22
L. Budin, P. Brođanac, Z. Markučič, S. Perić: Rješavanje problema programiranjem u Pythonu 8 Osnove računalne grake www.element.hr Zadaci za vježbu RJEŠENJA RJEŠENJA Zadatak 1. Zadatak 2.

08 zadaci za vjezbu.pdf

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: 08 zadaci za vjezbu.pdf

L. Budin, P. Brođanac, Z. Markučič, S. Perić: Rješavanje problema programiranjem u Pythonu

8Osnove računalne grafi ke

w w w. e l e m e n t . h r

Zadaci za vježbuRJEŠENJARJEŠENJA

Z a d a t a k 1 .

Z a d a t a k 2 .

Page 2: 08 zadaci za vjezbu.pdf

L. Budin, P. Brođanac, Z. Markučič, S. Perić: Rješavanje problema programiranjem u Pythonu

8Osnove računalne grafi ke

w w w. e l e m e n t . h r

s t r a n i c a 2 / 2 2

Z a d a t a k 3 .

Z a d a t a k 4 .

Page 3: 08 zadaci za vjezbu.pdf

L. Budin, P. Brođanac, Z. Markučič, S. Perić: Rješavanje problema programiranjem u Pythonu

8Osnove računalne grafi ke

w w w. e l e m e n t . h r

s t r a n i c a 3 / 2 2

Z a d a t a k 5 .

Z a d a t a k 6 .

Page 4: 08 zadaci za vjezbu.pdf

L. Budin, P. Brođanac, Z. Markučič, S. Perić: Rješavanje problema programiranjem u Pythonu

8Osnove računalne grafi ke

w w w. e l e m e n t . h r

s t r a n i c a 4 / 2 2

Z a d a t a k 7 .

Page 5: 08 zadaci za vjezbu.pdf

L. Budin, P. Brođanac, Z. Markučič, S. Perić: Rješavanje problema programiranjem u Pythonu

8Osnove računalne grafi ke

w w w. e l e m e n t . h r

s t r a n i c a 5 / 2 2

Z a d a t a k 8 .

Page 6: 08 zadaci za vjezbu.pdf

L. Budin, P. Brođanac, Z. Markučič, S. Perić: Rješavanje problema programiranjem u Pythonu

8Osnove računalne grafi ke

w w w. e l e m e n t . h r

s t r a n i c a 6 / 2 2

Z a d a t a k 9 .

Page 7: 08 zadaci za vjezbu.pdf

L. Budin, P. Brođanac, Z. Markučič, S. Perić: Rješavanje problema programiranjem u Pythonu

8Osnove računalne grafi ke

w w w. e l e m e n t . h r

s t r a n i c a 7 / 2 2

Z a d a t a k 1 0 .

Page 8: 08 zadaci za vjezbu.pdf

L. Budin, P. Brođanac, Z. Markučič, S. Perić: Rješavanje problema programiranjem u Pythonu

8Osnove računalne grafi ke

w w w. e l e m e n t . h r

s t r a n i c a 8 / 2 2

Z a d a t a k 1 1 .

a .

Page 9: 08 zadaci za vjezbu.pdf

L. Budin, P. Brođanac, Z. Markučič, S. Perić: Rješavanje problema programiranjem u Pythonu

8Osnove računalne grafi ke

w w w. e l e m e n t . h r

s t r a n i c a 9 / 2 2

b.

Page 10: 08 zadaci za vjezbu.pdf

L. Budin, P. Brođanac, Z. Markučič, S. Perić: Rješavanje problema programiranjem u Pythonu

8Osnove računalne grafi ke

w w w. e l e m e n t . h r

s t r a n i c a 1 0 / 2 2

Z a d a t a k 1 2 .

Page 11: 08 zadaci za vjezbu.pdf

L. Budin, P. Brođanac, Z. Markučič, S. Perić: Rješavanje problema programiranjem u Pythonu

8Osnove računalne grafi ke

w w w. e l e m e n t . h r

s t r a n i c a 1 1 / 2 2

Z a d a t a k 1 3 .

Z a d a t a k 1 4 .

Page 12: 08 zadaci za vjezbu.pdf

L. Budin, P. Brođanac, Z. Markučič, S. Perić: Rješavanje problema programiranjem u Pythonu

8Osnove računalne grafi ke

w w w. e l e m e n t . h r

s t r a n i c a 1 2 / 2 2

Z a d a t a k 1 5 .

Page 13: 08 zadaci za vjezbu.pdf

L. Budin, P. Brođanac, Z. Markučič, S. Perić: Rješavanje problema programiranjem u Pythonu

8Osnove računalne grafi ke

w w w. e l e m e n t . h r

s t r a n i c a 1 3 / 2 2

Z a d a t a k 1 6 .

Page 14: 08 zadaci za vjezbu.pdf

L. Budin, P. Brođanac, Z. Markučič, S. Perić: Rješavanje problema programiranjem u Pythonu

8Osnove računalne grafi ke

w w w. e l e m e n t . h r

s t r a n i c a 1 4 / 2 2

Z a d a t a k 1 7 .

Page 15: 08 zadaci za vjezbu.pdf

L. Budin, P. Brođanac, Z. Markučič, S. Perić: Rješavanje problema programiranjem u Pythonu

8Osnove računalne grafi ke

w w w. e l e m e n t . h r

s t r a n i c a 1 5 / 2 2

Z a d a t a k 1 8 .

Page 16: 08 zadaci za vjezbu.pdf

L. Budin, P. Brođanac, Z. Markučič, S. Perić: Rješavanje problema programiranjem u Pythonu

8Osnove računalne grafi ke

w w w. e l e m e n t . h r

s t r a n i c a 1 6 / 2 2

Z a d a t a k 1 9 .

Page 17: 08 zadaci za vjezbu.pdf

L. Budin, P. Brođanac, Z. Markučič, S. Perić: Rješavanje problema programiranjem u Pythonu

8Osnove računalne grafi ke

w w w. e l e m e n t . h r

s t r a n i c a 1 7 / 2 2

Z a d a t a k 2 0 .

Page 18: 08 zadaci za vjezbu.pdf

L. Budin, P. Brođanac, Z. Markučič, S. Perić: Rješavanje problema programiranjem u Pythonu

8Osnove računalne grafi ke

w w w. e l e m e n t . h r

s t r a n i c a 1 8 / 2 2

Z a d a t a k 2 1 .

Page 19: 08 zadaci za vjezbu.pdf

L. Budin, P. Brođanac, Z. Markučič, S. Perić: Rješavanje problema programiranjem u Pythonu

8Osnove računalne grafi ke

w w w. e l e m e n t . h r

s t r a n i c a 1 9 / 2 2

Z a d a t a k 2 2 .

Page 20: 08 zadaci za vjezbu.pdf

L. Budin, P. Brođanac, Z. Markučič, S. Perić: Rješavanje problema programiranjem u Pythonu

8Osnove računalne grafi ke

w w w. e l e m e n t . h r

s t r a n i c a 2 0 / 2 2

Z a d a t a k 2 3 .

Page 21: 08 zadaci za vjezbu.pdf

L. Budin, P. Brođanac, Z. Markučič, S. Perić: Rješavanje problema programiranjem u Pythonu

8Osnove računalne grafi ke

w w w. e l e m e n t . h r

s t r a n i c a 2 1 / 2 2

Z a d a t a k 2 4 .

Page 22: 08 zadaci za vjezbu.pdf

L. Budin, P. Brođanac, Z. Markučič, S. Perić: Rješavanje problema programiranjem u Pythonu

8Osnove računalne grafi ke

w w w. e l e m e n t . h r

s t r a n i c a 2 2 / 2 2

Z a d a t a k 2 5 .