of 2 /2
Blagoje Paroški: ISTORIJA (priprema časa)(br.05.) Logos V TIP ČASA: - obrada nove nastavne jedinice NASTAVNI OBLIK: - frontalni NASTAVNA SREDSTVA: - udžbenik - geografska karta METOD RADA: - dijaloško-monološki - rad na tekstu FORMULACIJA CILJA I ZADATAKA: 1. Materijalni - usvajanje znanja o: 2. Funkcionalni - razvoj ličnih sposobnosti i sposobnosti za logičko povezivanje uzročno-posledičnih veza među društvenim pojavama - navikavanje na neprekidno usvajanje znanja - snalaženje u prostoru i vremenu 3. Vaspitni - buđenje rodoljubivih osećanja kod učenika - razvijanje osećanja zajedništva i tolerancije - razvijanje smisla za uočavanje lepog u umetnosti Nastavna jedinica: Države i narodi Starog istoka Uvodni deo - Koji period obuhvata praistorija ? - Kako se deli praistorija ? - Kako žive i razvijaju se ljudi paleolita ? - Kako žive i ljudi u mlađem kamenom dobu ? - Kako se razvijaju zajednice ljudi ? - Kako izgleda horda ? - Kako izgleda rodovsko društvo ? - Kako žive i rade ljudi u mlađem kam.dobu? - Kako izgleda podela rada? Šta je pri.svojina? - Koje kulture neolita postoje kod nas ? - Jeste li videli nekad oruđa praist.ljudi? Glavni deo Mesopotamija - Mesopotamija-međurečje Tigra i Eufrata - države:Sumer,Akad,Vavilonsko carstvo,Asirija - Sumeri-IV milenijum p.n.e.- gradovi države - pismo, točak,kola, pivo- Ur,Uruk,Eridu - Akad-na severu-ujedinio Mesopotamiju - Vavilon-kod Bagdada - Hamurabi (vladar) - Zakonik XVIII vek - društvene klase-surove kazne - Asirci-ruše Vavilonsko carstvo- surovi osvajači - vladaju Starim istokom-gl.grad Niniva Egipat

05.Drzave i Narodi Starog Istoka

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Priprema za cas

Text of 05.Drzave i Narodi Starog Istoka

Page 1: 05.Drzave i Narodi Starog Istoka

Blagoje Paroški: ISTORIJA (priprema časa)(br.05.) Logos V

TIP ČASA:

- obrada nove nastavne jedinice

NASTAVNI OBLIK:

- frontalni

NASTAVNA SREDSTVA:

- udžbenik- geografska karta

METOD RADA:

- dijaloško-monološki- rad na tekstu

FORMULACIJA CILJA I ZADATAKA:

1. Materijalni

- usvajanje znanja o:

2. Funkcionalni

- razvoj ličnih sposobnosti i sposobnosti za logičko povezivanje uzročno-posledičnih veza među društvenim pojavama

- navikavanje na neprekidno usvajanje znanja- snalaženje u prostoru i vremenu

3. Vaspitni

- buđenje rodoljubivih osećanja kod učenika- razvijanje osećanja zajedništva i tolerancije- razvijanje smisla za uočavanje lepog u

umetnosti- izgrađivanje karakternih i drugih osobina

ličnosti učenika

Standardi

И.С.1.1.5, И.С.1.1.6,И.С.1.1.8, И.С.1.1.10.И.С.1.2.1, И.С.1.2.2.

Nastavna jedinica:

Države i narodi Starog istokaUvodni deo

- Koji period obuhvata praistorija ?- Kako se deli praistorija ? - Kako žive i razvijaju se ljudi paleolita ? - Kako žive i ljudi u mlađem kamenom dobu ? - Kako se razvijaju zajednice ljudi ? - Kako izgleda horda ?- Kako izgleda rodovsko društvo ?- Kako žive i rade ljudi u mlađem kam.dobu?- Kako izgleda podela rada? Šta je pri.svojina?- Koje kulture neolita postoje kod nas ?- Jeste li videli nekad oruđa praist.ljudi?

Glavni deo

Mesopotamija- Mesopotamija-međurečje Tigra i Eufrata- države:Sumer,Akad,Vavilonsko carstvo,Asirija- Sumeri-IV milenijum p.n.e.-gradovi države- pismo, točak,kola, pivo- Ur,Uruk,Eridu- Akad-na severu-ujedinio Mesopotamiju- Vavilon-kod Bagdada- Hamurabi (vladar) - Zakonik XVIII vek- društvene klase-surove kazne- Asirci-ruše Vavilonsko carstvo-surovi osvajači- vladaju Starim istokom-gl.grad Niniva

Egipat- dolina Nila-poljoprivreda-poplave-"dar Nila"- Gornji i Donji Egipat-ujedinjenje- navodnjavanje-seoske opštine ( Nome )- faraon-"velika kuća"-sin boga sunca-svemoćan- piramide-grobnice-Keopsova piramida

Persijsko carstvo- Iranska visoravan-VI vek p.n.e.-car Kir Veliki- između Egipta i Indije

Istočno sredozemlje- Fenikija(trgovina)-- Jevreji-jedan bog-centar Jerusalim

Društva Starog istoka- robovlasničko društvo-vladar,plemstvo,svešten- slobodni ljudi-pisari,zanatlije,trgovci,seljaci- robovi-

Završni deo

- Koje su i kakve države mesopotamije ?- Kako je nastao Egipat? Ko je faraon ? - Koje su karakteristike razvoja Egipta ? - Kako se razvijalo Persijsko carstvo ? - Koje su i kakve države ist.sredozemlja ? - Koje su karakteristike društva Starog istoka ?- Koje su društvene klase na Staro istoku ?