of 45 /45
1. B.112386 10 lat Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. 2002-2012. - Warszawa : Bank Polskiej Spółdzielczości, [2013]. - 86, [2] s. : il. kolor. ; 26 cm. BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI; BANKI SPÓŁDZIELCZE - HISTORIA - POLSKA; 2. B.112437 101 niezwykłych pomysłów na biznes / Grzegorz Marynowicz. - Gliwice : HELION, cop. 2015. - 212 s. : il. kolor. ; 21 cm. - ( Onepress) KREATYWNOŚĆ (BIZNES); 3. B.112320 AGROBIZNES 2014 : rozwój agrobiznesu w okresie 10 lat przynależności Polski do Unii Europejskiej / red. nauk. Anna Olszańska, Joanna Szymańska. - Wrocław : Uniw. Ekonomiczny we Wrocławiu. Wydaw., 2014. - 299 s. : il. ; 24 cm. - ( Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ; nr 361) AGROBIZNES - POLSKA - 1989-; ROLNICTWO - ASPEKT EKONOMICZNY; ROLNICTWO - ASPEKT EKONOMICZNY - POLSKA - 1989-; 4. B.112484 AKSJOLOGIA organizacji i zarządzania : na krawędzi kryzysu wartości / Bolesław Rafał Kuc. - Warszawa : EMENTON Monika Niewirowska, 2015. - 278 s. : il. ; 24 cm. WARTOŚĆ (FILOZOFIA); ORGANIZACJA - ETYKA; ZARZĄDZANIE - ASPEKT MORALNY; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT ETYCZNY I MORALNY; 5. B.112362 ANALIZA i prognozowanie szeregów czasowych z programem SAS / Stanisław Łobejko, Karolina Masłowska, Rafał Wojdan ; red. nauk. Stanisław Łobejko. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydaw., 2015. - 187, [1] s. : il. ; 24 cm. STATYSTYKA - OPROGRAMOWANIE; SAS (OPROGRAMOWANIE); SZEREGI CZASOWE - MODELE; SZEREGI CZASOWE - PROGNOZOWANIE;

1. B.112386 10 lat Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. 2002 · 4. B.112484 AKSJOLOGIA organizacji i zarządzania na krawędzi kryzysu wartości / Bolesław Rafał Kuc. - Warszawa

  • Upload
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of 1. B.112386 10 lat Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. 2002 · 4. B.112484 AKSJOLOGIA...

Page 1: 1. B.112386 10 lat Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. 2002 · 4. B.112484 AKSJOLOGIA organizacji i zarządzania na krawędzi kryzysu wartości / Bolesław Rafał Kuc. - Warszawa

1. B.112386

10 lat Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. 2002-2012. - Warszawa : Bank Polskiej

Spółdzielczości, [2013]. - 86, [2] s. : il. kolor. ; 26 cm.

BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI; BANKI SPÓŁDZIELCZE - HISTORIA - POLSKA;

2. B.112437

101 niezwykłych pomysłów na biznes / Grzegorz Marynowicz. - Gliwice : HELION, cop.

2015. - 212 s. : il. kolor. ; 21 cm. - ( Onepress)

KREATYWNOŚĆ (BIZNES);

3. B.112320

AGROBIZNES 2014 : rozwój agrobiznesu w okresie 10 lat przynależności Polski do Unii

Europejskiej / red. nauk. Anna Olszańska, Joanna Szymańska. - Wrocław : Uniw.

Ekonomiczny we Wrocławiu. Wydaw., 2014. - 299 s. : il. ; 24 cm. - ( Prace Naukowe

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ; nr 361)

AGROBIZNES - POLSKA - 1989-; ROLNICTWO - ASPEKT EKONOMICZNY; ROLNICTWO - ASPEKT

EKONOMICZNY - POLSKA - 1989-;

4. B.112484

AKSJOLOGIA organizacji i zarządzania : na krawędzi kryzysu wartości / Bolesław Rafał

Kuc. - Warszawa : EMENTON Monika Niewirowska, 2015. - 278 s. : il. ; 24 cm.

WARTOŚĆ (FILOZOFIA); ORGANIZACJA - ETYKA; ZARZĄDZANIE - ASPEKT MORALNY; PRZYWÓDZTWO -

ASPEKT ETYCZNY I MORALNY;

5. B.112362

ANALIZA i prognozowanie szeregów czasowych z programem SAS / Stanisław Łobejko,

Karolina Masłowska, Rafał Wojdan ; red. nauk. Stanisław Łobejko. - Warszawa : Szkoła

Główna Handlowa. Oficyna Wydaw., 2015. - 187, [1] s. : il. ; 24 cm.

STATYSTYKA - OPROGRAMOWANIE; SAS (OPROGRAMOWANIE); SZEREGI CZASOWE - MODELE; SZEREGI

CZASOWE - PROGNOZOWANIE;

Page 2: 1. B.112386 10 lat Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. 2002 · 4. B.112484 AKSJOLOGIA organizacji i zarządzania na krawędzi kryzysu wartości / Bolesław Rafał Kuc. - Warszawa

6. B.112280

APRÈS la récesssion... inflation ou déflation? / Cercle Turgot ; sous la direction de Pierre

Sabatier ; avec les contributions de Pascal Blanqué [et al.]. - Paris : Eyrolles, cop. 2014. - 157,

[3] s. : il. ; 22 cm.

INFLACJA; DEFLACJA (EKONOMIA);

7. B.112387

ARE house prices endangering financial stability? If so, how can we counteract this? :

[workshop] October 9 and 10, 2014 / Oesterreichische Nationalbank. - Vienna :

Oesterreichische Nationalbank, 2015. - 93 s. : wykr. kolor. ; 24 cm. - ( Workshops -

Oesterreichische Nationalbank ; No. 19)

MIESZKANIA - CENY - BADANIE; MIESZKANIA - RYNEK - BADANIA;

8. B.112365

AUDYT i controlling funkcji personalnej w przedsiębiorstwie / Jarosław Marciniak. -

Warszawa : Wolters Kluwer, 2015. - 438 s. : il. ; 24 cm. - ( Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

(HR))

KADRY - ZARZĄDZANIE; KADRY - ZARZĄDZANIE - AUDITING; CONTROLLING PERSONALNY; DZIAŁ

KADR;

9. B.112352

AUTENTYCZNOŚĆ przyciąga : jak budować swoją markę na prawdziwym i porywającym

przekazie? / Anna Piwowarska. - Gliwice : HELION, cop. 2015. - 189 s. : il. ; 21 cm. –

( Onepress Exclusive)

MARKA OSOBISTA; AUTENTYCZNOŚĆ (SOCJOL.); MARKA - STRATEGIE; WIARYGODNOŚĆ FIRMY;

CONTENT MARKETING; MARKETING - PORADNIK;

10. B.112404

BADANIA operacyjne : przykłady zastosowań / pod red. Jana B. Gajdy i Radosława

Jadczaka. - Łódź : Uniw. Łódzki. Wydaw., 2015. - 253 s. : il. ; 24 cm.

BADANIA OPERACYJNE; BADANIA OPERACYJNE - STOSOWANIE;

Page 3: 1. B.112386 10 lat Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. 2002 · 4. B.112484 AKSJOLOGIA organizacji i zarządzania na krawędzi kryzysu wartości / Bolesław Rafał Kuc. - Warszawa

11. B.112341

BALANCE-SHEET households and fiscal stimulus : lessons from the payroll tax cut and its

expiration / Claudia R. Sahm, Matthew D. Shapiro, Joel Slemrod. - Cambridge,

Massachusetts : National Bureau of Economic Research, 2015. - [4], 32 s. : il. ; 22 cm. –

( Working Paper - National Bureau of Economic Research ; 21220)

KREDYT PODATKOWY - ASPEKT EKONOMICZNY - STANY ZJEDNOCZONE; KONSUMENCI - POTRZEBY -

STANY ZJEDNOCZONE; POLITYKA FISKALNA - STANY ZJEDNOCZONE; KREDYT PODATKOWY;

12. B.112419

BEZPIECZEŃSTWO energetyczne : rynki surowców i energii : energetyka w czasach

politycznej niestabilności : bezpieczeństwo, gospodarka, ochrona środowiska, polityka,

technologia, zarządzanie / (red. nauk.) Piotr Kwiatkiewicz, Radosław Szczerbowski i inni. -

Poznań : Fundacja na Rzecz Czystej Energii, 2015. - 835 s. : il. ; 24 cm.

BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE; SUROWCE ENERGETYCZNE - ASPEKT EKONOMICZNY; SUROWCE

ENERGETYCZNE - ASPEKT POLITYCZNY; BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE - POLSKA; ENERGETYKA -

POLITYKA; ENERGIA ODNAWIALNA - ASPEKT EKONOMICZNY; ENERGIA ODNAWIALNA - ASPEKT

ŚRODOWISKOWY; ŚRODOWISKO CZŁOWIEKA A ENERGETYKA; ENERGETYKA - ASPEKT EKONOMICZNY;

13. B.112449 W.55262 W.55263

BEZPIECZEŃSTWO transakcji finansowych w Polsce / Mirosława Capiga. - Warszawa :

CeDeWu, 2015. - 199 s. : il. ; 24 cm. - ( Platinium)

BEZPIECZEŃSTWO FINANSOWE; TRANSAKCJE FINANSOWE - BEZPIECZEŃSTWO; ROZLICZENIA -

SYSTEM - BEZPIECZEŃSTWO; FINANSE - INSTYTUCJE - DZIAŁALNOŚĆ - OCENA; KLIENCI INSTYTUCJI

FINANSOWYCH - WIARYGODNOŚĆ I WYPŁACALNOŚĆ - OCENA; SYSTEM WCZESNEGO OSTRZEGANIA;

14. B.112286

BEZPIECZEŃSTWO wewnętrzne państwa / red. nauk Elżbieta Ura, Stanisław Pieprzny. -

Rzeszów : Uniw. Rzeszowski. Wydaw., 2015. - 549 s. ; 23 cm.

BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA - POLSKA - 1989-; PORZĄDEK PUBLICZNY - POLSKA - 1989-;

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE - PRAWO; BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA - INSTYTUCJE - POLSKA - 1989-;

15. B.112479

BIOGAZOWNIE : rynek, konkurencyjność, analiza efektywności / Dorota Niedziółka (red.).

- Warszawa : CeDeWu, 2015. - 137 s. : il. ; 24 cm.

BIOGAZOWNIE; BIOGAZ; BIOPALIWA; BIOENERGETYKA;

Page 4: 1. B.112386 10 lat Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. 2002 · 4. B.112484 AKSJOLOGIA organizacji i zarządzania na krawędzi kryzysu wartości / Bolesław Rafał Kuc. - Warszawa

16. B.112461

BIZNES ekologiczny : ekorynek, ekokonsument, ekostrategie firm / red. nauk. Elżbieta

Lorek. - Katowice : Uniw. Ekonomiczny w Katowicach. Wydaw., 2015. - 190, [3] s. : il. ; 24

cm. - ( Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach)

EKOLOGIA - ASPEKT EKONOMICZNY; EKOLOGIA - ASPEKT SPOŁECZNY - POLSKA; ŚWIADOMOŚĆ

EKOLOGICZNA; KONSUMENCI - POSTĘPOWANIE NA RYNKU - POLSKA; ŚRODOWISKO CZŁOWIEKA -

OCHRONA A PRZEDSIĘBIORSTWO; ŚRODOWISKO CZŁOWIEKA - OCHRONA - UBEZPIECZENIA;

KATASTROFY - UBEZPIECZENIA;

17. B.112381

BÓG, biznes, bogactwo / Adrian Koczy. - Gorzów Wielkopolski : Wydaw. AF, 2012. - 200 s. ;

21 cm.

KOCZY, ADRIAN; WIARA - CHRZEŚCIJAŃSTWO; BIBLIA - ANALIZA I INTERPRETACJA; SUKCES -

PORADNIK; BOGACTWO - PORADNIK; PAMIĘTNIKI POLSKIE - 1945-;

18. B.112325

BRANŻOWE problemy rachunkowości i podatków / red. nauk. Zbigniew Luty, Aleksandra

Łakomiak, Alicja Mazur. - Wrocław : Uniw. Ekonomiczny we Wrocławiu. Wydaw., 2014. -

318 s. : il. ; 24 cm. - ( Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ; nr 373)

PODATEK - RACHUNKOWOŚĆ; PRZEDSIĘBIORSTWO - RACHUNKOWOŚĆ; PRZEDSIĘBIORSTWO -

PODATEK;

19. B.112436

BUDOWANIE zaangażowania pracowników czyli Jak motywować pracowników i rozwijać

ich potencjał / Maciej Sasin. - Gliwice : HELION, cop. 2015. - 301 s. ; 24 cm.

MOTYWACJE - PSYCHOLOGIA - PORADNIK; KADRY - ZARZĄDZANIE - PORADNIK; KADRY -

ZAANGAŻOWANIE - PORADNIK;

20. B.112395

CAPITALISM : money, morals and markets / John Plender. - London : Biteback Publishing,

2015. - 334 s. ; 24 cm.

KAPITALIZM; KAPITALIZM - ETYKA;

Page 5: 1. B.112386 10 lat Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. 2002 · 4. B.112484 AKSJOLOGIA organizacji i zarządzania na krawędzi kryzysu wartości / Bolesław Rafał Kuc. - Warszawa

21. B.112473

CENTRAL banking and financial stability in East Asia / Frank Rövenkamp, Moritz Bälz,

Hanns Günther Hilpert (eds.). - Cham [etc.] : Springer, cop. 2015. - XVI, 187 s. : il. ; 24 cm. –

( Financial and Monetary Policy Studies ; vol. 40)

BANKI CENTRALNE A STABILNOŚĆ FINANSOWA; BANKI CENTRALNE - AZJA; BANKI CENTRALNE -

NIEZALEŻNOŚĆ; PIENIĄDZ - POLITYKA - AZJA; STABILNOŚĆ FINANSOWA - AZJA; SHADOW BANKING -

CHINY; BANKI CENTRALNE - KONFERENCJE;

22. B.112470

CONSUMER debt and social exclusion in Europe / ed. by Hans-W. Micklitz, Irina

Domurath. - Farnham, England ; Burlington : Ashgate, cop. 2015. - XI, [3], 244 s. : il. ; 25 cm. -

( Markets and the Law)

KREDYT KONSUMPCYJNY - PRAWO - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; DŁUŻNIK I WIERZYCIEL - KRAJE UNII

EUROPEJSKIEJ; KONSUMENCI - OCHRONA - PRAWO - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; KONSUMENCI -

ZADŁUŻENIE I NIEWYPŁACALNOŚĆ - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA - KRAJE

UNII EUROPEJSKIEJ; WYKLUCZENIE SPOŁECZNE - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ;

23. B.112474

CYPRUS and the financial crisis : the controversial bailout and what it means for the

Eurozone / John Theodore and Jonathan Theodore. - Houndmills, Basingstoke, Hampshire :

Palgrave Macmillan, 2015. - XVI, 179 s. ; 23 cm.

FINANSE - CYPR - 21 W.; BANKOWOŚĆ - CYPR; CYPR - GOSPODARKA; CYPR A UNIA EUROPEJSKA;

24. B.112425

CZAS pracy : 102 odpowiedzi z praktyki : [praca zbiorowa] / [pod nadzorem

merytorycznym Joanny Kalety]. - Warszawa : Wiedza i Praktyka, 2015. - 176 s. ; 24 cm.

CZAS PRACY - POLSKA;

25. B.112298

DEMOKRACJA inkluzywna a neoliberalizm : rozważania o przyszłości Europy / Daniele

Stasi, Diego Fusaro. - Rzeszów : Uniw. Rzeszowski. Wydaw., 2015. - 158, [1] s. ; 21 cm.

DEMOKRACJA - FILOZOFIA; LIBERALIZM; FILOZOFIA PRAWA; LIBERALIZM EKONOMICZNY - EUROPA;

PAŃSTWO - FILOZOFIA;

Page 6: 1. B.112386 10 lat Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. 2002 · 4. B.112484 AKSJOLOGIA organizacji i zarządzania na krawędzi kryzysu wartości / Bolesław Rafał Kuc. - Warszawa

26. B.112281

DÉSORDRE dans les monnaies : l'impossible stabilité du système monétaire international? /

sous la direction de Jean-Louis Chambon et Franc ̧ois Meunier ; [Patrick Artus et al.]. - Paris :

Eyrolles, cop. 2015. - 258, [6] s. : il. ; 22 cm.

FINANSE MIĘDZYNARODOWE; PIENIĄDZ - POLITYKA; KRYZYS FINANSOWY - 21 W.;

27. B.112460

DETERMINANTY atrakcyjności Polski w aspekcie napływu bezpośrednich inwestycji

zagranicznych / Magdalena Kozłowska. - Katowice : Uniw. Ekonomiczny w Katowicach.

Wydaw., 2015. - 260, [1] s. : il. ; 24 cm. - ( Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w

Katowicach)

INWESTYCJE ZAGRANICZNE - POLSKA; INWESTYCJE ZAGRANICZNE BEZPOŚREDNIE - POLSKA;

ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA - POLSKA - 1989-;

28. B.112337 W.55256

DETERMINANTY obrotu papierami wartościowymi i walutami na Giełdzie Pieniężnej w

Warszawie w latach 1921-1939 / Daniel Kucharek ; Wyższa Szkoła Oficerska Sił

Powietrznych. - Dęblin : Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie. Wydaw.,

2012. - 281 s. ; 25 cm.

GIEŁDA PIENIĘŻNA (WARSZAWA) (1921-1939); PAPIERY WARTOŚCIOWE - POLSKA - 1900-1945;

29. B.112331 W.55253

DETERMINANTY rozwoju Polski : polityka innowacyjna / red. nauk. Joanna Kotowicz-

Jawor, Stefan Krajewski, Ewa Okoń-Horodyńska ; IX Kongres Ekonomistów Polskich. -

Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2015. - 473, [2] s. : il. ; 24 cm.

EKONOMIA - KONFERENCJE; INNOWACJE - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; PRZEDSIĘBIORSTWO -

INNOWACJE; INNOWACJE - POLSKA; RYNEK PRACY - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; DEMOGRAFIA -

KONFERENCJE; POLSKA - GOSPODARKA - 2004-;

30. B.112343

DIFFERENT types of central bank insolvency and the central role of seignorage / Ricardo

Reis. - Cambridge, Massachusetts : National Bureau of Economic Research, 2015. - [4], 14 s. :

il. ; 22 cm. - ( Working Paper - National Bureau of Economic Research ; 21226)

BANKI CENTRALNE - MODELE; POLITYKA FISKALNA - MODELE; SENIORAT (EKONOMIA) - MODELE;

Page 7: 1. B.112386 10 lat Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. 2002 · 4. B.112484 AKSJOLOGIA organizacji i zarządzania na krawędzi kryzysu wartości / Bolesław Rafał Kuc. - Warszawa

31. B.112388

DIGITAL gold : bitcoin and the inside story of the misfits and millionaires trying to reinvent

money / Nathaniel Popper. - New York : Harper Collins Publishers, cop. 2015. - XV, [1], 398,

[2] s. ; 24 cm.

BITCOIN; KRYPTOWALUTA; PIENIĄDZ ELEKTRONICZNY;

32. B.112456

DOKUMENTACJA wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych : zakładowy

plan kont, zbiór instrukcji, zarządzeń i innych dokumentów regulujących gospodarkę

finansową / Maria Jasińska, Grzegorz Kurzątkowski. - Warszawa : Infor, 2015. - 352 s. ; 24 cm

+ 1 dysk optyczny (CD-ROM). - ( Sfera Budżetowa)

FINANSE PUBLICZNE - DOKUMENTACJA - POLSKA - 1989-; RACHUNKOWOŚĆ - DOKUMENTACJA;

FINANSE PUBLICZNE - RACHUNKOWOŚĆ;

33. B.112375

DOKUMENTY a prawo : prawne oraz praktyczne aspekty korzystania z dokumentów i e-

dokumentów / pod red. Magdaleny Tomaszewskiej-Michalak, Tadeusza Tomaszewskiego. -

Warszawa : Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu

Warszawskiego, 2015. - 176 s. : il. kolor. ; 24 cm.

PIENIĄDZ - FAŁSZERSTWA - ZABEZPIECZENIA; DOKUMENTY - AUTENTYCZNOŚĆ - WERYFIKACJA;

PISMO RĘCZNE - EKSPERTYZA; IDENTYFIKACJA BIOMETRYCZNA; DOKUMENTY ELEKTRONICZNE;

34. B.112468

DOKUMENTY w zatrudnieniu na podstawie pragmatyk służbowych : wzory i komentarze /

red. nauk. Krzysztof Baran, Marcin Wujczyk ; [aut.] Paweł Cegiełko [et al.]. - Warszawa :

Wolters Kluwer, 2015. - 951, [1] s. ; 25 cm. - ( Wzory Pism - Wolters Kluwer)

FUNKCJONARIUSZE PUBLICZNI - PRAWO - POLSKA; SŁUŻBA CYWILNA - PRAWO - POLSKA;

ADMINISTRACJA PUBLICZNA - KADRY - PRAWO - POLSKA; PRACA - PRAWO - POLSKA; PRACA - PRAWO -

FORMULARZE I WZORY PISM; ZATRUDNIENIE - PRAWO - POLSKA; DOKUMENTY PRACOWNICZE;

35. B.112307

DOWODY i postępowanie dowodowe w prawie podatkowym / Dariusz Strzelec. -

Warszawa : Wolters Kluwer, 2015. - 461 s. ; 25 cm.

PODATEK - PRAWO - POLSKA - 1989-; DOWÓD (PRAWO PODATKOWE) - POLSKA - 1989-;

Page 8: 1. B.112386 10 lat Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. 2002 · 4. B.112484 AKSJOLOGIA organizacji i zarządzania na krawędzi kryzysu wartości / Bolesław Rafał Kuc. - Warszawa

36. B.112400

DYNAMIKA systemu wyborczego III Rzeczypospolitej na tle historycznym / Dominik

Sieklucki. - Kraków : Uniw. Jagielloński. Wydaw., cop. 2015. - 340 s. : il. kolor. ; 24 cm.

WYBORY - SYSTEM - POLSKA - 1989-; WYBORY - PRAWO - POLSKA - 1989-;

37. B.112376

DZIENNIK profesjonalnego gracza giełdowego : zapiski z 21 tygodni prawdziwego handlu

na rynkach walut i towarów / Peter L. Brandt ; przeł. Grzegorz Zalewski. - Warszawa : Linia,

2015. - 268, [1] s. : il. ; 24 cm.

GIEŁDA; GIEŁDA TOWAROWA; GIEŁDA - INWESTYCJE; SPEKULACJA; INWESTORZY GIEŁDOWI - RELACJE

OSOBISTE;

38. B.112335

ECONOMIC and financial crises : a new macroeconomic analysis / Alvaro Cencini, Sergio

Rossi. - Houndmills, Basingstoke, Hampshire : Palgrave Macmillan, 2015. - VIII, 281 s. : il. ;

23 cm.

PIENIĄDZ - POLITYKA; FINANSE; MAKROEKONOMIA; KRYZYS FINANSOWY; KRYZYS GOSPODARCZY;

39. B.112396

ECONOMIC policy : theory and practice / Agnès Bénassy-Quéré [et al.]. - New York [etc.] :

Oxford University Press, 2010. - XII, [2], 709 s. : il. ; 25 cm.

GOSPODARKA - POLITYKA;

40. B.112330 W.55254

ECONOMICS for the future : fundamental issues in economic theory and practice / ed. by

Elżbieta Mączyńska ; 9th Congress of Polish Economists. - Warszawa : Polskie Towarzystwo

Ekonomiczne, 2015. - 193, [2] s. : il. ; 2015.

EKONOMIA - KONFERENCJE; GOSPODARKA - POLITYKA A KRYZYSY FINANSOWE I GOSPODARCZE;

ROZWÓJ GOSPODARCZY A POLITYKA GOSPODARCZA; NAUKI EKONOMICZNE - KONFERENCJE; TEORIE

EKONOMICZNE A GOSPODARKA;

Page 9: 1. B.112386 10 lat Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. 2002 · 4. B.112484 AKSJOLOGIA organizacji i zarządzania na krawędzi kryzysu wartości / Bolesław Rafał Kuc. - Warszawa

41. B.112389

THE ECONOMICS of inequality / Thomas Piketty ; transl. by Arthur Goldhammer. -

Cambridge, Massachusetts ; London : Belknap Press of Harvard University Press, 2015. - VII,

[3], 142 s. ; 23 cm.

PODZIAŁ DOCHODU; NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNE - ASPEKT EKONOMICZNY;

42. B.112383

EKOLOGIZM, trucizna XXI wieku / George Reisman ; z wstępem Vaclava Klausa ;

[przekład: Bogusz Pawiński, Aleksandra Statkiewicz]. - Warszawa : Fijorr Publishing, 2015. -

139, [1] s. ; 20 cm.

RUCHY I ORGANIZACJE EKOLOGICZNE; ŚRODOWISKO CZŁOWIEKA - OCHRONA - POLITYKA;

EKOROZWÓJ - POLITYKA; POLITYKA KLIMATYCZNA;

43. B.112453

EKONOMICZNE, instytucjonalne i kulturowe uwarunkowania korupcji / Marcin Brol. -

Wrocław : Uniw. Ekonomiczny we Wrocławiu. Wydaw., 2015. - 176 s. : il. (w tym kolor.) ; 24

cm. - ( Monografie i Opracowania - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ; nr 257)

KORUPCJA; KORUPCJA A GOSPODARKA; KORUPCJA - PORÓWNANIA MIĘDZYNARODOWE; KORUPCJA -

PRZECIWDZIAŁANIE;

44. B.112441

ELEKTRONICZNY rząd : aspekty konstytucyjnoprawne / Jakub Rzucidło. - Warszawa :

Wydaw. Sejmowe, 2015. - 355, [1] s. ; 21 cm.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA ELEKTRONICZNA - POLSKA; ADMINISTRACJA PUBLICZNA

ELEKTRONICZNA - PRAWO - POLSKA; SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE - 1989-; GŁOSOWANIE

ELEKTRONICZNE; POLSKA - KONSTYTUCJA (1997);

45. B.112426/1

ELEMENTY przedsiębiorczości dla inżynierów. T. 1, Prowadzenie działalności gospodarczej

/ Anna Zawada-Tomkiewicz, Izabela Wierucka ; Politechnika Koszalińska. - Koszalin :

Politechnika Koszalińska. Wydaw. Uczelniane, 2015. - 209 s. : il. ; 24 cm.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - ZAKŁADANIE I PROWADZENIE - POLSKA; PRZEDSIĘBIORSTWO -

TWORZENIE - FINANSE; PRZEDSIĘBIORSTWO - TWORZENIE - POLSKA;

Page 10: 1. B.112386 10 lat Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. 2002 · 4. B.112484 AKSJOLOGIA organizacji i zarządzania na krawędzi kryzysu wartości / Bolesław Rafał Kuc. - Warszawa

46. B.112394

THE END of finance : the theory of capital market inflation, financial derivatives and

pension fund capitalism / Jan Toporowski. - London ; New York : Routledge, 2005. - XVI, 160

s. ; 24 cm. - ( Routledge Frontiers of Political Economy ; 25)

RYNEK KAPITAŁOWY; FUNDUSZ EMERYTALNY; INSTRUMENTY POCHODNE;

47. B.112300

ESSAYS on global safety governance : challenges and solutions / ed. by Patrycja Dąbrowska-

Kłosińska ; Centre for Europe, University of Warsaw. - Warszawa : Uniw. Warszawski.

Centrum Europejskie ; ASPRA-JR Oficyna Wydaw., 2015. - XX, [1], 282 s. ; 24 cm.

UNIA EUROPEJSKA - BEZPIECZEŃSTWO; ZARZĄDZANIE GLOBALNE; BEZPIECZEŃSTWO FINANSOWE -

SYSTEM - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ;

BEZPIECZEŃSTWO - ZARZĄDZANIE; CYBERPRZESTRZEŃ - BEZPIECZEŃSTWO; POLITYKA KLIMATYCZNA

- KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; BEZPIECZEŃSTWO JEDNOSTKI;

48. B.112336

THE EUROPEAN Union illuminated : its nature, importance and future / Ali M. El-Agraa. -

Houndmills, Basingstoke, Hampshire : Palgrave Macmillan, 2015. - XVII, [1], 307 s. : il. ; 22

cm.

UNIA EUROPEJSKA; UNIA EUROPEJSKA - BUDŻET; UNIA EUROPEJSKA - PODEJMOWANIE DECYZJI; UNIA

GOSPODARCZA I WALUTOWA; GOSPODARCZE STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - KRAJE UNII

EUROPEJSKIEJ; KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ - GOSPODARKA - POLITYKA; KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ -

POLITYKA I RZĄDY;

49. B.112368

EUROPEJSKA tożsamość i mit Europy w sztuce / Beata Klocek di Biasio. - Toruń : Wydaw.

Adam Marszałek, 2015. - 205, [1] s. ; 23 cm. - ( Europa XXI : Nowe Perpektywy ; t. 1)

MITOLOGIA EUROPEJSKA; MALARSTWO - POLSKA - 20 W. - TEMATY, MOTYWY; SZTUKA - EUROPA -

TEMATY, MOTYWY; LITERATURA EUROPEJSKA - TEMATY, MOTYWY; TOŻSAMOŚĆ SPOŁECZNA -

EUROPA; EUROPA (MITOLOGIA GRECKA) - W SZTUCE; EUROPA (MITOLOGIA GRECKA) - W

LITERATURZE;

50. B.112448

EWOLUCJA współczesnej dyplomacji : aktorzy, struktury, funkcje / Beata Surmacz. - Lublin

: Uniw. Marii Curie-Skłodowskiej. Wydaw., 2015. - 533, [4] s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.

DYPLOMACJA - 1989-; STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - 1989-;

Page 11: 1. B.112386 10 lat Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. 2002 · 4. B.112484 AKSJOLOGIA organizacji i zarządzania na krawędzi kryzysu wartości / Bolesław Rafał Kuc. - Warszawa

51. B.112347

FACTS and fantasies about commodity futures ten years later / Geetesh Bhardwaj, Gary

Gorton, Geert Rouwenhorst. - Cambridge, Massachusetts : National Bureau of Economic

Research, 2015. - [4], 29 s. : wykr. ; 22 cm. - ( Working Paper - National Bureau of Economic

Research ; 21243)

FUTURES TOWAROWE - MODELE; RENTOWNOŚĆ - MODELE; CYKL KONIUNKTURALNY - MODELE;

52. B.112342

FINANCIAL markets where traders neglect the informational content of prices / Erik Eyster,

Matthew Rabin, Dimitri Vayanos. - Cambridge, Massachusetts : National Bureau of

Economic Research, 2015. - [4], 71 s. ; 22 cm. - ( Working Paper - National Bureau of

Economic Research ; 21224)

WYCENA AKTYWÓW; INWESTYCJE - PSYCHOLOGIA - MODELE; INWESTYCJE - PODEJMOWANIE DECYZJI;

KAPITAŁ - INWESTYCJE - MODELE; INWESTYCJE - RYZYKO - MODELE;

53. B.112393

FISCAL regimes and the political economy of premodern states / ed. by Andrew Monson

and Walter Scheidel. - Cambridge, England ; New York : Cambridge University Press, 2015. -

XVI, 586 s. : il. ; 24 cm.

PODATEK - HISTORIA - DO 1500; POLITYKA FISKALNA - HISTORIA; FINANSE - HISTORIA - DO 1500;

HISTORIA POWSZECHNA;

54. B.112428

FRAKERSI : niezwykła historia amerykańskich poszukiwaczy ropy i gazu w łupkach /

Gregory Zuckerman ; przeł. Leszek Jesień. - Warszawa : Kurhaus Publishing, 2014. - 332 s. ;

25 cm. - ( Seria Energia)

ROPA NAFTOWA - PRODUKCJA I HANDEL - STANY ZJEDNOCZONE; ENERGETYKA - STANY

ZJEDNOCZONE; BIZNESMENI - STANY ZJEDNOCZONE - BIOGRAFIE;

55. B.112322

GOSPODARKA przestrzenna : aktualne aspekty polityki społeczno-gospodarczej i

przestrzennej / red. nauk. Jacek Potocki, Jerzy Ładysz. - Wrocław : Uniw. Ekonomiczny we

Wrocławiu. Wydaw., 2014. - 400 s. : il. ; 24 cm. - ( Prace Naukowe Uniwersytetu

Ekonomicznego we Wrocławiu ; nr 367)

GOSPODARKA PRZESTRZENNA - ASPEKT EKONOMICZNY; GOSPODARKA PRZESTRZENNA - ASPEKT

SPOŁECZNY; GOSPODARKA PRZESTRZENNA - POLSKA - 1989-; GOSPODARKA PRZESTRZENNA - ASPEKT

ŚRODOWISKOWY - POLSKA - 1989-;

Page 12: 1. B.112386 10 lat Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. 2002 · 4. B.112484 AKSJOLOGIA organizacji i zarządzania na krawędzi kryzysu wartości / Bolesław Rafał Kuc. - Warszawa

56. B.112364

HANDEL i pokój : geneza i ewolucja liberalnego pacyfizmu / Dariusz Grzybek. - Kraków :

Universitas, 2015. - 351, [5] s. ; 24 cm.

PACYFIZM; HANDEL - FILOZOFIA;

57. B.112472

HEAVEN on earth : the rise and fall of socialism / Joshua Muravchik. - London : Politico's,

2004. - [10], 418 s. ; 24 cm.

SOCJALIZM - HISTORIA;

58. B.112390

HISTORY of IMF : organization, policy, and market / Kazuhiko Yago, Yoshio Asai,

Masandro Itoh (eds.). - Tokyo [etc.] : Springer, cop. 2015. - XX, 324 s. : wykr. (w tym kolor.) ;

24 cm. - ( Studies in Economic History)

MIĘDZYNARODOWY FUNDUSZ WALUTOWY - DZIAŁALNOŚĆ; MIĘDZYNARODOWY FUNDUSZ

WALUTOWY - HISTORIA;

59. B.112339

HOUSEHOLD debt and defaults from 2000 to 2010 : facts from credit bureau data / Atif

Mian, Amir Sufi. - Cambridge, Massachusetts : National Bureau of Economic Research, 2015.

- [4], 19, [17] s. : il. ; 22 cm. - ( Working Paper - National Bureau of Economic Research ;

21203)

KREDYT - MODELE; KREDYT HIPOTECZNY - MODELE; MIESZKANIA - CENY;

60. B.112392

THE HOUSING boom and bust / Thomas Sowell. - New York : Basic Books, 2010. - XI, 244 s.

; 24 cm.

MIESZKANIA - CENY - STANY ZJEDNOCZONE; NIERUCHOMOŚCI - RYNEK WTÓRNY - STANY

ZJEDNOCZONE; KREDYT SUBPRIME - STANY ZJEDNOCZONE; NIERUCHOMOŚCI - RYNEK A KRYZYSY

FINANSOWE I GOSPODARCZE;

Page 13: 1. B.112386 10 lat Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. 2002 · 4. B.112484 AKSJOLOGIA organizacji i zarządzania na krawędzi kryzysu wartości / Bolesław Rafał Kuc. - Warszawa

61. B.112454

INNOWACJE w sektorze usług a zmiany strukturalne w zatrudnieniu / Grażyna Węgrzyn. -

Wrocław : Uniw. Ekonomiczny we Wrocławiu. Wydaw., 2015. - 323 s. : il. ; 24 cm. –

( Monografie i Opracowania - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ; nr 256)

USŁUGI - INNOWACJE; USŁUGI - ZATRUDNIENIE;

62. B.112391

INSTITUTIONAL barriers to Poland's economic development : the incomplete transition /

ed. by Jan Winiecki. - London ; New York : Routledge, 1997. - XI, 114 s. ; 23 cm. - ( Routledge

Studies of Societies in Transition)

TRANSFORMACJA SYSTEMOWA - POLSKA; PRYWATYZACJA - POLSKA; POLSKA - GOSPODARKA -

POLITYKA - 1989-; POLSKA - GOSPODARKA - 1989- - ASPEKT SPOŁECZNY;

63. B.112297

INTERESY indywidualne państw a interesy wspólnotowe w prawie społeczności

międzynarodowej : o znaczeniu liberalizmu i komunitaryzmu dla teorii prawa

międzynarodowego / Roman Kwiecień. - Lublin : Uniw. Marii Curie-Skłodowskiej. Wydaw.,

2015. - 131 s. ; 22 cm.

KOMUNITARYZM; LIBERALIZM; PRAWO MIĘDZYNARODOWE - TEORIA; SUWERENNOŚĆ; PRAWO

PAŃSTWOWE A PRAWO MIĘDZYNARODOWE;

64. B.112284

INTERMARKET trading strategies / Markos Katsanos. - Chichester : John Wiley and Sons,

cop. 2008. - XV, 412 s. : il. ; 24 cm.

INWESTYCJE - ANALIZA; INWESTYCJE PORTFELOWE - ZARZĄDZANIE; INWESTYCJE - STRATEGIE;

65. B.112432

INTERNACJONALIZACJA administracji publicznej / red. nauk. Zbigniew Czarnik, Jerzy

Posłuszny, Ludwik Żukowski. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2015. - 541 s. ; 25 cm. –

( Monografie Lex - Wolters Kluwer)

ADMINISTRACJA PUBLICZNA; ADMINISTRACJA PUBLICZNA A GLOBALIZACJA; ADMINISTRACJA

PUBLICZNA - POLSKA - 1989-; ADMINISTRACJA PUBLICZNA ELEKTRONICZNA - POLSKA;

SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE; PRAWO ADMINISTRACYJNE; SAMORZĄD TERYTORIALNY;

Page 14: 1. B.112386 10 lat Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. 2002 · 4. B.112484 AKSJOLOGIA organizacji i zarządzania na krawędzi kryzysu wartości / Bolesław Rafał Kuc. - Warszawa

66. B.112312

INTERNACJONALIZACJA, innowacyjność i usieciowienie przedsiębiorstw : podejście

holistyczne / Maja Szymura-Tyc. - Warszawa : DIFIN, 2015. - 243 s. : il. ; 23 cm.

INTERNACJONALIZACJA PRZEDSIĘBIORSTW; PRZEDSIĘBIORSTWO - INNOWACJE; ORGANIZACJE

SIECIOWE;

67. B.112282

INTERNATIONAL banking for a new century / Irene Finel-Honigman and Fernando B.

Sotelino. - London ; New York : Routledge, 2015. - XI, 256 s. : il. ; 24 cm.

BANKI MIĘDZYNARODOWE - HISTORIA; FINANSE MIĘDZYNARODOWE - HISTORIA; BANKI

MIĘDZYNARODOWE - ZARZĄDZANIE;

68. B.112306

INWENTARYZACJA, rachunkowość, podatki i gospodarka finansowa w jednostkach

sektora finansów publicznych / Adam Bartosiewicz [et al.]. - Warszawa : Wolters Kluwer,

2015. - 242 s. ; 21 cm. - ( Biblioteka Rachunkowości Budżetowej, Podatków, Finansów

Publicznych ; 3)

FINANSE PUBLICZNE - RACHUNKOWOŚĆ; INWENTARYZACJA; SEKTOR PUBLICZNY - PODATEK -

POLSKA; SAMORZĄD TERYTORIALNY - OPŁATY I PODATKI - POLSKA - 1989-; SPRAWOZDAWCZOŚĆ

BUDŻETOWA;

69. B.112314

INWESTOWANIE emocjonalne i techniczne / red. nauk. Agata Adamska, Andrzej Fierla. -

Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydaw., 2014. - 207 s. : wykr. ; 25 cm.

INWESTYCJE - PSYCHOLOGIA; RYNEK FINANSOWY - PSYCHOLOGIA; INWESTYCJE ALTERNATYWNE;

SZTUKA - INWESTYCJE; WINO - INWESTYCJE; KSIĄŻKI - INWESTYCJE; SAMOCHODY KOLEKCJONERSKIE -

INWESTYCJE; INWESTYCJE SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNE - POLSKA - 1989-; FUNDUSZ INWESTYCYJNY;

WYKRESY ŚWIECOWE;

70. B.107264/9

JAWNOŚĆ i jej ograniczenia. T. 9, Zadania i kompetencje / pod red. Bogumiła Szmulika. -

Warszawa : C. H. Beck, 2015. - XLIX, [1], 404 s. : il. ; 21 cm. - ( Monografie Prawnicze)

JAWNOŚĆ (PRAWO) - POLSKA - 1989-; JAWNOŚĆ INFORMACJI - PRAWO - POLSKA - 1989-; INFORMACJA

PUBLICZNA - PRAWO - POLSKA; INFORMACJA - OCHRONA - PRAWO - POLSKA; INFORMACJA NIEJAWNA -

OCHRONA - PRAWO - POLSKA;

Page 15: 1. B.112386 10 lat Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. 2002 · 4. B.112484 AKSJOLOGIA organizacji i zarządzania na krawędzi kryzysu wartości / Bolesław Rafał Kuc. - Warszawa

71. B.112409

KIEROWNICTWO w samorządzie terytorialnym : analiza administracyjnoprawna /

Mariusz Szyrski. - Warszawa : Uniw. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wydaw., 2015. - 328

s. ; 21 cm. - ( Arcana Iurisprudentiae ; 9)

SAMORZĄD TERYTORIALNY - ZARZĄDZANIE - POLSKA; SAMORZĄD TERYTORIALNY - ZARZĄDZANIE -

POLSKA - 1989-; ADMINISTRACJA PUBLICZNA - KADRY KIEROWNICZE - POLSKA;

72. B.112413

KODEKS cywilny : [komentarz]. T. 4, Spadki / Elżbieta Niezbecka ; red. nauk. Andrzej

Kidyba. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2015. - 479 s. ; 22 cm. - ( Komentarz LEX)

SPADEK - PRAWO - POLSKA - 1989-; PRAWO CYWILNE - POLSKA - KODEKS;

73. B.108425/3

KODEKS postępowania cywilnego : komentarz. T. 3, Art. 730-1088 / red. Andrzej Marciniak,

Kazimierz Piasecki ; aut. Arkadiusz Cudak [et al.]. - Warszawa : C. H. Beck, 2015. - XVIII,

1024 s. ; 25 cm. - ( Duże Komentarze Becka)

PRAWO CYWILNE PROCESOWE - INTERPRETACJA - POLSKA - 1989-; PRAWO CYWILNE PROCESOWE -

POLSKA - KODEKS;

74. B.112285

KONKURENCYJNOŚĆ strukturalno-czynnikowa polskiego handlu na rynku UE w latach

2002-2012 : wybrane aspekty z perspektywy racjonalnych wyborów w gospodarce otwartej

oraz efektów dobrobytowych integracji europejskiej / Eugeniusz M. Pluciński. - Kraków :

Krakowskie Tow. Edukacyjne - Oficyna Wydaw. AFM, 2015. - 340 s. : il. ; 24 cm.

HANDEL MIĘDZYNARODOWY - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; HANDEL MIĘDZYNARODOWY -

KONKURENCYJNOŚĆ; HANDEL MIĘDZYNARODOWY - 1989-; HANDEL - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ;

JEDNOLITY RYNEK EUROPEJSKI; POLSKA - GOSPODARKA - KONKURENCYJNOŚĆ; POLSKA -

GOSPODARKA - 21 W.;

75. B.112304

KONTROLA rynków oligopolistycznych w prawie konkurencji : prawo Unii Europejskiej na

tle rozwiązań w wybranych jurysdykcjach / Jan Szczodrowski. - Warszawa : Wolters Kluwer,

2015. - 349, [1] s. : il. ; 21 cm. - ( Monografie Lex - Wolters Kluwer)

OLIGOPOL; OLIGOPOL - MODELE; KONKURENCJA - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ;

Page 16: 1. B.112386 10 lat Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. 2002 · 4. B.112484 AKSJOLOGIA organizacji i zarządzania na krawędzi kryzysu wartości / Bolesław Rafał Kuc. - Warszawa

76. B.112435

KONTROLA zarządcza w jednostce sektora finansów publicznych : procedury, wzory

dokumentów, praktyczne przykłady / [Maria Kucharska-Fiałkowska]. - Warszawa : Wiedza i

Praktyka, cop. 2015. - 137 s. : il. ; 24 cm. - ( Biblioteka Jednostek Publicznych i

Pozarządowych)

KONTROLA ZARZĄDCZA; FINANSE PUBLICZNE - KONTROLA ZARZĄDCZA;

77. B.112296

KRYTERIA oceny ofert : vademecum / Eliza Grabowska-Szweicer [et al.]. - Wrocław :

Presscom, 2015. - 231 s. ; 22 cm. - ( Biblioteka Przetargi Publiczne)

OFERTA PRZETARGOWA; ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - OCENA - NORMY; ZAMÓWIENIA PUBLICZNE -

PRAWO - POLSKA;

78. B.112316

KSZTAŁTOWANIE struktury kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa / Rafał Prusak ;

Politechnika Częstochowska. Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki

Stosowanej. - Częstochowa : Politechnika Częstochowska. Wydaw. WIPMiFS, 2013. - 282 s. :

il. ; 24 cm. - ( Monografie - Politechnika Częstochowska. Wydział Inżynierii Procesowej,

Materiałowej i Fizyki Stosowanej ; nr 34)

KAPITAŁ INTELEKTUALNY - POLSKA - 1989-; KAPITAŁ INTELEKTUALNY - ASPEKT EKONOMICZNY;

KAPITAŁ INTELEKTUALNY - OCENA; KWALIFIKACJE ZAWODOWE - ZARZĄDZANIE; KADRY -

ZARZĄDZANIE;

79. B.112349

LINKAGES and economic development / Dominick Bartelme, Yuriy Gorodnichenko. -

Cambridge, Massachusetts : National Bureau of Economic Research, 2015. - [3], 71 s. : wykr. ;

22 cm. - ( Working Paper - National Bureau of Economic Research ; 21251)

ROZWÓJ GOSPODARCZY - MODELE; PRODUKTYWNOŚĆ - MODELE;

80. B.112420

LOGISTYKA : współczesne wyzwania. Nr 6 (2015) / red. Jacek Szołtysek, Beata Detyna ;

[Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa]. - Wałbrzych : Państ.

Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa (Wałbrzych). Wydawnictwo, 2015. - 213 s.

: il. ; 24 cm.

LOGISTYKA - ZAGADNIENIA; LOGISTYKA - CZASOPISMA;

Page 17: 1. B.112386 10 lat Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. 2002 · 4. B.112484 AKSJOLOGIA organizacji i zarządzania na krawędzi kryzysu wartości / Bolesław Rafał Kuc. - Warszawa

81. B.112344

THE LONG-TERM effects of hedge fund activism / Lucian A. Bebchuk, Alon Brav, Wei

Jiang. - Cambridge, Massachusetts : National Bureau of Economic Research, 2015. - [5], 82 s. :

wykr. ; 22 cm. - ( Working Paper - National Bureau of Economic Research ; 21227)

FUNDUSZ HEDGINGOWY - MODELE; NADZÓR KORPORACYJNY - MODELE; PRZEDSIĘBIORSTWO -

PODEJMOWANIE DECYZJI - MODELE;

82. B.112354

MAŁE jest piękne : ekonomia z założeniem, że człowiek się liczy / E. F. Schumacher ; przeł.

Ewa Szymańska-Wierzyńska i Jerzy Strzelecki ; przedm. Bogdan Baran. - Warszawa :

Wydaw. Aletheia, 2013. - 298 s. ; 20 cm.

GOSPODARKA - POLITYKA - ASPEKT SPOŁECZNY; ROZWÓJ GOSPODARCZY - ASPEKT SPOŁECZNY;

83. B.112465

MARKETING q lojalności / Nemezjusz Mateusz Pazio. - Warszawa : DIFIN, 2015. - 300 s. : il.

; 23 cm.

MARKETING;

84. B.112412

MARKETING terytorialny : jak zbudować i wypromować markę miejscowości? / Robert

Stępowski. - Rawa Mazowiecka : Roster, 2015. - 155 s. ; 21 cm.

MARKETING TERYTORIALNY - POLSKA - 1989-; MARKETING TERYTORIALNY - STUDIA PRZYPADKÓW;

MIASTA - PROMOCJA;

85. B.112480

MARKETING w działalności gospodarczej : A.26. Sprzedaż produktów i usług

reklamowych, 1. Przygotowanie oferty produktów i usług reklamowych / Aldona Nowacka,

Robert Nowacki. - Warszawa : DIFIN, 2015. - 340 s. : il. ; 23 cm. - ( Edukacja - Difin)

MARKETING - PODRĘCZNIK DLA SZKÓŁ ŚREDNICH;

Page 18: 1. B.112386 10 lat Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. 2002 · 4. B.112484 AKSJOLOGIA organizacji i zarządzania na krawędzi kryzysu wartości / Bolesław Rafał Kuc. - Warszawa

86. B.112292

MATERIALNE prawo wykroczeń : część ogólna / Olga Sitarz. - Warszawa : DIFIN, 2015. -

189 s. ; 23 cm. - ( Prawo Karne - Difin)

WYKROCZENIA - PRAWO - POLSKA - PODRĘCZNIK;

87. B.112440

MECHANIZMY reprodukcji i zmiany w systemie administracji publicznej na przykladzie

wdrażania otwartej metody koordynacji / Marianna Zieleńska. - Warszawa : Wydaw.

Naukowe SCHOLAR, 2015. - 272, [1] s. ; 21 cm.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA - POLSKA - 1989-; OTWARTA METODA KOORDYNACJI;

88. B.112373

MEGABIBLIOTEKI : wybrane tendencje w bibliotekarstwie publicznym / pod red. Doroty

Pietrzkiewicz, Elżbiety Barbary Zybert. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.

Wydaw., 2015. - 178, [2] s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm. - ( Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 161)

BIBLIOTEKI PUBLICZNE - 1989-; BIBLIOTEKI PUBLICZNE - POLSKA - 1989-;

89. B.112455

METODOLOGIA ekonomii w perspektywie konstruktywistycznej / Bartosz Scheuer. -

Wrocław : Uniw. Ekonomiczny we Wrocławiu. Wydaw., 2015. - 282 s. ; 24 cm. - ( Monografie

i Opracowania - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ; nr 255)

EKONOMIA - METODOLOGIA; EKONOMIA - FILOZOFIA;

90. B.112443

METODYKA pracy w sądach administracyjnych / red. Roman Hauser, Janusz Drachal ; aut.

Dorota Chromicka [et al.]. - Warszawa : C. H. Beck, 2015. - XXI, 1273 s. ; 21 cm. - ( Metodyki

Becka)

SĄDOWNICTWO ADMINISTRACYJNE - PRAWO - POLSKA; SĘDZIOWIE - PRACA - POLSKA; PRAWO

ADMINISTRACYJNE PROCESOWE - POLSKA - 1989-; PRAWO ADMINISTRACYJNE PROCESOWE - POLSKA -

1989- - FORMULARZE I WZORY PISM;

Page 19: 1. B.112386 10 lat Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. 2002 · 4. B.112484 AKSJOLOGIA organizacji i zarządzania na krawędzi kryzysu wartości / Bolesław Rafał Kuc. - Warszawa

91. B.112457

METODYKA przygotowania prac dyplomowych / Marian Kasperski, Józef Władysław

Michniak, Henryk Popiel. - Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 2015. - 153 s. : il. ;

24 cm.

DYSERTACJE I ROZPRAWY AKADEMICKIE - PODRĘCZNIK;

92. B.112492

MICROSOFT Access 2013 PL : biblia / Michael Alexander, Dick Kusleika ; [tł. Tomasz

Walczak]. - Gliwice : HELION, cop. 2014. - 1136 s. : il. ; 25 cm. - ( Biblia - Wydawnictwo

Helion)

MICROSOFT ACCESS (OPROGRAMOWANIE) - PORADNIK;

93. B.112489

MICROSOFT Excel 2013 PL : formuły / John Walkenbach ; [tł. Łukasz Piwko]. - Gliwice :

HELION, cop. 2013. - 876 s. : il. ; 25 cm.

MICROSOFT EXCEL FOR WINDOWS (OPROGRAMOWANIE) - PODRĘCZNIK; ARKUSZE KALKULACYJNE -

PODRĘCZNIK; MICROSOFT EXCEL (OPROGRAMOWANIE) - PODRĘCZNIK;

94. B.112490 W.55268

MICROSOFT Excel 2013 PL : programowanie w VBA : vademecum Walkenbacha / John

Walkenbach ; [tł. Grzegorz Kowalczyk]. - Gliwice : HELION, cop. 2014. - 1014 s. : il. ; 25 cm.

MICROSOFT EXCEL FOR WINDOWS (OPROGRAMOWANIE) - PODRĘCZNIK; MICROSOFT VISUAL BASIC

FOR APPLICATIONS (JĘZYK PROGRAMOWANIA) - PODRĘCZNIK;

95. B.112491 W.55269

MICROSOFT Excel 2013 PL : biblia / John Walkenbach ; [tł. Piotr Cieślak z wykorzystaniem

fragmentów "Excel 2010 PL. Biblia" w tł. Daniela Kaczmarka]. - Gliwice : HELION, cop. 2014.

- 846 s. : il. ; 25 cm . - ( Biblia - Wydawnictwo Helion)

MICROSOFT EXCEL FOR WINDOWS (OPROGRAMOWANIE) - PODRĘCZNIK;

Page 20: 1. B.112386 10 lat Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. 2002 · 4. B.112484 AKSJOLOGIA organizacji i zarządzania na krawędzi kryzysu wartości / Bolesław Rafał Kuc. - Warszawa

96. B.112367

MIĘDZY piekłem a rajem : szare bezpieczeństwo na progu XXI wieku / Stanisław Koziej. -

Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2008. - 332 s. : il. ; 23 cm.

BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE - 21 W; BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE - POLSKA - 1989-;

ORGANIZACJE MIĘDZYNARODOWE - 1989-;

97. B.112407

MIĘDZYNARODOWE unikanie opodatkowania dochodu i jego regulacje w prawie polskim

/ Rafał Aleksander Nawrot. - Warszawa : DIFIN, 2015. - 376 s. ; 23 cm.

UCHYLANIE SIĘ OD PODATKÓW; UCHYLANIE SIĘ OD PODATKÓW - PRZECIWDZIAŁANIE; PODATEK -

PRAWO;

98. B.112403

MOBILNY pacjent : korzystanie z transgranicznej opieki zdrowotnej w prawie Unii

Europejskiej / Dobrochna Bach-Golecka ; wstępem opatrzył Marek Safjan. - Warszawa :

Instytut Wydaw. EuroPrawo, 2015. - 504 s. ; 24 cm.

EUROPEJSKI TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI - ORZECZNICTWO; PRAWA PACJENTA - PRAWO

WSPÓLNOTOWE EUROPEJSKIE; ZDROWIE - OCHRONA - PRAWO WSPÓLNOTOWE EUROPEJSKIE; USŁUGI

ZDROWOTNE - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; ZDROWIE - OCHRONA - WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA;

99. B.112359

MODELE biznesu wobec wyzwań współczesnego zarządzania / red. nauk. Adam Jabłoński ;

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu

w Dąbrowie Górniczej, 2014. - 171 s. : il. ; 24 cm. - ( Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu

w Dąbrowie Górniczej)

MODELE BIZNESU; MODELE BIZNESU - STUDIA PRZYPADKÓW; STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW;

STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW - STOSOWANIE; ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU -

MODELE; ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU - STUDIA PRZYPADKÓW;

100. B.112332

MONETARY policy, inflation and the business cycle : an introduction to the new Keynesian

framework and its applications / Jordi Galí. - Princeton ; Oxford : Princeton University Press,

2015. - XII, [2], 279 s. : il. ; 25 cm.

EKONOMIA - MODELE; PIENIĄDZ - POLITYKA - MODELE; KEYNESIZM; INFLACJA - BADANIE; CYKL

KONIUNKTURALNY - BADANIE; TEORIE EKONOMICZNE;

Page 21: 1. B.112386 10 lat Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. 2002 · 4. B.112484 AKSJOLOGIA organizacji i zarządzania na krawędzi kryzysu wartości / Bolesław Rafał Kuc. - Warszawa

101. B.112333

MONEY, finance and the real economy : what went wrong? / Anton Brender, Florence Pisani

and Emile Gagna ; Centre for European Policy Studies ; [transl. into English Francis Wells]. -

Brussels : Centre for European Policy Studies, 2015. - [6], II, 120 s. : il. ; 24 cm.

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY - PIENIĄDZ - POLITYKA; QUANTITATIVE EASING; PIENIĄDZ - POLITYKA;

PIENIĄDZ - POLITYKA A POLITYKA FISKALNA; GOSPODARKA A POLITYKA PIENIĘŻNA;

102. B.112345

NATURAL experiments in macroeconomics / Nicola Fuchs-Schuendeln, Tarek Alexander

Hassan. - Cambridge, Massachusetts : National Bureau of Economic Research, 2015. - [3], 104

s. : wykr. ; 22 cm. - ( Working Paper - National Bureau of Economic Research ; 21228)

MAKROEKONOMIA - MODELE; ROZWÓJ GOSPODARCZY - MODELE;

103. B.112356

NIEZAPRACOWANI : jak zbudować biznes marzeń i jeździć na wakacje 7 razy w roku /

Filip Nowicki. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2015. - 191 s. : il. kolor. ; 21 cm.

CZAS - ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE - PORADNIK; BIZNES - ZARZĄDZANIE; PRACA - ORGANIZACJA -

PORADNIK; PRACA - ZARZĄDZANIE;

104. B.112309

NOWELIZACJA prawa karnego 2015 : komentarz / red. Włodzimierz Wróbel ; aut.

Agnieszka Barczak-Oplustil [et al.]. - Kraków : Krakowski Instytut Prawa Karnego Fundacja,

2015. - 1064 s. ; 25 cm.

PRAWO KARNE - POLSKA; PRAWO KARNE - INTERPRETACJA - POLSKA;

105. B.112485

NOWOCZESNE metody i narzędzia zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym / pod

red. Aleksandry Nowakowskiej. - Łódź : Uniw. Łódzki. Wydaw., 2015. - 178 s. : il. ; 24 cm.

ROZWÓJ LOKALNY - ZARZĄDZANIE - POLSKA - 1989-; REGIONY - ROZWÓJ - ZARZĄDZANIE - POLSKA -

1989-;

Page 22: 1. B.112386 10 lat Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. 2002 · 4. B.112484 AKSJOLOGIA organizacji i zarządzania na krawędzi kryzysu wartości / Bolesław Rafał Kuc. - Warszawa

106. B.112308

NOWOCZESNY audyt wewnętrzny / Robert Moeller ; [przekład Michał Płonka, Natalia

Koniuszewska]. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2015. - 887 s. : il. ; 24 cm.

KONTROLA WEWNĘTRZNA - PODRĘCZNIK;

107. B.112370

O zasadach obliczania odszkodowań oraz o komisjach odszkodowawczych : czyli założenia

do realizacji postanowień ustawowych w zakresie nacjonalizacji przemysłu w Polsce / Marek

Gromko. - Warszawa : Warszawska Firma Wydawnicza, 2015. - 85, [1] s. ; 21 cm.

ODSZKODOWANIE - PRAWO - POLSKA; NACJONALIZACJA - PRAWO - POLSKA; PRZEMYSŁ - POLSKA -

1945-1989;

108. B.112469

OBROŃCA i pełnomocnik w procesie karnym po 1 lipca 2015 r. : przewodnik po zmianach /

red. nauk. Paweł Wiliński. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2015. - 538 s. ; 25 cm.

PRAWO KARNE PROCESOWE - POLSKA; PRAWO KARNE PROCESOWE - INTERPRETACJA - POLSKA - 1989-;

109. B.112423

OCHRONA danych osobowych i informacji niejawnych w sektorze publicznym / A. Gałach

[et al.]. - Warszawa : C. H. Beck, 2015. - XX, 419 s. ; 24 cm + 1 dysk optyczny (CD-ROM). –

( Beck Info Biznes)

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - POLSKA; INFORMACJA NIEJAWNA - OCHRONA - PRAWO - POLSKA;

TELEINFORMATYKA - SYSTEM - BEZPIECZEŃSTWO; INFORMATYKA - SYSTEM - BEZPIECZEŃSTWO;

BEZPIECZEŃSTWO - ZARZĄDZANIE; PRAWA OSOBISTE - OCHRONA - POLSKA - 1989-; INFORMACJA -

PRAWO - POLSKA;

110. B.112410

ODKRYCIE : jak stać się mistrzem w biznesie i życiu / Matt Phillips, Ruben Gonzalez ;

[przekład Jan Muranty]. - Warszawa : LOGOS Oficyna Wydaw., cop. 2014. - 141, [1] s. : fot. ;

20 cm.

SUKCES - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY - PORADNIK; SAMOREALIZACJA - PORADNIK;

Page 23: 1. B.112386 10 lat Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. 2002 · 4. B.112484 AKSJOLOGIA organizacji i zarządzania na krawędzi kryzysu wartości / Bolesław Rafał Kuc. - Warszawa

111. B.112481

ODPOWIEDZIALNOŚĆ majątkowa władzy publicznej względem obywateli : badania

empiryczne, studia nad orzecznictwem / Michał Jabłoński, Krzysztof Koźmiński. - Warszawa

: Wydawnictwo Drugie, 2015. - 293, [1] s. : il. ; 23 cm.

WŁADZA PUBLICZNA - POLSKA; ODPOWIEDZIALNOŚĆ MAJĄTKOWA - POLSKA; PAŃSTWO -

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA; PAŃSTWO - ODPOWIEDZIALNOŚĆ - POLSKA - 1989-;

112. B.112430

ORDYNACJA podatkowa : komentarz / Stefan Babiarz [et al.]. - Warszawa : Wolters

Kluwer, 2015. - 1313, [1] s. ; 25 cm.

ORDYNACJA PODATKOWA - POLSKA; ORDYNACJA PODATKOWA - INTERPRETACJA - POLSKA - 1989-;

PODATEK - PRAWO - POLSKA - 1989-; PODATEK - PRAWO - INTERPRETACJA - POLSKA - 1989-;

113. B.112445

PARTNERSTWO publiczno-prywatne : realizacja zadań samorządu terytorialnego z

partnerem prywatnym / pod red. Bartosza Korbusa. - Warszawa : C. H. Beck, 2015. - XIX, [1],

295 s. ; 24 cm. - ( Beck Info Biznes)

PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE - POLSKA;

114. B.112438

PATOLOGIE w polskim życiu politycznym / pod red. Krzysztofa Łabędzia. - Kraków :

Księg. Akademicka, cop. 2015. - 178 s. ; 21 cm.

PATOLOGIE SPOŁECZNE - POLSKA - 1989-; ADMINISTRACJA PUBLICZNA - POLSKA - 1989-; INSTYTUCJE

PUBLICZNE - POLSKA - 1989-; PRAKTYKA ŻYCIA POLITYCZNEGO - POLSKA - 1989-; PRAKTYKA ŻYCIA

POLITYCZNEGO - ASPEKT MORALNY;

115. B.112382

PIERWSZE 90 dni : sprawdzone strategie ułatwiające liderom wejście na najwyższe obroty

szybciej i mądrzej / Michael Watkins ; [tł.: Arkadiusz Romanek]. - Gliwice : HELION, cop.

2015. - 307 s. : il. ; 21 cm. - ( Onepress Exclusive)

KREATYWNOŚĆ (BIZNES) - PORADNIK; SAMOREALIZACJA - PORADNIK; SUKCES W BIZNESIE -

PORADNIK; OSOBOWOŚĆ - ROZWÓJ - PORADNIK;

Page 24: 1. B.112386 10 lat Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. 2002 · 4. B.112484 AKSJOLOGIA organizacji i zarządzania na krawędzi kryzysu wartości / Bolesław Rafał Kuc. - Warszawa

116. B.112334

THE PLASTIC banknote : from concept to reality / David Solomon and Tom Spurling. -

Collingwood, Vic, Australia : CSIRO Publishing, cop. 2014. - XV, 222 s. : il., (w tym kolor) ; 24

cm.

RESERVE BANK OF AUSTRALIA; PIENIĄDZ PAPIEROWY - AUSTRALIA; PIENIĄDZ POLIMEROWY;

PIENIĄDZ POLIMEROWY - AUSTRALIA; PIENIĄDZ POLIMEROWY - EMISJA - AUSTRALIA; FINANSE -

INNOWACJE;

117. B.112290

POLITYKA bezpieczeństwa w wymiarze globalnym, europejskim i krajowym :

uwarunkowania - koncepcje - działania / pod red. nauk. Pawła Graty i Marka Delonga. -

Rzeszów : Uniw. Rzeszowski. Wydaw., 2015. - 394 s. : il. ; 23 cm.

BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA - ZAGADNIENIA; BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE - ZAGADNIENIA;

BEZPIECZEŃSTWO EKONOMICZNE - ZAGADNIENIA;

118. B.112288

POLITYKA gospodarcza : wybrane zagadnienia : praca zbiorowa / pod red. Jacka Buko. -

Szczecin : Uniw. Szczeciński. Wydaw. Naukowe, 2015. - 226 s. : il. ; 24 cm. - ( Rozprawy i

Studia - Uniwersytet Szczeciński ; T. (CMLXXXII) 908)

GOSPODARKA - POLITYKA - 21 W.; GOSPODARKA - POLITYKA - PODRĘCZNIK;

119. B.112321

POLITYKA rodzinna w Polsce z perspektywy wybranych aspektów polityki społecznej i

ekonomii : doświadczenia innych państw europejskich / red. nauk. Adam Kubów, Joanna

Szczepaniak-Sienniak. - Wrocław : Uniw. Ekonomiczny we Wrocławiu. Wydaw., 2014. - 196

s. : il. ; 24 cm. - ( Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ; nr 364)

RODZINA - POLITYKA - POLSKA - 1989-; RODZINA - POLITYKA - EUROPA - 21 W.; RODZINA - POLITYKA -

ASPEKT EKONOMICZNY; STARZENIE SIĘ SPOŁECZEŃSTWA - EUROPA;

Page 25: 1. B.112386 10 lat Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. 2002 · 4. B.112484 AKSJOLOGIA organizacji i zarządzania na krawędzi kryzysu wartości / Bolesław Rafał Kuc. - Warszawa

120. B.112439

POLSKA na tle historycznych podziałów przestrzeni europejskiej oraz współczesnych

przemian gospodarczych, społecznych i politycznych / Janusz T. Hryniewicz. - Warszawa :

Wydaw. Naukowe SCHOLAR, 2015. - 513, [1] s. : il. ; 21 cm.

GLOBALIZACJA - 1989-; NAUKI POLITYCZNE - HISTORIA; ROZWÓJ GOSPODARCZY - ASPEKT POLITYCZNY

- EUROPA; ROZWÓJ GOSPODARCZY - ASPEKT POLITYCZNY - POLSKA - 1989-; ROZWÓJ GOSPODARCZY -

ASPEKT ANTROPOLOGICZNY; KULTURA ORGANIZACJI; GOSPODARKA OPARTA NA WIEDZY; POLITYKA

PRZEMYSŁOWA - EUROPA; PLURALIZM KULTUROWY - 1989-; NIERÓWNOŚCI DOCHODOWE - KRAJE

OECD; PRAWA CZŁOWIEKA - 1989-; INTEGRACJA GOSPODARCZA - EUROPA;

121. B.112486

POLSKA w systemie transportowym Unii Europejskiej : inwestycje infrastrukturalne /

Stanisław M. Koziarski. - Opole : Uniw. Opolski. Wydaw., 2014. - 235 s., [4] k. tabl. : il. (w

tym kolor.) ; 24 cm. - ( Studia i Monografie - Uniwersytet Opolski ; nr 512)

TRANSPORT DROGOWY - POLSKA - 1989-; TRANSPORT KOLEJOWY - POLSKA; TRANSPORT LOTNICZY -

POLSKA - 1989-; TRANSPORT MORSKI - POLSKA; TRANSPORT LOTNICZY - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ;

TRANSPORT KOLEJOWY - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; TRANSPORT DROGOWY - KRAJE UNII

EUROPEJSKIEJ;

122. B.112418

POLUBOWNE rozwiązywanie konfliktów w pomocy społecznej : komunikacja, psychologia

konfliktów, negocjacje i mediacje socjalne / Anna Kalisz, Adam Zienkiewicz; słowo wstępne:

Stanisław Nitecki. - Sosnowiec : HUMANITAS Oficyna Wydaw., 2015. - 229, [3] s. : il. ; 24 cm.

POMOC SPOŁECZNA - POLSKA; PRACOWNICY SOCJALNI - POLSKA; ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW;

NEGOCJACJE; MEDIACJA;

123. B.112466

POSTĘPOWANIE cywilne / Włodzimierz Głodowski, Joanna Mucha. - Warszawa : Wolters

Kluwer, 2015. - 789, [3] s. ; 17 cm. - ( Minirepetytorium - Wolters Kluwer)

PRAWO CYWILNE PROCESOWE - POLSKA - PODRĘCZNIK;

Page 26: 1. B.112386 10 lat Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. 2002 · 4. B.112484 AKSJOLOGIA organizacji i zarządzania na krawędzi kryzysu wartości / Bolesław Rafał Kuc. - Warszawa

124. C.65997/3

POWTÓRZENIE do egzaminu CIA. Cz. 3, Wybrane zagadnienia audytu wewnętrznego /

Irvin N. Gleim ; [tłum. i red. merytoryczna wydania polskiego Katarzyna Włodarska, Michał

Błeszyński, Konrad Knedler, Mirosław Stasik] ; Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA

Polska. - Warszawa : EY Academy of Business, 2015. - 638 s. : il. ; 30 cm.

AUDITING - PODRĘCZNIK; KONTROLA WEWNĘTRZNA - PODRĘCZNIK; AUDYTORZY - EGZAMIN -

PODRĘCZNIK;

125. B.112289 W.55246

POZYCJA gospodarcza Polski w Unii Europejskiej / pod red. Bogumiły Muchy-Leszko. -

Lublin : Uniw. Marii Curie-Skłodowskiej. Wydaw., 2014. - 303 s. : il. ; 25 cm.

UNIA EUROPEJSKA - CZŁONKOSTWO (2004) - KORZYŚCI, KOSZTY, SKUTKI; UNIA EUROPEJSKA -

CZŁONKOSTWO - ASPEKT EKONOMICZNY - POLSKA; INNOWACJE - POLSKA; INWESTYCJE ZAGRANICZNE

BEZPOŚREDNIE - POLSKA; PIENIĄDZ - POLITYKA - POLSKA - 2004-; FINANSE PUBLICZNE - POLSKA - 2004-;

RYNEK PRACY - POLSKA - 2001-; HANDEL - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; POLSKA A UNIA EUROPEJSKA -

POLITYKA - 2004-; POLSKA - GOSPODARKA - POLITYKA - 21 W.;

126. B.112452

PRAGMALINGWISTYCZNE wyznaczniki skuteczności komunikacyjnej tekstów

reklamowych / Aleksandra Radziszewska. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2015. - 413

s. ; 24 cm.

REKLAMA - JĘZYK; REKLAMA - JĘZYK - ASPEKT SPOŁECZNY;

127. B.112357

PRAKTYCZNA migracja danych / Johny Morris ; tł. Tomasz Mierzwa. - [Warszawa] : Linia,

2015. - 330, [1] s. : il. ; 24 cm.

BAZY DANYCH - MIGRACJA; BAZY DANYCH - ZARZĄDZANIE;

128. B.112377/1

PRAKTYCZNE metody osiągania sukcesów. [Cz. 1], Zdobywanie fortuny / M. R. Kopmeyer

; tłum. Władysław J. Wojciechowski ; [il. Gwidon Miklaszewski]. - Warszawa : Bellona, [cop.

2015]. - 219, [1] s. : il. ; 20 cm.

SUKCES - PORADNIK;

Page 27: 1. B.112386 10 lat Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. 2002 · 4. B.112484 AKSJOLOGIA organizacji i zarządzania na krawędzi kryzysu wartości / Bolesław Rafał Kuc. - Warszawa

129. B.112377/2

PRAKTYCZNE metody osiągania sukcesów. [Cz. 2], Urzeczywistnianie marzeń / M. R.

Kopmeyer ; tłum. Władysław J. Wojciechowski ; [il. Gwidon Miklaszewski]. - Warszawa :

Bellona, [cop. 2015]. - 197, [1] s. : il. ; 20 cm.

SUKCES - PORADNIK;

130. B.112377/3

PRAKTYCZNE metody osiągania sukcesów. [Cz. 3], Źródła inspiracji / M. R. Kopmeyer ;

tłum. Władysław J. Wojciechowski ; [il. Gwidon Miklaszewski]. - Warszawa : Bellona, [cop.

2015]. - 191, [1] s. : il. ; 20 cm.

SUKCES - PORADNIK;

131. B.112377/4

PRAKTYCZNE metody osiągania sukcesów. [Cz. 4], Potęga myśli / M. R. Kopmeyer ; tłum.

Władysław J. Wojciechowski ; [il. Gwidon Miklaszewski]. - Warszawa : Bellona, [cop. 2015]. -

194, [1] s. : il. ; 2 cm.

SUKCES - PORADNIK;

132. B.112293 W.55247 W.55248

PRANIE pieniędzy : regulacje i ryzyko sektora bankowego / Patrycja Chodnicka. -

Warszawa : Uniw. Warszawski. Wydz. Zarządzania. Wydaw. Naukowe, 2015. - 414 s. : wykr.

; 24 cm.

PRANIE BRUDNYCH PIENIĘDZY; PRANIE BRUDNYCH PIENIĘDZY - METODY; PRANIE BRUDNYCH

PIENIĘDZY - PRAWO; PRANIE BRUDNYCH PIENIĘDZY - PRAWO MIĘDZYNARODOWE; PRANIE

BRUDNYCH PIENIĘDZY - PRAWO - POLSKA - 1989-; PRANIE BRUDNYCH PIENIĘDZY -

PRZECIWDZIAŁANIE; RYZYKO BANKOWE;

133. B.112358

PRAWA człowieka w Ameryce Łacińskiej : teoria i praktyka = Los derechos humanos en

América Latina : teoría y práctica / red. Karol Derwich, Marta Kania. - Kraków : Uniw.

Jagielloński. Wydaw., cop. 2014. - 332, [2] s. : il. ; 24 cm.

PRAWA CZŁOWIEKA - AMERYKA ŁACIŃSKA; AMERYKA ŁACIŃSKA - POLITYKA I RZĄDY;

Page 28: 1. B.112386 10 lat Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. 2002 · 4. B.112484 AKSJOLOGIA organizacji i zarządzania na krawędzi kryzysu wartości / Bolesław Rafał Kuc. - Warszawa

134. B.112462

PRAWNE i ekonomiczne determinanty systemu kontroli finansowej realizującej politykę

fiskalną / red. nauk. Ewa Janik. - Katowice : Uniw. Ekonomiczny w Katowicach. Wydaw.,

2015. - 91, [2] s. : il. ; 24 cm. - ( Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach)

KONTROLA FINANSOWA - POLSKA; FINANSE PUBLICZNE - KONTROLA - POLSKA; PODATEK - KONTROLA

- POLSKA;

135. B.112291

PRAWNOPRACOWNICZY status członka zarządu spółki kapitałowej w kontekście

dwoistości norm prawa pracy i prawa handlowego / Sebastian Koczur. - Kraków :

Krakowskie Tow. Edukacyjne - Oficyna Wydaw. AFM, 2015. - 214 s. ; 24 cm.

ZARZĄDZAJĄCY SPÓŁKAMI - PRAWO - POLSKA; SPÓŁKA KAPITAŁOWA - PRAWO - POLSKA;

136. B.112303

PRAWO administracyjne : zagadnienia podstawowe / red. nauk. Irena Lipowicz ; Irena

Lipowicz, Radosław Mędrzycki, Maciej Szmigiero. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2015. - 262

s. ; 21 cm. - ( Pytania i Odpowiedzi - Wolters Kluwer)

PRAWO ADMINISTRACYJNE - POLSKA - PODRĘCZNIK; PRAWO ADMINISTRACYJNE - POLSKA -

EGZAMINY, PYTANIA;

137. B.112313

PRAWO handlowe i gospodarcze w pytaniach i odpowiedziach / Jakub Pikała. - Warszawa :

C. H. Beck, 2015. - XXVIII, 643 s. ; 24 cm. - ( Aplikacje Prawnicze - C. H. Beck)

PRAWO GOSPODARCZE - POLSKA - EGZAMINY, PYTANIA; PRAWO HANDLOWE - POLSKA - EGZAMINY,

PYTANIA; PRAWO - EGZAMINY, PYTANIA; APLIKACJA PRAWNICZA - POLSKA - EGZAMINY, PYTANIA;

138. B.112421

PRAWO i administracja dla regionu. Nr 2, Zagadnienia prawne, ekonomiczne i społeczne /

red. Paweł Borszowski, Piotr Szymaniec, Teofil Moskal. - Wałbrzych : Państ. Wyższa Szkoła

Zawodowa im. Angelusa Silesiusa (Wałbrzych). Wydawnictwo, 2015. - 224 s. : il. ; 24 cm.

SAMORZĄD TERYTORIALNY - PRAWO; FINANSE LOKALNE - PRAWO - ZAGADNIENIA; PRAWO

ADMINISTRACYJNE; PRAWO - CZASOPISMA.; ADMINISTRACJA PUBLICZNA - CZASOPISMA; FINANSE

PUBLICZNE - CZASOPISMA; SAMORZĄD TERYTORIALNY - CZASOPISMA;

Page 29: 1. B.112386 10 lat Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. 2002 · 4. B.112484 AKSJOLOGIA organizacji i zarządzania na krawędzi kryzysu wartości / Bolesław Rafał Kuc. - Warszawa

139. B.112422

PRAWO i administracja dla regionu. / red. Paweł Borszowski, Piotr Szymaniec, Teofil

Moskal. Nr 3, Zagadnienia prawnofinansowe, prawnokarne oraz administracji innych

państw / - Wałbrzych : Państ. Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa

(Wałbrzych). Wydawnictwo, 2015. - 208 s. : il. ; 24 cm.

FINANSE - PRAWO - ZAGADNIENIA; SAMORZĄD TERYTORIALNY - PRAWO; FINANSE LOKALNE - PRAWO

- ZAGADNIENIA; PRAWO ADMINISTRACYJNE; SANKCJE ADMINISTRACYJNE; PRAWO - CZASOPISMA.;

ADMINISTRACJA PUBLICZNA - CZASOPISMA; FINANSE PUBLICZNE - CZASOPISMA; SAMORZĄD

TERYTORIALNY - CZASOPISMA;

140. B.112315 W.55251

PRAWO karne / Lech Gardocki. - Warszawa : C. H. Beck, 2015. - XXII, [2], 367 s. ; 21 cm. –

( Podręczniki Prawnicze)

PRAWO KARNE - POLSKA - PODRĘCZNIK;

141. B.112427

PRAWO karne skarbowe / Magdalena Błaszczyk, Monika Zbrojewska. - Warszawa : Wolters

Kluwer, 2015. - 241 s. : il. ; 24 cm. - ( Diagramy - Wolters Kluwer)

PRAWO KARNE SKARBOWE - POLSKA - PODRĘCZNIK;

142. B.112301

PRAWO z ludzką twarzą / Tomasz Tadeusz Koncewicz ; z ilustracjami Andrzeja Mleczki. -

Warszawa : C. H. Beck, 2015. - XXXIV. 337 s. : il. ; 23 cm.

PAŃSTWO I PRAWO; PRAWO - INTERPRETACJA; PRAWO WSPÓLNOTOWE EUROPEJSKIE -

INTERPRETACJA; PRAWO - INTERPRETACJA - POLSKA; KRYTYKA PRAWA; SĄDOWNICTWO - PRAWO

WSPÓLNOTOWE EUROPEJSKIE - STOSOWANIE - POLSKA;

143. B.112431

PRAWO zamówień publicznych : 631 pytań i odpowiedzi / red. nauk. Bartłomiej Kardas. -

Warszawa : Wolters Kluwer, 2015. - 810, [2] s. ; 25 cm.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - PRAWO - INTERPRETACJA - POLSKA - 1989-;

Page 30: 1. B.112386 10 lat Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. 2002 · 4. B.112484 AKSJOLOGIA organizacji i zarządzania na krawędzi kryzysu wartości / Bolesław Rafał Kuc. - Warszawa

144. B.112299 W.55249 W.55250

PROBLEMY strefy euro / Romuald Poliński ; [rec. nauk. Jan Krzysztof Solarz]. - Warszawa :

Wydaw. Frel, 2015. - 130 s. ; 22 cm.

EURO; EURO - ASPEKT EKONOMICZNY; EURO-STREFA; EURO-STREFA A KRYZYSY FINANSOWE I

GOSPODARCZE; EURO-STREFA - GOSPODARKA - POLITYKA;

145. B.112371

PROPEDEUTYKA zarządzania kryzysowego / Jan Gołębiewski. - Warszawa : DIFIN, 2015. -

286, [2] s. : il. ; 23 cm.

ZARZĄDZANIE SYTUACJĄ KRYZYSOWĄ;

146. B.112295

PRZEKSZTAŁCENIA pragmatyk urzędniczych członków korpusu służby cywilnej i

pracowników samorządowych w prawie polskim po 1989 r. / Wojciech Drobny. - Warszawa

: C. H. Beck, 2015. - LV, 267 s. ; 21 cm. - ( Monografie Prawnicze)

FUNKCJONARIUSZE PUBLICZNI - PRAWO WSPÓLNOTOWE EUROPEJSKIE; FUNKCJONARIUSZE

PUBLICZNI - POLSKA - 1989-; SŁUŻBA CYWILNA - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; SŁUŻBA CYWILNA - PRAWO

- POLSKA; PRACOWNICY SAMORZĄDOWI - PRAWO - POLSKA; URZĘDNICY - PRAWO - POLSKA;

147. B.112374

PRZEMIANY gospodarczo-społeczne w Polsce w XX wieku / Wiesław Breński, Adam

Oleksiuk. - Gdynia : Novae Res - Wydawnictwo Innowacyjne, cop. 2008. - 176, [1] s. : wykr. ;

25 cm.

ZMIANA SPOŁECZNA - POLSKA - 20 W.; POLSKA - GOSPODARKA - 20 W.; POLSKA - SYTUACJA SPOŁECZNA

- 20 W.;

148. B.112323/1

PRZEMIANY strukturalne i koniunkturalne na światowych rynkach. T. 1 / red. nauk. Jan

Rymarczyk, Małgorzata Domiter, Wawrzyniec Michalczyk. - Wrocław : Uniw. Ekonomiczny

we Wrocławiu. Wydaw., 2014. - 386 s. : il. ; 24 cm. - ( Prace Naukowe Uniwersytetu

Ekonomicznego we Wrocławiu ; nr 369)

EURO; GOSPODARCZE STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - 1989-; HANDEL MIĘDZYNARODOWY - 1989-;

LOGISTYKA; INWESTYCJE ZAGRANICZNE; GOSPODARKA ŚWIATOWA - 21 W; KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ -

GOSPODARKA - 21 W;

Page 31: 1. B.112386 10 lat Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. 2002 · 4. B.112484 AKSJOLOGIA organizacji i zarządzania na krawędzi kryzysu wartości / Bolesław Rafał Kuc. - Warszawa

149. B.112323/2

PRZEMIANY strukturalne i koniunkturalne na światowych rynkach. T. 2 / red. nauk. Jan

Rymarczyk, Małgorzata Domiter, Wawrzyniec Michalczyk. - Wrocław : Uniw. Ekonomiczny

we Wrocławiu. Wydaw., 2014. - 332 s. : il. ; 24 cm. - ( Prace Naukowe Uniwersytetu

Ekonomicznego we Wrocławiu ; nr 369)

ZARZĄDZANIE GLOBALNE; GOSPODARCZE STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - 1989-; GLOBALIZACJA -

1989-; HANDEL MIĘDZYNARODOWY - 1989-; GOSPODARKA ŚWIATOWA - 21 W;

150. B.112458

PSYCHOLOGIA biznesu / Adam Ubertowski. - Gdańsk : Oficynka, 2015. - 374 s. : il. ; 24 cm.

BIZNES - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; ZARZĄDZANIE - PSYCHOLOGIA;

151. B.112326

QUANTITATIVE methods in accounting and finance / ed. by Edward Nowak, Ruslan

Motoryn, Marcin Wierzbiński. - Wrocław : Uniw. Ekonomiczny we Wrocławiu. Wydaw.,

2015. - 162 s. : il. ; 24 cm. - ( Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ;

nr 375)

RACHUNKOWOŚĆ - METODY EKONOMETRYCZNE I STATYSTYCZNE.; RACHUNKOWOŚĆ - MODELE;

BADANIA ILOŚCIOWE - STOSOWANIE; FINANSE - MODELE; FINANSE - METODY EKONOMETRYCZNE I

STATYSTYCZNE;

152. B.112317

RACHUNKOWOŚĆ a controlling / red. nauk. Edward Nowak, Maria Nieplowicz. -

Wrocław : Uniw. Ekonomiczny we Wrocławiu. Wydaw., 2014. - 603 s. : il. ; 24 cm. - ( Prace

Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ; nr 344)

RACHUNKOWOŚĆ; CONTROLLING;

153. B.112310

REFORMA prawa karnego materialnego i procesowego z 2015 roku : wybrane zagadnienia /

red. nauk. Dariusz Kala, Igor Zgoliński. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2015. - 277 s. ; 21 cm.

PRAWO KARNE - POLSKA; PRAWO KARNE - REFORMA - POLSKA;

Page 32: 1. B.112386 10 lat Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. 2002 · 4. B.112484 AKSJOLOGIA organizacji i zarządzania na krawędzi kryzysu wartości / Bolesław Rafał Kuc. - Warszawa

154. B.112402 W.55260

REGIONALNE aspekty gospodarki / Anetta Barska [et al.]. - Warszawa : Polskie Wydaw.

Ekonomiczne, cop. 2015. - 173, [1] s. : il. ; 24 cm.

GOSPODARKA ŚWIATOWA - 21 W; REGIONY - GOSPODARKA - POLSKA; REGIONY - GOSPODARKA -

INNOWACJE - POLSKA; REGIONY - ROZWÓJ - POLSKA - LUBUSKIE, WOJEWÓDZTWO (1999- ); REGIONY -

ROZWÓJ - POLSKA - WIELKOPOLSKIE, WOJEWÓDZTWO (POLSKA ; 1999- ); REGIONY - ROZWÓJ - POLSKA -

PODLASKIE, WOJEWÓDZTWO (POLSKA ; 1999- ); FINANSE LOKALNE - POLSKA - 1989-; KOMUNIKACJA

MARKETINGOWA - POLSKA - 1989-; CHINY A GOSPODARKA ŚWIATOWA;

155. B.112488 W.55266 W.55267

RESTRUKTURYZACJA banków w Unii Europejskiej w czasie globalnego kryzysu

finansowego / red. nauk. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska. - Warszawa : Szkoła Główna

Handlowa. Oficyna Wydaw., 2015. - 315 s. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm.

BANKI - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; BANKI - RESTRUKTURYZACJA; BANKOWOŚĆ A KRYZYSY

FINANSOWE I GOSPODARCZE; BANKOWOŚĆ - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; EUROPEJSKI MECHANIZM

STABILNOŚCI; FINANSE - INSTYTUCJE A KRYZYSY FINANSOWE I GOSPODARCZE;

156. B.112372

ROZRACHUNKI w księgach rachunkowych i w sprawozdawczości : należności oraz

zobowiązania publicznoprawne i cywilnoprawne / Maciej Wojdowski. - Warszawa : Infor,

cop. 2015. - 280 s. : il. ; 24 cm. - ( Sfera Budżetowa)

KSIĘGI RACHUNKOWE - POLSKA - 1989- - PORADNIK; SPRAWOZDANIA FINANSOWE - POLSKA - 1989- -

PORADNIK;

157. B.112366

ROZWÓJ regionalny - instrumenty realizacji i rola samorządu województwa / red. nauk.

Mirosław Stec, Kazimierz Bandarzewski. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2015. - 270 s. ; 21 cm.

- ( Monografie Lex - Wolters Kluwer)

SAMORZĄD TERYTORIALNY A ROZWÓJ LOKALNY I REGIONALNY; REGIONY - POLITYKA - POLSKA;

REGIONY - ROZWÓJ - POLSKA; REGIONY - ROZWÓJ - POLSKA - KONFERENCJE; PARTNERSTWO

PUBLICZNO-PRYWATNE - POLSKA; PLANOWANIE PRZESTRZENNE - POLSKA;

Page 33: 1. B.112386 10 lat Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. 2002 · 4. B.112484 AKSJOLOGIA organizacji i zarządzania na krawędzi kryzysu wartości / Bolesław Rafał Kuc. - Warszawa

158. B.112361

ROZWÓJ zarządzania międzynarodowego w warunkach postępującej globalizacji / praca

zbiorowa pod red. Urszuli Wąsikiewicz-Rusnak ; Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie

Górniczej. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, 2014. - 146 s.

: il. ; 24 cm. - ( Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)

ZARZĄDZANIE MIĘDZYNARODOWE; ZARZĄDZANIE A GLOBALIZACJA; INKUBATORY

PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - POLSKA - 1989-; PRACOWNICY WIEDZY - ZARZĄDZANIE; ZARZĄDZANIE

WIEDZĄ; LOGISTYKA - ZARZĄDZANIE; INNOWACJE - ZARZĄDZANIE;

159. B.112338

RUNS versus lemons : information disclosure and fiscal capacity / Miguel Faria-e-Castro,

Joseba Martinez, Thomas Philippon. - Cambridge, Massachusetts : National Bureau of

Economic Research, 2015. - [3], 60 s. : il. ; 22 cm. - ( Working Paper - National Bureau of

Economic Research ; 21201)

KRYZYS FINANSOWY - MODELE; RYZYKO BANKOWE - ZARZĄDZANIE - MODELE; JAWNOŚĆ

INFORMACJI;

160. B.112429

SĄDY i inne organy postępowania karnego / red. nauk. Zbigniew Kwiatkowski ; aut.

Grażyna Artymiak [et al.]. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2015. - 1168, [4] s. ; 25 cm. - ( System

Prawa Karnego Procesowego ; t. 5)

PRAWO KARNE PROCESOWE - POLSKA; SĄDOWNICTWO - PRAWO - POLSKA; SĄDOWNICTWO KARNE;

161. B.112283

SEASONAL stock market trends : the definitive guide to calendar-based stock market

trading / Jay Kaeppel. - Hoboken, New Jersey : John Wiley and Sons, cop. 2009. - XIV, [2], 298

s. : il. ; 24 cm. - ( Wiley Trading Series)

AKCJE - TABELE, WYKRESY; INWESTYCJE - ANALIZA; INWESTYCJE; AKCJE - RYNEK - SEZONOWOŚĆ;

162. B.112475

THE SOCIALIST system : the political economy of communism / János Kornai. - Princeton,

New Jersey : Princeton University Press, cop. 1992. - XXVIII, 644 s. ; 24 cm.

EKONOMIA POLITYCZNA SOCJALIZMU; KOMUNIZM; GOSPODARKA SOCJALISTYCZNA; KRAJE

SOCJALISTYCZNE - GOSPODARKA - POLITYKA;

Page 34: 1. B.112386 10 lat Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. 2002 · 4. B.112484 AKSJOLOGIA organizacji i zarządzania na krawędzi kryzysu wartości / Bolesław Rafał Kuc. - Warszawa

163. B.112340

SOCIOECONOMIC status and learning from financial information / Camelia M. Kuhnen,

Andrei C. Miu. - Cambridge, Massachusetts : National Bureau of Economic Research, 2015. -

[4], 37 s. : il. ; 22 cm. - ( Working Paper - National Bureau of Economic Research ; 21214)

UBÓSTWO; INWESTYCJE - PSYCHOLOGIA; ALFABETYZACJA FINANSOWA; EDUKACJA FINANSOWA;

164. B.112401

SPECYFIKA zarządzania zasobami ludzkimi po fuzjach i przejęciach przedsiębiorstw /

Magdalena M. Stuss. - Kraków : Uniw. Jagielloński. Wydaw., cop. 2015. - 194, [1] s. : il. ; 24

cm.

KADRY - ZARZĄDZANIE - METODY; FUZJE - KADRY - ZARZĄDZANIE; PRZEJĘCIA - KADRY -

ZARZĄDZANIE;

165. B.112311

SPRAWNOŚĆ a legalność działania administracji publicznej w sferze ochrony porządku i

bezpieczeństwa publicznego / red. Piotr Stanisz [et al.] ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana

Pawła II. Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji. - Lublin : Katolicki Uniw.

Lubelski Jana Pawła II. Wydaw., 2014. - 757 s. ; 24 cm.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE - POLSKA - 1989-; PORZĄDEK PUBLICZNY - POLSKA - 1989-;

ADMINISTRACJA PUBLICZNA - POLSKA - 1989-; LEGALNOŚĆ;

166. B.112305

SPRAWOZDANIA z operacji finansowych w jednostkach sektora finansów publicznych /

Adam Bartosiewicz [et al.]. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2015. - 233 s., [4] k. tabl. złoż. luz, ;

21 cm. - ( Biblioteka Rachunkowości Budżetowej, Podatków, Finansów Publicznych ; 2)

FINANSE PUBLICZNE - RACHUNKOWOŚĆ; SPRAWOZDANIA FINANSOWE - POLSKA - 1989-;

167. B.112406 W.55261

SPRAWOZDAWCZOŚĆ przedsiębiorstwa jako narzędzie komunikacji z otoczeniem :

wymiar finansowy i niefinansowy / Ewa Walińska [et al.]. - Łódź : Uniw. Łódzki. Wydaw.,

2015. - 219 s. : il. ; 24 cm.

SPRAWOZDANIA FINANSOWE - POLSKA - 1989-; PRZEDSIĘBIORSTWO - FINANSE - POLSKA; MODELE

BIZNESU; RAPORTOWANIE SPOŁECZNE;

Page 35: 1. B.112386 10 lat Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. 2002 · 4. B.112484 AKSJOLOGIA organizacji i zarządzania na krawędzi kryzysu wartości / Bolesław Rafał Kuc. - Warszawa

168. B.112353

STARTUP w 7 dni : od mocnego startu do szybkiego sukcesu / Dan Norris ; przedmowa:

Rob Walling ; [tłumaczenie Katarzyna Rojek]. - Gliwice : HELION, cop. 2015. - 206 s. ; 24 cm.

- ( Onepress Power)

START-UP (BIZNES); START-UP (BIZNES) - ZARZADZANIE - PORADNIK; PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ;

PRZEDSIĘBIORSTWO - TWORZENIE - PORADNIK;

169. B.112385

STOSUNEK członkostwa w zarządzie spółki kapitałowej / Krzysztof Kułak. - Warszawa :

Wolters Kluwer, 2015. - 453 s. ; 21 cm. - ( Monografie Lex - Wolters Kluwer)

SPÓŁKA KAPITAŁOWA - PRAWO - POLSKA; ZARZĄDZAJĄCY SPÓŁKAMI - PRAWO - POLSKA;

170. B.112434

STRATEGICZNY wymiar modeli biznesu w zarządzaniu wartością przedsiębiorstw -

kierunki rozwoju / red. nauk. Adam Jabłoński i Marek Jabłoński ; Wyższa Szkoła Biznesu w

Dąbrowie Górniczej. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej,

2014. - 607 s. : il. ; 24 cm. - ( Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)

MODELE BIZNESU; PRZEDSIĘBIORSTWO - STRATEGIE; PROCESY BIZNESOWE - ZARZĄDZANIE;

ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ FIRMY; PRZEDSIĘWZIĘCIE INWESTYCYJNE - ZARZĄDZANIE; KADRY -

ZARZĄDZANIE; KAPITAŁ INTELEKTUALNY - ZARZĄDZANIE; ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA

BIZNESU; EKOROZWÓJ;

171. B.112319

SUKCES w zarządzaniu kadrami : różnorodność w zarządzaniu kapitałem ludzkim -

podejścia, metody, narzędzia : problemy zarządczo-psychologiczne / red. nauk. Marzena

Stor, Agnieszka Fornalczyk. - Wrocław : Uniw. Ekonomiczny we Wrocławiu. Wydaw., 2014.

- 415 s. : il. ; 24 cm. - ( Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ; nr 350)

KADRY - ZARZĄDZANIE; KADRY - PSYCHOLOGIA;

172. B.112318

SUKCES w zarządzaniu kadrami : różnorodność w zarządzaniu kapitałem ludzkim -

podejścia, metody, narzędzia : problemy zarządczo-ekonomiczne / red. nauk. Marzena Stor,

Tadeusz Listwan. - Wrocław : Uniw. Ekonomiczny we Wrocławiu. Wydaw., 2014. - 473 s. : il.

; 24 cm. - ( Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ; nr 349)

KADRY - ZARZĄDZANIE; KADRY - ZARZĄDZANIE - ASPEKT EKONOMICZNY;

Page 36: 1. B.112386 10 lat Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. 2002 · 4. B.112484 AKSJOLOGIA organizacji i zarządzania na krawędzi kryzysu wartości / Bolesław Rafał Kuc. - Warszawa

173. B.112363

SYSTEMY informatyczne w zarządzaniu procesami workflow / Bartłomiej Gawin. -

Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2015. - 262 s. : il. ; 24 cm.

BIZNES - SYMULACJA KOMPUTEROWA; ZARZĄDZANIE - INFORMATYKA; SYSTEMY INFORMACYJNE

ZARZĄDZANIA; PROCESY BIZNESOWE - ZARZĄDZANIE;

174. B.112478

SZKODY w majątku pracodawcy / Krzysztof Korociński. - Warszawa : CeDeWu, 2015. - 318

s. ; 24 cm.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ MAJĄTKOWA - POLSKA; ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZAWODOWA - POLSKA; SZKODA

MATERIALNA - POLSKA - 1989-; FUNKCJONARIUSZE PUBLICZNI - ODPOWIEDZIALNOŚĆ;

175. B.112351

SZTUKA efektywności / Daniel J. Kubach. - Gliwice : HELION, cop. 2015. - 139 s. : il. ; 21 cm.

- ( Onepress Power)

EFEKTYWNOŚĆ - PORADNIK; INWESTYCJE - EFEKTYWNOŚĆ; PRZEDSIĘBIORSTWO - EFEKTYWNOŚĆ;

176. B.112467

ŚRODKI ochrony zamawiającego program komputerowy : odpowiedzialność twórcy za

usterki utworu / Krzysztof Żok. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2015. - 417 s. ; 21 cm. –

( Monografie Lex - Wolters Kluwer)

PRAWO AUTORSKIE; PRAWO AUTORSKIE I INFORMATYKA; INFORMATYKA - PRAWO;

OPROGRAMOWANIE - PRAWO; ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRODUKT; PRAWO PORÓWNAWCZE;

177. B.112384

TERMINOLOGIA podatkowa a prawidłowość implementacji dyrektyw unijnych w Polsce /

Joanna Koronkiewicz. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2015. - 306, [1] s. ; 21 cm. - ( Monografie

Lex - Wolters Kluwer)

PODATEK - PRAWO - TERMINOLOGIA; PRAWO WSPÓLNOTOWE EUROPEJSKIE - TERMINOLOGIA; PRAWO

WSPÓLNOTOWE EUROPEJSKIE A PRAWO KRAJOWE; PRAWO WSPÓLNOTOWE EUROPEJSKIE A PRAWO

KRAJOWE - POLSKA; PODATEK - PRAWO WSPÓLNOTOWE EUROPEJSKIE; PODATEK - PRAWO - POLSKA -

1989-;

Page 37: 1. B.112386 10 lat Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. 2002 · 4. B.112484 AKSJOLOGIA organizacji i zarządzania na krawędzi kryzysu wartości / Bolesław Rafał Kuc. - Warszawa

178. B.112471

TOWARDS a better global economy : policy implications for citizens worldwide in the

twenty-first century / Franklin Allen [et al.]. - Oxford, United Kingdom : Oxford University

Press, cop. 2014. - XXX, 521 s. : il. ; 24 cm.

GOSPODARCZE STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - 21 W.; GLOBALIZACJA - ASPEKT EKONOMICZNY;

HISTORIA GOSPODARCZA - 21 W;

179. B.112397

TRANSITION economies and foreign trade / Jan Winiecki. - London ; New York :

Routledge, 2002. - VIII, [2], 150 s. : wykr. ; 23 cm. - ( Routledge Studies of Societies in

Transition ; 17)

HANDEL ZAGRANICZNY - EUROPA CENTRALNA I WSCHODNIA; EUROPA CENTRALNA I WSCHODNIA -

GOSPODARKA;

180. B.112348

TRENDS and cycles in China's macroeconomy / Chun Chang [et al.]. - Cambridge,

Massachusetts : National Bureau of Economic Research, 2015. - [4], 73 s. : wykr. ; 22 cm. –

( Working Paper - National Bureau of Economic Research ; 21244)

MAKROEKONOMIA - MODELE; ROZWÓJ GOSPODARCZY - MODELE - CHINY;

181. B.112433

TWORZENIE przedsiębiorstwa : szanse, realizacja, rozwój / Beata Glinka, Jacek Pasieczny. -

Warszawa : Uniw. Warszawski. Wydaw., 2015. - 269 s. : il. ; 24 cm.

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ; PRZEDSIĘBIORSTWO - TWORZENIE; BIZNES - PLANOWANIE; BIZNESPLAN;

MODELE BIZNESU; PRZEDSIĘBIORSTWO - ZARZĄDZANIE; PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - STUDIA

PRZYPADKÓW;

182. B.112459/1

UBEZPIECZENIA majątkowe. Cz. 1, Teoria ryzyka / Wojciech Otto. - Warszawa : Wydaw.

WNT, cop. 2015. - 346, [2] s. : il. ; 24 cm + 1 dysk optyczny CD-ROM. - ( Matematyka w

Ubezpieczeniach)

UBEZPIECZENIA - MATEMATYKA - PODRĘCZNIK; UBEZPIECZENIA - RYZYKO; UBEZPIECZENIA

MAJĄTKOWE; RYZYKO - MODELE;

Page 38: 1. B.112386 10 lat Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. 2002 · 4. B.112484 AKSJOLOGIA organizacji i zarządzania na krawędzi kryzysu wartości / Bolesław Rafał Kuc. - Warszawa

183. B.112444

UCZESTNICY postępowania karnego w świetle nowelizacji procedury karnej po 1.07.2015 r.

: komentarz praktyczny / P. Czarnecki, M. Czerwińska (red.). - Warszawa : C. H. Beck, 2015. -

XLII, 376 s. ; 21 cm. - ( Prawo Sądowe)

PRAWO KARNE PROCESOWE - POLSKA; PRAWO KARNE PROCESOWE - INTERPRETACJA - POLSKA - 1989-;

184. B.112446

UKRYTY skarb czyli Jak zwiększyć produktywność usług w oparciu o model

wielowariantowy i Lean Management? / Remigiusz Horbal. - Wrocław : Lean Enterprise

Institute Polska, 2015. - 112 s. : il. ; 23 cm.

USŁUGI - ZARZĄDZANIE; SZCZUPŁE ZARZĄDZANIE;

185. B.112476

L'UNION européenne et le fédéralisme économique : discours et réalitiés : [actes du colloque

annuel de la CEDECE, tenu les 20 et 21 juin 2013 à Paris] / sous la direction de Stéphane De la

Rosa, Francesco Martucci et Edouard Dubout. - Bruxelles : Bruylant, cop. 2015. - 461 s. ; 24

cm. - ( Collection Droit de l'Union Européenne. Colloques ; 32)

UNIA EUROPEJSKA - KONFERENCJE;

186. B.112279

UNIVERSAL man : the seven lives of John Maynard Keynes / Richard Davenport-Hines. -

London : William Collins, cop. 2015. - X, [2], 418 s. : fot. ; 24 cm.

KEYNES, JOHN MAYNARD (1883-1946 ; ANG. EKONOMISTA); EKONOMIŚCI - WIELKA BRYTANIA -

BIOGRAFIE;

187. B.112408

USTAWA o fundacjach : komentarz praktyczny / Piotr Staszczyk. - Warszawa : DIFIN, 2015.

- 159 s. ; 23 cm.

FUNDACJE - PRAWO - POLSKA;

Page 39: 1. B.112386 10 lat Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. 2002 · 4. B.112484 AKSJOLOGIA organizacji i zarządzania na krawędzi kryzysu wartości / Bolesław Rafał Kuc. - Warszawa

188. B.112414

USTAWA o obligacjach : [komentarz] / red. Marek Wierzbowski ; aut. Marcin Dyl [et al.]. -

Warszawa : C. H. Beck, 2015. - XX, 568 s. ; 21 cm. - ( Komentarze Becka)

OBLIGACJE - PRAWO - POLSKA;

189. B.112447

UWARUNKOWANIA prawne prowadzenia działalności gospodarczej przez organizacje

pozarządowe / Maria Supera-Markowska. - Warszawa : Espol, 2015. - 150, [1] s. ; 24 cm.

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE - PRAWO - POLSKA; DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - PRAWO - POLSKA;

190. B.112294

UWAŻNY coaching : jak uważność może zmienić twoją praktykę coacha / Liz Hall ;

przekład Anna Niedzieska i Piotr Niedzieski. - Warszawa : Wydaw. Co&Me Publishing,

2015. - 306 s. : il. ; 24 cm.

COACHING; COACHING MENEDŻERSKI; MENTORING; UWAŻNOŚĆ;

191. B.112424

WAKACJE w firmie : rozliczanie wydatków od strony VAT, PIT/CIT i UOR / [Mariusz

Olech, Katarzyna Trzpioła]. - Warszawa : Oficyna Prawa Polskiego, [2015]. - 57 s. ; 24 cm.

URLOPY - PRAWO - POLSKA;

192. B.112346

WHO is internationally diversified? : evidence from 296 401(k) / Geert Bekaert [et al.]. -

Cambridge, Massachusetts : National Bureau of Economic Research, 2015. - [3], 78 s. : wykr. ;

22 cm. - ( Working Paper - National Bureau of Economic Research ; 21236)

401(K) PLANS - MODELE; OSZCZĘDZANIE I INWESTOWANIE - MODELE; INWESTYCJE ZAGRANICZNE -

MODELE; INWESTYCJE PORTFELOWE - ZARZĄDZANIE - MODELE;

193. B.112477 W.55264

WIELOKRYTERIALNA analiza rekomendacji giełdowych / Błażej Prusak. - Warszawa :

CeDeWu, 2015. - 133 s. : il. ; 24 cm.

REKOMENDACJE GIEŁDOWE; GIEŁDA - ANALIZY; GIEŁDA - INFORMACJA - SYSTEM; RYNEK KAPITAŁOWY

- INFORMACJA; KAPITAŁ - INWESTYCJE - OCENA; GIEŁDA – INWESTYCJE ;

Page 40: 1. B.112386 10 lat Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. 2002 · 4. B.112484 AKSJOLOGIA organizacji i zarządzania na krawędzi kryzysu wartości / Bolesław Rafał Kuc. - Warszawa

194. B.112493

WINDOWS 8.1 PL : biblia / Jim Boyce, Jeffrey R. Shapiro, Rob Tidrow ; [tł. Piotr Rajca, Adam

Bąk]. - Gliwice : HELION, cop. 2014. - 872 s. : il. ; 25 cm. - ( Biblia - Wydawnictwo Helion)

MICROSOFT WINDOWS (SYSTEM OPERACYJNY);

195. B.112483

WŁASNOŚĆ intelektualna w obrocie elektronicznym / red. nauk. Marian Kępiński ; red.

tomu Jakub Kępiński, Katarzyna Klafkowska-Waśniowska, Rafał Sikorski ; aut. Witold

Chomiczewski [et al.]. - Warszawa : C. H. Beck, 2015. - XLII, 211 s. ; 24 cm. - ( Zarys Prawa

Własności Intelektualnej ; 5)

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA - PRAWO; WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA - PRAWO MIĘDZYNARODOWE;

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA - ASPEKT EKONOMICZNY; PRAWO AUTORSKIE I INFORMATYKA;

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA - OCHRONA; INTERNET - PRAWO; INTERNET - PRZESTĘPSTWA I

NADUŻYCIA;

196. B.112302

WOLNOŚĆ pracy i władza / Arkadiusz Sobczyk. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2015. - 309,

[1] s. ; 21 cm.

WOLNOŚĆ PRACY; PRAWO DO PRACY; PRACA - PRAWO; STOSUNKI W PRZEDSIĘBIORSTWIE; KADRY -

UDZIAŁ W ZARZĄDZANIU;

197. B.112287

WPŁYW członkostwa w WTO na handel zagraniczny Chin : implikacje dla gospodarki

światowej / Elżbieta Majchrowska. - Kraków : Krakowskie Tow. Edukacyjne - Oficyna

Wydaw. AFM, 2014. - 281 s. : il. ; 24 cm.

HANDEL ZAGRANICZNY - CHINY; HANDEL ZAGRANICZNY A ROZWÓJ GOSPODARCZY; CHINY A WORLD

TRADE ORGANIZATION;

198. B.112482

WSPÓŁCZESNA etykieta biznesu w codziennej praktyce w Polsce / Irena Kamińska-

Radomska. - Warszawa : Uniw. Warszawski. Wydaw., 2015. - 244 s. : il. ; 21 cm.

SAVOIR-VIVRE W BIZNESIE - PORADNIK;

Page 41: 1. B.112386 10 lat Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. 2002 · 4. B.112484 AKSJOLOGIA organizacji i zarządzania na krawędzi kryzysu wartości / Bolesław Rafał Kuc. - Warszawa

199. B.112360

WSPÓŁCZESNE trendy i wyzwania w zarządzaniu wartością przedsiębiorstw / red. nauk.

Marek Jabłoński ; Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. - Dąbrowa Górnicza :

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, 2014. - 267 s. : il. ; 24 cm. - ( Prace Naukowe

Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)

ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ FIRMY;

200. B.112415

WSPÓŁCZESNE zagrożenia bezpieczeństwa państwa / red. Wojciech Lis ; Katolicki

Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. - Lublin : Katolicki Uniw. Lubelski Jana Pawła II.

Wydaw., 2015. - 329 s. ; 24 cm.

BEZPIECZEŃSTWO - ZAGROŻENIA; BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA - POLSKA - 1989-; BEZPIECZEŃSTWO

PAŃSTWA - INSTYTUCJE - POLSKA - 1989-; PORZĄDEK PUBLICZNY - POLSKA - 1989-; PRZESTĘPCZOŚĆ -

PRZECIWDZIAŁANIE - POLSKA - 1989-;

201. B.112369

WYBACZYĆ Ameryce, czyli Co Stany Zjednoczone dały światu / Dinesh D'Souza ; przekład

Joanna i Krzysztof Zuberowie. - Warszawa : Fijorr Publishing, 2015. - 317, [1] s. ; 21 cm.

KULTURA POLITYCZNA - STANY ZJEDNOCZONE; CYWILIZACJA NOWOŻYTNA - WPŁYW AMERYKAŃSKI;

CHARAKTER NARODOWY AMERYKAŃSKI; STANY ZJEDNOCZONE - POLITYKA I RZĄDY - ASPEKT

MORALNY; STANY ZJEDNOCZONE - STOSUNKI;

202. B.112355 W.55265

WYBRANE aspekty funkcjonowania Polski w Unii Europejskiej : bilans dziesięciu lat

członkostwa / red. nauk. Grażyna Wojtkowska-Łodej, Henryk Bąk. - Warszawa : Szkoła

Główna Handlowa. Oficyna Wydaw., 2014. - 290 s. : il. ; 24 cm.

PIENIĄDZ - POLITYKA - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; EURO-STREFA - ASPEKT EKONOMICZNY; HANDEL

MIĘDZYNARODOWY - POLSKA; FUNDUSZE STRUKTURALNE UNII EUROPEJSKIEJ - POLSKA; ROLNICTWO

- POLSKA - 1989-; BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE - POLSKA; TRANSPORT - POLITYKA - POLSKA - 1989-

; POLSKA A UNIA EUROPEJSKA - KORZYŚCI, KOSZTY, SKUTKI; KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ - GOSPODARKA

- POLITYKA; POLSKA - GOSPODARKA - KONKURENCYJNOŚĆ;

Page 42: 1. B.112386 10 lat Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. 2002 · 4. B.112484 AKSJOLOGIA organizacji i zarządzania na krawędzi kryzysu wartości / Bolesław Rafał Kuc. - Warszawa

203. B.112464

WYBRANE aspekty zarządzania biznesem / red. nauk. Jerzy Olszewski ; aut. rozdziałów

Aleksandra Fudali [et al.]. - Szczecin : Naukowe Wydawnictwo IVG, 2015. - 172 s. : il. ; 24 cm.

- ( Zarządzanie Strategiczne - Professional ; Nr 1)

ORGANIZACJA - ZARZĄDZANIE; GOSPODARKA PRZESTRZENNA - TEORIA; RYNEK FINANSOWY -

ANALIZA; ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU; FUZJE - POLSKA; PRZEJĘCIA - POLSKA;

PRZEDSIĘBIORSTWO - REORGANIZACJA; GÓRNICTWO - POLSKA - 1989-; KAPITAŁ INTELEKTUALNY;

INTERNACJONALIZACJA PRZEDSIĘBIORSTW - STUDIA PRZYPADKÓW;

204. B.112451

WYBRANE aspekty zarządzania organizacjami publicznymi : monografia / red. nauk.

Agnieszka Wójcik-Mazur, Justyna Łukomska-Szarek ; Politechnika Częstochowska. Wydział

Zarządzania. - Częstochowa : Politechnika Częstochowska. Wydz. Zarządzania. Wydaw.,

2015. - 163 s. : il. ; 25 cm.

SAMORZĄD TERYTORIALNY - ZARZĄDZANIE - POLSKA - 1989-; FINANSE LOKALNE - ZARZĄDZANIE -

POLSKA - 1989-; GMINY - ZARZĄDZANIE; FUNDRAISING; SAMORZĄD TERYTORIALNY - POLSKA - 1989- -

KONFERENCJE;

205. B.112411

WYKORZYSTANIE osobistego potencjału / Kenneth Lodi ; [przekład Marek Czekański]. -

Warszawa : Logos Oficyna Wydaw., cop. 2015. - 199 s. ; 21 cm.

ROZWÓJ OSOBISTY - PORADNIK; OSOBOWOŚĆ - ROZWÓJ - PORADNIK;

206. B.112450

ZAGROŻENIA bezpieczeństwa dla systemów informatycznych e-administracji / Tomasz

Muliński. - Warszawa : CeDeWu, 2015. - 317 s. : il. ; 24 cm.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA ELEKTRONICZNA - POLSKA; ADMINISTRACJA PUBLICZNA

ELEKTRONICZNA - INFORMATYKA - SYSTEM - BEZPIECZEŃSTWO; BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE -

POLSKA; PRZESTĘPSTWA KOMPUTEROWE;

207. B.112417/3

ZARZĄDZANIE kryzysowe w teorii i praktyce. Cz. 3, Relacje współdziałania, koordynacja

działań / Janusz Falecki. - Sosnowiec : HUMANITAS Oficyna Wydaw., 2014. - 147 s. ; 24 cm.

ZARZĄDZANIE SYTUACJĄ KRYZYSOWĄ - POLSKA - 1989-;

Page 43: 1. B.112386 10 lat Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. 2002 · 4. B.112484 AKSJOLOGIA organizacji i zarządzania na krawędzi kryzysu wartości / Bolesław Rafał Kuc. - Warszawa

208. B.112405

ZARZĄDZANIE organizacją z perspektywy metodologicznej : wybrane zagadnienia / pod

red. Marii J. Szymankiewicz i Pawła Kuźbika. - Łódź : Uniw. Łódzki. Wydaw., 2014. - 220 s. :

il. ; 24 cm.

ORGANIZACJA - ZARZĄDZANIE; ZARZĄDZANIE - METODOLOGIA; ZARZĄDZANIE - ZAGADNIENIA;

209. B.112350

ZARZĄDZANIE przedsiębiorstwami w kontekście zwiększania potencjału

konkurencyjnego : praca zbiorowa / pod red. nauk. Rafała Prusaka ; Politechnika

Częstochowska. Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej. -

Częstochowa : Politechnika Częstochowska. Wydaw. WIPMiFS, 2013. - 128 s. : il. ; 24 cm. –

( Monografie - Politechnika Częstochowska. Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i

Fizyki Stosowanej ; nr 35)

PRZEDSIĘBIORSTWO - ZARZĄDZANIE; PRZEDSIĘBIORSTWO - KONKURENCYJNOŚĆ;

KONKURENCYJNOŚĆ - BADANIE;

210. B.112398

ZARZĄDZANIE ryzykiem / red. nauk. Krzysztof Jajuga ; aut. : Krzysztof Jajuga [et al.]. -

Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2015. - 389 s. : il. ; 24 cm.

RYZYKO - POMIAR; RYZYKO - ZARZĄDZANIE - PODRĘCZNIK; RYZYKO BANKOWE - ZARZĄDZANIE;

RYZYKO KREDYTOWE - ZARZĄDZANIE; RYZYKO RYNKOWE - ZARZĄDZANIE; RYZYKO OPERACYJNE -

ZARZĄDZANIE; UBEZPIECZENIA - RYZYKO; PRZEDSIĘBIORSTWO - RYZYKO;

211. B.112416

ZARZĄDZANIE współczesnymi organizacjami : uwarunkowania strategiczne, finansowe,

innowacyjne, społeczne / red. nauk. Dariusz Wielgórka ; Politechnika Częstochowska.

Wydział Zarządzania. - Częstochowa : Politechnika Częstochowska. Wydz. Zarządzania.

Wydaw., 2015. - 115 s. : il. ; 24 cm. - ( Monografie - Politechnika Częstochowska)

ZARZĄDZANIE - KONFERENCJE; LEASING - POLSKA - 1989-; ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU;

PRZEDSIĘBIORSTWO - ZARZĄDZANIE; ORGANIZACJA - ZARZĄDZANIE; ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ;

INNOWACJE - ASPEKT ŚRODOWISKOWY;

Page 44: 1. B.112386 10 lat Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. 2002 · 4. B.112484 AKSJOLOGIA organizacji i zarządzania na krawędzi kryzysu wartości / Bolesław Rafał Kuc. - Warszawa

212. B.112487

ZATRUDNIENIE, niezdolność do pracy, niepełnosprawność / Anna Strmiska-Mietlińska. -

Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, cop. 2015. - 270 s. : il. ; 24 cm.

NIEPEŁNOSPRAWNI - PRAWO - POLSKA; NIEPEŁNOSPRAWNI - PRACA - PRAWO - POLSKA; PRACA -

WYPADKI - PRAWO - POLSKA;

213. B.112399

ZIELONA energia w Chinach : zrównoważony rozwój, ochrona środowiska, gospodarka

niskoemisyjna / Łukasz Gacek. - Kraków : Uniw. Jagielloński. Wydaw., cop. 2015. - 277 s. : il.

; 24 cm.

EKOROZWÓJ - CHINY; ATMOSFERA - ZANIECZYSZCZENIE - ASPEKT EKONOMICZNY - CHINY; ENERGIA

ODNAWIALNA - CHINY; ŚRODOWISKO CZŁOWIEKA - OCHRONA - CHINY; GAZ ZIEMNY - GOSPODARKA -

POLITYKA - CHINY;

214. B.112329

ZRÓWNOWAŻONY rozwój organizacji - aspekty społeczne / red. nauk. Tadeusz Borys,

Tomasz Brzozowski, Sabina Zaremba-Warnke. - Wrocław : Uniw. Ekonomiczny we

Wrocławiu. Wydaw., 2015. - 357 s. : il. ; 24 cm. - ( Prace Naukowe Uniwersytetu

Ekonomicznego we Wrocławiu ; nr 378)

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU - 1989-; ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU -

POLSKA; EKOROZWÓJ - ASPEKT SPOŁECZNY; EKOROZWÓJ - ASPEKT SPOŁECZNY - POLSKA - 1989-;

215. B.112327

ZRÓWNOWAŻONY rozwój organizacji - odpowiedzialne zarządzanie / red. nauk. Tadeusz

Borys, Piotr Rogala, Paweł Skowron. - Wrocław : Uniw. Ekonomiczny we Wrocławiu.

Wydaw., 2015. - 415 s. : il. ; 24 cm. - ( Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we

Wrocławiu ; nr 376)

EKOROZWÓJ - 1989-; ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU - 1989-; PRZEDSIĘBIORSTWO A

EKOROZWÓJ; PRZEDSIĘBIORSTWO - RELACJE Z INTERESARIUSZAMI; ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ - ASPEKT

EKONOMICZNY; ZARZĄDZANIE - ASPEKT ŚRODOWISKOWY;

Page 45: 1. B.112386 10 lat Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. 2002 · 4. B.112484 AKSJOLOGIA organizacji i zarządzania na krawędzi kryzysu wartości / Bolesław Rafał Kuc. - Warszawa

216. B.112328

ZRÓWNOWAŻONY rozwój organizacji - odpowiedzialność środowiskowa / red. nauk.

Tadeusz Borys, Bartosz Bartniczak, Michał Ptak. - Wrocław : Uniw. Ekonomiczny we

Wrocławiu. Wydaw., 2015. - 297 s. : il. ; 24 cm. - ( Prace Naukowe Uniwersytetu

Ekonomicznego we Wrocławiu ; nr 377)

EKOROZWÓJ; ŚRODOWISKO CZŁOWIEKA - OCHRONA - ZARZĄDZANIE; ŚRODOWISKO CZŁOWIEKA -

OCHRONA A PRZEDSIĘBIORSTWO; ZARZĄDZANIE - ASPEKT ŚRODOWISKOWY; ODPOWIEDZIALNOŚĆ

EKOLOGICZNA BIZNESU;