07 2007 poslovne finansije

 • View
  221

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of 07 2007 poslovne finansije

 • 8/3/2019 07 2007 poslovne finansije

  1/24

  07. februar 2007.

  1. Vertikalna pravila finansiranja - esej

  2. Trosak obicnih dionica s aspekta rizika - esej

  3. Odnos izmedju tacke pokrica i rizika poslovanja preduzeca - esej

  4. Nacela izrade finansijskih planova: (zaokruzi)

  a) nacelo realnosti

  b) nacelo kompenziranja

  c) nacelo masovnosti

  d) nacelo elasticnosti

  5. Finansijska ulaganja mogu biti u obliku: (zaokruzi)

  a) depozita

  b) vrijednosnih papira

  c) istrazivacko-razvojnih projekata

  d) kredita

  6. Izvjestaj o gotovinskom toku pokazuje ___________ i ____________ ____________ kao rezultat ________ ,__________ , ____________ aktivnosti preduzeca.

  7. Navedi pokazatelje utemeljene na odnosu izmedju tekuce aktive i tekuce pasive:

  a) __________________

  b) __________________

  c) __________________.

  8. Zadatak: Izracunaj buducu vrijednost iznosa od 5000 KM nakon 6 godina kao je kamatna stopaza prve dvije godine 6%, za trecu i cetvrtu godinu 5% i za ostali period 4%.

  05. april 2007

  1. Niz jednakih uplata u jednakim vrmenskim intervalima u odreenom vremenskom periodu je:

  a) periodicna renta(reko Mahir)

  b) jednoskranta isplata

  c) gotivinska isplata

  d) nista od navedenog

  2. Koritenje finansijeske poluge omoguava (ZAOKRUZI )

  3. Izvjetaj o gotovinskom toku pokazuje prilike i odlive gotovine kao rezultat: (DOPII)

 • 8/3/2019 07 2007 poslovne finansije

  2/24

  4. Ako je NPV 1 objasni odnos sistemskog rizika prema trzisnom riziku (esej)

  8. Metoda IRR (esej)

  9. ZADATAK

  izracunaj FV na kraju 8 godine, ako je na kraju prve 1,2,3 ulozeno 900 a na kraju 6 i 8 1000 km.kamantna stopa 12%

  18.01.2007.

  1. Politika solventnosti podrazumijeva (zaokruzi)

  2. 2 toka novcanih sredstava (dopuni) (cash flow i funds flow)

  3. Ako vrijednost preduzeca ____________ onda je bolje ___________ od stecaja.

  4. Materijalne pretpostavke finansijske analize (esej)

  5. Ako je NPV>0 kakav je odnos diskontne stope u odnosu na IRR (esej)

  6. Objasni inpute kod simulacionog pristupa (302)

  7. Sistemski rizik je (zaokruzi) (ovo je i meni bilo 100% reko Mahir)

  8. ZAD: Uplaceno je po 2000KM na kraju svake godine tokom 7godina, kamata je za prvih 5godina 10%, a za ostali period 12%. Izracunaj FV.

  1. Kretanje novca (platni sistem, platni promet ???)

  2. Plan preduzeca

  3. Ako je beta>1 objasni

  4. Od cega zavisi senzibilitet (297)

  5. Analiza rizika (kod dionica)

  6.

  7.

  8. ZAD: isti kao i kod prethodne grupe, ali drugi brojevi

  19.04.2007.

  1. Pi

 • 8/3/2019 07 2007 poslovne finansije

  3/24

  b) _______________________

  3. beta

 • 8/3/2019 07 2007 poslovne finansije

  4/24

  Zaokruziti metode finansijske analize

  A zadatak je bio iz vremenske vrijednosti novca.

  Toliko se ja sjecam.

  Et uglavnom nek vam je sa srecom.

  Pozdrav

  Evo da napisem pitanja koja su bila u petak. Ponovio je dosta sa prvog aprilskog roka.

  1.Niz jednakih uplata/isplata u jednakim vremenskim intervalima u odredjenom vremenskomperiodu je:

  a) periodicna renta

  b) jednokratna isplata

  c) gotovinska isplata

  d) nista od navedenog

  2. Koristenjem fin. poluge uz manja ulaganja moguce je postici:

  a) vece efekte (ciljeve) poslovanja

  b) manje ------- II -----------

  c) fin. poluga ne utice na poslovanje

  3. Pokazatelji aktivnosti preduzeca su: (dopuni)

  a) ______________________

  b) ______________________

  c) koef. obrta fixnih sredstava

  d) koef. obrta ukupne aktive

  4. Metode fin. analize su: (dopuni)

  a) ______________________

  b) ______________________

  c) metoda uporedjivanja

  5. Nabrojati institucije trzista kapitala u BiH - ESEJ ali je rekao da ih samo nabrojimo

  6. Materijalne pretpostavke fin. analize - ESEJ

  7. Sta je interna stopa rentabilnosti, nacrtati grafik - ESEJ

  8. ZADATAK: Izracunaj FV na kraju 8 godine, ako je na kraju 1,2,3 ulozeno 900, a na kraju 6 i 8god. ulozeno 1000KM. Kamatna stopa je 12% godisnje.

 • 8/3/2019 07 2007 poslovne finansije

  5/24

  Ja se nadam prolazu ali s njim se nikad ne zna. Moj savjet vam je da dobro naucite ovo sto je vec dolazilo i uzmalo srece polozicete

  eh evo poslala mi je cura pitanja koja su bila...kaze i ona da se moze bez zadatka poloziti....

  1. Niz jednakih uplata u jednakim vrmenskim intervalima u odreenom

  vremenskom periodu je:

  a) periodicna renta

  b) jednoskranta isplata

  c) gotivinska isplata

  d) nista od navedenog

  . Koritenje finansijeske poluge omoguava (ZAOKRUZI )

  Institucije trzista kapitala u BIH (esej)

  . Metoda IRR (esej) i grafik

  ZADATAK

  izracunaj FV na kraju 8 godine, ako je na pocetku prve 1,2,3 ulozeno

  900 a

  na pocetku 6 i 8 1000 km. kamantna stopa 12%

  4. Materijalne pretpostavke finansijske analize (esej)

  pokazatelji aktivnosti preduzeca a,b,c,d

  fali jos jedno pitanje iz zaokruzivanja

  Evo pitanja s danasnjeg ispita:

  Zaokruziti:

  sta je deviza

  nacela finansijske politike

  Dopuniti:

  Pokazatelj kapitalnih izdataka:

  a)pokazatelj investiranja

  B)

  c)

  Eseji:

  Sta je finansijsko trziste i njegove osnovne funkcije

 • 8/3/2019 07 2007 poslovne finansije

  6/24

  Nabrijati i objasniti vertikalna pravila finansiranja

  Simulacija objasniti

  evo i druge grupe:

  Vrste planova prema vaznosti. dopuni

  a/b/c: koje su vrste samofinansiranja a) d.kapital, b) amortizacija...

  a/b/c: koje su vrste trzista prema rocnosti: a) promptno i primarno, b) promptno i terminsko, c)terminsko i primarno...

  Eseji:

  Ziro kliring i RTGS

  (ne mogu se sad sjetit..jos 2..)

  Zadatak: Renta se uplacuje tokom 8 god. 2000 KM, na kraju svake godine, po kamati od 10% zaprvih 5 god. i 8% za ostali period. Koliko ce imati na kraju 8.godine?

  eseji, vertikalna pravila finansiranja

  beta koeficient i grafik

  razlika izmedu NPS i IRR metode

  politika solventnost podrazumjeva ____ ( dopuni )

  koliko se sjecam pitanja, a zadatak je bio da se racuna dividenda

  bila sam jue na ispitu, koliko me sjeanje slui ovako je bilo: Grupa B:

  Eseji: Agresivna investicija, pravila finansiranja 1:1 i 1:2, konvertibilni vrijednosni papiri

  nabrojati pokazatelje rentabilnosti

  onda neto ako je NPV>O onda je...

  ta se deava sa vrijednou preduzea ako se finansijska poluga pretjerano koristi .../da zaokrui taanodgovor/

  eto dragi moji:)

  nadam se da sam pomogla, zadatak je bio lvremenska vrijednost novca

  SRETNO SVIMA

  Meni su na FM dosla sljedeca pitanja:

  1. formalne pretpostavke finansijske analize

  2. kovarijansa

  3. prednosti i nedostaci faktoringa

  Znam da je drugoj grupi bilo da nacrtaju graf sistemskog i nesistemskog rizika..... (bilo i meni)

 • 8/3/2019 07 2007 poslovne finansije

  7/24

  Odustala, naravno...

  evo pitanja s danasnjeg ispita u Zenici... grupa D cini mi se :)

  1. Sta je RTGS i ziro kliring?

  2. objasniti princip finansijske stabilnosti

  3. sta su finansijske investicije

  zadatak je bio iz vremenske vrijednosti novca

  zaokruziti faktore koji uticu na repo rate, i sta spada u realna ulaganja (tako nesto)

  dopuniti - pokazatelji aktivnosti

  broj obicnih dionica koje ce vlasnik konvertibilne obveznice imati ako realizuje konverziju zovese

  I ja sam bila D GRUPA, al evo i ostalih grupa- ESEJI;

  C GRUPA

  1.Princip rentabilnosti

  2.Prednosti faktoringa

  3.Realne investicije

  B GRUPA

  1.Razlika cijene kuponskih i anuitetskih obveznica

  2. Sta je knjigovodstvena, a sta nominalna cijena dionice

  3. Saradnja finan. i prodajne funkcije

  A GRUPA

  1. Cijena konverzije

  2.Staticka metoda- prednosti i nedostaci (386knjiga)

  3. Nabavna i finan. Funkcija

  Hej,evo me sa ispita...ma joj rekoh ti ja ,samo da mi je koji dan jos bio uradila bih bolje....

  Ja sam bila A grupa

  1.zaokruziti nesto vezano za efikasnost investicija

  2.zaokruziti determinante kod repo 3.ishodi kod ulaganja sa neizvjesnoscu

  4. ako je NPV manje od 1 onda je......dopuniti

  5.nabrojati nesto kod finansijskih planova

  6.beta manje od 1 -esej

 • 8/3/2019 07 2007 poslovne finansije

  8/24

  7.odnos izmedju tacke pokrica i rizika poslovanja preduzeca -esej 8.nedostaci obveznica kod nesto...-esej

  9.zadatak iz vremenske vrijednosti(slican kao rok iz aprila)

  Iz druge grupe B sam uspjela pitati jednu curu da mi da eseje

  1. zaduzenost preduzeca i grafik

  2.prednosti i nedostaci obveznica

  3.odnos izmedju aktivne i vertikalne vrijednosti u preduzecu(ovo mi je sumnjivo,al tako mi ej cura rekla)

  Eh eto....ja nsiam bas nesto uradila,nikako nisam znala gdje je ovaj esej odnos tacke pokrica i rizikaposlovanja preduzeca.....pa hajde ako znas javi mi,definitivno ce mi trebati za januar

  Sretno vama,kad je u utorak ,je l?

  Danasnji ispit iz FINANSIJSKOG MENADZMENTA -Rovcanin (izgleda da su bile samo 2 grupe);

  C GRUPA

  1. Sis. i nesis. rizik

  2. Otv. i zat. i. fondovi 3. A B C graf

  D GRUPA

  1.Koef. korelacije

  2.Pristup trosku obicnih dionica sa aspekta rizika (257) 3.Razlika izmedju varanta i konvertibilnih VP

  Bile kod nas 2 grupe. Evo pitanja grupe "A":

  1. elementi finansijskog sistema

  2. inostrane obveznice

  3. finansijski plan i zadatak iz vrem. vrij. novca, naravno:-)

  222222222222222

 • 8/3/2019 07 2007 posl