06 Kronicne Upalne Bolesti Crijeva U Djece

 • View
  228

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of 06 Kronicne Upalne Bolesti Crijeva U Djece

 • Kronine upalnebolesti crijeva

  u djece

 • KRONINE UPALNE BOLESTI CRIJEVA U DJECE HUCUK

  2 3

  Kome je knjiica namijenjena?

  Ova knjiica namijenjena je djeci i adolescentima oboljelima od kroninih upalnih bolesti crijeva i njihovim roditeljima. Cilj nam je bio to podrobnije informirati vas o bolestima, zato nastaju, kako se otkrivaju i lijee. Jo nam je vanije upoznati vas kako ivjeti s tim bolestima, odnosno odgovoriti na praktina pitanja koja vam se u svakodnevnome ivotu neizostavno nameu. Nadamo se, da e ova knjiica doprinijeti potpunijem razumijevanju bolesti, veem meusobnom povjerenju i boljoj suradnji, to e zasigurno pospijeiti lijeenje i oporavak.

  Na raspolaganju smo vam za sva dodatna pitanja,Tim Referentnog centra za djeju gastroenterologiju i prehranue-mail: pedIBD.klaiceva@gmail.com

  Autori:dr.sc. Iva Hojsak, dr.med.prim.dr.sc. Zrinjka Miak, dr.med.prof.dr.sc. Sanja Kolaek, dr.med.

  Referentni centar za djeju gastroenterologiju i prehranuKlinika za djeje bolesti ZagrebKlaieva 16, 10 000 Zagreb

  Sadraj

  Uvod probavni sustav 4to su kronine upalne bolesti crijeva? 5Epidemiologija koliko se esto IBD javlja? 5Kako se razlikuje Crohnova bolest od ulceroznoga kolitisa? 5Zato nastaju upalne bolesti crijeva? 6Koji su simptomi IBD-a? 7Moe li IBD uzrokovati upalu i izvan probavnoga sustava? 7to IBD radi crijevu? 7Kako se postavlja dijagnoza IBD-a? 8Kojim se dijagnostikim pretragama postavlja dijagnoza? 8to je gornja endoskopija i kako se izvodi? 9to je kolonoskopija i kako se izvodi? 10to je magnetska enterografi ja i kako se izvodi? 10to je endoskopska videokapsula i kako se pregled izvodi? 10to je sedacija, a to opa anestezija? 11Kako se lijei IBD? 11Lijeenje ulceroznoga kolitisa 11Lijeenje Crohnove bolesti 12Enteralna prehrana 12Kortikosteroidi 13Aminosalicilati (mesalazin, 5-ASA) 15Azatioprin 15Metotreksat 16Bioloka terapija 17Kirurko lijeenje 19Postoji li posebna prehrana za bolesnike s IBD-om? 20Cijepljenje 21Kako IBD utjee na normalan ivot? 21to e mi se doggoditi s odrastanjem? 23Nova istraivanja 23Poruke za kraj 23

 • KRONINE UPALNE BOLESTI CRIJEVA U DJECE HUCUK

  4 5

  Uvod - probavni sustav

  Kronine upalne bolesti crijeva zahvaaju probavni sustav koji prije svega slui za probavljanje i apsorpciju hrane i hranjivih sastojaka. Probavni sustav zapoinje usnom upljinom, na koju se nastavlja jednjak, eludac, dvanaesnik, tanko crijevo (duine oko 5 m), te debelo crijevo, a zavrava marom (anusom) (slika 1.).

  to su kronine upalne bolesti crijeva?

  Kronine upalne bolesti crijeva (engl. Infl ammatory Bowel Disease, IBD) kronine su (doivotne) bolesti koje nastaju zbog upalnih promjena to zahvaaju stijenku probavnoga sustava. U kronine upalne bolesti crijeva ubrajaju se Crohnova bolest, ulcerozni kolitis i neklasifi cirana upalna bolest crijeva. Iako su to kronine, odnosno doivotne bolesti, upalne bolesti crijeva prolaze kroz dvije temeljne faze:

  relaps aktivacija upale i pojava znakova bolesti (simptoma) remisija stanje mirovanja bolesti, bez simptoma.

  Epidemiologija koliko se esto IBD javlja?

  Prvi puta IBD se moe pojaviti u bilo kojem ivotnom razdoblju, od prve godine ivota pa sve do duboke starosti. No, najee se javlja tijekom adolescencije i mlae odrasle dobi, ponajprije izmeu 15. i 30. godine ivota. tovie, danas se ak 25-30 % svih bolesti dijagnosticira u djejoj dobi. Uestalost kroninih upalnih bolesti crijeva u djejoj dobi razliita je u razliitim zemljama, ali postoji globalni trend porasta broja oboljelih, posebice u zapadnim zemljama. Procijenjuje se da se svake godine, na 100.000 stanovnika dijagnosticira 7-12 novih pedijatrijskih bolesnika.

  Kako se razlikuje Crohnova bolest od ulceroznoga kolitisa?

  Osnovne razlike izmeu Crohnove bolesti i ulceroznoga kolitisa prikazane su u tablici 3. Prema podacima iz te tablice ini se da ih je lako razlikovati, ali, naalost, obje bolesti u djece mogu zahvatiti velike crijevne povrine i stoga imaju tei tijek i slinu kliniku sliku, pa je i njihovo razlikovanje tee nego li u odraslih bolesnika.

  Osim probavljanja hrane, probavni je sustav i najvei imunoloki organ u naem tijelu. Cijelo je crijevo proeto brojnim imunolokim stanicama koje nastoje odstraniti sve tetne tvari, prije svega patogene (tetne) mikroorganizme i njihove produkte, a propustiti hranu i hranjive tvari bez nastanka upalne reakcije. tovie, u naem crijevu, na obostranu korist, ivi brojna i raznolika skupina korisnih mikroorganizama koje na imunoloki sustav takoer tolerira. Probavni je sustav vrlo sloeni mehanizam, a neke zanimljive podatke o tome, jednim dijelom, navodimo u tablici 1.

  1. Usna upljina

  2. Jednjak

  3. Jetra

  4. eludac

  5. Tanko crijevo

  6. Terminalni ileum

  7. Debelo crijevo

  8. Rektum

  9. Anus (mar)

  Slika 1. Dijelovi probavnoga sustava

  Tablica 1. Karakteristike probavnoga sustava Tablica 2. Razlike izmeu Crohnove bolesti i ulceroznoga kolitisa.

  Povrina crijeva je 250-400 m2

  Na crijevnoj je povrini 10 puta vie bakterija nego li je stanica u ljudskom organizmu

  Na crijevnoj povrini ivi 300-500 razliitih vrsta bakterija koje su samo jednim slojem stanica odvojene od unutranjosti organizma

  Nae crijevo godinje doe u doticaj s 1 tonom hrane i pia

  70% svih imunolokih stanica nalazi se u crijevu

  Crohnova bolest Ulcerozni kolitis

  Upala Upala moe zahvatiti bilo koji dio probavnoga sustava od ustiju do anusa

  Upala je ograniena samo na debelo crijevo

  Upala zahvaa sve slojeve crijevne stijenke, od unutranjeg do vanjskoga sloja

  Upala zahvaa samo unutarnji sloj crijevne stijenke

  Oteenja na crijevu su preskakujua, odnosno, izmeu upaljenih dijelova nalazi se normalna sluznica

  Crijevo je zahvaeno kontinuirano, s time da upala kree od rektuma (zavrnoga dijela debelog crijeva) i moe zahvatiti cijelo debelo crijevo.Izmeu upaljenih dijelova nema normalne sluznice

  Najee zahvaeno mjesto u djejoj dobi

  Zavrni dio tankog crijeva (terminalni ileum) i dio debelog crijeva

  Cijelo debelo crijevo

  Strikture (suenja) crijeva Mogu biti prisutne Nema ih

  Fistule Mogu biti prisutne Nema ih

  Najei simptomi Bolovi u trbuhu, proljev, gubitak na tjelesnoj masi, zastoj u rastu

  Krvavi proljev, lani pozivi na defekaciju (stolicu)

  Upalni parametri (CRP, SE) Najee povieni Vrlo esto normalni

 • KRONINE UPALNE BOLESTI CRIJEVA U DJECE HUCUK

  6 7

  Postoji i trei oblik bolesti neklasifi cirana upalna bolest crijeva (slika 2), gdje se, na temelju klinike slike, pregleda i cjelokupne dijagnostike obrade, ne moe sa sigurnou rei ima li oboljeli Crohnovu bolest ili ulcerozni kolitis. Do konane dijagnoze ponekad se dolazi tek dugotrajnim praenjem bolesnika. Najee se, ipak, u djejoj dobi neklasifi cirana upalna bolest crijeva razvije ili u ulcerozni kolitis ili u Crohnovu bolest.

  Zato nastaju upalne bolesti crijeva?

  Toan uzrok IBD-a do danas nije u cijelosti poznat, odnosno, jo uvijek ne znamo to uzrokuje bolest, zato je ne moemo sprijeiti niti trajno izlijeiti. Ono to znamo je da u bolesnika s IBD-om dolazi do neodgovarajueg (najee pretjeranog) imunolokog odgovora na crijevni sadraj. Taj pretjerani imunoloki odgovor uzrokuje razaranje vlastitoga tkiva u ovome sluaju crijevne stijenke.Nekoliko je vanih imbenika za nastanak bolesti:

  nasljedna predispozicija do danas je pronaeno nekoliko gena koji utiru put nastanku bolesti, no, IBD se ne prenosi jednostavno s generacije na generaciju, nego se, s poveanim rizikom, ee javlja unutar pojedinih obitelji

  poremeeni imunoloki odgovor koji sadraj naega crijeva, poglavito nau crijevnu fl oru (crijevne bakterije) doivljava kao tetnu i nastoji je unititi, to dovodi do upale koja unitava crijevnu stijenku

  okolini imbenici s obzirom na to da je proteklih nekoliko desetljea obiljeeno naglim porastom broja oboljelih, gotovo je sigurno postojanje okolinih imbenika koji poveavaju rizik obolijevanja; naalost, brojna ispitivanja usmjerena na razliite okoline imbenike, nisu uspjela utvrditi to to iz nae okoline doprinosi razvoju bolesti, osim puenja, koje nedvojbeno povisuje rizik nastanka Crohnove bolesti.

  Slika 2. Razlike u zahvaenosti crijeva izmeu Crohnove bolesti i ulceroznoga kolitisa.

  Koji su simptomi IBD-a?

  Najei simptomi IBDa su: kronini (dugotrajan) proljev s pojavom krvi u stolici ili bez nje, bolovi u trbuhu, lani bolni nagoni na defekaciju (tzv. tenezmi), none stolice, mravljenje.

  Simptomi u Crohnovoj bolesti i ulceroznom kolitisu razlikuju se, i prikazani su u tablici 3.

  Budui da je klinika slika ulceroznoga kolitisa u prvi mah puno izraenija (najei simptom je krvavi proljev), u odnosu na Crohnovu bolest (bol u trbuhu, poviena temperatura, proljevaste stolice, najee bez krvi, gubitak na tjelesnoj masi), dijagnoza ulceroznoga kolitisa postavlja se puno prije. esto se dogodi da bolesnici s Crohnovom boleu imaju izraene znakove bolesti i do nekoliko mjeseci prije postavljene dijagnoze.

  Moe li IBD uzrokovati upalu i izvan probavnoga sustava?

  Moe! Ve kod postavljanja dijagnoze, 6-20% djece (u naem centru 10%) imat e izvancrijevne manifestacije bolesti, od kojih su najee:

  bolest jetre i unih vodova (oituju se povienim vrijednostima jetrenih enzima) otok i bolnost zglobova promjene na koi (najee nodozni eritem promjene koje izgledaju kao hematomi, modrice, i najee se javljaju

  na potkoljenicama).

  to IBD radi crijevu?

  Upala crijevaIBD uzrokuje upalu crijeva - u ulceroznome kolitisu ta je upala ograniena samo na unutarnji sloj stijenke, a u Crohnovoj bolesti moe zahvatiti punu debljinu crijevne stijenke. Upala uzrokuje otok (zadebljanje) crijevne stijenke, male i vee ulceracije (ranice) na crijevu koje mogu biti sitne, ali i okom vidljive, to dovodi do krvavoga pr