of 4 /4
1 Biomechanika Kręgosłupa Człowieka Elementy anatomii i fizjologii Kręgosłup składa się z 33-34 kręgów: Charakterystyczne kąty krzywizn kręgosłupa na podstawie publikowanych wyników badań [Biomechanika narządów ruchu str. 156]. Kąt lordozy szyjnej [ o ] Kąt kifozy piersiowej [ o ] Kąt lordozy lędźwiowej [ o ] Kąt kifozy krzyŜowo-guzicznej [ o ] Minimalny kąt 2 22 38 26 Średni kąt dla sylwetki prawidłowej 9 39 57 41 Maksymalny kąt 24 56 75 57 Budowa kręgów

1 Biomechanika Kręgosłupa Człowieka Elementy anatomii i ...jacek.buskiewicz.pracownik.put.poznan.pl/dydaktyka/bi/Konspekt... · grupa mięśni odcinka szyjnego, mięśnie grzbietu

Embed Size (px)

Text of 1 Biomechanika Kręgosłupa Człowieka Elementy anatomii i...

Page 1: 1 Biomechanika Kręgosłupa Człowieka Elementy anatomii i ...jacek.buskiewicz.pracownik.put.poznan.pl/dydaktyka/bi/Konspekt... · grupa mięśni odcinka szyjnego, mięśnie grzbietu

1

Biomechanika Kręgosłupa Człowieka Elementy anatomii i fizjologii

Kręgosłup składa się z 33-34 kręgów: Charakterystyczne kąty krzywizn kręgosłupa na podstawie publikowanych wyników badań [Biomechanika narządów ruchu str. 156]. Kąt lordozy szyjnej

[o] Kąt kifozy piersiowej [o]

Kąt lordozy lędźwiowej [o]

Kąt kifozy krzyŜowo-guzicznej [o]

Minimalny kąt 2 22 38 26 Średni kąt dla sylwetki prawidłowej

9 39 57 41

Maksymalny kąt 24 56 75 57 Budowa kręgów

Page 2: 1 Biomechanika Kręgosłupa Człowieka Elementy anatomii i ...jacek.buskiewicz.pracownik.put.poznan.pl/dydaktyka/bi/Konspekt... · grupa mięśni odcinka szyjnego, mięśnie grzbietu

2

Budowa kręgu prawdziwego: Kręgi szyjne

Kręgi piersiowe Kręgi lędźwiowe. Kość krzyŜowa Kręgi od C2 do S1 połączone są tzw. triadą stawową. KrąŜki międzykręgowe

KrąŜki pełnią funkcje: Więzadła i stawy międzykręgowe Funkcje: Więzadła moŜna podzielić na: Wyrostki stawowe

Mięsnie szkieletowe kręgosłupa Główne mięśnie dla biomechaniki kręgosłupa to: grupa mięśni odcinka szyjnego, mięśnie grzbietu odcinka piersiowego, powierzchowne, głębokie, głębokie krótkie grzbietu, mięśnie klatki piersiowej,

Page 3: 1 Biomechanika Kręgosłupa Człowieka Elementy anatomii i ...jacek.buskiewicz.pracownik.put.poznan.pl/dydaktyka/bi/Konspekt... · grupa mięśni odcinka szyjnego, mięśnie grzbietu

3

mięśnie odcinka lędźwiowo-krzyŜowego, boczne i przednie mięśnie brzucha, tylne mięsnie brzucha, grzbietu odcinka lędźwiowo-krzyŜowego. Cechy geometryczne oraz masowe kręgosłupa

Rysunek. Cechy geometryczne typowych kręgów prawdziwych w róŜnych widokach (a) z przodu, (b) z boku, (c) widok powierzchni trzonu z góry, (d) widok szypuły kręgu.

Modele obciąŜeniowe kręgosłupa Cel opracowywania modeli teoretycznych: Model Stotte'a Krytyczna ocena modelu: Model obciąŜeniowy kręgosłupa lędźwiowego Schultza PrzeciąŜenia kręgosłupa:

PrzeciąŜenie Stanowi przeciąŜenia towarzyszy często niestabilność. Niestabilność mechaniczna

Niestabilność kliniczna Znane relacje między działaniem a zdeformowaną tkanką:

• zniszczenie więzadła w rejonie łuku • zmiany destrukcyjne wyrostka stawowego • zmiany trzonów kręgów, • przeciąŜenia krąŜków międzykręgowych, • złamania trzonów, • wypadnięcie krąŜka.

Page 4: 1 Biomechanika Kręgosłupa Człowieka Elementy anatomii i ...jacek.buskiewicz.pracownik.put.poznan.pl/dydaktyka/bi/Konspekt... · grupa mięśni odcinka szyjnego, mięśnie grzbietu

4

Zasady prawidłowego obciąŜenia kręgosłupa:

• Zasady ergonomicznego przenoszenia cięŜkich ładunków. • RóŜnice w obciąŜeniu kręgosłupa w czasie ciągnięcia i pchania wózka. • U osób z nadwagą środek cięŜkości jest przesunięty do przodu zwiększając ramię siły

cięŜkości względem środka trzonu. • ObciąŜenie krąŜka międzykręgowego przy podnoszeniu ładunku z pozycji zgiętej

Parametry materiałowe i własności wytrzymałościowe tkanek kręgosłupa człowieka Parametry materiałowe i cechy wytrzymałościowe kręgów. Tabela: Moduły Younga i współczynnik Poissona według róŜnych autorów: łuk kręgu 3 500 - 6 000 MPa 0,25-0,3 trzon kręgu 208 - 10 340 MPa 0,2-0,3 kość korowa kręgu 10 000 - 10 200 MPa, 0,3 kość gąbczasta kręgu 100 MPa, 0,2-0,4 KrąŜki międzykręgowe Więzadła Wykład opracowano głównie na podstawie Biomechanika narządów ruchu, pod redakcją D. Tejszerskiej.

Biomechanika InŜynierska R. Będziński i pozycji tam cytowanych.