak jagaan anak-anak kepada R . Pemohon

  hanya memohon hak lawatan, bersama dan bermalam bersama anak-anak sahaja.

  14. Oleh kerana anak pertama dan kedua masih belum mencapai umur mumaiyyiz, secara

  umumnya Mahkamah merujuk kepada seksyen 82 (1) dan dibaca bersama dengan seksyen

  85 (1) EUUKIS 2003 yang telah memperuntukkan :

  Seksyen 81(1) - Tertakluk kepada seksyen 83, ibu adalah yang paling berhak dari segala

  orang bagi menjaga anak kecilnya dalam masa ibu itu masih dalam perkahwinan dan juga

  selepas perkahwinan dibubarkan.

  Seksyen 85 (1) Hak hadinah bagi menjaga seseorang kanak-kanak adalah tamat setelah

  kanak-kanak itu mencapai umur tujuh tahun, jika kanak-kanak itu lelaki, dan umur

  sembilan tahun, jika kanak-kanak itu perempuan, tetapi Mahkamah boleh, atas

  permohonan hadinah, membenarkan dia menjaga kanak-kanak itu sehingga kanak-kanak

  itu mencapai umur sembilan tahun, jika kanak-kanak itu lelaki, dan umur sebelas tahun,

  jika kanak-kanak itu perempuan

  15. Meskipun Pemohon tidak memohon hak jagaan sementara, namun perlu meletakkan anak

  yang belum mumayyiz bersama dengan Responden selaku ibu. Mahkamah merujuk

  kepada Kitab Al-Mufassal Fi Ahkam Al-Marah Wa Al- Muslim, Jilid 10, hlm. 9 yang

  menyebut:

 • 10

  Bermaksud :orang perempuan yang berhak untuk hadhanah anak-anak kecil sama ada

  lelaki atau perempuan ialah ibu kepada anak tadi.

  Hak Lawatan, bersama dan bermalam

  16. Berdasarkan Affidavit Sokongan dalam permohonan hak lawatan, bersama dan bermalam

  sementara ini, alasan yang dikemukakan adalah berkaitan dengan kedua-dua pihak telah

  tinggal berasingan. Pada 22.12.2013 P menerima sms daripada R yang mengugut untuk

  tidak balik ke rumah kelamin tersebut dan tidak akan tinggal di Kuala Lumpur atau

  Selangor dan akan melarikan anak ke Thailand dan tinggal disana.

  17. Tiada apa-apa jawapan yang dikemukakan oleh R terhadap alasan dan dakwaan yang

  dibangkitkan oleh P. Walaupun R telah diberi peluang sebanyak 3 kali dalam sebutan pada

  20 Mac 2014, 14 April 2014 dan 12 Mei 2014, namun R gagal memanfaat peluang yang

  ada untuk menjawab Affidavit Sokongan P, sebaliknya sikap R ini menunjukkan sikap

  beliau yang tidak serius dan tidak ambil kisah terhadap permohonan ini. Oleh itu, tiada

  apa-apa dakwaan yang dibangkitkan oleh R yang menunjukkan P hilang kelayakan untuk

  bersama dan bermalam serta melawat anak-anak tersebut. Permohonan P hanya untuk

  bersama, bermalam dan melawat anak. Hak Jagaan anak-anak tersebut hanya diletakkan

  pada R juga.

  18. Sesungguhnya hak Pemohon sebagai bapa kepada anak tersebut juga hendaklah diberikan

  kepadanya bagi menjaga ikatan silaturrahim di antara bapa dan anak tersebut. Hak

  Pemohon untuk menziarahi anaknya telah dinyatakan dengan jelas samada berdasarkan

  hukum syarak mahupun undang-undang. Mahkamah merujuk kitab Ahkam al-Usrah Fi al-

  Islam karangan Syeikh Nabil ibnu Kamaluddin seorang pensyarah di Universiti Malik

  Fahad Riyad hlm 452 menjelaskan-

 • 11

  .

  Subjek penting berhubung dengan Hadhanah ialah kedudukan seorang

  bapa tentang hak melawat anaknya yang berada di bawah jagaan bekas

  isterinya, atau hak seorang ibu melawat anaknya yang masih berada di

  bawah jagaan bekas suaminya atau orang yang lain yang telah

  diperintahkan oleh Mahkamah menjaga anak tersebut. Maka hukumnya

  tidak boleh bagi penjaga anak tersebut menghalang kepada bapa atau ibu

  untuk melawat anak tersebut.

  19. Ini juga bersesuaian dengan peruntukkan Seksyen 88 Enakmen Undang-undang Keluarga

  Islam (Negeri Selangor) 2003 menjelaskan bahawa:

  88 (1) Sesuatu perintah jagaan boleh dibuat tertakluk kepada apa-apa

  syarat yang difikirkan oleh Mahkamah patut dikenakan dan, tertakluk

  kepada syarat-syarat, jika ada, yang dipakai dari semasa ke semasa,

  perintah itu adalah menghakkan orang yang diberi jagaan itu untuk

  memutuskan semua soal hubungan dengan pendidikan dan pelajaran

  kanak-kanak itu.

  (2) Tanpa menyentuh keluasan subseksyen (1), sesuatu perintah jagaan

  boleh-

  (a) mengandungi syarat-syarat tentang tempat di mana kanak-kanak itu akan tinggal dan cara pelajarannya;

  (b) mengadakan peruntukan bagi kanak-kanak itu berada bagi sementara dalam pemeliharaan dan kawalan seseorang yang

  lain daripada orang yang diberi jagaan itu;

  (c) .......................................

 • 12

  (d) ........................................

  20. Hak lawatan yang akan diperolehi oleh Pemohon di dalam kes ini diputuskan oleh

  Mahkamah ini berdasarkan kepada kesesuaian dengan fakta dan keadaan sediaada serta

  budibicaran Mahkamah sehingga kes induk diputuskan. Mahkamah mengingatkan pihak-

  pihak berkaitan pelaksanaan hak ziarah sebagai ibubapa terhadap anak-anak sebagaimana

  yang dinyatakan di dalam kitab Mausuah Feqh Wa Qada, Ahwal Syakhiyyah, Jilid 3,

  karangan Muhammad Azmi Al-Bakri yang dipetik dari kes Noraini Binti Hanipah lwn.

  Nasruddin Shah Bhaghit Bin Abdullah, JH XXIII (1) hlm. 99 iaitu ;

  Setiap ibu dan bapa adalah mempunyai hak untuk berjumpa atau menziarahi

  anak-anak mereka, begitu juga dengan datuk ataupun nenek mereka juga

  mempunyai hak yang sama apabila anak-anak itu ketiadaan ibu dan bapa di

  sisi mereka;

  Apabila kedua belah pihak gagal menguruskan bentuk perlaksanaan tersebut

  maka Hakim boleh menguruskannya asalkan anak itu selamat dari apa jua

  merbahaya atau ancaman;

  Sekiranya salah satu pihak menyusahkan serta menyulitkan proses ziarah

  itu dengan tanpa sebab yang munasabah maka Hakim boleh mewajibkan

  pemindahan hak jagaan ini di kalangan golongan yang berhak hingga ke

  satu tempoh yang ditetapkan oleh pihak Mahkamah

  21. Oleh kerana ketiadaan dakwaan yang kuat menyatakan P tidak boleh melawat anak,

  bersama dan bermalam bersama anak-anak tersebut, Mahkamah merujuk kepada salah satu

  daripada lima kaedah fiqh telah disepakati oleh ulama iaitu :

  Bermaksud : Asal sesuatu itu tiada

  Hal ini juga bertepatan dengan kaedah fiqh sepertimana yang dinyatakan dalam kitab Al-

  Asbah Wa An-Nadhair Fi Qawaid Wa Furuie As-Syafie , Juzu 1, hlm. 51 menjelaskan :

 • 13

  Bermaksud : Asal sesuatu itu kekal keadaannya sebagaimana yang asal

  22. Sebelum Mahkamah teruskan dengan keputusan terhadap kes ini, sukacita Mahkamah

  nyatakan bahawa kes ini telah diteruskan dengan keputusan berdasarkan peruntukan

  seksyen 121 (1) (b) ETMMS 2003, maka adalah perlu bagi P untuk melafazkan Yamin Al-

  Istizhar sepertimana yang dinyatakan pada seksyen 121 (2) ETMMS 2003 :

  Mahkamah hendaklah, sebelum membuat apa-apa penghakiman mengenai tuntutan plaintif

  di bawah perenggan (1) (b) atau tuntutan balas defendan di bawah perenggan (1)(c),

  mengarahkan plaintif atau defendan, mengikut mana-mana yang berkenaan, mengangkat

  sumpah istizhar

  23. Ini adalah selari dengan Arahan Amalan No. 1 Tahun 2003 yang telah mengesahkan

  penggunaan Sumpah Istizhar dalam kes Mal dengan ketidakhadiran R dan Mahkamah

  setelah mendengar semua keterangan dan hujah P dan untuk mengelakkan tohmah, maka

  Mahkamah hendaklah sebelum membuat keputusan bagi P adalah diperlukan P

  mengangkat sumpah Istizhar. Perkara ini juga sepertimana yang diputuskan di dalam kes

  Syam Sarah lwn. Kasim, JH VI (1) dan Halinah lwn. Mohamed Nasir, JH II (1).

  24. Justeru itu, berdasarkan pliding yang dikemukakan oleh P bersama lafaz Yamin Al-

  Istizhar di dalam kes ini, keputusan Mahkamah adalah seperti berikut :

  Keputusan

  Mahkamah setelah meneliti dan berpuashati dengan Permohonan dan Afidavit Pemohon

  bertarikh 3 Januari 2014 DAN Hujah Pemohon bertarikh 12 Mei 2014 tanpa apa-apa pliding dari

  Responden SERTA sokongan eksibit-eksibit dan autoriti-autoriti yang dikemukakan, MAKA

  DENGAN INI MEMUTUSKAN DAN MEMERINTAHKAN seperti berikut:

  1. Mahkamah meluluskan permohonan Pemohon di dalam kes ini.

  2. Mahkamah memerintahkan Hak Jagaan Sementara diberikan kepada Responden (Ibu

  Kandung) ke atas dua(2) orang anak iaitu;

 • 14

  2.1 Nurdania Naurah binti Faiz-Udin (My Kid No. : 110309-10-1350)

  2.2 Batrisyia Zahirah binti Faiz-Udin (My Kid No. : 120903-10-2128)

  3. Mahkamah memerintahkan Pemohon (Bapa Kandung) diberikan hak lawatan dan

  bersama anak-anak tersebut pada bila-bila masa dan tempat yang sesuai dan munasabah

  dengan memaklumkan terlebih dahulu kepada Responden.

  4. Mahkamah memerintahkan hak bersama dan bermalam bersama anak-anak diberikan

  kepada Pemohon dua kali sebulan pada minggu pertama dan minggu ketiga setiap bulan

  dengan mengambil anak-anak tersebut pada hari Sabtu antara jam 6.00 petang sehingga

  jam 8.00 malam dan memulangkan semula anak-anak tersebut pada hari Ahad sebelum

  jam 7.00 petang.

  5. Mahkamah memerintahkan Responden dan/atau wakilnya dilarang dan ditegah daripada

  membawa anak-anak tersebut keluar dari Lembah Klang/atau Malaysia tanpa mendapat

  keizinan Pemohon.

  6. Mahkamah mengarahkan Polis Diraja Malaysia dan/atau Pihak Berkuasa Berkaitan

  hendaklah memastikan Perintah ini dapat dilaksanakan dengan baik jika pihak-pihak

  dalam kes ini memerlukan bantuan proses perlaksanaan Perintah ini.

  7. Mahkamah memutuskan Perintah ini berkuatkuasa sehingga kes tuntutan hak bermalam

  dan bersama anak-anak tersebut dalam Kes Saman No.: 10200-028-0005-2014

  diputuskan atau apa-apa perintah lain dikeluarkan oleh Mahkamah.

  .............................................. Hakim Alasan Penghakiman ini telah disediakan oleh Y.A Tn. Salehan bin Haji Yatim, Hakim Mahkamah Tinggi Syariah, Shah Alam, Selangor Darul Ehsan.

 • 15

  LAFAZ SUMPAH ISTIZHAR PLAINTIF

  WALLAHI - WABILLAHI - WATALLAHI -

  DEMI ALLAH ! Aku Faiz-Udin bin Tasaruddin No. K/P : 870709-14-5127,

  Bersumpah dengan Nama Allah bahawasanya semua keterangan dan maklumat

  yang dikemukakan kepada Mahkamah ini adalah benar.

  JIKA AKU BERDUSTA atas sumpah aku ini, aku akan dilaknat ALLAH

  TAALA dunia dan akhirat.

  ___________________

  Tandatangan

  Tarikh : 10 Jun 2014 Masa :