089 aiec sfg_albert_serra

  • View
    77

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of 089 aiec sfg_albert_serra

1. Direcci Pblica Professional. El lideratge escolar Albert Serra Albert Serra 20131 2. Albert Serra 20132 3. Albert Serra 2013 Albert Serra 20133 4. Albert Serra 2013Les nostres especificitatsEl diferencial de consolidaci institucional 35 anys 1945-1980-2007-????La pressi fiscal La cultura pblica La estructura organitzativa pblica Els desequilibris sectorials: salut, educaci, pensions, serveis socials, poltiques actives docupaci i protecci. El model de provisi La cobertura social. Classe mitja o assistencialisme? La productivitat del sistema Latur 35-45-55 Universalitat, exhaustivitat doferta i gratuitat Albert Serra 20134 5. La distribucin de la crisisPobrezaEmpobrecimientoEnriquecimientoDesigualdadLa lluita es contra lempobriment i lextrema pobresa per el problema s lenriquiment i lextrema riquesa Albert Serra 2013Organitzacions i funci directivaSOCIETAT / USUARISFUNCI TCNICAFACTIBILITAT EFICCIAEFICINCIA SOSTENIBILITAT FUNCI DIRECCISOSTENIBILITAT EQUILIBRIFUNCI POLTICALEGITIMITAT AUTORITAT Albert Serra 20135 6. Rols directius Interpersonals Representaci Inspirador (lider-coach) EnllaINSPIRACIInformatiusIMPULS Monitor Difusor PortaveuAUTORITAT SEGURETATDecisors Assignar recursos Gestionar anomalies Negociar Elegir entre opcionsCONEIXEMENT Albert Serra 2013Pilotar el cicle de gestiP : PLAN (PLANEJAR): Establir els plans D: DO (FER): Portar a terme els plans C:CHECK (VERIFICAR): Verificar si els resultats concorden amb lo planejat. A: ACT (ACTUAR): Actuar per a corregir els problemes trobats, preveure possibles problemes, mantenir i millorar. Albert Serra 20136 7. La funci de direcci en lmbit pblicEl bon resultat en l'mbit de lacci pblica consisteix en aconseguir la mxima creaci de valor pblic per als ciutadans i ciutadanes i per la collectivitat (Moore, 1995) Albert Serra 2013Valor pblic es crea valor pblic quan es realitzen activitats que aporten respostes efectives i tils a necessitats o demandes per a les que:sha establert la seva desitjabilitat poltica en base a un procs de legitimitat democrtica se espera promoure canvis socials que modifiquin la condici del conjunt de la societat o dalguns grups socials reconeguts com legtims destinataris del valor pblic creat existeix una dimensi dapropiaci collectiva que caracteritza la seva naturalesa pblicaFuente: M. Moore Albert Serra 20137 8. Objectiu i procs de creaci de valor pblicOBJECTIU SOCIALORGANITZACI i ENTORN RECURSOS INPUTPROCESSOSSOCIETATACTIVITATSPBLICSPRODUCTES OUTPUTUSUARIS BENEFICIARISRESULTAT POLTIC OUTCOMEOBJECTIU PRODUCTIU Albert Serra 2013Els eixos missionals del sistema educatiu Aportar capacitats individuals pel desenvolupament personal, social i econmic, garantint la major igualtat doportunitats daccs a ladquisisci daquestes capacitats Desenvolupar el major i ms adequat capital social per garantir el desenvolupament collectiu i aportar a la societat les capacitats necessries per la seva sostenibilitat social i econmica. Albert Serra 20138 9. El resultatLimpacte territorial i socialLacci del centreIndicadors de gestiIndicadors socials Albert Serra 2013Una visi integral de la direcci pblicaGESTI DE L ENTORN POLTICGESTI ESTRATGICAGESTI OPERATIVA Albert Serra 20139 10. El rol directiu de lder Lorganitzaci busca en ell ORIENTACI Visions Valors Pautes de comportament ObjectiusMOTIVACI Incideix sobre la cultura organitzativa Defineix el clima laboralLa seva actuaci es basa en la relaci interpersonal.La seva funci fonamental s articular i armonitzar les necessitatsdels ndividus amb les de lorganitzaci. Element bsic per aconseguir leficcia i leficincia. Albert Serra 2013Lideratge i lideratges Un enfocament descriptiu o normatiu: the Hitlers ghost. (Kellerman: Bad Leadership) Les tasques del lideratge Proposar direcci Crear i mantenir comproms Promoure i facilitar el canviLescenari del lideratge Marc jurdic. Norma i esperit de la norma Procs de canvi legtim polticament i jurdica Un enfocament individual o grupal Tradici: lideratge como caracterstica distintiva o competncia personal El lideratge com atribut dels grups humans Formes diverses de construcci de lideratges: Referent individual potent Capacitat dinfluir en la construcci de visions, valors i objectius Dinmica collectiva interpretada i potenciadaLideratge distribuit La construcci de lalineament Albert Serra 201310 11. Visions de lestratgia: planificaci o direcci?Visi convencionalFormulaciImplementaciESTRATGIA = PLANPROCS LINIAL I MECNIC DEXECUCI (vincle directe P.E. y P.O. entorn irrellevant)Visi alternativaESTRATGIA = VISI i DIRECCIPROCS DAPRENENTATGE ORGANITZATIU (vincle qualitatiu interactiu D.E. D.O. I entorn)Font: X.Mendoza y ESADE Albert Serra 2013Direcci, lideratge i estratgiaMARC JURDIC I POLTIC MISSI, VISI I VALORSALINEAMENT OBJECTIUS ACTUACIONS AVALUACI Albert Serra 201311 12. La visi i la missi en el sector pblic La missi: el que digui la llei La visi del sistema: el que digui el govern La visi del centre Com ser, que caracteritzar el centre daqu a .. Com sortiran els usuaris daqu a ..Lestratgia Fins on ens veiem capaos darribar daprop: els objectius Com ho fem per acostar-nos-hi des don som ara Albert Serra 2013Lescenari institucional i estratgicGOVERN Cicles i Estructura EducativaMISSI VALORS VISI Objectius socials Objectius EducatiusEstablir la concreci de la missi, la visi, els valors, els objectius i els criterisDesenvolupar els instruments per assolir-losComprometre als actors en el procs i impulsar-los Albert Serra 201312 13. Lorganitzaci i el sistema dobjectiusAPEX ESTRATGIC Cspide EstratgicaTECNOESTRUCTURA TecnoestructuraLNIA INTERMEDIA Staff de suportLnia IntermdiaMODELS BSICS Simple STAFF DE SUPORT Burocrcia mecnica Burocrcia professional Divisional AdhocrciaREA OPERATIVANucli Operatiu Albert Serra 2013La direcci i el lideratge distribuit en el sistema educatiuELS OBJECTIUS DE LAUTORITAT EDUCATIVA PEL SISTEMAALINEAMENTELS OBJECTIUS DEL CENTRE Albert Serra 201313 14. Dirigir i LiderarDIRECCIJerarquia AutoritatLIDERATGEComproms AlineamentLa decisi personal: comproms amb el contracte i la norma o amb la missi i lobjectiu? Lautoritat: des del contracte o des de la missi i lobjectiu? Perimetre de referncia i contingut de la professi Albert Serra 2013Desarrollar lideratges pblics de qualitat Estimular la formaci de capital social PROBLEMES COMPLEXOS I DIVERGENTS Promore espais de deliberaci cooperativa Construir legitimitat i consens INCREMENT DEL NOMBRE DACTORS Defendre el patrimoni pblic Afrontar els problemes amb pragmatisme per amb radicalitat EXPANSI I CANVI DE LES FORMES DE INTERVENCI PBLICA Promoure i generar aprenentatge collectiu Fer possible el rendiment de comptesDefinir, legitimar i produir valor pblic Albert Serra 201314